UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MARTÍNEZ LEÓN, LUIS
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Director/a acadèmic/a
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del grup d'investigació GROC-UJI - Grup de Recerca d’Òptica
 • Membre de l'institut d'investigació INIT - INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE
 • RR0311RG - (964 729019)
 • TC1119DD - (964 728042)
 • lmartine@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-8700-3276
 • Ressenya Personal

  Lluís Martínez León

  Professor Titular d'Universitat, Àrea d'Òptica, Departament de Física, Universitat Jaume I.
  Responsable del Projecte de Cultura Científica i Ciència Ciutadana de la Universitat Jaume I.  
   
  Formació acadèmica
  - Becari Erasmus en la "Université de Paris Sud-XI" (Orsay, França), curs 1995/96.
  - Llicenciat en Física per la Universitat de València, especialitat de Física Fonamental, 1997.
  - Doctor en Física per la Universitat de València, 2002.
   
  Experiència professional
  - Becari d'investigació, Dept. de Física Aplicada, Universitat de València (desembre 1998 a setembre 1999).
  - Tècnic Superior d'Investigació, Dept. de Física Aplicada, Universitat de València (setembre 1999 a desembre 2001).
  - Ajudant, Dept. de Ciències Experimentals, Universitat Jaume I (febrer 2002 a febrer 2006).
  - Personal Investigador Contractat Doctor, Dept. de Física, Universitat Jaume I (febrer 2006 a agost 2012).
  - Professor Ajudant Doctor, Dept. de Física, Universitat Jaume I (des de setembre 2012 a agost 2016).
  Professor Contractat Doctor, Dept. de Física, Universitat Jaume I (des de setembre 2016 a agost 2018).
   
  Activitat Investigadora
  Temes actuals d'interès a la Universitat Jaume I: càmeres d’un únic píxel, interferometria i holografia digital, microscòpia, super-resolució, processament d’imatges, sistemes de llum blanca, moduladors espacials de llum, òptica de femtosegon, ...
  Temes d'interès en el període predoctoral a la Universitat de València: sensors de corrent, voltatge i temperatura de fibra òptica basats en transductors piezoelèctrics i magnetostrictius, efecte Faraday, xarxes de Bragg o dispersió Raman.
  - Participació com a investigador en 23 projectes d'investigació finançats en convocatòries competitives. 
  - Co-autor de 22 publicacions en revistes indexades, 2 capítols de llibre i unes 65 comunicacions a congressos nacionals i internacionals. (Mireu pestanya: Publicacions)
  - Una patent d'invenció nacional concedida. 
   
  Estades d'investigació
  - "Institut für Technische Optik", Universitat de Stuttgart (Alemanya), 6 mesos, 2003/04. Recerca en holografia digital de baixa coherència.
  - "Department of Electrical and Computer Engineering", Universitat de Connecticut (E.U.A.), 6 mesos 2006/07. Recerca en augment de la resolució en holografia digital mitjançant tècniques d’obertura sintètica.
  - Institut XLIM (Universitat de Limoges/CNRS), Limoges (França), 6 mesos en 2009 i 6 mesos en 2011/12. Investigació sobre mètodes de caracterització de polsos làser ultracurts basats en interferometria espectral i sobre la caracterització d’aquestos polsos després de la compensació de la dispersió temporal.
   
  Formació i experiència docent
  - Consecució del programa de formació del professorat novell de la Universitat Jaume I (febrer 2006).
  - Assistència a uns 35 cursos de formació del professorat de la Universitat Jaume I.
  - Experiència docent en les assignatures de Física de la Universitat Jaume I, des de 2002: en els antics títols de la Llicenciatura en Química. Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria Química, en els Graus d'Enginyeria de l'àmbit industrial, Grau en Química, Grau en Arquitectura Tècnica, Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, Grau en Medicina i en el Màster de Física Aplicada.
  - Professor tutor en el programa de novells (cursos 2013/14 i 2014/15).
  - Participació en uns 20 projectes d'innovació educativa, sent co-director de 8 d'ells. Membre de l'equip premiat en la XIV edició del Premi a la Millora Educativa de la Universitat Jaume I del curs 2012/2013.
  - Co-autor de 38 comunicacions en congressos docent nacionals i internacionals, i d'una publicació en revista docent.
   
  Activitats de gestió a la Universitat Jaume I
  - Membre del Claustre (de 2006 a 2018). 
  - Membre del Consell de Govern, com a representant del Claustre (de 2010 a 2018).
  - Membre de la Junta de Centre de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (de 2010 a 2018).
  - Va formar part de la Comissió Acadèmica Interna per a la reforma del Pla d'Estudis d'Enginyeria Química.
  - Coordinador de primer curs del Grau en Tecnologies Industrials (2014-2017).
  - Responsable del programa ARA-EURUJI (des de març de 2017 a octubre de 2018).
  - Responsable del Projecte de Cultura Científica i Ciència Ciutadana de la Universitat Jaume I (des d'octubre de 2018)
   
  Acreditacions per a la contractació com a professor universitari
  - Professor Contractat Doctor (2005, CVAEC).
  - Professor Titular d'Universitat (2012, ANECA).
   
  Reconeixement de competències lingüístiques
  - Anglès, nivell C2
  - Francès, nivell C1
  - Català, nivell C2

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Luis Martínez León


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 17:00 19:00 28-09-2020 03-02-2021
  Dijous 16:00 17:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 17:00 19:00 04-02-2021 31-07-2021
  Dijous 16:00 17:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Luis Martínez León


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1008 - LA1 Dijous 08:00 10:30 25-02-2021 20-05-2021
  EE1008 - LA2 Dijous 08:00 10:30 04-03-2021 27-05-2021
  EM1008 - LA1 Dijous 08:00 10:30 25-02-2021 20-05-2021
  EM1008 - LA11 Dimarts 11:00 13:30 16-03-2021 18-05-2021
  EM1008 - LA2 Dijous 08:00 10:30 04-03-2021 27-05-2021
  EQ1008 - LA1 Dijous 08:00 10:30 25-02-2021 20-05-2021
  EQ1008 - LA2 Dijous 08:00 10:30 04-03-2021 27-05-2021
  ET1008 - LA1 Dijous 08:00 10:30 25-02-2021 20-05-2021
  ET1008 - LA2 Dijous 08:00 10:30 04-03-2021 27-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1008 - Física II Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1008 - Física II Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1008 - Física II Grau en Enginyeria Química
  ET1008 - Física II Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  SAP116 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Física i Química Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP119 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Dispersion Compensation in Holograms Reconstructed by Femtosecond Light Pulses
  • Omel Mendoza Yero, Jorge Pérez Vizcaíno, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, Vicent Climent Jordà, Jesús Lancis Sáez, Pedro Andrés. Multi-Dimensional Imaging. Singapore (Singapur). Ed. John Wiley & Sons; IEEE. 2014. ISBN 9781118449837. Científic.

  • Parallel Phase-Shifting Digital Holography Based on the Fractional Talbot Effect
  • Luis Martínez León, Maria Araiza-E, Bahram Javidi, Pedro Andrés, Vicent Climent Jordà, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera. Information Optics and Photonics. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Springer. 2010. ISBN 9781441973795. Científic.

  • Elaboración de material didáctico audiovisual en asignaturas optativas del ámbito de la óptica
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Vicent Climent Jordà. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • ¿Por qué en la actual sociedad tecnológica está decreciendo el interés por el conocimiento y el estudio de las ciencias?
  • Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • Aprenentage autònom en l'assignatura Electricitat i Òptica (N04) de l'Enginyeria Química: Cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Vicent Climent Jordà. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • La resolución de problemas propuestos como método de diagnóstico educativo en una asignatura de Física: Cómo aprender de los errores conceptuales y procedimentales
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Vicent Climent Jordà. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Metodologías armonizadas en grupos tradicionales: La reforma universitaria, entre la realidad y la utopía
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Vicent Climent Jordà. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Preparació d’una col·lecció de problemes d’Electromagnetisme per a l’ensenyament-aprenentatge autònom en les assignatures de Física de la UJI: problemes de Magnetisme
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Javier Gil Sanz, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Vicent Climent Jordà, Vicente Sos Prades. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Elaboració de material docent per a l’ensenyament-aprenentatge autònom en les assignatures de Física de la UJI: Problemes i pràctiques d’Electromagnetisme
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Javier Gil Sanz, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Vicent Climent Jordà, Vicente Sos Prades. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Introducció de la docència en anglès en l’ensenyament pràctic de Fonaments físics de l’enginyeria II
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Javier Gil Sanz, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Vicent Climent Jordà, Vicente Sos Prades. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Valoració de la implantació de l’assignatura IA02: El Laboratori de Física en el procés d’harmonització europea
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Vicent Climent Jordà. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Anàlisi computeritzat de Senyals Sonors en els Laboratoris de Pràctiques de Física de l’ESTCE
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Francesc Josep Alted Abad, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Vicent Climent Jordà. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Alternative sampling functions for single-pixel imaging with a digital micromirror device
  • Susana Burnes Rudecino, Luis Martínez León, Pedro Javier Clemente Pesudo, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Araiza Esquivel. The International Society for Optical Engineering (Spie OPTO, 2019). San Francisco (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 05-02-2019. Científic. 2019. ISSN 0277-786X.

  • Las impresoras 3D en la práctica docente de los laboratorios de Física
  • Pablo Domínguez Romo, Cristina Ruiz Ruiz, María Mercedes Fernández Alonso, María Gladis Mínguez Vega, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Elena Mulet Escrig, Noemi Sanchis Ferriols, Omel Mendoza Yero, Luis Martínez León, David Campos Abad, Vicente Andrés Durán Bosch, Jesús Lancis Sáez. XII Reunión Nacional de Óptica. Castellón de la Plana (Espanya). 03-07-2018. Docent. 2018. Ed. Sociedad Española de Óptica (SEDO). ISBN 9788409035595.

  • Las impresoras 3D en la práctica docente de los laboratorios de Física
  • Pablo Domínguez Romo, Cristina Ruiz Ruiz, María Mercedes Fernández Alonso, María Gladis Mínguez Vega, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Elena Mulet Escrig, Noemi Sanchis Ferriols, Omel Mendoza Yero, Luis Martínez León, David Campos Abad, Vicente Andrés Durán Bosch, Jesús Lancis Sáez. XII Reunión Nacional de Óptica. Castelló (Espanya). 03-07-2018. Docent. 2018. Ed. Sociedad Española de Óptica (SEDO). ISBN 9788409035595.

  • Analysis of compressive sensing algorithms for a single-pixel camera
  • Susana Leticia Burnes Rudecino, Humberto González, Carlos Olvera Olvera, Luis Martínez León, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Ma. Araiza Esquivel. XII Reunión Nacional de Óptica (RNO 2018). Castelló (Espanya). 03-07-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Óptica (SEDO). ISBN 9788409035595.

  • Single-pixel complex-valued imaging at high sampling rates
  • Humberto González, Luis Martínez León, Pedro Javier Clemente Pesudo, Fernando Soldevila Torres, Ma. Araiza Esquivel, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera. XII Reunión Nacional de Óptica (RNO 2018). Castelló (Espanya). 03-07-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Óptica (SEDO). ISBN 9788409035595.

  • Puesta en marcha de plan de actuación en respuesta a prescripciones eur- ace® para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Pedro Balaguer Herrero, Vicente Beltrán Porcar, María Dolores Bovea Edo, Cristina Chiralt Monleon, Francisco José Colomer Mendoza, Ana Gosalbo Nebot, Leonor Hernández López, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Rodrigo Llopis Doménech, Sergio Martí Forés, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, María José Orts Tarí, Ana María Piquer Vicent, Gabriel Recatalá Ballester, Julio Ariel Romero Pérez, Daniel Sánchez García-Vacas, Francisco Tomas Sánchez Marín, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Puesta en marcha de plan de actuacion en respuesta a prescripciones eurare para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Pedro Balaguer Herrero, Cristina Chiralt Monleon, José Enrique Juliá Bolívar, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Ana María Piquer Vicent, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Microstructured Light Control With Phase-Only Spatial Light Modulators: From Calibration To Phase And Amplitude Encoding
  • Miguel Carbonell Leal, Omel Mendoza Yero, Luis Martínez León, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Carlos Doñate Buendía, Jesús Lancis Sáez. Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/EUROPE-EQEC 2017). Munich (Alemanya). 25-06-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781509067367.

  • High-speed single-pixel digital holography with a DMD
  • Luis Martínez León, Fernando Soldevila Torres, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Humberto González, Ma. Araiza-Esquivel, Pedro Javier Clemente Pesudo. 16th Workshop on Information Optics (WIO 2017). Interlaken (Suïssa). 03-07-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781538609057.

  • High-speed single-pixel digital holography
  • Humberto González Hernández, Luis Martínez León, Fernando Soldevila Torres, Ma. Araiza-Esquivel, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez. SPIE Optical Metrology 2017. Muchich (Alemanya). 25-06-2017. Científic. 2017. ISSN 0277-786X.

  • Introducing mobile apps in physics labs: determining moments of inertia with a cell phone
  • Luis Martínez León, María Mercedes Fernández Alonso, María Gladis Mínguez Vega, Omel Mendoza Yero, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez. 11th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • Flipping the lab session: students building their own magnetic devices
  • Pablo Domínguez Romo, María Gladis Mínguez Vega, María Mercedes Fernández Alonso, Luis Martínez León, Noemi Sanchis Ferriols, Omel Mendoza Yero, David Campos Abad, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez. 11th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 06-03-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461784912.

  • 3D Imaging with Single Pixel Detectors
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Pedro Javier Clemente Pesudo, Luis Martínez León, Eva Salvador Balaguer, Jesús Lancis Sáez. Imaging and Applied Opticcs Congress: 3D Image Acquisition and Display: Technology, Perception and Applications. Heidelberg (Alemanya). 25-07-2016. Científic. 2016. Ed. OSA Publishing. ISBN 9781943580156.

  • El uso de dispositivos móviles, junto con aplicaciones Web, para el estudio de la luz en laboratorios docentes1
  • María Mercedes Fernández Alonso, Luis Martínez León, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega, Vicent Climent Jordà, Noemí Sanchis Ferriols, Jorge Pérez Vizcaíno, Omel Mendoza Yero, Pedro Javier Clemente Pesudo, Vicente Durán. XI Reunión Nacional de Óptica. Salamanca. 01-09-2015. Docent. 2015.

  • Holografía digital con un fotodiodo
  • Luis Martínez León, Yutaka Mori, Pedro Javier Clemente Pesudo, Vicent Climent Jordà, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera. XI Reunión Nacional de Óptica Día de la Luz. Salamanca (Espanya). 01-09-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad de Salamanca. ISBN 9788460846093.

  • Compressive holography with phase-structured illumination
  • Luis Martínez León, Vicent Climent Jordà, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Pedro Javier Clemente Pesudo, Y. Mori, K. Nitta. 14th Workshop on Information Optics (WI02015). Kyoto (Japó). 01-06-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781467372619.

  • El uso de dispositivos móviles, junto con aplicaciones Web, para el estudio de la luz en laboratorios docentes
  • María Mercedes Fernández Alonso, Luis Martínez León, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega, Vicent Climent Jordà, Noemí Sanchis Ferriols, Jorge Pérez Vizcaíno, Omel Mendoza Yero, Pedro Javier Clemente Pesudo, Vicente Durán. XI Reunión Nacional de Óptica Día de la Luz. Salamanca (Espanya). 01-09-2016. Científic. 2015. Ed. Universidad de Salamanca. ISBN 9788460846093.

  • El aula de Física en las colonias científicas de la Universitat Jaume I de Castelló
  • María Mercedes Fernández Alonso, Luis Martínez León, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega, Vicent Climent Jordà, Noemí Sanchis-Ferriiols, Jorge Pérez Vizcaíno, Omel Mendoza Yero, David Campos-Abad. 23 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (23 CUIEET). Valencia. 15-07-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788460656111.

  • Computational imaging with single-pixel detection: Applications in scattering media
  • Vicente Andrés Durán Bosch, Esther Irles Antón, Fernando Soldevila Torres, Luis Martínez León, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Pedro Javier Clemente Pesudo, Pedro Andrés. 2014 13th Workshop on Information Optics (WIO). Neuchatel (Suïssa). 07-07-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9781479959747.

  • Understanding the physics of motion trough mobile apps
  • Luis Martínez León, María Mercedes Fernández Alonso, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega, Vicente Andrés Durán Bosch, Vicent Climent Jordà, Noemi Sanchís Ferriols, Jorge Pérez Vizcaíno, Pere Clemente Pesudo, Omel Mendoza Yero, David Campos Abad, A. Pons Martí. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Confronting the advisability of implementing virtual labs for online teaching of practical skills: A especial case in an optics lab
  • María Mercedes Fernández Alonso, Luis Martínez León, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega, Vicente Andrés Durán Bosch, Vicent Climent Jordà, Noemi Sanchís Ferriols, Jorge Pérez Vizcaíno, Pere Clemente Pesudo, Omel Mendoza Yero, David Campos Abad, A. Pons Martí. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Self-directed learning of Physics in Engineering Degrees by means of Moodle quizzes
  • M. Carbonell Leal, María Gladis Mínguez Vega, Jorge Pérez Vizcaíno, Luis Martínez León, María Mercedes Fernández Alonso, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez. 4TH VALENCIA GLOBAL 2014. Valencia. 19-06-2014. Docent. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788461682362.

  • Learning to teach Optics through experiments and demonstrations
  • Jesús Lancis Sáez, María Mercedes Fernández Alonso, Luis Martínez León, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega. 12th Education and Training in Optics and Photonics Conference. Oporto (Portugal). 23-07-2013. Docent. 2013.

  • Las nuevas tecnologías de la comunicación en jornadas de aproximación secundaria-universidad: escuchando música a través de una WI-FI óptica montada con un puntero láser
  • María Mercedes Fernández Alonso, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega, Luis Martínez León, Hipólito Alós Valls, Vicente Durán, Vicent Climent Jordà, Noemí anchis Ferriols, Jorge Pérez Vizcaíno, Pere Clemente, Omel Mendoza Yero. XXXIV Reunión bienal de la Real Sociedad Española de Física y 23º Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física. Valencia. 15-07-2013. Docent. 2013. Ed. Real Sociedad Española de Física. ISBN 9788461656073.

  • Red valenciana de innovación educativa en óptica
  • A. Pons Martí, J. C. Barreiro, María Mercedes Fernández Alonso, Luis Martínez León, M. H. Giménez, J. A. Monsoriu. XXI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (XX1 CUIEET). Valencia. 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9788460812173.

  • Focusing on people's curiosity: science popularization through experiments and demonstrations on optics for a variety or audiences
  • Luis Martínez León, María Mercedes Fernández Alonso, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega, H. Alós Valls, V. Durán Bosch, Vicent Climent Jordà, N. Sanchis Ferriol, J. Pérez Vizcaino, O. Mendoza Yero, P. Clemente Pesudo. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia (Spain). 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Driving an introductory physics course on the road to Bologna: Bologna, just a first stage of the journey or the final destination?
  • Luis Martínez León, María Mercedes Fernández Alonso, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega, H. Alós Valls. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia (Spain). 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Spatio-temporal control of ultra-short pulses by using diffractive optical elements
  • Luis Martínez León, Omel Mendoza Yero, María Gladis Mínguez Vega, Jorge Pérez Vizcaíno, Raúl Martínez Cuenca, Jesús Lancis Sáez, Pedro Andrés Bou. 11th Euro-American Workshop on Information Optics (WIO), 2012. Quebec (Canadà). 20-08-2012. Científic. 2013. Ed. IEEE. ISBN 9781467320009.

  • Devil¿s vortex-lens arrays generating 3D optical vortex structures
  • Alejandro Calabuig, Sergio Sánchez Ruiz, Luis Martínez León, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Mercedes Fernández Alonso, Walter Furlan, Amparo Pons Martí. 8th Iberoamerican Optics Meeting and 11th Latin American Meeting on Optics, Lasers, and Applications. Oporto (Portugal). 22-07-2013. Científic. 2013. Ed. SPIE. ISBN 9780819496010.

  • Mesure d'impulsions femtosecondes ultra-courtes par interférométrie spectrale sésolue temporellement : Wideband-SPIRIT
  • Luis Martínez León, T. Mansuryan, M. Kalashyan, J. Lhermite, C. Hazera, S. Petit, E. Cormier, A. Barthélémy, F. Louradour. 9 Journées des Phénomènes Ultrarapides. St-Etienne-du-Rouvray (França). 17-10-2011. Científic. 2011.

  • La introducción del francés como segunda lengua extranjera en los estudios de ingeniería y su relevancia para los intercambios académicos y la práctica profesional
  • Luis Martínez León, Mercedes Sanz Gil, Beatriz Julián López, María Gladis Mínguez Vega, C. Albalate Colás, V. Balaguer Ruíz Cornejo, L. Juan Torres, I. Silvestre Edo. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • La evaluación continua en la implantación de las asignaturas de Física de los nuevos grados de la Universitat Jaume I
  • Vicent Climent Jordà, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Mercedes Fernández Alonso, María Gladis Mínguez Vega, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Complete Measurement of 8 fs Pulses with Wideband SPIRIT
  • Luis Martínez León, T. Marsuyan, M. Kalashyan, J. Lhermite, F. Louradour, C. Hazera, S. Petit, E. Cormier, A. Barthelemy. 2011 Conference on and 12th European Quantum Electronics Conference. Munich (Alemanya). 22-05-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781457705335.

  • Characterization of 8 fs pulses through wideband SPIRIT
  • Luis Martínez León, Tigran Mansuryan, Méri Kalashyan, Frédéric Louradour, Alain Barthélémy, Jérôme Lhermite, Christophe Hazera, Stéphane Petit, Éric Cormier. 10th Euro-American Workshop on Information Optics (WIO). Benicassim (Espanya). 19-06-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781457712265.

  • Free-motion beam propagation factor measurement by means of a liquid crystal SLM
  • Jorge Pérez Vizcaíno, Omel Mendoza Yero, Raúl Martínez Cuenca, Luis Martínez León, Jesús Lancis Sáez, Pedro Andres. 10th Euro-American Workshop on Information Optics (WIO), 2011. Beniscassim (Espanya). 19-06-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781457712265.

  • Ghost Holography
  • Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, V. Duran, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Pedro Javier Clemente Pesudo, Victor Torres Company, P. Andres. 10th Workshop on Information Optics. Benicassim (Espanya). 19-06-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781457712265.

  • Parallel Color Digital Holography by Using the Fractional Talbot Effect
  • Luis Martínez León, María A. Araiza, Bahram Javidi, Pedro Andés, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera. International Workshop on Holographic Memories & Display 2010. Tokyo (Japó). 15-11-2010. Científic. 2010.

  • Single-Shot color digital holography by using the fractional Talbot effect
  • Luis Martínez León, M. Araiza, B. Javidi, P. Andrés, Jesús Lancis Sáez, Vicent Climent Jordà, Raúl Martínez Cuenca, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera. 7th Ibero-American Conference on Optics. Lima (Perú). 20-09-2010. Científic. 2010. Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú (Fondo Editorial). ISBN 9786124057212.

  • One-Shot Color Digital Holography Based on the Fractional Talbot Effect
  • Luis Martínez León, María A. Araiza, Bahram Javidi, Pedro Andrés, Jesús Lancis Sáez, Vicent Climent Jordà, Raúl Martínez Cuenca, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera. Biomedical Optics and 3-D Imaging: Osa Optics & Photonics Congress. Miami (USA). 11-04-2010. Científic. 2010. Ed. OSA Publishing. ISBN 9781557528872.

  • Spectral interferometry for the characterization of ultr-short light pulses: SPIRIT Wideband
  • Luis Martínez León, T. Marsuyan, M. Kalashyan, F Louradour, A. Barthélémy. 9th Euro-American Workshop on Information Optics (WIO'10). Helsinky (Finlàndia). 12-07-2010. Científic. 2010. Ed. IEEE. ISBN 9781424482269.

  • The importance of language background in exchange programs
  • Luis Martínez León, Mercedes Sanz Gil, Beatriz Julián López, María Gladis Mínguez Vega, C. Albalate Colás, V. Balaguer Ruíz Cornejo, L. Juan Torres, I. Silvestre Edo. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia (Espanya). 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • Diffractive optics for high-resolution low-coherence digital holography
  • Raúl Martínez Cuenca, Luis Martínez León, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega, Omel Mendoza Yero, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, P Andrés, Pedro Javier Clemente Pesudo. 9th Euro-American Workshop on Information Optics (WIO'10). Helsinky (Finlàndia). 12-07-2010. Científic. 2010. Ed. IEEE. ISBN 9781424482269.

  • Diffractive pulse-front tilt for low-coherence digital holography
  • Raúl Martínez Cuenca, Luis Martínez León, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega, Omel Mendoza Yero, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Pedro Javier Clemente Pesudo, Pedro Andrés. Biomedical Optics and 3-D Imaging: Osa Optics & Photonics Congress. Miami, Florida, USA. 11-04-2010. Científic. 2010. Ed. OSA Publishing. ISBN 9781557528872.

  • Interferometer with extended visibility for femtosecond radiation. Applications to low coherence digital holography
  • Raúl Martínez Cuenca, Luis Martínez León, Jesús Lancis Sáez, María Gladis Mínguez Vega, Omel Mendoza Yero, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Pedro Javier Clemente Pesudo, P. Andrés. 7th Ibero-American Conference on Optics. Lima (Perú). 20-09-2010. Científic. 2010. Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú (Fondo Editorial). ISBN 9786124057212.

  • Holografía digital dinámica basada en el efecto Talbot fraccional
  • Luis Martínez León, María A. Araiza-Esquivel, Bahram Javidi, Pedro Andrés, Vicent Climent Jordà, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera. IX Reunión Nacional de Óptica. Orense. 14-09-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Óptica (SEDO). ISBN 9788469250242.

  • Dynamic Phase-Shifting Digital Holography Based on the Fractional Talbot Effect
  • Luis Martínez León, M. A. Araiza, B. Javidi, P. Andrés, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera. CLEO EUROPE-EQEC 2009. Munich. 14-06-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9781424440801.

  • Parallel phase-shifting digital holography based on the fractional Talbot effect
  • Luis Martínez León, María Araiza-E, Bahram Javidi, Pedro Andrés, Vicent Climent Jordà, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera. 2009 Euro-American Workshop on Information Optics. Paris (França). 20-07-2009. Científic. 2009. ISSN 1742-6588.

  • Lineas de investigación del Grup de Recerca en Òptica de Castelló (GROC-UJI)
  • Vicent Climent Jordà, Vicent Durán Bosch, María Mercedes Fernández Alonso, Jesús Lancis Sáez, Raúl Martínez Cuenca, Luis Martínez León, Omel Mendoza Yero, María Gladis Mínguez Vega, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Pedro Javier Clemente Pesudo, Pedro Andrés Bou, Hanna Lajunen, Victor Torres Company. IX Reunión Nacional de Óptica. Orense. 14-09-2010. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Óptica (SEDO). ISBN 9788469250242.

  • Interferometría con fuentes de radiación de femtosegundo
  • Raúl Martínez Cuenca, Pedro Javier Clemente Pesudo, Luis Martínez León, Jesús Lancis Sáez, Omel Mendoza Yero, María Gladis Mínguez Vega, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera. IX Reunión Nacional de Óptica. Orense. 14-09-2010. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Óptica (SEDO). ISBN 9788469250242.

  • Compensación de la dispersión angular en hologramas dinámicos reconstruidos con pulsos de femtosegundo
  • María Gladis Mínguez Vega, Omel Mendoza Yero, Luis Martínez León, Pedro Javier Clemente Pesudo, María Mercedes Fernández Alonso, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez, Vicent Climent Jordà, Pedro Andrés. IX Reunión Nacional de Óptica. Orense. 14-09-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Óptica (SEDO). ISBN 9788469250242.

  • Evaluation of local addressing errors in spatial phase modulation trough Fresnel images inspection
  • Luis Martínez León, Zbigniew Jaroszewicz, Andrzej Kolodziejczyk, Vicente Durán, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez, Pedro Andrés. International Commission for Optics ICO 21-2008 Congress Optics for the 21st Century. Sydney. 07-07-2008. Científic. 2008. Ed. Australian Optical Society. ISBN 0858258153.

  • Optimization of the phase response of a liquid -crystal-on-silicon display by means of polar decomposition of Mueller matrices
  • Pedro Javier Clemente Pesudo, Vicente Durán, Luis Martínez León, Vicent Climent Jordà, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez, Pedro Andrés. International Commission for Optics ICO 21-2008 Congress Optics for the 21st Century. Sydney, Australia. 07-07-2008. Científic. 2008. Ed. Australian Optical Society. ISBN 0858258153.

  • Optimization of a twisted nematic liquid crystal spatial light modulator based on the Poincaré-sphere representation
  • V. Durán, Pedro Javier Clemente Pesudo, Luis Martínez León, Jesús Lancis Sáez. EOS Annual Meeting 2008. Paris (França). 29-09-2008. Científic. 2008. Ed. European Optical Society (EOS). ISBN 9783000241888.

  • Spatial-chirp compensation in real-time holographic reconstruction with a 12 femtosecond laser pulse
  • Luis Martínez León, Pedro Javier Clemente Pesudo, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega, Omel Mendoza Yero, Jesús Lancis Sáez, P. Andrés. EOS Annual Meeting 2008. Paris (França). 29-09-2009. Científic. 2008. Ed. European Optical Society (EOS). ISBN 9783000241888.

  • Optimization of the phase-modulation response of a TNLCD by means of a method based on the Poincaré sphere
  • Vicente Durán-Bosch, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Mercedes Fernández Alonso, María Gladis Mínguez Vega, Luis Martínez León, Victor Torres Company. Liquid crystals and applications in optics. Prague, Czech Republic. 17-04-2007. Científic. 2007. Ed. SPIE. ISBN 9780819467157.

  • Modulador binario de intensidad con un ancho de banda extenso mediante dos dispositivos de cristal líquido nemático
  • Vicente Durán, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Luis Martínez León. Optoel ' 07. Bilbao. 11-07-2007. Científic. 2007. Ed. Escuela Tecnica Superior de Ingenieria. ISBN 9788495809308.

  • Zero order elimination of multistep gratings implemented on SLMs
  • E. Czech, Z. Jaroszewicz, V. Duran, Luis Martínez León, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, J. Ares, J. Arines, S. Bara. EOS Topical Meeting on Diffractive Optics 2007. Barcelona. 20-11-2007. Científic. 2007. Ed. European Optical Society (EOS). ISBN 9783000209895.

  • Improved resolution synthetic aperture holographic imaging
  • Luis Martínez León, Bahram Javidi. Three-Dimensional TV, Video, and Display VI. Boston, Massachussetts (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 11-09-2007. Científic. 2007. Ed. SPIE. ISBN 9780819469380.

  • Generación de autoimágenes de Talbot de alto contraste con un láser de 10 femtosegundos
  • María Gladis Mínguez Vega, O. Mendoza-Yero, Jesús Lancis Sáez, María Mercedes Fernández Alonso, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Luis Martínez León, Vicent Climent Jordà, P. Andrés. XXXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física. Granda. 10-09-2007. Científic. 2007. Ed. Real Sociedad Española de Física. ISBN 9788469072981.

  • Cámara multiespectral configurable basada en un filtro acusto-óptico sintonizable
  • Vicent Climent Jordà, V.Durán, E. Ribes-Gómez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, C. Ibáñez-López, Luis Martínez León. VIII Reunión Nacional de Óptica. Alicante. 18-09-2006. Científic. 2006.

  • Ingeniería de frentes de onda con elementos ópticos difractivos y holografía digital
  • Vicent Climent Jordà, Jesús Lancis Sáez, María Mercedes Fernández Alonso, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega, Luis Martínez León, Vicente Durán, Pedro Andrés. VIII Reunión Nacional de Óptica. Alicante. 18-09-2006. Científic. 2006.

  • Compensación de modos de zernike y patrones de aberración oculares mediante dispositivos de cristal líquido
  • Vicent Climent Jordà, V. Durán, S. Bará, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Jesús Lancis Sáez, Luis Martínez León, Z. Jaroszewicz. VIII Reunión Nacional de Óptica. Alicante. 18-09-2006. Científic. 2006.

  • Phase-only modulation with a liquid crystal display by means of of equiazimut polarization states
  • V. Durán, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Luis Martínez León. Micro-Optics, Diffactive Optics and Optical MEMs. París (França). 17-10-2006. Científic. 2006. Ed. European Optical Society (EOS). ISBN 3000195327.

  • Calibration of spatial light modulators by inspection of their Fresnel images
  • Vicente Durán, Luis Martínez León, Zbigniew Jaroszewicz, Andrzej Kolodziejczyk. Diffractive Optics 2005. Varsovia (Polonia). 03-09-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad de Varsovia. ISBN 8392217403.

  • Encriptado de información en color mediante técnicas holográficas y procesadores acromáticos
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Gladis Mínguez Vega, Luis Martínez León, Vicent Climent Jordà, R. Torroba, P.Andrés. Reunión Iberoamericana de Óptica, RIAO, 2004. Porlamar, Isla Margarita (Venezuela). 03-10-2004. Científic. 2004.

  • Short-coherence digital holography for the investigation of 3D microscopic samples
  • Luis Martínez León, Giancarlo Pedrini, Wolfgang Osten. Photonics Europe. Estrasburgo (França). 26-04-2004. Científic. 2004. ISSN 0277-786X.

  • Procesado óptico de señales en color con luz blanca y sistemas acromáticos
  • Vicent Climent Jordà, Jesús Lancis Sáez, Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, María Mercedes Fernández Alonso, María Gladis Mínguez Vega, Luis Martínez León, V. Durán, J. Caraquitena, P. Andrés. VII Reunión Nacional de Óptica. Santander. 01-09-2003. Científic. 2003. Ed. Sociedad Española de Óptica (SEDO). ISBN 8481023485.

  • Diseño y reconstrucción de hologramas en color con luz blanca. Aplicación al encriptado de imágenes en color
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, R. Torroba, María Gladis Mínguez Vega, Luis Martínez León, V. Durán, Vicent Climent Jordà. VII Reunión Nacional de Óptica. Santander. 01-09-2003. Científic. 2003. Ed. Sociedad Española de Óptica (SEDO). ISBN 8481023485.

  • Desplazamiento de foco temporal
  • G. Saavedra, Jesús Lancis Sáez, J. Caraquitena, P. Andrés, M. Martínez Coral, Luis Martínez León. XXIX Reunión Bienal de la Real Sociedad española de Física. Madrid. 07-07-2003. Científic. 2003. Ed. Real Sociedad Española de Física. ISBN 8468827719.

  • Frequency-output fiber-optic voltage sensor
  • Luis Martínez León, A. Díez, J.L. Cruz, M.V. Andrés. 4 th Iberoamerican Meeting on Optics. Tandil (Argentina). 03-09-2001. Científic. 2001. ISSN 0277-786X.

  Comités de congresos


  • Antonio Gallardo Izquierdo, Vicente José Esteve Cano, Sergio Mestre Froissard, Amable Pérez Segura, Concepción Calvo Más, Sara Prades Plaza, José Vicente Gil Noé, Luis Martínez León, Joaquín Aparici Martí, Jordi Torner Mas, Enric Pere Ramiro Roca. III edició de Firujiciència, fira de la ciència des d'infantil fins la universitat. Castelló de la Plana (Espanya). 06-04-2017. Científic.

  • Antonio Gallardo Izquierdo, Vicente José Esteve Cano, Sergio Mestre Froissard, Amable Pérez Segura, Concepción Calvo Más, Sara Prades Plaza, José Vicente Gil Noé, Luis Martínez León, Joaquín Aparici Martí, Jordi Torner Mas, Enric Pere Ramiro Roca. III edició de Firujiciència, fira de la ciència des d'infantil fins la universitat. Castelló de la Plana (Espanya). 06-04-2017. Científic.

  • Antonio Gallardo Izquierdo, Vicente José Esteve Cano, Ignacio Morell Evangelista, Concepción Calvo Más, Sara Prades Plaza, Enric Pere Ramiro Roca, Luis Martínez León. Jornada d'Innovació Educativa FirujiCiencia 2016. Universitat Jaume I (Espanya). 07-04-2016. Científic.