UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SÁNCHEZ CATALÁN, MARÍA JOSÉ
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
 • Vocal
 • Membre del grup d'investigació NeuroFun - Laboratori de Neuronatomia Funcional
 • MI1210DD - (964 387458)
 • macatala@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-3114-7940
 • Ressenya Personal

  Maria José Sánchez Catalán és Llicenciada en Farmàcia (2006) i Doctorada en Neurociències per la Universitat de València (2011).

  Durant el seu període de doctorat, va realitzar una estància investigadora a l’Institut Central de Salut Mental a Mannheim (Alemanya). Després de defensar la tesi doctoral, per la que va obtindre el Premi Extraordinari de Doctorat, es va incorporar com investigadora postdoctoral a l’Institut de Neurociències Cel·lulars e Integrades del Centre Nacional d’Investigacions Científiques (CNRS) a Estrasburg (França). Professora Ajudant Doctora a la Unitat Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I de Castelló (2015-2016) i en el Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Universitat de València (2016-2017). En 2017, va treballar com a  investigadora a l’Àrea d’Investigació en Vacunes de la Fundació per al Foment de la Investigació Biomèdica de la Comunitat Valenciana. Des d’octubre de 2017, és Professora Ajudant Doctora de la Unitat Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I, on continua la seua carrera docent i investigadora.

  Les línies principals de la seua investigació són l’estudi dels mecanismes neurobiològics que subjacent a l’addicció, així como l’estudi del paper del sistemes dopaminèrgics en diferents processos emocionals i en diverses malalties neurològiques. Membre del grup d’investigació “Neuroanatomia Funcional”.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MD1154 - Prácticas Integradas de Clínica Médica y Médico-Quirúrgica Grado en Medicina
  MD1158 - Trabajo de Final de Grado Grado en Medicina
  MD1703 - Anatomia General, Embriologia i Histologia General (Anatomia Humana) Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1704 - Biologia Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1762 - Aparell Cardiorespiratori Grau en Medicina (Pla de 2017)
  SBT002 - Tècniques Experimentals Avançades en Neurociència Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta (Pla de 2021)
  SBT024 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta (Pla de 2021)