UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARTÍ ARNÁNDIZ, OTILIA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Representant CIT
 • Coordinador/a d'Intercanvi
 • Membre del grup d'investigació LAELA - Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa
 • HC2429DD - (964 729792)
 • omarti@uji.es
 • Ressenya Personal

  Otilia Martí Arnándiz és llicenciada en grau en Història Contemporània per la Universitat de València i llicenciada en Filologia Anglesa amb un doctorat interuniversitari en Lingüística Aplicada per la Universitat Jaume I de Castelló. Actualment, és professora ajudant doctora tipus II en el Departament d'Educació d’aquesta universitat i membre del grup de recerca LAELA (http://gruplaela.uji.es/) dirigit per Eva Alcón Soler. S’ha format amb experts en el camp de l'adquisició de terceres llengües com Gessica De Angelis i Muiris Ó Laoire, amb estades de recerca a les universitats de Bolzano (Itàlia) i Tralee (Irlanda). Les seves línies d'investigació també inclouen l’impacte de la variable gènere en la pragmàtica del interllenguatge, així com l'educació multilingüe amb una atenció especial a la formació inicial del professorat en Educació Infantil i Primària. Ha participat en diversos projectes de recerca i innovació docent. És responsable de les assignatures MI1023 i MP1020 "Didàctica de la Llengua Anglesa" en els Graus de Mestre/-a d'Educació Infantil i Primària i ha impartit l’assignatura SAP414 "Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l’Anglès" des de la primera edició del Màster Universitari en Professor/-a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes a l’UJI.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MP1020 - Didáctica de la Lengua Inglesa Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1859 - Prácticum III (Mención Inglés) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  MP1863 - Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
  MP1867 - Didàctica de les Habilitats Lingüístiques en Llengua Anglesa Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
  SAP414 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l'Anglès Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Refusals in instructional contexts and beyond
  • Otilia Martí Arnándiz, Patricia Salazar Campillo. 2013. Edició. Científic. ISBN 9789042037151. Amsterdam (Països Baixos). Ed. Rodopi.

  • Achieving multilingualism: wills and ways (Proceedings of the 1st International Conference on Multilingualism (ICOM))
  • Otilia Martí Arnándiz, María del Pilar Safont Jordà. 2008. Edició. Científic. ISBN 9788480216890. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Is Teacher Talk for Very Young Language Learners Pragmatically Tuned? Directives in Two EAL Classrooms
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. Investigating the Learning of Pragmatics across Ages and Contexts. Leiden (Països Baixos). Ed. Brill. 2019. ISBN 9789004407855. Científic.

  • Are Women more Polite than Men? The Effect of Gender on tue Use of Request Modifiers by Spanish EFL University Studens
  • Otilia Martí Arnándiz. Speech Acts and Politeness across Languages and Cultures. University of Bergamo - Bern (Suïssa). Ed. Peter Lang. 2012. ISBN 9783034306119. Científic.

  • Cap a l'EEES: efectes de la presencialitat en la docència d'anglès per a les humanitats
  • Otilia Martí Arnándiz, María del Pilar Safont Jordà, Victoria Codina Espurz. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • English teachers as vehicles to develop intercultural competence: is it possible to acquire pragmatic skills at home?
  • Otilia Martí Arnándiz. Intercultural communication in bureaucratic and institutional contexts. Italia. Ed. Guerra Edizioni. 2008. ISBN 9788855701938. Científic.

  • Grammatical and Pragmatic Competence in EFL Contexts: Do they Really Go Hand in Hand?
  • Otilia Martí Arnándiz. Learning How to Request in an Instructed Language Learning Context. Germany. Ed. Peter Lang. 2008. ISBN 9783039116010. Científic.

  Ponències a congressos


  • Exploring teacher regulative discourse in two EYL classrooms: Obstacle or opportunity for pragmatic learning?
  • Otilia Martí Arnándiz. XIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y de la Literatura (SEDLL):Las perspectivas intercultural e interdisciplinar en la didáctica de la lengua y la literatura. Belgrado (Sèrbia). 20-06-2019. Científic. 2019.

  • The role of initial training on prospective Primary teachers’ beliefs in CLIL from a multilingual perspective
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. 11th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition. Lisboa (Portugal). 13-09-2018. Científic. 2018.

  • Is CLIL elitist? The impact of pre-service instruction on Primary teachers’ beliefs
  • Otilia Martí Arnándiz. XII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Cracòvia (Polònia). 25-03-2018. Científic. 2018.

  • La metodología AICLE y el profesorado de Primaria en formación: de las creencias previas a los saberes iniciales
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. XVIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Visión histórica y prospectiva de la educación lingüística y literaria. Ciudad Real (Espanya). 29-11-2017. Científic. 2017.

  • Percepcions del futur professorat de Primària sobre el potencial didàctic de l’AICLE més enllà de la competència lingüística en anglés
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Competencias: formación y evaluación. Castelló - Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Prospective teachers' beliefs about CLIL and how initial training and language program affect them
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. First International Seminar CLIL: Present and Future Devolopments in Multilingual Environments. Gandia (Espanya). 19-06-2017. Científic. 2017.

  • Classroom discourse and interlanguage pragmatic development: "Analysing teacher directive speech acts in an EFL Infant classroom"
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. XXXV Congreso Internacional de AESLA: “Las lenguas en la encrucijada: formación, acreditación y contexto de uso”. Jaén (Espanya). 04-05-2017. Científic. 2017.

  • Transparència o opacitat? Estratègies plurilingües per a la classe EN anglés"
  • Otilia Martí Arnándiz. IV Jornades d'Experiències Plurilingües. València. 19-09-2016. Docent. 2016.

  • Towards a multilingual pedagogy: the impact of teacher training programmes on teachers' beliefs and prior knowledge
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. 10th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition. Viena (Àustria). 01-09-2016. Científic. 2016.

  • Translanguaging in a trilingual school context
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. 34 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Alicante (Espanya). 14-04-2016. Científic. 2016.

  • Enseñar inglés desde una perspectiva plurilingüe: creencias y saberes iniciales de los futuros docentes en educación infantil y primaria
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. XVI Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Alicante (Espanya). 11-12-2015. Científic. 2016. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788416724307.

  • "Men don't beg": Gender and production of the politeness marker please by Spanish EFL learners when mitigating requests
  • Otilia Martí Arnándiz. 9th International Conoference Im/politeness & Globalisaton. Universidad de Atenas (Grècia). 01-07-2015. Científic. 2015.

  • El futur professorat d'infantil i primària i l'ensenyament de l'anglès com a tercera llengua: creences i coneixements previs
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. Jornades Interuniversitàries d'innovació docent en didàctica de la llengua i la literatura. La formació inicial del professorat. Universitat de Barcelona (Espanya). 14-05-2015. Científic. 2015.

  • Infant and primary teacher trainees and the teaching of English within a CLIL approach: beliefs on plurilingualism and previous knowledge about learning and teaching English as a third language
  • Otilia Martí Arnándiz. XXXIII Congreso Internacioal de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA.) La comunicación Multimodal en el siglo XXI: Retos Académico y profesionales (AESLA 2015). Universidad Politécnica de Madrid (Espanya). 16-04-2015. Científic. 2015.

  • Conocer para mejorar: creencias y saberes iniciales del estudantado de los grados de Maestro/-a sobre el inglés y su didáctica
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Cheking authenticity of pragmatic language input in the EFL classroom: the presence of situatiom-bound utterances in infant textbooks
  • Otilia Martí Arnándiz. International Conference on Child Foreign Language Acquisition (ICL). University of the Basque Country, Vitoria (Espanya). 16-10-2014. Científic. 2014.

  • CLIL in early years
  • Otilia Martí Arnándiz. Jornades AICLE III. Castelló. 11-09-2014. Docent. 2014.

  • Cheking authenticity of pragmatic language input in the EFL classroom: the presence of situation-bound utterances in infant textbooks
  • Otilia Martí Arnándiz. XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA).Industrias de la Lengua y Cambio Social (AESLA 2014). Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (Espanya). 03-04-2014. Científic. 2014.

  • Gendered use of the pragmatic formula 'Thank you' when mitigating efl requests: an acquisitional perspective
  • Otilia Martí Arnándiz. XXXI Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Comunicación, Cognición y Cibernétic@. San Cristobal de La Laguna, Tenerife (Espanya). 18-04-2013. Científic. 2014. Ed. Asociación Española de Lingüística Aplicada. ISBN 9788461686803.

  • Production of refusals: A comparison of refined versions of DCTs and role plays
  • Patricia Salazar Campillo, Otilia Martí Arnándiz, Victoria Codina Espurz. XXX Congreso Internacional AESLA."La Lingüística Aplicada en la era de la Globalización". Lérida (Espanya). 19-04-2012. Científic. 2013. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788484095934.

  • The effect of a stay abroad period and language proficiency on prospective teachers attitudes towards threee languages in the multilingual Valencian Community
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. 8th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 13-09-2012. Científic. 2012.

  • Competencia comunicativa en el contexto de inglés como lengua extranjera: análisis de refusals
  • Patricia Salazar Campillo, Eva Alcón Soler, Victoria Codina Espurz, Ana Belén Fernández Guerra, Otilia Martí Arnándiz, Alicia Martínez Flor, María del Pilar Safont Jordà, Ester Usó Juan. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinació d'assignatures vinculades a l'àmbit de la lingüística anglesa aplicada en Filologia Anglesa: desenvolupament de competències per al EEES i experiència compartida d'activitats d'aprenentatg
  • Alicia Martínez Flor, Ester Usó Juan, Patricia Salazar Campillo, María del Pilar Safont Jordà, Otilia Martí Arnándiz, Ana Belén Fernández Guerra, Victoria Codina Espurz, Eva Alcón Soler. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Measuring pragmatic knowledge: have written and oral DCTs and role-plays outlived their usefulness?
  • Victoria Codina Espurz, Patricia Salazar Campillo, Otilia Martí Arnándiz. XXIX AESLA Conference "Empirical and Analytical Tools for 21st Century Applied Linguistics". Salamanca. 04-05-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Salamanca. ISBN 9788490121542.

  • Refusal strategies by elementary EFL University students
  • Patricia Salazar Campillo, Victoria Codina Espurz, Otilia Martí Arnándiz. XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Vigo. 15-04-2010. Científic. 2010. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 9788481584790.

  • Corrective feedback and repair: the case of treatable and untreatable errors
  • Patricia Salazar Campillo, Otilia Martí Arnándiz. Ways and Modes of Human Communication. XXVII Congreso Internacional de AESLA. Ciudad Real. 26-03-2009. Científic. 2009. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788484277590.

  • Acquiring Grammatical and Pragmatic Awareness in EFL Contexts: The Role of Proficiency Level
  • Otilia Martí Arnándiz. XXVI AESLA International Conference. Universidad de Almeria. 03-04-2008. Científic. 2008.

  • The role of learning environment on teaching English for Specific Purposes (ESP)
  • Otilia Martí Arnándiz. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2008). Valencia (Espanya). 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Introduction
  • Otilia Martí Arnándiz, María del Pilar Safont Jordà. 1st International Conference on Multilingualism (ICOM) (Achieving multilingualism: wills and ways). Castellón. 12-01-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216890.

  • Grammatical and Pragmatic competence in EFL contexts: the enhancing effect of input-exposure on English ¿professional¿ learners¿ pragmatic ability
  • Otilia Martí Arnándiz. Spices Final Conference. Perugia (Itàlia). 21-09-2007. Científic. 2007.

  • Consciousness raising tasks and pragmatic learning in foreign language contexts
  • Eva Alcón Soler, Otilia Martí Arnándiz. BAAL/IRAAL Joint International Conference. Cork, Ireland. 07-09-2006. Científic. 2006.

  • Teaching Pragmatics in a Spanish EFL Context: Requestive Behavior beyond Avoiding Imperatives or just Adding 'Please'
  • Otilia Martí Arnándiz. 30th International AEDEAN Conference. Huelva. 14-12-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad de Huelva. ISBN 9788496826311.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Language, Mind and Society
  • Otilia Martí Arnándiz. Trinity College Dublin. 19-05-2016.

  Comités de congresos


  • Otilia Martí Arnándiz. Hacia una escuela plurilingüe. Aprender lenguas en asignaturas de contenido. Castelló de la Plana (Espanya). 07-11-2016. Científic.

  • Otilia Martí Arnándiz. International Symposium on Reserarch Approaches in Pragmatic Learning. Universitat Jaume I (Espanya). 09-05-2016. Científic.

  • Otilia Martí Arnándiz. Cap a una escola plurilingüe: perquè cal afavorir un multilingüisme real a les escoles valencianes?. Castellón. 10-11-2014. Docent.

  • Otilia Martí Arnándiz. Cap a una escola plurilingüe: perquè cal afavorir un multilingüisme real a les escoles valencianes?. Castelló. 11-11-2013. Docent.

  • Otilia Martí Arnándiz. Cap a una escola plurilingüe: perquè cal afavorir un multilingüisme real a les escoles valencianes?. Castelló (Espanya). 11-11-2013. Científic.

  • Richard Mark Nightingale, Patricia Salazar Campillo, Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir, Sofía Martín Laguna. 8th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Castelló de la Plana (Espanya). 13-09-2012. Científic.

  • Otilia Martí Arnándiz. II Jornadas Hacia una escuela plurilingüe. Universitat Jaume I (Espanya). 06-06-2012. Científic.

  • Otilia Martí Arnándiz. I Jornadas Hacia una escuela plurilingüe. Universitat Jaume I (Espanya). 07-06-2011. Científic.

  • Ester Usó Juan, Otilia Martí Arnándiz, Victoria Codina Espurz, Alicia Martínez Flor. III International Seminar on Applied Linguistics (ISAL): Discourse and Language Learning in Different Contexts.. Castellón (Espanya). 10-11-2009. Científic.

  • Otilia Martí Arnándiz. 1st International Conference on Multilingualism (ICOM). Universitat Jaume I. 16-12-2008. Científic.

  Edició de monogràfic


  • CLIL and Multilingualism
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. 2019. Científic. ISSN 1916-4742.