UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SALES CIGES, MARÍA AUXILIADORA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Vocal
 • Membre
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació MEICRI - Millora Educativa i Ciutadania Crítica
 • HC2450DD - (964 729808)
 • asales@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-9915-0401
 • Ressenya Personal

  Auxiliadora Sales Ciges, Doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de València. Professora Titular del Departament d'Educació, Àrea de Didàctica i Organització Escolar, de la Universitat Jaume I, en Castelló. Ha centrat la seua investigació en educació intercultural inclusiva, formació del professorat, investigació-acción i canvio escolar. Forma part del grup d'investigació MEICRI (Millora Educativa i Ciutadania Crítica), amb el qual ha desenvolupat projectes d'investigació sobre la construcció de l'escola intercultural inclusiva i de participación comunitària i ciutadana per a una escola inclosa al territori.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SAP003 - Processos i Contextos Educatius Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP439 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament del Català) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAW008 - Gestió de la Diversitat Cultural en Contextos Socioeducatius Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW020 - Treball de Final de Màster (Orientació Professionalitzadora) Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW021 - Treball de Final de Màster (Orientació Investigadora) Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW022 - Pràcticum Professionalitzador Màster Universitari en Psicopedagogia
  SRM010 - Educació no Sexista Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Participatory Action Research: a case study on the school democratisation process (Epub ahead of print)
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí. RESEARCH PAPERS IN EDUCATION. Num. online. pp. 1-22. 2020. Científic.

  • “Daddy, Can You Speak Our Language?” Multilingual and Intercultural Awareness through Identity Texts (Epub ahead of print)
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles. Journal of Language Identity and Education. Num. online. 2021. Científic.

  • Opening up participatory spaces: a way of rethinking school practices linked to territory
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Teresa Aguado, Josefina Lozano, Lucía Pellejero. EDUCATIONAL RESEARCH . Num. 2. Vol. 62. pp. 180-197. 2021. Científic.

  • ‘Som escola’. The construction of an inclusive intercultural community in a school undergoing transformation
  • Maria Molina Diaz, María Auxiliadora Sales Ciges. INTERCULTURAL EDUCATION. Num. 1. Vol. 32. pp. 1-16. 2021. Científic.

  • Escultores del sonido: prácticas musicales creativas como elemento de transformación social
  • Adolf Murillo Ribes, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA ELECTRÓNICA COMPLUTENSE DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICA. Num. 17. pp. 63-71. 2020. Científic.

  • Conectando miradas. Una autoetnografía del encuentro intercultural artístico
  • Mar Rochera Urquizu, María Auxiliadora Sales Ciges. MARGENES. Num. 2. Vol. 1. pp. 70-89. 2020. Científic.

  • Cómo somos, qué queremos y compartimos. Percepciones y creencias acerca de la cultura intercultural inclusiva que promueve la universidad
  • Alicia Benet Gil, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Num. 193. Vol. 49. pp. 25-43. 2020. Científic.

  • Redefiniendo el territorio de la escuela: espacios educativos y curriculum escolar para la transformación social
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí. FUENTES. Num. 2. Vol. 21. pp. 177-188. 2019. Científic.

  • Construyendo universidades inclusivas: Elementos clave de las prácticas docentes
  • Alicia Benet Gil, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. REVISTA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA. Num. 2. Vol. 12. pp. 78-100. 2019. Científic.

  • ¡Con Mucho Arte! Intervención Psicopedagógica para la Justicia Social desde la Transformación Socioeducativa
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA SOCIAL. Num. 2. Vol. 8. pp. 33-47. 2019. Científic.

  • Negociando el currículum: Aprendizaje-Servicio en la escuela incluida
  • Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. ALTERIDAD-REVISTA DE EDUCACION. Num. 2. Vol. 14. pp. 195-206. 2019. Científic.

  • Hacia una escuela incluida en su territorio: Análisis de una práctica comunitaria
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. EDETANIA. Num. 53. pp. 99-116. 2018. Científic.

  • Escuela incluida: recursos y estrategias para la participación ciudadana
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, José F. J Amiama, Josefina Lozano. REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACION EDUCATIVA. Num. 77. Vol. XXIII. pp. 433-458. 2018. Científic.

  • La escuela incluida: la organización de estrategias participativas para una escuela intercultural inclusiva
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA. Num. 3. Vol. CXXXI. pp. 24-27. 2018. Científic.

  • Perfil y funciones del psicopedagogo en el contexto de una escuela inclusiva
  • Erica Lorente Muñoz, María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA. Num. 1. Vol. 10. pp. 117-132. 2017. Científic.

  • Collaborative professional development for distributed teacher leadership towards school change
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat. SCHOOL LEADERSHIP & MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 37. pp. 254-266. 2017. Científic.

  • La voz del alumnado: su silencio y la cultura profesionalista
  • Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. Educacion XX1. Num. 2. Vol. 20. pp. 299-318. 2017. Científic.

  • La escuela en el barrio. Cartografiando las necesidades de cambio socioeducativo
  • Maria Lozano Estivalis, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges. AULARIA. Num. 2. Vol. 5 . pp. 13-20. 2016. Científic.

  • Establecimiento de Normas de Aula para favorecer la Voz del Alumnado. Estudio del Caso Español
  • Marta Terrén, María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA LATINOAMERICANA DE EDUCACION INCLUSIVA. Num. 2. Vol. 10 . pp. 151-166. 2016. Científic.

  • Posibilidades y limitaciones de generar cultura de centro desde las prácticas compartidas de aula: el caso de la educación intercultural inclusiva
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Paula Escobedo Peiro. ESE ESTUDIOS SOBRE EDUCACION. Vol. 30 . pp. 51-70. 2016. Científic.

  • Vincular l'educació d'adults al territori mitjançant la participació ciutadana
  • María Auxiliadora Sales Ciges. QUADERNS D'EDUCACIO CONTINUA. Num. 35. pp. 14-22. 2016. Científic.

  • Los Efectos de la Participación Familiar dentro del Aula Ordinaria
  • Christian Valanzuela, María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA. Num. 2. Vol. 9 . pp. 71-86. 2016. Científic.

  • Formación de familiares en contextos educativos multiculturales mediante estrategias participativas
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. DIALOGOS. Num. 79-80. Vol. 3 . pp. 89-95. 2014. Científic.

  • Recursos y estraterias inclusivas para la enseñanza de idiomas
  • Elina Vilar Beltrán, María Auxiliadora Sales Ciges. LENGUAJE Y TEXTOS. Num. 40. pp. 105-115. 2014. Científic.

  • Enseñar y aprender Biología y Geología a través de la turoría entre iguales
  • María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. Num. 3. Vol. 31 . pp. 189-206. 2013. Científic.

  • Escuela intercultural inclusiva: estudio de caso sobre procesos de autoevaluación
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García. REVISTA DE EDUCACIÓN (MADRID). Vol. 358 . pp. 153-173. 2012. Científic.

  • Las medidas específicas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) desde las percepciones de los agentes implicados
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco, María Lidón Moliner Miravet, Robert Roig Marzá. REVISTA DE EDUCACIÓN (MADRID). Num. 358. pp. 197-217. 2012. Científic.

  • Porque solos no aprendemos mucho: una experiencia de tutoría entre iguales recíproca en educación primaria
  • María Lidón Moliner Miravet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. RIE : REVISTA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Num. 2. Vol. 30 . pp. 459-474. 2012. Científic.

  • La Cultura escolar en el cambio hacia la escuela intercultural inclusiva
  • Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco. EDETANIA. Num. 41. pp. 163-175. 2012. Científic.

  • La formación intercultural de profesorado: estrategias para un proceso de investigación-acción. Teacher intercultural education: Strategies for a research-action process
  • María Auxiliadora Sales Ciges. EDUCATIO SIGLO XXI. Num. 1. Vol. 30 . pp. 113-132. 2012. Científic.

  • Creando redes para una Ciudadanía Crítica desde la escuela intercultural inclusiva
  • María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA. Num. 1. Vol. 5 . pp. 51-67. 2012. Científic.

  • Aplicación del modelo CIPP en el estudio de los factores que favorecen la sensibilidad intercultural
  • María Paola Ruiz Bernardo, María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges. RELIEVE : REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. Num. 2 (18) Artículo Nº 4. pp. 1-15. 2012. Científic.

  • Action research as a school-based strategy in intercultural professional development for teachers
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Rafaela García López. TEACHING AND TEACHER EDUCATION . Num. 5. Vol. 27 . pp. 911-919. 2011. Científic.

  • Inclusive cultures, policies and practices in Spanish compulsory secondary education schools: teachers perceptions in ordinary and specific teaching contexts
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco, Juan Andrés Traver Martí. INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE EDUCATION. Num. 5. Vol. 15 . pp. 557-572. 2011. Científic.

  • Ampliando el territorio: Algunas claves sobre la Participación de la Comunidad Educativa
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. REVISTA ELECTRONICA IBEROAMERICANA SOBRE CALIDAD, EFICACIA Y CAMBIO EN EDUCACION. Num. 3. Vol. 8 . pp. 97-119. 2010. Científic.

  • Conocer la cultura de un centro y las miradas del profesorado sobre la diversidad sociocultural y personal de la comunidad como punto de arranque para la transformación educativa
  • María Lidón Moliner Miravet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. CULTURA Y EDUCACIÓN. Num. 22. Vol. 23 . pp. 283-296. 2010. Científic.

  • Estudio de la eficacia académica de las medidas específicas de Atención a la Dicersidad desde la percepción de los implicados
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet. ESE ESTUDIOS SOBRE EDUCACION. Num. 19. pp. 119-137. 2010. Científic.

  • La formación intercultural inclusiva del profesorado: Hacia la transformación social
  • María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA LATINOAMERICANA DE EDUCACION INCLUSIVA. Num. 1. Vol. 4 . pp. 65-82. 2010. Científic.

  • La educación de personas adultas hacia una cidadanía crítica
  • María Auxiliadora Sales Ciges. DIALOGOS. Num. 58. Vol. 2 . pp. 49-55. 2009. Científic.

  • La formación ética profesional desde la perspectiva del profesorado universitario
  • Rafaela García López, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN. Num. 1. Vol. 21 . pp. 199-221. 2009. Científic.

  • De las perspectivas docentes transmisivas y constructivas a la construcción compartida del conocimiento: satisfacción e implicación profesional del profesorado de secundaria
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García, Fernando Doménech Betoret. QUADERNS DIGITALS.NET Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad. Num. 53. pp. 1-21. 2008. Científic.

  • Asamblea de madres y padres: construyendo una escuela intercultural inclusiva
  • María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí, Rafaela García, Raquel Oliver, María Teresa Nogales Moreno, Isabel Maria Ríos García, María Reina Ferrández Berrueco, Adoración Sales Salvador, María José Gámez Fuentes, Francisco Marco Viciano, Iolanda Bernabé Muñoz, Manuel Martí Puig, María Paola Ruiz Bernardo. QUADERNS DIGITALS.NET Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad. Num. 53. pp. 1-12. 2008. Científic.

  • La atención a la diversidad en los centros de educación secundaria obligatoria: análisis de las variables facilitadoras y limitadoras de las prácticas docentes
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. EDUCACION Y DIVERSIDAD. Num. 2. pp. 99-127. 2008. Científic.

  • Análisis de las variables que facilitan y dificultan la atención a la diversidad, según la percepción de psicopedagogos y profesorado de secundaria
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco, Juan Andrés Traver Martí. REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION (ED. EN LINEA). Num. 6. Vol. 45 . pp. 1-11. 2008. Científic.

  • L'educació de persones adultes cap a una ciutadania crítica
  • María Auxiliadora Sales Ciges. QUADERNS D'EDUCACIO CONTINUA. Num. 19. pp. 110-119. 2008. Científic.

  • Seminario de Ciudadanía Crítica de la Universitat Jaume I
  • Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. CUADERNOS DE PEDAGOGIA. Num. 385. 2008. Científic.

  • El papel del profesorado universitario en el desarrollo de la competencia profesional ética
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Rafaela García López, María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco. DIDAC. Num. 49. pp. 28-32. 2007. Científic.

  • Revisión de los planes de atención a la diversidad en los centros de E.S.O. de la Comunidad Valenciana: propuestas para avanzar hacia culturas más inclusivas
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. EDUCACION, DESARROLLO Y DIVERSIDAD. Num. 3. Vol. 10 . pp. 33-48. 2007. Científic.

  • La formación inicial del profesorado ante la diversidad: una propuesta metodológica para el nuevo espacio europeo de educación superior
  • María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Num. 20. Vol. 3 . pp. 201-217. 2006. Científic.

  • El profesorado universitario ante la ética profesional docente
  • Rafaela García, Fernando Gil, María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA. Num. 235. pp. 545-566. 2006. Científic.

  • Elaboración de instrumentos de medida de las actitudes y opiniones del profesorado universitario hacia la ética profesional docente y su papel como transmisor de valores
  • Rafaela García, María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. RELIEVE : REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. Num. 1. Vol. 12 . pp. 129-149. 2006. Científic.

  • Análisis de las variables mediadoras entre las concepciones educativas del profesor de secundaria y su conducta docente
  • Fernando Doménech Betoret, Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA DE EDUCACIÓN (MADRID). Num. 340. pp. 473-492. 2006. Científic.

  • Caracterización de las perspectivas docentes del profesorado de secundaria a partir del análisis de las variables educativas relacionadas con la acción y el pensamiento docente
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, Fernando Doménech Betoret, María Odet Moliner García. REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION (ED. EN LINEA). Num. 8. Vol. 36 . pp. 1-18. 2005. Científic.

  • El profesorado de educación secundaria ante la diversidad del alumnado
  • María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges. DIDAC. Num. 46. pp. 30-34. 2005. Científic.

  • Integrart: una experiencia de inclusión educativa vinculada a los espacios culturales de escuela y museo de arte
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, José Mauel Caño Llorens. INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA. Num. 56. pp. 95-105. 2005. Científic.

  • Integrart, un nuevo horizonte educativo
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, José Caño Llorens. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA (CD-ROM). Num. 339. pp. 37-40. 2004. Científic.

  • Antiracist Education. From theory to practice
  • María Auxiliadora Sales Ciges. INTERCULTURAL EDUCATION. Num. 4. Vol. 14 . pp. 450-451. 2003. Científic.

  • La diversidad en el curriculum formativo de los psicopedagogos: análisis y propuestas
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Salvador Bauzà. REVISTA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Num. 34. pp. 77-90. 2003. Científic.

  • Programas de Educación Intercultural: modelos posibles y propuestas de futuro
  • María Auxiliadora Sales Ciges. EDUCACION, DESARROLLO Y DIVERSIDAD. Num. 6. Vol. 3 . pp. 25-40. 2003. Científic.

  • ¿Educamos actitudes positivas hacia la diversidad en la formación inicial del profesorado?
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. UNIVERSITAS TARRACONENSIS. Num. 1. pp. 45-50. 2002. Científic.

  • La diversitat als mitjans de comunicació des d'un enfocament intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges. GUIX. Num. 282. pp. 66-73. 2002. Científic.

  • Maestros y maestras críticos
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Luisa Sanchiz Ruiz. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA (CD-ROM). Num. 307. pp. 39-42. 2001. Científic.

  • Actitudes hacia la atención a la diversidad en la formación inicial del profesorado
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Luisa Sanchiz Ruiz. REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Num. 4. Vol. 2 . pp. 1-2. 2001. Científic.

  • Educación intercultural y atención a la diversidad: Programas y estrategias
  • María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Num. 30. pp. 49-63. 2001. Científic.

  • Online learning:new educational environments in order to respect cultural diversity through cooperative strategies
  • María Auxiliadora Sales Ciges. INTERCULTURAL EDUCATION. Num. 2-12. pp. 135-147. 2001. Científic.

  • Gypsy children's schooling and intercultural attitudes in Spain
  • María Auxiliadora Sales Ciges. JOURNAL OF INTERCULTURAL STUDIES. Num. 10. pp. 207-217. 1999. Científic.

  Llibres


  • La escuela incluida en el territorio: la transformación educativa desde la participación ciudadana
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. 2020. Edició. Científic. ISBN 9788418083549. Barcelona (Espanya). Ed. Editorial Octaedro.

  • Técnicas para la participación democrática
  • Arecia Aguirre García Carpintero, Alicia Benet Gil, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés, Juan Andrés Traver Martí. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788416546954. Ed. Universitat Jaume I.

  • Guia de Pràctiques Màster en Psicopedagogia. Itinerari professional i itinerari invetigador
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente. 2016. Autoria. Docent. ISBN 9788416356287. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • La construcción de la escuela intercultural inclusiva desde procesos de investigación-acción
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí. 2010. Edició. Científic. ISBN 9788480217385. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Estratègies d'atenció a la diversitat a l'educació secundària obligatòria
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. 2005. Edició. Científic. ISBN 8480215267. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • La diversitat cultural a l'escola: propostes pràctiques per a un currículum intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges. 2005. Edició. Científic. ISBN 848021533X. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • Educació Intercultural: La diversitat cultural a l'escola
  • María Auxiliadora Sales Ciges. 2003. Edició. Científic. ISBN 8480214279. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Integrart
  • Juan Andrés Traver Martí, José Caño, María Auxiliadora Sales Ciges, Remedios Herrero. 2002. Autoria. Científic. ISBN 9788469036419. Publicacions Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • Claves educativas para escuelas no conflictivas
  • María Auxiliadora Sales Ciges. 2002. Autoria. Científic. ISBN 8482362429. Barcelona. Ed. Idea Universitaria.

  • Necesari@s. Programa de Sensibilización del Voluntariado en el Ámbito Escolar
  • Rafaela García López, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Joaquín García López, María Odet Moliner García, Isabel Candela Pérez, Elena Llopis Bueno. 2002. Autoria. Científic. ISBN 8495248212. FAD. Ed. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

  • Viajes, esperanzas, deseos...
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Rosalía Torrent Esclapes, María Luisa Burguera Nadal. 2002. Edició. Científic. ISBN 8480213973. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Los conflictos en las aulas de ESO. Un estudio sobre la situación en la Comunidad Valenciana
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. 2001. Autoria. Científic. ISBN 8493086681. Xàtiva. Ed. Federació d'Ensenyament CC.OO..

  • Cuestionarios sobre los conflictos en aulas de ESO
  • J. Escamez, R. García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, C. Pérez, Mª C. Bellver, A. Llopis, I. Candela, J. Escorihuela. 1999. Autoria. Científic. ISBN 8476425767. València. Ed. Nau Llibres.

  Capítols de llibre


  • Investigación-acción participativa. Retos de los procesos de inclusión escolar en un contexto cambiante y complejo
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Paula Escobedo Peiro. Acompañar la inclusión escolar. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson. 2020. ISBN 9788413247601. Científic.

  • Aprender la democracia en la escuela
  • Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. La escuela incluida en el territorio: la transformación educativa desde la participación ciudadana. Barcelona (Espanya). Ed. Editorial Octaedro. 2020. ISBN 9788418083549. Científic.

  • Educación intercultural inclusiva desde un curriculum vinculado al territorio
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Josefina Lozano, Nagore Ozerinjauregi. Educación y convivencia en sociedades transculturales. (Espanya). Ed. Editorial La Muralla. 2019. ISBN 9788471338402. Científic.

  • Estrategias de investigación-acción participativa para la transformación
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí. Investigación social desde la práctica educativa. Madrid (Espanya). Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 2019. ISBN 9788436274011. Científic.

  • Investigación -acción participativa: ciudadanía crítica y vinculación al territorio
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García. Investigación social desde la práctica educativa. Madrid (Espanya). Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 2019. ISBN 9788436274011. Científic.

  • Estrategies participatives per a la formació d'una ciutadania crítica
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Educació Popular, Ciutadania i Emancipació: Un Moviment Perenne.Xàtiva. Xàtiva (Espanya). Ed. L'ullal Edicions. 2019. ISBN 9788495715272. Docent.

  • Ver lo que no se ve: el saber local y los puntos ciegos
  • Maria Lozano Estivalis, María Auxiliadora Sales Ciges. Pedagogías nómadas en acción. Participación y desarrollo comunitario. Barcelona (Espanya). Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 2018. ISBN 9788491801542. Científic.

  • Fuera del campus: la misión de la universidad a pie de obra
  • Maria Lozano Estivalis, Tomas Segarra Arnau, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, Arecia Aguirre García Carpintero, María Lidón Moliner Miravet, Miguel Juan Ortells Roca. Pedagogías nómadas en acción. Participación y desarrollo comunitario. Barcelona (Espanya). Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 2018. ISBN 9788491801542. Científic.

  • El aprendizaje-servicio desde una orientación sociocomunitaria
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. Aprendizaje-servicio: pasaporte para un futuro mejor. Ed. Egregius; Ediciones Egregius. 2018. ISBN 9788417270025. Científic.

  • Informe de situación sobre la escolarización del alumnado con enfermedades poco frecuentes en la Comunidad Valenciana
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. Alumnado con enfermedades poco frecuentes y escuela inclusiva. Barcelona (Espanya). Ed. Editorial Octaedro. 2017. ISBN 9788499219837. Científic.

  • The 21st Century Languages Classroom -The Teacher Perspective
  • Elina Vilar Beltrán, María Auxiliadora Sales Ciges. Inclusive Language Education and Digital Technology. Bristol (Regne Unit). Ed. Multilingual Matters. 2013. ISBN 9781847699732. Científic.

  • Procesos de transformación hacia la escuela intercultural inclusiva desde la gestión participativa
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Paola Ruiz Bernardo. Dirección, liderazgo, modelos y procesos de gestión: claves hacia la transformación. Durango (Mèxic). Ed. Red Durango de Investigadores Educativos. 2013. ISBN 9786079063122. Científic.

  • La mejora de la convivencia escolar a través de la formación intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Rafaela García López. Migraciones y Cultura de Paz: Educando y comunicando solidaridad. Madrid (Espanya). Ed. Dykinson. 2012. ISBN 9788415455349. Científic.

  • Formación de los profesionales de la educación para actuar en situaciones de conflicto interreligioso
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Rafaela García López. Dioses en las aulas. Barcelona (Espanya). Ed. Editorial Graó. 2012. ISBN 9788499804309. Científic.

  • Proyecto sobre Aprendizaje Cooperativo en la escuela pública de Betxí
  • Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. Prácticas inclusivas: Experiencias, proyectos y redes. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2011. ISBN 9788480218108. Científic.

  • Trazando procesos de cambio desde un modelo educativo intercultural inclusivo
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. Prácticas inclusivas: Experiencias, proyectos y redes. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2011. ISBN 9788480218108. Científic.

  • Las mujeres en la sociedad de la información
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2010. ISBN 9788469371886. Docent.

  • ¿Cómo nos vemos? y ¿cómo pensamos que nos ven?: una propuesta de transformación de centro desde un modelo intercultural inclusivo
  • María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. Retos internacionales ante la interculturalidad. Universidad de Almería. Ed. Universidad de Almería. 2010. ISBN 9788469307847. Científic.

  • El mètode de projectes com a tècnica didàctica al nou Espai Europeu d'Educació Superior
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • The Professional Values of University Lecturers and their Relationship with the Competences of tre European Higher Education Area
  • María Odet Moliner García, Rafaela García López, María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges. Relevant Practice from Higher Education Institutions. Vienna. Ed. Navreme Publications. 2008. ISBN 9789989192029. Científic.

  • Teacher training to develop intercultural attitudes programmes in schools
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Formación de Competencias de Ciudadanía Europea. Granada. Ed. Método Ediciones. 2007. ISBN 9788479333669. Científic.

  • La formació dels professionals en educació intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Multiculturalitat, Educació i Societat. Universitat de les Illes Balears. Ed. Universitat de les Illes Balears. 2007. ISBN 9788483840238. Científic.

  • Formación inicial en actitudes interculturales para profesionales de la educación
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. Educación intercultural e inmigración. De la teoría a la práctica. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 2007. ISBN 9788497426206. Científic.

  • Universitat i Escola: per la col·laboració cap a l'educació inclusiva intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Manuel Martí Puig, Juan Andrés Traver Martí, Consol Aguilar Rodenas, Isabel Maria Ríos García, Miguel Salvador Bauzà, María Amparo Porta Navarro, María del Carmen Pellicer España, Paloma Palau Pellicer, Inmaculada C. Pérez Serrano, Roberto Jose García Antolin, Vicente Javier Valls Martínez, María Reina Ferrández Berrueco, Fabián Aragón Portolés, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Dels diaris diàlogics a la coordinació docent
  • Consol Aguilar Rodenas, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Aprenentatge dialògic i cultura
  • Consol Aguilar Rodenas, Manuel Martí Puig, María Auxiliadora Sales Ciges. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • La diversidad en los medios de comunicación: una perspectiva educativa
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Medios de comunicación y solidaridad: reflexiones en torno a la (des)articulación social. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 8480215712. Científic.

  • Els jocs educatius de Montessori i Decroly com a recursos didàctics per a l’escola inclusiva
  • Manuel Martí Puig, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Miguel Salvador Bauzà. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • La interdiciplinarietat en la investigació psicopedagògica
  • Fabián Aragón Portolés, José Juan Sidro Tirado, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco, Vicenta Altava Rubio. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Atenció a la diversitat: de les dificultats d’aprenentatge a la superdotació
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • La Verneda: 1978-2004. La realitat d’una tertúlia literària dialògica
  • Adela Gonell Galindo, Ana Giménez Adelantado, Consol Aguilar Rodenas, Fabián Aragón Portolés, Francisco José Raga Gimeno, Juan Andrés Traver Martí, Manuel Martí Puig, María Auxiliadora Sales Ciges. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Actualització, aplicació i avaluació de materials didàctics de Montessori, Fröbel i Decroly per a l’atenció a la diversitat en l’escola actual.
  • Julia Beltrán Escrig, Manuel Martí Puig, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Nous usos i aplicacions dels materials didàctics de J. F. Fröbel, M. Montessori, i O.Decroly en educació infantil i primària i la seua adaptació a les N.E.E. de dites etapes
  • Juan Emilio Adrian Serrano, Julia Beltrán Escrig, Manuel Martí Puig, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Los juegos educativos de Ovidio Decroly y su adaptación a las necesidades educativas especiales: una propuesta interdisciplinar
  • Julia Beltrán Escrig, Manuel Martí Puig, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Jornades d'educació especial: actituds de la comunitat escolar cap a la diversitat
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Jesús Presentación Herrero, María Luisa Sanchiz Ruiz, María Odet Moliner García, Rosa García Castellar. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • L'atenció a la diversitat des de la creativitat: taller de ceràmica per a alumnat amb discapacitats
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, María del Carmen Pellicer España. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • F. Fröbel y M. Montessori: actividades y materiales en educación infantil
  • Julia Beltrán Escrig, Manuel Martí Puig, María Auxiliadora Sales Ciges, María del Carmen Pellicer España, María Odet Moliner García. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Educació Intercultural: Conceptes clau i models educatius.
  • Francisco Marco Viciano, María Auxiliadora Sales Ciges. Educació Intercultural: La diversitat cultural a l'escola. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214279. Científic.

  • L'organització escolar al servei de la diversitat
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Luisa Sanchiz Ruiz. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • L'atenció a la diversitat des de la creativitat: taller de ceràmica per a alumnat amb discapacitats
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, María del Carmen Pellicer España. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • L'organització i cultura escolar per a l'educació intercultural: Instruments per a la presa de decisions.
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Educació Intercultural: La diversitat cultural a l'escola. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214279. Científic.

  • Estratègies i tècniques per a la formació en actituds i valors interculturals.
  • Rafaela García López, María Auxiliadora Sales Ciges. Educació Intercultural: La diversitat cultural a l'escola. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214279. Científic.

  • Intercambio de experiencias didàcticas en la formación de maestros: Elaboración de unidades didácticas integradoras para educar en la diversidad.
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Coherència metodològica a la formació dels estudiants de la Diplomatra de Mestre
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Luisa Sanchiz Ruiz. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  • Recolzament intern i Extern per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat d'Educació Primària
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  • The Challenge of Intercultural Education in Spain
  • María Auxiliadora Sales Ciges, R. García López. International Perspectives on Intercultural Education. Mahwah (USA). Ed. Lawrence Erlbaum Associates. 1998. ISBN 0805827455. Científic.

  Ponències a congressos


  • "DiversitArt": Innovación psicopedagógica a través de una galería de arte virtual
  • Irene Garcia Molina, María Auxiliadora Sales Ciges, Clara Andrés Roqueta, Ana Belén Górriz Plumed, María Isabel Blanes Fernández. CIVINEDU 2020. 4th International Virtual Conference on Educational Research and Innovation. Virtual (Espanya). 23-09-2020. Docent. 2020. Ed. Adaya Press. ISBN 9788409229666.

  • Investigación inclusiva en la Universidad: la movilización del conocimiento y la responsabilidad social universitaria
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. XVII Congreso Internacional y XXXVII Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: Ampliando Horizontes. Burgos (Espanya). 21-09-2020. Científic. 2020. Ed. Universidad de Burgos. ISBN 9788416283996.

  • El Liderazgo Distribuido en Procesos de Mejora desde la Investigación-Acción Participativa
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Maria Lozano Estivalis, Teresa Aguado, Belén Ballesteros, Patricia Mata. II Congreso Internacional de Liderazgo y Mejora de la Educación (CILME 2018). Madrid (Espanya). 28-05-2018. Científic. 2018. Ed. Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la Educación (RILME). ISBN 9788409020584.

  • Actualización de las prácticas de aprendizaje cooperativo mediante procesos de investigación-acción
  • Alicia Benet Gil, Paula Escobedo Peiro, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés. XV Congreso Internacional y las XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Granada (Espanya). 21-03-2018. Científic. 2018. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433862310.

  • ¿Por qué desde el arte? Aprendizaje Servicio en el Máster de Psicopedagogía
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Alicia Benet Gil. XV Congreso Internacional y las XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: Liderando investigación y prácticas inclusivas . Granada (Espanya). 21-03-2018. Científic. 2018. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433862310.

  • Transformar las prácticas curriculares para vincularlas al territorio. Diagnóstico participativo en casos múltiples
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Josefina Lozano, Joxe Amiama. XV Congreso Internacional y las XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: Liderando investigación y prácticas inclusivas. Granada (Espanya). 21-03-2018. Científic. 2018. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433862310.

  • Arts-Project Based Learning para el aprendizaje de los procesos de mejora e inclusión en la formación inicial de Psicopedagogía
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. I Congreso Internacional de Inclusión y Mejora Educativa. Alcalá de Henares (Espanya). 25-10-2017. Científic. 2018. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN 9788416978953.

  • La Escuela Incluida: vinculación del curriculum al territorio a través de procesos de investigación-acción participativa
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil, Paula Escobedo Peiro. I Congreso Internacional de Inclusión y Mejora Educativa . Alcalá de Henares (Espanya). 25-10-2017. Científic. 2018. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN 9788416978953.

  • Jornada de convivencia comunitaria: hacia una escuela abierta y sensible con su territorio
  • Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Universitat de Murcia (Espanya). 21-11-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469778968.

  • La coordinación docente: una experiencia educativa a través del aprendizaje por proyectos
  • Alicia Benet Gil, María Auxiliadora Sales Ciges. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • ¿De dónde partimos y hacia dónde vamos? Una herramienta para la construcción colectiva del aprendizaje en la formación en psicopedagogía
  • Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil, Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i II Taller d’Innovació Educativa . Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Proyectos interdisciplinares en la formación de los futuros psicopedagogos: en busca de la inclusión y la mejora educativa
  • Alicia Benet Gil, Aida Sanahuja Ribés, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i II Taller d’Innovació Educativa . Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • A Community Welcome Day: Cultural Diversity and Critical Citizenship in a Included School
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. Mobilities, Transitions, Transformations - Intercultural Education at the Crossroads Conference. Budapest (Hongria). 05-09-2016. Científic. 2017. Ed. International Association for Intercultural Education (IAIE); Institute of Intercultural Psychology and Education (IIPE), Faculty of Education and Psychology, Eötvös Loránd University, Budapest. ISBN 9789632848105.

  • Cómo llevar a cabo planes de mejora inclusivos
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. I Congreso Internacional de Inclusión y Mejora Educativa. Alcalá de Henares (Espanya). 25-10-2017. Científic. 2017.

  • Universidad intercultural inclusiva una mirada al estado de la cuestión en la Universitat Jaume I (España) y la Fundación Universitaria de los Libertadores (Colombia)
  • Alicia Benet Gil, Mª Angélica Yazzo Zambrano, María Odet Moliner García, Aida Sanahuja Ribés, María Auxiliadora Sales Ciges. XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva y las XXXIV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Oviedo (Espanya). 03-04-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664504.

  • Proyectos inclusivos a través del arte: ABP para la formación en psicopedagogía
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Alicia Benet Gil, Aida Sanahuja Ribés. XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva y las XXXIV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Oviedo (Espanya). 03-04-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664504.

  • La IAP en el marco de la escuela incluida: la mirada sobre el proceso de los actores implicados
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva y las XXXIV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Oviedo (Espanya). 03-04-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664504.

  • Strategies to link schools to their territories. A Survey Study
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Josefina Lozano. 7th International Conference on Intercultural Education “Education, Health and ICT for a Transcultural World”, EDUHEM 2016. Almeria (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2017. ISSN 1877-0428.

  • Social Mapping in the Context of a Community-build Day: Strategy to Strengthen Links with Community in a Small Rural School
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés. 7th International Conference on Intercultural Education “Education, Health and ICT for a Transcultural World”, EDUHEM 2016. Almeria (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2017. ISSN 1877-0428.

  • Escuela incluida: investigación inclusiva desde la investigación-acción participativa
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. XIV Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. Zaragoza (Espanya). 24-11-2016. Científic. 2016.

  • Intervención psicopedagógica a través del arte: aprendizaje basado en proyectos (ABP) desde un enfoque intercultural inclusivo
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. XIV Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas. Zaragoza (Espanya). 24-11-2016. Científic. 2016.

  • A Community Welcome Day: Cultural Diversity and Critical Citizenship in a Included School
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Alicia Benet Gil, Lorena Zorrilla Silvestre, Aida Sanahuja Ribés, Lucía Sánchez Tarazaga Vicente. Mobilities, Transitions, Transformations - Intercultural Education at the Crossroads Conference. Budapest (Hongria). 05-09-2016. Científic. 2016. Ed. International Association for Intercultural Education (IAIE). ISBN 9789632848099.

  • La escuela incluida: un proyecto de participación ciudadana para la transformación social
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés, J. Lozano, M.C. Cerezo, I. Castillo, J. Amiama, J. Monzón. XIII Congreso Internacional y XXXII Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Albacete (Espanya). 14-03-2016. Científic. 2016.

  • La presència de la dansa a l'Ensenyament Obligatori
  • Elena Llopis Bueno, María Auxiliadora Sales Ciges. La investigación en Danza (IV Congreso Nacional y I Internacional La Investigación en Danza). València (Espanya). 25-11-2016. Científic. 2016. Ed. Ediciones Mahali. ISBN 9788494069765.

  • L'école incluse dans le territoire: un projet sur la participation communautaire
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Maria Lozano Estivalis, Aida Sanahuja Ribés. 3eme colloque international. De l'intégration à l'inclusion scolaire: rôles des communautés éducatives. Lausannem (Suïssa). 08-04-2015. Científic. 2015.

  • Reflexiones sobre la repercusión del sentido de comunidad en los procesos de cambio hacia escuelas interculturales inclusivas
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. XII Congreso internacional y XXXII Jornadas de universidades y educación especial: De la Educación Especial a la Educación Inclusiva. Retos y tendencias en la Sociedad Digital. Madrid (Espanya). 23-03-2015. Científic. 2015.

  • La escuela en el barrio. Cartografiando las necesidades de cambio socioeducativo
  • Juan Andrés Traver Martí, Maria Lozano Estivalis, María Auxiliadora Sales Ciges. Actas Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio 2015). Univeristat Jaume I de Castelló (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Construyendo la escuela intercultural inclusiva desde el diagnóstico social participativo
  • Arecia Aguirre García-Carpintero, María Auxiliadora Sales Ciges, Paula Escobedo Peiro. XI Congreso Internacional, XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: La Escuela Excluida. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 08-04-2014. Científic. 2014.

  • La escuela incluida: Del proceso de formacion en los centros a la formación para procesos de participación sociocomunitaria
  • Maria Lozano Estivalis, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García. Libro Actas (XIII Congreso Internacional de Formación del Profesorado: Investigar para acompañar el cambio educativo y social - AUFOP 2014). Santander (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469713822.

  • From traditional practices to inclusive teaching practices
  • Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013). Rome (Itàlia). 08-02-2013. Científic. 2014. ISSN 1877-0428.

  • An experience of reciprocal peer tutoring at the university
  • María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. 5th World Conference on Educational Sciences-(WCES 2013). Facoltà di Economia Sapienza Roma (Itàlia). 05-02-2013. Científic. 2014. ISSN 1877-0428.

  • El dialogo entre etnografía e investigación-acción: una mirada compartida
  • Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges, Gloria Mª Abarca Obregón. III Congreso Internacional de Etnografía y Educación. Centro Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid (Espanya). 03-07-2013. Científic. 2014. Ed. Traficantes de Sueños. ISBN 9788496453869.

  • En tránsito: investigación-acción sobre la docencia en Psicopedagogía
  • María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María Luisa Sanchiz Ruiz, Clara Andrés Roqueta, María Auxiliadora Sales Ciges, Rosa Ana Clemente Estevan, María Paola Ruiz Bernardo, José Juan Sidro Tirado, Miguel Llopis Bellver, María Jesús Presentación Herrero, Ana Doménech Vidal, María Reina Ferrández Berrueco. VI Jornadas de redes de investigación en innovación docente. Madrid. 28-05-2013. Docent. 2013.

  • Comunicación intercultural y cambio escolar
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Arecia Aguirre García-Carpintero, Paula Escobedo Peiro, Ana Doménech Vidal. VI Congreso Internacional de Educación Intercultural: "El poder de la comunicación en una sociedad globalizada". Universidad de Almería (Espanya). 10-11-2011. Científic. 2013. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788482405469.

  • Buenas prácticas en educación: la apertura de la escuela hacia la comunidad de aprendizaje
  • Paula Escobedo Peiro, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje permanente. Competencias para una formación crítica: aprender a lo largo de la vida. Castellón (Espanya). 21-06-2012. Científic. 2012.

  • Educational Chance Process Towards Intercultural Education between the Classroom and the School
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Tapalewilis para la Educación Intercultural. Mexico (Mèxic). 13-02-2012. Científic. 2012.

  • La participación de las familias en los procesos de transformación educativa: la sensibilización como punto de arranque
  • Ana Doménech Vidal, María Odet Moliner García, Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. XII Congreso Internacional de formación del profesorado (AUFOP 2012). La Educación como Elemento de Transformación Social. Universidad de Valladolid (Espanya). 22-11-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad de Valladolid; AUFOP - GEEPP. ISBN 9788492850976.

  • Una experiencia de tutoría entre iguales recíproca en la Universitat Jaume I
  • María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Arecia Aguirre García-Carpintero. IX Congreso Intenacional. XXIX Jornadas de Univesidades y Educación Especial. Prácticas en Educación Inclusiva: diálogos entre Escuela, Ciudadanía y Universidad. Universidad de Cádiz (Espanya). 27-03-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469497623.

  • El proceso de cambio hacia la escuela inclusiva
  • Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges. IX Congreso Internacional y XXIX Jornadas de Universidades y Educación Especial, "Prácticas en Educación Inclusiva: diálogos entre Escuela, Ciudadanía y Universidad". Universidad de Cádiz (Espanya). 27-03-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469497623.

  • El cambio que viene del aula: estrategias y recursos para la educación inclusiva
  • Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges. Congreso Internacional Estratégias Didácticas Inclusivas. Universitat Jaume I (Espanya). 01-12-2011. Científic. 2012. ISSN 1575-9393.

  • Democratizando la participación en la escuela y el aula. Estudio de caso en Borriana
  • Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Ana Doménech Vidal, Juan Andrés Traver Martí. XII Congreso Internacional de Formación del Profesorado AUFOP 2012. Universidad de Valladolid (Espanya). 22-11-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad de Valladolid; AUFOP - GEEPP. ISBN 9788492850976.

  • Compartint projectes educatius innovadors: estudi de cas inclusiu i intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. XI Jornada Nacional sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada de Innovación Docente. Castelló de la Plana. 27-06-2001. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469441114.

  • Resolución de conflictos desde los equipos docentes. aplicación de la metodología de resolución de problemas en la práctica docente cotidiana
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Compartint projectes educatius innovadors: estudi de cas inclusiu i intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Acciones integradas en la titulación de psicopedagogía
  • María Lidón Moliner Miravet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Paola Ruiz Bernardo. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Propuesta para solventar la problemática de la tutoría individual de asignatura en el ámbito de coordinación de trabajos de investigacíon en psicopedagogía
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Paola Ruiz Bernardo. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • El cambio educativo y la mejora escolar
  • Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. XVI Jornades de Foment de la Investigació FCHS Univesitat Jaume I. Castelló (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  • Necesidades de formación del profesorado para la educación inclusiva intercultural como proceso de cambio
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro. I Congreso Internacional sobre Ciudadanía Crítica y Mejora Educativa: recursos, estrategias y experiencias. Universita Jaume I (Espanya). 13-10-2011. Científic. 2011. ISSN 1575-9393.

  • La cultura del profesorado en el cambio hacia la escuela inclusiva intercultural
  • Paula Escobedo Peiro, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges. I Congreso Internacional sobre Ciudadanía Crítica y Mejora Educativa: recursos, estrategias y experiencias. Universitat Jaume I,Castelló (Espanya). 13-10-2011. Científic. 2011. ISSN 1575-9393.

  • Desarrollo profesional y cultura colaborativa. Centros de recursos para la formación inclusiva intercultural del profesorado
  • Paula Escobedo Peiro, María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges. Congreso Internacional Educación Especial y Mundo Digital. Universidad de Almería. 12-04-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788469422946.

  • Resources and pedagogical strategies for intercultural inclusive school: training needs detection
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Rafaela Garcia, Maria Elena Llopis Bueno. XIV World Congress of Comparative Education Societies. Estambul. 14-06-2010. Científic. 2010.

  • Escuela intercultural inclusiva: una propuesta de formación desde la investigación-acción
  • Paula Escobedo Peiro, Mª Elena Furió Fuertes, María Auxiliadora Sales Ciges, María Lidón Moliner Miravet, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. IV Congreso Internacional de Educación Intercultural: retos internacionales ante la interculturalidad. Universidad de Almería. 05-11-2009. Científic. 2010. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788469307847.

  • La escuela intercultural inclusiva: necesidades de formación y búsqueda de estategias
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, Paula Escobedo Peiro. Congreso Internacional La Educación Inclusiva hoy: escenarios y protagonistas. Universidad de Cantabria. 24-03-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469307946.

  • Transformación hacia la escuela inclusiva: Las voces de los alumnos, maestros y familias
  • Paula Escobedo Peiro, Ana Doménech Vidal, María Auxiliadora Sales Ciges. II Congreso Internacional de Orientación e Intervención Educativa: retos para los Orientadores del siglo XXI. Universitat Jaume I (Espanya). 24-06-2010. Científic. 2010. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788499850115.

  • Creando red colaborativa en la docencia universitaria
  • Ana Doménech Vidal, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges. Décima Jornada sobre apendizaje cooperativo. Barcelona. 02-07-2010. Científic. 2010. Ed. GAM Imprenta Digital. ISBN 9788476534809.

  • La tutorización entre iguales recíproca como estrategia para fomentar la inclusión en nuestras aulas
  • María Lidón Moliner Miravet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. Conferencia Mundial de Educación Inclusiva. "Afrontando el reto: Derechos, Retórica y Situación Actual. Volviendo a Salamanca". Salamanca. 21-10-2009. Científic. 2009.

  • Inclusión e Interculturalidad: ¿Qué entiende el profesorado sobre ambos conceptos?
  • María Lidón Moliner Miravet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. VI Congreso Internacional y XXVI Jornadas Nacionales de Universidades y Educación Especial. Universidad Castilla-La Mancha. 30-03-2009. Científic. 2009. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788469205013.

  • Developing Intercultural and Inclusive Schooling from action-research processes. Self-evaluation tools for schools
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet. Broadening the Horizon: Recognizing, Accepting, and Embracing Differences to Make a Better World for Individuals with Special Needs. Alicante. 01-07-2009. Científic. 2009. Ed. International Association of Special Education. ISBN 9780615283647.

  • Investigación-acción en la construcción de una escuela intercultural inclusiva
  • María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. III Congreso Internacional de Educación Intercultural: la formación para el desarrollo de una sociedad intercultural. Universidad de Almería. 06-11-2008. Científic. 2009. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788469197875.

  • Cooperar per innovar en la docència: els seminaris de formació permanent
  • Juan Andrés Traver Martí, Juan José Segarra Tur, María Auxiliadora Sales Ciges. Octava Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Primera Jornada sobre Innovación Docente. Barcelona. 04-07-2008. Científic. 2008. Ed. GAM Imprenta Digital. ISBN 9788469146057.

  • La atención a la diversidad en los centros de educación secundaria obligatoria: variables facilitadoras y limitadoras de las prácticas docentes
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. XXV Jornadas de universidades y educación especial. V Congrés d'universitats i educació especial. Universidad de Vic. 12-03-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. ISBN 9788493618650.

  • Asamblea De Madres y Padres: Construyendo Una Escuela Intercultural Inclusiva
  • María Lidón Moliner Miravet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. V Congrés d'Universitats i Educació Especial: "Educació Inclusiva: Interroguem l'Experiència" . XXV Jornadas de Universidades y Educación Especial.. Universitat de Vic. 12-03-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. ISBN 9788493618650.

  • La construcción de la escuela intercultural inclusiva desde procesos de investigación-acción
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí, Rafaela García, María Lidón Moliner Miravet, Raquel Oliver, María Teresa Nogales Moreno, Isabel Maria Ríos García, María Reina Ferrández Berrueco, Adoración Sales Salvador, María José Gámez Fuentes, Francisco Marco Viciano, Iolanda Bernabé Muñoz, Manuel Martí Puig, María Paola Ruiz Bernardo. XXV Jornadas de universidades y educación especial. V Congrés d'universitats i educació especial. Universidad de Vic. 12-03-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. ISBN 9788493618650.

  • Diversidad en el ámbito escolar: por una educación intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Congreso Internacional de Orientación Educativa y Profesional: Nuevos enfoques educativos y su repercusión en la Orientación Escolar. Universitat Jaume I. 21-11-2007. Científic. 2007.

  • Procesos de Indagación Colaborativa: Investigación-Acción y apoyo entre colegas para una educación intercultural e inclusiva
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. Congreso Internacional de Orientación Educativa y Profesional: Nuevos enfoques educativos y su repercusión en la Orientación Escolar. Universitat Jaume I. 21-11-2007. Científic. 2007.

  • Procesos de indagación colaborativa: investigación-acción entre colegas para una educación intercultural e inclusiva
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. Congreso Orientación Educativa y Profesional. Castellón (Espanya). 21-11-2007. Científic. 2007.

  • Historias de vida e historias lingüísticas: una aproximación a las identidades
  • Teresa Nogales, Raquel Oliver, María Auxiliadora Sales Ciges, Isabel Maria Ríos García. II Congreso Internacional de Etnografía y Educación. Migraciones y Ciudadanías. Universitat Autònoma de Barcelona. 08-09-2007. Científic. 2007.

  • Developing Intercultural and Inclusive Schooling from Action Research Processes - self-evaluation tools for schools
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí. XIII World Congress of Comparative Education Societies. Sarajevo. 03-09-2007. Científic. 2007.

  • La escuela intercultural e inclusiva: una aproximación a la realidad escolar
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco, Isabel Maria Ríos García, María Teresa Nogales Moreno. V Congreso sobre la Inmigración en España. Migraciones y desarrollo humano. Valencia. 21-03-2007. Científic. 2007.

  • La formació de la identitat cultural en contextos educatius multiculturals i implicacions per a la formació del professorat
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Teresa Nogales Moreno, Isabel Maria Ríos García. I Jornadas Medimigra. Mediterrània migrant II. Universitat Jaume I. 30-11-2006. Científic. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216326.

  • Formación de Formadores en la Universidad Jaume I mediante seminarios permanentes de mejora educativa
  • Miguel Angel Fortea Bagán, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Rafaela García López. I Congreso Internacional Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado. Barcelona. 05-09-2007. Científic. 2007. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 9788496907010.

  • Integrart: de la inclusión a la creación y la expresión colectiva
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, Jose Manuel Caño Llorens. IV Congreso Nacional de Atención a la Diversidad. Elche. 03-05-2007. Científic. 2007. Ed. Ajuntament d'Elx. ISBN 9788489479883.

  • Factores que dificultan la educación en la diversidad en los centros de ESO: percepciones de los psicopedagogos y del profesorado
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa. Universidad del País Vasco. 27-06-2007. Científic. 2007. Ed. EREIN Argitaletxea. ISBN 9788497463829.

  • Validación de la tasa de esfuerzo recompensado. ¿Pueden generalizarse las buenas prácticas dirigidas a la mejora de un indicador?
  • María Reina Ferrández Berrueco, Jake murdoch, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa. Universidad del País Vasco. 27-06-2007. Científic. 2007. Ed. EREIN Argitaletxea. ISBN 9788497463829.

  • Elaboración de materiales didácticos inclusivos: un proyecto de trabajo para formación del profesorado
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Miguel Salvador Bauzà, Juan Andrés Traver Martí. IV Congreso Internacional y XXIV Jornadas de Universidades y Educación Especial: Atención a la diversidad, una responsabilidad compartida. Universidad de Huelva. 26-03-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Huelva. ISBN 9788496826021.

  • Estudio cualitativo de las percepciones de los profesionales de la educación sobre las variables facilitadoras de una cultura inclusiva en los centros de ESO
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. IV Congreso Internacional y XXIV Jornadas de Universidades y Educación Especial: Atención a la diversidad, una responsabilidad compartida. Universidad de Huelva. 26-03-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Huelva. ISBN 9788496826021.

  • Mejora de la docencia en la Universidat Jaume I: del modelo de formación de expertos a los seminarios permanentes basados en procesos de investigación/acción
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Rafaela García López, Miguel Angel Fortea Bagán. IV Congreso Internacional sobre Investigación-Acción participativa. Valladolid. 18-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8495532239.

  • Iniciando procesos de transformación escolar hacia la inclusión y la interculturatidad
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Rafaela García López, Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García. IV Congreso Internacional sobre Investigación-Acción Participativa. Valladolid. 18-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8495532239.

  • Diálogo, inerculturalidad e inclusión: los diarios del estudiantado como cuadernos de bitácora
  • Consol Aguilar Rodenas, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. Barcelona. 05-07-2006. Docent. 2006.

  • Los Talleres Interculturales como Estrategia Inclusiva
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Miguel Salvador Bauzà. XXIII Jornadas Nacionales de Universidades y Educación Especial. "Hacia una educación sin exclusión". Universidad de Murcia. 03-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 8493243361.

  • Educación Intercultural: Dilemas, opciones y propuestas
  • María Auxiliadora Sales Ciges. XXIII Jornadas Nacionales de Universidades y Educación Especial. "Hacia una educación sin exclusión". Univesidad de Murcia. 03-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 8493243361.

  • La entrevista como instrumento de formación intercultural de los profesionales de la educación
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Isabel Maria Ríos García, María Odet Moliner García, María Teresa Nogales Moreno. Congreso Internacional de Educación Intercultural. Formación del profesorado y práctica escolar. Madrid. 15-03-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). ISBN 9788436253290.

  • La indagación colaborativa a traves de un seminario sobre prácticas inclusivas
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Salvador Bauzà. XXIII Jornadas Nacionales de Universidades y Educación Especial. "Hacia una educación sin exclusión". Universidad de Murcia. 03-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 8493243361.

  • Comunicació del projecte de milllora educativa "La Verneda 1978-2004: la realitat d'una tertúlia literària dialògica"
  • Consol Aguilar Rodenas, Jordi Aparici, Fabián Aragón Portolés, Ana Giménez Adelantado, Adela Gonell Galindo, Lucia Ibáñez, Juan Carlos Lazaro, Elena Llopis, Manuel Martí Puig, Tania Muñoz, Elena Nebot, Vicent Pallarés, Francisco José Raga Gimeno, Manel Rodríguez, Josep Angel Sáez-Benito, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí. Formació del professorat davant la convergència europea. Actes de la V Jornada de milora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 25-01-2005. Científic. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • Los PGS dirigidos a alumnos con necesidades educativas especiales como medida de inserción sociolaboral: Valoración de los aprendices y de los formadores
  • María Lidón Moliner Miravet, Eva Peris Gozalbo, Patricia Saldaña Masip, María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Salvador Bauzà. III Congreso Internacional "Educación, diversidad y accesibilidad en el entorno europeo" XXII Jornadas de universidades y educación especial. Burgos. 15-03-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad de Burgos. ISBN 8496394328.

  • Nuevos usos y aplicaciones de los materiales didácticos de J. F. Fröbel, M. Montessori y O. Decroly en Educación Infantil y Primaria y su adaptación a las N.E.E. de dichas etapas
  • Julia Beltrán Escrig, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Manuel Martí Puig, Juan Emilio Adrian Serrano. El camí cap a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l’UJI. Actes de la IV Jornada de millora educativa i III Jornada d’harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 01-10-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Actitudes hacia las necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. Análisis de perfiles en los alumnos
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación en Innovación Educativa. Universidad de La Laguna, Tenerife (Espanya). 21-09-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad de La Laguna. ISBN 8477566399.

  • La formación del profesorado en contextos interculturales como recurso para la eliminación de estereotipos y prejuicios
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Educación y diversidad: Comunidades Educativas. II Congreso Internacional. XXI Jornadas de Universidades y Educación Especial. Universidad de León. 30-03-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de León. ISBN 8497731123.

  • Innovación didáctica a través de proyectos de investigación interdisciplinares en la titulación de psicopedagogía
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco. 3r Congreso Internacional Docencia Universitaria e innovación. Girona. 30-06-2004. Científic. 2004. Ed. Congreso Internacional de Docencia e Innovación (CIDUI). ISBN 8488795793.

  • Diversidad de actitudes del profesorado hacia la diversidad cultural: una aproximación a partir del análisis factorial
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. La educación en contextos multiculturales: diversidad e identidad. XIII Congreso nacional y II iberoamericano de pedagogía. Valencia (Espanya). 13-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat de València. ISBN 8437001498.

  • Proyectos de trabajo inclusivos e interculturales: una aventura apasionante
  • María Odet Moliner García, Consol Aguilar Rodenas, María Auxiliadora Sales Ciges. La educación en contextos multiculturales: diversidad e identidad. XIII Congreso nacional y II iberoamericano de pedagogía. Valencia (Espanya). 13-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat de València. ISBN 8437001498.

  • La diversidad en el curriculum formativo de maestros y psicopedagogos
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Salvador Bauzà. Educación y Diversidades: Formación, Acción e Investigación. I congreso Internacional y XX Jornadas de Universidades y Educación Especial. Universitat de Barcelona. 01-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 8488795750.

  • Intergr@rt
  • Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, Jose Caño.. II Congreso Nacional de atención a la diversidad. Educar para la convivencia en un mundo diverso. Elche. 28-03-2003. Científic. 2003. Ed. CEFIRE. ISBN 8448234340.

  • Actitudes hacia la atención a la diversidad en los estudiantes de maestro de la Universitat Jaume I (I). Propuestas para una programación en la diversidad
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. XI Congreso Nacional de modelos de investigación educativa. Investigación y Sociedad. Granada. 25-09-2003. Científic. 2003. Ed. Grupo Editorial Universitario. ISBN 848491299X.

  • Rutinas escolares y actitudes del profesorado hacia la diversidad: Cómo mejorar la calidad de la enseñanza en un centro CAES
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Educació especial. Educación, diversidad y calidad de vida. Illes Balears. 01-01-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat de les Illes Balears. ISBN 8476327285.

  • Educación y conflictos en la escuela. Propuestas educativas
  • María Auxiliadora Sales Ciges. XX Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación. Conflicto, violencia y educación. Murcia. 19-11-2001. Científic. 2001. Ed. Cajamurcia. ISBN 849572605X.

  • Coherència metodològica a la formació dels estudiants de la Diplomatra de Mestre
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Luisa Sanchiz Ruiz. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.

  • Recolzament intern i Extern per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat d'Educació Primària
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.

  • Educación Intercultural y Educación Especial: La atención a la diversidad
  • María Auxiliadora Sales Ciges. La atención a las necesidades educativas especiales: de la Educación infantil a la Universidad. Lleida. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8484090582.

  • El modelo intercultural como fundamento de la cultura ecolar y la formación del profesorado
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Los desafíos de la Educaicón Especial en el umbral del siglo XXI. Almeria. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8460095258.

  • El respeto a la diversidad sociocultural: de los modelos teóricos a una propuesta educativa práctica
  • María Auxiliadora Sales Ciges. Seminario Internacional sobre políticas contemporáneas de atención a la diversidad: repensar la educación especial en el tercer milenio. Málaga. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 8469904396.

  • El profesor online: elementos para la definición de un nuevo rol docente
  • Jorge Adell Segura, María Auxiliadora Sales Ciges. Nuevas tecnologías en la formación flexible y a distancia. Sevilla. 01-06-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 8489673799.

  • Una experiencia de Educación Online: curso de formación de Formadores virtuales
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Jorge Adell Segura. Nuevas tecnologías en la formación flexible y a distancia. Sevilla. 01-06-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 8489673799.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Aprendizaje cooperativo: una experiencia en un centro de compensanción educativa
  • Rafaela García López, María Auxiliadora Sales Ciges. Universitat de València-Departament de Teoria de la Comunicación (Espanya). Esteve Pagan, Joaquín. 11-02-2005.

  Comités de congresos


  • María Raquel Agost Felip, Sonia Agut Nieto, Mercedes Alcañiz Moscardó, María Amparo Alcina Caudet, Rafael Ballester Arnal, Ana Beltrán Montoliu, Rosa Ana Clemente Estevan, Embarka Hamoudi Hamdi, María José Gámez Fuentes, Santiago García Campá, Ana Giménez Adelantado, Francisco Javier Ginés Sánchez, Emma Gómez Nicolau, Iluminada Fuertes Fuertes, María Juncal Caballero Guiral, José Francisco López Segarra, Maria Lozano Estivalis, María Josefina Mateu Carruana, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María del Carmen Pastor Verchili, Andrés Piqueras Infante, Vicente Alberto Querol Vicente, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador, Joan Sanfélix Albelda, Asunción Ventura Franch, Fernando Vicente Pachés. IV Congreso Investigación y Género en la Universidad Jaume I . Castelló (Espanya). 21-10-2020. Científic.

  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. XVII Congreso Internacional y XXXVII Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: Ampliando Horizontes. Burgos (Espanya). 23-04-2020. Científic.

  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Mercedes Marqués Andrés, María Odet Moliner García. Encuentro Internacional Retos para una Educación inclusiva y transformadora hacia la Agenda 2030. Castelló (Espanya). 17-01-2019. Científic.

  • Jorge Adell Segura, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. XV Congreso Internacional de Organización de Instituciones Educativas (CIOIE). Lleida (Espanya). 17-10-2018. Científic.

  • Mercedes Alcañiz Moscardó, María Consol Victoria Aguilar Rodenas, Sonia Agut Nieto, María Nieves Alberola Crespo, Rafael Ballester Arnal, Eva Cifre Gallego, Amparo Fabra Galofre, Iluminada Fuertes Fuertes, Teresa Carmen Gallego Navarro, María José Gámez Fuentes, Santiago García Campá, Cristina Giménez García, Francisco Javier Ginés Sánchez, Emma Gómez Nicolau, José Joaquin Gual Arnau, Cristina Guisasola Lerma, María del Carmen Lázaro Guillamón, José Francisco López Segarra, Maria Lozano Estivalis, Ana Maria Martí Gual, María Josefina Mateu Carruana, Esther Monzó Nebot, Andrés Piqueras Infante, Andrea Planchadell Gargallo, Vicente Alberto Querol Vicente, Sonia Reverter Bañón, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador, María José Senent Vidal, Fernando Vicente Pachés, Irene Comins Mingol, María de las Mercedes Correa Sanz. III Congrés Investigació i Génere. Castelló (Espanya). 10-05-2018. Científic.

  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. XV Congreso Internacional y las XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: Liderando investigación y prácticas inclusivas. Granada (Espanya). 21-03-2018. Científic.

  • Vicente José Benet Ferrando, Eloísa Fernanda Nos Aldás, María José Gámez Fuentes, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Luis Amador Iranzo Montés, Salvador Segui Cosme, Alex Iván Arévalo Salinas, Rosa María Agost Canós, María Auxiliadora Sales Ciges, Andreu Casero Ripollés, Jorge Adell Segura, Antonio Grandío Botella, Rosa Ana Peris Pichastor, Irene Comins Mingol, Sonia París Albert, Francisco José Raga Gimeno, Vicente Sanz Rozalén, Hugo Doménech Fabregat, Roberto Arnau Roselló, Pablo López Rabadán, Ramón Andrés Feenstra, Marta Martín Núñez, Alberto Cabedo Mas, María del Carmen Lázaro Guillamón, Tomás Segarra Arnau, Maria Lozano Estivalis, María Odet Moliner García, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, Alessandra Farné. Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio 2015). Univeristat Jaume I de Castelló (Espanya). 20-05-2015. Científic.

  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Miguel Salvador Bauzà, Roberto Jose García Antolin, María Reina Ferrández Berrueco, María del Carmen Pellicer España, María Luisa Sanchiz Ruiz, Juan Andrés Traver Martí, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Maria Lozano Estivalis, Miguel Juan Ortells Roca, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, María Paola Ruiz Bernardo, Tomás Segarra Arnau, Manuel Martí Puig, Juan Pedro Navarro García, Dolores Mallén Fortanet, Josep Cristià Linares Bayo, Mercedes Ventura Campos, Rosa Mateu Pérez, Joan Ortí Ferreres, Gil Lorenzo Valentín. XI Congreso Internacional, XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: La Escuela Excluida. Universitat Jaume I (Espanya). 08-04-2014. Científic.

  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Salvador Bauzà, Roberto Jose García Antolin, María Reina Ferrández Berrueco, Juan Andrés Traver Martí, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Maria Lozano Estivalis, Miguel Juan Ortells Roca, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, María Paola Ruiz Bernardo, Tomás Segarra Arnau, Manuel Martí Puig, Juan Pedro Navarro García, Dolores Mallén Fortanet, Josep Cristià Linares Bayo, Rosa Mateu Pérez. XI Congreso Internacional, XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: La Escuela Excluida. Universitat Jaume I (Espanya). 08-04-2014. Científic.

  • Adela Gonell Galindo, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, Juan Pedro Navarro García, Miguel Juan Ortells Roca, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Andrea Francisco Amat, Dolores Mallén Fortanet, Vicente Pinto Tena, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Óscar Chiva Bartoll, Manuel Martí Puig, Jesús Gil Gómez. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje Permanente. Competencias para una formación crítica: Aprender a lo largo de la vida. Castellón (Espanya). 21-06-2012. Científic.

  • María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, Manuel Martí Puig, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Vicente Pinto Tena, José Manuel Gil Beltrán, Rosa Ana Clemente Estevan, Francisco Juan García Bacete, Miguel Llopis Bellver. Congreso Internacional Estratégias Didácticas Inclusivas. Universitat Jaume I (Espanya). 01-12-2011. Científic.

  • María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Salvador Bauzà. XVI Jornades de Foment de la Investigació FCHS Univesitat Jaume I. Universitat Jaume I (Espanya). 18-11-2011. Científic.

  • Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, María Reina Ferrández Berrueco, Andrea Francisco Amat, Manuel Martí Puig, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María Teresa Nogales Moreno, María Cruz Novel Peruga, Miguel Juan Ortells Roca, María Paola Ruiz Bernardo, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Elina Vilar Beltrán. I Congreso Internacional sobre Ciudadanía Crítica y Mejora Educativa: recursos, estrategias y experiencias. Universitat Jaume i. 13-10-2011. Científic.

  • Consol Aguilar Rodenas, Iolanda Bernabé Muñoz, María Reina Ferrández Berrueco, Andrea Francisco Amat, María José Gámez Fuentes, Francisco Marco Viciano, Manuel Martí Puig, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María del Carmen Pellicer España, María Amparo Porta Navarro, Isabel Maria Ríos García, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador, María Luisa Sanchiz Ruiz, Juan Andrés Traver Martí, Elina Vilar Beltrán. I Congreso Internacional sobre Ciudadanía Crítica y Mejora Educativa: recursos, estrategias y experiencias. Universitat Jaume I. 13-10-2011. Docent.

  • Juan Andrés Traver Martí, Miguel Juan Ortells Roca, Manuel Martí Puig, María Mercedes Marqués Andrés, Ana María Lluch Peris, María Odet Moliner García, Jesús García Cívico, Vicente Javier Traver Roig, Andrea Francisco Amat, María Auxiliadora Sales Ciges, María Lidón Moliner Miravet, Paula Escobedo Peiro, Ana Doménech Vidal, Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, Miguel Angel Fortea Bagán. XI Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada sobre Innovación en la Docencia. Universitat Jaume I. 27-06-2011. Docent.

  • María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Jaime Puig Balaguer, José Juan Sidro Tirado, Francisco Gimeno Agost, Juan Andrés Traver Martí, Manuel Martí Puig, María del Carmen Pellicer España, María Jesús Presentación Herrero, Rosa Ana Clemente Estevan, José Manuel Gil Beltrán, José Luís Barrios Roda, Teresa de Jesus Cuartero Cervera, María Lidón Villanueva Badenes, Francisco Juan García Bacete, Vicente Pinto Tena, Jesús Sanz Esbrí, Fernando Doménech Betoret. II Congreso Internacional de Orientación e intervención educativa. Castellón. 24-06-2010. Científic.

  • Juan Andrés Traver Martí, Francisco Marco Viciano, Andrea Francisco Amat, Miguel Juan Ortells Roca, Ramón Cardona Pla, Cesáreo Sebastiá Tosca, Fabián Aragón Portolés, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Adela Gonell Galindo, Juan Pedro Navarro García, María Lidón Moliner Miravet, Encarnación de la Cruz Bou, Francisco Gimeno Agost. I Congreso Internacional sobre aprendizaje a lo largo de la vida. Universitat Jaume I. 17-06-2010. Científic.

  • Juan Andrés Traver Martí, Francisco Marco Viciano, Andrea Francisco Amat, Miguel Juan Ortells Roca, Ramón Cardona Pla, Cesáreo Sebastiá Tosca, Fabián Aragón Portolés, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Adela Gonell Galindo, Juan Pedro Navarro García, María Lidón Moliner Miravet, Encarnación de la Cruz Bou, Francisco Gimeno Agost. I Congreso Internacional sobre aprendizaje a lo largo de la vida. Universitat Jaume I. 17-06-2010. Científic.

  • Ignasi Navarro Ferrando, Amador Antón Antón, Manuel Ignacio Ibáñez Ribes, María Calzada Pérez, Miguel Salvador Bauzà, Francisco Javier Gómez Tarín, María Auxiliadora Sales Ciges, Carlos Fanjul Peyró. XV Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I (Espanya). 10-05-2010. Científic.

  • Miguel Salvador Bauzà, María Auxiliadora Sales Ciges. XIV Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I Castelló. 04-05-2009. Científic.

  • María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María del Carmen Pellicer España, Miguel Salvador Bauzà, María Reina Ferrández Berrueco, Jaime Puig Balaguer, José Juan Sidro Tirado, Manuel Martí Puig, María Ángeles Ruipérez Rodríguez, Susana Sorribes Membrado, Rosa Ana Clemente Estevan, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar, Francisco Juan García Bacete, José Luís Barrios Roda, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella, Vicente Pinto Tena. Congreso Internacional de Orientación Educativa y Profesional: Nuevos enfoques educativos y su repercusión en la Orientación Escolar. Universitat Jaume I. 21-11-2007. Científic.

  • Francisco Juan García Bacete, Rosa García Castellar, Heliodoro Alberto González Alguacil, María Odet Moliner García, María del Carmen Pellicer España, Jaime Puig Balaguer, Robert Roig Marzá, María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Salvador Bauzà, María Luisa Sanchiz Ruiz, José Juan Sidro Tirado, Juan Andrés Traver Martí. Jornadas de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Universitat Jaume I. 22-11-2006. Científic.

  • María Raquel Agost Felip, Irene Comins Mingol, María Amparo Garrigues Giménez, Ana Giménez Adelantado, Eloísa Fernanda Nos Aldás, Carmen Rosa Olaria Puyoles, Sonia Reverter Bañón, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador. III Congreso Estatal FIIO sobre igualdad entre mujeres y hombres. ¿Todas las mujeres podemos?: Género, desarrollo y multiculturalitat. Universitat Jaume I Castelló (Espanya). 13-09-2006. Científic.

  • Consol Aguilar Rodenas, Mercedes Alcañiz Moscardó, Rosa Ana Clemente Estevan, Purificación Escribano López, Mary Farrell-Kane, María José Gámez Fuentes, María Amparo Garrigues Giménez, Ana Giménez Adelantado, Adela Gonell Galindo, Elsa González Esteban, Ana Maria Martí Gual, María Rosa Monlleó Peris, Carmen Rosa Olaria Puyoles, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador, Asunción Ventura Franch. XXV AÑOS DE ESTUDIOS DE GÉNERO: Mujeres Sabias: entre la teoría y la práctica. UJI. 30-09-2004. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Francisco Marco Viciano, Juan Andrés Traver Martí, Jorge Adell Segura, Arturo Aparici Castillo, Maria Lozano Estivalis, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Juan Ortells Roca. 2014 KULT-UR.

  • María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges. 2011 REVISTA LATINOAMERICANA DE EDUCACION INCLUSIVA.

  Edició de monogràfic


  • Revista latinoamericana de Educación Inclusiva nº 2, vol. 5 Monográfico: "Prácticas Inclusivas"
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Lidón Moliner Miravet. 2011. Científic. ISSN 0718-5480.

  Apunts docents


  • Atenció a la Diversitat a l'escola ordinària. Quadern de Pràctiques de Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
  • María Auxiliadora Sales Ciges. 2002. Ref. CS-154-2002.

  Comité revistes científiques


  • Comité científico
  • Jorge Adell Segura, Arturo Aparici Castillo, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. KULT-UR. 2019. Comité científic-Consell assesor. ISSN 2386-5458.

  • Comité de Redacción
  • José Luis Blas Arroyo, María José Gámez Fuentes, Adela Kotatkova, Eloísa Fernanda Nos Aldás, Sonia París Albert, Santiago Posteguillo Gómez, José Ramón Prado Pérez, Francisco José Raga Gimeno, María Auxiliadora Sales Ciges, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. 2018. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1697-7750.