UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

SÁNCHEZ TARAZAGA VICENTE, LUCÍA
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I
 • Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
 • Membre del grup d'investigació IDOCE - Innovació, desenvolupament i avaluació de competències en educació
 • HC2439DD - (964 729797)
 • lvicente@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-0927-5548
 • Ressenya Personal

  Lucía Sánchez-Tarazaga és Doctora en Educació Secundària i actualment professora en l'àrea de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació en el departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I. 

  La seua trajectòria en l'àmbit docent es centra en la formació inicial del professorat (Graus en Mestre/a i en el Màster de Secundària) en assignatures d'avaluació e innovació educativa. També té experiència com a professora de Secundària en un centre educatiu.

  Les seues línies d'investigació principals estan relacionades amb la formació inicial del professorat, l'aprenentatge de competències i la política educativa, en el marc del desenvolupament professional docent.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Lucía Sánchez Tarazaga Vicente


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 12:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Lucía Sánchez Tarazaga Vicente


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1033 - PR3 Divendres 18:00 20:00 13-09-2019 20-12-2019
  MI1033 - PR4 Divendres 18:00 20:00 13-09-2019 20-12-2019
  MI1033 - TE2 Divendres 16:00 18:00 13-09-2019 20-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1812 - PR4 Dilluns 09:30 11:00 02-03-2020 18-05-2020
  MP1812 - PR4 Dimarts 09:30 11:00 03-03-2020 19-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1033 - Avaluació i Innovació Educativa Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació) Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP007 - SIM-Institut Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAW018 - Estratègies de Millora i Transformació de Centres Educatius Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW022 - Pràcticum Professionalitzador Màster Universitari en Psicopedagogia