UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SANCHO LLOPIS, JUAN VICENTE
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Representant CIT
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Membre del grup d'investigació Q-AMS - Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES
 • NA1224DD - (964 387363)
 • sanchoj@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-6873-4778
 • Ressenya Personal

  Doctor Juan Vicente Sancho Llopis Professor titular de Química Analítica, Universitat Jaume I. Director d’Estudi del LARP, Investigador responsable de LC-MS/MS. Va realitzar la tesi doctoral l’any 1994 (premi extraordinari de doctorat), sota la direcció dels doctors Félix Hernández i Francisco López, és un dels introductors a Espanya de l’acoblament LC-LC (coupled-column LC) a començaments de la dècada dels anys 90, en col•laboració amb el doctor. Elbert Hogendoorn, del RIVM holandès. És autor de més de 50 publicacions internacionals sobre diversos temes, destaquen els seus treballs sobre l’ús de la cromatografia líquida amb columnes acoblades, tant amb sistemes de detecció convencionals, com en els últims anys que empra l’espectrometria de masses en tàndem (triple quadrupol i híbrid quadrupol-temps de vol, QTOF). Aquestes tècniques s’han aplicat a resoldre la problemàtica analítica dels plaguicides, associada a diversos àmbits d’interès com són el control de plaguicides i productes de transformació en aigües subterrànies i superficials, el control biològic de l’exposició a plaguicides a través de l’anàlisi de sang i orina, així com a la determinació de residus en productes vegetals. Investigador en nombrosos projectes d’investigació i convenis de col•laboració amb empreses i l’administració. Director de tres tesis doctorals, relacionades, principalment, amb l’àmbit de l’acoblament instrumental (LC-LC i LC-MS).


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  QU0912 - Química Analítica I Grau en Química
  QU0931 - Laboratori Químic I Grau en Química
  QU0939 - Química Analítica en l'Àrea de Salut Pública Grau en Química
  QU0942 - Prácticas en Empresa Grado en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIY001 - Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)
  SIY002 - Cromatografia de Líquids Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)
  SIY009 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Investigación de contaminantes orgánicos en aguas subterráneas y superficiales de Castellón mediante técnicas analíticas de barrido universal
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9788469564110. Castelló (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  Capítols de llibre


  • Multiresidue Analysis of Pesticides: LC-MS/MS versus LC-HRMS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez. Fast Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Methods in Food and Environmental Analysis. Londres (Regne Unit). Ed. Imperial College Press. 2015. ISBN 9781783264933. Científic.

  • Time-of-Flight and Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry for Identifying Unknown Contaminants and Degradation Products in the Environment
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. Encyclopedia of Analytical Chemistry. (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. John Wiley & Sons. 2011. ISBN 9780470027318. Científic.

  • Wide-scope screening of illicit drugs in urban wastewater by UHPLC-QTOF MS
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, Lubertus Bijlsma. Illicit Drugs in the Environment:Occurence, Analysis, and Fate Using Mass Spectrometry. Hooken, New Jersey. Ed. John Wiley & Sons. 2011. ISBN 9780470529546. Científic.

  • Use of UPLC-(Q)TOF MS for rapid screening of organic micropollutants in water
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez. Liquid Chromatography Time-of-Flight Mass Spectrometry. New Jersey (United States of America). Ed. John Wiley & Sons. 2009. ISBN 9780470137970. Científic.

  • Quart exercici d’intercomparació per a estudiants de química analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Roque Serrano Gallego. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Pesticide analysis using LC-MS
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, Óscar Juan Pozo Mendoza. Applications of LC-MS in Toxicology. UK. Ed. Pharmaceutical Press. 2006. ISBN 9780853696292. Científic.

  • Application of Multidimensional LC-MS in Monitoring Pesticides and Their Degradation Products in Environmental and Biological Samples
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, Óscar Juan Pozo Mendoza. The Enciclopedia of Mass Spectrometry. Holanda. Ed. Elsevier. 2006. ISBN 9780080438474. Científic.

  • Segon exercici d'intercomparació per a estudiants de Química Analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Roque Serrano Gallego. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Tercer exercici d’intercomparació per a estudiants de química analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Roque Serrano Gallego. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Liquid chromatography: Multidimensional
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. Encyclopedia of Analytical Science. Oxford. Ed. Elsevier. 2005. ISBN 0127641009. Científic.

  • Simplificación del tratamiento de muestra en el análisis de residuos de herbicidas en aguas mediante aplicación de las técnicas cromatográficas acopladas LC-LC y SPE-LC
  • Carmen Hidalgo Ortiz, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. Sesgos atencionales en la fobia social y su grado de cambio después del tratamiento psicológico. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2000. ISBN 8480213108. Científic.

  • Movimiento de Plaguicidas en la zona no saturada. Aplicación en una parcela experimental de Castellón
  • P. Navarrete, E. Aroca, B. Ballesteros, J.R. Jiménez, Félix Javier Hernández Hernández, Ignacio Morell Evangelista, Joaquín Beltrán Arandes, M.V. Esteller, Juan Vicente Sancho Llopis. Plaguicidas: aspectos ambientales, analíticos y toxicológicos. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212403. Científic.

  • Aplicación de la cromatografía líquida multidimensional al análisis de residuos de herbicidas polares
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. Plaguicidas: aspectos ambientales, analíticos y toxicológicos. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212403. Científic.

  Ponències a congressos


  • Aplicaciones de la metabolómica
  • Tania Portolés Nicolau, María Leticia Lacalle Bergeron, David Izquierdo Sandoval, Juan Vicente Sancho Llopis, Maria Puy, Alfredo Fernández. III Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética. Combinar la nutrición comunitaria y personalizada: nuevos retos. On line (Espanya). 23-11-2020. Científic. 2020. ISSN 2173-1292.

  • Potential of micro-liquid chromatography for the determination of psychoactive substances in wastewater
  • Alberto Celma Tirado, Juan Vicente Sancho Llopis, Noelia Salgueiro González, Sara Castiglioni, Ettore Zuccato, Félix Javier Hernández Hernández, Lubertus Bijlsma. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • An overview of synthetic cannabinoids consumption patterns in València over 2018
  • David Fabregat Safont, Carmen Ripoll, Teresa Orengo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Potential of collision cross‐section measurements for structural characterization of conjugated anabolic steroids
  • Claudia Bressan, Alberto Celma Tirado, Élida Alechaga, Nuria Monfort, Juan Vicente Sancho Llopis, Rosa Ventura. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Building a collision cross section (CCS) database for environmental organic micropollutants screening under travelling wave ion mobility spectrometry coupled to high resolution mass spectrometry
  • Alberto Celma Tirado, Lubertus Bijlsma, Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Quantification of related synthetic cathinones in rat brain by UHPLC UHPLC-MS/ MS. Relationship between structure and blood‐brain barrier permeability
  • David Fabregat Safont, Manuela Barneo Muñoz, Fernando Martínez García, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Metabolic profiling of the novel indanyl-cathinone 5-ppdi after human hepatocyte incubation
  • María Ibáñez Martínez, David Fabregat Safont, Marie Mardal, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Kristian Linnet. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Combining in vitro bioanalysis and high resolution mass spectrometry for a refined non-target screening workflow using surface waters from mediterranean littoral (Spain) as a case study
  • Alberto Celma Tirado, Geeta Mandava, Agneta Oskarsson, Frank Menger, Foon Yin Lai, Oksana Golovko, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Lutz Ahrens, Johan Lundqvist, Lubertus Bijlsma. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Identification of drugs of abuse in biological fluids by direct analysis using atmospheric solids analysis probe‐high resolution mass spectrometry
  • David Fabregat Safont, Maria Mata Pesquera, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • GC meets vion IMS-QTOF. Facilitating ion mobility measurements for GC-amenable compounds in food and environmental analysis
  • Tania Portolés Nicolau, David Fabregat Safont, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Application of novel automated data dependent acquisition (DDA) in untargeted metabolomics
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Kathleen Rousseau, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Christophe Junot, François Fenaille. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Volatolomics approach for the identification of pup pheromones promoting maternal care in mice
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Rafael Goterris Cerisuelo, María de la Cinta Navarro Moreno, Fernando Martínez García. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Separation Techniques coupled to Mass Spectrometry
  • Juan Vicente Sancho Llopis. 4th International Mass Spectrometry School. Sitges, Barcelona (Espanya). 15-09-2019. Científic. 2019.

  • Identification of drugs of abuse in biological fluids by direct analysis using atmospheric solids analysis probe-high resolution mass spectrometry
  • David Fabregat Safont, Maria Mata Pesquera, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 4th International Mass Spectrometry School. Sitges (Barcelona) (Espanya). 15-09-2019. Científic. 2019.

  • Mass Spectrometry in Environmental and Food analysis
  • Juan Vicente Sancho Llopis. 4th International Mass Spectrometry School. Sitges, Barcelona (Espanya). 15-09-2019. Científic. 2019.

  • Estudio de la respuesta electroquímica en medio básico de electrodos porosos de grafito modificados con el composite TiO2/Ni(OH)2
  • Gerardo Iván Lozano Gutiérrez1, Patricia Ruiz Gutiérrez, Omar Ornelas Dávila, David Fabregat Safont, Martín M. Dávila Jiménez, Ignasi Sirés, Enric Brillas, Antoni Francesc Roig Navarro, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis. XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ 2019) y 12th Meeting of the Mexican section of the Electrochemical Society. Querétaro (Mèxic). 02-06-2019. Científic. 2019.

  • Estudio del efecto pH medio en la degradación electroquímica del complejo Gd-DOTA sobre un electrodo de diamante dopado con boro
  • Omar Ornelas Dávila, David Fabregat Safont, Martín M. Dávila Jiménez, Ignasi Sirés, Enric Brillas, Antoni Francesc Roig Navarro, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis. XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ 2019) y 12th Meeting of the Mexican section of the Electrochemical Society. Querétaro (Mèxic). 02-06-2019. Científic. 2019.

  • Electro-degradación del quelato de gadolinio presente en el fármaco DOTAREM® empleando electrodos de Ni poroso y de Ni/TiO2/Ni(OH)2
  • Claudia López Aguilar, Patricia Ruiz Gutiérrez, Omar Ornelas Dávila, David Fabregat Safont, Martín M. Dávila Jiménez, Ignasi Sirés, Enric Brillas, Antoni Francesc Roig Navarro, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis. 34° Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, 2019 y 12th Meeting of the Mexican section of the Electrochemical Society. Querétaro (Mèxic). 02-06-2019. Científic. 2019.

  • Comparison of isotope pattern deconvolution and calibration curve quantification methods for the determination of estrone and 17ß-Estradiol in human serum
  • Jorge Pitarch Motellón, Neus Fabregat Cabello, C. Le Goff, Antoni Francesc Roig Navarro, Juan Vicente Sancho Llopis, E. Cavalier. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Development of a retention time index for liquid chromatography coupled to mass spectrometry in both positive and negative ionization modes
  • Alberto Celma Tirado, Lubertus Bijlsma, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Metabolite elucidation of two synthetic cannabinoids after pooled human hepatocytes incubation
  • David Fabregat Safont, Marie Mardal, Juan Vicente Sancho Llopis, Petur W. Dalsgaard, Félix Javier Hernández Hernández, Kristian Linnet, María Ibáñez Martínez. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografia y Técnicas Afines. SECyTA 2018. Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Rapid identification of synthetic cathinones in seized products taking profit of the full capabilities of triple quadrupole analyser
  • David Fabregat Safont, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • UHPLC-IMS-QTOF MS metabolomics for biomarker discovery of orange dietary intake
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Francisco López Benet, Carolina Ortega, Eva M. Asensio, Oscar Coltell Simón, Dolores Corella. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Determination of selected metabolites of endogenous androgenic anabolic steroids in urine by LC-MS and isotope pattern deconvolution
  • Sebastian Emanuel Bedelean, Jorge Pitarch Motellón, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Antoni Francesc Roig Navarro. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Facing the problem of New Psychoactive Substances for doping control analysis
  • Eulalia Olesti, David Fabregat Safont, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, José A. Pascual, Rafael de la Torre, Óscar Pozo. 56th Conference of The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT 2018 Conference). Ghent (Bèlgica). 26-08-2018. Científic. 2018.

  • Esar-net – the spanish network on wastewater-based epidemiology
  • R. Rodil, I. González Mariño, R. Montes, R. Álvarez, M. J. Andrés Costa, V. Andreu, M. A. Aristu, Lubertus Bijlsma, F. Borrull, Alberto Celma Tirado, J. Fernández-Rubio, N. Fontanals, Félix Javier Hernández Hernández, M. López de Alda, E. López Garcia, R. M. Marcé, Y. Picó, E. Pocurull, C. Postigo, J.L. Rodríguez-Gil, Juan Vicente Sancho Llopis, Y. Valcarcel, J. B. Quintana. 40th International Conference on Environmental & Food Monitoring (ISEAC-40). Santiago de Compostela (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409037995.

  • Investigation of New Psychoactive Substances in human urine: an analytical approach for finding potential biomarkers of NPS for wastewater analysis
  • Alberto Celma Tirado, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Mario Joao Dias, Susana Simões, Francesco Riva, Sara Castiglioni, Ettore Zuccato, Malcolm Reid, José A. Baz-Lomba, Trevor Shine, Lubertus Bijlsma. 3rd International Conference on Wastewater: Based Drug Epidemiology. Lisboa (Portugal). 26-10-2017. Científic. 2017.

  • Volatolomics approach to classify different smoke seafood products by GC-MS
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, M. Carmen Corell Dubón, Fernando Domínguez Trenco, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 05-10-2017. Científic. 2017.

  • UHPLC-HRMS based metabolomics study to evaluate the inoculation of Enteromyxum leei in Sparus aurata
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Rubén Gil Solsona, Jaime Nácher Mestre, Josep Calduch Giner, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Jaume Pérez Sánchez. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference)instrumental. Barcelona (Espanya). 03-10-2017. Científic. 2017.

  • Updating the on-going stimulants list through identification and characterisation of four novel cathinones in drug samples from European consumers
  • David Fabregat Safont, Xoán Carbón Mallo, Iván Fornís Espinosa, Mireia Ventura Vilamana, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 03-10-2017. Científic. 2017.

  • Cathinone derivates identification in legal high samples by UHPLC-MS/MS using a pseudo-target screening strategy
  • David Fabregat Safont, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 03-10-2017. Científic. 2017.

  • Direct determination of steroid glucuronides in human urine by UHPLC-ESI-(ID)MS/MS and isotope pattern deconvolution
  • Jorge Pitarch Motellón, Antoni Francesc Roig Navarro, Oscar J. Pozo, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 03-10-2017. Científic. 2017.

  • New laws, new compounds: identification and characterization of a new opioid derivative in a drug sample from Spain
  • David Fabregat Safont, X. Carbón, M. Ventura, I. Fornís, Eva María Guillamón Torres, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. VIII Meeting of the Spanish Mass Spectrometry Society - VIII‐SEEM . Barcelona (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017.

  • Investigation on the use and prevalence of synthetic cannabinoids in teenagers: the case of the youth detention centres
  • David Fabregat Safont, M. Cardenas, Mihaela Dalae, Abel Baquero, Gonzalo Haro, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. VIII Meeting of the Spanish Mass Spectrometry Society - VIII‐SEEM . Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Screening of recently seized new psychoactive substances in urine of potential consumers and urban wastewater
  • Alberto Celma Tirado, Lubertus Bijlsma, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Mario Joao Dias, Susana Simoes, Noelia Salgueiro, Sara Castiglioni, Ettore Zuccato. VIII Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas (VII-SEEM). Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Prediction of collision cross section values for small molecules: application to pesticide residue analysis
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Lubertus Bijlsma, Richard Thomas Dacre Northcote Bade, Alberto Celma Tirado, Lauren Mullin, Gareth Cleland, Sara Stead, Félix Javier Hernández Hernández. VIII Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas (VII-SEEM). Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Efecto del potencial aplicado en la oxidación electroquímica de 4-MDBT y de 4,6-DMDBT empleando un electrodo BDD
  • O. Ornelas Dávila, M. M. Dávila Jiménez, P. Ruíz Gutiérrez, M. P. Elizalde González, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro, María Leticia Lacalle Bergeron. XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ) y 10th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society (ECS). Guanajuato, Gto. (Mèxic). 05-06-2017. Científic. 2017.

  • Degradación electroquímica de compuestos alquil-sustituidos de DBT e identificación de sus productos mediante técnicas cromatográficas
  • P. Ruíz Gutiérrez, M. M. Dávila Jiménez, M. P. Elizalde González, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro, María Leticia Lacalle Bergeron. XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ) y 10th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society (ECS). Guanajuato, Gto. (Mèxic). 05-06-2017. Científic. 2017.

  • Oxidación simultánea de DBT, 4-MDBT y 4,6-DMDBT en BDD. Identificación de los productos mediante LC-MS/MS y GC/MS
  • M. M. Dávila Jiménez, O. Ornelas Dávila, P. Ruíz Gutiérrez, M. P. Elizalde González, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro, María Leticia Lacalle Bergeron. XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ) y 10th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society (ECS). Guanajuato, Gto. (Mèxic). 05-06-2017. Científic. 2017.

  • Evaluation of uncertainty sources in the determination of testosterone in urine by calibration‐based and isotope dilution quantification methods using UHPLC‐MS/MS
  • Jorge Pitarch Motellón, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Oscar Pozo Mendoza, Antoni Francesc Roig Navarro. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • In vitro metabolism evaluation of the tryptamines 5-MeO-MiPT using human liver cells (Abstract)
  • David Fabregat Safont, María Ibáñez Martínez, N. Apostolova, M. Polo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • UHPLC‐QTOF MS metabolomics for biomarker discovery in neurodegenerative diseases: alzheimer and cadasil
  • Rubén Gil Solsona, María Leticia Lacalle Bergeron, Marlene Jiménez del Río, Carlos Alberto Vélez Pardo, Francisco Javier Lopera Restrepo, Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • Determination of four endogenous anabolic androgenic steroids in urine by uhplc‐ms/ms and isotope pattern deconvolution
  • Jorge Pitarch Motellón, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Oscar Pozo Mendoza, Antoni Francesc Roig Navarro. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • High resolution mass spectrometry for the identification of in‐vivo 5‐MeO‐MiPT metabolites in mouse serum and urine
  • David Fabregat Safont, María Ibáñez Martínez, Fernando Martínez García, Maria del Carmen De Agustín Pavon, Ana Martín Sánchez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • Analytical strategies to investigate NPS in legal highs
  • María Ibáñez Martínez, David Fabregat Safont, I Fornís, M. Ventura, C. Gil, N. Calzada, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • Colombian coffee PDO discrimination method developed by HRMS-based metabolomics
  • Rubén Gil Solsona, Duvan Esteban Hoyos Ossa, Andrés M. Villegas, Gustavo A. Peñuela, Juan Vicente Sancho Llopis. Postgraduate Symposium on Food Fraud 2016. Wageningen (Països Baixos). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • Variety classification of almonds by UHPLC-QTOF MS metabolomics
  • Rubén Gil Solsona, Clara Boix Sales, Duvan E. Hoyos, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis. Postgraduate Symposium on Food Fraud 2016. Wageningen (Països Baixos). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • The odour of illness: LPS-induced metabolites in the urine of mice
  • Rubén Gil Solsona, A Hernández-Martínez, Maria del Carmen De Agustín Pavon, E Lanuza, Juan Vicente Sancho Llopis, Fernando Martínez García. VI Jornadas Olfativas. La Franca, Asturias (Espanya). 05-05-2016. Científic. 2016.

  • UPLC-QTOF MS Metabolomics for biomarkers Discovery in chemically non-diagnosed diseases: Fetal Alcohol Spectrum Disorder
  • Rubén Gil, Montserrat Raro Macián, Xavier Joya, Oriol Vall, Judith Salat-Batlle, Gretsen Velezmoro-Jáuregui, Oscar García-Algar, Josep Marcos, Oscar J. Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Investigation of emerging contaminants in sewage sludge
  • David Fabregat Safont, Clara Boix Sales, María Ibáñez Martínez, Eduardo Sánchez, Eduardo Morales, Laura Pastor, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Non-targeted UHPLC-HRMS based metabolomics for the identification of nutritional variations in fish serum
  • Leticia Calle, Rubén Gil, Jaime Nácher Mestre, Josep Calduch-Giner, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Jaume Pérez-Sánchez. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Potential of GC-APCI-MS/MS for the qualitative screening of urinary exogenous androgenic anabolic steroids. Comparison with traditional GC-EI-MS/MS
  • Montserrat Raro Macián, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Lorena Garrostas, Josep Marcos, Rosa Ventura, jordi Segura, Oscar J. Pozo. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015). Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Exploring potential of gas chromatography with atmospheric pressure chemical ionization and tandem mass spectrometry for sensitive determination of ethyl glucuronide in hair
  • Tania Portolés Nicolau, Juliet Kinyua, Alexander Van Nuijs, Delphine Cappelle, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Comparison of solid phase extraction and hollow fiber liquid phase microextraction for the determination of endocrine disrupting compounds by mass spectrometry and isotope pattern deconvolution
  • Jorge Pitarch-Motellón, Neus Fabregat Cabello, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Antoni Francesc Roig Navarro. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015). Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Investigation of New Psychoactive Substances in urine samples by UHPLC-QTOF MS
  • María Ibáñez Martínez, Oscar J. Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, Gonzalo Haro, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Prediction of Chromatographic Retention Time using Artificial Neural Networks for the identification of emerging contaminants in environmental waters
  • Richard Thomas Dacre Northcote Bade, Lubertus Bijlsma, Leon Barron, Thomas Miller, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015). Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • When the interpretation of MS Spectra Becomes Essential
  • Josep Marcos, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Osacar J. Pozo. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Potential of GC-APCI-MS Based Strategies for Metabolic Studies
  • Montserrat Raro Macián, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Rosa Ventura, Juan Vicente Sancho Llopis, Oscar J. Pozo. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Evaluation of the antimalaric behaviour of inhibitors of C40-CBP pathway in infected erytrocytes by UHPLC-QTOF MS metabolomics
  • Rubén Gil, Montserrat Raro Macián, Ernest Moles, Santiago Imperial, Xavier Fernandez-Busquets, josep Marcos, Oscar Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis. VII REUNIÓN NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Determination of testosterone in urine by ultra high pressure liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry using isotope pattern deconvolution calculation
  • Jorge Pitarch-Motellón, Neus Fabregat Cabello, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Antoni Francesc Roig Navarro, Oscar Pozo. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRIA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Advanced deconvolution software in the suspect and non-target screening of wastewater samples
  • Richard Thomas Dacre Northcote Bade, Ana Causanilles, Lubertus Bijlsma, Erik Emke, Pim de Voogt, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRIA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Potential of atmospheric pressure chemical ionization source for the quantification of a wide range of halogenated persistent pollutants in complex samples
  • Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Manuela Ábalos, Jordi Sauló, Joan Rivera, Esteban Abad, Heidi Fiedler, Belén Gómara, Laura Herrero, Mª José González. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRIA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • The use of advanced deconvolution software in the post-target and non-target screening of wastewater samples by High Resolution Mass Spectrometry
  • Richard Thomas Dacre Northcote Bade, A. Causanilles, Lubertus Bijlsma, E. Emke, P. de Voogt, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 2nd International conference on "Wastewater-based drug epidemiology". Congressi Stefano Franscini.. Ascona (Suïssa). 11-10-2015. Científic. 2015.

  • The development and use or retention time prediction in the identification of emerging contaminants in environmental waters
  • Richard Thomas Dacre Northcote Bade, Lubertus Bijlsma, L.P. Barron, T.H. Miller, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 2nd International conference on "Wastewater-based drug epidemiology". Congressi Stefano Franscini.. Ascona (Suïssa). 11-10-2015. Científic. 2015.

  • Serum metabolome of fasted gil thead sea bream. A non-target approach for the identification of robust biomarkers of malnutrition in fish
  • Rubén Gil Solsona, Jaime Nácher Mestre, L. Lacalle, J.A. Calduch-Giner, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, J. Pérez-Sánchez. 10º Congreso de la AIEC. Universitat Jaume I (Espanya). 23-09-2015. Científic. 2015.

  • The use of artificial neural networks for retention time prediction in the identification of metabolites and transformation products in environmental waters
  • Richard Thomas Dacre Northcote Bade, Lubertus Bijlsma, L.P. Barron, T.H. Miller, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015). Rhodes (Grècia). 03-09-2015. Científic. 2015.

  • Investigation of nps in urine samples by uhplc-qtof ms
  • María Ibáñez Martínez, O.J. Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, G. Haro, Félix Javier Hernández Hernández. 7th European Academy of Forensic Science Conference (EAFS 2015). Praga. 06-09-2015. Científic. 2015. Ed. Criminal Police Department Prague. ISBN 9788026086598.

  • In vivo human metabolism on MDPV by UHPLC-QTOF MS
  • María Ibáñez Martínez, Oscar J. Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 14th Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014). Barcelona (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014.

  • Qualitative method for the detection of exogenous anabolic steroids in urine by GC-(APCI)QqQ MS/MS
  • Montserrat Raro Macián, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, J. Marcos, R. Ventura, O. Pozo, J. Segura. 14th Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014). Barcelona (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014.

  • Metabolomic techniques for extra virgin olive oil origin discrimination by UHPLC-QTOF MS
  • Rubén Gil Solsona, Montserrat Raro Macián, R. Diaz, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 14th Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014). Barcelona (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014.

  • Potential of gas chromatogrphy-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry for screening of hexabromocyclododecane (Abstract)
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Tania Portolés Nicolau, Carlos Sales Martínez, Joaquín Beltrán Arandes, E. Abad, M. Ábalos, J. Sauló, H. Fiedler, Félix Javier Hernández Hernández. 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN 2014). Madrid (Espanya). 31-08-2014. Científic. 2014.

  • Evaluation of the ionization and fragmentation behaviour of brominated flame retardants under gas chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry (Abstract)
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Tania Portolés Nicolau, Carlos Sales Martínez, Joaquín Beltrán Arandes, Laura Herrero, Belén Gómara, Mª José González, Félix Javier Hernández Hernández. 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN 2014). Madrid (Espanya). 31-08-2014. Científic. 2014.

  • Screening of illicit and licit drugs in waters from Colombia making use of liquid chromatography-hybrid quadrupole-time-of-flight mass spectrometry
  • Ana María Botero Coy, Lubertus Bijlsma, Richard Thomas Dacre Northcote Bade, María Ibáñez Martínez, M.C. Bustos, R.J. Rincon, A. Moncayo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 248th American Chemical Society National Meeting & Exposition. San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-08-2014. Científic. 2014.

  • Advancing towards universal screening for organic micro-pollutants in waters by combined use of GC and LC coupled to HRMS
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. 248th American Chemical Society National Meeting & Exposition. San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-08-2014. Científic. 2014.

  • Investigation of pharmaceuticals transformation products in waters by UHPLC-QTOF MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Clara Boix Sales, María Ibáñez Martínez, John R. Parsons, Lubertus Bijlsma, Pim de Voogt, Félix Javier Hernández Hernández. 10th LC/MS/MS Workshop on Environmental Applications and Food Safety. Barcelona (Espanya). 01-07-2014. Científic. 2014.

  • Potential of GC-MS(/MS) with APCI in Pesticide Residue Analysis (Abstract)
  • Tania Portolés Nicolau, Laura Cherta Cucala, Maria Inés Cervera Vidal, M. Tienstra, Hans Mol, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. 10th European Pesticide Residue Workshop (EPRW 2014). Dublin (Ireland). 30-06-2014. Científic. 2014.

  • Untargeted Metabolomic Approach for the Detection of Markers of Testosterone Misuse
  • Montserrat Raro Macián, María Ibáñez Martínez, Rubén Gil Solsona, Juan Vicente Sancho Llopis, A. Fabregat, Oscar Pozo, E. Tudela, K. Deventer, P. Van EEnoo. 7th nternational Symposium on Hormone and Veterinary Drug Residue Analysis. De Bijloke, Ghent (Bèlgica). 02-06-2014. Científic. 2014.

  • Comparison of different quantification approaches to deal with matrix effects in LC-ESI-MS/MS based determinations of mycotoxins in selected spices
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Neus Fabregat Cabello, Juan Vicente Sancho Llopis, Hans G.J. Mol, Paul Zomer. 20th International Mass Spectrometry Conference (IMSC 2014). Geneva (Switzerland). 24-08-2014. Científic. 2014. Ed. International Mass Spectrometry Foundation (IMSF). ISBN 9782839915144.

  • Determination of endocrine disrupting compounds in water samples by isotope dilution mass spectrometry
  • Neus Fabregat Cabello, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro. 20th International Mass Spectrometry Conference (IMSC 2014). Geneva (Switzerland). 24-08-2014. Científic. 2014. Ed. International Mass Spectrometry Foundation (IMSF). ISBN 9782839915144.

  • In vivo human metabolism studies on mephedrone
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Montserrat Raro Macián, Magí Farré, Rafael de la Torre, Félix Javier Hernández Hernández. XIII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2013). Tenerife (Espanya). 08-10-2013. Científic. 2013.

  • Evaluation of the ionization behaviour of brominated flame retardants under GC-APCI-MS (QqQ and QTOF)
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Belén Gómara, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Maria J. González, Félix Javier Hernández Hernández. XIII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA2013). Tenerife (Espanya). 08-10-2013. Científic. 2013.

  • Validation of a Qualitative Screening Method for Pesticides in Fruits and Vegetables by GC-(APCI)QTOF-MS
  • Tania Portolés Nicolau, Hans G.J. Mol, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 50th Annual North American Chemical Residue Workshop. Florida (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 21-07-2013. Científic. 2013.

  • Potential of Atmospheric Pressure Chemical Ionization Interface in Gas Chromatography coupled to Tandem Mass Spectrometry in Food and Environmental Analysis
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Tania Portolés Nicolau, Hans Mol, Joaquín Beltrán Arandes, Esteban Abad, Félix Javier Hernández Hernández. 9th Annual Workshop on LC/MS/MS Applications in Environmental Analysis and Food Safety. Burlington Ontario (Canadà). 06-05-2013. Científic. 2013.

  • Screening, Confirmation and Quantification of Residues and Contaminants in Food, Feed and Water Samples by UHPLC-Xevo G2 Qtof
  • Juan Vicente Sancho Llopis. 7th International symposium. Ms and Related Techniques in Advance Analytical Science. Manchester (Regne Unit). 23-04-2013. Científic. 2013.

  • Metabolomic Techniques for extra virgin olive oil origin discrimination by liquid chromatography coupled to quadrupole time-of-fliht mass spectrometry
  • Montserrat Raro Macián, R. Gil, Ramon Díaz San Pedro, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Validation of a qualitative screening method for pesticides in fruits and vegetables by GC-(APCI)QTOF-MS
  • Tania Portolés Nicolau, Hans G.J. Mol, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 4th Latin American Pesticide Residue Workshop. Bogotá (Colòmbia). 26-05-2013. Científic. 2013. Ed. Duopixel Estudio. ISBN 9789589960738.

  • The advantages of GC-(APCI) QTOF MS in the screening of waters samples
  • Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, J.G.J. Mol, Félix Javier Hernández Hernández. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 18-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648499.

  • Combined use of QTOF MS hyphenated to both liquid and gas chromatography for universal screening of organic pollutants in water
  • María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Maria Inés Cervera Vidal, Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • UPLC-(Q) TOF MS screeening of human and veterinary drugs in animal feed
  • Clara Boix Sales, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Advanced analytical LC-MS/MS methodology for the rapid determination of pesticides and metabolites in tropical fruits
  • Ana María Botero Coy, J.M. Marín Ramos, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 4th Latin American Pesticide Residue Workshop. Bogotá (Colòmbia). 26-05-2013. Científic. 2013. Ed. Duopixel Estudio. ISBN 9789589960738.

  • Rapid direct LC-MS/MS determination of glyphosate residues in vegetables without derivatization step
  • Ana María Botero Coy, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 4th Latin American Pesticide Residue Workshop. Bogotá (Colòmbia). 26-05-2013. Científic. 2013. Ed. Duopixel Estudio. ISBN 9789589960738.

  • Untargeted metabolomics for the discovery of urinary biomarkers for recombinant human growth hormone misuse by UHPLC-QTOF
  • Montserrat Raro Macián, Ramon Díaz San Pedro, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, J. Marcos, J. Segura, J. Bosch, D. Andreu, B.G. de la Torre, O.J. Pozo, R. Gutierrez-Gallego. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica.. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Can we trust in our nonylphenol determinations?
  • Neus Fabregat Cabello, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica.. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Hollow fiber liquid phase microextraction and mass spectrometry with isotope pattern deconvolution: A fast and reliable way to determine nonylphenol and octylhpenol in water samples
  • Neus Fabregat Cabello, A. Vidal, Florenci V. González, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • GC-APCI-QTOF MS:A powerful combination for screening and quantification in food safety field
  • Tania Portolés Nicolau, Maria Inés Cervera Vidal, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, J.G.J. Mol, Félix Javier Hernández Hernández. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Relevant aspects that affect analytes quantification and confirmation: use of quality controls, use of ILIS for matrix effects correction
  • Juan Vicente Sancho Llopis. The determination of illicit drug use in populations through wastewater biomarker analysis.. Lisboa (Itàlia). 11-12-2012. Científic. 2012.

  • Determination of cannabis and their transformation products in water samples by UHPLC coupled to QTOF and QqQ Mass analyzers
  • Clara Boix Sales, Lubertus Bijlsma, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. Norman Workshop. Occurrence, fate and effects of emerging pollutants in the environment-chemical analysis and toxicological assessment. Amsterdam (Països Baixos). 29-11-2012. Científic. 2012.

  • Screening of organic contamintants by GC-(Q)TOF MS using APCI and EI sources
  • Tania Portolés Nicolau, J.G.J. Mol, Juan Vicente Sancho Llopis, Lubertus Bijlsma, Félix Javier Hernández Hernández. Norman Workshop. Occurrence, fate and effects of emerging pollutants in the environment-chemical analysis and toxicological assessment. Amsterdam (Països Baixos). 29-11-2012. Científic. 2012.

  • Importance of MS selectivity and chromatographic separation in LC-MS/MS based methods when investigating pharmaceutical metabolites in water. Dipyrone as a case of study
  • María Ibáñez Martínez, Emma Gracia Lor, Lubertus Bijlsma, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 8th annual LC/MS/MS workshop on environmental applications and food safety. Barcelona (Espanya). 02-07-2012. Científic. 2012.

  • Investigation of pharmaceutical metabolites/transformation products in urban waste-water by LC-QTOF MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Emma Gracia Lor, Félix Javier Hernández Hernández. 8th annual LC/MS/MS workshop on environmental applications and food safety. Barcelona (Espanya). 02-07-2012. Científic. 2012.

  • Use of atmospheric pressure chemical ionization as alternative source for the determination of pesticides by gas chromatography
  • Jean Marc Joumier, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 36th International Symposium on Capillary Chromatography and 9th GCxGC Symposium. Riva del Garda (Itàlia). 27-05-2012. Científic. 2012.

  • Screening of herbal blends for legal highs by UHPLC-QTOFMS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Lubertus Bijlsma, Félix Javier Hernández Hernández. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Direct LC-MS/MS determination of glyphosate and ampa in vegetables
  • Ana María Botero Coy, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Analysis of anabolic steroids in urine by GC-APGC-MS/MS (QqQ and QTOF). Potential use for doping control
  • Montserrat Raro Macián, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, J. Marcos, R. Ventura, O.J. Pozo, J. Segura. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Specific determination of single pyrethrins in vegetables and fruits by LC-MS/MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, A. Peruga Mínguez, C. Hidalgo Ortíz, Félix Javier Hernández Hernández. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Evaluation of QTOF technology for the identification and quantification of water contaminants
  • A. Masiá, María Ibáñez Martínez, C. Blasco, Juan Vicente Sancho Llopis, Y. Picó, Félix Javier Hernández Hernández. 13ª Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona (Espanya). 14-11-2011. Científic. 2011.

  • Targeted and untargeted screening, quantification and confirmation of organic contaminants in watersusing UPL-QTOF MS: the positiva Workflow
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Lubertus Bijlsma, Félix Javier Hernández Hernández. 13ª Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona (Espanya). 14-11-2011. Científic. 2011.

  • Improved LC-MS/MS Analytical Methodology for the trace level determination of the herbicide glyphosphate and its metabolite AMPA in soils
  • Félix Javier Hernández Hernández, Ana María Botero Coy, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis. Micropol and Ecohazard 2011. Sydney (Australia). 11-07-2011. Científic. 2011.

  • Advanced universal screening of organic micropollutants in environmental and wastewater by combined use of GC-TOF ms and LC-QTOF MS
  • Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Ramon Díaz San Pedro. 7TH IWA Specialist Conference Micropol & Ecohazards. University of New South Wales, Sydney (Austràlia). 10-07-2011. Científic. 2011.

  • Potential of LC-QTOF MS for investigation of drugs of abuse in the aquatic environment.
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Lubertus Bijlsma, Clara Boix Sales, Félix Javier Hernández Hernández. SETAC Europe 21st Annual Meeting. Milan. 15-05-2011. Científic. 2011.

  • Investigating the presence of pharmaceuticals and metabolites in environmental water and wastewater by UHPLC-MS/MS with triple quadrupole and time of flight mass analyzers.
  • Félix Javier Hernández Hernández, Emma Gracia Lor, María Ibáñez Martínez, Ramon Díaz San Pedro, Juan Vicente Sancho Llopis. SETAC Europe 21st Annual Meeting. Milan. 15-05-2011. Científic. 2011.

  • Determination of the mycotoxin patulin in apple and derived products by UHPLC-MS/MS. Study of matrix effect with atmospheric pressure ionization (API) sources.
  • Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. V reunión de la sociedad española de espectrometria de masas (V RSEEM). Málaga. 11-04-2011. Científic. 2011.

  • LC-MS/MS multiresidue determination of 30 pesticides in tropical fruits from Colombia
  • Ana María Botero Coy, José Manuel Marín Ramos, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. V reunión de la sociedad española de espectrometria de masas (V RSEEM). Málaga. 11-04-2011. Científic. 2011.

  • Potential of UHPLC-QTOFMS for screening the presence of pesticides and metabolites in the aguatic environment
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández. Symposium on emerging pollutants, water treatment and remediation. Barcelona (Espanya). 23-03-2011. Científic. 2011.

  • Investigation of phamaceutical metabolites in urban wastewater by LC-QTOF MS.
  • Emma Gracia Lor, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. Symposium on emerging pollutants, water treatment and remediation. Barcelona (Espanya). 23-03-2011. Científic. 2011.

  • LC-QTOF MS elucidation of organic contaminants transformation products after water chlorination.
  • María Ibáñez Martínez, Clara Boix Sales, Lubertus Bijlsma, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. Symposium on emerging pollutants, water treatment and remediation. Barcelona (Espanya). 23-03-2011. Científic. 2011.

  • Exploring the capabilities of ultra high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry for the determination of mycotoxins in food matrices
  • Eduardo Beltrán Iturat, Cristina Ripollés Vidal, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praga. 01-11-2011. Científic. 2011. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 9788070807958.

  • Wine origin differentation using UHPLC-QTOF ms and metabolomic approaches
  • Ramon Díaz San Pedro, Tatiana Zamora, Raul González, Àngel Castillo Tirado, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praga. 01-11-2011. Científic. 2011. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 9788070807958.

  • Metabolomic approaches for food origin authentification
  • Ramon Díaz San Pedro, Oscar J. Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 4th Portuguese Mass Spectrometry Meeting. Lisboa. 13-12-2010. Científic. 2010.

  • Stable isotope dilution analysis of organic pollutant using LC-MS/MS (QqQ) and isotope pattern deconvolution.
  • Àngel Castillo Tirado, Emma Gracia Lor, Antoni Francesc Roig Navarro, Juan Vicente Sancho Llopis, P. Rodriguez González, J.I. Garcia Alonso. 27th (Montreux) Symposium on Liquid Chromatography/Mass Spectrometry. Montreux (Suiza). 10-11-2010. Científic. 2010.

  • Determination of microcystins and nodularin in surface water by automated on-line-solid phase extraction-ultra high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry.
  • Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 27th (Montreux) Symposium on Liquid Chromatography/Mass Spectrometry. Montreux (Suiza). 10-11-2010. Científic. 2010.

  • Ultra-high pressure liquid-chromatography-tandem mass spectrometry determination of around 50 multi-class pharmaceuticals in surface water and urban wastewater.
  • Emma Gracia Lor, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 27th (Montreux) Symposium on Liquid Chromatography/Mass Spectrometry. Montreux (Suiza). 10-11-2010. Científic. 2010.

  • Determination of nitrosamines in water at the NG/L LEVELS by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
  • Cristina Ripollés Vidal, María Elena Pitarch Arquimbau, Juan Vicente Sancho Llopis, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 28th International Symposium on Chromatography. València, España. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • New atmospheric pressure chemical ionization source for pesticide residues screenning by GC-QTOF-MS.
  • Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, A Newton, P Hancock. 28th International Symposium on Chromatography. València, Espanya. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Combination of GC-TOF MS and UHPLC-QTOF MS for wide-scope universal screening of organic pollutants and residues in food safety
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Ramon Díaz San Pedro, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández, E. Muñoz, A. Rúbies, F. Centrich. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de La Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • DETERMINATION OF AFLATOXINS AND OCHRATOXIN A IN BABY FOOD AND MILK BY ULTRA HIGH PRESSURE LIQUID CHROMATOGRAPHY COUPLED TO TANDEM MASS SPECTROMETRY
  • Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, M.A. Cortés, V. Yusá. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • UHPLC-MS/MS DETERMINATION OF INTRACELLULAR, DRINKING AND SURFACE WATER MICROCYSTINS
  • S. Ballester, Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, J. Rambla, M. Gonell, J.L. Aranda, A. Arnau. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Stable isotope dilution analysis of organic pollutants using LC-MS/MS (QqQ) and isotope patterns deconvolution.
  • Àngel Castillo Tirado, Emma Gracia Lor, Antoni Francesc Roig Navarro, Juan Vicente Sancho Llopis, P. Rodriguez Gonzalez, J.I. García Alonso. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • COMPREHENSIVE METHODOLOGY TO DISCOVER THE PRESENCE OF PESTICIDE METABOLITES IN FOOD SAMPLES BY UHPLC-QTOF
  • Susana Grimalt Brea, Juan Vicente Sancho Llopis, Oscar Pozo Mendoza, Félix Javier Hernández Hernández. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • RAPID SCREENING AND CONFIRMATION OF ILLICIT DRUGS, PRESCRIPTION DRUGS WITH POTENTIAL FOR ABUSE AND THEIR METABOLITES IN BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SAMPLES BY UHPLC-QTOF MS
  • Lubertus Bijlsma, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Ramon Díaz San Pedro, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • SIMULTANEOUS DETERMINATION OF TRIAZINES AND THEIR MAIN TRANSFORMATION PRODUCTS IN SURFACE WATERS AND WASTEWATER SAMPLES USING ULTRA-HIGH-PRESSURE LIQUID CHROMATOGRAPHY- TANDEM MASS SPECTROMETRY
  • f. Benvenuto, V. Mezzanotte, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • SIMULTANEOUS DETERMINATION OF THE MOST CONSUMED PHARMACEUTICALS IN SPAIN IN URBAN WASTEWATER BY UHPLC-MS/MS
  • Emma Gracia Lor, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • EVALUATION OF MATRIX EFFECTS IN ENVIRONMENTAL WATERS BY UHPLC-ESI-MS/MS
  • J.M. Marín Ramos, Emma Gracia Lor, Juan Vicente Sancho Llopis, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • UHPLC-MS/MS Determination Of Mycotoxins In Different Food Commodities
  • Eduardo Beltrán Iturat, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández. XV Reunión Nacional de la Sociedad Española de Química Analítica. Donostia-San Sebastián. 19-07-2009. Científic. 2009.

  • Determinación de micotoxinas en alimentos mediante cromatografia líquida de ultra resolución acoplada a espectrometría de masas en tándem (UHPLC-MS/MS)
  • Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. I Jornadas de investigación en seguridad alimentaria. València. 05-05-2009. Científic. 2009.

  • Determinación de la melamina en productos alimentarios por LC-MS/MS
  • María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. I Jornadas de investigación en seguridad alimentaria. València. 05-05-2009. Científic. 2009.

  • Determinación de micotoxinas en diferentes alimentos mediante UHPLC-MS/MS
  • Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. I Jornadas de investigación en seguridad alimentaria. València. 05-05-2009. Científic. 2009.

  • Determination of melamine in millk. Based and other food products by ion pair liquid chromatography- Tandem mass spectrometry.
  • María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. IX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFIA Y TÉCNICAS AFINES. SAN SEBASTIAN. 28-10-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461354863.

  • WIDE-SCOPE SCREENING OF MANY DIFFERENT ORGANIC POLLUTANTS AND RESIDUES BY GC-TOF-MS AND UHPLC-QTOF-MS IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH
  • Félix Javier Hernández Hernández, Ramon Díaz San Pedro, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis. 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS. PRAGA. 04-11-2009. Científic. 2009. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 9788070807262.

  • Rapid non-target screening of organic pollutants in food and water by UPLC-QTOFMS using home-made theoretical and experimental libraries
  • Ramon Díaz San Pedro, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 12as Jornadas de análisis instrumental. Barcelona. 21-10-2008. Científic. 2008.

  • Multi-residues method for the determination of pharmaceuticals in water by UPLC-MS/MS.
  • Emma Gracia Lor, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 12as JORNADAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL. Barcelona, España. 21-10-2008. Científic. 2008.

  • Simultaneous determination of amphetamine and amphetamine-like stimulants, cocaine and its metabolites, and the main metabolite of cannabis in surface waters and urban wastewaters by UPLC-MS-MS
  • Lubertus Bijlsma, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. 12as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona (Espanya). 21-10-2008. Científic. 2008.

  • Application of UPLC-MS/MS for multi-class analysis of pesticide residues in water.
  • J.M. Marin Ramos, Emma Gracia Lor, Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. I WORKSHOP DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. GRANADA, ESPAÑA. 16-10-2007. Científic. 2007.

  • LC-MS/MS determination of multiclass marine toxins in molluscs
  • María Ibáñez Martínez, Eduardo Beltrán Iturat, Roque Serrano Gallego, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. VII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques. Granada. 17-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • UPLC-QTOFMS for rapid screening of organic contaminants in environmental and food samples
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, S. Grimalt, C. Guerrero, Félix Javier Hernández Hernández. I Workshop of the Spanish Society of Mass Spectrometry. Granada. 16-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • Application of UPLC-MS/MS for multi-class analysis of pesticide residues in water
  • J.M. Marin, Emma Gracia Lor, Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. I Workshop of the Spanish Society of Mass Spectrometry. Granada. 16-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • Confirmación de la Identidad de Contaminantes orgánicos en Muestras Ambientales mediante Técnicas LC-Tandem MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Óscar Juan Pozo Mendoza, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez, W. Niessen. III Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Oviedo. 26-09-2006. Científic. 2006.

  • Potential de LC-MS en el Anàlisis (Cuantificación, Confirmación y Elucidación) de Residuos de Plaguicidas y productos de Transformación en Aguas
  • María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Óscar Juan Pozo Mendoza, Félix Javier Hernández Hernández. III Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Oviedo. 26-09-2006. Científic. 2006.

  • Determination of Antibiotics in Water Samples by Liquid Chromatography coupled to Electrospray Ionization-Tandem Mass Spectrometry
  • C. Guerrero, Óscar Juan Pozo Mendoza, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. 2nd Internatonal Workshop on Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry for Screening and Trace Level Quantitation in environmental and Food Samples. Barcelona. 18-09-2006. Científic. 2006.

  • Potential of LC-QTOF MS in Pesticide Residues
  • Susana Grimalt, Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 2nd Internatonal Workshop on Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry for Screening and Trace Level Quantitation in environmental and Food Samples. Barcelona. 18-09-2006. Científic. 2006.

  • Multi-Residue Determination of Pesticide Residues in Fruits by Ultra-Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry
  • M. Barreda, Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, J.Ll. Liberia, M.A. Cortés, B. Bagó. 2nd Internatonal Workshop on Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry for Screening and Trace Level Quantitation in environmental and Food Samples. Barcelona. 18-09-2006. Científic. 2006.

  • Study of Different Atmospheric Pressure Interfaces for the Determination of Acrylamide in Water by LC-MS/MS at Sub-ppb Levels
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Jose Manuel Marin, Óscar Juan Pozo Mendoza, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 17th International Mass Spectrometry Conference. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006.

  • Potential of LC-QTOF MS for Analysis of Pesticide Residues in Fruit Samples
  • Félix Javier Hernández Hernández, Susana Grimalt, Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau. 17th International Mass Spectrometry Conference. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006.

  • Methodological Approach for the Use of GC-TOF MS for the Identification and Confirmation of Organic Pollutants in Environmental and Biological Samples
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 17th International Mass Spectrometry Conference. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006.

  • Confirmation of positive samples by liquid chromatography tandem mass spectrometry: achievements and pitfalls
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Óscar Juan Pozo Mendoza, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández. 1st International Workshop on Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry for screening and trace level quantitation in environmental and food samples. Barcelona. 20-06-2005. Científic. 2005.

  • Multiresidue LC-MS/MS determination of fifty non GC-amenable pesticides in different food commodities
  • Félix Javier Hernández Hernández, Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, Lubertus Bijlsma, M. Barreda, María Elena Pitarch Arquimbau. 1st International Workshop on Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry for screening and trace level quantitation in environmental and food samples. Barcelona. 20-06-2005. Científic. 2005.

  • LC-MS/MS trace-level determination of benfuracarb and its metabolites carbofuran and 3-OH-carbofuran in oranges
  • S. Grimalt, Juan Vicente Sancho Llopis, Óscar Juan Pozo Mendoza, Félix Javier Hernández Hernández. 1st International Workshop on Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry for screening and trace level quantitation in environmental and food samples. Barcelona. 20-06-2005. Científic. 2005.

  • Residue determination of glyphosate, glufosinate and aminomethylphosphonic acid in water and soil samples by liquid chromatography coupled to electrospray tandem mass spectrometry
  • María Ibáñez Martínez, Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 1st International Workshop on Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry for screening and trace level quantitation in environmental and food samples. Barcelona. 20-06-2005. Científic. 2005.

  • Potential of LC-MS/MS for the determination of anionic, cationic and neutral pesticides and metabolites in food matrices
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, Óscar Juan Pozo Mendoza, M.Barreda, Lubertus Bijlsma, María Elena Pitarch Arquimbau, S.Grimalt. 2nd International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praga. 02-11-2005. Científic. 2005. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 8070805781.

  • Uso de diferentes analizadores de masa (triple cuadrupolo, tiempo de vuelo y QTOF) para la confirmación de residuos de contaminantes orgánicos en aguas
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Óscar Juan Pozo Mendoza, Félix Javier Hernández Hernández. Reunión Nacional Grupo Espectrometría de masas. Barcelona. 29-11-2004. Científic. 2004.

  • Determinación y confirmación de residuos de antibióticos en aguas a niveles de ng/mL mediante extracción en fase sólida acoplada a cromatografía líquida-espectrometría de masas en tandem
  • Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Carlos Guerrero Ramos, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, E.A. Hogendoorn. Reunión Nacional Grupo Espectrometría de masas. Barcelona. 29-11-2004. Científic. 2004.

  • Quantification and confirmation of pesticides and polar transformation products in water by LC-MS using diferente tandem mass spectrometric tecniques
  • Félix Javier Hernández Hernández, J.M. Marín Ramos, María Ibáñez Martínez, Óscar Juan Pozo Mendoza, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis. 21st Symposium on Liquid Chromatography/Mass spectrometry. Montreux (Suiza). 10-11-2004. Científic. 2004.

  • Use of quadrupole time-of-flight mass spectrometry in the elucidation of unknown compounds present in environmental water
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Óscar Juan Pozo Mendoza, W. Niessen, Félix Javier Hernández Hernández. 21st Symposium on Liquid Chromatography/Mass spectrometry. Montreux (Suiza). 10-11-2004. Científic. 2004.

  • Multiresidual determination of polar pesticides and their transformation products in groudwater by on-line SPE-LC-ESI-MS/MS
  • J.M. Marín, O. Pozo, María Elena Pitarch Arquimbau, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 3rd Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques / 3rd Waste Water Cluster European Workshop. Almería. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Improved LC-LC method for the determination of glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) residues in environmental waters
  • C. Hidalgo, C. Rios, M. Hidalgo, V. Salvado, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 3rd Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques / 3rd Waste Water Cluster European Workshop. Almeria. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Analytical strategies based on the use of LC-MS for the quantitation and identification of pesticides residues in environmental waters
  • María Ibáñez Martínez, O. Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 3rd Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques / 3rd Waste Water Cluster European Workshop. Almería. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Liquid chromatography coupled to hybrid quadrupole-time of flight mass spectrometry (LC-QTOFMS) as a valuable tool for identification of pesticides transformation products in environmental waters. Tri
  • María Ibáñez Martínez, O.Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  • LC-MS/MS potential in pesticide determination in vegetable products
  • Juan Vicente Sancho Llopis, O.J.Pozo, S.Grimalt, M.Barreda, Francisco López Benet, J.M.Marín, Félix Javier Hernández Hernández. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  • Analysis of fluoroquinolones and quinolones used in human therapy in Spain
  • C.Guerrero-Ramos, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, M.Alos-Miñana. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  • Rapid determination of about fifty pesticides and metabolites in environmental waters at the ppt level by SPE-LC-MS/MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, O. Pozo, A.B. Lara, Félix Javier Hernández Hernández. 2nd International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries. Valencia (Espanya). 09-05-2001. Científic. 2001.

  • Evaluation of exposition to organophosphorus compounds by determination of biomarkers in serum and urine by (LC-)LC-MS/MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, O. Pozo, María Elena Pitarch Arquimbau, C. Armelles, M.J. Saez, Félix Javier Hernández Hernández. 2nd International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries. Valencia (Espanya). 09-05-2001. Científic. 2001.

  • Determination of organophosphorus pesticides and metabolites in biological fluids by LC/MS/MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet. 9as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona (Espanya). 10-11-1999. Científic. 1999.

  • Determinación de residuos de glifosato en suelos, aguas y productos vegetales mediante derivatización precolumna y cromatografía líquida con columnas acopladas
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. VII congreso Sociedad Española de Malherbología. Logroño. 23-11-1999. Científic. 1999. Ed. Gobierno de La Rioja. ISBN 8487110177.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Evolución de la LC-MS. A personal journey
  • Juan Vicente Sancho Llopis. CSIC (Espanya). 22-05-2013.

  • Potencial de UHPLC-QTOFMS para investigar la presencia de drogas de abuso, fármacos y sus metabolitos en el medio acuático
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Emma Gracia Lor, Clara Boix Sales, Félix Javier Hernández Hernández. Facultad de Química de la Universitat de Barcelona (Espanya). 30-05-2011.

  Comités de congresos


  • Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 4th International Mass Spectrometry School. Sitges (Barcelona ) (Espanya). 15-09-2019. Científic.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. XVIII Reunión científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. XVIII Reunión científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. V Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas (V RSEEM). Málaga (Espanya). 11-04-2011. Científic.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. V Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas (V RSEEM). Málaga (Espanya). 11-04-2011. Científic.

  • Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Roque Serrano Gallego, Antoni Francesc Roig Navarro, María Elena Pitarch Arquimbau, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Cstelló de la Plana. 30-09-2009. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2019 TALANTA.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2019 MICROCHEMICAL JOURNAL.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2019 ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2019 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2019 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2019 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2018 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2018 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2018 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2016 DRUG TESTING AND ANALYSIS.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2016 ANALYTICAL METHODS.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2016 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2016 ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2015 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2015 RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2015 ANALYTICAL METHODS.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2014 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2014 ANALYTICAL METHODS.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2013 JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2013 ANALYTICAL METHODS.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2008 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2008 ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2008 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2008 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2007 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • Juan Vicente Sancho Llopis. 2007 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.