UJI

Informació personal

MARTÍNEZ RAMOS, CRISTINA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • MD0221DD - (964 387740)
 • ramosc@uji.es
 • Ressenya Personal

  Cristina Martínez Ramos, Llicenciada en Ciències Biològiques i Doctora en Medicina per la Universitat de València amb la tesi titulada "Avaluació de biomaterials amb finalitats neuroregeneratives".


  Investigador postdoctoral al  al Centre d´Investigació del Príncep Felipe durant quatre anys i Investigador a la Universitat Politècnica de València dirigit pel Dr. Manuel Monleón en el Centre de Biomaterials e Igenieria de teixits desde 2012, participant en la implementació de 12 projectes nacionals i 2 projectes europeus.


  La meva activitat investigadora s'ha centrat en el camp de l'enginyeria del teixit per a la regeneració amb la publicació de 30 articles en revistes d'alt impacte i una gran quantitat de llibres, presentacions en conferències nacionals i internacionals. He dirigit tres títols finals de grau (TFGs), cinc tesis de màster (TFMs) i una tesis doctoral en el camp de biomaterials.


  Durant els següents anys he adquirit una àmplia gamma d'habilitats docents. En cursos acadèmics 2008-2010, vaig treballar com a professor associat a la Universitat de San Pablo, obtenint més experiència com a professora. Durant el curs 2014/2015 vaig impartir el Màster en Biomedicina Enginyeria Biomèdica i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de València. Professor associat de Anatomia del Grau de Medicina del Departament de Medicina   i del Màster en Cervell i Conducta de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI).


  Horari Actual  Horari de docència de Cristina Martínez Ramos


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1759 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 20-04-2020 20-04-2020
  MD1759 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 22-04-2020 22-04-2020
  MD1762 - LA1 Dimarts 16:00 18:00 07-04-2020 07-04-2020
  MD1762 - LA1 Dimecres 16:00 18:00 04-03-2020 01-04-2020
  MD1762 - LA2 Dijous 16:00 18:00 05-03-2020 05-03-2020
  MD1762 - LA2 Dilluns 16:00 18:00 30-03-2020 30-03-2020
  MD1762 - LA2 Dimarts 14:00 16:00 07-04-2020 07-04-2020
  MD1762 - LA3 Dijous 16:00 18:00 02-04-2020 02-04-2020
  MD1762 - LA3 Dilluns 16:00 18:00 02-03-2020 06-04-2020
  MD1762 - LA4 Dilluns 14:00 16:00 06-04-2020 06-04-2020
  MD1762 - LA4 Dimarts 16:00 18:00 03-03-2020 31-03-2020
  MD1762 - SE1 Dimecres 16:00 18:00 25-03-2020 25-03-2020
  MD1762 - SE2 Dijous 16:00 18:00 26-03-2020 26-03-2020
  MD1762 - SE3 Dilluns 16:00 18:00 23-03-2020 23-03-2020
  MD1762 - SE4 Dimarts 16:00 18:00 24-03-2020 24-03-2020
  MD1763 - LA1 Dimarts 17:00 19:00 21-04-2020 21-04-2020
  MD1763 - LA2 Dimarts 15:00 17:00 21-04-2020 21-04-2020
  MD1763 - LA3 Dimecres 17:00 19:00 22-04-2020 22-04-2020
  MD1763 - LA4 Dimecres 15:00 17:00 22-04-2020 22-04-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MD1116 - Aparato Cardio-Respiratorio y Renal Grado en Medicina
  MD1759 - Aparell Digestiu i Nutrició Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1762 - Aparell Cardiorespiratori Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune Grau en Medicina (Pla de 2017)