UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

PALLARES PIQUER, MARC
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Vocal
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació ENDAVANT - Enfocament de la Diversitat com a Avantatge
 • HC2243DD - (964 729711)
 • pallarem@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-5767-6894
 • Ressenya Personal

  Professor del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura  de la Universitat Jaume I.   Desenvolupa la docència en el Grau de Mestre/a d'Educació Infantil i en el Màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària.

  Participa com a professor convidat en diversos Màsters i Programes de Doctorat en altres universitats d'àmbit nacional i internacional. Forma part del  Grup de Recerca ENDAVANT (Enfocament de la Diversitat com un Avantatge) i col·labora en diversos projectes amb altres institucions. Ha realitzat diverses estades de recerca de caràcter nacional i internacional, i ha participat en projectes de recerca i d'innovació finançats amb fons públics.

  Ha realitzat conferències i ponències en reunions científiques i congressos internacionals, així com nombroses comunicacions en congressos de caràcter científic i docent. És membre d'equips editorials en diferents revistes nacionals i internacionals. Ha estat editor associat d'alguns volums en revistes científiques indexades.

  Ha dirigit una tesi doctoral i una beca d'investigació i col·laboració. Ha publicat articles d'impacte a revistes indexades en les principals bases de dades internacionals (WoS, Scoupus, ERIC), com per exemple: Technology, Pedagogy and Education,  RIE,   Revista Complutense de Educación,  Arte, Individuo y Sociedad,   Pensamiento,   Estudios Sobre Educación,   Revista Teoria de la Educación,  Kepes,  Cadmo,  Utopía y Praxis,  Bajo Palabra,  Perfiles Educativos,  Cinta de Moebio, REDIE,  Fronteiras, etc.,  així com llibres  (La escuela que llega;  La Pedagogía de la presencia, etc.)  i capítols de llibre a editorials com Octaedro, UOC Editorial, etc.

  Les línies d'investigació són molt diverses, tals com: la filosofia de l'educació, els mitjans audiovisuals, l'educomunicació,  l'ús de les tecnologies en l'educació, la història de l'educació, la pedagogia del cos, el binomi pedagogia-imatge,  la diversitat funcional/discapacitat, l'aprenentatge servei, l'educació comparada o les ciberagressions.

  Va ser President del Consell Assessor de RTVE (2015-2018) i, des de l'any 2018, és membre del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1850 - Educació i Comunicació Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1852 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MI1856 - Prácticum III Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1840 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  MP1852 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  MP1856 - Prácticum III (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP002 - Societat, Família i Educació Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes