UJI

Informació personal

SÁNCHEZ CATALÁN, MARÍA JOSÉ
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
 • Vocal
 • Membre del grup d'investigació NeuroFun - Laboratori de Neuronatomia Funcional
 • MI1210DD - (964 387458)
 • macatala@uji.es
 • Ressenya Personal

  Maria José Sánchez Catalán és Llicenciada en Farmàcia (2006) i Doctorada en Neurociències per la Universitat de València (2011).

  Durant el seu període de doctorat, va realitzar una estància investigadora a l’Institut Central de Salut Mental a Mannheim (Alemanya). Després de defensar la tesi doctoral, per la que va obtindre el Premi Extraordinari de Doctorat, es va incorporar com investigadora postdoctoral a l’Institut de Neurociències Cel·lulars e Integrades del Centre Nacional d’Investigacions Científiques (CNRS) a Estrasburg (França). Professora Ajudant Doctora a la Unitat Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I de Castelló (2015-2016) i en el Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Universitat de València (2016-2017). En 2017, va treballar com a  investigadora a l’Àrea d’Investigació en Vacunes de la Fundació per al Foment de la Investigació Biomèdica de la Comunitat Valenciana. Des d’octubre de 2017, és Professora Ajudant Doctora de la Unitat Predepartamental de Medicina de la Universitat Jaume I, on continua la seua carrera docent i investigadora.

  Les línies principals de la seua investigació són l’estudi dels mecanismes neurobiològics que subjacent a l’addicció, així como l’estudi del paper del sistemes dopaminèrgics en diferents processos emocionals i en diverses malalties neurològiques. Membre del grup d’investigació “Neuroanatomia Funcional”.


  Horari Actual


  Horari de tutories de María José Sánchez Catalán


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 11:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 10:00 11:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 11:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 10:00 11:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María José Sánchez Catalán


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1158 - TU1 Dilluns 15:00 19:00 16-12-2019 16-12-2019
  MD1703 - LA1 Dilluns 14:00 18:00 04-11-2019 11-11-2019
  MD1703 - LA1 Divendres 14:00 15:00 15-11-2019 15-11-2019
  MD1703 - LA2 Dimarts 14:00 18:00 05-11-2019 12-11-2019
  MD1703 - LA2 Divendres 15:00 16:00 15-11-2019 15-11-2019
  MD1703 - LA3 Dimecres 14:00 18:00 06-11-2019 13-11-2019
  MD1703 - LA3 Divendres 16:00 17:00 15-11-2019 15-11-2019
  MD1703 - LA4 Divendres 17:00 18:00 15-11-2019 15-11-2019
  MD1703 - SE1 Dilluns 14:00 15:00 09-12-2019 09-12-2019
  MD1703 - SE1 Divendres 16:00 18:00 22-11-2019 22-11-2019
  MD1703 - SE2 Dilluns 15:00 16:00 09-12-2019 09-12-2019
  MD1703 - SE2 Divendres 14:00 16:00 22-11-2019 22-11-2019
  MD1703 - SE3 Dilluns 16:00 17:00 09-12-2019 09-12-2019
  MD1703 - SE3 Divendres 16:00 18:00 29-11-2019 29-11-2019
  MD1703 - SE4 Dilluns 17:00 18:00 09-12-2019 09-12-2019
  MD1703 - SE4 Divendres 14:00 16:00 29-11-2019 29-11-2019
  MD1704 - LA1 Dijous 15:01 19:00 24-10-2019 24-10-2019
  MD1704 - LA2 Dilluns 15:01 19:00 21-10-2019 21-10-2019
  MD1704 - LA3 Dimarts 15:01 19:00 22-10-2019 22-10-2019
  MD1704 - LA4 Dimecres 15:01 19:00 23-10-2019 23-10-2019
  MD1713 - LA1 Divendres 14:00 16:00 20-09-2019 20-09-2019
  MD1713 - LA2 Dimarts 14:00 16:00 17-09-2019 17-09-2019
  MD1713 - LA3 Dimecres 14:01 16:00 18-09-2019 18-09-2019
  MD1713 - LA4 Dijous 14:01 16:00 19-09-2019 19-09-2019
  MD1761 - LA1 Dijous 14:00 16:00 05-12-2019 05-12-2019
  MD1761 - LA1 Dimecres 14:00 16:00 02-10-2019 02-10-2019
  MD1761 - LA1 Dimecres 11:00 13:00 20-11-2019 20-11-2019
  MD1761 - LA2 Dimarts 14:00 16:00 01-10-2019 03-12-2019
  MD1761 - LA2 Dimecres 08:30 10:30 20-11-2019 20-11-2019
  MD1761 - LA3 Dilluns 14:00 16:00 30-09-2019 02-12-2019
  MD1761 - LA3 Dimarts 11:00 13:00 12-11-2019 12-11-2019
  MD1761 - LA4 Dijous 14:00 16:00 03-10-2019 03-10-2019
  MD1761 - LA4 Dimarts 08:30 10:30 12-11-2019 12-11-2019
  MD1761 - LA4 Dimecres 14:00 16:00 04-12-2019 04-12-2019
  MD1761 - SE1 Dijous 16:00 18:00 05-12-2019 05-12-2019
  MD1761 - SE2 Dimarts 16:00 18:00 03-12-2019 03-12-2019
  MD1761 - SE3 Dilluns 16:00 18:00 02-12-2019 02-12-2019
  MD1761 - SE4 Dimecres 16:00 18:00 04-12-2019 04-12-2019
  MD1761 - TE1 Dijous 14:01 15:00 07-11-2019 07-11-2019
  MD1761 - TE1 Dijous 08:30 10:30 31-10-2019 31-10-2019
  MD1761 - TE1 Dilluns 15:00 16:00 18-11-2019 18-11-2019
  MD1761 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 17-09-2019 17-09-2019
  MD1761 - TE1 Dimecres 14:00 16:00 20-11-2019 20-11-2019
  MD1761 - TU1 Dimecres 11:00 12:00 04-12-2019 04-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1158 - TU1 Dilluns 15:00 19:00 17-02-2020 30-03-2020
  MD1759 - SE1 Divendres 17:00 18:00 13-03-2020 13-03-2020
  MD1759 - SE2 Divendres 14:00 15:00 13-03-2020 13-03-2020
  MD1759 - SE3 Divendres 16:00 17:00 13-03-2020 13-03-2020
  MD1759 - SE4 Divendres 15:00 16:00 13-03-2020 13-03-2020
  MD1762 - LA1 Dilluns 14:00 16:00 02-03-2020 02-03-2020
  MD1762 - LA1 Dimarts 14:00 16:00 24-03-2020 24-03-2020
  MD1762 - LA2 Dimarts 14:00 16:00 03-03-2020 03-03-2020
  MD1762 - LA2 Dimecres 14:00 16:00 25-03-2020 25-03-2020
  MD1762 - LA3 Dijous 14:00 16:00 26-03-2020 26-03-2020
  MD1762 - LA3 Dimecres 14:00 16:00 04-03-2020 04-03-2020
  MD1762 - LA4 Dijous 14:00 16:00 05-03-2020 05-03-2020
  MD1762 - LA4 Dilluns 14:00 16:00 23-03-2020 23-03-2020
  MD1762 - TE1 Dilluns 15:00 16:00 03-02-2020 03-02-2020
  MD1762 - TE1 Dimecres 16:00 17:00 05-02-2020 05-02-2020
  MD1762 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 11-03-2020 11-03-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MD1115 - Aparato Genitourinario - Endocrinología - Sistema Inmune Grado en Medicina
  MD1116 - Aparato Cardio-Respiratorio y Renal Grado en Medicina
  MD1154 - Prácticas Integradas de Clínica Médica y Médico-Quirúrgica Grado en Medicina
  MD1155 - Prácticas Integradas de Clínica Obstétrica y Ginecológica Grado en Medicina
  MD1156 - Prácticas Integradas de Atención Primaria Grado en Medicina
  MD1157 - Prácticas Integradas de Pediatría Hospitalaria y Atención Primaria Grado en Medicina
  MD1158 - Treball de Final de Grau Grau en Medicina
  MD1703 - Anatomia General, Embriologia i Histologia General (Anatomia Humana) Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1704 - Biologia Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1759 - Aparell Digestiu i Nutrició Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal Grau en Medicina (Pla de 2017)
  MD1762 - Aparell Cardiorespiratori Grau en Medicina (Pla de 2017)
  SBM002 - Tècniques Experimentals Avançades en Neurociència Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta
  SBM024 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta