UJI

Informació personal

CARRO MARTÍNEZ, ANA VICTORIA
 • Professor/a Associat/da Assistencial
 • MD0221DD - (964 387740)
 • carro@uji.es

 • Horari Actual  Horari de docència de Ana Victoria Carro Martínez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1158 - TU3 Dimecres 15:00 19:00 18-12-2019 18-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1145 - SE1 Divendres 17:15 19:15 03-04-2020 03-04-2020
  MD1145 - TU1 Dilluns 18:15 19:15 02-03-2020 02-03-2020
  MD1145 - TU1 Dilluns 17:15 19:15 24-02-2020 18-05-2020
  MD1145 - TU1 Dilluns 17:16 18:15 02-03-2020 02-03-2020
  MD1145 - TU2 Dilluns 17:16 18:15 02-03-2020 02-03-2020
  MD1145 - TU2 Dilluns 18:15 19:15 02-03-2020 02-03-2020
  MD1145 - TU2 Dilluns 17:15 19:15 24-02-2020 18-05-2020
  MD1145 - TU3 Dilluns 17:16 18:15 02-03-2020 02-03-2020
  MD1145 - TU3 Dilluns 17:15 19:15 24-02-2020 18-05-2020
  MD1145 - TU3 Dilluns 18:15 19:15 02-03-2020 02-03-2020
  MD1145 - TU4 Dilluns 18:15 19:15 02-03-2020 02-03-2020
  MD1145 - TU4 Dilluns 17:15 19:15 24-02-2020 18-05-2020
  MD1145 - TU4 Dilluns 17:16 18:15 02-03-2020 02-03-2020
  MD1158 - TU3 Dimecres 15:00 19:00 19-02-2020 08-04-2020

  Assignatures amb docència