UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARTÍ FORÉS, SERGIO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Becari/ària FPI de la Generalitat
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació Bioquímica Computacional
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE MATERIALS AVANÇATS
 • TC1218DD - (964 728073)
 • smarti@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-1087-7143
 • Ressenya Personal

  Personal:

  Categoria professional: Professor Titular d'Universitat (09/09/2009)

  Llicenciatura / Grau / Doctorat Centre Any
  Llicenciatura Química (plan 1993)   Universitat Jaume I   1997
  Doctor Europeu en Química Universitat   Universitat Jaume I   2002
  Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió (plan 1991)   Universitat Jaume I   2005
  • Premi Extraordinari de Doctorat (Universitat Jaume I, 2003)
  • Premi Extraordinari Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Universitat Jaume I, 2006)
  • Premi Expoquimia I + D + I (Barcelona, ​​2008)

   

  Recerca:

  Nº d'Sexennis concedits: 2 (últim 2005-2010)

  Nº d'Tesis doctorals (co) dirigides: 1

  Nº de Publicacions: 62 (46 de les quals en el Q1)

  Índex h: 20

  Cites totals: 1137 (690 sense auto-cites)

  Cites mitjana per any (darrers 5 anys): 121 (72 sense auto-cites)

  Trajectòria cientítica:

  • Estudi teòric de reaccions químiques catalitzades per enzims: es pretén, d'una banda, millorar el coneixement del mecanisme químic a través del qual operen diversos processos bio-catalitzats, així com fer llum en l'aclariment del mecanisme d'actuació genèric de la catàlisi enzimàtica. Millorar la nostra comprensió dels processos químics ens permet exercir control sobre aquests, inhibint (a través del disseny racional de fàrmacs) o magnificant (a través de la promiscuïtat enzimàtica) la seva activitat. L'elecció dels sistemes a estudi s'ha realitzat, en part, en funció de l'interès social que puguin despertar, com per exemple l'ús d'anticossos, o la inhibició de sistemes com l'HIV-1, la Timidilato sintasa o la P450 aromatasa.
  • Desenvolupament i implementació de tècniques i metodologies en l'àmbit de la química computacional: es persegueix l'obtenció de models computacionals cada vegada més precisos, dels quals poder extreure aquella informació encara inaccessible avui en dia de manera experimental. En aquest àmbit hem destinat esforços a:
   • la millora en la descripció del potencial híbrid QM / MM mitjançant la introducció de termes correctius o l'ocupació de hamiltonians QM més rigorosos
   • l'adaptació de diferents tècniques per a l'exploració de la superfície d'energia potencial en mitjans condensats
   • l'ús de metodologies per a l'estimació de l'energia lliure, a través de la inclusió de l'espai conformacional (o flexibilitat) de l'enzim en els càlculs
   • el desenvolupament i implantació de coordenades que ens permetin seguir el procés de reacció química de manera més precisa (com a coordenades col·lectives o la coordenada del solvent); v) calcular de manera eficient l'efecte túnel en processos enzimàtics.

   

  Docència:

  Hores de classe impartides: 2312 (en diverses titulacions / cursos)

  Hores invertides en cursos de millora docent: 35

  Nombre de projectes de millora educativa: 8

  Avaluació mitjana de l'alumnat: 4.29 (sobre un total de 1825 hores)


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1006 - Química Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1006 - Química Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1006 - Química Grau en Enginyeria Química
  ET1006 - Química Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  QU0940 - Modelització en Bioquímica Grau en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIM030 - Disseny de Fàrmacs Assistit per Ordinador Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  SJB013 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2014)
  SJJ013 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2021)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Hybrid Schemes Based on Quantum Mechanics/Molecular Mechanics Simulations: Goals to Success, Problems and Perspectives
  • Silvia Ferrer Castillo, José Javier Ruiz Pernia, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, Iñaki Tuñón, Juan Bertran, Juan Manuel Andrés Bort. Advances in Protein Chemistry and Structural Biology. Computational Chemistry Methods in Structural Biology (Volume 85). Ed. Elsevier; Academic Press. 2011. ISBN 9780123864857. Científic.

  • Computational modeling of biological systems: The Ldh Story
  • Silvia Ferrer Castillo, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, Iñaki Tuñón. Kinetics and Dynamic. Dordrecht (Netherlands). Ed. Springer; Business Media B.V. 2010. ISBN 9789048130337. Científic.

  • Millora del procés d’aprenentatge autònom en laboratoris de pràctiques: aplicació a la IA10 de llicenciatura en químiques.
  • Sergio Martí Forés. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Improving catalytic antibodies by means of computational techniques
  • Sergio Martí Forés, Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Moliner Ibáñez, Estanislao Silla, Iñaki Tuñón, Juan Bertrán. Modelling Molecular Structure and Reactivity in Biological Systems. Ed. Royal Society of Chemistry (RSC). 2006. ISBN 9780854046683. Científic.

  • Detecció de mancances en les capacitats de pràctiques als laboratoris de química analítica. Foment de l’aprenentatge autònom amb recursos web.
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Sergio Martí Forés. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Hybrid QM/MM Studies on Chemical Reactivity
  • Raquel Castillo Solsona, Mónica Oliva Domínguez, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, I. Tuñón, Juan Manuel Andrés Bort. Recent Research Developments in Quantum Chemistry, Vol 3. India. Ed. Transworld Research Network. 2002. ISBN 817895043X. Científic.

  Ponències a congressos


  • QM/MM theoretical studies of enzyme catalyzed reactions
  • Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, Raquel Castillo Solsona, Katarzyna Patrycja Swiderek, María Teresa Roca Moliner, Kemel Arafet Cruz, Manuel Delgado, Daria De Raffele, Natalia Serrano Aparicio. 6th International Iberian Biophysics Congress X Iberoamerican Congress of Biophysics (2018 IIBC). Castelló (Espanya). 22-06-2018. Científic. 2018. ISSN 2445-4311.

  • Computational study of the retro-aldol de novo designed enzymes
  • Sergio Martí Forés, Daria De Raffele, Vicente Moliner Ibáñez. 6th International Iberian Biophysics Congress X Iberoamerican Congress of Biophysics (2018 IIBC). Castelló (Espanya). 20-06-2018. Científic. 2018. ISSN 2445-4311.

  • Alternativa “low-cost” para el uso docente de Mathematica®
  • Sergio Martí Forés, Josep Hilari Planelles Fuster, José Luis Movilla Rosell. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios y II Taller sobre innovación educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 10-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Puesta en marcha de plan de actuación en respuesta a prescripciones eur- ace® para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Pedro Balaguer Herrero, Vicente Beltrán Porcar, María Dolores Bovea Edo, Cristina Chiralt Monleon, Francisco José Colomer Mendoza, Ana Gosalbo Nebot, Leonor Hernández López, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Rodrigo Llopis Doménech, Sergio Martí Forés, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, María José Orts Tarí, Ana María Piquer Vicent, Gabriel Recatalá Ballester, Julio Ariel Romero Pérez, Daniel Sánchez García-Vacas, Francisco Tomas Sánchez Marín, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • New theoretical insights into the mechanism of human aromatase (CYP19A1). Exploration of its hitherto unknown second catalytic subcycle
  • Ignacio Viciano Gonzalo, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés. 10th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications (ESPA2016). Castellón (Espanya). 28-06-2016. Científic. 2016.

  • Hydrogen atom abstraction via Cytochrome P450 Aromatase: mechanistic insights from the analysis of electron localization function and catastrophe theory (Abstract)
  • Ignacio Viciano Gonzalo, P. González Navarrete, Juan Manuel Andrés Bort, Sergio Martí Forés. 9th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications. (ESPA 2014). Badajoz (Espanya). 02-07-2014. Científic. 2014.

  • Making Enzymes Heavier
  • I. Tuñón, R. Garcia Meseguer, José Javier Ruiz Pernia, María Teresa Roca Moliner, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez. QUITEL2013. Granada (Espanya). 30-06-2013. Científic. 2013.

  • Estudio teórico QM/MM de la hidroxilación de sustratos catalizada por el Citocromo P450 Aromatasa (CYP19A1)
  • Ignacio Viciano Gonzalo, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés. XXXVIII Congress of Theoretical Chemists of Latin Expression. Natal (Brasil). 02-12-2012. Científic. 2012.

  • Implementation of a solvent coordinate for QM/MM simulations of hydride transfer in Formate Dehydrogenase
  • R. Garcia-Meseguer, I. Tuñón, D. Laage, J.T. Hynes, Sergio Martí Forés, José Javier Ruiz Pernia. 8th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications. Barcelona (Espanya). 26-06-2012. Científic. 2012.

  • Hibrid Schemes Based on Quantum Mechanics/Molecular Mechanics Simulations: Goals to Success, Problems and Perspectives
  • Silvia Ferrer Castillo, José Javier Ruiz Pernia, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, I. Tuñón, J. Bertrán, Juan Manuel Andrés Bort. XXXVII Congreso de Químicos Teóricos de Expresión Latina (QUITEL 2011). Riviera Maya (Mèxic). 04-12-2011. Científic. 2011.

  • A new collective coordinate for the study of chemical reactions in condensed media
  • José Javier Ruiz Pernia, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, I. Tuñón. XXXIII Reunión Bienal de la RSEQ. Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Molecular simulations of promiscuous activities: the mbti case
  • Silvia Ferrer Castillo, Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, I. Tuñón, J. Bertrán. Wold Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC-2011). Santiago de Compostela. 17-07-2011. Científic. 2011.

  • Beyond the dinstinguished reactión coordinate. A new collective coordinate for the study of reactions in condensed phases
  • José Javier Ruiz Pernia, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, I. Tuñón. Ninth Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC-2011). Santiago de Compostela. 17-07-2011. Científic. 2011.

  • DFT/MM studies of the cytochrome P450 aromatase inhibition by exemestane, in the treatment of breast cancer
  • I. Viciano, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés. Expanding the frontiers of molecular dynamics simulations in biology. Barcelona. 23-11-2010. Científic. 2010.

  • DFT/MM Studies of The Exemestane as an aromatase inhibitor in the treatment of female breast cancer.
  • I. Viciano, Ignacio Viciano Gonzalo, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez. International Symposium of Theoretica Biophysics. Roscoff (França). 29-06-2010. Científic. 2010.

  • DFT study of Compound I and theoretical study of Two-State Reactivity of Exemestane in the first hydroxylation step of cytochrome P450 Aromatase.
  • I. Viciano, Ignacio Viciano Gonzalo, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés. 7th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications. Oviedo (Espanya). 29-06-2010. Científic. 2010.

  • Application of the EA-VTST/MT methodology to thymidylate synthase
  • Natalia Kanaan Izquierdo, Maite Roca, Silvia Ferrer Castillo, Mireia García, Sergio Martí Forés, Iñaki Tuñón, Vicente Moliner Ibáñez. Gordon Research Conferences. United States. 14-02-2010. Científic. 2010.

  • Theoretical QM/MM studies. Chorismate mutase activity in the salicylate synthase from Mycobacterium tuberculosis, Mbtl
  • Silvia Ferrer Castillo, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, I. Tuñón, J. Bertrán. Expanding the frontiers of molecular dynamics silulations in biology. Barcelona. 23-11-2009. Científic. 2009.

  • Dynamical effects on the reaction catalysed by Thymidylate Synthase
  • Natalia Kanaan Izquierdo, M.Roca, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez. Expanding the frontiers of molecular dynamics simulations in biology. Barcelona. 23-11-2009. Científic. 2009.

  • A theoretical Study of Thymidylate Synthase
  • Natalia Kanaan Izquierdo, Silvia Ferrer Castillo, M.Garcia-Viloca, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez. Theoretical Biophysics International Symposium (Theobio 09). Roscoff, the. 29-06-2009. Científic. 2009.

  • Secondary activity in the enzyme mbti from mycobacterium tubercolsis. Theoretical QM/MM studies
  • Silvia Ferrer Castillo, I Tuñón, Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés. Theoretical Biophysics International Symposium (Theobio 09). Roscoff. 29-06-2009. Científic. 2009.

  • Kinetic Isotope Effects in Thymidylate Synthase
  • Natalia Kanaan Izquierdo, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, M. Garcia-Viloca, Silvia Ferrer Castillo. ISOTOPES 2009. Romania. 25-05-2009. Científic. 2009.

  • A QM/MM study of the Thymidylate Synthase molecular mechanism
  • Natalia Kanaan Izquierdo, Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés. WATOC 2008. Sydney, Australia. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • Kinetic isotope effects for methyl transfer by means of QM/MM and ensemble-averaging calculations
  • Natalia Kanaan Izquierdo, J.J. Ruiz-Pernía, Ian H. Williams, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez. ESPA 2008. Mallorca. 02-09-2008. Científic. 2008.

  • Computational studies of enzymatic reactions: What can we provide?
  • Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, I. Tuñon. Isotopes07. Benicàssim (Spain). 27-05-2007. Científic. 2007.

  • A QM/MM study of the rate limiting step in the Formate Dehydrogenase
  • Raquel Castillo Solsona, Mónica Oliva Domínguez, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez. Isotopes07. Benicàssim (Spain). 27-05-2007. Científic. 2007.

  • Alkaline hydrolysis of phosphoesters. A theoretical study including medium effects
  • V. López, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, I. Tuñón, E. Silla, J. Bertrán. Isotopes07. Benicàssim (Spain). 27-05-2007. Científic. 2007.

  • 2-Dimensional spline corrections for the proton and hydride transfers in the
  • M. Rostkowski, P. Paneth, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez. Isotopes07. Benicàssim (Spain). 27-05-2007. Científic. 2007.

  • Temperature Independent KIEs in Thymidylate Synthase
  • Natalia Kanaan Izquierdo, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, A. Kohen. Isotopes07. Benicàssim (Spain). 27-05-2007. Científic. 2007.

  • Estudo QM/MM de inibidores de integrase do HIV-1
  • Cláudio N. Alves, Sergio Martí Forés, Raquel Castillo Solsona, Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Moliner Ibáñez, Iñaki Tuñón, Estanislao Silla. Chitel 2006. Côtes de Carthage (Tunísia). 01-09-2006. Científic. 2006.

  • Rational design of improved biological catalysts from computational chemistry techniques
  • Sergio Martí Forés, Raquel Castillo Solsona, Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Moliner Ibáñez, E. Silla, I. Tuñón, J. Bertrán. ESPA 2006. Electronic Structure: Principles and Applications. Santiago de Compostela (España). 18-07-2006. Científic. 2006.

  • Computer Aided Rational Design of Biological Catalysts
  • Sergio Martí Forés, Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Moliner Ibáñez, E. Silla, I. Tuñón, J. Bertrán. 2006 ISQBP President's Meeting. Estrasburgo (França). 24-06-2006. Científic. 2006.

  • QM/MM Modelling of the formate ion oxydation to CO2 by formate dehydrogenase
  • Mónica Oliva Domínguez, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Moliner Ibáñez. 2006 ISQBP President's Meeting.. Estrasburgo (França). 24-06-2006. Científic. 2006.

  • Theoretical study of lactate dehydrogenase. Estimation of rate constant using free energy perturbation and multidimensional quantum tunneling dynamics
  • Silvia Ferrer, M. Garcia-Viloca, Sergio Martí Forés, I. Tuñón, Vicente Moliner Ibáñez, A.González-Lafont, J.M. Lluch. 2006 ISQBP President's Meeting. Estrasburgo (França). 24-06-2006. Científic. 2006.

  • Thermal nuclear motion effect on electron transfer pathway in PHM. A perfect fitting for a water bridge
  • Aurélien de la Lande, Oliver Parisel, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez. 2006 ISQBP President's Meeting.. Estrasburgo (França). 24-06-2006. Científic. 2006.

  • A QM/MM study of the protein-ligand interaction energy for inhibitors of HIV-1 IN
  • C. N. Alves, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, Juan Manuel Andrés Bort, Raquel Castillo Solsona, I. Tuñon, E. Silla. MedChem Europe 2006. Praga (República Txeca). 21-02-2006. Científic. 2006.

  • A Theoretical Approach to the Study of Chemical Reactions in Biological Catalysis
  • Natalia Kanaan Izquierdo, Sergio Martí Forés, María Teresa Roca Moliner, Raquel Castillo Solsona, Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Moliner Ibáñez, Silvia Ferrer, Iñaki Tuñon, Estanislao Silla, Juan Bertrán, Ian H. Williams, Amnon Kohen. Isotopes in Biological and Chemical Sciences. GRC. Ventura, California, EEUU. 12-02-2006. Científic. 2006.

  • A theoretical study of the reaction catalysed by the enzyme Thymidylate Synthase
  • Natalia Kanaan Izquierdo, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez. Theoretical Biophysics Symposium. Örebro University, Örebro (Sweden). 28-06-2005. Científic. 2005.

  • A QM/MM Study of the rate limiting step in the Formate Dehydrogenase
  • Mónica Oliva Domínguez, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Juan Manuel Andrés Bort, Vicente Moliner Ibáñez. Computational Chemical Dynamics. Minnesota (Estats Units). 07-10-2004. Científic. 2004.

  • Theoretical Insights in Enzyme Catalysis. Towards a rational Design of Catalytic Antibodies
  • Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, María Teresa Roca Moliner, Raquel Castillo Solsona, Juan Manuel Andrés Bort, Silvia Ferrer, Iñaki Tuñon, Estanislao Silla, Juan Beltrán, Ian H.Williams. ESPA 2004. Electronic Structure. Principles and Applications. Valladolid. España. 15-09-2004. Científic. 2004.

  • A Theoretical Approach to the Study of Enzyme Catalysis. Theory and Applications
  • Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, María Teresa Roca Moliner, Raquel Castillo Solsona, Juan Manuel Andrés Bort, Silvia Ferrer, Iñaki Tuñon, Estanislao Silla, Juan Beltrán, Ian H. Willians. m-Theochem. Modelling and Understanding in Theoretical Chemistry. Luca (Itàlia). 01-08-2004. Científic. 2004.

  • Estudis teòrics de reaccions químiques en entorns proteics. Comparació amb resultats experimentals
  • Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, María Teresa Roca Moliner, N.Kanaan, Juan Manuel Andrés Bort, I.Tuñon, S.Ferrer, E.Silla, J.Beltrán, Ian H.Williams. XX Reunió de la Xarxa de Química Teórica. Barcelona. España. 12-07-2004. Científic. 2004.

  • Métodos Híbridos QM/MM Aplicados al Estudio de Reacciones Químicas en Fase Condensada: Reacciones en Disolución y en Entornos Proteicos
  • Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, María Teresa Roca Moliner, Juan Manuel Andrés Bort, I. Tuñón, S. Ferrer, E. Silla, J. Bertrán. 29ème Congrès Internacional des Chimistes Théoriciens d'Expression Latine.. Marrakech (Marroc). 07-09-2003. Científic. 2003.

  • Hybrid QM/MM Theoretical Study of the Oxy-Cope Reaction. Potential Energy Surface Exploration and Statistical Methods
  • Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, Juan Manuel Andrés Bort, I. Tuñón, E. Silla, J. Bertrán. Modeling Chemical Reactivity: From Gas-Phase to Solution and Enzymes.. Nancy (França). 16-07-2003. Científic. 2003.

  • Theoretical Studies of Enzyme Reaction Mechanisms: A Combination of QM/MM Optimizations and Statistical Simulations Methods
  • I. Tuñón, E. Silla, Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, Juan Manuel Andrés Bort, Joaquín Beltrán Arandes, I.H. Williams, M.J. Field. 6th World Congress of Theoretical Oriented Chemists (WATOC). Lugano (Suiza). 04-08-2002. Científic. 2002.

  • Hybrid QM/MM Methods for Reactions in Condesed Media: Kinetic Isotope Effects Calculations as Proof of Mechanistic Proposals
  • Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, Juan Manuel Andrés Bort, E. Silla, I. Tuñón, Joaquín Beltrán Arandes, I.H. Williams, M.J.Field. 6th World Congress of Theoretical Oriented Chemists (WATOC). Lugano (Suiza). 04-08-2002. Científic. 2002.

  • A Statistical QM/MM and Hybrid PES Exploration Study of the Chorismate Mutase
  • Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, Juan Manuel Andrés Bort, I. Tuñón, E. Silla, Joaquín Beltrán Arandes. 6th World Congress of Theoretical Oriented Chemists (WATOC). Lugano (Suiza). 04-08-2002. Científic. 2002.

  • QM/MM Potential energy surface of DHF N5 Protonation in DHFR
  • Silvia Ferrer Castillo, I. Tuñón, Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés. 6th World Congress of Theoretical Oriented Chemists (WATOC). Lugano (Suissa). 04-08-2002. Científic. 2002.

  • A Hybrid QM/MM Theoretical study of the Molecular Mechanism of the Reaction Catalyzed by the Catechol O-Methyltransferase Enzyme
  • María Teresa Roca Moliner, Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, I.Tuñón, Juan Manuel Andrés Bort. 6th World Congress of Theoretical Oriented Chemists (WATOC). Lugano (Suiza). 04-08-2002. Científic. 2002.

  • A QM/MM Theoretical Study of Enzyme Reaction Mechanism. An Analysis of the Electrostatic and Mechanical Contributions
  • Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, Raquel Castillo Solsona, Mónica Oliva Domínguez, Juan Manuel Andrés Bort, I. Tuñón, E. Silla, J. Bertrán, M.J. Field, P. Sherwood, I.H. Williams. Electronic Structure: Prediction and Applications. Donostia. 04-10-2000. Científic. 2000.

  • Estudios Teóricos de Reacciones Enzimáticas mediante Técnicas Híbridas QM/MM
  • Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, Raquel Castillo Solsona, Mónica Oliva Domínguez, Juan Manuel Andrés Bort, I. Tuñón, E. Silla, J. Bertran, J. Field, I.H. Williams. XXVI Congresso dos Químicos Teóricos de Expressao Latina. Caxambu (Brasil). 03-09-2000. Científic. 2000.

  • Theoretical Study of Enzyme Reaction Mechanisms by a Hybrid QM/MM Method.
  • Vicente Moliner Ibáñez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Mónica Oliva Domínguez, Juan Manuel Andrés Bort, A. J. Turner, I.A. Williams. 5th World Congress of Theoretically Oriented Chemists WATOC99. Londres. 01-08-1999. Científic. 1999.

  • Estructura i Reactivitat Química. Efectes del Medi: Dissolvent i Enzims
  • Juan Manuel Andrés Bort, Armando Beltrán Flors, Rosa María Llusar Barelles, Vicente Sixto Safont Villarreal, Vicente Moliner Ibáñez, Joaquín Jose Queralt Gimeno, Mónica Oliva Domínguez, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Mònica Calatayud Antonino. XV Reunió del Grup de Química Teòrica de Catalunya. Bellaterra (Espanya). 14-06-1999. Científic. 1999.

  • Theoretical modelling of reaction mechanisms by a hybrid QM/MM method
  • Vicente Moliner Ibáñez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Mónica Oliva Domínguez, Juan Manuel Andrés Bort. Molecular Structure and Dynamics in Biology. Elba (Itàlia). 08-09-1998. Científic. 1998.

  • Theoretical QM/MM study of enzyme reaction mechanisms
  • Vicente Moliner Ibáñez, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Juan Manuel Andrés Bort. 14 th International Conference on Physical Organic Chemistry. 4th Latin American Conference on Physical Organic Chemistry. Florianópolis, Santa Catarina. Brazil. 16-08-1998. Científic. 1998.

  • QM/MM Transition Structure Characterization for Enzyme Molecular Mechanisms
  • Vicente Moliner Ibáñez, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Mónica Oliva Domínguez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort, I. Tuñón, E. Silla, I.H. Williams, A.J. Turner, O. Tapia. European Conference: Computational Chemistry and the Living World. From Sequence to Function. Chambery. 20-04-1998. Científic. 1998.

  • A Hybrid QM/MM Theoretical Study of the Favorskii Rearrangement
  • Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés, Mónica Oliva Domínguez, Vicente Moliner Ibáñez, Juan Manuel Andrés Bort. Third European Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics. Granada. 19-04-1998. Científic. 1998.

  Comités de congresos


  • Lucía Buj Vicente, Sergio Chiva Vicent, Vicent Climent Jordà, Josep Forner Escrig, Alexandra Gimeno Furió, Jesús Lancis Sáez, Sergio Martí Forés, Raúl Martínez Cuenca, Laura Menéndez Monzonís, María Gladis Mínguez Vega, Rosa Mondragón Cazorla, Elena Mulet Escrig, Nuria Navarrete Argilés, Roberto Palma Guerrero, Juan Salvador Pérez Villanueva, Leonor Hernández López. 1st International Conferenceon Nanofluids (ICNf2019) 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019). Castelló (Espanya). 26-06-2019. Científic.

  • Juan Manuel Andrés Bort, Armando Beltrán Flors, Vicente Moliner Ibáñez, Vicente Sixto Safont Villarreal, Raquel Castillo Solsona, Silvia Ferrer Castillo, Lourdes Gracia Edo, Rosa María Llusar Barelles, Sergio Martí Forés, Mónica Oliva Domínguez, José Javier Ruiz Pernia, María Teresa Roca Moliner. 10th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications (ESPA2016). Castellón (Espanya). 28-06-2016. Científic.

  • Vicente Moliner Ibáñez, Juan Manuel Andrés Bort, Raquel Castillo Solsona, Sergio Martí Forés. Isotopes07. Benicàssim (Spain). 27-05-2007. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Sergio Martí Forés. 2021 MOLECULES.

  • Sergio Martí Forés. 2021 JOURNAL OF MOLECULAR RECOGNITION.

  • Sergio Martí Forés. 2021 SURFACE SCIENCE.

  • Sergio Martí Forés. 2020 CATALYSTS.

  • Sergio Martí Forés. 2020 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT.

  • Sergio Martí Forés. 2020 ANTIOXIDANTS.

  • Sergio Martí Forés. 2020 BIOMOLECULES.

  • Sergio Martí Forés. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES.

  • Sergio Martí Forés. 2019 CATALYSTS.

  • Sergio Martí Forés. 2019 ACS OMEGA.

  • Sergio Martí Forés. 2019 Marine Drugs.

  • Sergio Martí Forés. 2018 ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY (EN LINEA).

  • Sergio Martí Forés. 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES.

  • Sergio Martí Forés. 2018 CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL.

  Comité revistes científiques


  • Editorial Board. Molecular Informatics Section
  • Josep Salvador Esteve Romero, Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2020. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1422-0067.

  • Editorial Board
  • Josep Salvador Esteve Romero, Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2019. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1422-0067.

  • Editorial Board. Sections: Molecular Informatics
  • Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2018. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1422-0067.