UJI

Informació personal

CHIVA BARTOLL, ÓSCAR
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Vocal
 • Vocal suplent
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació ENDAVANT - Enfocament de la diversitat com un avantatge
 • HC2412DD - (964 729781)
 • ochiva@uji.es
 • Ressenya Personal

  Actualment és professor del Departament d'Educació de la Universitat Jaume I. Prèviament ha exercit 10 anys com a professor funcionari de carrera del cos d'ensenyament secundari, així com a professor Ajudant Doctor del Departament d'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat de València. És Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Doctor interuniversitari amb menció internacional per les Universitats Jaume I i per la Universitat de València. Ha completat la seva formació amb un Màster en Investigació i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, un Màster en Ètica i Democràcia i un Postgrau d'especialització en Gestió Esportiva. Així mateix, ha realitzat diverses estades d'investigació  d'àmbit estatal i internacional i participa en diferents projectes d'investigació i seminaris d'innovació educativa, producte dels quals ha publicat articles, llibres i capítols de llibre indexats en les principals bases de dades internacionals.

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Óscar Chiva Bartoll


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:30 11:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dilluns 13:30 14:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 13:30 14:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:30 11:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dilluns 13:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimarts 13:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Óscar Chiva Bartoll


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1819 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 10-09-2019 17-12-2019
  MI1819 - PR2 Dimarts 11:30 13:30 10-09-2019 17-12-2019
  MI1819 - TE1 Dilluns 11:30 13:30 09-09-2019 16-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1819 - Fonaments de l'Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1041 - Prácticum II (mención Educación Física) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP904 - Aprenentatge i Ensenyament de l’Educació Física Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP908 - Pràcticum (Educació Física) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SBG118 - Estancia en Prácticas/Internship Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)
  SBG120 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Profesional / Master's Thesis Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)