UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARZÀ IBÀÑEZ, ANNA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Representant CIT
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Membre del grup d'investigació TRAMA - Traducció per als Mitjans Audiovisuals i Accessibilitat
 • Membre del grup d'investigació TRAP - Traducció i Postmonolingüisme
 • HC2240DD - (964 729708)
 • amarza@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-0490-1546
 • Ressenya Personal

  Anna Marzà és Contractada Doctora interina en l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura. És llicenciada en Traducció i Interpretació (premi extraordinari) i va culminar un doctorat internacional en Traducció per la Universitat Jaume I, amb una tesi que va guanyar el premi Cum Laude de la Xarxa Vives i l'Institut Món Juïc. Té dos quinquennis docents i un sexenni de recerca de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP). La seua trajectòria docent i investigadora ha transitat des dels estudis de traducció fins a la didàctica de llengües en contextos multilingües. Des d'aquesta perspectiva dual, du a terme una recerca interdisciplinar en la qual conflueixen diversos àmbits amb la didàctica de la llengua. Destaca especialment l'estudi de la traducció pedagògica per al foment de la competència plurilingüe i l'ús de les llengües familiars no curriculars a l'aula. En aquest moment lidera un projecte I+D interdisciplinar que analitza les imbricacions entre llenguatge visual i verbal per a l'aprenentatge integrat de contingut artístic i llengua anglesa, amb un èmfasi especial en la multiliteracitat.

   

  Ha publicat en editorials de prestigi (Peter Lang, Palgrave MacMillan, Tirant lo Blanch) i en revistes de primer i segon quartil en rànquings com SJR (Perspectives), FECYT (Trans: Revista de traductología) o l'Emerging Sources Citation Index (Llengua, Societat i Comunicació, Translanguaging and Translation in Multilingual Contexts). Des del 2010 ha presentat comunicacions en més d'11 congressos nacionals i internacionals i ha realitzat tres ponències invitades en congressos d'àmbit nacional relacionades amb la didàctica de la llengua en contextos multilingües. Igualment, ha dut a terme estades de recerca per un total de 6 mesos en centres internacionals. En els darrers 10 anys ha participat en 6 projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives, dos dels quals com a investigadora principal.

   

  En l'àmbit docent i de tutorització, ha dirigit una tesi doctoral en la qual s'explora l'aplicació de la traducció audiovisual en la cooperació internacional. A nivell de grau imparteix docència sobre didàctica de l'anglès per a infantil; en postgrau, sobre tractament integrat de llengües, correcció lingüística per a mitjans audiovisuals i doblatge, en màsters tant nacionals (UJI, Universitat Europea de València) com internacionals (Universitat de Parma).

   

  Finalment, pel que fa a la transferència de coneixement, la seua perspectiva investigadora integra docents en grups de treball junt amb investigadores i té com a base fonamental la devolució dels resultats de la recerca. Per això, el contacte amb professionals de l'educació infantil i primària és constant. Ha participat en desenes de cursos de formació en centres, congressos i jornades d'innovació docent dirigides a mestres.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1023 - Didáctica de la Lengua Inglesa Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1823 - Didàctica de la Llengua Anglesa Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1840 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1840 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  MP1859 - Prácticum III (Mención Inglés) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  MP1875 - Disseny de Tasques i Explotació de Recursos i Materials per l'Aula de Llengua Anglesa Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
  SBC017 - Programació Integrada de Llengües Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC042 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • La llengua perifèrica. El doblatge a les televisions públiques valenciana i balear
  • Anna Marzà Ibàñez, Ana M. Prats Rodríguez. 2018. Autoria. Científic. ISBN 9788497666329. Vic (Espanya). Ed. Eumo Editorial; Universitat d’Alacant, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de València, Universitat de Vic..

  • La Traducción para el doblaje en España. Mapa de convenciones
  • Beatriz Cerezo Merchán, Federico Chaume Varela, Joaquín Granell Zafra, José Luis Martí Ferriol, Juan José Martínez Sierra, Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles. 2016. Autoria. Científic. ISBN 9788416356003. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Literatura infantil i juvenil tradüida al català de 2001 a 2005
  • Ana Cristina García de Toro, Pilar Ezpeleta Piorno, Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles, Daniel Pérez i Grau, Teresa Molés Cases. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788492690008. Valencia. Ed. Reproexpres.

  Capítols de llibre


  • Meta-CLIL: When Methodology and Aim Meet in Initial Teacher Training
  • Anna Marzà Ibàñez. Teaching Language and Content in Multicultural and Multilingual Classrooms. CLIL and EMI Approaches. Cham (Suïssa). Ed. Palgrave Macmillan. 2021. ISBN 9783030566142. Científic.

  • Incidental Language Learning through Subtitled Cartoons: Is it Possible in a Dubbing Country?
  • Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles. Subtitles and Language Learning. Principles, estrategies and practical experiences. Switzerland. Ed. Peter Lang. 2015. ISBN 9783034315296. Científic.

  • El modelo de la lengua del doblaje: las unidades fraseológicas en las traducciones de RTVV
  • Gloria Torralba Miralles, Anna Marzà Ibàñez, Federico Chaume Varela. Lenguas especializadas, fijación y traducción. Alacant (Espanya). Ed. Universitat d'Alacant. 2012. ISBN 9788497172097. Científic.

  • The language of dubbing: present facts and future perspectives
  • Anna Marzà Ibàñez, Federico Chaume Varela. Analysing Audiovisual Dialogue. Bolonya. Ed. Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna (CLUEB). 2009. ISBN 9788849131598. Científic.

  Ponències a congressos


  • Proyecto PLURITAV: Cómo evaluar las competencias plurilingües del alumnado
  • Gloria Torralba Miralles, Anna Marzà Ibàñez. XIX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL). Almería (Espanya). 28-11-2018. Científic. 2018.

  • PluriTAV: desarrollo de las competencias plurilingües mediante el uso de la traducción audiovisual
  • Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles, Beatriz Cerezo Merchán, Juan José Martínez Sierra. IV Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2018). València (Espanya). 19-07-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat de València. ISBN 9788490487501.

  • Com s'avaluen les competències plurilingües? Proposta de test
  • Gloria Torralba Miralles, Anna Marzà Ibàñez. VII Jornades d'Innovació Docent en l'Educació Superior - IDES 2018. València (Espanya). 09-07-2018. Docent. 2018.

  • Educació artística i anglès
  • Anna Marzà Ibàñez. Arts or Crafts? Més enllà de la manualitat. Castelló (Espanya). 02-02-2018. Docent. 2018.

  • Per una didàctica del plurilingüisme
  • Anna Marzà Ibàñez. Simposi d’Educació Plurilingüe (codi: 17SP51IN003). València (Espanya). 06-07-2017. Docent. 2017.

  • Llengües de casa, llengües d’escola: la interculturalitat a través de textos identitaris
  • Anna Marzà Ibàñez, G. Torralba. VIII Seminari Internacional: L’aula com a àmbit d’investigació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua. Vic (Espanya). 26-01-2017. Científic. 2017.

  • CLILL in educational centres: Real practices
  • Anna Marzà Ibàñez. AICLE aplicat a Educació Secundària i Superior en contextos multilingües. Universitat Jaume I (Espanya). 18-10-2016. Científic. 2016.

  • L'adquisició de vocabulari a través de la subtitulació: fins a quin grau té cabuda a les aules?
  • Gloria Torralba Miralles, Anna Marzà Ibàñez. XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didàctica de la Lengua y la Literatura. Universitat Politècnica de València (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2014.

  • Cap a una gestió multilingüe de l’anglès en una aula de 4 anys
  • Anna Marzà Ibàñez, Isabel María Ríos García. XV Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Retos en la adquisición de las literaturas y las lenguas en la era digital. València (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2014.

  • Traducció i accessibilitat a l'aula: l'aprenentatge per projectes a través de l'audiodescripció teatral
  • Anna Marzà Ibàñez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • System and patronage in the Catalan television industry
  • Anna Marzà Ibàñez. 3rd International conference Media for All. Amberes. 22-10-2009. Científic. 2009.

  • What is relevant in AD?
  • Anna Marzà Ibàñez. ARSAD. Barcelona. 10-06-2009. Científic. 2009.

  • La traducció audiovisual de l'animació a RTVV
  • Anna Marzà Ibàñez. XVI Seminari sobre la traducció a Catalunya. Vil#lanova i la Geltrú (Barcelona). 01-03-2009. Científic. 2009. ISSN 1885-2734.

  • All for one or one for all? What lies behind the creation of a linguaistic model for dubbing: The case Catalan
  • Anna Marzà Ibàñez. Languages & The Media, 6th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media. Berlin. 25-10-2006. Científic. 2006.

  • Modelo de lengua y autocensura en el doblaje. El caso valenciano
  • Anna Marzà Ibàñez. New research in translation and interpreting. Tarragona. 20-10-2006. Científic. 2006.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Translation and Language Learning: one (plurilingual) step further
  • Anna Marzà Ibàñez. University College of London / Universidad de Córdoba (Regne Unit). 02-05-2019.

  • Conseqüències didàctiques del tractament integrat de llengües en un context plurilingüe
  • Anna Marzà Ibàñez. Universitat d’Alacant (Espanya). 07-06-2018.

  Comités de congresos


  • Federico Chaume Varela, Anna Marzà Ibàñez, Ana María Muñoz Miquel, Gloria Torralba Miralles. PluriTAV International Conference: Multilingualism, Translation and Languages Teaching. Valencia (Espanya). 24-10-2019. Científic.

  • Adoración Sales Salvador, Marta Renau Michavila, Ulrike Oster, Francisco José Raga Gimeno, Heike Anna Berta Margarete Van Lawick Brozio, Kim Schulte, Josep Roderic Guzmán Pitarch, Rosa María Agost Canós, Pilar Ezpeleta Piorno, Esther Monzó Nebot, Anna Marzà Ibàñez, María del Carmen Lázaro Guillamón, Catalina Vidales Rodríguez, Andrea Planchadell Gargallo, Irene De Higes Andino. XI Jornades Internacionals de Traducció i Interpretació: Les llengües minoritzades en l'ordre postmonolingüe. Castelló de la Plana (Espanya). 10-05-2017. Científic.

  • Anna Marzà Ibàñez, Ana Tamayo Masero. VI Setmana de la Traducció Audiovisual. Universitat Jaume I (Espanya). 23-04-2013. Científic.

  • Beatriz Cerezo Merchán, Anna Marzà Ibàñez. V Setmana de la Traducción Audiovisual. Castelló de la Plana (Espanya). 22-04-2012. Científic.