Jorge Burgos Rodríguez

Personal investigador en formació (Programa Prometeo Generalitat Valenciana)
Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge
On pots trobar-me?
TC2323DS - (964 729151)