UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, MARÍA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Membre del grup d'investigació Q-AMS - Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES
 • NA1119DD - (964 387339)
 • ibanezm@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4930-8933
 • Ressenya Personal

  María Ibáñez Martínez, és Doctor en Ciències Químiques (2007) per la Universitat Jaume I i Professor Titular del Departament de Química Física i Analítica

  Membre del grup d'investigació de Química Analítica de la Universitat Jaume I des de 2002 , la seua labor investigadora es dirigix cap a l'ús de les modernes tècniques híbrides cromatografia/espectrometria de masses (LC-MS), principalment d'alta resolucío (HRMS), amb fins de control, identificació, confirmació i quantificació de contaminants i altres compostos orgànics en mostres d'interés ambiental, alimentari i biològic. 

  És autor de més 120 articles (h-index=45) i 110 ponències de la seua especialitat, i també de diversos capítols de llibre. Ha participat en més de 25 projectes d'investigació i 80 convenis/contractes de col·laboració. Ha dirigit tres Tesis Doctorals relacionades amb diferents aspectes de LC-MS i ha realitzat estades en diversos centres d'investigació: Waters Corporation (Manchester, UK), Universitat d'Àmberes (Bèlgica) i Universitat de València. Ha rebut dos premis de "jove investigador", un otorgat per la European Society for Separation and Science (2010) i l'altre per la Universitat Jaume I (2013)

  La seva trajectòria docent inclou docència de primer i segon cicle i grau en Química, doctorat i en el màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. Ha participat en diferents projectes de millora educativa, rebent en l'any 2004 el premi d'innovació educativa otorgat per la Universitat Jaume I.

  Com a activitat professional ha participat com a Director de nombrosos estudis BPL en el Laboratori d'Anàlisi de Residus de Plaguicides de l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües. 

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  ET1006 - Química Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  QU0908 - Noves Tecnologies de la Informació i Computació Aplicades a la Química (Informàtica) Grau en Química
  QU0931 - Laboratori Químic I Grau en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIY006 - Pràctiques de Laboratori Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)
  SIY009 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Investigación de contaminantes orgánicos en aguas subterráneas y superficiales de Castellón mediante técnicas analíticas de barrido universal
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9788469564110. Castelló (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  Capítols de llibre


  • Multiresidue Analysis of Pesticides: LC-MS/MS versus LC-HRMS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez. Fast Liquid Chromatography-Mass Spectrometry Methods in Food and Environmental Analysis. Londres (Regne Unit). Ed. Imperial College Press. 2015. ISBN 9781783264933. Científic.

  • Multiresidue Methods for Pesticides and Related Contaminants in Food
  • Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. Liquid chromatography. applications. (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Elsevier. 2013. ISBN 9780124158061. Científic.

  • Pesticide Residue Analysis in Environmental Samples by Hyphenated Chromatography/Mass Spectrometry
  • Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. Comprehensive Environmental Mass Spectrometry. Glendale (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. ILM Publications. 2012. ISBN 9781906799120. Científic.

  • Time-of-Flight and Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry for Identifying Unknown Contaminants and Degradation Products in the Environment
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. Encyclopedia of Analytical Chemistry. (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. John Wiley & Sons. 2011. ISBN 9780470027318. Científic.

  • Projecte de millora en les assignatures de laboratori de química analítica. Elaboració d'una guia de coneixements bàsics en els laboratoris d'analítica
  • María Elena Pitarch Arquimbau, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Use of UPLC-(Q)TOF MS for rapid screening of organic micropollutants in water
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez. Liquid Chromatography Time-of-Flight Mass Spectrometry. New Jersey (United States of America). Ed. John Wiley & Sons. 2009. ISBN 9780470137970. Científic.

  Ponències a congressos


  • An overview of synthetic cannabinoids consumption patterns in València over 2018
  • David Fabregat Safont, Carmen Ripoll, Teresa Orengo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Identification of drugs of abuse in biological fluids by direct analysis using atmospheric solids analysis probe‐high resolution mass spectrometry
  • David Fabregat Safont, Maria Mata Pesquera, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Metabolic profiling of the novel indanyl-cathinone 5-ppdi after human hepatocyte incubation
  • María Ibáñez Martínez, David Fabregat Safont, Marie Mardal, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Kristian Linnet. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Comparative degradation of two highly consumed antihypertensives in water by sonochemical process
  • María Ibáñez Martínez, Efraim A. Serna-Galvis, Laura Isaza Pineda, Alejandro Moncayo Lasso, Félix Javier Hernández Hernández, Ricardo A. Torres Palma. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Quantification of related synthetic cathinones in rat brain by UHPLC UHPLC-MS/ MS. Relationship between structure and blood‐brain barrier permeability
  • David Fabregat Safont, Manuela Barneo Muñoz, Fernando Martínez García, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Investigation of pesticides and their transformation products in the Júcar river hydrographical basin (Spain) by wide‐scope highresolution mass spectrometry screening
  • Eddie A. Fonseca Rubí, Arianna Renau Pruñonosa, María Ibáñez Martínez, Emma Gracia Lor, T. Estrela, S. Jiménez, M. A. Pérez-Martín, F. González, Félix Javier Hernández Hernández, Ignacio Morell Evangelista. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Identification of drugs of abuse in biological fluids by direct analysis using atmospheric solids analysis probe-high resolution mass spectrometry
  • David Fabregat Safont, Maria Mata Pesquera, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 4th International Mass Spectrometry School. Sitges (Barcelona) (Espanya). 15-09-2019. Científic. 2019.

  • Determination of selected metabolites of endogenous androgenic anabolic steroids in urine by LC-MS and isotope pattern deconvolution
  • Sebastian Emanuel Bedelean, Jorge Pitarch Motellón, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Antoni Francesc Roig Navarro. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Metabolite elucidation of two synthetic cannabinoids after pooled human hepatocytes incubation
  • David Fabregat Safont, Marie Mardal, Juan Vicente Sancho Llopis, Petur W. Dalsgaard, Félix Javier Hernández Hernández, Kristian Linnet, María Ibáñez Martínez. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografia y Técnicas Afines. SECyTA 2018. Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Rapid identification of synthetic cathinones in seized products taking profit of the full capabilities of triple quadrupole analyser
  • David Fabregat Safont, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Facing the problem of New Psychoactive Substances for doping control analysis
  • Eulalia Olesti, David Fabregat Safont, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, José A. Pascual, Rafael de la Torre, Óscar Pozo. 56th Conference of The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT 2018 Conference). Ghent (Bèlgica). 26-08-2018. Científic. 2018.

  • Investigation of pesticides in surface water from Brazil by combined use of uhplc-qtof ms screening and DLLME/GC-MS quantitative analysis
  • Carla Sirtori, A. Della Flora, R. W. Bécker, A. T. Toci, M. Boroski, S. F. Benassi, G. A. Cordeiro, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández. 40th International Conference on Environmental & Food Monitoring (ISEAC-40). Santiago de Compostela (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409037995.

  • Screening of pharmaceuticals, with special emphasis in metabolites, in hospital wastewater using lc-qtof ms
  • Carla Sirtori, María Ibáñez Martínez, E. Cuervo Lumbaque, D. Salmoria Araujo, R. W. Bécker, Félix Javier Hernández Hernández. 40th International Conference on Environmental & Food Monitoring (ISEAC-40). Santiago de Compostela (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409037995.

  • Direct determination of steroid glucuronides in human urine by UHPLC-ESI-(ID)MS/MS and isotope pattern deconvolution
  • Jorge Pitarch Motellón, Antoni Francesc Roig Navarro, Oscar J. Pozo, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 03-10-2017. Científic. 2017.

  • Trace level determination of neonicotinoid insecticides in honey by UHPLC-MS/MS
  • Silvia Valverde, María Ibáñez Martínez, José Luis Bernal, Mª Jesús Del Nozal, Félix Javier Hernández Hernández, José Bernal. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 03-10-2017. Científic. 2017.

  • Cathinone derivates identification in legal high samples by UHPLC-MS/MS using a pseudo-target screening strategy
  • David Fabregat Safont, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 03-10-2017. Científic. 2017.

  • Updating the on-going stimulants list through identification and characterisation of four novel cathinones in drug samples from European consumers
  • David Fabregat Safont, Xoán Carbón Mallo, Iván Fornís Espinosa, Mireia Ventura Vilamana, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 03-10-2017. Científic. 2017.

  • Occurrence of antibiotics and bacterial resistance in wastewater and sea water from the Antarctic
  • Félix Javier Hernández Hernández, M. Montory, C. Gómez-Fuentes, M. Gómez, N. Calisto-Ulloa, J. Ferrer, G. González-Rocha, H. Bello-Toledo, Ana María Botero Coy, Clara Boix Sales, María Ibáñez Martínez. 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2017). Rhodes (Grècia). 31-08-2017. Científic. 2017. Ed. Global NEST; University of the Aegean, Grecia. ISBN 9789607475534.

  • New laws, new compounds: identification and characterization of a new opioid derivative in a drug sample from Spain
  • David Fabregat Safont, X. Carbón, M. Ventura, I. Fornís, Eva María Guillamón Torres, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. VIII Meeting of the Spanish Mass Spectrometry Society - VIII‐SEEM . Barcelona (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017.

  • Investigation of pharmaceuticals and hormones in wastewater and sea water from the antarctic
  • María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández, M. Montory, Clara Boix Sales, Ana María Botero Coy, Eduardo Beltrán Iturat, M. Gómez, J. Ferrer. VIII Reunión de la SEEM. V Reunión nacional de dioxinas, furanos y compuestos orgánicos persistentes relacionados. Barcelona (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017.

  • Investigation on the use and prevalence of synthetic cannabinoids in teenagers: the case of the youth detention centres
  • David Fabregat Safont, M. Cardenas, Mihaela Dalae, Abel Baquero, Gonzalo Haro, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez. VIII Meeting of the Spanish Mass Spectrometry Society - VIII‐SEEM . Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • High resolution mass spectrometry for the identification of in‐vivo 5‐MeO‐MiPT metabolites in mouse serum and urine
  • David Fabregat Safont, María Ibáñez Martínez, Fernando Martínez García, Maria del Carmen De Agustín Pavon, Ana Martín Sánchez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • In vitro metabolism evaluation of the tryptamines 5-MeO-MiPT using human liver cells (Abstract)
  • David Fabregat Safont, María Ibáñez Martínez, N. Apostolova, M. Polo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • Determination of four endogenous anabolic androgenic steroids in urine by uhplc‐ms/ms and isotope pattern deconvolution
  • Jorge Pitarch Motellón, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Oscar Pozo Mendoza, Antoni Francesc Roig Navarro. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • Evaluation of uncertainty sources in the determination of testosterone in urine by calibration‐based and isotope dilution quantification methods using UHPLC‐MS/MS
  • Jorge Pitarch Motellón, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Oscar Pozo Mendoza, Antoni Francesc Roig Navarro. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • Analytical strategies to investigate NPS in legal highs
  • María Ibáñez Martínez, David Fabregat Safont, I Fornís, M. Ventura, C. Gil, N. Calzada, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines - Secyta 2016. Sevilla (Espanya). 02-11-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461761555.

  • Non-Target Screening embedded in (Open Access) Platforms and Multidisciplinary Links
  • María Ibáñez Martínez, María Leticia Lacalle Bergeron, Alberto Celma Tirado. SWEMSA 16 workshop(Solutions and Workflows in Environmental Molecular Screening and Analysis). Garching (Alemanya). 02-11-2016. Científic. 2016.

  • Screening of organic contaminants in sludge and cattle manure by combined use of chromatographic techniques coupled with HRMS
  • Francisco Javier Rambla Nebot, J. L. Aranda Mares, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández, E. Zurriga Agusti. 9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment. 15th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides. Santiago de Compostela (Espanya). 04-10-2016. Científic. 2016. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 9788494595813.

  • Occurrence and potential transfer of mycotoxins and pesticides in gilthead sea bream and Atlantic salmon by use of novel alternative feed ingredients
  • Marc Berntssen, Jaime Nácher Mestre, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Borja Garlito Molina, Roque Serrano Gallego, Joana Silva, Jaume Pérez Sánchez, Félix Javier Hernández Hernández. Aquaculture Europe 2016. International Conference & Exposition. Edinburgh (Regne Unit). 20-09-2016. Científic. 2016.

  • Variety classification of almonds by UHPLC-QTOF MS metabolomics
  • Rubén Gil Solsona, Clara Boix Sales, Duvan E. Hoyos, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis. Postgraduate Symposium on Food Fraud 2016. Wageningen (Països Baixos). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • Multi-class screening of feedstuff contaminants and potential endocrine disruptors in farmed fish
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Marc H. G. Berntssen, Félix Javier Hernández Hernández, Jaume Pérez Sánchez. 10º Congreso de la Asociación Ibérica de Endocrinología Comparada AIEC. Castellón (Espanya). 23-09-2015. Científic. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356881.

  • Identification of New Psychoactive Substances based on the complementary use of spectrometric techniques
  • Lubertus Bijlsma, Bram Miserez, María Ibáñez Martínez, Solomon Ma Ting Fung, John Ramsey, Trevor Shine, Eva Guillamón, Cristian Vicent Barrera, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Comparison of solid phase extraction and hollow fiber liquid phase microextraction for the determination of endocrine disrupting compounds by mass spectrometry and isotope pattern deconvolution
  • Jorge Pitarch-Motellón, Neus Fabregat Cabello, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Antoni Francesc Roig Navarro. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015). Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Investigation of emerging contaminants in sewage sludge
  • David Fabregat Safont, Clara Boix Sales, María Ibáñez Martínez, Eduardo Sánchez, Eduardo Morales, Laura Pastor, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Investigation of New Psychoactive Substances in urine samples by UHPLC-QTOF MS
  • María Ibáñez Martínez, Oscar J. Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, Gonzalo Haro, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Identification of Substances Migrating from Plastic Baby Bttles using High Resolution Mass Spectrometric Analyzers Coupled to Gas and Liquid Chromatography
  • M Onghena, E. Van Hoeck, J. Van Loco, María Ibáñez Martínez, Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, F. Lemière, A. Covaci. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • When the interpretation of MS Spectra Becomes Essential
  • Josep Marcos, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Osacar J. Pozo. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Determination of testosterone in urine by ultra high pressure liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry using isotope pattern deconvolution calculation
  • Jorge Pitarch-Motellón, Neus Fabregat Cabello, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Antoni Francesc Roig Navarro, Oscar Pozo. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRIA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Identification of mycotoxins by UHPLC-QTOF MS in airborne fungi and fungi isolated from industrial paper and Antique documents from the archive of Bogotá
  • María Ibáñez Martínez, Nancy I. Castillo, Eduardo Beltrán Iturat, Jhon Rivera-Monroy, Juan Ochoa-Cabezas, Mónica Páez-Castillo, Martha L. Posada-Buitrago, Michael Sulyok, Félix Javier Hernández Hernández. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRIA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Investigation of new psychoactive substances in wastewaters from Switzerland
  • Lubertus Bijlsma, Frederic Béen, María Ibáñez Martínez, Olivier Delémont, Pierre Esseiva, Félix Javier Hernández Hernández. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRIA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Screening of metabolites and transformation products of pharmaceuticals and illicit drugs by UHPLC-QTOF MS in effluent wastewater samples from Athens
  • María Ibáñez Martínez, Clara Boix Sales, V. Borova, Thomaidis N.S., Félix Javier Hernández Hernández. 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015). Rhodes (Grècia). 03-09-2015. Científic. 2015.

  • Mass spectrometric analysis of 17 of the fourth generation synthetic cannabinoids
  • Lubertus Bijlsma, B. Miserez, María Ibáñez Martínez, S. Ma Ting Fung, J. Ramsey, T. Shine, Félix Javier Hernández Hernández. 7th European Academy of Forensic Science Conference (EAFS 2015). Praga. 06-09-2015. Científic. 2015. Ed. Criminal Police Department Prague. ISBN 9788026086598.

  • Investigation of nps in urine samples by uhplc-qtof ms
  • María Ibáñez Martínez, O.J. Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, G. Haro, Félix Javier Hernández Hernández. 7th European Academy of Forensic Science Conference (EAFS 2015). Praga. 06-09-2015. Científic. 2015. Ed. Criminal Police Department Prague. ISBN 9788026086598.

  • Advanced analytical approaches to investigate the presence of undesirables from feed to fish. Atlantic salmon and gilthead sea bream as a case study
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, Eduardo Beltrán Iturat, Clara Boix Sales, Lubertus Bijlsma, Richard Thomas Dacre Northcote Bade, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Vasilis Karalazos, Joana Silva, Marc H. G. Berntssen, Jaume Perez Sanchez, Félix Javier Hernández Hernández. International Conference & Exposition of European Aquaculture Sociecty (AQUACULTURE EUROPE 14). San Sebastián (Espanya). 14-10-2014. Científic. 2014.

  • In vivo human metabolism on MDPV by UHPLC-QTOF MS
  • María Ibáñez Martínez, Oscar J. Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 14th Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014). Barcelona (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014.

  • Screening of illicit and licit drugs in waters from Colombia making use of liquid chromatography-hybrid quadrupole-time-of-flight mass spectrometry
  • Ana María Botero Coy, Lubertus Bijlsma, Richard Thomas Dacre Northcote Bade, María Ibáñez Martínez, M.C. Bustos, R.J. Rincon, A. Moncayo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 248th American Chemical Society National Meeting & Exposition. San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-08-2014. Científic. 2014.

  • Advancing towards universal screening for organic micro-pollutants in waters by combined use of GC and LC coupled to HRMS
  • Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. 248th American Chemical Society National Meeting & Exposition. San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-08-2014. Científic. 2014.

  • Investigation of pharmaceuticals transformation products in waters by UHPLC-QTOF MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Clara Boix Sales, María Ibáñez Martínez, John R. Parsons, Lubertus Bijlsma, Pim de Voogt, Félix Javier Hernández Hernández. 10th LC/MS/MS Workshop on Environmental Applications and Food Safety. Barcelona (Espanya). 01-07-2014. Científic. 2014.

  • Analyis of migrating compounds from plastic baby bottles with GC-MS, GC-(Q)TOF MS and LC-QTOF MS (Abstract)
  • M. Onghena, E. Van Hoeck, J. Van Loco, María Ibáñez Martínez, Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, A. Covaci. 38th International Symposium on Environmental analytical Chemistry (ISEAC 2014). Lausanne (Suïssa). 17-06-2014. Científic. 2014.

  • Untargeted Metabolomic Approach for the Detection of Markers of Testosterone Misuse
  • Montserrat Raro Macián, María Ibáñez Martínez, Rubén Gil Solsona, Juan Vicente Sancho Llopis, A. Fabregat, Oscar Pozo, E. Tudela, K. Deventer, P. Van EEnoo. 7th nternational Symposium on Hormone and Veterinary Drug Residue Analysis. De Bijloke, Ghent (Bèlgica). 02-06-2014. Científic. 2014.

  • Determination of endocrine disrupting compounds in water samples by isotope dilution mass spectrometry
  • Neus Fabregat Cabello, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro. 20th International Mass Spectrometry Conference (IMSC 2014). Geneva (Switzerland). 24-08-2014. Científic. 2014. Ed. International Mass Spectrometry Foundation (IMSF). ISBN 9782839915144.

  • In vivo human metabolism studies on mephedrone
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Montserrat Raro Macián, Magí Farré, Rafael de la Torre, Félix Javier Hernández Hernández. XIII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2013). Tenerife (Espanya). 08-10-2013. Científic. 2013.

  • Screening of pesticides and emerging contaminants in an agricultural area in Colombia by TOF MS coupled to gas and liquid chromatography
  • Martha Cristina Bustos-López, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández, Cilia Fuentes, Gustavo Peñuela. 50th Annual North American Chemical Residue Workshop. Florida (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 21-07-2013. Científic. 2013.

  • Screening of herbal blends and research chemicals for legal highs by UPLC-(Q)TOF MS
  • María Ibáñez Martínez. I Workshop ISIC 2012/016 - Envi Food. Castelló de la Plana (Espanya). 10-07-2013. Científic. 2013.

  • An advanced analytical approach based on liquid and gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry to investigate the presence of organic contaminants from raw materials to animal fee
  • Jaime Nacher, Roque Serrano Gallego, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, M.H.G. Berntssen, J. Pérez Sánchez, Félix Javier Hernández Hernández. 9th Iberian and 6th Iberoamerican Congress on Environmental Contamination and Toxicology. València (Espanya). 01-07-2013. Científic. 2013.

  • Advanced analytical LC-MS/MS methodology for the rapid determination of pesticides and metabolites in tropical fruits
  • Ana María Botero Coy, J.M. Marín Ramos, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 4th Latin American Pesticide Residue Workshop. Bogotá (Colòmbia). 26-05-2013. Científic. 2013. Ed. Duopixel Estudio. ISBN 9789589960738.

  • UPLC-(Q) TOF MS screeening of human and veterinary drugs in animal feed
  • Clara Boix Sales, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Combined use of QTOF MS hyphenated to both liquid and gas chromatography for universal screening of organic pollutants in water
  • María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Maria Inés Cervera Vidal, Félix Javier Hernández Hernández, Juan Vicente Sancho Llopis. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Rapid direct LC-MS/MS determination of glyphosate residues in vegetables without derivatization step
  • Ana María Botero Coy, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 4th Latin American Pesticide Residue Workshop. Bogotá (Colòmbia). 26-05-2013. Científic. 2013. Ed. Duopixel Estudio. ISBN 9789589960738.

  • Determination of cannabis and their transformation products in water samples by UHPLC coupled to QTOF and QqQ Mass analyzers
  • Clara Boix Sales, Lubertus Bijlsma, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. Norman Workshop. Occurrence, fate and effects of emerging pollutants in the environment-chemical analysis and toxicological assessment. Amsterdam (Països Baixos). 29-11-2012. Científic. 2012.

  • Investigation of pharmaceutical metabolites/transformation products in urban waste-water by LC-QTOF MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Emma Gracia Lor, Félix Javier Hernández Hernández. 8th annual LC/MS/MS workshop on environmental applications and food safety. Barcelona (Espanya). 02-07-2012. Científic. 2012.

  • Importance of MS selectivity and chromatographic separation in LC-MS/MS based methods when investigating pharmaceutical metabolites in water. Dipyrone as a case of study
  • María Ibáñez Martínez, Emma Gracia Lor, Lubertus Bijlsma, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 8th annual LC/MS/MS workshop on environmental applications and food safety. Barcelona (Espanya). 02-07-2012. Científic. 2012.

  • Screening of herbal blends for legal highs by UHPLC-QTOFMS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Lubertus Bijlsma, Félix Javier Hernández Hernández. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Wide-scope screening by UHPLC-QTOF and GC-TOF MS for searching undesirable organic compounds in aquafeeds and fish
  • J. Nácher Mestre, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Roque Serrano Gallego, Félix Javier Hernández Hernández, J. Pérez Sánchez. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Direct LC-MS/MS determination of glyphosate and ampa in vegetables
  • Ana María Botero Coy, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Evaluation of QTOF technology for the identification and quantification of water contaminants
  • A. Masiá, María Ibáñez Martínez, C. Blasco, Juan Vicente Sancho Llopis, Y. Picó, Félix Javier Hernández Hernández. 13ª Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona (Espanya). 14-11-2011. Científic. 2011.

  • Targeted and untargeted screening, quantification and confirmation of organic contaminants in watersusing UPL-QTOF MS: the positiva Workflow
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Lubertus Bijlsma, Félix Javier Hernández Hernández. 13ª Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona (Espanya). 14-11-2011. Científic. 2011.

  • Improved LC-MS/MS Analytical Methodology for the trace level determination of the herbicide glyphosphate and its metabolite AMPA in soils
  • Félix Javier Hernández Hernández, Ana María Botero Coy, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis. Micropol and Ecohazard 2011. Sydney (Australia). 11-07-2011. Científic. 2011.

  • Advanced universal screening of organic micropollutants in environmental and wastewater by combined use of GC-TOF ms and LC-QTOF MS
  • Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Ramon Díaz San Pedro. 7TH IWA Specialist Conference Micropol & Ecohazards. University of New South Wales, Sydney (Austràlia). 10-07-2011. Científic. 2011.

  • Investigating the presence of pharmaceuticals and metabolites in environmental water and wastewater by UHPLC-MS/MS with triple quadrupole and time of flight mass analyzers.
  • Félix Javier Hernández Hernández, Emma Gracia Lor, María Ibáñez Martínez, Ramon Díaz San Pedro, Juan Vicente Sancho Llopis. SETAC Europe 21st Annual Meeting. Milan. 15-05-2011. Científic. 2011.

  • Determination of the mycotoxin patulin in apple and derived products by UHPLC-MS/MS. Study of matrix effect with atmospheric pressure ionization (API) sources.
  • Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. V reunión de la sociedad española de espectrometria de masas (V RSEEM). Málaga. 11-04-2011. Científic. 2011.

  • Potential of UHPLC-QTOFMS for screening the presence of pesticides and metabolites in the aguatic environment
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández. Symposium on emerging pollutants, water treatment and remediation. Barcelona (Espanya). 23-03-2011. Científic. 2011.

  • Investigation of phamaceutical metabolites in urban wastewater by LC-QTOF MS.
  • Emma Gracia Lor, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. Symposium on emerging pollutants, water treatment and remediation. Barcelona (Espanya). 23-03-2011. Científic. 2011.

  • LC-QTOF MS elucidation of organic contaminants transformation products after water chlorination.
  • María Ibáñez Martínez, Clara Boix Sales, Lubertus Bijlsma, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. Symposium on emerging pollutants, water treatment and remediation. Barcelona (Espanya). 23-03-2011. Científic. 2011.

  • Exploring the capabilities of ultra high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry for the determination of mycotoxins in food matrices
  • Eduardo Beltrán Iturat, Cristina Ripollés Vidal, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praga. 01-11-2011. Científic. 2011. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 9788070807958.

  • Creación de una webquest: análisis de aguas
  • María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Samuel Carda Broch. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Determination of microcystins and nodularin in surface water by automated on-line-solid phase extraction-ultra high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry.
  • Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 27th (Montreux) Symposium on Liquid Chromatography/Mass Spectrometry. Montreux (Suiza). 10-11-2010. Científic. 2010.

  • Development and qualitative validation of a wide scope screening of emerging contaminats in natural water and wastewater by UHPLC-QTOF MS.
  • María Ibáñez Martínez, Ramon Díaz San Pedro, Francisco López Benet, Emma Gracia Lor, Lubertus Bijlsma, Félix Javier Hernández Hernández. 28th International Symposium on Chromatography. València, Espanya. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • DETERMINATION OF AFLATOXINS AND OCHRATOXIN A IN BABY FOOD AND MILK BY ULTRA HIGH PRESSURE LIQUID CHROMATOGRAPHY COUPLED TO TANDEM MASS SPECTROMETRY
  • Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, M.A. Cortés, V. Yusá. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • RAPID SCREENING AND CONFIRMATION OF ILLICIT DRUGS, PRESCRIPTION DRUGS WITH POTENTIAL FOR ABUSE AND THEIR METABOLITES IN BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SAMPLES BY UHPLC-QTOF MS
  • Lubertus Bijlsma, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Ramon Díaz San Pedro, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • UHPLC-MS/MS DETERMINATION OF INTRACELLULAR, DRINKING AND SURFACE WATER MICROCYSTINS
  • S. Ballester, Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, J. Rambla, M. Gonell, J.L. Aranda, A. Arnau. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • UHPLC-MS/MS Determination Of Mycotoxins In Different Food Commodities
  • Eduardo Beltrán Iturat, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández. XV Reunión Nacional de la Sociedad Española de Química Analítica. Donostia-San Sebastián. 19-07-2009. Científic. 2009.

  • Determinación de la melamina en productos alimentarios por LC-MS/MS
  • María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. I Jornadas de investigación en seguridad alimentaria. València. 05-05-2009. Científic. 2009.

  • Determinación de micotoxinas en alimentos mediante cromatografia líquida de ultra resolución acoplada a espectrometría de masas en tándem (UHPLC-MS/MS)
  • Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. I Jornadas de investigación en seguridad alimentaria. València. 05-05-2009. Científic. 2009.

  • Determinación de micotoxinas en diferentes alimentos mediante UHPLC-MS/MS
  • Eduardo Beltrán Iturat, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. I Jornadas de investigación en seguridad alimentaria. València. 05-05-2009. Científic. 2009.

  • Creació d'una WebQuest: anàlisi d'aigües
  • María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. Jornadas de coordinación docente secundaria-universidad en los ámbitos de la física y la química. Castelló de la Plana. 27-03-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217095.

  • Determination of melamine in millk. Based and other food products by ion pair liquid chromatography- Tandem mass spectrometry.
  • María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. IX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFIA Y TÉCNICAS AFINES. SAN SEBASTIAN. 28-10-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461354863.

  • Rapid non-target screening of organic pollutants in food and water by UPLC-QTOFMS using home-made theoretical and experimental libraries
  • Ramon Díaz San Pedro, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 12as Jornadas de análisis instrumental. Barcelona. 21-10-2008. Científic. 2008.

  • UPLC-QTOFMS for rapid screening of organic contaminants in environmental and food samples
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, S. Grimalt, C. Guerrero, Félix Javier Hernández Hernández. I Workshop of the Spanish Society of Mass Spectrometry. Granada. 16-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • LC-MS/MS determination of multiclass marine toxins in molluscs
  • María Ibáñez Martínez, Eduardo Beltrán Iturat, Roque Serrano Gallego, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. VII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques. Granada. 17-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • Confirmación de la Identidad de Contaminantes orgánicos en Muestras Ambientales mediante Técnicas LC-Tandem MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Óscar Juan Pozo Mendoza, Félix Javier Hernández Hernández, María Ibáñez Martínez, W. Niessen. III Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Oviedo. 26-09-2006. Científic. 2006.

  • Potential de LC-MS en el Anàlisis (Cuantificación, Confirmación y Elucidación) de Residuos de Plaguicidas y productos de Transformación en Aguas
  • María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, Óscar Juan Pozo Mendoza, Félix Javier Hernández Hernández. III Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Oviedo. 26-09-2006. Científic. 2006.

  • Determination of Antibiotics in Water Samples by Liquid Chromatography coupled to Electrospray Ionization-Tandem Mass Spectrometry
  • C. Guerrero, Óscar Juan Pozo Mendoza, María Ibáñez Martínez, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. 2nd Internatonal Workshop on Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry for Screening and Trace Level Quantitation in environmental and Food Samples. Barcelona. 18-09-2006. Científic. 2006.

  • Confirmation of positive samples by liquid chromatography tandem mass spectrometry: achievements and pitfalls
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Óscar Juan Pozo Mendoza, María Ibáñez Martínez, Félix Javier Hernández Hernández. 1st International Workshop on Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry for screening and trace level quantitation in environmental and food samples. Barcelona. 20-06-2005. Científic. 2005.

  • Residue determination of glyphosate, glufosinate and aminomethylphosphonic acid in water and soil samples by liquid chromatography coupled to electrospray tandem mass spectrometry
  • María Ibáñez Martínez, Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 1st International Workshop on Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry for screening and trace level quantitation in environmental and food samples. Barcelona. 20-06-2005. Científic. 2005.

  • Rapid screening of drinking water for multiple pesticida residues by UPLC-TOF MS
  • Daniel McMillan, María Ibáñez Martínez. 2nd International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praga. 02-11-2005. Científic. 2005. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 8070805781.

  • Aplicación de la espectrometría de masas con analizadores híbridos cuadrupolo-tiempo de vuelo en la elucidación de compuestos desconocidos en aguas medioambientales
  • María Ibáñez Martínez, Josep Anton Jaques Miret, Óscar Juan Pozo Mendoza, Félix Javier Hernández Hernández, W. Niessen. Reunión Nacional Grupo Espectrometría de masas. Barcelona. 29-11-2004. Científic. 2004.

  • Uso de diferentes analizadores de masa (triple cuadrupolo, tiempo de vuelo y QTOF) para la confirmación de residuos de contaminantes orgánicos en aguas
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Óscar Juan Pozo Mendoza, Félix Javier Hernández Hernández. Reunión Nacional Grupo Espectrometría de masas. Barcelona. 29-11-2004. Científic. 2004.

  • Determinación y confirmación de residuos de antibióticos en aguas a niveles de ng/mL mediante extracción en fase sólida acoplada a cromatografía líquida-espectrometría de masas en tandem
  • Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Carlos Guerrero Ramos, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, E.A. Hogendoorn. Reunión Nacional Grupo Espectrometría de masas. Barcelona. 29-11-2004. Científic. 2004.

  • Quantification and confirmation of pesticides and polar transformation products in water by LC-MS using diferente tandem mass spectrometric tecniques
  • Félix Javier Hernández Hernández, J.M. Marín Ramos, María Ibáñez Martínez, Óscar Juan Pozo Mendoza, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis. 21st Symposium on Liquid Chromatography/Mass spectrometry. Montreux (Suiza). 10-11-2004. Científic. 2004.

  • Use of quadrupole time-of-flight mass spectrometry in the elucidation of unknown compounds present in environmental water
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Óscar Juan Pozo Mendoza, W. Niessen, Félix Javier Hernández Hernández. 21st Symposium on Liquid Chromatography/Mass spectrometry. Montreux (Suiza). 10-11-2004. Científic. 2004.

  • Analytical strategies based on the use of LC-MS for the quantitation and identification of pesticides residues in environmental waters
  • María Ibáñez Martínez, O. Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 3rd Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques / 3rd Waste Water Cluster European Workshop. Almería. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Liquid chromatography coupled to hybrid quadrupole-time of flight mass spectrometry (LC-QTOFMS) as a valuable tool for identification of pesticides transformation products in environmental waters. Tri
  • María Ibáñez Martínez, O.Pozo, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Potencial de UHPLC-QTOFMS para investigar la presencia de drogas de abuso, fármacos y sus metabolitos en el medio acuático
  • Juan Vicente Sancho Llopis, María Ibáñez Martínez, Emma Gracia Lor, Clara Boix Sales, Félix Javier Hernández Hernández. Facultad de Química de la Universitat de Barcelona (Espanya). 30-05-2011.

  Comités de congresos


  • Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Roque Serrano Gallego, Antoni Francesc Roig Navarro, María Elena Pitarch Arquimbau, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • María Ibáñez Martínez. 2021 WATER RESEARCH.

  • María Ibáñez Martínez. 2021 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS.

  • María Ibáñez Martínez. 2021 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • María Ibáñez Martínez. 2021 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT.

  • María Ibáñez Martínez. 2019 TALANTA.

  • María Ibáñez Martínez. 2019 TOXICOLOGY.

  • María Ibáñez Martínez. 2019 MICROCHEMICAL JOURNAL.

  • María Ibáñez Martínez. 2018 Future Medicinal Chemistry.

  • María Ibáñez Martínez. 2018 ANNALS OF MEDICINE.

  • María Ibáñez Martínez. 2018 TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • María Ibáñez Martínez. 2018 SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS.

  • María Ibáñez Martínez. 2018 DRUG TESTING AND ANALYSIS.

  • María Ibáñez Martínez. 2015 FOOD ANALYTICAL METHODS.

  • María Ibáñez Martínez. 2015 JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY.

  • María Ibáñez Martínez. 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • María Ibáñez Martínez. 2015 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • María Ibáñez Martínez. 2015 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • María Ibáñez Martínez. 2015 DRUG TESTING AND ANALYSIS.

  • María Ibáñez Martínez. 2013 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT.

  • María Ibáñez Martínez. 2013 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • María Ibáñez Martínez. 2013 JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY.

  • María Ibáñez Martínez. 2012 JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY.

  • María Ibáñez Martínez. 2012 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • María Ibáñez Martínez. 2012 JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY.

  • María Ibáñez Martínez. 2011 RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY.

  • María Ibáñez Martínez. 2011 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • María Ibáñez Martínez. 2010 WATER AIR AND SOIL POLLUTION.

  • María Ibáñez Martínez. 2010 ENVIRONMENTAL POLLUTION.

  • María Ibáñez Martínez. 2010 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • María Ibáñez Martínez. 2009 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • María Ibáñez Martínez. 2009 TALANTA.

  • María Ibáñez Martínez. 2007 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • María Ibáñez Martínez. 2007 ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY.