UJI

Informació personal

ESTEVE ROMERO, JOSEP SALVADOR
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Coordinador/a del grup d'investigació BIOANA - Química Bioanalítica
 • TC1217DD - (964 728093)
 • estevej@uji.es
 • Ressenya Personal

   Josep Esteve Romero, en l’actualitat soc catedràtic del àrea de Química Analítica, adscrita al Departament de Química Física i Analítica de la Universitat Jaume I, on m’incorpore en 1991, any de la seua creació per la Generalitat Valenciana. Abans havia estat a la Universitat de València, on vaig col·laborar amb els prestigiosos professors Mª Celia García Alvarez-Coque, Guillermo Ramís Ramos i Ernesto Simó Alfonso, entre d’altres, i on em vaig doctorar en Ciències Químiques l’any 1990.

  A nivell investigador, al llarg de tota la meua trajectoria en l’UJI, he coordinat el grup de recerca de Química Bioanalítica. Aquest grup desenvolupa una recerca dirigida a l’optimització, validació i aplicacions de nous mètodes d’anàlisis, fent ús de la HPLC i de la CE, en els camps de la sanitat, del medi ambient i de l’alimentació. En el camp de la sanitat, el més important dels que treballem, ens centrem en els grups dels antitumorals, antibiòtics, antivirals i antiretrovirals, tots ells com a substàncies monitoritzables. En el camp del medi ambient estem centrats en diversos grups de pesticides. També l’anàlisi farmacològic i el dels aliments han estat objecte de la meua recerca, especialment per anàlisi d’antibiòtics. Les mostres amb les que treballem són sèrum, orina, i d’altres fluïds biològics, així com mostres d’aigua i fangs i naturalment aliments. En aquestos temes, he  publicat més de 140 treballs de recerca en revistes internacionals, més de 200 comunicacions científiques en congressos internacionals, participat en més de 20 projectes de recerca i dirigit 14 tesis doctorals. També he disfrutat de dos estàncies de recerca: Universitat de East Anglia, a Norwich, England, de 6 mesos, i a la Universitat de Milano, a Milà, Italia, d’un any, per treballar en anàlisis d’aliments i de proteïnes, respectivament. A més, revise publicacions en 50 revistes internacionals, incloent totes les més prestigioses dins del camp de la química analítica, i finalment, també soc editor en d’altres dos.

  En la vesant de docència he impartit classes en totes les matèries en les que té competència la química analítica en la Universitat Jaume I, tant en llicenciatura com en grau, i en primer i segón cicle, és a dir, la química general, química analítica, instrumentació i quimiometria, així com en assignatures relacionades amb la química bioanalítica en tots els seus camps: farmacològic, clínic, toxicològic, forense, monitorització, alimentació, etc. En tots els casos tant a nivell teòric, problemes i pràctiques. A més soc el coordinador del master propi de la Universitat Jaume I de Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic, que va per la seua vuitena edició, impartint-se des del 2007. Tambe soc coordinador del grup SPIE de Química Bioanalítica, promogut per l’USE de l’UJI, que ha publicat més de 30 publicacions en revistes docents y més de 40 comunicacions docents en congressos internacionals.

  Des de la primera edició de les Estades Docents, promogudes per la Universitat Jaume I i el Banc de Santander, he participat en diverses edicions, visitant les Universitats: Nacional de Córdoba (Córdoba, Argentina), H.S. Gour de Sagar (Madhya Pradess, India), Banaras (Varanasi, Utta Pradesh, India), Católica de Cuzco (San Juan, Argentina) i Strasbourgh (França) en una altra estància docent. En totes les estàncies he impartit un curs d’instrumentació del laboratori clínic i actuat com ambaixador de la Universitat Jaume I.

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Josep Salvador Esteve Romero


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:00 12:00 09-09-2020 22-01-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:00 12:00 23-01-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Josep Salvador Esteve Romero


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1006 - LA2 Dilluns 15:00 18:30 07-12-2020 11-01-2021
  EE1006 - LA2 Dilluns 15:01 18:30 26-10-2020 26-10-2020
  EM1006 - LA2 Dilluns 15:01 18:30 26-10-2020 26-10-2020
  EM1006 - LA2 Dilluns 15:00 18:30 07-12-2020 11-01-2021
  EQ1006 - LA2 Dilluns 15:01 18:30 26-10-2020 26-10-2020
  EQ1006 - LA2 Dilluns 15:00 18:30 07-12-2020 11-01-2021
  ET1006 - LA2 Dilluns 15:00 18:30 07-12-2020 11-01-2021
  ET1006 - LA2 Dilluns 15:01 18:30 26-10-2020 26-10-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  QU0927 - LA1 Dilluns 15:00 19:00 22-02-2021 17-05-2021
  QU0927 - LA1 Dilluns 15:01 19:00 08-02-2021 24-05-2021
  QU0927 - LA4 Dijous 15:01 19:00 11-02-2021 27-05-2021
  QU0927 - LA4 Dijous 15:00 19:00 25-02-2021 20-05-2021
  QU0939 - PR1 Dimarts 16:30 18:30 09-02-2021 20-04-2021
  QU0939 - PR1 Dimecres 16:30 18:30 10-02-2021 21-04-2021
  QU0939 - TE1 Dijous 15:00 16:30 18-02-2021 29-04-2021
  QU0939 - TE1 Dilluns 15:00 16:30 15-02-2021 19-04-2021
  QU0939 - TU1 Dimarts 16:30 18:30 09-02-2021 20-04-2021
  QU0939 - TU1 Dimecres 16:30 18:30 10-02-2021 21-04-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1006 - Química Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1006 - Química Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1006 - Química Grau en Enginyeria Química
  ET1006 - Química Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  QU0927 - Química Analítica IV Grau en Química
  QU0939 - Química Analítica en l'Àrea de Salut Pública Grau en Química
  QU0942 - Prácticas en Empresa Grado en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química