UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SAFONT VILLARREAL, VICENTE SIXTO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació QTC - Química Teòrica i Computacional
 • TC1220DD - (964 728085)
 • safont@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-2709-4230
 • Ressenya Personal

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  QU0918 - Química Física II Grau en Química
  QU0923 - Química Física III Grado en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIM028 - Sistemes Electroquímics d'Interès Tecnològic Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  SIM037 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  SIM045 - Energia i Velocitat dels Processos Químics Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Una aplicació de la Química Computacional en Bioquímica
  • Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Moliner Ibáñez, Vicente Sixto Safont Villarreal. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480211148. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Bridging Structure and Real-Space Topology: Understanding Complex Molecules and Solid-State Materials
  • Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Sixto Safont Villarreal, Lourdes Gracia Edo, Rosa María Llusar Barelles, Elson Longo. Recent Advances in Complex Functional Materials. Cham (Suïssa). Ed. Springer. 2017. ISBN 9783319538976. Científic.

  • Quantum Chemical Topology Approach for Dissecting Chemical Structure and Reactivity
  • Juan Manuel Andrés Bort, Lourdes Gracia Edo, P. Gonzalez, Vicente Sixto Safont Villarreal. Applications of Topological Methods in Molecular Chemistry. Switzerland (Suïssa). Ed. Springer. 2016. ISBN 9783319290201. Científic.

  • Coneixements previs per a les titulacions de la Universitat Jaume I.
  • Carlos Galindo Pastor, Elvira Gual Almarcha, Jesús Lancis Sáez, José Luis Navarro Lizandra, José Manuel Gil Beltrán, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Sanchis López, Margarita Vergara Monedero, María Pilar Jara Jiménez, Vicente Sixto Safont Villarreal. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Tècniques d’autoaprenentatge en l’assignatura de “Química Quàntica”
  • Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Com es pot afavorir l’aprenentatge en les sessions de pràctiques de química-física al laboratori
  • Lourdes Gracia Edo, Marta Feliz Rodríguez, Vicente Sixto Safont Villarreal. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Deciphering the reduction of nitrobencene catalyzed by a cubane-type Mo3S4 cluster: mechanistic insights
  • Juan Manuel Andrés Bort, Iván Sorribes Terrés, Vicente Sixto Safont Villarreal, Rosa María Llusar Barelles, M.R. Rhyzhikov. VII Encuentro sobre Nanociencia y Nanotecnologia de Investigadores Andaluces (NANOUCO VII). Córdoba (Espanya). 21-01-2019. Científic. 2019.

  • Estudios teóricos de la reducción de nitrobenceno a anilina catalizada por clústeres Mo3S4 con ligandos difosfina y diamina
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Mónica Oliva Domínguez, Rosa María Llusar Barelles, Eva María Guillamón Torres, Juan Manuel Andrés Bort, Elena Pedrajas Gual, M.G. Basallote, A.G. Algarra. Workshop H2BioCatO2 2018. Castellón (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • Back to curly arrows notation: understanding chemical reactivity from the bonding evolution theory
  • Juan Manuel Andrés Bort, Patricio Andrés González Navarrete, Vicente Sixto Safont Villarreal, Mónica Oliva Domínguez, Bernard Silvi. 2nd European Symposium on Chemical Bonding (ESCB2). Oviedo (Espanya). 03-09-2018. Científic. 2018.

  • 1,3-dipolar cycloadditions between cyclic nitrones and ethyl acrylate. A bonding evolution theory study
  • Mónica Oliva Domínguez, Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Sixto Safont Villarreal. 2nd European Symposium on Chemical Bonding (ESCB2). Oviedo (Espanya). 03-09-2018. Científic. 2018.

  • Cuboidal Mo3S4 Clusters as Molecular Analogs of MoS2 for the Catalytic Hydrogenation of Organic Substrates
  • Rosa María Llusar Barelles, Juan Manuel Andrés Bort, Eva María Guillamón Torres, Mónica Oliva Domínguez, Elena Pedrajas Gual, Vicente Sixto Safont Villarreal, A. G. Algarra, M.G. Basallote, M. J. Fernández Trujillo, J. A. Pino Chamorro. 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC 2018). Sendai (Japó). 30-07-2018. Científic. 2018.

  • Unprecedented sulfur centered mechanism of the catalytic hydrogenation of nitroarenes using Mo3S4clusters
  • Rosa María Llusar Barelles, Juan Manuel Andrés Bort, Eva María Guillamón Torres, Mónica Oliva Domínguez, Elena Pedrajas Gual, Vicente Sixto Safont Villarreal, A.G. Algarra, M.G. Basallote. ECIRM2018. European Colloquium on Inorganic Reaction Mecanisms 2018. Barcelona (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Deciphering the reduction of nitrobencene catalyzed by a cubane-type Mo3S4 cluster: Mechanistic insights
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, Rosa María Llusar Barelles, Mónica Oliva Domínguez, Iván Sorribes Terrés, M.R. Rhyzhikov. European Colloquium on Inorganic Reaction Mecanisms (ECIRM 2018). Barcelona (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Curly Arrows, Electron Flow and Reaction Mechanisms from the Perspective of the Bonding Evolution Theory
  • Patricio Andrés González Navarrete, Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Sixto Safont Villarreal. XLIIIème Congrès des Chimistes Théoriciens d'Expression Latine (QUITEL-CHITEL 2017). Paris (França). 03-07-2017. Científic. 2017.

  • A Theoretical Study of the C(BH)2 Isomerization by Means of the Bonding Evolution Theory
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, Patricio Andrés González Navarrete. XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Sitges (Espanya). 25-06-2017. Científic. 2017.

  • Understanding the reaction mechanism for the claisen rearrangements using quantum chemical topology analysis
  • P. Gonzalez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort. ESPA2016. Castelló (Espanya). 28-06-2016. Científic. 2016.

  • Anionic magnesium-CO2 complexes obtention from the perspective of the bonding evolution theory
  • Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Gonzalez. P., Juan Manuel Andrés Bort. ESPA2016. Castelló (Espanya). 28-06-2016. Científic. 2016.

  • Synthesis and theoretical study of trinuclear Mo3S4 clusters bearing chiral aminophosphine ligands
  • Carmina Alfonso Padilla, Vicente Sixto Safont Villarreal, Rosa María Llusar Barelles. Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference (EuCheMS-2015). Wroclaw (Polònia). 28-06-2015. Científic. 2015.

  • Theoretical studies on the nitrobenzene reduction catalyzed by a cubane type Mo3S4 cluster
  • Iván Sorribes Terrés, Rosa María Llusar Barelles, M. Ryzhikov, Vicente Sixto Safont Villarreal. III International Workshop on Transition Metal Clusters (IWTMC-III). Benicàssim (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012.

  • Modeling the O1 radical route of the artemisinin decomposition process: a topological study
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Mónica Oliva Domínguez, Pamela Moles Tena. Of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC-2011). Santiago de Compostela. 22-07-2011. Científic. 2011.

  • A QM/MM study of the reaction mechanism catalyzed by LADH
  • Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal, O. Tapia, Vicente Moliner Ibáñez. Of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC-2011). Santiago de Compostela. 17-07-2011. Científic. 2011.

  • Experimental and theoretical study of catalytic C-F bond activation by group six triangular clusters containing phosphines
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Marta Feliz, Rosa María Llusar Barelles, José Antonio Mata Martínez, Vicente Sixto Safont Villarreal. Hybrid Materials 2011. Strasbourg (França). 06-03-2011. Científic. 2011.

  • Coordinación de la docencia en Química entre bachillerato y universidad
  • María Angeles Izquierdo Arcusa, Marta Feliz Rodríguez, Gemma Camañes Querol, Jenifer Rubio Magnieto, Vicente Martí Centelles, Raúl Porcar García, Vicente Sixto Safont Villarreal, Miguel Cerezo García, Joaquín Beltrán Arandes, Francisco Galindo Honrubia, Antoni Francesc Roig Navarro, José Antonio Mata Martínez, Armando Beltrán Flors. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Catalytic Hydrodefluorination of Pentafluoropyridine by Group Six Triangular Cluster Hydrides Containig Phosphines: A Combined Experimental and Theoretical Study
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Marta Feliz, Rosa María Llusar Barelles, José Antonio Mata Martínez, Vicente Sixto Safont Villarreal. International Workshop on Transition Metal Clusters-II. Rostock (Alemanya). 30-09-2010. Científic. 2010.

  • The role of solvent on the mechanism of proton transfer to hydride complexes: solvation changes upon formation of dihydrogen bonds and solvent coordination
  • Andrés G. Algarra, Manuel G. Basallote, Marta Feliz Rodríguez, M.Jesús Fernández, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Cristian Vicent Barrera. IRMG MEETING 2010. Germany. 07-01-2010. Científic. 2010.

  • Artemisinin Decomposition prompted by Fe (II)-heme: a QM/MM study focused on antimalarial action
  • Pamela Moles Tena, Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal. Expanding the frontiers of molecular dynamics simulations in biology. Barcelona. 23-11-2009. Científic. 2009.

  • Modeling The O2-radical route of The Decomposition Of Artemisinin prompted By Fe(II): A Topological Study
  • Pamela Moles Tena, Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal. Theorical Biophysics International Symposium (Therbio 09). Roscoff. 29-06-2009. Científic. 2009.

  • Artemisinin Decomposition Induced by Fe(II)-heme: a Theorical Study
  • Mónica Oliva Domínguez, Pamela Moles Tena, Vicente Sixto Safont Villarreal. Theorical Chemistry: Modeling reactivity from gas phase to biomolecules and solids. Barcelona. 29-06-2009. Científic. 2009.

  • Effects of Ionic Media on a Diels-Alder Reaction: A Theorical QM/MM Study
  • Raquel Castillo Solsona, Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, R. Contreras. Theoretical Chemistry: Modeling Reactivity From Gas Phase To Biomolecules and Solids. Barcelona. 29-06-2009. Científic. 2009.

  • Modelling the solvent effects on the reaction of [W3PdS4H3 (dmpe)3(C0]+cubane cluster with acids
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera, A.G. Algarra, M.G. Basallote, M.J. Fernández. Theoretical Chemistry: Modeling Reactivity From Gas Phase To Biomolecules and Solids. Barcelona. 29-06-2009. Científic. 2009.

  • Unprecedented solvent assisted reactivity of hydrido W3CuS4 cubane clusters: the non-innocent behaviour of the cluster-core unit
  • Marta Feliz Rodríguez, Andres G. Algarra, Manuel G. Basallote, M.J. Fernández, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Cristian Vicent Barrera. 38h Meeting of the RSC Inorganic Reaction Mechanisms Group (38th IRMGM). Oxford. 04-01-2009. Científic. 2009.

  • Mecanismo de estabilización del tautómero piramidal del ácido H3PO2 sobre el clúster [Mo3PdS4(H2O)10]4+: comparación mediante estudios teóricos de la reacción sobre los centros metálicos de Mo y Pd
  • A.G. Algarra, M.G. Basallote, M.J. Fernández-Trujillo, R. Hernández-Molina, Vicente Sixto Safont Villarreal. 13ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica. Almuñécar, Granada. 16-09-2008. Científic. 2008.

  • Decomposition of 6,7,8-trioxybicyclo[3.2.2]nonane prompted by Fe (II). A model to study the first stages of the decomposition mechanism of artemisinin
  • Pamela Moles Tena, Vicente Sixto Safont Villarreal, Mónica Oliva Domínguez. Eight Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computacional Chemists. Sidney, Australia. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • Unexpected Water-Catalyzed Ligand Substitution on Hydrido W3CuS4 Cubane-Type Clusters. A Kinetic and Computational Mechanistic Study
  • Marta Feliz Rodríguez, Andres G. Algarra, Manuel G. Basallote, M.Jesús Fernandez, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Cristian Vicent Barrera. International Workshop on Transition Metal Clusters. Rennes. 03-07-2008. Científic. 2008.

  • Proton transfer mechanisms in W3Q4 (Q=S, Se) cluster complexes with incomplete cuboidal structures
  • Andrés G. Algarra, Manuel G. Basallote, Marta Feliz Rodríguez, M. Jesús Fernandez, Eva María Guillamón Torres, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Cristian Vicent Barrera. 37th/norganic Reaction Mechanisms Group Meeting - 37IRMGM. Barcelona. 09-01-2008. Científic. 2008.

  • A theoretical study on the reactivity of [W3CuS4H3Cl(dmpe)3]+ in acetonitrile/water mixtures
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Marta Feliz Rodríguez, Rosa María Llusar Barelles, A.G. Algarra, M.J. Fernández-Trujillo, M.G. Basallote. 37th Inorganic Reaction Mechanisms Group Meeting. Barcelona. 09-01-2008. Científic. 2008.

  • Theoretical study of the Fe(II)-catalysed Artemisinin decomposition in antimalarial activity
  • Pamela Moles Tena, Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal. 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium. Estambul (Turquía). 08-07-2007. Científic. 2007.

  • Theoretical studies on the effect of ion-pairing on the kinetics of proton transfer to the hydride cluster [W3S4H3(dmpe)3]+
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, A.G. Algarra, M.G. Basallote, M.J. Fernández-Trujillo, Rosa María Llusar Barelles, Cristian Vicent Barrera. Experiment & Theory in Transition Metal Chemistry: a meeting point. Barcelona (España). 27-09-2006. Científic. 2006.

  • Computational study of Artemisinin decomposition in antimalarial activity
  • Pamela Moles Tena, Vicente Sixto Safont Villarreal, Mónica Oliva Domínguez. Theoretical Biophysics Symposium. Örebro University, Örebro (Sweden). 28-06-2005. Científic. 2005.

  • Two state reactivity in gas phase
  • Lourdes Gracia Edo, Juan Manuel Andrés Bort, Armando Beltrán Flors, Vicente Sixto Safont Villarreal, J.R. Sambrano. Electronic Structure Principles and Applications 2004. Valladolid. 15-09-2004. Científic. 2004.

  • Theoretical study of the first stages of the Artemisinin antimalarial activity
  • Pamela Moles Tena, Vicente Sixto Safont Villarreal, Mónica Oliva Domínguez. Electronic Structure Principles and Applications 2004. Valladolid. 15-09-2004. Científic. 2004.

  • Estudi teòric de l'activitat farcamològica de l'artemisina
  • Pamela Moles Tena, Vicente Sixto Safont Villarreal, Mónica Oliva Domínguez. XX Reunió de la Xarxa de Química Teòrica. Barcelona. 12-07-2004. Científic. 2004.

  • b-Elimination of phosphate from the terminal intermediate by RuBP carboxylase; A density Functional Study
  • F. Tielens, Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort. 2004 International Society of Quantum Biology and Pharmacology President's Meeting. Como (Itàlia). 05-06-2004. Científic. 2004.

  • Mecanismo de reacción del cluster W3S4H3(dmpe)3+ con ácidos: efecto de las especies atacantes sobre la cinética de protonación de las especies metal-hidruro
  • Manuel G. Basallote, Marta Feliz Rodríguez, M. Jesús Fernández Trujillo, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Santiago Uriel. Reunión científica de Bioinorgánica 2003. Valencia, España. 16-07-2003. Científic. 2003.

  • Mechanistical studies on the protonation of phosphino transition metal hydrides containing [W3Q4] (Q=S or Se)
  • Manuel G. Basallote, Marta Feliz Rodríguez, M. Jesús Fernández-Trujillo, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Cristian Vicent Barrera, Santiago Uriel. 7th FIGIPS. Meeting in inorganic chemistry. Lisboa (Portugal). 11-06-2003. Científic. 2003.

  • Estudo Mecanístico sobre a Oxidação de Sulfetos Insaturados a Sulfóxidos e a Sulfonas por Complexos de Mimoun
  • Fabrício R. Sensato, Rogérico Custodio, Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, Elson Longo. 26ª Reuniao Anual da Sociedade Brasileira de Quimica.. Poços de Caldas (Brasil). 26-05-2003. Científic. 2003.

  • h2-coordination of O22- species to the molybdenum atom in Mimoun-type complexes. A topological analysis of the electron localization function (ELF)
  • Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Sixto Safont Villarreal, Fabricio Sensato, Rogérico Custodio, Slawomir Artur Berski. 124th Faraday Discussion. Quantum Inorganic chemistry. York. Gran Bretaña. 14-04-2003. Científic. 2003.

  • Estudio DFT sobre o mecanismo e energética da oxidação de sulfetos por MoO(O2)2(OPH3)(H2O).
  • Fabricio R. Sensato, R. Custodio, E.F. Souza, Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, E. Longo. 25ª Reuniao Anual da Sociedade Brasileira de Quimica. Poços de Caldas. 20-05-2002. Científic. 2002.

  • Reatividade Química ao longo de dois estados electrônicos. A reação entre VO2+ e C2H4.
  • Juan Manuel Andrés Bort, Lourdes Gracia Edo, Vicente Sixto Safont Villarreal, Julio R. Sambrano. XI Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Caxambú (Brasil). 18-11-2001. Científic. 2001.

  • QM/MM Modelling of Oxydation of Formate to CO2 in the Active Site of Formate Dehydrogenase
  • Mónica Oliva Domínguez, Raquel Castillo Solsona, Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Moliner Ibáñez, P. Sherwood, Ian H. Williams. Computational Biophysics 2000. Nice. 13-06-2000. Científic. 2000.

  • Theoretical Study of Enzyme Reaction Mechanisms by a Hybrid QM/MM Method.
  • Vicente Moliner Ibáñez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Mónica Oliva Domínguez, Juan Manuel Andrés Bort, A. J. Turner, I.A. Williams. 5th World Congress of Theoretically Oriented Chemists WATOC99. Londres. 01-08-1999. Científic. 1999.

  • Theoretical Studies on the Gas Phase Decompositions of Several Carboxylic Acid Derivatives.
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, Mónica Oliva Domínguez, Raquel Castillo Solsona, Vicente Moliner Ibáñez, L.R. Domingo, G. Chuchani. 5th World Congress of Theoretically Oriented Chemists WATOC99. Londres. 01-08-1999. Científic. 1999.

  • A QM/MM Study of the molecular mechanism in the reactions catalysed by Rubisco: Transition State Structure Invariance to Model System and Calculation Levels.
  • Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Vicente Moliner Ibáñez, Juan Manuel Andrés Bort, O. Tapia. 5th World Congress of Theoretically Oriented Chemists WATOC99. Londres. 01-08-1999. Científic. 1999.

  • Estructura i Reactivitat Química. Efectes del Medi: Dissolvent i Enzims
  • Juan Manuel Andrés Bort, Armando Beltrán Flors, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Vicente Moliner Ibáñez, Joaquín Jose Queralt Gimeno, Mónica Oliva Domínguez, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Mònica Calatayud Antonino. XV Reunió del Grup de Química Teòrica de Catalunya. Bellaterra (Espanya). 14-06-1999. Científic. 1999.

  • Theoretical modelling of reaction mechanisms by a hybrid QM/MM method
  • Vicente Moliner Ibáñez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Mónica Oliva Domínguez, Juan Manuel Andrés Bort. Molecular Structure and Dynamics in Biology. Elba (Itàlia). 08-09-1998. Científic. 1998.

  • Molecular mechanisms for the carboxylation and oxygenation sequences catalyzed by Rubisco Enzyme.
  • Vicente Sixto Safont Villarreal, Vicente Moliner Ibáñez, Mónica Oliva Domínguez, Raquel Castillo Solsona, Juan Manuel Andrés Bort, Orlando Tapia. Molecular Structure and Dynamics in Biology. Elba (Itàlia). 08-09-1998. Científic. 1998.

  • Comparaison topologique des chemins de réaction de la décomposition de l'acide glycolique.
  • Franck Fuster, Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, Bernard Silvi. Journees Francophones des Jeunes Physico-Chimistes. Montpellier. 07-07-1998. Científic. 1998.

  • Computational Chemistry Applied to Enzyme Catalysis: The Rubisco Case.
  • Juan Manuel Andrés Bort, Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Vicente Moliner Ibáñez, O. Tapia. European Conference: Computational Chemistry and the Living World. From Sequence to Function. Chambery (França). 20-04-1998. Científic. 1998.

  • QM/MM Transition Structure Characterization for Enzyme Molecular Mechanisms
  • Vicente Moliner Ibáñez, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, I. Tuñón, E. Silla, I.H. Williams, A.J. Turner, O. Tapia. European Conference: Computational Chemistry and the Living World. From Sequence to Function. Chambery. 20-04-1998. Científic. 1998.

  • Transition Structure Invariances in Rubisco Catalytic Mechanism: Modelling the Magnesium Coordination Sphere effects on TSs
  • Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Raquel Castillo Solsona, Juan Manuel Andrés Bort, Orlando Tapia. Third European Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics. Granada. 19-04-1998. Científic. 1998.

  Comités de congresos


  • Juan Manuel Andrés Bort, Armando Beltrán Flors, Vicente Moliner Ibáñez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Raquel Castillo Solsona, Silvia Ferrer Castillo, Lourdes Gracia Edo, Rosa María Llusar Barelles, Sergio Martí Forés, Mónica Oliva Domínguez, José Javier Ruiz Pernia, María Teresa Roca Moliner. 10th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications (ESPA2016). Castellón (Espanya). 28-06-2016. Científic.

  • Joan Serafí Bernat Martí, Leonor Lapeña Barrachina, Rosa María Grau Gumbau, José Manuel Gil Beltrán, Miguel Salvador Bauzà, Vicente Sixto Safont Villarreal. VII Jornada de Millora Educativa i VI Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 06-06-2007. Docent.

  • Rosa María Grau Gumbau, Leonor Lapeña Barrachina, Miguel Salvador Bauzà, Joan Serafí Bernat Martí, Vicente Sixto Safont Villarreal, Ulrike Oster, María Elena Baynat Monreal, Miguel Cerezo García, José Luis Navarro Lizandra, Antoni Francesc Roig Navarro, Juan Carlos Matallín Sáez. VI Jornada de Millora Educativa i V Jornada d´harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 05-04-2006. Docent.

  • Eva Alcón Soler, Rosa María Grau Gumbau, Leonor Lapeña Barrachina, Miguel Salvador Bauzà, Joan Serafí Bernat Martí, Vicente Sixto Safont Villarreal, María Lidón Moliner Miravet, Miguel Angel Fortea Bagán. V Jornada de Millora Educativa i IV Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castelló. 25-01-2005. Docent.

  • Eva Alcón Soler, Rosa María Grau Gumbau, Leonor Lapeña Barrachina, Miguel Salvador Bauzà, Joan Serafí Bernat Martí, Vicente Sixto Safont Villarreal, María Lidón Moliner Miravet, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo. IV Jornada de Millora Educativa a i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castelló. 29-01-2004. Docent.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2011 CATALYSIS TODAY.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2009 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2008 CHEMICAL PHYSICS LETTERS.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2008 JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2007 JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2006 INORGANIC CHEMISTRY.

  • Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Sixto Safont Villarreal. 2006 JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2006 JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY.

  • Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Sixto Safont Villarreal. 2006 CHEMICAL PHYSICS.

  • Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Sixto Safont Villarreal, Vicente Moliner Ibáñez. 2006 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2005 JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2005 CHEMICAL PHYSICS.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2005 JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2005 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2005 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2004 JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2004 JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY.

  • Vicente Sixto Safont Villarreal. 2003 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Reactividad química mediante índices: índice de nucleofilia a partir de cambios isoelectrónicos.
  • Vicente Sixto Safont Villarreal. , Renato Rubén Contreras Ramos. 3 mesos. 27-11-2002.

  • Estudio teórico del proceso de catálisis de spin en reactividad química.
  • Vicente Sixto Safont Villarreal. , Renato Rubén Contreras Ramos. 3 mesos. 12-12-2001.