UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ALVAREZ OJEDA, AGUSTIN
  • Investigador/a
  • Membre del grup d'investigació GAME - Grup d'Energia i Materials Avançats
  • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE MATERIALS AVANÇATS
  • NA3202DI - (964 387463)
  • agalvare@uji.es