UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

LLUSAR BARELLES, ROSA MARÍA
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Vocal
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació Materials Moleculars
 • TC1221DD - (964 728086)
 • llusar@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-3539-7269
 • Links

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  QU0931 - Laboratori Químic I Grau en Química
  QU0937 - Simetria i Estructura en Química Grau en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIM031 - Nanomaterials Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  SIM138 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Bridging Structure and Real-Space Topology: Understanding Complex Molecules and Solid-State Materials
  • Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Sixto Safont Villarreal, Lourdes Gracia Edo, Rosa María Llusar Barelles, Elson Longo. Recent Advances in Complex Functional Materials. Cham (Suïssa). Ed. Springer. 2017. ISBN 9783319538976. Científic.

  • Trinuclear Molybdenum and tungsten cluster chalcogenides: from solid state to molecular materials
  • Rosa María Llusar Barelles, V. Barrera. Inorganic Chemistry in focus III. Weinheim (Alemanya). Ed. John Wiley & Sons. 2006. ISBN 9783527315109. Científic.

  • Tècniques d’autoaprenentatge en l’assignatura de “Química Quàntica”
  • Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  Ponències a congressos


  • Deciphering the reduction of nitrobencene catalyzed by a cubane-type Mo3S4 cluster: mechanistic insights
  • Juan Manuel Andrés Bort, Iván Sorribes Terrés, Vicente Sixto Safont Villarreal, Rosa María Llusar Barelles, M.R. Rhyzhikov. VII Encuentro sobre Nanociencia y Nanotecnologia de Investigadores Andaluces (NANOUCO VII). Córdoba (Espanya). 21-01-2019. Científic. 2019.

  • Estudios teóricos de la reducción de nitrobenceno a anilina catalizada por clústeres Mo3S4 con ligandos difosfina y diamina
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Mónica Oliva Domínguez, Rosa María Llusar Barelles, Eva María Guillamón Torres, Juan Manuel Andrés Bort, Elena Pedrajas Gual, M.G. Basallote, A.G. Algarra. Workshop H2BioCatO2 2018. Castellón (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • Estudio de la reversibilidad de la reacción HCOOH/CO2 en presencia de clústeres de molibdeno y wolframio
  • Elena Pedrajas Gual, M.J. Fernández, J.A. Pino Chamorro, Rosa María Llusar Barelles, M.G. Basallote. Workshop H2BioCatO2 2018. Castellón (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • Hidrogenación catalítica de alquinos en presencia de clústeres Mo3S4: ménage à trois de azufres
  • Eva María Guillamón Torres, A. G. Algarra, Juan Manuel Andrés Bort, M.J. Fernández-Trujillo, Elena Pedrajas Gual, J.A. Pino Chamorro, Rosa María Llusar Barelles, M.G. Basallote. Workshop H2BioCatO2 2018. Castellón (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • Three-center sulfur mechanism of the catalytic semihydrogenation of alkynes using a Mo3S4 cluster
  • Eva María Guillamón Torres, Andrés G. Algarra, Juan Manuel Andrés Bort, M.Jesús Fernández Trujillo, Elena Pedrajas Gual, José Ángel Pino Chamorro, Rosa María Llusar Barelles, Manuel G. Basallote. 6th International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC 2018). Túbingen (Alemanya). 05-09-2018. Científic. 2018.

  • Molybdenum Sulfide Clusters an Alternative to Noble Metals for the Catalytic Reduction of Organic Substrates
  • Rosa María Llusar Barelles. 6th International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC 2018). Tübingen (Alemanya). 05-09-2018. Científic. 2018.

  • Cuboidal Mo3S4 Clusters as Molecular Analogs of MoS2 for the Catalytic Hydrogenation of Organic Substrates
  • Rosa María Llusar Barelles, Juan Manuel Andrés Bort, Eva María Guillamón Torres, Mónica Oliva Domínguez, Elena Pedrajas Gual, Vicente Sixto Safont Villarreal, A. G. Algarra, M.G. Basallote, M. J. Fernández Trujillo, J. A. Pino Chamorro. 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC 2018). Sendai (Japó). 30-07-2018. Científic. 2018.

  • Experimental study on the alkyne semihydrogenation catalyzed by Mo3S4 clusters: looking for intermediates
  • Eva María Guillamón Torres, Andrés G. Algarra, Juan Manuel Andrés Bort, Maria Jesús Fernández Trujillo, Elena Pedrajas Gual, José Angel Pino Chamorro, Rosa María Llusar Barelles, Manuel G. Basallote. European Colloquium on Inorganic Reaction Mecanisms (ECIRM 2018). Barcelona (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Unprecedented sulfur centered mechanism of the catalytic hydrogenation of nitroarenes using Mo3S4clusters
  • Rosa María Llusar Barelles, Juan Manuel Andrés Bort, Eva María Guillamón Torres, Mónica Oliva Domínguez, Elena Pedrajas Gual, Vicente Sixto Safont Villarreal, A.G. Algarra, M.G. Basallote. ECIRM2018. European Colloquium on Inorganic Reaction Mecanisms 2018. Barcelona (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Kinetic and computational studies on the activation of CO Ligands by Dinuclear Molybdenum and Tungsten Cluster Sulfides
  • José A. Pino Chamorro, David Recatalá Ferrandis, Maria Jesús Fernández Trujillo, Eva María Guillamón Torres, Andrés G. Algarra, Rosa María Llusar Barelles, Manuel G. Basallote. European Colloquium on Inorganic Reaction Mecanisms (ECIRM 2018). Barcelona (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • The effect of Cu+ on the kinetics of cycloaddition of alkynes to a Mo3S4 cluster
  • Maria Jesús Fernández Trujillo, José A. Pino, Andrés G. Algarra, Rosa María Llusar Barelles, Eva María Guillamón Torres, Iván Sorribes Terrés, Manuel G. Basallote. European Colloquium on Inorganic Reaction Mecanisms (ECIRM 2018). Barcelona (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Mechanistic studies on the alkyne semihydrogenation catalyzed by Mo3S4 clusters - A three-center sulfur mechanism
  • Andrés G. Algarra, Eva María Guillamón Torres, Juan Manuel Andrés Bort, M. Jesús Fernández Trujillo, Elena Pedrajas Gual, José Angel Pino Chamorro, Rosa María Llusar Barelles, Manuel G. Basallote. European Colloquium on Inorganic Reaction Mecanisms (ECIRM 2018). Barcelona (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Deciphering the reduction of nitrobencene catalyzed by a cubane-type Mo3S4 cluster: Mechanistic insights
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, Rosa María Llusar Barelles, Mónica Oliva Domínguez, Iván Sorribes Terrés, M.R. Rhyzhikov. European Colloquium on Inorganic Reaction Mecanisms (ECIRM 2018). Barcelona (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Amine Synthesis by Catalytic Reduction of Nitrocompounds Using Molybdenum Clusters
  • Rosa María Llusar Barelles. Raci Centenary Congress 2017. Melbourne (Austràlia). 23-07-2017. Científic. 2017.

  • Sulfuros Clúster de Molibdeno como Catalizadores en Reacciones Tándem para la Obtención de Aminas
  • Elena Pedrajas Gual, Iván Sorribes Terrés, Eva María Guillamón Torres, K. Junge, M. Beller, Rosa María Llusar Barelles. XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Sitges (Espanya). 25-06-2017. Científic. 2017.

  • Hidrogenación directa de alquinos catalizada por clústeres sulfuro de molibdeno
  • Eva María Guillamón Torres, Elena Pedrajas Gual, Juan Manuel Andrés Bort, Rosa María Llusar Barelles, Andrés G. Algarra, José M. Pino, María Jesús Fernandez Trujillo, Manuel G. Basallote. XXXVI Reunión Bienal de la Sociedad Española de Química. Sitges (Espanya). 25-06-2017. Científic. 2017.

  • Mejora de la evaluación y la coordinación docente en las prácticas de Química Física IV
  • Carmina Alfonso Padilla, Rosa María Llusar Barelles. II Jornada de Experiencias de Innovación Educativa (JEIE 2016). Castelló de la Plana. 13-07-2016. Docent. 2016.

  • Tandem Reductive Amination between nitroarenes and aldehydes catalyzed by a Mo3S4 cluster
  • Elena Pedrajas Gual, Iván Sorribes Terrés, K. Junge, M. Beller, Rosa María Llusar Barelles. 42nd International Conference on Coordination Chemistry. Brest (França). 03-07-2016. Científic. 2016.

  • Molybdenum Sulfide Trimetallic Clusters as Low Cost Catalysts
  • Rosa María Llusar Barelles. 42nd Internacional Conference on Coordination Chemistry. Brest (França). 03-07-2016. Científic. 2016.

  • Reactivity of Molybdenum and Tungsten M3S4 Clusters Containing Bidentate Ligands Towards Alkynes
  • Eva María Guillamón Torres, A. Carretero, Rosa María Llusar Barelles. CLUSPOM-1. Rennes (França). 29-06-2016. Científic. 2016.

  • Cubane-Type Mo3PtS4 Clusters and Their Potential in Tandem Catalysis
  • Elena Pedrajas Gual, I. Sorribes, Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles. CLUSPOM-1. Rennes (França). 29-06-2016. Científic. 2016.

  • Photoactive Materials Based on Molybdenum Cluster Sulfides
  • David Recatalá Ferrandis, Rosa María Llusar Barelles. CLUSPOM-1. Rennes (França). 29-06-2016. Científic. 2016.

  • Estudio Cinético de la interconversión entre el cluster [Mo3S4Cl3(dbbpy)3] + (dbbpy=4,4'-di-tert-butyl-2,2'-bipyridine) y su derivado heterometálico [Mo3S4Cl3(dbbpy)3(CuCI)]
  • J.A. Pino, Y.A. Laricheva, Eva María Guillamón Torres, M.J. Fernández, A.G. Algarra, A.L. Gushchin, P.A. Abramov, E. Bustelo, Rosa María Llusar Barelles, M.N. Sokolov, M.G. Basallote. QIES 2016. Málaga (Espanya). 19-06-2016. Científic. 2016.

  • Synthesis of primary and secondary amines catalyzed by well-defined diamino and diimino Mo3S4 clusters
  • Elena Pedrajas Gual, Iván Sorribes Terrés, A. Gushchin, K. Junge, M. Beller, Rosa María Llusar Barelles. Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference (EuCheMS-2015). Wroclaw (Polònia). 28-06-2015. Científic. 2015.

  • Synthesis and theoretical study of trinuclear Mo3S4 clusters bearing chiral aminophosphine ligands
  • Carmina Alfonso Padilla, Vicente Sixto Safont Villarreal, Rosa María Llusar Barelles. Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference (EuCheMS-2015). Wroclaw (Polònia). 28-06-2015. Científic. 2015.

  • Synthesis and characterization of new Mo3S7 clusters
  • E. Domingo, Eva María Guillamón Torres, Francisco Galindo Honrubia, Rosa María Llusar Barelles. Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference (EuCheMS-2015). Wroclaw (Polònia). 28-06-2015. Científic. 2015.

  • Photogeneration of hydrogen from water starting from hybrid Mo3S7 clusters immobilizeb over TiO2
  • Rosa María Llusar Barelles, David Recatalá Ferrandis, Artem Gushchin, Ekaterina A. Kozlova, Yuliya A. Laricheva, Pavel A. Abramov, Maxim N. Sokolov, Roberto Gómez, Teresa Lana Villarreal. International conference on Light Driven Water Splitting Using Semiconductor Based Devices (Sollar Fuel´15). Mallorca (Espanya). 10-03-2015. Científic. 2015.

  • Optical Properties of Heteroleptic Diimine Molybdenum (IV) Clusters
  • David Recatalá Ferrandis, Rosa María Llusar Barelles, F. Galindo, Francisco Galindo Honrubia, K.A. Brylev, A.L. Gushchín. Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference (EuCheMS-2015). Wroclaw (Polònia). 28-06-2015. Científic. 2015. Ed. University of Wroclaw. ISBN 9788360043264.

  • New Trimetallic Group Six Cluster Sulfides for Photophysical Applications
  • Eva María Guillamón Torres, E. Domingo, David Recatalá Ferrandis, Rosa María Llusar Barelles, Francisco Galindo Honrubia. Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference (EuCheMS-2015). Wroclaw (Polònia). 28-06-2015. Científic. 2015. Ed. University of Wroclaw. ISBN 9788360043264.

  • Enantioselective Synthesis Of M3O4 Trimetallic Cluster Chalcogenides
  • Eva María Guillamón Torres, M. Blasco, Rosa María Llusar Barelles. IV International Workshop On Transition Metal Cluster( IWTMC-IV). Novosibirsk (Rússia). 08-09-2014. Científic. 2014.

  • New Insights Into The Chemistry of Transition Metal Cluster Chalcogenides and Their Potencial Applications (Abstract)
  • Rosa María Llusar Barelles. IV International Workshop On Transition Metal Cluster( IWTMC-IV). Novosibirsk (Rússia). 08-09-2014. Científic. 2014.

  • Chemoselective Hydrogenation of Nitroarenes Using well-defined Mo3S4 Cluster Catalysis
  • Elena Pedrajas Gual, Iván Sorribes Terrés, A. Gushchin, K. Junge, M. Beller, Rosa María Llusar Barelles. XI Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ-Sigma Aldrich. Bilbao (Espanya). 04-11-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788469714928.

  • Luminescence Properties of Novel Heteroleptic Molybdenum Trinuclear Clusters Containing Imidazo-phenanthroline Ligands
  • David Recatalá Ferrandis, Rosa María Llusar Barelles, Francisco Galindo Honrubia, K.A. Brylev, Gushchin. A.L.. XI Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ-Sigma Aldrich. Bilbao (Espanya). 04-11-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788469714928.

  • Reacciones de clústeres M3S4 (M=Mo,W) solubles en agua conteniendo 1,2-bis (hidroxibutil) fosfino) etano
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Rosa María Llusar Barelles, M. Skolov, M. G. Basallote, M.J. Fernández Trujillo, J.A. Pino-Chamorro. VIII Reunión Científica de Bioinorgánica. Burgos (Espanya). 07-07-2013. Científic. 2013.

  • Estudio de la reactividad del clúster (W3S4Br3 (PN)3) con el ligando 2-(difenilfosfino) etilamina (PN) frente a ácidos y bases
  • Manuel G. Basallote, M.Jesús Fernández-Trujillo, José Angel Pino-Chamorro, Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Rosa María Llusar Barelles. VIII Reunión Científica de Bioinorgánica. Burgos (Espanya). 07-07-2013. Científic. 2013.

  • Molecular molybdenum cluster sulfides as light-driven hydrogen evolution catalysts
  • Rosa María Llusar Barelles. 1st. Workshop on advanced Materiales for Solar Fuels applications in Castellón. Castellón (Espanya). 11-02-2013. Científic. 2013.

  • Chemical Bonding and Reactiviry in Transition Metal Cluster Complexes
  • Rosa María Llusar Barelles. Theoretical Chemistry in Spain told by women. A Symposium in Honour or Rosa Caballol. Tarragona (Espanya). 30-01-2013. Científic. 2013.

  • Síntesis de Clústeres Mo3CuS4 Quirales y estudio de su actividad catalítica de en la Ciclopropanación intermolecular del estireno
  • Eva María Guillamón Torres, M. Blasco, Rosa María Llusar Barelles. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Reducción catalítica de nitro- y azoarenos a anilinas utilizando la especie clúster (Mo3S4Cl3) (Me2en) 3] CI y organosilanos
  • Elena Pedrajas Gual, Iván Sorribes Terrés, Cristian Vicent Barrera, José Antonio Mata Martínez, Rosa María Llusar Barelles. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Síntesis y caracterización de clústeres con unidad central M3S4 (M = Mo, W) con ligandos híbridos P -N
  • Carmina Alfonso Padilla, Rosa María Llusar Barelles. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Síntesis y caracterización de clústeres trinucleares M3S4 (M = Mo, W) con ligandos heterodentados. Reactividad frente a ácidos y bases. Actividad catalítica en reacciones de reducción de nitroarenos
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Rosa María Llusar Barelles. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Visible Light-driven reduction of water by a novel heteroleptic Mo3S7 cluster bearing a functional bipyridine ligand
  • David Recatalá Ferrandis, Rosa María Llusar Barelles, A. L. Gushchin, E.A. Kozlova, T.P. Lyubina, Y.A. Laricheva, P.A. Abramov, M.R. Ryzhikov, A.V. Vorontsov, M.N. Sokolov. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Theoretical studies on the nitrobenzene reduction catalyzed by a cubane type Mo3S4 cluster
  • Iván Sorribes Terrés, Rosa María Llusar Barelles, M. Ryzhikov, Vicente Sixto Safont Villarreal. III International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC-III). Benicàssim (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012.

  • OC 10 -Chemoselective Transfer Hydrogenation to Nitroarenes by Cubane type Mo3S4 Cluster Catalysts
  • Iván Sorribes Terrés, G. Wienhöfer, Cristian Vicent Barrera, K. Junge, Rosa María Llusar Barelles, M. Beller. III International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC-III). Benicàssim (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012.

  • Molybdenum cluster units coordinated to bifunctional dithiolene ligands
  • David Recatalá Ferrandis, A. Gushchin, Rosa María Llusar Barelles. III International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC-III). Benicasim (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012.

  • Gas-Phase Aldehyde Production Mediated by Molybdenum Clusters Bearing Oxo and Hydroxo Groups
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Marta Feliz, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. III International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC-III). Benicàssim (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012.

  • Trinuclear M3S4 clusters coordinated to 1,2-(bis)diphenylphosphinoethane and their role the hydrodefluorination of pentafluoropyridine
  • Carmina Alfonso Padilla, Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Rosa María Llusar Barelles. III International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC-III). Benicàssim (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012.

  • New Trinuclear M3S4 (M-Mo,W) Clusters Coordinated to Heterodentate P,N Ligands and their role in Hydrodefluorination reactions
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Rosa María Llusar Barelles. III International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC-III). Benicàssim (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012.

  • Influence of the Diphosphine Basicity in the hydrodefluorination of pentafluoropyridine
  • Carmina Alfonso Padilla, Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Rosa María Llusar Barelles. 18th International Symposium in Homogeneous Catalysis. Toulouse (França). 09-07-2012. Científic. 2012.

  • New Molybdenum and Tungsten M3S4 Cubane-Type Clusters coordinated to heterodentate P,N Ligands and Their Role in Hydrodefluorination Reactions
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Rosa María Llusar Barelles. 18th International Symposium in Homogeneous Catalysis. Toulouse (França). 09-07-2012. Científic. 2012.

  • Heterobimetallic Chiral Hydride M3PdS4 (M = Mo, W) Clusters: Characterization and Optical Properties
  • Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles. Vth International Conference on Molecular Materials. MOLMAT 2012. Barcelona (Espanya). 03-07-2012. Científic. 2012.

  • Heterometallic molecular materials based on molybdenum cluster units
  • David Recatalá Ferrandis, A. Gushchin, Rosa María Llusar Barelles. Vth International Conference on Molecular Materials. MOLMAT 2012. Barcelona (Espanya). 03-07-2012. Científic. 2012.

  • Functionalization of Cluster Chalcogenides Directed to Their Applications in Catalysis and Molecular Electronics
  • Rosa María Llusar Barelles. VII Rusian Conference on Chemistry of Polynuclear and Cluster Compounds. Akademgorodok, Novosibirsk (Rússia). 17-06-2012. Científic. 2012.

  • Functionalization of transition metal Cluster Chalcogenides Directed to Their Applications in Catalysis and Molecular Electronics
  • Rosa María Llusar Barelles. Workshop "New Trends in Material Science. Bucarest (Romania). 28-03-2012. Científic. 2012.

  • Crystal structure and aqueous speciation of water-soluble Mo3S4 clusters bearing hydroxy alkyl diphosphine ligands
  • Rosa María Llusar Barelles. Agilen Technologies X-ray User Group Meeting. Oxford (Regne Unit). 09-02-2012. Científic. 2012.

  • Funcionalización de Clústeres Metálicos dirigida a sus Aplicaciones en Catálisis y Electrónica Molecular
  • Rosa María Llusar Barelles. XIII Escuela Nacional de Materiales Moleculares. El Escorial (Espanya). 05-02-2012. Científic. 2012.

  • Synthesis and Structural Characterization of Mo3Fe(NO)S4 Cubane-Type Clusters with Different Electron Populations
  • Iván Sorribes Terrés, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, Francesc Lloret, Victor Polo. Shelx Workshop. Göttingen (Germany). 05-09-2011. Científic. 2011.

  • Synthesis, Crystal Structure and Aqueous Speciation of Water-Soluble M3S4 M=(Mo, W) Clusters Bearing Hydroxypropyl Diphosphine Ligands
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, M.G. Basallote, M.J. Fernández, J.A. Pino, Carolina Corao, Rosa María Llusar Barelles, M. Sokolov, Cristian Vicent Barrera. SHELX Workshop 2011. Göttingen (Alemanya). 05-09-2011. Científic. 2011.

  • Structural Characterization of Mo3Fe(NO)S4 Cubane-Type Clusters with Different Electron Populations
  • Iván Sorribes Terrés, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, Francesc Lloret, Victor Polo. XXII Congres and General Assembly of the International Union of Crystallography. Madrid. 22-08-2011. Científic. 2011.

  • Structure elucidation and aqueous speciation of water-soluble M3S4 M=(Mo, W) clusters bearing hydroxypropyl diphosphine ligands
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, M.G. Basallote, M.J. Fernández, J.A. Pino, Carolina Corao, Rosa María Llusar Barelles, Maxim Sokolov, Cristian Vicent Barrera. XXII Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography. Madrid. 22-08-2011. Científic. 2011.

  • Mesoporous Silica Materials Modified with Mo3S4 Cubane-Type Cluster
  • Javier Garcia, Adela Isabel Carrillo, Iván Sorribes Terrés, Elena Serrano, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, Alejandro Vidal. 43rd IUPAC World Chemistry Congress. San Juan (Puerto Rico). 30-07-2011. Científic. 2011.

  • Comportamiento Cinético-Mecanístico en Disolución Acuosa de Clústeres M3Q4 conteniendo difosfinas sustituidas con grupos hidroxialquilo
  • J.A. Pino, M. García, M.J. Fernández, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, Iván Sorribes Terrés, Tomás Francisco Beltrán Álvarez. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ 2011). Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Estudio Cinético-Mecanístico de la Reacción de Sustitución de Hidruros Terminales en Clústeres Quirales Hidruro de Molibdeno
  • Eva María Guillamón Torres, Andres G. Algarra, M.G. Basallote, J. Jesús Fernández, Marta Feliz, Iván Sorribes Terrés, Cristian Vicent Barrera, Rosa María Llusar Barelles. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ 2011). Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Incorporación de Clústeres de Molibdeno de Tipo Cubano en Materiales Silíceos Mesoporosos
  • Adela I. Carrillo, Iván Sorribes Terrés, Elena Serrano, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, Javier García. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ 2011). Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Framework and Grafted Incorporation of Cubane-Type Mo3S4 Cluster into Mesoporous Silica Materials
  • Adela Isabel Carrillo, Iván Sorribes Terrés, Elena Serrano, Rosa María Llusar Barelles, Javier Garcia-Martinez. 5th Internacional FEZA conference. Valencia (Spain). 03-07-2011. Científic. 2011.

  • Synthesis and Kinetics of Substitution Reactions in a Water-Soluble Mo3S4 Cluster Bearing Hydroxypropyl Diphosphine Ligands : the opening and closing of chelate rings with alcoko groups
  • J.A. Pino, M. Garcia, M.J. Fernández, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, Iván Sorribes Terrés, Tomás Francisco Beltrán Álvarez. EICC-1 First EuCheMS Inorganic Chemistry Conference. Manchester (Reino Unido). 11-04-2011. Científic. 2011.

  • Construction of high nuclearity materials from molybdenum cluster sulfides
  • Rosa María Llusar Barelles, Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Iván Sorribes Terrés, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Cristian Vicent Barrera. Hybrid Materials 2011. Strasbourg (França). 06-03-2011. Científic. 2011.

  • Cubane-Type MO3S4 and MO3CUS4 clusters covalently embedded in mesoporous organosilica
  • Iván Sorribes Terrés, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, A. I. Carrillo, E. Serrano., J. Garcia. Hybrid Materials 2011. Strasbourg (França). 06-03-2011. Científic. 2011.

  • Experimental and theoretical study of catalytic C-F bond activation by group six triangular clusters containing phosphines
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Marta Feliz, Rosa María Llusar Barelles, José Antonio Mata Martínez, Vicente Sixto Safont Villarreal. Hybrid Materials 2011. Strasbourg (França). 06-03-2011. Científic. 2011.

  • Molecular Conductors based on Cluster Complexes
  • Rosa María Llusar Barelles. First International Meeting on Multifunctional Magentic Materials. Valencia (Espanya). 25-11-2010. Científic. 2010.

  • Catalytic Hydrodefluorination of Pentafluoropyridine by Group Six Triangular Cluster Hydrides Containig Phosphines: A Combined Experimental and Theoretical Study
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Marta Feliz, Rosa María Llusar Barelles, José Antonio Mata Martínez, Vicente Sixto Safont Villarreal. International Workshop on Transition Metal Clusters-II. Rostock (Alemanya). 30-09-2010. Científic. 2010.

  • Incorporation of well-defined cubane type Mo3S4 clusters in mesoporous silica
  • Iván Sorribes Terrés, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, A. I. Carrillo, E. Serrano, J. Garcia. International Workshop on Transition Metal Clusters-II. Rostock (Alemanya). 30-09-2010. Científic. 2010.

  • Trinuclear Mo3Se7 Clusters coordinated to dithiolate and diselenolate ligands and their use in the preparation of magnetic single component molecular conductors
  • Artem Gushchin, Cristian Vicent Barrera, Rosa María Llusar Barelles. International Workshop on Transition Metal Clusters-II. Rostock (Alemanya). 30-09-2010. Científic. 2010.

  • Group 6 transition metal cluster chalcogenides: from solid state structures to molecular systems and supramolecular architectures
  • Rosa María Llusar Barelles. International Workshop on Transition Metal Clusters-II. Rostock (Alemanya). 30-09-2010. Científic. 2010.

  • Conductores moleculares basados en clústers
  • Rosa María Llusar Barelles. Materiales de interés tecnológico. Presidente Prudente (Brasil). 09-09-2010. Científic. 2010.

  • Conductores moleculares basados en clústers
  • Rosa María Llusar Barelles. XI Escuela Nacional de Materiales Moleculares. Valladolid (Espanya). 14-02-2010. Científic. 2010.

  • Site Specific Ligand Substitution in Mo3FeS44+ clusters: Kinetics of Reaction and Isolation of Mixed Ligand Cl/SPh Complexes
  • J.A. Pino, M.G. Basallote, M.Jesús Fernández, Rosa María Llusar Barelles, Iván Sorribes Terrés, Cristian Vicent Barrera. IRMG Meeting 2010. Inorganic/bioinorganic Reaction Mechanisms. Kloster (Monastery) Banz (Germany). 07-01-2010. Científic. 2010.

  • The role of solvent on the mechanism of proton transfer to hydride complexes: solvation changes upon formation of dihydrogen bonds and solvent coordination
  • Andrés G. Algarra, Manuel G. Basallote, Marta Feliz Rodríguez, M.Jesús Fernández, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Cristian Vicent Barrera. IRMG MEETING 2010. Germany. 07-01-2010. Científic. 2010.

  • Tandem mass spectrometric techniques for the study of catalytic industrial processes
  • Cristian Vicent Barrera, Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles. IV Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Castellón. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Fluoruros Clúster M3S4 (M = Mo, W) con Estructura de Tipo Cubano Coordinados a Ligandos Difosfina y su Papel en Reacciones de Hidrodesulfuración.
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. XXXII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Oviedo. 13-09-2009. Científic. 2009.

  • Clústeres Mo3FeS4 con Sustitución Cloro/Tiofenolato Regioselectiva
  • M.G. Basallote, M.J. Fernández, Rosa María Llusar Barelles, J.A. Pino, Iván Sorribes Terrés, Cristian Vicent Barrera. XXXII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Oviedo (España). 13-09-2009. Científic. 2009.

  • Site-differentiated cubane-type Mo3FeS4 chlorine/thiophenolate clusters
  • Iván Sorribes Terrés, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, M.G. Basallote, M.J. Fernández, J.A. Pino. 10th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry. Palermo (Itàlia). 01-07-2009. Científic. 2009.

  • New diphosphino M3S4 (M = Mo, W) cubane-type clusters containing fluorides and their role in hydrodefluronation reactions.
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. 10th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry. Palermo. 01-07-2009. Científic. 2009.

  • Modelling the solvent effects on the reaction of [W3PdS4H3 (dmpe)3(C0]+cubane cluster with acids
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, A.G. Algarra, M.G. Basallote, M.J. Fernández. Theoretical Chemistry: Modeling Reactivity From Gas Phase To Biomolecules and Solids. Barcelona. 29-06-2009. Científic. 2009.

  • Molecular Conductors Based on Transition Metal Cluster combined with Electroactive Species
  • Antonio Alberola Catalan, S. Krackl, K. Kirakci, Rosa María Llusar Barelles, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Victoriano Polo Ortiz, Cristian Vicent Barrera, N. Avarvari, M. Fourmigue. COST D35 Workshop: Dithiolenes and non-innocent redox-active ligands. Vravrona (Attica). 19-06-2009. Científic. 2009.

  • Synthesis, reactivity and kinetic studies on the novel [Mo3FeS4Cl4(dmpe)3] cluster
  • J.A. Pino, Iván Sorribes Terrés, M. G. Basallote, M.J. Fernández, Cristian Vicent Barrera, Rosa María Llusar Barelles. 38th Meeting of the RSC Inorganic Reaction Mechanisms Group in conjunction with RSC Inorganic Biochemistry Discussion Group. Oxford (England). 04-01-2009. Científic. 2009.

  • Unprecedented solvent assisted reactivity of hydrido W3CuS4 cubane clusters: the non-innocent behaviour of the cluster-core unit
  • Marta Feliz Rodríguez, Andres G. Algarra, Manuel G. Basallote, M.J. Fernández, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Cristian Vicent Barrera. 38h Meeting of the RSC Inorganic Reaction Mechanisms Group (38th IRMGM). Oxford. 04-01-2009. Científic. 2009.

  • Chemical bond and reactivity in transition metal cluster complexes
  • Rosa María Llusar Barelles. Workshop Touching chemical bonds without experiments. Oviedo (Espanya). 18-12-2008. Científic. 2008.

  • Molecular conductors based on transition metal cluster chalcogenides combined with electroactive species
  • Antonio Alberola Catalan, S. Krackl, Kaplan Kirakci, Rosa María Llusar Barelles, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Victoriano Polo Ortiz, Cristian Vicent Barrera, N. Avarvari, M. Fourmigue. Workshop on Molecular Materials. Sacavém (Portugal). 10-11-2008. Científic. 2008.

  • Proton transfer mechanisms in W3Q4 (Q=S, Se) Cluster Hydrides With Incomplete Cuboidal Structures
  • Rosa María Llusar Barelles. 38th. International Conference on Coordination Chemistry. Jerusales. 20-07-2008. Científic. 2008.

  • A Theree Dimensional Cage Complex Built From MO3S7 Units With an Adamantane-Like Structure
  • Larry Falvello, Rosa María Llusar Barelles, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Cristian Vicent Barrera. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes. 03-07-2008. Científic. 2008.

  • New Insights The Chemistry of Transition Metal Cluster Chalcogenides Directed to Their Applications in Catalysis and Molecular Electronics
  • Rosa María Llusar Barelles. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes. 03-07-2008. Científic. 2008.

  • Synthesis, Molecular and electronic structures of a series of Mo3CoQ4 (Q=S, Se) cluster complexes with three different electron populations
  • Antonio Alberola Catalan, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, Juan Manuel Andrés Bort, Victoriano Polo Ortiz, Carlos J. Gómez-Garcia. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes (França). 03-07-2008. Científic. 2008.

  • Solution Behaviour of the Novel Water-Soluble (Mo3S4 (Diphosphine)3CI3)+Cluster
  • Andrés G. Algarra, Manuel G. Basallote, M. Jesús Fernández, Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes. 03-07-2008. Científic. 2008.

  • Statistical Kinetics in Reactions Of M3Q4 Clusters Revisited: Some Examples Showing Moderate and Large Deviations Froms Statistica Predictions
  • Manuel G. Basallote, Andrés G. Algarra, M. Jesús Fernández, Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, M.Dolores Segarra, Cristian Vicent Barrera, Rita Hernández. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes. 03-07-2008. Científic. 2008.

  • Unexpected Water-Catalyzed Ligand Substitution on Hydrido W3CuS4 Cubane-Type Clusters. A Kinetic and Computational Mechanistic Study
  • Marta Feliz Rodríguez, Andres G. Algarra, Manuel G. Basallote, M.Jesús Fernandez, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Cristian Vicent Barrera. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes. 03-07-2008. Científic. 2008.

  • Gas-Phase Ion Chemistry of Tungsten Cluster Complexes and Their Relevance to the Catalytic Methanol to Formaldehyde Transformation
  • Cristian Vicent Barrera, Tomas F. Beltrán, Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes. 03-07-2008. Científic. 2008.

  • Cubane-Type Molybdenum Chalcogenides Coordinated to Cyanide Ligands as Building Blocks For The Preparation of Higher NUclearity Aggregates
  • Iván Sorribes Terrés, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes (França). 03-07-2008. Científic. 2008.

  • Mechanistic Studies on the Protonation of the Trinuclear Hydride Complex (M03S4(R,R)-Me-BPE)3H3)Br ((R,R)-Me-BPE=(+)-1,2-Bis-(2R,5R-(Dimethyphospholan-1-YL)Ethane
  • M. Jesús Fernández, Andrés G. Algarra, Manuel G. Basallote, Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes. 03-07-2008. Científic. 2008.

  • Estudio de la actividad catalítica en la reacción de oxidación de ciclohexeno, utilizando como precursores catalíticos complejos tipo cubanos del tipo (M3S4), donde M=Mo, W
  • Carolina Corao, Lindora d'Ornelas, Rosa María Llusar Barelles. Simposio Iberoamericano de Catálisis. Benalmádena. 22-06-2008. Científic. 2008.

  • Coordination Of Bidendate Diphosphine Redox-Active Ligand To The M03S4 Core: Structure and Properties
  • K.Kirakci, Cristian Vicent Barrera, Rosa María Llusar Barelles, N. Avarvari. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes. 03-05-2008. Científic. 2008.

  • Calcogenuros Clúster de molibdeno tri- y tetranucleares con ligandos cianuro y su utilización como bloques para la construcción de entidades polinucleares
  • Iván Sorribes Terrés, Cristian Vicent Barrera, Rosa María Llusar Barelles. IX Escuela Nacional de Materiales Moleculares. Peñiscola, Castellon. 17-02-2008. Científic. 2008.

  • Mechanistic studies on the protonation of the trinuclear complexes (M3S4((R,R)-Me-BPE)3H3)Br (M=Mo, W and (R,R)-Me-BPE=(+)-1,2-bis-(2R,5R)-2,5-(dimethylphospholan-1-y1))ethane)
  • A.G.Algarra, M.G.Basallote, M.J.Fernández, Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. 37th/norganic Reaction Mechanisms Group Meeting - 37IRMGM. Barcelona. 09-01-2008. Científic. 2008.

  • Proton transfer mechanisms in W3Q4 (Q=S, Se) cluster complexes with incomplete cuboidal structures
  • Andrés G. Algarra, Manuel G. Basallote, Marta Feliz Rodríguez, M. Jesús Fernandez, Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Cristian Vicent Barrera. 37th/norganic Reaction Mechanisms Group Meeting - 37IRMGM. Barcelona. 09-01-2008. Científic. 2008.

  • A theoretical study on the reactivity of [W3CuS4H3Cl(dmpe)3]+ in acetonitrile/water mixtures
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles, A.G. Algarra, M.J. Fernández-Trujillo, M.G. Basallote. 37th Inorganic Reaction Mechanisms Group Meeting. Barcelona. 09-01-2008. Científic. 2008.

  • Experimental and computational study of the gas-phase dissociation of Mo3S7 clusters bearing 1,2-benzenedithiolate ligands. New insights on the mechanism of ligand-based internal redox processes
  • Victoriano Polo Ortiz, Cristian Vicent Barrera, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Rosa María Llusar Barelles, Juan Manuel Andrés Bort. 37th/norganic Reaction Mechanisms Group Meeting - 37IRMGM. Barcelona. 09-01-2008. Científic. 2008.

  • Structural Diversity in charge transfer salts based on Mo3S7 and Mo3S4Se3 clusters complexes and bis(ethylendithio)tetrathiafulvalene (ET)
  • Rosa María Llusar Barelles, Antonio Alberola Catalan, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Cristian Vicent Barrera, Masim N. Sokolov, C.J. Gómez García. 7th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Ferromagnets. Peñíscola (Spain). 24-09-2007. Científic. 2007.

  • Molecular conductors based on trinuclear molybdenum cluster chalcogenides
  • Rosa María Llusar Barelles. Iscom 2007. Peñiscola. 24-09-2007. Científic. 2007.

  • Estabilidad configuracional y estereocontrol supramolecular de clústeres [Mo3S4Cl3(difosfina)3]+ con simetría C3
  • R. Frantz, Eva María Guillamón Torres, J. Lacour, Rosa María Llusar Barelles, Victoriano Polo Ortiz, Iván Sorribes Terrés, Cristian Vicent Barrera. XXXI Reunión bienal de la Real Sociedad Española de Química. Toledo (Spain). 09-09-2007. Científic. 2007.

  • Clústeres M3S4 (M=Mo, W) solubles en medio acuoso mediante coordinación de ligandos hidroxialquildifosfinas
  • C. Corao, Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. XXXI Reunión bienal de la Real Sociedad Española de Química. Toledo (Spain). 09-09-2007. Científic. 2007.

  • Nuevas sales de transferencia de carga basadas en clústeres Mo3S7 y Mo3S4Se3 con el dador orgánico bis(etilenditio)tetratiafulvaleno (ET). Estructura y propiedades
  • Antonio Alberola Catalan, Rosa María Llusar Barelles, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Cristian Vicent Barrera, C. Gómez-García. XXXI Reunión bienal de la Real Sociedad Española de Química. Toledo (Spain). 09-09-2007. Científic. 2007.

  • Group 6 Transition Metal Cluster Chalcogenides with perspectives in Catalysis and Molecular Electronics
  • Rosa María Llusar Barelles. New directions in modern coordination chemistry. Novosibirsk (Russia). 12-08-2007. Científic. 2007.

  • Cubane-Type Group 6 metal cluster Sulfides Containing Diphosphane Ligands With Potential Applications in Biphasic and Assymetric Catalysis
  • C. Corao, Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Victoriano Polo Ortiz, Cristian Vicent Barrera, J. Pérez-Prieto, S. Stitiba, R. Frantz, J. Lacour, A.G. Algarra, M.G. Basallote. 9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry. Austria. 04-07-2007. Científic. 2007.

  • Group 6 metal cluster chalcogenides with perspectivas in asymmetric catálisis and molecular electronics
  • Rosa María Llusar Barelles. Matériaux Moléculaires. Rennes (França). 19-06-2007. Científic. 2007.

  • Experiment and theory in concert. Searching molecular conductors with multifaceted properties: the case of Mo3S7 trinuclear clusters with outer dithiolate ligands
  • Victoriano Polo Ortiz, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Juan Manuel Andrés Bort, Rosa María Llusar Barelles. V Encontro da SBPMat, Brazilian MRS Meeting 2006. Florianópolis (Brasil). 08-10-2006. Científic. 2006.

  • Theoretical studies on the effect of ion-pairing on the kinetics of proton transfer to the hydride cluster [W3S4H3(dmpe)3]+
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, A.G. Algarra, M.G. Basallote, M.J. Fernández-Trujillo, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. Experiment & Theory in Transition Metal Chemistry: a meeting point. Barcelona (España). 27-09-2006. Científic. 2006.

  • Estudio Sintético y Mecanístico de Clústeres Trinucleares Mo3S4 Coordinados a Difosfinas Solubles en Agua.
  • Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, A.G. Algarra, M.G. Basallote, M.J. Fernández. 12ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica; 6ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido, (QIES-06). Barcelona (Espanya). 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Calcogenuros clúster trinucleares de molibdeno con perspectivas en catálisis asimétrica y electrónica molecular
  • Rosa María Llusar Barelles. 12ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica. 6ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido. Barcelona (España). 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Influencia del Entorno Cristalino sobre la Expresión del Efecto Pseudo-Jahn-Teller
  • Larry R. Falvello, Inmaculada Escorihuela, Rosa María Llusar Barelles, Tatiana Soler, Milagros Tomás. QIES-06. Barcelona. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Sintonización del gap homo lumo en clústeres neutros Mo3S7(dithiolate)3: estudio teórico-experimental
  • Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Victoriano Polo Ortiz, C. Vicent, J.P. Sarasa, Rosa María Llusar Barelles. QIES-06. 12ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgànica. 6ª Reunión Científica Plenaria de química de Estado Sólido. Barcelona. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Fine tuning of the homo lumo gap in neutral Mo3S7(dithiolate)3 clusters: a combined experimental and theoretical study
  • Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Victoriano Polo Ortiz, C. Vicent, J.P. Sarasa, Rosa María Llusar Barelles. XXII International Conference on Organometallic Chemistry. Zaragoza. 23-07-2006. Científic. 2006.

  • Trinuclear MO3S4 Cluster Complexes Containing Water Soluble Chelating Diphosphine Ligands: Synthetic and Mechanistic Studies
  • Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, A.G. Algarra, M. G. Basallote, M.J. Fernández. XXII International Conference on Organometallic Chemistry. Zaragoza. 23-07-2006. Científic. 2006.

  • Chiral Cubane-Type Molybdenum Chuster Chalcogenides With Diphosphine Ligands and Their Apllications Asymmetric Catalysis
  • Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, J. Pérez-Prieto, S. Stiriba, R. Frantz, J. Lacour. XXII International Conference on Organometalilic Chemistry. Zaragoza. 23-07-2006. Científic. 2006.

  • Single Component Molecular Conductors based on Trinuclear Clusters Chalcogenides
  • Rosa María Llusar Barelles, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Cristian Vicent Barrera, Santiago Uriel, Carlos Gómez- García. 3rd International Conference of the African Materials Research Society. Marrakech (Marroc). 07-12-2005. Científic. 2005.

  • Development of trinuclear Molybdenum cluster chalcogenides with outer dithiolate ligands as magnetic building blocks for the preparation of molecular conductors
  • Rosa María Llusar Barelles, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Cristian Vicent Barrera, Olga Gerasko, Artyom Gushchin, Carlos Gómez, Santiago Uriel. 6th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Ferromagnets (ISCOM'2005). Key West, Florida (EEUU). 11-09-2005. Científic. 2005.

  • Diastereoselective synthesis of new chiral phosphino [Mo3Q4] and [Mo3CuQ4] clusters ( Q = S, Se) and their catalytic applications
  • Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, Salah-Eddine Stiriba, Julia Pérez-Prieto. 8th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry. Athens (Grècia). 06-07-2005. Científic. 2005.

  • New developments in the chemistry of cubane type molybdenum and tungsten chalcogenides with special emphasis in their catalytic and medical applications
  • Eva María Guillamón Torres, Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles, Mª Dolores Segarra, Cristian Vicent Barrera, Santiago Uriel. 8th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry. Athens (Grècia). 06-07-2005. Científic. 2005.

  • Synthesis, structure and gas-phase behaviour of oxo-chalcogenide molybdenum and tungsten complexes
  • Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, Maxim N. Sokolov. 8th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry. Athens (Grècia). 06-07-2005. Científic. 2005.

  • Trinuclear molybdenum cluster chalcogenides coordinated to dithiolate ligands as molecular blocks for the construction of multifunctional conductors
  • Rosa María Llusar Barelles, Sonia Verónica Triguero Bascuñán, Cristian Vicent Barrera, Olga Gerasko, Artyom Gushchin, Carlos Gómez, Santiago Uriel. GECOM 2005 CONCOORD. Autrans, Grenoble (França). 05-06-2005. Científic. 2005.

  • Stereoselective Synthesis of A Mo3CuS4 Cluster Of Cuboidal Type and Study of Its Catalytic Activity in Carbene Transfer Reactions
  • Julia Pérez-Prieto, Rosa María Llusar Barelles, Marta Feliz Rodríguez, Salah-Eddine, Mario Barberis, Eva María Guillamón Torres, Cristian Vicent Barrera. II Reunión Químico-Orgánica del Mediterráneo. Almeria. 14-11-2004. Científic. 2004.

  • Single component magnetic conductors based on trinuclear Mo3S7 cluster units with outer dithiolates and diselenolates ligands
  • Rosa María Llusar Barelles, Sonia Triguero, Santiago Uriel, Cristian Vicent Barrera, Juan M. Clemente Juan, Eugenio Coronado, Carlos J. Gómez-García. International Conference on Molecule-based Magnets (ICMM2004). Epochal Tsukuba, Tsukuba (Japón). 04-10-2004. Científic. 2004.

  • Bonding in cubane-type [Mo3M'S4] (M' = Co, Ni, Cu) clusters with different metal electron counts: A combined experimental and theoretical study
  • Juan Manuel Andrés Bort, Marta Feliz Rodríguez, Jordi Fraxedas, Rosa María Llusar Barelles, Guillaume Sauthier, Frabricio Sensato, Bernard Silvi, Cristian Vicent Barrera. Conferencia EURESCO en Química Inorgánica. Sant Feliu de Guixols. 04-09-2004. Científic. 2004.

  • Development of single-component molecular magnetic conductors from trinuclear molybdenum cluster sulfides
  • Rosa María Llusar Barelles, Sonia Triguero, Cristian Vicent Barrera, Santiago Uriel, Coronado Eugenio, Carlos J. Gomez-García, Canadell Enric, Benoit Braïda. XXXVIth International Conference on Coordination Chemistry. Mérida-Yucatán (Méjico). 18-07-2004. Científic. 2004.

  • Synthesis and reactivity of Ni and Pd heterometallic cuboidal clusters derived from [M3Q4(H2O)9]4+ (M = Mo, W; Q = S, Se): ligand isomerisation and site-differentiated substitution
  • Rita Hernández- Molina, Maxim N. Sokolov, Irina V. Kalinina, Marian Clausen, Elena Chubarova, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. XXXVIth International Conference on Coordination Chemistry. Mérida-Yucatán (Méjico). 18-07-2004. Científic. 2004.

  • Synthesis, Structure and Properties of Mo3Q4Q`3 (Q,Q'= S, Se) complexes coordinated to dithiolates
  • Sonia Triguero, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. 21st International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS-XXI). Madrid. 04-07-2004. Científic. 2004.

  • Single-Component Conductors Based on [Mo3S7] Cluser Units with Dithiolate Ligands
  • Santiago Uriel, Cristian Vicent Barrera, Rosa María Llusar Barelles, Eugenio Coronado, Carlos J. Gómez García, Enric Canadell, Benoit Braïda. 5th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Magnets (ISCOM'2003). Port Bourgenay (França). 21-09-2003. Científic. 2003.

  • Mecanismo de reacción del cluster W3S4H3(dmpe)3+ con ácidos: efecto de las especies atacantes sobre la cinética de protonación de las especies metal-hidruro
  • Manuel G. Basallote, Marta Feliz Rodríguez, M. Jesús Fernández Trujillo, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Santiago Uriel. Reunión científica de Bioinorgánica 2003. Valencia, España. 16-07-2003. Científic. 2003.

  • Nuevos ditiocarbamatos diméricos de cobre(II) y sus reacciones con el óxido nítrico
  • Agostintho Francisco Cachapa, Matias López, Rita Hernández Molina, Maxim Sokolov, Pedro Gili, F. Brito, Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles, Alfredo Mederos. Reunión científica de Bioinorgánica 2003. Valencia, España. 16-07-2003. Científic. 2003.

  • Synthesis, structure and redox properties of M3S4Pd cuboidal clusters with phosphines
  • Marta Feliz Rodríguez, Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Santiago Uriel, Cristian Vicent Barrera. 7th FIGIPS Meeting in Inorganic Chemistry. Lisboa (Portugal). 11-06-2003. Científic. 2003.

  • New molecular conductors and magnets based on Mo3S7 and Mo3CoS4 units
  • Rosa María Llusar Barelles. 7th FIGIPS Meeting in Inorganic Chemistry. Lisboa (Portugal). 11-06-2003. Científic. 2003.

  • Mechanistical studies on the protonation of phosphino transition metal hydrides containing [W3Q4] (Q=S or Se)
  • Manuel G. Basallote, Marta Feliz Rodríguez, M. Jesús Fernández-Trujillo, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Cristian Vicent Barrera, Santiago Uriel. 7th FIGIPS. Meeting in inorganic chemistry. Lisboa (Portugal). 11-06-2003. Científic. 2003.

  • Interpretation of the bond in Mo3CuS4 and Mo3NiS4 cubane type clusters through topological analysis of the electron localization function (ELF) and electron density (AIM)"
  • Juan Manuel Andrés Bort, Slawomir Artur Berski, Marta Feliz Rodríguez, Fabricio Sensato, Rosa María Llusar Barelles, Bernard Silvi. FD124 Quantum Inorganic Chemistry. York, Gran Bretaña. 14-04-2003. Científic. 2003.

  • Systematic study of the electronic structure in several fluorine-substituted derivatives of C2H6, Si2H6, Ge2H6 and Sn2H6 by topological analysis of the electron localization function (ELF) and electr
  • Juan Manuel Andrés Bort, Rosa María Llusar Barelles, Slawomir Artur Berski, Bernard Silvi. FD124 Quantum Inorganic Chemistry. York, Gran Bretaña. 14-04-2003. Científic. 2003.

  • Organization of Single Molecule Magnets: Synthesis of New M12 Derivatives
  • A. Forment Aliaga, E. Coronado, M. Feliz, C.J. Gómez g, Rosa María Llusar Barelles, F. M. Romero. VIIIth International Conference on Molecule-Based Magnets. Valencia (España). 05-10-2002. Científic. 2002.

  • Synthesis, structure and properties of dmit complexes derived form the [Mo3S7] unit
  • Rosa María Llusar Barelles, Santiago Uriel Rubio, Cristian Vicent Barrera, E. Coronado, C.J. Gómez garcía. VIIIth International Conference on Molecule-Based Magnets. Valencia (España). 05-10-2002. Científic. 2002.

  • Cubane-type cluster hydrides with [W3CuS4] and [W3Se4] units containing phosphines
  • Rosa María Llusar Barelles, Marta Feliz, Santiago Uriel Rubio, Cristian Vicent Barrera. 35th International Conference on Coordination Chemistry.. Heidelberg (Alemanya). 21-07-2002. Científic. 2002.

  • New copper (II) dithiocarbamates and their reactions with nitric oxide
  • A. Mederos, A. Cachapa, M. Sokolov, R.Hernández Molina, Rosa María Llusar Barelles, M. Feliz, M.T. Armas, J. González Platas, F. Brito. 35th International Conference on Coordination Chemistry.. Heidelberg (Alemanya). 21-07-2002. Científic. 2002.

  • New molecular conductors and magnets based on Mo3Q7 and Mo3Q4Co cluster units (Q= S, Se)
  • Rosa María Llusar Barelles. IXth International Seminar on Inclusion Compounds. Novosibirsk, Rusia. 23-06-2000. Científic. 2000.

  • Estructura i Reactivitat Química. Efectes del Medi: Dissolvent i Enzims
  • Juan Manuel Andrés Bort, Armando Beltrán Flors, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Vicente Moliner Ibáñez, Joaquín Jose Queralt Gimeno, Mónica Oliva Domínguez, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Mònica Calatayud Antonino. XV Reunió del Grup de Química Teòrica de Catalunya. Bellaterra (Espanya). 14-06-1999. Científic. 1999.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Clústeres Heterobimetálicos cuboidales como catalizadores y/o precursores catalíticos
  • Rosa María Llusar Barelles, Lindora D'Ornelas. Uni. Central de Venezuela. Facultad de Ciencias (Veneçuela). Corao Marcano, María Carolina. Num. Aprobado. 02-08-2013.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Funcionalización de clústeres sulfuro de molibdeno y wolframio dirigida hacia sus aplicaciones catalíticas
  • Rosa María Llusar Barelles. Universidad de Salamanca (Espanya). 05-04-2019.

  • Sulfuros Clúster de Molibdeno y Wolframio en Catálisis Homogénea
  • Rosa María Llusar Barelles. Pontificia Universidad Católica de Chile (Xile). 18-04-2017.

  • Molybdenum cluster sulfides as low cost catalysts
  • Rosa María Llusar Barelles. Leibniz Institut für Katalyse e.V. (Universität Rostock). 08-09-2016.

  • Functionalization of Molybdenum Sulfide Clusters Directed towards their Catalytic and Photocatalytic Applications
  • Rosa María Llusar Barelles. University of Houston. 24-03-2016.

  • Functionalization of Cluster Chalcogenides Directed To Their Applications in Catalysis and Molecular Electronics
  • Rosa María Llusar Barelles. Institut Català d'Investigació Química (Espanya). 19-10-2012.

  • Functionalization of cluster chalcogenides directed to their applications in catalysis and molecula electronics
  • Rosa María Llusar Barelles. Universidad de Angers (França). 17-07-2012.

  • Functionalization of cluster chalcogenides directed to their applications in catalysis and molecula electronics
  • Rosa María Llusar Barelles. Universidad de Rennes (França). 02-07-2012.

  • Kinetic and Mechanistic Studies of some Group Six transition Metal clusters chalcogenide reactions relevan in catalysis
  • Rosa María Llusar Barelles. Universidad de Cadiz. 22-11-2010.

  • Group 6 transition metal cluster chalcogenides: from solid state structures to functional molecular systems and supramolecular architectures
  • Rosa María Llusar Barelles. Technische Universität Berlin. 04-05-2009.

  • Chemical bond and reactivity in transition metal cluster complexes
  • Rosa María Llusar Barelles. MALTA Consolider-Universidad de Oviedo. 18-12-2008.

  • Calcogenuros clúster tri i tetra-nucleares de Mo y W: de las estructuras en estado sólido a la catálisis asimétrica y los conductores metálicos
  • Rosa María Llusar Barelles. Universidad de Cádiz. 02-04-2006.

  • Chiral cubane type heterodimetallic molybdenum chalcogenides with diphosphine ligands and their applications in asymmetric catalysis
  • Rosa María Llusar Barelles. Universitat de València. 30-03-2006.

  • Clústers tri- i tetranuclears de calcogenurs de Mo i W: de les estructures en estat sòlid a la catàlisi assimètrica i els conductors moleculars
  • Rosa María Llusar Barelles. Universitat Autònoma de Barcelona. 15-03-2006.

  • Molecular magnetic conductors based on trinuclear cluster chalcogenides
  • Rosa María Llusar Barelles. Universität Tübingen (Alemanya). 23-01-2006.

  • Molecular Conductors and Magnets Based on Trinuclear Molybdenum Cluster Sulfides
  • Rosa María Llusar Barelles. Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Toulouse (Francia). 21-06-2005.

  • Molecular Conductors and Magnets Based on Trinuclear Molybdenum Cluster Sulfides
  • Rosa María Llusar Barelles. Institut de Chimie de Rennes, Universidad de Rennes (Francia). 17-06-2005.

  • Molecular Conductors and Magnets based on transition metal chalcogenides
  • Rosa María Llusar Barelles. Okayama University of Science. 11-10-2004.

  • Molecular Conductors and Magnets based on transition metal chalcogenides
  • Rosa María Llusar Barelles. Universidad de Tokio (Japón). 08-10-2004.

  • Molecular Conductors and Magnets based on Trinuclear Molybdenum Cluster Sulfides
  • Rosa María Llusar Barelles. Universidad de Kioto (Japón). 02-10-2004.

  • Molecular Conductors and Magnets Based on Molybdenum Cluster Sulfides
  • Rosa María Llusar Barelles. Laboratoire de Chimie, Ingénierie Moléculaire et Matériaux (CIMMA), Universite D'Angers (Francia). 24-06-2004.

  • Cubane-type Molybdenum and Tugsten Sulfido Clusters with Potential Applications in Catalysis, Non-Linear Optics and Medicine
  • Rosa María Llusar Barelles. Laboratoire de Chimie, Ingénierie Moléculaire et Matériaux (CIMMA), Universite D'Angers (Francia). 17-06-2004.

  • Cubane-Type Molybdenum and Tugsten Sulfido Clusters with Potential Applications in Catalysis, Non-Linear Optics and Medicine
  • Rosa María Llusar Barelles. Faculté des Sciences, Section de Chimie, Université de Genève (Suiza). 25-02-2004.

  • New molecular Conductors and Magnets Based on Mo3S7 and M03S4Co units
  • Rosa María Llusar Barelles. Institut Lavoisier, Institut de Reacticité, Electrochemie et Microporosités. Université de Versailles Saint-Quetin-en-Yvelines. 10-11-2003.

  Comités de congresos


  • Rosa María Llusar Barelles, Eva María Guillamón Torres. Workshop H2BioCatO2 2018. Castelló (Espanya). 25-10-2018. Científic.

  • Rosa María Llusar Barelles. 6th International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC 2018). Tübingen (Alemanya). 05-09-2018. Científic.

  • Juan Manuel Andrés Bort, Armando Beltrán Flors, Vicente Moliner Ibáñez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Raquel Castillo Solsona, Silvia Ferrer Castillo, Lourdes Gracia Edo, Rosa María Llusar Barelles, Sergio Martí Forés, Mónica Oliva Domínguez, José Javier Ruiz Pernia, María Teresa Roca Moliner. 10th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications (ESPA2016). Castellón (Espanya). 28-06-2016. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Rosa María Llusar Barelles. 2021 Nature Nanotechnology.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2021 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2021 CHEMISTRYSELECT.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2021 POLYHEDRON.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2020 ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2020 JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2020 POLYHEDRON.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2020 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2020 CRYSTENGCOMM.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2019 INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2019 INORGANICA CHIMICA ACTA.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2019 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2019 CATALYSIS COMMUNICATIONS.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2019 EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2019 JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2018 EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2018 LANGMUIR.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2018 CHEMCATCHEM.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2018 DALTON TRANSACTIONS.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2018 POLYHEDRON.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2018 JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2017 INORGANICA CHIMICA ACTA.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2017 DALTON TRANSACTIONS.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2017 NEW JOURNAL OF CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2017 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2017 POLYHEDRON.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2016 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2016 SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2016 CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2016 CRYSTAL GROWTH & DESIGN.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2016 ANALES DE QUÍMICA.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2016 CHEMPLUSCHEM.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2016 EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2016 ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2015 POLYHEDRON.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2015 CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2015 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2015 EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2015 BEILSTEIN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2015 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2015 CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2014 JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2014 Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2014 EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2014 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2014 CHEMICAL REVIEWS.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2012 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2006 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles, Vicente Moliner Ibáñez, Juan Manuel Andrés Bort. 2006 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2006 EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2005 EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2005 INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2005 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2005 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2004 EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2004 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2003 JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2003 EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY.

  • Rosa María Llusar Barelles. 2003 INORGANIC CHEMISTRY.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Síntesis y caracterización de compuestos de cobre con NO
  • Rosa María Llusar Barelles. , Agostinho A. Cachapa. 1 mesos. 15-10-2002.

  • Química de compuestos supramoleculares basados en complejos cluster de metales de transición
  • Rosa María Llusar Barelles. , Alexander Vivorets. 3 mesos. 01-09-2002.

  • Estudio teórico de la relación estructura-propiedades en clusters heterobimetálicos de Mo o W con calcógenos
  • Rosa María Llusar Barelles. , Fabricio Ronil Sensato. 6 mesos. 01-10-2001.

  • Desarrollo de calcogenuros cluster moleculares de metales de transición a partir de sólidos poliméricos y viceversa
  • Rosa María Llusar Barelles. , Vladimir Fedorov. 1 mesos. 01-04-2001.

  • Síntesis y caracterización de clusters hidroxo derivados de la unidad [W3Se4]
  • Rosa María Llusar Barelles. , Ángela Hoyos Ayala. 2 mesos. 01-01-2001.

  Edició de monogràfic