UJI

Informació personal

ANDREU PEJÓ, LAURA
 • Ajudant/a
 • Membre del grup d'investigació GIENF - Grup d’Investigació en Infermeria
 • MD0228DD - (964 387747)
 • pejo@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Laura Andreu Pejó


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 12:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 12:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Laura Andreu Pejó


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  IN1116 - LA4 Dilluns 08:00 10:00 30-09-2019 30-09-2019
  IN1116 - LA5 Dilluns 10:30 12:30 30-09-2019 30-09-2019
  IN1116 - LA6 Dilluns 12:30 14:30 30-09-2019 30-09-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  IN1114 - LA4 Dimecres 08:00 10:00 11-03-2020 11-03-2020
  IN1114 - LA5 Dimecres 10:30 12:30 11-03-2020 11-03-2020
  IN1114 - LA6 Dimecres 12:30 14:30 11-03-2020 11-03-2020
  IN1116 - LA1 Dilluns 15:31 17:30 24-02-2020 24-02-2020
  IN1116 - LA1 Dilluns 15:30 17:30 24-02-2020 24-02-2020
  IN1116 - LA2 Dilluns 18:01 20:00 24-02-2020 24-02-2020
  IN1116 - LA2 Dilluns 18:00 20:00 24-02-2020 24-02-2020
  IN1116 - LA3 Dilluns 20:01 22:00 24-02-2020 24-02-2020
  IN1116 - LA3 Dilluns 20:00 22:00 24-02-2020 24-02-2020
  IN1135 - PR1 Dijous 10:30 12:30 13-02-2020 26-03-2020
  IN1135 - PR1 Dijous 12:30 14:30 13-02-2020 26-03-2020
  IN1135 - PR1 Dilluns 12:30 14:30 06-04-2020 27-04-2020
  IN1135 - PR1 Dilluns 10:30 12:30 06-04-2020 27-04-2020
  IN1135 - PR1 Dimecres 12:30 14:30 26-02-2020 08-04-2020
  IN1135 - PR1 Dimecres 10:30 12:30 26-02-2020 08-04-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  IN1114 - Programes de Salut en Infància, Adolescència i Edat Reproductiva Grau en Infermeria
  IN1115 - Programas de Salud en Adultos y Personas Mayores Grado en Enfermería
  IN1116 - Cures Bàsiques d'Infermeria Grau en Infermeria
  IN1135 - Cures de Salut i Gènere Grau en Infermeria
  IN1138 - Trabajo de Final de Grado Grado en Enfermería
  SBL017 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 2013)