UJI

Informació personal

TENA BARREDA, RAQUEL
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • MD0221DD - (964 387740)
 • rtena@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València, Promoció 1996-2002.

  Especialista en Medicina Familiar i Comunitària, segons convocatòria MIR, Reial decret 931/1995 de 9 de Juny, BOE 16 de Juny 1995. Centre de Salut Rafalafena (Castelló de la Plana) /Hospital General de Castelló. Obtenint el primer premi del projecte de finalització de residència de la seua promoció.

  Màster en Recerca en Atenció Primària per la Universitat Jaume I de Castelló en associació amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

  Diplomat en Sanitat (2011) organitzat per l'Escola Nacional de Sanitat, Institut de Salut Carles III (ISCIII) en col•laboració amb l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut.

  Plaça personal fixe com a metgessa de família en àrea Tarragona-Valls per concurs oposició en el Institut Català de la Salut des de Juny de 2013, segons la convocatòria MF-2010. Actualment en comissió de servei a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

  Des de setembre de 2016 fins a l'actualitat professora associada laboral de la Unitat Predepartamental de Medicina. Facultat de Ciències de la Salut, Unversitat Jaume I. Responsable de l'assignatura Pràctiques Integrades d´Atenció Primària. 6é curs del Grau de Medicina.

  Docent en diversos cursos de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut (EVES).

  Membre del grup de treball d'Atenció al Major de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària.

  Membre del grup de treball d'Innovació Tecnològica i Sistemes d'Informació de la SocietatValenciana de Medicina Familiar i Comunitària.

  Ha sigut vicepresidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (SVMFiC) des de novembre 2016 fins a desembre 2017.

  Membre Junta Directiva i Permanent de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (SVMFiC) des de novembre de 2015 fins a desembre 2017.

  Presidenta del Comitè Científic de CLINIFAM 2015. Membre de comitè organitzador de XXVIIICongrés de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària València 2017. Membre col•laborador de comitè organitzador en XXVIICongrés de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, Alacant 2016.

  Autora de diverses aportacions a congressos autonòmics i nacionals en l'àmbit de l'atenció primària i en concret amb la medicina familiar i comunitària. Publicació de guies de pràctica clínica en el portal Fisterra.

  Membre del COMITÈ ÈTIC D´INVESTIGACIÓ CLÍNICA d'ATENCIÓ PRIMÀRIA COMUNITAT VALENCIANA de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública des de juny de 2017 fins a gener de 2018, quan, en relació al RD 1090/2015 passa a ser Comitè Ètic d´Investigació  (CEI) a l'espera de la seua acreditació com a Comitè Ètic d´Investigació amb Medicaments.

  Membre del COMITÈ ÈTIC D´INVESTIGACIÓ CLÍNICA del Departament de Salut La Plana Vila-real des de novembre de 2013 fins a gener de 2018, quan, en relació al RD 1090/2015 pansa a ser Comitè Ètic d´Investigació (CEI).

  Membre de l'UNITAT DE RECERCA i del COMITÈ DE DOCÈNCIA del Departament de Salut La Plana Vila-real des de novembre de 2013 fins a novembre de 2017.

  Membre del COMITÈ D'ÚS RACIONAL de MEDICAMENTS del Departament de Salut La Plana Vila-real.

  Membre del COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ del Departament de Salut La Plana Vila-real. Secretària des de gener 2017.

  Membre del COMITÈ DE REDACCIÓ DE LA REVISTA DE PRESTACIÓ FARMACÈUTICA i ORTOPROTÈSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Línia editorial de la Direcció general de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat (des d'1 maig 2014)


  Horari Actual  Horari de docència de Raquel Tena Barreda


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1156 - SE2 Dijous 15:00 17:00 28-11-2019 28-11-2019
  MD1156 - SE2 Dimarts 15:01 19:00 08-10-2019 08-10-2019
  MD1156 - SE2 Dimecres 15:00 19:00 18-09-2019 18-09-2019
  MD1156 - TU3 Dimarts 17:00 19:00 17-12-2019 17-12-2019
  MD1156 - TU3 Dimecres 15:00 19:00 30-10-2019 30-10-2019
  MD1156 - TU4 Dijous 15:00 19:00 31-10-2019 31-10-2019
  MD1156 - TU4 Dimecres 15:00 17:00 18-12-2019 18-12-2019
  MD1157 - SE2 Divendres 15:00 19:00 04-10-2019 04-10-2019
  MD1717 - PR1 Dimecres 16:00 19:00 06-11-2019 06-11-2019
  MD1717 - PR2 Dimecres 16:00 19:00 06-11-2019 06-11-2019
  MD1717 - PR3 Dimecres 16:00 19:00 06-11-2019 06-11-2019
  MD1717 - PR4 Dimecres 16:00 19:00 06-11-2019 06-11-2019
  MD1717 - SE1 Dilluns 16:00 19:00 04-11-2019 04-11-2019
  MD1717 - SE1 Dimarts 16:00 19:00 05-11-2019 05-11-2019
  MD1717 - SE1 Divendres 15:00 17:00 25-10-2019 25-10-2019
  MD1717 - SE2 Dilluns 16:00 19:00 04-11-2019 04-11-2019
  MD1717 - SE2 Dimarts 16:00 19:00 05-11-2019 05-11-2019
  MD1717 - SE2 Divendres 15:00 17:00 25-10-2019 25-10-2019
  MD1717 - SE3 Dilluns 16:00 19:00 04-11-2019 04-11-2019
  MD1717 - SE3 Dimarts 16:00 19:00 05-11-2019 05-11-2019
  MD1717 - SE3 Divendres 15:00 17:00 25-10-2019 25-10-2019
  MD1717 - SE4 Dilluns 16:00 19:00 04-11-2019 04-11-2019
  MD1717 - SE4 Dimarts 16:00 19:00 05-11-2019 05-11-2019
  MD1717 - SE4 Divendres 15:00 17:00 25-10-2019 25-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MD1157 - SE2 Divendres 15:01 16:30 15-05-2020 15-05-2020
  MD1157 - SE2 Divendres 15:00 18:00 07-02-2020 07-02-2020
  MD1717 - PR1 Dilluns 15:30 19:00 27-01-2020 27-01-2020
  MD1717 - PR1 Dimecres 15:00 19:00 29-01-2020 29-01-2020
  MD1717 - PR2 Dilluns 15:30 19:00 27-01-2020 27-01-2020
  MD1717 - PR2 Dimecres 15:00 19:00 29-01-2020 29-01-2020
  MD1717 - PR3 Dilluns 15:30 19:00 27-01-2020 27-01-2020
  MD1717 - PR3 Dimecres 15:00 19:00 29-01-2020 29-01-2020
  MD1717 - PR4 Dilluns 15:30 19:00 27-01-2020 27-01-2020
  MD1717 - PR4 Dimecres 15:00 19:00 29-01-2020 29-01-2020
  MD1717 - SE1 Dimarts 16:00 18:00 04-02-2020 04-02-2020
  MD1717 - SE2 Dimarts 16:00 18:00 04-02-2020 04-02-2020
  MD1717 - SE3 Dimarts 16:00 18:00 04-02-2020 04-02-2020
  MD1717 - SE4 Dimarts 16:00 18:00 04-02-2020 04-02-2020
  MD1723 - SE1 Dilluns 18:00 20:00 20-04-2020 20-04-2020
  MD1723 - SE1 Dilluns 17:00 19:00 27-04-2020 27-04-2020
  MD1723 - SE1 Divendres 16:00 18:00 03-04-2020 24-04-2020
  MD1723 - SE1 Divendres 18:00 20:00 27-03-2020 27-03-2020
  MD1723 - SE2 Dilluns 16:00 18:00 20-04-2020 20-04-2020
  MD1723 - SE2 Dilluns 15:00 17:00 27-04-2020 27-04-2020
  MD1723 - SE2 Divendres 16:00 18:00 27-03-2020 27-03-2020
  MD1723 - SE2 Divendres 18:00 20:00 03-04-2020 24-04-2020
  MD1723 - TE1 Dilluns 17:00 19:00 10-02-2020 10-02-2020

  Assignatures amb docència


  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció