UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

PORTOLÉS NICOLAU, TANIA
 • Personal investigador postdoctoral (Programa Ramón y Cajal)
 • Membre del grup d'investigació Q-AMS - Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES
 • NA1117DI - (964 387337)
 • tportole@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-8422-0822
 • Ressenya Personal

  Tania Portolés Nicolau és Doctor en Ciències Químiques des de 2010 per la Universitat Jaume I (premi extraordinari de Doctorat, 2012) i Personal Investigador Contractat al Departament de Química Física i Analítica a càrrec del Programa Juan de la Cierva.

  Membre del grup d'investigació de Química Analítica de la Universitat Jaume I des de 2004, la seua tasta investigadora es centra en l'ús de l’acoblament cromatografia/espectrometria de masses (GC-MS), en equips d’última generació, principalment d'alta resolució (HRMS), per al control, identificació, confirmació i quantificació de contaminants orgànics en mostres d’interès ambiental, alimentari i biològic. En l’actualitat el seu treball està especialment dirigit a explorar el potencial de la nova font de ionització química a pressió atmosfèrica per a GC, camp en el qual el seu treball ha resultat pioner a nivell internacional.

  És autor de més 45 articles (h-index=18), 70 ponències de la seua especialitat (17 comunicacions orals, 5 de les quals convidades), capítols de llibre i notes d’aplicació. Ha participat en més de 10 projectes d'investigació i 15 convenis/contractes de col·laboració. Ha realitzat estades en diversos centres d'investigació: Institute of Chemical Technology (Praga, República Checa), Waters Corporation (Manchester, UK), Rikilt-Institute of Food Chemistry (Wageningen, Països Baixos). Ha rebut el premi "Jove Investigador" otorgat per la Universitat Jaume I (2014)

  La seva trajectòria docent inclou docència de primer i segon cicle al grau en Química i en el màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. Ha participat en diferents projectes de millora educativa, rebent en l'any 2004 el premi d'innovació educativa otorgat per la Universitat Jaume I.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EM1006 - Química Grau en Enginyeria Mecànica
  QU0908 - Noves Tecnologies de la Informació i Computació Aplicades a la Química (Informàtica) Grau en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIY006 - Pràctiques de Laboratori Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)
  SIY009 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Investigación de contaminantes orgánicos en aguas subterráneas y superficiales de Castellón mediante técnicas analíticas de barrido universal
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9788469564110. Castelló (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  Capítols de llibre


  • Pesticide Residue Analysis in Environmental Samples by Hyphenated Chromatography/Mass Spectrometry
  • Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. Comprehensive Environmental Mass Spectrometry. Glendale (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. ILM Publications. 2012. ISBN 9781906799120. Científic.

  • Time-of-Flight and Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry for Identifying Unknown Contaminants and Degradation Products in the Environment
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. Encyclopedia of Analytical Chemistry. (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. John Wiley & Sons. 2011. ISBN 9780470027318. Científic.

  • Projecte de millora en les assignatures de laboratori de química analítica. Elaboració d'una guia de coneixements bàsics en els laboratoris d'analítica
  • María Elena Pitarch Arquimbau, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  Ponències a congressos


  • Aplicaciones de la metabolómica
  • Tania Portolés Nicolau, María Leticia Lacalle Bergeron, David Izquierdo Sandoval, Juan Vicente Sancho Llopis, Maria Puy, Alfredo Fernández. III Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética. Combinar la nutrición comunitaria y personalizada: nuevos retos. On line (Espanya). 23-11-2020. Científic. 2020. ISSN 2173-1292.

  • GC meets vion IMS-QTOF. Facilitating ion mobility measurements for GC-amenable compounds in food and environmental analysis
  • Tania Portolés Nicolau, David Fabregat Safont, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Volatolomics approach for the identification of pup pheromones promoting maternal care in mice
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Rafael Goterris Cerisuelo, María de la Cinta Navarro Moreno, Fernando Martínez García. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Application of novel automated data dependent acquisition (DDA) in untargeted metabolomics
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Kathleen Rousseau, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Christophe Junot, François Fenaille. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Oil quality ASAP: detecting defected and adulterated oils by direct MS using atmospheric solids analysis probe
  • Carlos Sales Martínez, María Leticia Lacalle Bergeron, Tania Portolés Nicolau, Eduardo Beltrán Iturat. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • UHPLC-IMS-QTOF MS metabolomics for biomarker discovery of orange dietary intake
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Francisco López Benet, Carolina Ortega, Eva M. Asensio, Oscar Coltell Simón, Dolores Corella. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Volatolomics approach to classify different smoke seafood products by GC-MS
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, M. Carmen Corell Dubón, Fernando Domínguez Trenco, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 05-10-2017. Científic. 2017.

  • Simultaneous determination of Dechloranes, Polybrominated Diphenyl Ethers and novel Brominated Flame Retardants in food and serum
  • Carlos Sales Martínez, Giulia Poma, Govindam Malarvannan, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Adrian Covaci. VIII Meeting of the Spanish Mass Spectrometry Society - VIII‐SEEM / V National Meeting of Dioxins, Furans and other Persistant. Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Working strategies, improvements and drawbacks of using APCI in GC/MS and GC/MS/MS
  • Joaquín Beltrán Arandes, Tania Portolés Nicolau, Carlos Sales Martínez. VIII Meeting of the Spanish Mass Spectrometry Society - VIII‐SEEM / V National Meeting of Dioxins, Furans and other Persistant. Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Occurrence of Organophosphate Flame Retardants in feathers and serum from predatory birds by GC‐APCI‐MS/MS
  • Tania Portolés Nicolau, Carlos Sales Martínez, Mari E. Loseth, Veerle Jaspers, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández, Adrian Covaci. VIII Meeting of the Spanish Mass Spectrometry Society - VIII‐SEEM / V National Meeting of Dioxins, Furans and other Persistant. Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Screening of organic contaminants in sludge and cattle manure by combined use of chromatographic techniques coupled with HRMS
  • Francisco Javier Rambla Nebot, J. L. Aranda Mares, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández, E. Zurriga Agusti. 9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment. 15th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides. Santiago de Compostela (Espanya). 04-10-2016. Científic. 2016. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 9788494595813.

  • Occurrence and potential transfer of mycotoxins and pesticides in gilthead sea bream and Atlantic salmon by use of novel alternative feed ingredients
  • Marc Berntssen, Jaime Nácher Mestre, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Borja Garlito Molina, Roque Serrano Gallego, Joana Silva, Jaume Pérez Sánchez, Félix Javier Hernández Hernández. Aquaculture Europe 2016. International Conference & Exposition. Edinburgh (Regne Unit). 20-09-2016. Científic. 2016.

  • Quality classification of virgin olive oils by GC-APCI-QTOF MS using a metabolomics-based statistical approach
  • Carlos Sales Martínez, Maria Inés Cervera Vidal, Rubén Gil Solsona, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Joaquín Beltrán Arandes. Postgraduate Symposium on Food Fraud 2016. Wageningen (Països Baixos). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • Multi-class screening of feedstuff contaminants and potential endocrine disruptors in farmed fish
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Marc H. G. Berntssen, Félix Javier Hernández Hernández, Jaume Pérez Sánchez. 10º Congreso de la Asociación Ibérica de Endocrinología Comparada AIEC. Castellón (Espanya). 23-09-2015. Científic. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356881.

  • Potential of GC-APCI-MS/MS for the qualitative screening of urinary exogenous androgenic anabolic steroids. Comparison with traditional GC-EI-MS/MS
  • Montserrat Raro Macián, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Lorena Garrostas, Josep Marcos, Rosa Ventura, jordi Segura, Oscar J. Pozo. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015). Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Quality classification of Olive Oils by Gas Chromatography with Atmospheric Pressure Chemical Ionization and Quadrupole Time Of Flight Mass Spectrometry using a Metabolomics-Based Statistical Approach
  • Carlos Sales Martínez, Maria Inés Cervera Vidal, Rubén Gil, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Joaquín Beltrán Arandes. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Multi-class determination of polycyclic aromatic hydrocarbons, pesticides and polychlorinated biphenyls in aquaculture samples by gas chromatography/tandem mass spectrometry with atmospheric pressure
  • Borja Garalito, Tania Portolés Nicolau, Jaime Nácher Mestre, Marc H.G. Berntssen, Roque Serrano Gallego, Jaume Pérez-Sánchez, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Exploring potential of gas chromatography with atmospheric pressure chemical ionization and tandem mass spectrometry for sensitive determination of ethyl glucuronide in hair
  • Tania Portolés Nicolau, Juliet Kinyua, Alexander Van Nuijs, Delphine Cappelle, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Identification of Substances Migrating from Plastic Baby Bttles using High Resolution Mass Spectrometric Analyzers Coupled to Gas and Liquid Chromatography
  • M Onghena, E. Van Hoeck, J. Van Loco, María Ibáñez Martínez, Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, F. Lemière, A. Covaci. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Potential of GC-APCI-MS Based Strategies for Metabolic Studies
  • Montserrat Raro Macián, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Rosa Ventura, Juan Vicente Sancho Llopis, Oscar J. Pozo. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Detection and confirmation of very long-chain polyunsatured fatty acids in gilthead sea bream (Sparus aurata L.) retina extracts by gas chromatography coupled to quadrupole time-od-flight mass spectr
  • Borja Garlito, Tania Portolés Nicolau, Juan Carlos Navarro, Francisco Hontoria, Inmaculada Varó, Roque Serrano Gallego. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Potential of atmospheric pressure chemical ionization source for the quantification of a wide range of halogenated persistent pollutants in complex samples
  • Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Manuela Ábalos, Jordi Sauló, Joan Rivera, Esteban Abad, Heidi Fiedler, Belén Gómara, Laura Herrero, Mª José González. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRIA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Fast GC MEthod for Determination of Pesticides and PCBs in Cereals and Complex Feed Ingredients Using Split Injection GC-APCI-MS/MS
  • Marc Tienstra, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández, Hans Mol. 10th European Pesticide Residue Workshop (EPRW 2014). Dublin (Ireland) (Irlanda). 30-06-2015. Científic. 2015.

  • Advanced analytical approaches to investigate the presence of undesirables from feed to fish. Atlantic salmon and gilthead sea bream as a case study
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, Eduardo Beltrán Iturat, Clara Boix Sales, Lubertus Bijlsma, Richard Thomas Dacre Northcote Bade, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Vasilis Karalazos, Joana Silva, Marc H. G. Berntssen, Jaume Perez Sanchez, Félix Javier Hernández Hernández. International Conference & Exposition of European Aquaculture Sociecty (AQUACULTURE EUROPE 14). San Sebastián (Espanya). 14-10-2014. Científic. 2014.

  • Development of a method based on GC-(APCI)QqQ MS/MS for the detection of dioxin-like PCBs in complex-matrix samples
  • Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, M. Abalos Navarro, J. Rivera Austri, J. Sauló Dalmau, Joaquín Beltrán Arandes, E. Abad Holgado, Félix Javier Hernández Hernández. 14th Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014). Barcelona (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014.

  • Qualitative method for the detection of exogenous anabolic steroids in urine by GC-(APCI)QqQ MS/MS
  • Montserrat Raro Macián, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, J. Marcos, R. Ventura, O. Pozo, J. Segura. 14th Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014). Barcelona (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014.

  • Evaluation of the ionization and fragmentation behaviour of brominated flame retardants under gas chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry (Abstract)
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Tania Portolés Nicolau, Carlos Sales Martínez, Joaquín Beltrán Arandes, Laura Herrero, Belén Gómara, Mª José González, Félix Javier Hernández Hernández. 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN 2014). Madrid (Espanya). 31-08-2014. Científic. 2014.

  • Potential of gas chromatogrphy-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry for screening of hexabromocyclododecane (Abstract)
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Tania Portolés Nicolau, Carlos Sales Martínez, Joaquín Beltrán Arandes, E. Abad, M. Ábalos, J. Sauló, H. Fiedler, Félix Javier Hernández Hernández. 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN 2014). Madrid (Espanya). 31-08-2014. Científic. 2014.

  • Advancing towards universal screening for organic micro-pollutants in waters by combined use of GC and LC coupled to HRMS
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. 248th American Chemical Society National Meeting & Exposition. San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-08-2014. Científic. 2014.

  • Potential of GC-MS(/MS) with APCI in Pesticide Residue Analysis (Abstract)
  • Tania Portolés Nicolau, Laura Cherta Cucala, Maria Inés Cervera Vidal, M. Tienstra, Hans Mol, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. 10th European Pesticide Residue Workshop (EPRW 2014). Dublin (Ireland). 30-06-2014. Científic. 2014.

  • Analyis of migrating compounds from plastic baby bottles with GC-MS, GC-(Q)TOF MS and LC-QTOF MS (Abstract)
  • M. Onghena, E. Van Hoeck, J. Van Loco, María Ibáñez Martínez, Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, A. Covaci. 38th International Symposium on Environmental analytical Chemistry (ISEAC 2014). Lausanne (Suïssa). 17-06-2014. Científic. 2014.

  • Evaluation of the ionization behaviour of brominated flame retardants under GC-APCI-MS (QqQ and QTOF)
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Belén Gómara, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Maria J. González, Félix Javier Hernández Hernández. XIII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA2013). Tenerife (Espanya). 08-10-2013. Científic. 2013.

  • Validation of a Qualitative Screening Method for Pesticides in Fruits and Vegetables by GC-(APCI)QTOF-MS
  • Tania Portolés Nicolau, Hans G.J. Mol, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 50th Annual North American Chemical Residue Workshop. Florida (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 21-07-2013. Científic. 2013.

  • Screening of pesticides and emerging contaminants in an agricultural area in Colombia by TOF MS coupled to gas and liquid chromatography
  • Martha Cristina Bustos-López, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández, Cilia Fuentes, Gustavo Peñuela. 50th Annual North American Chemical Residue Workshop. Florida (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 21-07-2013. Científic. 2013.

  • Advantages of atmospheric pressure chemical ionization in gas chromatography tandem mass spectrometry
  • Tania Portolés Nicolau. I Workshop ISIC 2012/016 - Envi Food. Castelló de la Plana (Espanya). 10-07-2013. Científic. 2013.

  • Non-target GC-TOF MS screening of organic contaminants in environmental samples
  • Roque Serrano Gallego, J. Nácher Mestre, Tania Portolés Nicolau, J.C. Navarro, I. Varó, F. Amat, Félix Javier Hernández Hernández. 9th Iberian and 6th Iberoamerican Congress on Environmental Contamination and Toxicology. València (Espanya). 01-07-2013. Científic. 2013.

  • An advanced analytical approach based on liquid and gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry to investigate the presence of organic contaminants from raw materials to animal fee
  • Jaime Nacher, Roque Serrano Gallego, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, M.H.G. Berntssen, J. Pérez Sánchez, Félix Javier Hernández Hernández. 9th Iberian and 6th Iberoamerican Congress on Environmental Contamination and Toxicology. València (Espanya). 01-07-2013. Científic. 2013.

  • Study of GC-APCI/MS/MS(TQ) capabilities for the determination of dioxins and dioxin-like PCB in food and environmental samples
  • Manuela Abalos, Jordi Sauló, Esteban Abad, Joaquín Beltrán Arandes, Jaime Nácher, Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández, Bert van Bavel. IV Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos Orgánicos Persistentes relacionados. Alicante (Espanya). 26-06-2013. Científic. 2013.

  • Advantages of atmospheric pressure chemical ionization in gas chromatography tandem mass spectrometry
  • Tania Portolés Nicolau. 7th International Fresenius Conference. Pesticide residues in food. Düsseldorf (Alemanya). 15-05-2013. Científic. 2013.

  • Potential of Atmospheric Pressure Chemical Ionization Interface in Gas Chromatography coupled to Tandem Mass Spectrometry in Food and Environmental Analysis
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Tania Portolés Nicolau, Hans Mol, Joaquín Beltrán Arandes, Esteban Abad, Félix Javier Hernández Hernández. 9th Annual Workshop on LC/MS/MS Applications in Environmental Analysis and Food Safety. Burlington Ontario (Canadà). 06-05-2013. Científic. 2013.

  • Detection of (un) known substances in raw data obtained after chromatography-full scan mass spectrometry
  • Tania Portolés Nicolau. Nieuwe Ontwikkelingen in Scheidingsmethoden. Havingazaal (Països Baixos). 19-04-2013. Científic. 2013.

  • GC-APCI-QTOF MS:A powerful combination for screening and quantification in food safety field
  • Tania Portolés Nicolau, Maria Inés Cervera Vidal, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, J.G.J. Mol, Félix Javier Hernández Hernández. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • The advantages of GC-(APCI) QTOF MS in the screening of waters samples
  • Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, J.G.J. Mol, Félix Javier Hernández Hernández. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 18-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648499.

  • Potential of gas chromatography-(triple quadrupole) mass spectrometrycoupled to atmospheric pressure chemical ionization for pop analysis
  • Laura Cherta Cucala, Joaquín Beltrán Arandes, Tania Portolés Nicolau, Johannes G.J. Mol, Jaime Nácher Mestre, Manuela Ábalos, Félix Javier Hernández Hernández. 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praga. 05-11-2013. Científic. 2013. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 9788070808610.

  • The power of atmospheric pressure chemical ionization combined with GC - QqQ(MS/MS) for multiclass determination of pesticides in fruit and vegetables
  • Félix Javier Hernández Hernández, Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Hans G.J. Mol, María Elena Pitarch Arquimbau. 4th Latin American Pesticide Residue Workshop. Bogotá (Colòmbia). 26-05-2013. Científic. 2013. Ed. Duopixel Estudio. ISBN 9789589960738.

  • Validation of a qualitative screening method for pesticides in fruits and vegetables by GC-(APCI)QTOF-MS
  • Tania Portolés Nicolau, Hans G.J. Mol, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 4th Latin American Pesticide Residue Workshop. Bogotá (Colòmbia). 26-05-2013. Científic. 2013. Ed. Duopixel Estudio. ISBN 9789589960738.

  • Use of gas chromatography quadrupole-time of fligt mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization for quantitative determination of pesticide residues in fruits and vegetables
  • Maria Inés Cervera Vidal, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praga. 05-11-2013. Científic. 2013. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 9788070808610.

  • Combined use of QTOF MS hyphenated to both liquid and gas chromatography for universal screening of organic pollutants in water
  • María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Maria Inés Cervera Vidal, Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Screening of organic contamintants by GC-(Q)TOF MS using APCI and EI sources
  • Tania Portolés Nicolau, J.G.J. Mol, Juan Vicente Sancho Llopis, Lubertus Bijlsma, Félix Javier Hernández Hernández. Norman Workshop. Occurrence, fate and effects of emerging pollutants in the environment-chemical analysis and toxicological assessment. Amsterdam (Països Baixos). 29-11-2012. Científic. 2012.

  • Use of atmospheric pressure chemical ionization as alternative source for the determination of pesticides by gas chromatography
  • Jean Marc Joumier, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 36th International Symposium on Capillary Chromatography and 9th GCxGC Symposium. Riva del Garda (Itàlia). 27-05-2012. Científic. 2012.

  • Potential of atmospheric pressure chemical ionization coupled to gas chromatography-(triple quadrupole) mass spectrometry for pesticide residue analysis
  • Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. 36th International Symposium on Capillary Chromatography and 9th GCxGC Symposium. Riva del Garda (Itàlia). 27-05-2012. Científic. 2012.

  • Wide-scope screening by UHPLC-QTOF and GC-TOF MS for searching undesirable organic compounds in aquafeeds and fish
  • J. Nácher Mestre, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Roque Serrano Gallego, Félix Javier Hernández Hernández, J. Pérez Sánchez. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Analytical strategy based on the use of gas chromatogrphy with time-of-flight and hybrid quadrupole time-of-flight MS analyzers to investigate potential polymeric migrants into food simulants
  • Laura Cherta Cucala, María Elena Pitarch Arquimbau, M. Burgar, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández, C. Calatayud, J.A. Garde. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Analysis of anabolic steroids in urine by GC-APGC-MS/MS (QqQ and QTOF). Potential use for doping control
  • Montserrat Raro Macián, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, J. Marcos, R. Ventura, O.J. Pozo, J. Segura. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Improvement of GC-MS capabilities by using atmospheric pressure chemical ionization in pesticide residue analysis
  • Joaquín Beltrán Arandes, Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Advanced universal screening of organic micropollutants in environmental and wastewater by combined use of GC-TOF ms and LC-QTOF MS
  • Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Ramon Díaz San Pedro. 7TH IWA Specialist Conference Micropol & Ecohazards. University of New South Wales, Sydney (Austràlia). 10-07-2011. Científic. 2011.

  • Organic micropollutans multiclass analysis in water by fast GC-MS.
  • Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. V reunión de la sociedad española de espectrometria de masas (V RSEEM). Málaga. 11-04-2011. Científic. 2011.

  • Potential of gas chromatography time-of-flight mass spectrometry for pesticide residue analysis in fruits and vegetables.
  • Maria Inés Cervera Vidal, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. V reunión de la sociedad española de espectrometria de masas (V RSEEM). Málaga. 11-04-2011. Científic. 2011.

  • Elucidation of unknown compounds by GC-TOF MS using different ionization techniques.
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández, W.M.A. Niessen. V reunión de la sociedad española de espectrometria de masas (V RSEEM). Málaga. 11-04-2011. Científic. 2011.

  • Creación de una webquest: análisis de aguas
  • María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Samuel Carda Broch. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Exploring the capabilities of ultra high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry for the determination of mycotoxins in food matrices
  • Eduardo Beltrán Iturat, Cristina Ripollés Vidal, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praga. 01-11-2011. Científic. 2011. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 9788070807958.

  • Investigatiion of organophosphate esters in fresh and sea water, brine and salt samples by BY GC-TOF MS.
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández. 28th International Symposium on Chromatography. València, Espanya. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • New atmospheric pressure chemical ionization source for pesticide residues screenning by GC-QTOF-MS.
  • Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, A Newton, P Hancock. 28th International Symposium on Chromatography. València, Espanya. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • RAPID, WIDE-SCOPE, GC-TOF MS SCREENING OF ORGANIC CONTAMINANTS IN NATURAL AND WASTE WATER
  • Francisco López Benet, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • APPLICATION OF GAS CHROMATOGRAPHY COUPLED TO TRIPLE QUADRUPOLE AND TIME OF FLIGHT MASS ANALYZERS FOR THE RELIABLE DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN FATTY MATRICES FROM AQUACULTURE A
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández, L. Benedito Palos, J. Pérez Sánchez. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Combination of GC-TOF MS and UHPLC-QTOF MS for wide-scope universal screening of organic pollutants and residues in food safety
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Ramon Díaz San Pedro, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández, E. Muñoz, A. Rúbies, F. Centrich. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de La Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Investigation of anthropogenic contaminants is human breast adipose tissues using GC-TOF MS
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • SCREENING OF PESTICIDES AND OTHER ORGANIC POLLUTANTS IN SURFACE WATER AND SOILS IN A RICE PRODUCTION AREA OF COLOMBIA
  • M.C. Bustos López, Tania Portolés Nicolau, Ramon Díaz San Pedro, Félix Javier Hernández Hernández, C. Fuentes, G. Peñuela. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Multi-residue determination of 130 pesticides in fruit and vegetables by gas chromatography coupled to triple quadrupole Tandem mass Spectrometry.
  • Maria Inés Cervera Vidal, Tania Portolés Nicolau, C.M. Medina, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, E. Serrahima, L. Pineda, F. Centrich. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Analytical strategy for the determination of priority organci contaminants in wastewater from municipal solid wate treatment plans.
  • María Elena Pitarch Arquimbau, Tania Portolés Nicolau, Maria Inés Cervera Vidal, J.M. Marín Ramos, Emma Gracia Lor, Félix Javier Hernández Hernández, F. Albarrán. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • IMPROVEMENT OF CHLOROTHALONIL DETERMINATION IN VEGETABLE MATRICES BY GC-MS/MS WITH TRIPLE QUADRUPOLE
  • Aranzazu Peruga Mínguez, Mercedes Barreda Portalés, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • MULTIRESIDUE PESTICIDE ANALYSIS IN FRUITS AND VEGETABLES BY FAST GC-MS
  • Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Fast chromatography for pesticide multiresidue analysis in diferent fruit and vegetabla matrices.
  • Tania Portolés Nicolau, Maria Inés Cervera Vidal, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. IX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFÍA Y TÉCNICAS AFINES. SAN SEBASTIÁN. 28-10-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461354863.

  • Creació d'una WebQuest: anàlisi d'aigües
  • María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. Jornadas de coordinación docente secundaria-universidad en los ámbitos de la física y la química. Castelló de la Plana. 27-03-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217095.

  • WIDE-SCOPE SCREENING OF MANY DIFFERENT ORGANIC POLLUTANTS AND RESIDUES BY GC-TOF-MS AND UHPLC-QTOF-MS IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH
  • Félix Javier Hernández Hernández, Ramon Díaz San Pedro, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis. 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS. PRAGA. 04-11-2009. Científic. 2009. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 9788070807262.

  • Projecte de millora en les assignatures de laboratori de Química Analítica. Elaboració d'una guia de coneixements bàsics en els laboratoris d'analítica
  • Tania Portolés Nicolau. V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació "El canvi en la cultura docent universitària. Lleida. 02-07-2008. Científic. 2008. Ed. Congreso Internacional de Docencia e Innovación (CIDUI). ISBN 9788484582793.

  • SPME and GC-TOF MS: an attractive combination for screening of organic contaminants in water
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. VII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques. Granada. 17-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • Quantification and confirmation of polybrominated diphenyl ethers in human breast adipose tissues by gas chromatography hyphenated to triple quadrupole mass spectrometry
  • C.M. Medina, María Elena Pitarch Arquimbau, Tania Portolés Nicolau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. I Workshop of the Spanish Society of Mass Spectrometry. Granada. 16-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • Screening Rápido de Pesticidas en Aguas por SPME-GC-TOFMS
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. III Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Oviedo. 26-09-2006. Científic. 2006.

  • A Rapid Method for Screening, Quantification and Confirmation of Priority Organic Pollutants in Water by GC Hyphenated to Triple Quadrupole Mass Spectrometry
  • María Elena Pitarch Arquimbau, Cecilia Medina, Tania Portolés Nicolau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 17th International Mass Spectrometry Conference. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006.

  • Methodological Approach for the Use of GC-TOF MS for the Identification and Confirmation of Organic Pollutants in Environmental and Biological Samples
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 17th International Mass Spectrometry Conference. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006.

  • Development of a multirresidue method for the determination and confirmation of 54 organic pollutants in water by GC-MS/MS
  • Tania Portolés Nicolau, Cecilia Medina Vélez, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 11as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona. 15-11-2005. Científic. 2005.

  • Determinación y confirmación de xenoestrógenos por GC-MS/MS en muestras de tejido mamario
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández, C. Vázquez Albaladejo. X Congreso ASEICA 2005. Pamplona. 12-10-2005. Científic. 2005. ISSN 1699-048X.

  • Aplicación de GC-MS/MS con equipos de triple cuadrupolo a la investigación analítica de compuestos xenoestrógenos en muestras de tejido mamario. Mimetizadores hormonales
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández, C.Vazquez, C.Fuster, J.Giménez, M.D. Escudero. V Congreso Nacional de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología. Valencia. 17-11-2004. Científic. 2004.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Combined USe of GC/APGC/QTof MS and UPLC/ESI/QTof MS for Universal Screening of Organic Pollutants in Water and Fish Feed
  • Tania Portolés Nicolau. Waters Corporate Centre, Wilmslow. 11-12-2014.

  Comités de congresos


  • Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Roque Serrano Gallego, Antoni Francesc Roig Navarro, María Elena Pitarch Arquimbau, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Tania Portolés Nicolau. 2021 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY.

  • Tania Portolés Nicolau. 2021 ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Tania Portolés Nicolau. 2020 ANALYTICAL METHODS.

  • Tania Portolés Nicolau. 2020 FOOD CHEMISTRY.

  • Tania Portolés Nicolau. 2019 FOOD CHEMISTRY.

  • Tania Portolés Nicolau. 2015 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • Tania Portolés Nicolau. 2014 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Tania Portolés Nicolau. 2013 ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Tania Portolés Nicolau. 2013 TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Tania Portolés Nicolau. 2012 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Tania Portolés Nicolau. 2009 CHROMATOGRAPHIA.

  • Tania Portolés Nicolau. 2008 CHROMATOGRAPHIA.

  • Tania Portolés Nicolau. 2007 CHROMATOGRAPHIA.