UJI

Informació personal

FABREGAT SAFONT, DAVID
 • Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal)
 • Becari/ària FPU del Ministeri
 • Membre del grup d'investigació Q-AMS - Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES
 • NA1118DD - (964 387338)
 • fabregad@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-2918-227X

 • Horari Actual


  Horari de tutories de David Fabregat Safont


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 11:00 10-09-2019 23-01-2020
  Dijous 10:00 11:00 10-09-2019 23-01-2020

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 11:00 24-01-2020 31-07-2020
  Dijous 10:00 11:00 24-01-2020 31-07-2020

  Horari de docència de David Fabregat Safont


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1006 - LA6 Dimarts 15:30 19:00 15-10-2019 15-10-2019
  EE1006 - LA6 Dimarts 15:31 19:00 19-11-2019 17-12-2019
  EM1006 - LA6 Dimarts 15:30 19:00 15-10-2019 15-10-2019
  EM1006 - LA6 Dimarts 15:31 19:00 19-11-2019 17-12-2019
  EQ1006 - LA6 Dimarts 15:30 19:00 15-10-2019 15-10-2019
  EQ1006 - LA6 Dimarts 15:31 19:00 19-11-2019 17-12-2019
  ET1006 - LA6 Dimarts 15:30 19:00 15-10-2019 15-10-2019
  ET1006 - LA6 Dimarts 15:31 19:00 19-11-2019 17-12-2019
  QU0912 - LA4 Dilluns 15:30 18:30 23-09-2019 21-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  QU0908 - LA2 Dijous 15:30 19:30 30-01-2020 23-04-2020
  QU0908 - TE1 Dijous 09:00 10:00 20-02-2020 20-02-2020
  QU0908 - TU2 Dijous 18:30 19:30 23-01-2020 09-04-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1006 - Química Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1006 - Química Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1006 - Química Grau en Enginyeria Química
  ET1006 - Química Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  QU0908 - Noves Tecnologies de la Informació i Computació Aplicades a la Química (Informàtica) Grau en Química
  QU0912 - Química Analítica I Grau en Química