UJI

Informació personal

CASTILLO GÓMEZ, ESTHER
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Coordinador/a d'Intercanvi
 • Neurobiotecnología
 • MI1209DD - (964 387440)
 • escastil@uji.es
 • Ressenya Personal

  Esther Castillo-Gómez és llicenciada en Biologia (2000-2005) i Doctora en Neurociències (2006-2011) per la Universitat de València. Durant la seva tesi doctoral va investigar el paper de la dopamina i la molècula d'adhesió cel·lular neural en la plasticitat estructural de les neurones de l'escorça prefrontal, amb especial atenció a la seva rellevància per al tractament de l'esquizofrènia i la depressió severa. Va ser finançada per una beca FPU del Ministeri d'Educació i Ciència i va obtenir la qualificació d'Excel·lent "cum laude", menció de qualitat de doctorat europeu i premi extraordinari de doctorat. Els experiments de la tesi es van realitzar en la Universitat de València i en el "Institute of Medical Biology" (University of Southern Denmark), durant la seva estada pre-doctoral.

  De 2011 a 2014 va treballar com a investigadora post-doctoral a la Unitat de Neurobiologia de la Universitat de València, finançada pel consorci europeu "Neuconnect" (ERA-NET Neuron). La seva investigació es va centrar en el desenvolupament de nous models animals d'esquizofrènia basats en la combinació de diferents factors de risc ambientals i genètics. Dins el mateix projecte, també va treballar en l'estudi de noves estratègies per al tractament de l'esquizofrènia basades en la variació genètica de molècules relacionades amb la plasticitat.

  De 2014-2016 va treballar com a investigadora post-doctoral i directora del subgrup de recerca "Brain autoimmunity" al "Clinical Neuroscience Department" del Max-Planck Institute of Experimental Medicine (Alemanya), continuant els seus estudis sobre factors de risc genètics i ambientals en malalties mentals. En concret, va investigar el paper de la barrera hematoencefàlica i dels autoanticossos sèrics contra proteïnes cerebrals en l'aparició i modulació d'aquestes malalties.

  En 2016 va obtenir un contracte “Juan de la Cierva Incorporación”, dins el programa Estatal de promoció al Talent del MINECO, per a la seva re-incorporació a la Universitat de València, on va romandre fins a Octubre de 2017. Durant aquesta etapa, va estudiar l'impacte de l'estrès en edats primerenques sobre l'estructura neuronal i la seva implicació en desordres psiquiàtrics.

  Al novembre de 2017 es va unir a la Unitat Pre-departamental de Medicina de la Universitat Jaume I de Castelló com a professora ajudant doctora, en la qual continua actualment la seva carrera docent i investigadora.

  Fins a la data, ha participat oficialment en 12 projectes de recerca autonòmics, nacionals, europeus i internacionals, publicat 30 articles científics en revistes indexades (21 d'ells en Q1; h-index = 19) i realitzat més de 40 contribucions a congressos. Ha impartit docència a la Universitat de València i en la Georg-August-Universität (Max-Planck, Alemanya) en diverses assignatures de llicenciatura, grau i màster en Biotecnologia, Biomedicina, Biologia, Medicina, Psicologia i Neurociències. A més, ha dirigit 6 treballs fi de màster, tots qualificats amb excel·lent (Universitat de València Università degli Studi di Parma, Itàlia) i una tesi doctoral a la Universitat de València, qualificada amb Excel·lent "cum laude" i menció de doctorat internacional. En l'actualitat, co-dirigeix ​​3 tesis doctorals més juntament amb el Dr. Joan Nàcher de la Universitat de València que seran finalitzades en 2018, 2019 i 2020, respectivament. Està acreditada per l'ANECA com a professora contractada doctora i posseeix l'acreditació com a investigadora de categoria C per a dirigir projectes que impliquen experimentació animal.

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Esther Castillo Gómez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 13:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 13:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 13:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 13:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimarts 13:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 13:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Esther Castillo Gómez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1158 - TU1 Dilluns 15:00 19:00 16-12-2019 16-12-2019
  MD1713 - LA1 Dijous 14:00 16:00 26-09-2019 26-09-2019
  MD1713 - LA1 Dimecres 14:00 16:00 16-10-2019 16-10-2019
  MD1713 - LA1 Dimecres 16:00 18:00 04-12-2019 04-12-2019
  MD1713 - LA2 Dijous 14:00 16:00 17-10-2019 17-10-2019
  MD1713 - LA2 Dilluns 16:00 18:00 02-12-2019 02-12-2019
  MD1713 - LA2 Dilluns 14:00 16:00 23-09-2019 23-09-2019
  MD1713 - LA3 Dilluns 14:00 16:00 14-10-2019 14-10-2019
  MD1713 - LA3 Dimarts 16:00 18:00 03-12-2019 03-12-2019
  MD1713 - LA3 Dimarts 14:00 16:00 24-09-2019 24-09-2019
  MD1713 - LA4 Dijous 16:00 18:00 05-12-2019 05-12-2019
  MD1713 - LA4 Dimarts 14:00 16:00 15-10-2019 15-10-2019
  MD1713 - LA4 Dimecres 14:00 16:00 25-09-2019 25-09-2019
  MD1713 - TE1 Dimarts 08:30 10:30 17-09-2019 22-10-2019
  MD1713 - TE1 Dimecres 11:01 12:00 18-09-2019 18-09-2019
  MD1713 - TE1 Divendres 08:30 10:30 13-09-2019 13-09-2019
  MD1761 - LA1 Dijous 14:00 16:00 19-09-2019 19-09-2019
  MD1761 - LA1 Dilluns 09:00 11:00 09-12-2019 09-12-2019
  MD1761 - LA2 Dilluns 14:00 16:00 16-09-2019 09-12-2019
  MD1761 - LA3 Dilluns 11:30 13:30 09-12-2019 09-12-2019
  MD1761 - LA3 Dimarts 14:00 16:00 17-09-2019 17-09-2019
  MD1761 - LA4 Dilluns 16:00 18:00 09-12-2019 09-12-2019
  MD1761 - LA4 Dimecres 14:00 16:00 18-09-2019 18-09-2019
  MD1761 - TE1 Dijous 08:30 10:30 12-09-2019 24-10-2019
  MD1761 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 10-09-2019 22-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1158 - TU1 Dilluns 15:00 19:00 17-02-2020 30-03-2020
  MD1707 - LA1 Dijous 14:00 18:00 23-04-2020 30-04-2020
  MD1707 - LA2 Dilluns 14:00 18:00 20-04-2020 27-04-2020
  MD1707 - LA3 Dimarts 14:00 18:00 21-04-2020 28-04-2020
  MD1707 - LA4 Dimecres 14:01 18:00 22-04-2020 29-04-2020
  MD1707 - SE1 Dimarts 11:00 13:00 28-04-2020 28-04-2020
  MD1707 - SE2 Dimecres 11:00 13:00 29-04-2020 29-04-2020
  MD1707 - SE3 Dijous 08:30 10:30 30-04-2020 30-04-2020
  MD1707 - SE4 Dijous 11:00 13:00 30-04-2020 30-04-2020
  MD1707 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 02-03-2020 23-03-2020
  MD1707 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 04-03-2020 11-03-2020
  MD1707 - TE1 Divendres 11:00 13:00 06-03-2020 13-03-2020
  MD1762 - LA1 Dijous 11:00 13:00 06-02-2020 06-02-2020
  MD1762 - LA2 Divendres 11:00 13:00 07-02-2020 07-02-2020
  MD1762 - LA3 Dimarts 11:00 13:00 04-02-2020 04-02-2020
  MD1762 - LA4 Dimecres 11:00 13:00 05-02-2020 05-02-2020
  MD1762 - SE1 Dimecres 14:00 16:00 26-02-2020 26-02-2020
  MD1762 - SE2 Dijous 14:00 16:00 27-02-2020 27-02-2020
  MD1762 - SE3 Dilluns 14:00 16:00 24-02-2020 24-02-2020
  MD1762 - SE4 Dimarts 14:00 16:00 25-02-2020 25-02-2020
  MD1762 - TE1 Dilluns 14:01 15:00 03-02-2020 03-02-2020
  MD1762 - TE1 Dimarts 14:00 16:00 28-01-2020 28-01-2020
  MD1762 - TE1 Divendres 14:00 16:00 24-01-2020 31-01-2020
  MD1763 - LA1 Dijous 16:00 18:00 12-03-2020 12-03-2020
  MD1763 - LA1 Dijous 14:00 16:00 27-02-2020 27-02-2020
  MD1763 - LA1 Dilluns 14:00 16:00 30-03-2020 30-03-2020
  MD1763 - LA1 Dilluns 16:00 18:00 30-03-2020 30-03-2020
  MD1763 - LA1 Dimarts 17:00 19:00 21-04-2020 21-04-2020
  MD1763 - LA1 Dimarts 14:00 16:00 10-03-2020 10-03-2020
  MD1763 - LA1 Dimarts 11:00 13:00 04-02-2020 04-02-2020
  MD1763 - LA1 Dimarts 12:00 14:00 21-04-2020 21-04-2020
  MD1763 - LA1 Dimecres 14:00 16:00 22-04-2020 22-04-2020
  MD1763 - LA2 Dilluns 14:00 16:00 24-02-2020 24-02-2020
  MD1763 - LA2 Dilluns 16:00 18:00 09-03-2020 09-03-2020
  MD1763 - LA2 Dilluns 12:00 14:00 20-04-2020 20-04-2020
  MD1763 - LA2 Dimarts 15:00 17:00 21-04-2020 21-04-2020
  MD1763 - LA2 Dimarts 10:00 12:00 21-04-2020 21-04-2020
  MD1763 - LA2 Dimecres 14:00 16:00 11-03-2020 01-04-2020
  MD1763 - LA2 Dimecres 16:01 18:00 01-04-2020 01-04-2020
  MD1763 - LA2 Dimecres 11:00 13:00 05-02-2020 05-02-2020
  MD1763 - LA3 Dijous 14:00 16:00 12-03-2020 12-03-2020
  MD1763 - LA3 Dijous 11:00 13:00 06-02-2020 06-02-2020
  MD1763 - LA3 Dimarts 14:00 16:00 25-02-2020 21-04-2020
  MD1763 - LA3 Dimarts 16:00 18:00 10-03-2020 10-03-2020
  MD1763 - LA3 Dimarts 16:01 18:00 31-03-2020 31-03-2020
  MD1763 - LA3 Dimecres 17:00 19:00 22-04-2020 22-04-2020
  MD1763 - LA3 Dimecres 12:00 14:00 22-04-2020 22-04-2020
  MD1763 - LA4 Dijous 14:00 16:00 02-04-2020 02-04-2020
  MD1763 - LA4 Dijous 16:00 18:00 02-04-2020 02-04-2020
  MD1763 - LA4 Dilluns 14:00 16:00 09-03-2020 20-04-2020
  MD1763 - LA4 Dimecres 14:00 16:00 26-02-2020 26-02-2020
  MD1763 - LA4 Dimecres 10:00 12:00 22-04-2020 22-04-2020
  MD1763 - LA4 Dimecres 16:00 18:00 11-03-2020 11-03-2020
  MD1763 - LA4 Dimecres 15:00 17:00 22-04-2020 22-04-2020
  MD1763 - LA4 Divendres 11:00 13:00 07-02-2020 07-02-2020
  MD1763 - SE1 Dijous 14:00 16:00 20-02-2020 20-02-2020
  MD1763 - SE1 Dilluns 16:00 18:00 02-03-2020 02-03-2020
  MD1763 - SE1 Dilluns 14:00 16:00 09-03-2020 09-03-2020
  MD1763 - SE1 Dimecres 14:00 16:00 25-03-2020 25-03-2020
  MD1763 - SE1 Divendres 11:00 13:00 07-02-2020 07-02-2020
  MD1763 - SE2 Dijous 11:00 13:00 06-02-2020 06-02-2020
  MD1763 - SE2 Dijous 14:00 16:00 20-02-2020 26-03-2020
  MD1763 - SE2 Dimarts 14:00 16:00 10-03-2020 10-03-2020
  MD1763 - SE2 Dimarts 16:00 18:00 03-03-2020 03-03-2020
  MD1763 - SE3 Dijous 14:00 16:00 20-02-2020 20-02-2020
  MD1763 - SE3 Dilluns 14:00 16:00 23-03-2020 23-03-2020
  MD1763 - SE3 Dimecres 14:00 16:00 11-03-2020 11-03-2020
  MD1763 - SE3 Dimecres 11:00 13:00 05-02-2020 05-02-2020
  MD1763 - SE3 Dimecres 16:00 18:00 04-03-2020 04-03-2020
  MD1763 - SE4 Dijous 16:00 18:00 05-03-2020 05-03-2020
  MD1763 - SE4 Dijous 14:00 16:00 20-02-2020 12-03-2020
  MD1763 - SE4 Dimarts 11:00 13:00 04-02-2020 04-02-2020
  MD1763 - SE4 Dimarts 14:00 16:00 24-03-2020 24-03-2020
  MD1763 - TE1 Dijous 11:00 13:00 20-02-2020 12-03-2020
  MD1763 - TE1 Dijous 14:00 16:00 23-01-2020 13-02-2020
  MD1763 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 25-02-2020 07-04-2020
  MD1763 - TE1 Dimarts 14:00 16:00 04-02-2020 04-02-2020
  MD1763 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 08-04-2020 08-04-2020
  MD1763 - TE1 Divendres 11:00 13:00 21-02-2020 13-03-2020
  MD1763 - TE1 Divendres 16:00 18:00 31-01-2020 31-01-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MD1154 - Prácticas Integradas de Clínica Médica y Médico-Quirúrgica Grado en Medicina
  MD1157 - Prácticas Integradas de Pediatría Hospitalaria y Atención Primaria Grado en Medicina
  MD1158 - Treball de Final de Grau Grau en Medicina
  MD1707 - Aparell Locomotor Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1762 - Aparell Cardiorespiratori Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune Grau en Medicina (Pla de 2017)
  SBM002 - Tècniques Experimentals Avançades en Neurociència Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta