UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

CARDA BROCH, SAMUEL
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Coordinador/a del grup d'investigació BIOANA - Química Bioanalítica
 • TC1231DD - (964 728095)
 • scarda@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4859-0308
 • Ressenya Personal

  Samuel Carda Broch és Doctor en Química per la Universitat de València i Professor Titular d’Universitat del Departament de Química Física i Analítica.

  Membre del grup d’investigació de Química Bioanalítica dirigit per Josep Esteve Romero de la Universitat Jaume I des de 2003, i col·laborador amb el grup Fuschrom (FUndamental Studies in CHROMatography) dirigit per Maria Celia Garcia Alvarez-Coque de la Universitat de València. La principal línia de recerca és el desenvolupament i validació de mètodes analítics fent ús de la en Cromatografía Líquida Micel·lar, tot i que també ha treballat en el camp dels líquids iònics en química analítica i en la Cromatografia a Contracorrent (CCC).

  És autor de més 100 articles de la seua especialitat, i també de diversos capítols de llibre. Cal destacar que l’artícle “Ionic liquids in separation techniques” (Journal of Chromatography A 1184, 6–18 (2008)) va estar guardonat amb els premis “Top cited review 2008-2009” i “Top cited article 2007-2009”, i l’artícle “Is it really necessary to validate an analytical method or not? That is the question” (Journal of Chromatography A 1232, 101–109 (2012)) va estar guardonat amb els premis “Sciencedirect Top 25 list of most downloaded articles in 2012”. Ha participat en 15 projectes d'investigació i convenis/contractes de col·laboració. Ha dirigit sis Tesis Doctorals i realitzat estades en diversos centres d'investigació: Universidad Nacional de Salta (Salta, Argentina), Université Claude Bernard-Lyon 1 (Lyon, França), Iowa State University (Ames, Iowa, USA) i University of Texas at Arlington (Arlington. Texas, USA).

  La seva trajectòria docent inclou docència de primer i segon cicle i grau en Química, i Enginyeria Química, doctorat i en el màster en Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic.

  En quant a la gestió universitària és representant del Departament de Química Física i Analítica en la Comissió del Centre de Documentació des de 2007.


  Assignatures amb docència

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Química Bioanalítica 2010
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, A. Martinavarro, E. Ochoa, Luis Álvarez Rodríguez, Juan Peris Vicente, M.E. Capella. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788469384367. Castelló. Ed. Josep Esteve Romero (ed).

  • Apunts de Quimiometria
  • Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, Maria Rambla Alegre, Mª. José Ruiz. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469303856. Castelló. Ed. Grup de Química Bioanalítica.

  • Cromatografia Líquida. Optimització i Validació
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Joan Llorenç Monferrer Pons, Luis Álvarez Rodríguez. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788469216804. Castelló. Ed. Grup de Química Bioanalítica.

  • Química Bioanalítica'09. Tecniques i aplicacions clíniques
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Luis Álvarez Rodríguez, Aida Castellet, Enrique Ochoa de Aranda, Adrià Martinavarro. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788469216781. Castelló. Ed. Grup de Química Bioanalítica.

  • La Química Bioanalítica del 2008: tècniques i aplicacions
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Luis Álvarez Rodríguez, Maria Rambla Alegre. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788469135877. Castelló. Ed. Copisteria Format.

  • Taules de constants d'equilibri
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maite Gil, Joan Llorenç Monferrer Pons, Luis Álvarez Rodríguez, Maria Elisa Capella, Maria Rambla Alegre. 2006. Edició. Científic. ISBN 8468961000. Castelló. Ed. Copisteria Format.

  • Problemes resolts de Química Analítica
  • Luis Álvarez Rodríguez, Maria Elisa Capella Peiró, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, Maria Teresa Gil Agusti, Joan Llorenç Monferrer Pons, Maria José Ruiz Ángel. 2006. Autoria. Científic. ISBN 8468970808. Castelló. Ed. Copisteria Format.

  • Anàlisi química de cations
  • Luis Álvarez Rodríguez, María Elisa Capella Peiró, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, María Teresa Gil Agustí, Joan Llorenç Monferrer Pons. 2004. Autoria. Científic. ISBN 8468881965. Castelló de la Plana. Ed. Grup de Química Bioanalítica (Universitat Jaume I).

  • Electroforesi capil·lar: teoria, pràctica i aplicacions
  • Antonio Diego Alcaraz González, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Joan Llorenç Monferrer Pons. 1998. Autoria. Científic. ISBN 8480212292. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Automatització del laboratori químic
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212225. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Micellar Liquid Chromatography: Fundamentals
  • M.C. Garcia Alvarez Coque, M.José Ruiz Angel, Samuel Carda Broch. Analytical Separation Science. Nueva Jersey (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. John Wiley & Sons. 2015. ISBN 9783527333745. Científic.

  • Micellar Liquid Chromatography: Method Development and Applications
  • M.C. Garcia Alvarez Coque, M.J. Ruiz Angel, Samuel Carda Broch. Analytical Separation Science. Nueva Jersey (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. John Wiley & Sons. 2015. ISBN 9783527333745. Científic.

  • Validation of Analytical Methods Based on Chromatographic Tecniques: An Overview
  • Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. Analytical Separation Science. Nueva Jersey (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. John Wiley & Sons. 2015. ISBN 9783527333745. Científic.

  • Confecció de la llibreta de laboratori seguint les normes de bones pràctiques de laboratori (BPL). Seguiment tutoritzat per a una bona aplicació. Curs acadèmic 2006-2007. Tancament d’un cicle de seguiment de tres anys. Conclusions finals.
  • María Teresa Gil Agustí, Samuel Carda Broch, Joan Llorenç Monferrer Pons, Maria Rambla Alegre. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Innovació en el laboratori químic: proposta de canvi en la metodologia i avaluació.
  • Josep Salvador Esteve Romero, María Teresa Gil Agustí, Samuel Carda Broch, Joan Llorenç Monferrer Pons. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Aplicació de les noves tecnologies a les pràctiques de laboratori.
  • Joan Llorenç Monferrer Pons, María Teresa Gil Agustí, Samuel Carda Broch. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Operacions bàsiques al laboratori químic seguint normes de qualitat
  • Josep Salvador Esteve Romero, María Teresa Gil Agustí, Samuel Carda Broch, Joan Llorenç Monferrer Pons. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • L'aprenentatge cooperatiu com a proposta d'ensenyament en la docència universitària (II)
  • Juan Andrés Traver Martí, Miguel Angel Fortea Bagán, María José Senent Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Ana María Lluch Peris, Ignacio Peñarrocha Alós, María Mercedes Marqués Andrés, Francisco Marco Viciano, Antonio Fernández Hernández, Manuel Martí Puig, Maria Monzó Fuster, María Teresa Martínez Fernández, Vicente Javier Traver Roig, Salvador Segui Cosme, María Rosa Sos Peña, Samuel Carda Broch, Joaquín Beltrán Arandes. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Noves metodologies per a la innovació en la docència d'assignatures de laboratori en la Llicenciatura de Química
  • María Teresa Gil Agustí, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Josep Salvador Esteve Romero. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Experiencias de armonización en asignaturas de laboratorio en la Licenciatura en Química
  • Samuel Carda Broch, M.José Ruiz, Maria Rambla Alegre, Josep Salvador Esteve Romero. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • Caso práctico de aplicación sistema ECTS al aprendizaje de la Química Bioanalítica
  • Maria Rambla Alegre, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Julián Paños. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • Análisis y cálulos del sistema ECTS en Química Analítica para Ingeniería Química
  • Josep Salvador Esteve Romero, Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, Luis Álvarez Rodríguez, Aida Castellet. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • Adaptación de la asignatura “Laboratorio Químico I" al proceso de convergencia europea en la Universidad Jaume I
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Implementació de l’aula virtual per a l’aprenentatge en l’assignatura Química Analítica Avançada.
  • Samuel Carda Broch. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Confecció de la Llibreta de Laboratori seguint les normes de bones pràctiques de laboratori (BPL). Seguiment tutoritzat per a una bona aplicació. Curs acadèmic 2005-2006
  • Samuel Carda Broch, María Teresa Gil Agustí, Joan Llorenç Monferrer Pons, Miguel Angel Fortea Bagán, María José Ruiz. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Elaboració de material docent per al suport de l’estudiantat en l’assignatura de “Química analítica –N07-“ de la llicenciatura d’Enginyeria Química: Proposta de canvi en la metodologia i avaluació
  • Samuel Carda Broch. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Confecció de la Llibreta de Laboratori seguint les normes de bones pràctiques de laboratori (BPL). Seguiment tutoritzat per a una bona aplicació
  • Samuel Carda Broch. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Elaboració de material per al suport a la formació no presencial en l’assignatura de Pràctiques Laboratori Químic I (IA10).
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, María Teresa Gil Agustí, María Elisa Capella Peiró, Joan Llorenç Monferrer Pons, Luis Álvarez Rodríguez. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Peer Tutoring Applied to Classical Analytical Chemistry Laboratories
  • Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, María José Ruiz Ángel, Mar Esteve Amorós. 13th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21). Palma de Mallorca (Espanya). 05-07-2021. Docent. 2021. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409312672.

  • Unsatisfactory Academic Results in the Subject "Analytical Chemistry"
  • Jaume Albiol Chiva, Josep Salvador Esteve Romero, J. Peris Vicente, Samuel Carda Broch, M. J. Ruíz Angel, Mar Esteve Amorós. 15th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2021). València (Espanya). 08-03-2021. Docent. 2021. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409276660.

  • Improving the Preparation of the Practical in Analytical Chemistry Laboratories by the Students Through the Introduction of Oral Expositions
  • Josep Salvador Esteve Romero, J. Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Jaume Albiol Chiva, M.J. Ruíz Ángel, Mar Esteve Amorós. 15th International Technology, Education and Development Conference. València (Espanya). 08-03-2021. Docent. 2021. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409276660.

  • Implementations of English as a Teaching Language in Biostatistics at Master Degree
  • Jaume Albiol Chiva, J. Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Mar Esteve Amorós, M.J. Ruíz Ángel, Samuel Carda Broch. 15th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2021). València (Espanya). 08-03-2021. Docent. 2021. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409276660.

  • Monitoring of Student Progress and Evaluation in the Subject "Chemistry Laboratory I"
  • Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Mar Esteve Amorós, Dolores Yusá Marco, Maria Teresa Domenec Carbó, Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Josep Salvador Esteve Romero. 11th International Conference on Education and New Learning Technologies . Palma Mallorca (Espanya). 01-07-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409120314.

  • Study on studen's Previous Background, Interest, Insight, Preferences and Success Rate in the Subject Chemistry in Several Engineering Degrees
  • Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amorós, Pau Esteve Amorós, Estel.la Esteve Amorós, Diego Kassuha, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 11th International Conference on Education and New Learning Technologies . Palma Mallorca (Espanya). 01-07-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409120314.

  • Implementation of Computer Assisted Experimental Work in Analytical Chemistry Laboratory Teaching
  • Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amorós, Samuel Carda Broch, Pau Esteve Amorós, Estel.la Esteve Amorós, Diego Kassuha, Josep Salvador Esteve Romero. 5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’19). València (Espanya). 25-06-2019. Docent. 2019.

  • Chemometrically Treatment of Optimisation by Factorial Design
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Misericordia Jiménez, Jose Vte. Gimeno Adelantado, José Vte. Gómez, Andrea Tarazona, Rufino Mateu Castro, Eva Mateo. 32nd International Symposium on Chromatography. ISC 2018. Cannes-Mandelieu (França). 23-09-2018. Científic. 2018.

  • Simulated Biological Conditions for Allopurinol Derivatives by MLC
  • Josep Salvador Esteve Romero, Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, José Vicente Gimeno Adelantado, José Vicente Gómez, Andrea Tarazona, Samuel Carda Broch, Rufino Mateo Castro, Misericordia Jiménez, Eva Mateo. 32nd International Symposium on Chromatography. ISC 2018. Cannes-Mandelieu (França). 23-09-2018. Científic. 2018.

  • Monitoring of Quinolones Use in Livestock Farming by MLC
  • Jaume Albiol Chiva, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Devasish Bose, Pooja Mishra, Rajendra Prasad Pawar, Rufino Mateo Castro, Abhilasha Durgbanshi, Samuel Carda Broch, Abhishek Jain, Jesús Javier Iborra Millet, Eva Mateo. 32nd International Symposium on Chromatography. ISC 2018. Cannes-Mandelieu (França). 23-09-2018. Científic. 2018.

  • Accelerated solvent extraction of H-2 and HT-2 toxins in oat grains for HPLC analysis
  • Josep Salvador Esteve Romero, José Vicente Gómez, Andrea Tarazona, Juan Peris Vicente, José Vicente Gimeno Adelantado, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Misericordia Jiménez, Eva Mateo. 32nd International Symposium on Chromatography. ISC 2018. Cannes-Mandelieu (França). 23-09-2018. Científic. 2018.

  • Pharmacogenetic of Polymorphisms in HIV and Renal Transplanted Patients
  • Jaume Albiol Chiva, Diego Enrique Kassuh, Micaela Flores, Gerardo Castro Ocampo, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Jesús Javier Iborra Millet, Eva Mateo. 32nd International Symposium on Chromatography. ISC 2018. Cannes-Mandelieu (França). 23-09-2018. Científic. 2018.

  • Monitoring of Ochratoxin an Occurrence in The Plasma of Healthy Blood Donors by HPLC
  • Josep Salvador Esteve Romero, Jose Vte. Gómez, Andrea Tarazona, Juan Peris Vicente, José Vte. Gimeno, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Misericordia Joménez, Eva Mateo. 32nd International Symposium on Chromatography. ISC 2018. Cannes-Mandelieu (França). 23-09-2018. Científic. 2018.

  • MLC as a Useful Method for Amoxicillin, Ampicillin, Cloxacillin and Dicloxacillin Determination in Pharmaceuticals and Urine
  • Jaume Albiol Chiva, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jesús Javier Iborra Millet, Diego Enrique Kassuha, Micaela Flores, Gerardo Castro Ocampo, Debasish Bose, Samuel Carda Broch, Eva Mateo. 32nd International Symposium on Chromatography. ISC 2018. Cannes-Mandelieu (França). 23-09-2018. Científic. 2018.

  • Determination of Tyrosine Kinase Inhibitors in Human Plasma of Cancer Patients by Micellar Liquid Chromatography
  • Jaume Albiol Chiva, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, José Vte. Gimeno Adelantado, Diego Enrique Kassuha, Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Samuel Carda Broch, Rufino Mateu Castro, Eva Mateo. 32nd International Symposium on Chromatography. ISC 2018. Cannes-Mandelieu (França). 23-09-2018. Científic. 2018.

  • Optimization and Validation by HPLC Method for Quantification of Rifampicin in Plasma and Urine Samples from Tuberculosis Patients
  • Jaume Albiol Chiva, Devasish Bose, Pooja Mishra, Rajendra Prasad Pawar, Abhilasha Durgbanshi, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Rufino Mateo Castro, Eva Mateo. 32nd International Symposium on Chromatography. ISC 2018. Cannes-Mandelieu (França). 23-09-2018. Científic. 2018.

  • Determination of deoxynivalenol in oat grains by liquid chromatography triple quadrupole-mass spectrometry
  • Josep Salvador Esteve Romero, José Vicente Gómez, Andrea Tarazona, Juan Peris Vicente, José Vicente Gimeno Adelantado, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Misericordia Jiménez, Eva Mateo. 32nd International Symposium on Chromatography. ISC 2018. Cannes-Mandelieu (França). 23-09-2018. Científic. 2018.

  • Use of virtual classroom as a tool for e-learning in the master
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Estel.la Esteve Amorós, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amorós, Dolores Yusá Marco, Maria Teresa Doménech Carbó, Luis Alvarez Rodriguez, Diego Kassuha. 10th International Conference Education and New Learning Technologies. EDULEARN18. Palma Mallorca (Espanya). 02-07-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409027095.

  • An innovative project to strenghten and improve the knowledgment acquisition in the degree in chemistry using e-learning tools
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amorós, Dolores Yusá Marco, Maria Teresa Doménech Carbó, Pau Esteve Amorós, Devasish Bose, Abhilasha Durgavanshi. 10th International Conference Education and New Learning Technologies. EDULEARN18. Palma Mallorca (Espanya). 02-07-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409027095.

  • Use of Virtual Classroom as a tool for e-Learning in the Master
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Estela Esteve Amoros, Maria José Ruiz Ángel, Mar Esteve Amoros, Dolores Yusa Marco, Maria Teresa Doménech Carbó, Luis Alvarez Rodriguez, Diego Kassuha. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN2018. Palma Mallorca (Espanya). 02-07-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409027095.

  • Use of virtual classroom as a tool for e-learning in the master
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, E. Esteve Amoros, M- José Ruiz Angel, M. Esteve Amoros, D. Yusa Marco, Luis Álvarez Rodríguez, D. Kassuha. 10th International Conference Education and New Learning Technologies. EDULEARN18. Palma Mallorca (Espanya). 02-07-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409027095.

  • An Innovative Project to Strengthen and Improve the Knowledge Acquisition in the Degree in Chemistry Using e-Learning Tools
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Ángel, Mar Esteve Amoros, Dolores Yusá Marco, Maria Teresa Domenech Carbó, Pau Esteve Amoros, Devasish Bose, Abhilasha Durgavanshi. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN2018. Palma Mallorca (Espanya). 02-07-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409027095.

  • Management of diversity in master classroom: an increasing challenge for science education in valencian universities
  • Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Mar Esteve Amorós, Maria José Ruiz Ángel, Maria Teresa Domenech Carbó, Dolores Yusá Marco. 12th International Technology, Education and Development Conference. INTED2018. Valencia (Espanya). 05-03-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469794807.

  • Design of the laboratory script by the students in chemistry practicals: Analysis of water
  • Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Mar Esteve Amorós, Maria José Ruiz Ángel, Maria Teresa Doménech Carbó, Dolores Yusá Marco. 12th International Tecnology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 05-03-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469794807.

  • Formación y evaluación en el laboratorio de química I (primer curso)
  • Jaume Albiol Chiva, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Pascual Roca Genovés, Juan Peris Vicente, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amorós, Dolores Yusá Marco, Maria Teresa Domenech Carbó, Luis Alvarez Rodriguez, Maria Elisa Capella Peiró. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Evaluacion de las competencias transversales en Química dentro del grado en Ingeniería Química
  • Jaume Albiol Chiva, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Pascual Roca Genovés, Juan Peris Vicente, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amorós, Dolores Yusá Marco, Teresa Doménech Carbó, Luis Alvarez Rodriguez, Maria Elisa Capella Peiro. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Uso del aula virtual como una herramienta para la educación a distancia en el máster
  • Jaume Albiol Chiva, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Pascual Roca Genovés, Juan Peris Vicente, María Jose Ruiz Ángel, Mar Esteve Amorós, Dolores Yusá Marco, Maria Teresa Doménech Carbó, Luis Álvarez Rodríguez, María Elisa Capella Peiró. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Analysis of tamoxifen and its main matabolites in plasma from breast cancer patients by micellar liquid chromatography to compare the effect in women and men
  • Jaume Albiol Chiva, Pascual Roca Genovés, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, E. Ochoa Aranda, D. Bise. International Conference on Chemistry & Material Science. Roma (Itàlia). 18-10-2017. Científic. 2017.

  • Determination of tamoxifen and endoxifen in plasma samples from breast cancer patients
  • Jaume Albiol Chiva, Pascual Roca Genovés, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, D. Bose, E. Ochoa Aranda, A. Garcia Garcia. International Conference on Chemistry & Material Science. Roma (Itàlia). 18-10-2017. Científic. 2017.

  • Advantages of direct injection in bioclinical analysis
  • Jaume Albiol Chiva, Pascual Roca Genovés, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, A. García García, D. Bose. International Conference on Chemistry & Material Science. Roma (Itàlia). 18-10-2017. Científic. 2017.

  • Determination of the most prescribed B-lactam antibiotics by HPLC
  • Pascual Roca Genovés, Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, E. Ochoa Aranda, D. Kassuha. International Conference on Chemistry & Material Science. Roma (Itàlia). 18-10-2017. Científic. 2017.

  • Determination of thiabendazole, o-phenylphenol, pyrimethanyl and imazalil in environmental water by micellar liquid chromatographic
  • Pascual Roca Genovés, Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, D. Kassuha. International Conference on Chemistry & Material Science. Roma (Itàlia). 18-10-2017. Científic. 2017.

  • Development of a method to detect four fluoroquinolones in honey by micellar liquid chromatography and validation by eu regulation 2002/657/EC
  • Pascual Roca Genovés, Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. International Conference on Chemistry & Material Science. Roma (Itàlia). 18-10-2017. Científic. 2017.

  • Human clinical genetic tests: validation procedure
  • Pascual Roca Genovés, Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, E. Ochoa Aranda, A. García García. International Conference on Chemistry & Material Science. Roma (Itàlia). 18-10-2017. Científic. 2017.

  • Development of micellar liquid chromatographic method to evaluate the quality of tamoxifen citrate tablets
  • Jaume Albiol Chiva, Pascual Roca Genovés, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, E. Ochoa Aranda, D. Bose. International Conference on Chemistry & Material Science. Roma (Itàlia). 18-10-2017. Científic. 2017.

  • Polyphenols determination from olive oil industry wastes and correlation with its antioxidant activity
  • Pascual Roca Genovés, Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, D. Kassuha, Khaled Tayeb Cherif. International Conference on Chemistry & Material Science. Roma (Itàlia). 18-10-2017. Científic. 2017.

  • Micellar liquid chromatography determination of sildenafil
  • Jaume Albiol Chiva, Pascual Roca Genovés, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, D. Kassuha, A. Garcia Garcia. International Conference on Chemistry & Material Science. Roma (Itàlia). 18-10-2017. Científic. 2017.

  • A Green Analytical Method to Determine Melamine in Swine Kidney based on Micellar Liquid Chromatography
  • Jaume Albiol Chiva, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Iris Garrido Cano, Pascual Roca Genovés, Enrique Ochoa Aranda. XIX Europe's Analytical Chemistry Meeting (Euroanalysis 2017). Stockholm (Suècia). 28-08-2017. Científic. 2017.

  • Quantification of Thiabendazole and O-phenyphenol in water by direct injection - micellar liquid chromatography - fluorescence detection
  • Jaume Albiol Chiva, Juan Peris Vicente, Khaled Tayeb Cherif, Josep Salvador Esteve Romero, Pascual Roca Genovés, Iris Garrido Cano, Samuel Carda Broch. XIX Europe's Analytical Chemistry Meeting (Euroanalysis 2017). Stockholm (Suècia). 28-08-2017. Científic. 2017.

  • Micellar liquid chromatography -Fluorescence detection to quantify four quinolones in honey
  • Jaume Albiol Chiva, Khaled Tayeb Cherif, Juan Peris Vicente, Enrique Ochoa Aranda, Samuel Carda Broch, Pascual Roca Genovés, Josep Salvador Esteve Romero. XIX Europe's Analytical Chemistry Meeting (Euroanalysis 2017). Stockholm (Suècia). 28-08-2017. Científic. 2017.

  • Determination of Citalopram, Paroxetine and Fluoxetine in Biological Fluids by Direct Injection - Micellar Liquid Chromatography - Fluorescence Detection
  • Jaume Albiol Chiva, Pascual Roca Genovés, Aurelio Garcia Garcia, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Khaled Tayeb Cherif, Josep Salvador Esteve Romero. XIX Europe's Analytical Chemistry Meeting (Euroanalysis 2017). Stockholm (Suècia). 28-08-2017. Científic. 2017.

  • Direct injection - micellar liquid chromatography to determine seven antiretroviral drugs in human plasma
  • Jaume Albiol Chiva, Josep Salvador Esteve Romero, Aurelio Garcia Garcia, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, Diego Kassuha, Pascual Roca Genovés. XIX Europe's Analytical Chemistry Meeting (Euroanalysis 2017). Stockholm (Suècia). 28-08-2017. Científic. 2017.

  • Reverse phase high performance liquid chromatography method to quantify of acyclovir in rat plasma
  • Jaume Albiol Chiva, Enrique Ochoa Aranda, Pascual Roca Genovés, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Aurelio Garcia Garcia. XIX Europe's Analytical Chemistry Meeting (Euroanalysis 2017). Stockholm (Suècia). 28-08-2017. Científic. 2017.

  • Experiences From the Virtual Classroom Application (Abstract)
  • Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Mar Esteve Amoros, Josep Salvador Esteve Romero. 11th International Tecnology, Education and Development Conference (INTED 2017). Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Oral Exposition of Laboratory Practicals by the Students in the Subject "Advanced Laboratory in Chemistry" (Abstract)
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Ángel, Mar Esteve Amoros. 11th Internacional Tecnology, Education and Development Conferencie (INTED 2017). Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Experiences From the Virtual Classroom Application (Proceedings)
  • Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Mar Esteve Amoros, Josep Salvador Esteve Romero. 11th International Tecnology, Education and Development Conference (INTED 2017). Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Oral Exposition of Laboratory Practicals by the Students in the Subject "Advanced Laboratory in Chemistry" (Proceeding)
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Ángel, Mar Esteve Amoros. 11th Internacional Tecnology, Education and Development Conferencie (INTED 2017). Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Introduction of English as Teaching Language in the Subject "Laboratory in Chemistry IV (Analytical part) (Abstract)
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amoros. 11th International Tecnology, Education and Development Conference (INTED 2017). Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Comparison of the Introductory Chemistry Laboratory Subjects in the Degree of Chemistry and in Engineering studies (Abstract)
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amoros. 11th International Tecnology, Education and Development Conference (INTED 2017). Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Introduction of English as Teaching Language in the Subject "Laboratory in Chemistry IV (Analytical part) (Proceeding)
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amoros. 11th International Tecnology, Education and Development Conference (INTED 2017). Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Comparison of the Introductory Chemistry Laboratory Subjects in the Degree of Chemistry and in Engineering studies (Proceding)
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amoros. 11th International Tecnology, Education and Development Conference (INTED 2017). Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Development and Validation of a Method to Detect Eight Fluoroquinolones in Honey Using Micellar Liquid Chromatography - Fluorescence Detection
  • J. Albiol Chiva, K. Tayeb Cherif, J. Peris Vicente, P. Roca Genovés, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. Analytical Technologíes in the Biopharmaceutical Industry (AT Europe 2016). Vienna (Àustria). 15-03-2016. Científic. 2016.

  • Use of Micellar Liquid Chromatography to Analyse Thiabendazole, Tert-octylphenol and Chlorpyrifos in Wastewater
  • J. Albiol Chiva, J. Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, P. Roca Genovés. Analytical Technologíes in the Biopharmaceutical Industry (AT Europe 2016). Vienna (Àustria). 15-03-2016. Científic. 2016.

  • Determination of Melamine in Several Matrices By Micellar Liquid Chromatography
  • J. Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, P. Roca Genovés, J. Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero. Analytical Technologíes in the Biopharmaceutical Industry (AT Europe 2016). Vienna (Àustria). 15-03-2016. Científic. 2016.

  • Use of Micellar Liquid Chromatography to Quantify Several Quinolones in Porcine and Bovine Flesh
  • J. Albiol Chiva, K. Tayeb Cherif, Samuel Carda Broch, P. Roca Genoves, Josep Salvador Esteve Romero, J. Peris Vicente. Analytical Technologies in the Biopharmaceutical Industry (AT Europe 2016). Vienna (Àustria). 15-03-2016. Científic. 2016.

  • Quantification of the Antidepressants Citalopram, Paroxetine and Fluoxetine in Plasma, Urine and Tablets by Micellar Liquid Chromatography
  • J. Albiol Chiva, Josep Salvador Esteve Romero, J. Peris Vicente, A. García García, Samuel Carda Broch, P. Roca Genovés. Analytical Technologies in the Biopharmaceutical Industry (AT Europe 2016). Vienna (Àustria). 15-03-2016. Científic. 2016.

  • Analytical Determination of Paracetamol in Serum and Urine by Micellar Liquid Chromatography With Electrochemical Detection
  • Albiol Chiva. J., Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, A. Garcia Garcia, J. Peris Vicente, P. Roca Genoves. Analytical Technologies in the Biopharmaceutical Industry (AT Europe 2016). Vienna (Àustria). 15-03-2016. Científic. 2016.

  • Determination of Antibiotics in Pharmaceuticals and Physiological Samples by Micellar Liquid Chromatography
  • J. Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, K. Tayeb Cherif, A. García García, J. Peris Vicente, P. Roca Genovés, Josep Salvador Esteve Romero. Analytical Technologies in the Biopharmaceutical Industry (AT Europe 2016). Vienna (Àustria). 15-03-2016. Científic. 2016.

  • Comparing the Effect of the Improvement of Tamoxifen Treatment Efficiency in Breast Cancer Patients With a Poor Metabolizer Genotype in Men and Women
  • J. Albiol Chiva, Enrique Ochoa de Aranda, J. Peris Vicente, A. Garcia Garcia, P. Roca Genovés, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. Analytical Technologíes in the Biopharmaceutical Industry (AT Europe 2016). Vienna (Àustria). 15-03-2016. Científic. 2016.

  • Comparison of the Concentration of Antiretroviral in Serum Samples of Men and Women Using Micellar Liquid Chromatography
  • J. Albiol Chiva, P. Roca Genoves, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, J. Garcia Garcia, J. Peris Vicente, Enrique Ochoa de Aranda. Analytical Technologíes in the Biopharmaceutical Industry (AT Europe 2016). Vienna (Àustria). 15-03-2016. Científic. 2016.

  • Application of the good laboratory practice to the chemistry laboratory in engineering grades
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Jaume Albiol Chiva, Mar Esteve Amorós. 10th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2016). Valencia (Espanya). 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Advanced analytical chemistry: evaluation of a new methodology to improve students' results
  • Maria José Ruiz Angel, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero. 10th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2016). Valencia (Espanya). 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Comparison of the course syllabus of the theory subject "Chemistry" in chemistry grade and in engineering studies
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Jaume Albiol Chiva, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Mar Esteve Amorós. 10th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2016). Valencia (Espanya). 07-03-2018. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Student's performance evaluation in chemistry laboratory from several engineering degrees
  • Samuel Carda Broch, M.J. Ruiz Angel, Mar Esteve Amorós, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero. 10th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2016). Valencia (Espanya). 07-03-2018. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • Evaluation of the performance rate in the "Advanced Chemistry" subject at the chemistry enginnering degree
  • Samuel Carda Broch, M.J. Ruiz Ange, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid. 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • Comparación de las guias docentes de la asignatura "Química" impartida en varios grados en la Universidad Jaume I
  • Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Josep Salvador Esteve Romero. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Implantación de las buenas prácticas de laboratorio en la asignatura "Química para las Ingenierias" en la Universitat Jaume I
  • Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Josep Salvador Esteve Romero. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Assessment of student learning in the general chemistry laboratory
  • M.J. Ruiz Angel, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid. 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • Collaborative learning applied to the chemistry subject in several engineering degrees
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, M.J. Ruiz Angel, Juan Peris Vicente. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014). Valencia. 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Validation of Rapid Microbiological Methods
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Enrique Ochoa de Aranda, Raviolo M.A., D. Kassuha, Samuel Carda Broch. 14 th InternationaL Nutrition & Diagnostics Conference (INDC 2014). Prague. 02-09-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957766.

  • Seminars as complementary activity in chemical analysis
  • M.J. Ruiz Angel, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014). Valencia. 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Implementation of the new laboratory matter "QU912- analytical chemistry I" adapted to the new ehea in chemistry studies
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, D. Fabregat Safont. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014). Valencia. 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Application of factorial design to opitimization strategies in micellar liquid chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, D. Kassuha, D. Fabregat, L. Alvarez. Book of Proceedings (20th International Symposium on Separation Sciences (ISS 2014)). Prague. 30-08-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957773.

  • Micellar liquid chromatography: an interestin tool for determination of biological samples in bioanalytical chemistry
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, P Roca, J. Tayeb, Romero R., Joan Llorenç Monferrer Pons. 20th International Symposium on Separation Sciences (ISS 2014). Prague. 30-08-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957773.

  • Determination of Lipophilicity by High Performance Liquid Chromatographic
  • Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, M.A. Raviolo, M. Villarreal, K. Tayeb, Samuel Carda Broch. 20th International Symposium on Separation Sciences (ISS 2014). Prague. 30-08-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957773.

  • Determination of antiretroviral in human plasma from aids.patients using micellar liquid
  • Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, M. Villarreal Traver, D. Fabregat Safont, I. Garrido Cano, Samuel Carda Broch. 20th International Symposium on Separation Sciences (ISS 2014). Prague. 30-08-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957773.

  • Development of a new mtethod for the determination anti.falciparum malaria
  • P Roca-Genovés, Josep Salvador Esteve Romero, M.A. Raviolo, M. Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente. 20th International Symposium on Separation Sciences (ISS 2014). Prague. 30-08-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957773.

  • Determination of some banned aromatic amines in waste water using micellar liquid chromatography
  • P. Roca Genovés, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, D. Fabregat Safont, R. Romero Cano, Juan Peris Vicente. 20th International Symposium on Separation Sciences (ISS 2014). Prague. 30-08-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957773.

  • Use of micellar liquid chromatography to analyze hydroxytyrosol in olive extracts
  • Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, B. Beltran Martinavarro, S. Marco Peiro, D. Kassua, M. A. Raviolo, Samuel Carda Broch. 14 th InternationaL Nutrition & Diagnostics Conference (INDC 2014). Prague. 02-09-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957766.

  • Detection of melamine in milk by micellar liquid chromatography
  • Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, B Beltrán Martinavarro, S. Marco Peiró, Samuel Carda Broch, Joan Llorenç Monferrer Pons, M.A. Raviolo. Book of Proceedings (14 th InternationaL Nutrition & Diagnostics Conference (INDC 2014)). Prague. 02-09-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957766.

  • Analysis of melamine in swine kidney by micellar liquid chromatography
  • Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, B. Beltrán Martinavarro, S. Marco Peiró, Samuel Carda Broch, D. Fabregat Safont. 14 th InternationaL Nutrition & Diagnostics Conference (INDC 2014). Prague. 02-09-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957766.

  • Quantification of antibiotics in milk and egg samples by micellar liquid chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, M. Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, M. Villarreal Traver, K. Tayeb Cherig. 14 th InternationaL Nutrition & Diagnostics Conference (INDC 2014). Prague. 02-09-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957766.

  • Determination of antibiotics in fish grown in fisheries using micellar liquid chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, M. Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, Tayeb Cherif. K., I. Garrido Cano, L. Alvarez Rodriguez. 14 th InternationaL Nutrition & Diagnostics Conference (INDC 2014). Prague. 02-09-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957766.

  • Analysis of biogenic amines in anchovy sauce using micellar liquid chromatography
  • Roca Genovés. P., Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, M. Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, R. Romero Cano, Joan Llorenç Monferrer Pons. 14 th InternationaL Nutrition & Diagnostics Conference (INDC 2014). Prague. 02-09-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957766.

  • Simple chromatographic method for determination of thiram, cabendazim and ziram in agricultural samples
  • P. Roca Genovés, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, D. Bose, A. Durgbanshi, Samuel Carda Broch, I. Garrido Cano, L. Alvarez Rodriguez. 14 th InternationaL Nutrition & Diagnostics Conference (INDC 2014). Prague. 02-09-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957766.

  • Green method to determine melamine in dietetic supplements
  • P. Roca Genovés, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, B. Beltrán Martinavarro, Samuel Carda Broch, S. Marco Peiró. 14 th InternationaL Nutrition & Diagnostics Conference (INDC 2014). Prague. 02-09-2014. Científic. 2014. Ed. Radanal. ISBN 9788073957766.

  • Adaptation of the theory matter "chemistry II" to the new ehea in chemistry studies
  • Josep Salvador Esteve Romero, . D. Fabregat Safont, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014). Valencia. 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Determination of biogenic amines in fish sauce by micellar liquid chromatography after derivatization with 3,5-dinitrobenzoyl chloride
  • Josep Salvador Esteve Romero, Mei Liang Chin Chen, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, José Vte. Gimeno Adelantado, Antonio Domenech Carbó, Mª Teresa Domenech Carbó. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Development of novel derivatives for allopurinol in the treatment of Chagas disease
  • Josep Salvador Esteve Romero, Monica Ana Raviolo, Margarita Briñón, Christian Muñoz Sosa, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Enrique Ochoa de Aranda. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Antibiotic determination after direct injection in micellar liquid chromatography systems
  • Josep Salvador Esteve Romero, Khaled Shariff Omar, Monica Ana Raviolo, Enrique Ochoa de Aranda, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente. 40th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Micellar liquid chromatographic determination of antiretroviral prescribed for naive-aids-patients in human plasma
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Inmaculada Casas-Breva, Monica Ana Villarreal-Traver, Samuel Carda Broch, David Fabregat-Safont, Monica Raviolo, Enrique Ochoa de Aranda. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Antimalarial alpha-beta arteether determination BY LIQUID Chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, Beatriz Beltrán Martinavarro, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, Enrique Ochoa de Aranda, F.M. Valle Algarra. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Quantification of tamoxifen and metabolites by micellar liquid chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, Enrique Ochoa de Aranda, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, Mónica Ana Raviolo, Jose Vicente Gimeno Adelantado, E.M. Mateo, R.M. Mateo Castro. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Determination of logPo/w using a chromatographic method
  • Josep Salvador Esteve Romero, Mónica-Ana Raviolo, Margarita Briñón, Maria S. Gualdesi, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Enrique Ochoa de Aranda. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Micellar liquid chromatography determination of some antitrypanosomal compounds
  • Josep Salvador Esteve Romero, Monica Ana Raviolo, Margarita Briñón, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Enrique Ochoa de Aranda. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • The laboratory of Molecular Biopathology and the clinical fenetic tests
  • Josep Salvador Esteve Romero, Enrique Ochoa de Aranda, Mónica-Ana Raviolo, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, José Vte. Gimeno Adelantado. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Micellar liquid cromatography in bioanalytical chemistry
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Beatriz Beltrán Martinavarro, Sergio Marco Peiró, R. Mateo Castro, M. Jiménez, F.M. Valle Algarra. 40th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Analytical method to determination of fumonisin production in rice contaminated with Fusarium verticillioides under different environmeltal conditions
  • Josep Salvador Esteve Romero, E.M. Mateo, José Vicente Gimeno Adelantado, R. Mateo Castro, Misericordia Jiménez, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch. 40th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Determination of melamine in several matrices by micellar liquid chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, Beatriz Beltrán Martinavarro, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Sergio Marco Peiró, José Vte. Gimeno Adelantado, Antonio Domenech Carbó, M. Jiménez. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Dehydroindigo and isatin contribution to May Blue-type hybrid materials: a LC-DAD, UPLC-MS and Py-GC-MS study
  • Josep Salvador Esteve Romero, Antonio Domenech Carbó, Fco.M. Valle Algarra, Mª. Teresa Domenech Carbó, Marcelo E. Domine, Laura Osete Cortina, José Vte. Gimeno Adelantado, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Analysis of selective serotonin reuptake inhibitors using a surfactant-mediated reversed-phase liquid chromatographic method
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, M. Jiménez, F.M. Valle Algarra, R. Mateo Castro, Monica Ana Raviolo. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • T-2 and HT-2 toxin determination in cat contaminated with Fusarium langsethiae in different ecological conditions using an optimized analytical method
  • Josep Salvador Esteve Romero, E.M. Mateo, José Vte. Gimeno Adelantado, R. Mateo Castro, M. Jiménez, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • HPLC monitoring of isomerization/cyclicization and redox tuning of lapachol upon attachment to palygorskite and sepiolite
  • Josep Salvador Esteve Romero, Francisco M. Valle-Algarra, Antonio Domenech-Carbó, Maria Teresa Domenech-Carbó, Marcelo E. Domine, José-Vicente Gimeno Adelantado, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-11-2013. Científic. 2013.

  • Determination of Tamoxifen and its Main Metabolits in Plasma Samples from Breast Cancer Patients
  • Enrique Ochoa de Aranda, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, M.A. Raviolo, Josep Salvador Esteve Romero. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Països Baixos). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Chromatographic Determination of Lipophilicity of Potential Antitrypanosomal Compounds
  • M. Raviolo, M. Briñón, M.S. Gualdesi, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Països Baixos). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Relationships between the Dose of Tamoxifen and CYP2D6 Phenotype
  • Enrique Ochoa de Aranda, E. Martinez, T. Ferrer, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, M.A. Raviolo. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Països Baixos). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Development and Validation of a Chromatographic Method for Determination of Allopurinol and its Derivatives
  • M. Raviolo, M. Briñón, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Enrique Ochoa de Aranda, Josep Salvador Esteve Romero. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Països Baixos). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Validation of Human Clinical Genetic Tests: the State of the Art
  • Enrique Ochoa de Aranda, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, M.A. Raviolo, M. Rambla, Josep Salvador Esteve Romero. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Països Baixos). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Hospitalary Monitorization in Blood an Highty Active Antiretroviral Therapy Regine
  • Juan Peris Vicente, I. Casas, Samuel Carda Broch, M. Villarreal, D. Fabregat, N. Fuentes, E. Peris, Josep Salvador Esteve Romero. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Països Baixos). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Simultaneous Determination of Three Traditional and Two Novel Antiepileptic Drugs Using Micellar Liquid Chromatography
  • S. Dubey, S. Kumar, A. Durgbanshi, Josep Salvador Esteve Romero, D. Bose, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Països Baixos). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Chromatographic Determination of SSRIs with Fluorescence Detection in Plasma and Urine
  • N. Agrawai, D. Bose, N. Prakesh, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Països Baixos). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Stability Studies in Different Matrices of Novel Derivatives of Allopurinol
  • M. Raviolo, M. Briñón, C. Muñoz, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Development of an Chromatographic Method to Quantify Melamine in Swine
  • B. Beltrán, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, S. Marco. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Països Baixos). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Determination of Fungicides in Seed, Formulation, Plant Material, Soil and Water Samples
  • S.K. Mourya, A. Durgabanshi, Josep Salvador Esteve Romero, D. Bose, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, K. Tayeb. 39th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2013. Amsterdam (Països Baixos). 16-06-2013. Científic. 2013.

  • Determination of Fusarium toxins in barley crops grown in different agroclimatic regions in Spain
  • Josep Salvador Esteve Romero, E.M. Mateo, Jose Vte. Gimeno Adelantado, M. Jimenez, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, R. Mateo Castro. 40th Internacional Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques 2013. Hobart,Tasmania (Austràlia). 18-05-2013. Científic. 2013.

  • Aprendizaje cooperativo en laboratorios docentes de química
  • Samuel Carda Broch, David Safont Fabregat, Joan Llorenç Monferrer Pons, María José Ruiz Ángel, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Coordinación de profesorado para la implantación de la asignatura de Química para los nuevos grados en Ingeniería según las directrices del EEES
  • Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, David Fabregat Safont. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Los sensores conductimétricos en el laboratorio de Química I
  • Joan Llorenç Monferrer Pons, María José Ruiz Ángel, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Participation in novice professors training program at the University Jaume I
  • Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia (Spain). 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Conductivity sensors in the chemistry laboratory
  • Joan Llorenç Monferrer Pons, M. J. Ruiz Angel, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia (Spain). 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Professor coordination for the implantation of the new matter chemistry in engineering studies
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia (Spain). 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Experiencia del grupo de Química Bioanalítica en la participación en el programa de Formación del Profesorado Novel de la Universitat Jaume I
  • Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Application of collaborative learning in chemistry laboratories
  • Samuel Carda Broch, M. J. Ruiz Angel, Juan Peris Vicente, Joan Llorenç Monferrer Pons, Josep Salvador Esteve Romero. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia (Spain). 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Optimization Strategy by Factorial Design
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, Maria Rambla, D. Bose, J.V. Gimeno, M.A. Raviolo, A. Durgbanshi. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Cyp2D6 Genotype Versus Tamoxifen and Endoxifen Concentrations in Serum Samples
  • Josep Salvador Esteve Romero, D. Bose, Samuel Carda Broch, Enrique Ochoa de Aranda, A. Martinavarro, M. Jimenez, M. Rambla, Juan Peris Vicente. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Occurrence of Aflatoxins and Ochratoxin A in Barley in Spain
  • Eva M. Mateo, Juan Peris Vicente, F.M. Valle, J.V. Gimeno, M. Jiménez, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Development of An Analytical Method to Quantify Spermine in Fish Sauce by Micellar Liquid Chromatography After Derivatization with 3,5-Dinitrobenzoyl Chloride
  • M.L. Chin Chen, Juan Peris Vicente, D. Bose, B. Beltran, S. Marco, M. Jimenez, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Micellar Liquid Chromatography Method to Detect Pesticides in Waste Water
  • A. Marzo, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, D. Bose, Josep Salvador Esteve Romero. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Development of An Analytical Methodologies to Quantify Melamine in Several Matrices Using Micellar Liquid Chromatography Coupled to Absorbance Detection
  • Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, M. Rambla, J.V. Gimeno, M. Jiménez, S. Marco, B. Beltrán. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Neural Network Models to Predict Trichothecene B Biosynthesis in Barley Contaminated with Fusarium Culmorum in Different Environmental Conditions
  • F. Mateo, Juan Peris Vicente, R. Gadea, J.V. Gimeno, M. Jimenez, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques -- HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Method Validation in Micellar Liquid Chromatography
  • M. Rambla, B. Beltrán, S. Marco, I. Casas, D. Bose, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Determination of Natural Products in Olive Oil
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, B. Beltran, S. Marco, M. Rambla, A. Marzo, D. Bose. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012.. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Micellar Liquid Chromatography For Determination of SSRI'S in Pharmaceutical Preparations and Biological Samples with Fluorescence Detection
  • N. Agrawal, D. Bose, A. Durgbanshi, N.P. Dubey, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Development of A Micellar Liquid Chromatography-Based Methodology to Monitor Antiretroviral Serum of Acquired inmunodeficiency Syndrome Patients
  • I. Casas, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, M.A. Raviolo, Josep Salvador Esteve Romero. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Direct Injection in Bioanalytical Chemistry
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, A. Marzo, M.A. Raviolo, D. Bose, A. Durgbanshi, N. Agarwal. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Determination of Alpha-Beta Arteether in Pharmaceutical Products Using Direct injection Micellar Liquid Chromatography
  • D. Bose, N. Agarwal, A. Durgbanshi, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, J.V. Gimeno. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Novel Derivatives of Allopurinol. Stability Studies in Different Matrices
  • M. Raviolo, Josep Salvador Esteve Romero, M. Briñón, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Development and validation of Micellar Liquid Chromatography (MLC) method for allopurinol and derivatives
  • M. Raviolo, M. Briñón, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Optimization of clean-up and liquid chromatographic conditions to determine type A and type B trichothecenes in oat grain
  • F.M. Valle, Juan Peris Vicente, E. M. Mateo, J.V. Gimeno, M. Jiménez, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Analysis of Antibiotics in Fish, Egg and Milk Samplesby Micellar Liquid Chromatography
  • M.Rambla, Samuel Carda Broch, M.A. Raviolo, I. Casas, Juan Peris Vicente, J.V. Adelantado, Josep Salvador Esteve Romero. 38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2012. Anaheim, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-06-2012. Científic. 2012.

  • Coordination practice in the new subject chemistry for engeneering
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla, Juan Peris Vicente. 6th International Technology, Education and Development Conference (INTED2012). Valencia. 05-03-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461555628.

  • Estimating the ECTS to adapt chemistry laboratory practices to the European convergente process in the chemistry degree
  • Maria Rambla, J. Paños, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. 6th International Technology, Education and Development Conference (INTED2012). Valencia. 05-03-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461555628.

  • Project-based learning applied to the 'Advanced Analytical Chemistry' subject
  • Samuel Carda Broch, M.J. Ruiz, M.Rambla, Juan Peris Vicente, Joan Llorenç Monferrer Pons, Josep Salvador Esteve Romero. 6th International Technology, Education and Development Conference (INTED2012). Valencia. 05-03-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461555628.

  • A guide to improve the monitoring and evaluation of internships performed by chemistry undergraduated students
  • Juan Peris Vicente, M. Rambla, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 6th International Technology, Education and Development Conference (INTED2012). Valencia. 05-03-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461555628.

  • Webquests as autolearning and autoavaluation material in bioanalytical chemistry
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, Maria Rambla. 6th International Technology, Education and Development Conference (INTED2012). Valencia. 05-03-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461555628.

  • Micellar liquid chromatography in the determination of antibiotics: an overview
  • Maria Rambla Alegre, J. Paños Pérez, Juan Peris Vicente, D. Bose, A. Durgbanshi, N. Agrawal, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Determination and separation of sildenafil and its impurities by MLC
  • Maria Rambla Alegre, J. Paños, D. Bose, A. Durgbanshi, N. Agrawal, M.A. Raviolo, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Micellar Liquid Chromatography: a worthy technique for the analysis of penicillin antibiotics in urine and pharmaceutical samples
  • Maria Rambla Alegre, Rosa Martí, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Congress World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Is it really necessary to validate an analytical method or not? That is the question
  • Maria Rambla Alegre, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Congress World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Control of antibiotics by micellar liquid chrom atography in food samples
  • Maria Rambla Alegre, Julián Paños, Beatriz Beltrán, A. Durgabanshi, D. Bose, N. Agrawal, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Congress World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Reversed-Phase Performance Liquid Chromatographic determination of lipophilicity of potential antitrypanosomal compounds
  • Mónica A. Raviolo, Margarita C. Briñón, Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, A. Martinavarro, Josep Salvador Esteve Romero, D. Bose. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Congress World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Micellar liquid cromatography in bioanalytical chemistry
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Mei-Liang, M.A. Raviolo, D. Bose, A. Durgbanshi, I. Casas. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Congres World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Analysis of antibiotics in biological fluids using surfactant mediated mobile phases
  • Maria Rambla Alegre, J.Paños, Juan Peris Vicente, I. Casas, D.Bose, N.Agrawal, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Congress World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Analytical study of a resinous sample used as sealing material in ancient pottery found in an archaeological site by optic microscopy, vibrational spectroscopy and pyrolysis-gas chrom
  • Juan Peris Vicente, L. Osete, F.M. Valle, M.A. Ferrer, J.V. Gimeno, M.T. Doménech, R. Mateo, M.D. Soriano, Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Congress World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Liquid chromatographic method for simultaneous determination of fungicides in seeds, fungicide formulations, plant material, soil and water samples
  • Sandeep Kumar Moury, Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Sergio Marco-Peiró, Monica Ana Raviolo. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Budapest Congress and World Trade Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Determination of some banned aromatic amines in waste water using micellar liquid chromatography
  • S. Kumar, S. Dubey, D. Bose, A. Durgbanshi, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Monica A. Raviolo. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Congress World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Chromatographic determination of the antimalarial alpha-beta arteether
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, A. Martinavarro, Juan Peris Vicente, D. Bose, A. Durgbanshi, N. Agrawal. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Congress World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Development of an Analytical Methodology to quantify Melamine in dietetic supplements using Micellar Liquid Chromatography coupled to absorbance detection
  • Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, Maria Rambla Alegre, Sergio Marco, Beatriz Beltrán, Adrian Martinavarro, Enrique Ochoa de Aranda. HPLC 2011, 36th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. Congress World Center, Budapest (Hongria). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Creación de una webquest: análisis de aguas
  • María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Samuel Carda Broch. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Teaching chemistry laboratories working with good laboratory practices
  • Maria Rambla Alegre, M.J. Ruiz, Joan Llorenç Monferrer Pons, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Docent. 2011. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461474226.

  • Aplicación del aprendizaje cooperativo en laboratorios docentes de química
  • Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, M.J. Ruiz, Josep Salvador Esteve Romero. XI Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada sobre Innovación en la Docencia. Castelló de la Plana. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469441114.

  • El fracaso escolar en la asignatura de química analítica
  • M.J. Ruiz, Samuel Carda Broch. III Jornada Nacional sobre estudios Universitarios: El presente de los nuevos títulos. Castelló. 22-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218191.

  • Experimentación asistida por ordenador aplicada a las prácticas del laboratorio químico
  • Joan Llorenç Monferrer Pons, Maria Rambla Alegre, M.J. Ruiz, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. III Jornada Nacional sobre estudios Universitarios: El presente de los nuevos títulos. Castellón. 22-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218191.

  • La enseñanza en los laboratorios de química siguiendo las buenas prácticas de laboratorio
  • Maria Rambla Alegre, Julián Paños Pérez, M.J. Ruiz, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. III Jornada Nacional sobre estudios Universitarios: El presente de los nuevos títulos. Castellón. 22-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218191.

  • Adaptación al proceso de convergencia europea de la asignatura 'Laboratorio Avanzado en Química II'
  • Maria Rambla Alegre, Julián Paños Pérez, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. III Jornada Nacional sobre estudios Universitarios: El presente de los nuevos títulos. Castellón. 22-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218191.

  • Elaboración de una guía para mejorar la realización y el seguimiento de las prácticas en empresa
  • Juan Peris Vicente, Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, J.V. Gimeno Adelantado, Josep Salvador Esteve Romero. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Adaptació d'assignatures de laboratori de Química Analítica en la Llicenciatura de Química al procés de convergència europea
  • Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Joan Llorenç Monferrer Pons, Josep Salvador Esteve Romero, María José Ruiz Ángel. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • ECTS estimation to adapt the subject 'Advanced Laboratory Chemistry II' to the European convergence process
  • Maria Rambla Alegre, J. Paños, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Docent. 2011. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461474226.

  • Elaboració i ús de recursos per potenciar el procés d'ensenyament aprenentatges semipresencial en Química Analítica ¿ N07
  • Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, Luis Álvarez Rodríguez. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Les WebQuests com a material d'autoaprenentatge i autoavaluació en química bioanalítica IA53
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, Devasish Bose, Abhilanshi Durgbanshi. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Les pràctiques potenciomètriques assistides per ordinador
  • Joan Llorenç Monferrer Pons, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Maria José Ruiz Ángel. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Operacions bàsiques al laboratori químic seguint normes de qualitat. Curs 2008-2009
  • Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Josep Salvador Esteve Romero, Juan Peris Vicente, Julián Paños Pérez, Maria José Ruiz Ángel. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Aprenentatge per projectes en l'assignatura Química Analítica Avançada: una proposta de canvi de metodologia i avaluació
  • Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, María José Ruiz Angel, Maria Rambla Alegre. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Canvi per a millorar la metodologia docent en Química Bioanalítica (IA53)
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, Devasish Bose, Nitasha Agrawal. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Els sensors conductimètrics al laboratorio de química
  • Joan Llorenç Monferrer Pons, Samuel Carda Broch, Josep Usó Mañanos, María José Ruiz Ángel. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Estimació dels crèdits ECTS per a l'adaptació de l'assignatura Laboratori Avançat en Química II (IA28) a l'EEES i elaboració de materials d'aprenentatge autònom mitjançant l'ús de l'aula virtual
  • Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, Julián Paños Pérez, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Operacions bàsiques al laboratori químic seguint normes de qualitat. Curs 2009-10. Tancament d'un cicle de seguiment de tres anys. Conclusions finals
  • Samuel Carda Broch, Maria Jose Ruiz Angel, Joan Llorenç Monferrer Pons, Maria Rambla Alegre, Julián Paños Pérez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Renovació de la metodologia docent en química analítica (N07): millota de l'aprenentatge i motivación de l'estudiant mitjançant les WebQuests
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, Devasish Bose. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Micellar liquid chromatography determination of quinolones in food samples with fluorescence detection
  • Maria Rambla Alegre, M. A. Collado, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Catecholamine determination in pheochromocitoma patients by liquid chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, D. Bose, A. Durgbanshi, N. Agrawal, M.A. Raviolo, Enrique Ochoa de Aranda. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Stability studies of 3'-azido-3'-deoxy-5'-o-oxalyl-n-leucinethymidine in aqueous solutions and simulated gastric and intestinal fluid
  • M.A. Raviolo, Josep Salvador Esteve Romero, M.C. Briñón, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, D. Bose. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Analysis of hydroxytyrosol in olive extract samples by liquid chromatography using a surfactant-mediated mobile phase
  • Maria Rambla Alegre, S. Marco, Juan Peris Vicente, B. Beltrán, M.A. Collado, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, D. Bose. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Determination of biogenic amines in wine
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, M.L. Chin-Chen, S. Bose, M.A. Raviolo, N. Agrawal. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Development and validation of micellar liquid chromatographic methods for the determination of antibiotics in different matrices
  • Maria Rambla Alegre, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Suitability of micellar liquid chromatography for doping control
  • M.C. Garcia, M.J. Ruiz, Samuel Carda Broch. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Ionic liquid based headspace solid-phase microextraction-gas chromatography for polar organic compounds
  • M.J. Ruiz, Samuel Carda Broch, D W Armstrong, A. Berthod. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Changes in a surfactant-mediated chromatographic system upon addition of short chain alcohols and acetonitrile
  • M.J. Ruiz, Samuel Carda Broch, M.C. Garcia. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Acetonitrile and ethanol: two belittled modifiers in micellar liquid chromatography
  • J.R. Torres, M.J. Ruiz, Samuel Carda Broch, M.C. Garcia. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Peak half-width plots to study peak performance of basic drugs in surfactant-mediated liquid chromatography
  • M.C.Garcia Alvarez Coque, M.J. Ruiz, Samuel Carda Broch. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Validation of a liquid chromatographic procedure for the determination of five quinolones in fish according with regulation 2002/657/EC
  • Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. 28th International Symposium on Chromatography (ISC 2010). Valencia. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Octanol-water partition coefficient determination by CCC: an overview
  • Samuel Carda Broch, M.J. Ruiz, A. Berthod. 6th International Symposium on Countercurrent Chromatography. Lyon (França). 28-07-2010. Científic. 2010.

  • Uses of ionic liquids in CCC
  • Samuel Carda Broch, M.J. Ruiz, A. Berthod. 6th International Symposium on Countercurrent Chromatography. Lyon (França). 28-07-2010. Científic. 2010.

  • Past, present and future of the CCC modes
  • M.J. Ruiz, Samuel Carda Broch, A. Berthod. 6th International Symposium on Countercurrent Chromatography. Lyon (França). 28-07-2010. Científic. 2010.

  • Perspectives for CCC
  • M.J. Ruiz, Samuel Carda Broch, A. Berthod. 6th International Symposium on Countercurrent Chromatography. Lyon (França). 28-07-2010. Científic. 2010.

  • Study of stability of a novel derivative of Zidovudine in different matrices. Part II
  • Mónica Raviolo, Josep Salvador Esteve Romero, Margarita Briñón, Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch. 35st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2010. Boston, MS, USA. 19-06-2010. Científic. 2010.

  • Analysis of selected veterinary antibiotics in fish by micellar liquid chromatography and validated in accordance with regulation 2002/657/EC
  • Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 35st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2010. Boston, MS, USA. 19-06-2010. Científic. 2010.

  • Methodology to identify lipid binders by the analysis of their fatty acids after derivatization with 4-bromomethyl-7-methoxycoumarine by liquid chromatography with fluoresncence detection
  • Juan Peris Vicente, J.V. Gimeno Adelantado, M.T. Doménech Carbó, R. Mateo Castro, F. Bosch Reig, Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 35st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2010. Boston, MS, USA. 19-06-2010. Científic. 2010.

  • Simultaneous determination of quinolones in milk and eggs by micellar liquid chromatography with fluorescence detection
  • Maria Rambla Alegre, Rosa Martí Centelles, M.A. Collado-Sánchez, Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 35st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2010. Boston, MS, USA. 19-06-2010. Científic. 2010.

  • Analytical determination of hydroxytyrosol in olive extract samples by micellar liquid chromatography
  • Maria Rambla Alegre, Sergio Marco-Peiró, Juan Peris Vicente, Beatriz Beltrán-Martinavarro, Maria-Angeles Collado-Sánchez, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 35st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2010. Boston, MS, USA. 19-06-2010. Científic. 2010.

  • Determination of Tyrosine, Triptophan, Tyramine and Tryptamine in wine
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, Mei-Liang Chin-Chen, Joan Llorenç Monferrer Pons, Mónica-Ana Raviolo. 35st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2010. Boston, MS, USA. 19-06-2010. Científic. 2010.

  • Determination of vitamins by micelar liquid chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Joan Llorenç Monferrer Pons, Mei-Liang Chin-Chen, Enrique Ochoa de Aranda, Devasish Bose. 35st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2010. Boston, MS, USA. 19-06-2010. Científic. 2010.

  • Chemometrical optimization of analytical methods
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Adriá Martinavarro-Domínguez, Enrique Ochoa de Aranda, Monica-Ana Raviolo. 35st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2010. Boston, MS, USA. 19-06-2010. Científic. 2010.

  • Determination of some catecolamines in pheochromocitoma patients
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Joan Llorenç Monferrer Pons, Luis Álvarez Rodríguez, Enrique Ochoa de Aranda. 35st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC 2010. Boston, MS, USA. 19-06-2010. Científic. 2010.

  • Evaluation of the factors that affect academic failure in analytical chemistry
  • M. Ruiz-Angel, Samuel Carda Broch. INTED2010 (International Technology, Education and Development Conference). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355365.

  • Evaluation of the factors that affect academic failure in analytical chemistry
  • M.J. Ruiz, Samuel Carda Broch. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • Basic operations in the teaching chemistry laboratory according to quality rules
  • Samuel Carda Broch, M.J. Ruiz, Maria Rambla Alegre, Joan Llorenç Monferrer Pons, Josep Salvador Esteve Romero. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • Computer-assisted experimental work applied to the chemical laboratory
  • Joan Llorenç Monferrer Pons, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, M. Ruiz-, Maria Rambla Alegre. INTED2010 (International Technology, Education and Development Conference). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355365.

  • Webquests as a self-learning and self-assessment tool in clinical chemistry
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, J. Paños Pérez, D. Bose, M.A. Raviolo. INTED2010 (International Technology, Education and Development Conference). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355365.

  • Basic operations in the teaching chemistry laboratory according to quality rules
  • Samuel Carda Broch, M.J. Ruiz Angel, Maria Rambla Alegre, Joan Llorenç Monferrer Pons, Josep Salvador Esteve Romero. INTED2010 (International Technology, Education and Development Conference). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355365.

  • Webquests as a self-learning and self-assessment tool in clinical chemistry
  • Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Juan Peris Vicente, D. Bose, M.A. Raviolo. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia. 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • Adaptación de asignaturas de laboratorio en la licenciatura en química al proceso de convergencia europea en la UJI
  • Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Josep Salvador Esteve Romero, Maria José Ruiz. III JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LA QUIMICA. Burjassot. 01-10-2009. Docent. 2009.

  • La química analítica en el nuevo marco de enseñanza superior
  • Josep Salvador Esteve Romero, Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, Juan Peris Vicente, Luis Álvarez Rodríguez, Aida Castellet, Julian Perez. III JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LA QUIMICA. Burjassot. 01-10-2009. Docent. 2009.

  • La enseñanza de la química bioanalítica en el nuevo marco del espacio superior de convergencia europea
  • Maria Rambla Alegre, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Julian Paños, Juan Peris Vicente. III JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LA QUIMICA. Burjassot. 01-10-2009. Docent. 2009.

  • Introducción de nuevas tecnologías en las prácticas de laboratorio
  • Joan Llorenç Monferrer Pons, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre. VIII Jornada de Millora Educativa i VII Jornada d'Harmonització Europea. Castelló, España. 26-05-2009. Científic. 2009.

  • El método de proyectos como técnica didáctica en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior
  • Samuel Carda Broch. VIII Jornada de Millora Educativa i d'Harmonització Europea. Castelló, España. 26-05-2009. Docent. 2009.

  • Les WebQuests com a material d'autoaprenentatge i autoavaluació en química bioanalítica (IA53)
  • Juan Peris Vicente, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Josep Salvador Esteve Romero. VIII Jornada de Millora Educativa i VII Jornada d'Harmonització Europea. Castelló, España. 26-05-2009. Científic. 2009.

  • Determination of carbinoxamine, diphenhydramine, doxylamine and phenyltoloxamine using a capillary electrophoresis method
  • Josep Salvador Esteve Romero, M.E. Capella, Maria Rambla Alegre, M.L. Chin Chen, Samuel Carda Broch, Luis Álvarez Rodríguez, D.Bose, A.Durgbanshi, M.A. Raviolo, A. Martinavarro. 34th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC'09. Dresden (Alemanya). 28-06-2009. Científic. 2009. Ed. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. ISBN 4260195860001.

  • Submicellar and micellar reversed-phase liquid chromatographic modes applied to the separation of ?-blockers
  • Garcia Alvarez Coque, M.J. Ruiz Angel, J.R. Torres Lapasió, Samuel Carda Broch. 33th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC'09. Dresden (Alemanya). 28-06-2009. Científic. 2009. Ed. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. ISBN 4260195860001.

  • Chromatographic determination of disopyramide, lidocaine and quinidine
  • Josep Salvador Esteve Romero, Adria Martinavarro, M.E. Capella, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, M.L. Chin Chen, Enrique Ochoa de Aranda, I.Casas, D. Bose, A. Durgbanshi. 34th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC'09. Dresden (Alemanya). 28-06-2009. Científic. 2009. Ed. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. ISBN 4260195860001.

  • Acid-base constants determination using capillary electrophoresis
  • A. Martinavarro, Josep Salvador Esteve Romero, M.E. Capella, Enrique Ochoa de Aranda, Samuel Carda Broch, D.Bose, A. Durgbanshi, M.A. Raviolo, Maria Rambla Alegre. 34th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC'09. Dresden (Alemanya). 28-06-2009. Científic. 2009. Ed. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. ISBN 4260195860001.

  • Simultaneous separation and determination of quinolones in urine by micellar liquid chromatography
  • Maria Rambla Alegre, M.L. Chin Chen, M.A. Collado, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 34th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC'09. Dresden (Alemanya). 28-06-2009. Científic. 2009. Ed. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. ISBN 4260195860001.

  • Analysis of omeprazole and its main metabolites by liquid chromatography using hybrid micellar mobile phases
  • Maria Rambla Alegre, M.L. Chin-Chen, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 34th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC'09. Dresden (Alemanya). 28-06-2009. Científic. 2009. Ed. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. ISBN 4260195860001.

  • Tyramine, putrescine, cadaverine, phenethylamine and histamine determination in food
  • M. Chin Chen, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre. 34th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC'09. Dresden (Alemanya). 28-06-2009. Científic. 2009. Ed. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. ISBN 4260195860001.

  • Direct injection and determination of spices using Micellar Liquid Chromatography
  • Mei-Liang Chin-Chen, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre. 34th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC'09. Dresden (Alemanya). 28-06-2009. Científic. 2009. Ed. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. ISBN 4260195860001.

  • Cluster analysis for column classification and selection for the determination of norfloxacin and amoxicillin by micellar liquid chromatography
  • Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 34th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC'09. Dresden (Alemanya). 28-06-2009. Científic. 2009. Ed. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. ISBN 4260195860001.

  • Ionic liquids in RPLC, additive effects and determination
  • A. Berthod, M.J. Ruiz-Angel, Samuel Carda Broch. 236th ACS National Meeting & Exposition. Filadelfia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 17-08-2008. Científic. 2008.

  • Uses of countercurrent chromatography, a review
  • Samuel Carda Broch, M.J. Ruiz-Ángel, A. Berthod. The 5th international conference on countercurrent chromatography (CCC 2008). Rio de Janeiro (Brasil). 24-07-2008. Científic. 2008.

  • Determination of tamoxifen in serum samples
  • Josep Salvador Esteve Romero, Enrique Ochoa de Aranda, A. Durgbanshi, Adriá Martinavarro, Inmaculada Casas, Samuel Carda Broch. 32st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-05-2008. Científic. 2008.

  • Monitorization of acyclovir, didanosine, ganciclovir, stavudine and zidovudine in serum samples of HIV patients
  • Josep Salvador Esteve Romero, Inmaculada Casas-Breva, Ana Raviolo, Adrian Martinavarro, Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, Enrique Ochoa de Aranda. 32st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-05-2008. Científic. 2008.

  • Determination of insecticide imidaclorprid in fruit juices using MLC
  • Mei-Liang Chin-Chen, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre. 32st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-05-2008. Científic. 2008.

  • Capillary electrophoresis determination of nicotine in serum samples
  • Devasish Bose, Adrià Martinavarro, Abhilasha Durgbanshi, M.Elisa Capella, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 32st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-05-2008. Científic. 2008.

  • Development of a direct and validated method of amoxicillin detection in phyliological fluids using micellar liquid chromatography
  • Maria Rambla Alegre, Mei-Liang Chin-Chen, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 32st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-05-2008. Científic. 2008.

  • Column selection in micellar liquid chromatography determination of antibiotics
  • Josep Salvador Esteve Romero, Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch. 32st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-05-2008. Científic. 2008.

  • Gradien micellar liquid chromatography determination of biogenic amines in food after derivatization with 3,5-dinitrobenzoyl chloride
  • Mei-Liang Chin-Chen, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero, Maria Rambla Alegre. 32st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-05-2008. Científic. 2008.

  • Diazotitation and coupling derivatization reactions in micellar liquid chromatography and colorimetric detection
  • Maria Rambla Alegre, Josep Salvador Esteve Romero, Mei-Liang Chin Chen, Samuel Carda Broch, Joan Llorenç Monferrer Pons, Luis Álvarez Rodríguez, Mónica Ana Raviolo. 32st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-05-2008. Científic. 2008.

  • Control of anserine and carnosine in meat samples using pure micellar liquid chromatography
  • Mª. José Ruiz Angel, Josep Salvador Esteve Romero, Samuel Carda Broch. HPLC 2007, - June, 2007. Ghent, Belgium. 17-05-2007. Científic. 2007.

  • Hospitalary drug monitorization by micellar liquid chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, Adrià Martinavarro, Inmaculada Casas, Devasish Bose, Samuel Carda Broch, Joan Llorenç Monferrer Pons, Luis Álvarez Rodríguez, Maria Elisa Capella, Maria Rambla Alegre, Mei-Liang Cin Chen. HPLC 2007, - June, 2007. Ghent, Belgium. 17-05-2007. Científic. 2007.

  • Determination of tamoxifen in serum samples
  • Josep Salvador Esteve Romero, Devasish Bose, Abhalasha Durgbanshi, Adrià Martinavarro, Enrique Ochoa de Aranda, Samuel Carda Broch, Joan Llorenç Monferrer Pons, Inmaculada Casas. HPLC 2007, - June, 2007. Ghent, Belgium. 17-05-2007. Científic. 2007.

  • Capillary electrophoresis determination of caffeine and theophylline
  • Josep Salvador Esteve Romero, Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Martinavarro-Domínguez, Enrique Ochoa de Aranda, Maria-Elisa Capella-Peiró, Manuel Font Rubert, Samuel Carda Broch, Joan Llorenç Monferrer Pons. HPLC 2007, - June, 2007. Ghent, Belgium. 17-05-2007. Científic. 2007.

  • Screening of antiviretrovirals in human serum
  • Josep Salvador Esteve Romero, Mónica Ana Raviolo, Inmaculada Casas Breva, Maria Rambla Alegre, Samuel Carda Broch, M. Elisa Capella Peiró, Jenifer Clausell Tormos. HPLC 2007, - June, 2007. Ghent, Belgium. 17-05-2007. Científic. 2007.

  • Determination of sulphonamides in milk after precolumn derivatisation by micellar liquid chromatography
  • Mónica Ana Raviolo, Maria Rambla Alegre, Jennifer Clausell Tormos, Mª. Elisa Capella, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC 2007, - June, 2007. Ghent, Belgium. 17-05-2007. Científic. 2007.

  • Determination of vitamins by micelar liquid chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, Joan Llorenç Monferrer Pons, Samuel Carda Broch, M. Elisa Capella-Peiró, María Teresa Gil Agustí, Maria Rambla Alegre, Devasish Bose. HPLC'06. San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 17-06-2006. Científic. 2006.

  • Simultaneous determination of biogenic amines and precursors aminoacids by micellar liquid chromatography with amperometric pulse detection
  • María Teresa Gil Agustí, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC'06. San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 17-06-2006. Científic. 2006.

  • Capillary electrophoresis and chemometrics in bioanalytical chemistry P-154-T
  • Josep Salvador Esteve Romero, Maria Elisa Capella Peiro, Samuel Carda Broch, Maria Rambla Alegre, Devasish Bose, Abhilasha Durabanshi, Adria Martinavarro. HPLC'06. San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 17-06-2006. Científic. 2006.

  • Micellar liquid chromatography determination of trazodone in urine and pharmaceuticals using fluorescence detection
  • Samuel Carda Broch, María Teresa Gil Agustí, Joan Llorenç Monferrer Pons, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC'06. San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 17-06-2006. Científic. 2006.

  • Micellar Liquid Chromatographic Determination of Five Antianginals in Pharmaceuticals, Serum and Urine
  • Josep Salvador Esteve Romero, María Teresa Gil Agustí, Samuel Carda Broch, María Elisa Capella Peiró. 4th International Symposium on Separations in the BioSciences (SSB'05). Utrech ( The Nederlands). 18-09-2005. Científic. 2005.

  • Determination of Epinephrine, norepinephrine and their Naturally Occurring Derivatives in Serum by Micellar Liquid Chromatography with Electrochemical Detection
  • Josep Salvador Esteve Romero, Devasish Bose, A. Durgbanshi, María Elisa Capella Peiró, Samuel Carda Broch, María Teresa Gil Agustí. 4th International Symposium on Separations in the BioSciences (SSB'05). Utrecht (The Netherlands). 18-09-2005. Científic. 2005.

  • Photostability studies for micellar liquid chromatography determination of nifedipine in serum and urine samples
  • Josep Salvador Esteve Romero, María Teresa Gil Agustí, Joan Llorenç Monferrer Pons, Samuel Carda Broch. 4th International Symposium on Separations in the BioSciences (SSB'05). Utrecht (The Netherlands). 18-09-2005. Científic. 2005.

  • Direct determination of verapamil in physiological fluids by micellar liquid chromatography and fluorescence detection
  • Josep Salvador Esteve Romero, Maria Rambla Alegre, María Teresa Gil Agustí, Samuel Carda Broch, María Elisa Capella Peiró. 4th International Symposium on Separations in the BioSciences (SSB'05). Utrecht (The Netherlands). 18-09-2005. Científic. 2005.

  • Elaboració de material per al suport a la formació no presèncial en l'assignatura de pràctiques laboratori químic I (IA10)
  • Josep Salvador Esteve Romero, María Teresa Gil Agustí, Samuel Carda Broch, María Elisa Capella Peiró, Joan Llorenç Monferrer Pons, Luis Álvarez Rodríguez, Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Aida Castellet Ibañez, Maria José Ruiz Angel, Alexis Agut Pérez, Pascual Roca Genovés. Formació del professorat davant la convergència europea. Actes de la V Jornada de milora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castelló. 15-01-2005. Científic. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • Photodegradation and photostability studies of bendroflumethiazide by micellar liquid chromatography. Application to the determination of pharmaceutical formulations and urine samples
  • M.J. Ruiz Ángel, Samuel Carda Broch, María Teresa Gil Agustí, D. Bose, Joan Llorenç Monferrer Pons, Josep Salvador Esteve Romero. Euroanalysis XIII. Salamanca. 06-09-2004. Científic. 2004.

  • The 1-butyl-3-methyl imidazolium hexafluorophosphate ionic liquid as a new solvent in CCC
  • A. Berthod, Samuel Carda Broch. 25th International Symposium on Chromatography. Paris (França). 04-10-2004. Científic. 2004. ISSN 1618-2642.

  • Rapid and Sensitive Method for the Determination of Paracetamol
  • Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Adrián Martinavarro Domínguez, María Teresa Gil Agustí, María Elisa Capella Peiró, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC 2004. 28th International Symposium and Exhibit on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Philadelphia. 15-06-2004. Científic. 2004. ISSN 0021-9673.

  • Direct injection determination of benzoylecgonine, heroin, 6-monoacetylmorphine and morphine in a SDS-butanol mobile phase
  • Devasish Bose, María Elisa Capella Peiró, Samuel Carda Broch, Abhilasha Durgbanshi, Adrián Martinavarro Domínguez, Maria José Ruiz Angel, María Teresa Gil Agustí, Joan Llorenç Monferrer Pons, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC 2004. 28 th Internacional Symposium and Exhibit Phase Separations and Related Techniques. Philadelphia. 15-06-2004. Científic. 2004. ISSN 0021-9673.

  • Bronchodilator Drug Monitoring with Direct Injection using Hybrid Micellar Mobile Phases
  • Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Adrián Martinavarro Domínguez, María Teresa Gil Agustí, María Elisa Capella Peiró, Maria Jose Ruiz-Angel, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC 2004 28th International Symposium and Exhibit on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Philadelphia. 15-06-2004. Científic. 2004. ISSN 0021-9673.

  • Chromatographic Determination of Carbaryl in Serum
  • Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Luis Álvarez Rodríguez, María Teresa Gil Agustí, María Elisa Capella Peiró, Joan Llorenç Monferrer Pons, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. HPC 2004 28th International Symposium and Exhibit on HIgh Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Philadelphia. 15-06-2004. Científic. 2004. ISSN 0021-9673.

  • Direct Injection of Serum Samples in Micellar Liquid Chromatography
  • Adrián Martinavarro Domínguez, Josep Salvador Esteve Romero, María Teresa Gil Agustí, María Elisa Capella Peiró, Joan Llorenç Monferrer Pons, Maria José Ruiz Angel, Samuel Carda Broch. HPLC 2004. 28th International Symposium and Exhibit on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Philadelphia. 15-06-2004. Científic. 2004. ISSN 0021-9673.

  • Micellar liquid chromatography determination of nicotinic acid and nicotinamide after precolumn König reaction derivatization
  • Joan Llorenç Monferrer Pons, María Elisa Capella Peiró, Samuel Carda Broch, Maria José Ruiz Angel, Luis Álvarez Rodríguez, María Teresa Gil Agustí, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC 2004. 28th International Symposium and Exhibit on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Philadelphia. 15-06-2004. Científic. 2004. ISSN 0021-9673.

  • Monitorization of Antiarrhythmic Drugs using Mobile Phases containing Surfactants
  • Adrián Martinavarro Domínguez, Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, Samuel Carda Broch, María Teresa Gil Agustí, María Elisa Capella Peiró, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC 2004.28th Internacional Symposium and Exhibit on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techiques. Philadelphia. 15-06-2004. Científic. 2004. ISSN 0021-9673.

  • Capillary electrophoresis determination of benzodiazepines in serum
  • Manolo Rubert-Font, María Teresa Gil Agustí, Devasish Bose, Abhilasha Durgbanshi, María Elisa Capella Peiró, Joan Llorenç Monferrer Pons, Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. HPLC 2004. 28th Internacional Symposium and Exhibit on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. Philadelphia. 15-06-2004. Científic. 2004. ISSN 0021-9673.

  • Elution-extrusion another possible way to use the liquid nature of the stationary phase in countercurrent chormatography
  • Alain Berthod, María Joseé Ruiz Angel, Samuel Carda Broch. 27th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC´03. Niza (França). 15-06-2003. Científic. 2003.

  • Determination of the menadione (K3) fat-soluble vitamin in pharmaceuticals by micellar liquid chromatography
  • Josep Salvador Esteve Romero, Joan Llorenç Monferrer Pons, Samuel Carda Broch, María Elisa capella Peiró, Adrià Martinavarro Domíguez, María Teresa Gil Agustí, Abhilasha Durgbanshi. 27th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC´03. Niza (França). 15-06-2003. Científic. 2003.

  • Countercurrent chromatography with octanol. Hydrophobicity of ionizable amines: the ß-blockers
  • Samuel Carda Broch, Alain Berthod. 27th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC´03. Niza (França). 15-06-2003. Científic. 2003.

  • Direct injection analysis of epinephrine and its two naturally occurring derivatives in serum by micellar liquid chromatography with electrochemical and UV detection
  • Josep Salvador Esteve Romero, María Elisa Capella Peiró, Samuel Carda Broch, Devasish Bose, Abhilasha Durgbhanshi, María Teresa Gil Agustí, Adrià Martinavarro Domínguez, Joan Llorenç Monferrer Pons, Luis Álvarez Rodríguez. 27th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC´03. Niza (França). 15-06-2003. Científic. 2003.

  • Direct injection micellar liquid chromatography determination of opiates in serum with UV detection
  • Josep Salvador Esteve Romero, María Elisa capella Peiró, Samuel Carda Broch, Devasish Bose, María Teresa Gil Agustí, Adrià Martinavarro Domínguez, Abhilasha Durgbanshi, Joan Llorenç Monferrer Pons. 27th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques. HPLC´03. Niza (França). 15-06-2003. Científic. 2003.

  • Les liquides ioniques. Description et utilisation de cette nouvelle classe de solvant dans l'analyse chimique
  • A. Berthod, Samuel Carda Broch. Congrès SEP´03. Techniques Séparatives et Couplages. Lyon (França). 13-05-2003. Científic. 2003.

  • Chromatographie à contre courant. Mesure de l'hydrophobicité de composés amines basiques et ionisables : les béta-bloquants
  • Samuel Carda Broch, A. Berthod. Congrès SEP´03. Techniques Séparatives et Couplages. Lyon (França). 13-05-2003. Científic. 2003.

  • Elution-extrusion: une nouvelle façon d'utiliser le caractère liquide de la phase stationnaire en chromatographie à contre courant
  • A. Berthod, M.J. Ruiz-Angel, Samuel Carda Broch. Congrès SEP´03. Techniques Séparatives et Couplages. Lyon (França). 13-05-2003. Científic. 2003.

  • Determination of benzodiazepines using SDS-pentanol mobile phases with direct injection of the serum samples
  • Josep Salvador Esteve Romero, Luis Álvarez Rodríguez, Devasish Bose, María Elisa Capella Perió, Samuel Carda Broch, Abhikasah Durgbanshi, María Teresa Gil Agustí, Adrià Martinavarro Rodríguez. Pittcon 2003. Orlando, Florida (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 09-03-2003. Científic. 2003.

  • Micellar Liquid Chromatography determination in urine and serum of dopamine and homovanillic acid with electrochemical detection
  • Josep Salvador Esteve Romero, Devasish Bose, María Elia Capella Peiró, Samuel Carda Broch, Abhilasha Durgbanshi, María Teresa Gil Agustí, Adrià Martinavarro Domínguez, Joan Llorenç Monferrer Pons. Pittcon 2003. Orlando, Florida (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 09-03-2003. Científic. 2003.

  • Behaviour of the dead volume in serum and urine samples in MLC using UV-V, fluorescence and electrochemical detection
  • Josep Salvador Esteve Romero, Luis Álvarez Rodríguez, Devasish Bose, María Elisa Capella Peiró, Samuel Carda Broch, Abhilasha Durgbanshi, María Teresa Gil Agustí, Adrià Martinavarro Domínguez. Pittcon 2003. Orlando, Florida (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 09-03-2003. Científic. 2003.

  • A comparative study of reversed-phase systems for the analysis of formulations containing tricyclic antidepressants
  • M.C. García Álvarez Coque, M.L. Ruiz Angel, E.F. Simón Alfonso, Samuel Carda Broch. Journal of chomatography A. Special Issue.. Holanda. 01-01-2002. Científic. 2002. ISSN 0021-9673.

  • A new class of solvent for countercurrent chromatography: the room temperature ionic liquids
  • Alain Berthod, Samuel Carda Broch. Journal of liquid chomatography and related techniques. Special Issue.. Florida (USA). 01-01-2002. Científic. 2002. ISSN 1082-6076.

  • Comparison of triethylamine-acetonitrile and sodium dodecyl sulfate/pentanol mobile phases for the separation of beta-blockers with conventional C18 columns.
  • M.C. García Álvarez Coque, M.J. Ruiz Angel, J.R. Torres Lapasió, Samuel Carda Broch. Journal of chomatography A. Special Issue.. Holanda. 01-01-2002. Científic. 2002. ISSN 0021-9673.

  • Use of a 3D-interpretive optimisation...
  • Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. 23rd International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. HPLC¿99. May 30 - June 4, 1999. . Granada (Spain). 01-01-1999. Científic. 1999. ISSN 0003-2670.

  • Colorimetric determination of B6 vitamins by coupling with the diazonium ion of p-sulfanilic acid in micellar medium
  • Samuel Carda Broch, Joan Llorenç Monferrer Pons, Luis Álvarez Rodríguez, Josep Salvador Esteve Romero. Deauville Conference 98, 6th SAS(Symposium Analytical Sciences). Deauville (France). 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0167-2940.

  • Micellar modified spectrophotometric determination of nitrobenzenes with the Bratton Marshall reagent
  • Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. Deauville Conference 98, 6th SAS(Symposium Analytical Sciences). Deauville (France). 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0167-2940.

  • Analysis of urine samples containing diuretics and b-blockers by micellar chromatography with fluoremetric detection
  • Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. Deauville Conference 98, 6th SAS(Symposium Analytical Sciences). Deauville (France). 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0167-2940.

  • Micellar chromatographic determination of benzodiazepines and related compounds in pharmaceutical preparations
  • Samuel Carda Broch, Josep Salvador Esteve Romero. Deauville Conference 98, 6th SAS(Symposium Analytical Sciences). Deauville (France). 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0167-2940.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Widening the possibilities of liquid chromatography through the use of secondary equilibria with additives and hydrophilic interaction chromatography
  • María Celia García Álvarez-Coque, Samuel Carda Broch, M. José Ruiz Ángel. Universitat de València (Espanya). Peris García, Ester. Num. Excel.lent cum Laude. 15-11-2019.

  Comités de congresos


  • Samuel Carda Broch. The 8th international conference on countercurrent chromatography (CCC 2010). Lyon (Francia). 28-07-2010. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Samuel Carda Broch. 2021 FOOD CHEMISTRY.

  • Samuel Carda Broch. 2021 CHROMATOGRAPHIA.

  • Samuel Carda Broch. 2019 MICROCHEMICAL JOURNAL.

  • Samuel Carda Broch. 2019 JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS.

  • Samuel Carda Broch. 2019 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Samuel Carda Broch. 2018 Chemistry Central Journal.

  • Samuel Carda Broch. 2018 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Samuel Carda Broch. 2017 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Samuel Carda Broch. 2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMISTRY.

  • Samuel Carda Broch. 2012 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Samuel Carda Broch. 2012 JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE.

  • Samuel Carda Broch. 2012 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Samuel Carda Broch. 2012 JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS.

  • Samuel Carda Broch. 2012 TALANTA.

  • Samuel Carda Broch. 2012 JOURNAL OF ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY.

  • Samuel Carda Broch. 2011 TALANTA.

  • Samuel Carda Broch. 2011 RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY.

  • Samuel Carda Broch. 2011 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES.

  • Samuel Carda Broch. 2011 JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL.

  • Samuel Carda Broch. 2011 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Samuel Carda Broch. 2011 FOOD ANALYTICAL METHODS.

  • Samuel Carda Broch. 2010 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Samuel Carda Broch. 2010 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES.

  • Samuel Carda Broch. 2010 OPEN ANALYTICAL CHEMISTRY JOURNAL.

  • Samuel Carda Broch. 2009 JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS.

  • Samuel Carda Broch. 2009 JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE (Online).

  • Samuel Carda Broch. 2009 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Samuel Carda Broch. 2009 JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL.

  • Samuel Carda Broch. 2009 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Samuel Carda Broch. 2008 TALANTA.

  • Samuel Carda Broch. 2008 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Samuel Carda Broch. 2008 OPEN ANALYTICAL CHEMISTRY JOURNAL.

  • Samuel Carda Broch. 2008 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Samuel Carda Broch. 2008 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • Samuel Carda Broch. 2007 JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL.

  • Samuel Carda Broch. 2007 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Samuel Carda Broch. 2007 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Samuel Carda Broch. 2005 JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL.

  • Samuel Carda Broch. 2005 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Samuel Carda Broch. 2004 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Samuel Carda Broch. 2004 ANALYTICAL CHEMISTRY.

  Edició de monogràfic


  • Ionic liquids
  • Marja-Liisa Riekkola, Samuel Carda Broch. 2018. Científic. ISSN 0021-9673.

  • Method validation
  • Samuel Carda Broch, Paul R. Haddad. 2014. Científic. ISSN 0021-9673.

  Apunts docents


  • Automatització del laboratori químic
  • Joan Llorenç Monferrer Pons, Josep Salvador Esteve Romero, Luis Álvarez Rodríguez, María Teresa Gil Agustí, Samuel Carda Broch. 1998. Ref. CS-253-1998.