UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

GARCÍA AGUSTÍN, PILAR
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • President/a
 • Coordinador/a del grup d'investigació BBuji - Bioquímica i Biotecnologia
 • TC1327DD - (964 729407)
 • garciap@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-7238-8524
 • Ressenya Personal

  Pilar García Agustín és catedràtica de Fisiologia Vegetal a la Universitat Jaume I, des de l'any 2003. Va ingressar en el Col·legi Universitari de Castelló l'any 1990 i està vinculada a l’UJI des de la seua creació en 1991. Nascuda a València, és llicenciada i doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de València. Ha exercit diferents càrrecs de gestió a l’UJI. Entre 1996 i 2001 va ser secretària del Departament de Ciències Experimentals, entre l'any 2001 i 2002 va ser directora del Departament de Ciències Experimentals, i des de 2002 fins a 2010 ha sigut vicedirectora de l'ESTCE. Des de 1995 és membre del Claustre de l’UJI de forma ininterrompuda. Des de 2010 és vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la Universitat Jaume I. És directora del grup d'investigació de Bioquímica i Biotecnologia de l’UJI. Està en possessió de quatre quinquennis docents i quatre sexennis d'investigació. Ha dirigit set tesis doctorals i en l'actualitat està dirigint-ne dues. Respecte a l'activitat docent, ha publicat 16 articles i ha presentat 8 comunicacions a congressos nacionals i internacionals. Està impartint docència des de 1990 en diverses titulacions com ara Química, Enginyeria Tècnica Agrícola i Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. La seua labor investigadora se centra en el camp de l'agricultura sostenible, de la citricultura i la biotecnologia. Ha sigut investigadora principal de més de 27 projectes d'investigació finançats per organismes públics i ha participat en més de 18 convenis amb empreses. Com a fruit d'aquesta labor investigadora ha publicat 2 llibres, 80 articles internacionals i ha presentat 85 comunicacions a congressos nacionals i internacionals


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1035 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1042 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1801 - Biologia Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1815 - Fisiologia Vegetal Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1835 - Pràctiques Externes Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1842 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Plan de 2018)
  QU0901 - Biología Grado en Química  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Libro verde. Empleabilidad de los titulados universitarios de la Comunitat Valenciana
  • Pilar García Agustín, María Isabel Beas Collado. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788448258832. Valencia. Ed. Generalitat Valenciana.

  • Fitohormonas: Metabolismo y modo de acción
  • Aurelio Gómez Cadenas, Pilar García Agustín. 2006. Edició. Científic. ISBN 8480215615. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Fisiologia Vegetal
  • Blat B., Víctor Flors Herrero, Gonzalez S., Pilar García Agustín. 2006. Traducció sense aparell crític. Científic. ISBN 9788480216012. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Mejora de la adaptación al estrés de cítricos en la provincia de Castellón
  • Pilar García Agustín, Víctor Flors Herrero, C. González Bosch, M.D. Real, Pedro Miguel Carda Usó. 2004. Autoria. Científic. ISBN 8468852082. Castellón. Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  • L'agricultura ecològica a la Comunitat Valenciana
  • Pilar García Agustín, Víctor González, Josep Anton Jaques Miret. 2003. Edició. Científic. ISBN 8480214473. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Recursos hídricos para la ciudad de Castellón y su provincia
  • Pilar García Agustín, Miguel Cerezo García, Leonor Lapeña Barrachina. 1999. Autoria. Científic. ISBN 8468800031. Castellón .España. Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  • Problemas y cuestiones de bioquímica
  • Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. 1998. Autoria. Científic. ISBN 8480212624. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Priming mediated stress and cross-stress tolerance in plants: Concepts and opportunities
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Ana Isabel González Hernández, Loredana Maria Scalschi, Emma Fernández Crespo, Gemma Camañes Querol, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. Priming-Mediated Stress and Cross-Stress Tolerance in Crop Plants. London (Regne Unit). Ed. Academic Press. 2020. ISBN 9780128178928. Científic.

  • Innovación en la asignatura de Ciencias del Medio Natural de la Ingeniería Técnica Agrícola a través del uso de Nuevas Tecnologías
  • Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • Coordinació de competències transversals, d'activitats i avaluació, a nivell de titulació, a la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola: Hortofruticultura i Jardineria
  • Andreu Andrio Balado, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Gemma Camañes Querol, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Arbona Mengual, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Efecto del ión NO3- sobre el influjo del ión NH4+ y la expresión del gen CitAMT1 en plantas de cítrico
  • Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. Avances en el metabolismo del nitrógeno: Dela genómica y la proteómica a las aplicaciones agronómicas, industriales y medioambientales. Alicante. Ed. Editorial Club Universitario (ECU). 2009. ISBN 9788484548065. Científic.

  • Ejemplo de adaptación de la asignatura Fisiología Vegetal al EEES
  • Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Coordinación de asignaturas de Ingeniería Técnica Agrícola para integrar el estudio de especies vegetales y su entorno ecológico
  • Begonya Vicedo Jover, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Balance del proceso de armonización en la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola: Hortofruticultura y Jardineria, en la Universitat Jaume I
  • Andreu Andrio Balado, Angela Corró Tormo, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Carlos Enrique Castillo Enrich, Diego Monferrer Tirado, Eva Falomir Ventura, Gemma Camañes Querol, José Francisco Albuixech Moliner, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Posada en marxa d’un procés d’interrelació de les assignatures Ciències del Medi Natural i Fisiologia Vegetal, en el marc del projecte pilot d’harmonització de l’Enginyeria Tècnica Agrícola
  • Pilar García Agustín, Leonor Lapeña Barrachina. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Avaluació conjunta dels coneixements adquirits a les assignatures de fruiters mediterranis, agricultura biològica i tecnologia del medi ambient a les eixides al camp de la titulació d’Enginyeria Tècnica Agrícola
  • Aurelio Gómez Cadenas, Josep Anton Jaques Miret, Leonor Lapeña Barrachina, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Pilar García Agustín, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Víctor Flors Herrero. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Millora i ampliació de la pàgina web de l’àrea de fisiologia vegetal
  • Leonor Lapeña Barrachina, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín, Víctor Flors Herrero. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Projecte ANECA de disseny dels títols de grau “Enginyer Agrònom i Alimentari” i “Enginyer Forestal o del Medi Natural”.
  • Pilar García Agustín. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Avances en el metabolismo del Nitrógeno: De los Microorganismos a las Plantas
  • Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. Interacción entre el metabolismo del carbono y el metabolismo del nitrógeno en plantas leñosas. Huelva. Ed. Universidad de Huelva. 2004. ISBN 849637355X. Científic.

  • Pràctiques de camp interdisciplinars de la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola
  • Josep Anton Jaques Miret, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Caraterización del sistema de transporte de baja afinidad para la absorción de NO3- en raíces de Citrus
  • Miguel Cerezo García, V. Reboll, E. Primo Millo, Pilar García Agustín. Avances en el metabolismo del nitrógeno: Bioquímica, Fisiología y Biología Molecular. Málaga. Ed. Universidad de Málaga. 2000. ISBN 8474968429. Científic.

  • Absorción de NO3- en raíces inducidas y no inducidas de mandarino Cleopatra (Citrus reshni Hort.)
  • Pilar García Agustín, Eduardo Primo Millo, Miguel Cerezo García. Avances en el metabolismo del nitrógeno: de la fisiología a la biología molecular (IV Reunión Nacional, Marbella, 1997). Sevilla. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. 1998. ISBN 8447204022. Científic.

  Ponències a congressos


  • Calidad de los frutos, nutrición y desarrollo de árboles jóvenes de cítricos regados con agua residual urbana depurada. VIII Congreso Nacional de Ciencias Hotícolas
  • Miguel Cerezo García, Antoni Francesc Roig Navarro, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Sociedad Española de C. Hortícolas.. . Científic. .

  • Anmonium nutrition modifies root system architecture in tomato plants
  • Ana Isabel González Hernández, Loredana Maria Scalschi, Emma Fernández Crespo, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín, Gemma Camañes Querol. XIV Reunión de Biología Molecular de Plantas (RBMP). Salamanca (Espanya). 04-07-2018. Científic. 2018.

  • Effective defense against bacterial diseases in tomato mediated by endophytes isolated from wild wheat
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Loredana Maria Scalschi, Ana Isabel González Hernández, Emma Fernández Crespo, O. Sharon O, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín, A. Sharon, Begonya Vicedo Jover. 10th International Symposium on Fungal Endophytes of Grasses. Salamanca (Espanya). 18-06-2018. Científic. 2018.

  • NH4+ nutrition produces several changes in primary metabolism which protect tomato plants against Pseudomonas syringae
  • Ana Isabel González Hernández, Emma Fernández Crespo, Loredana Maria Scalschi, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Mohammad-Reza Hajirezaei, Nicolaus von Wiren, Pilar García Agustín, Gemma Camañes Querol. XIV Reunión Nacional del Metabolismo del Nitrógeno. Segovia (Espanya). 16-05-2018. Científic. 2018.

  • Induction of tomato defense against pseudomonas mediated by Endophytes isolated from wild wheat
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Loredana Maria Scalschi, Or Sharon, Gemma Camañes Querol, Ana Isabel González Hernández, Begonya Vicedo Jover, Emma Fernández Crespo, Pilar García Agustín, Amir Sharon. 14th European Conference on Fungal Genetics. Haifa (Israel). 25-02-2018. Científic. 2018.

  • Employability skillas: a system of recognition at Universitat Jaume I
  • María Isabel Beas Collado, Pilar García Agustín. 10th International conference of education, research and innovation. Sevilla (Espanya). 16-11-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469769577.

  • Ammonium nutrition changes c/n metabolism and induces resistance against pseudomonas syringae
  • Ana Isabel González Hernández, Emma Fernández Crespo, Loredana Maria Scalschi, Eugenio Llorens Vilarrocha, Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, Mahommad-Reza Hajirezaei, Nicolaus von Wiren, Pilar García Agustín, Gemma Camañes Querol. XIV Solanaceae and 3rd Cucurbitaceae Joint Conference. València (Espanya). 03-09-2017. Científic. 2017.

  • Wild wheat endophytes improve the physiological performance and delay stress responses under drought conditions
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Or Sharon, Pilar García Agustín, Amir Sharon. SUSTAIN: Endophytes for a Growing World. Dublin (Irlanda). 28-08-2017. Científic. 2017.

  • Fungal contribution to reactive oxygen species (ROS) production exploits the host oxidative burst on its own benefit
  • Jaime Lopez-Cruz, Oscar Crespo-Salvador, Emma Fernández Crespo, Pilar García Agustín, Carmen Gonzalez-Bosch. Conference of the Society-for-Free-Radical-Research-Europe (SFRR-E). Budapest (Hongria). 08-06-2016. Científic. 2016. ISSN 0891-5849.

  • Bioassimilable sulfur /NATURDAI S-SYSTEM) provides effective control of Powdery mildew in tomato enhancing plant immune system
  • Ana Isabel González Hernández, C. Agustin-Brisach, Eugenio Llorens Vilarrocha, P. Troncho, Begonya Vicedo Jover, M. Mateu, T. Yuste, M. Orero, C. Ledo, Pilar García Agustín, Leonor Lapeña Barrachina. 17th International Conference on Organic Fruit-Growing. Hohenheim (Alemanya). 17-02-2016. Científic. 2016. Ed. Foerdergemeinschaft Oekologischer Obstbau e.V.. ISBN 9783980488372.

  • The Priming Agent Hexanoic Acid Induces Resistance Against the Melon Necrotic Spot Virus in Cucumis Melo
  • Emma Fernández Crespo, Jose A. Navarro, Marta Serra, Ivan Finiti, Pilar García Agustín, Vicente Pallas, Carmen González Bosch. International Conference Plant Biotic Stresses & Resistance Mechanisms II. Viena, Austria. 02-07-2015. Científic. 2015.

  • Derived Compounds Related to NH4+-Induced Resistance Against Pseudomonas Syringae
  • Emma Fernández Crespo, Loredana Maria Scalschi, Eugenio Llorens Vilarrocha, Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín, Gemma Camañes Querol. International Conference Plant Biotic Stresses & Resistance Mechanisms II. Viena, Austria. 02-07-2015. Científic. 2015.

  • Preocupat for All: conclusiones del foro técnico sobre la empleabilidad de los universitari@s con discapacidad: obstáculos y propuestas de mejora
  • María Isabel Beas Collado, O. Carbó, Pilar García Agustín. I Congreso Nacional sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad "Hacia la plena inclusión laboral". Granada (Espanya). 05-03-2015. Científic. 2015.

  • Role of NH4+Nutrition on salt-induced oxidative stress in carrizo citrange plants
  • Emma Fernández Crespo, Rocío Gómez Pastorm, Emilia Matallana, Loredana Maria Scalschi, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín. XII International Citrus Congress - International Society of Citriculture (CITRUS 2012). Valencia (Espanya). 18-11-2012. Científic. 2015. ISSN 0567-7572.

  • UJI emprèn: how to enhance entrepreneurship from the university side?
  • Pilar García Agustín, María Isabel Beas Collado, María Ripollés Meliá. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • Enhancing Physiological Parameters Improves Resistance Against Alternaria Alternate In Fortune Mandarin
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Emma Fernández Crespo, Gemma Camañes Querol, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. XII International Citrus Congress - International Society of Citriculture (CITRUS 2012). Valencia (Espanya). 18-11-2012. Científic. 2015. ISSN 0567-7572.

  • Plant Induced resistance changes pathogen response
  • Loredana Maria Scalschi, Gemma Camañes Querol, Eugenio Llorens Vilarrocha, Emma Fernández Crespo, Leonor Lapeña Barrachina, M.M. López, Pilar García Agustín, Begonya Vicedo Jover. XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions Rodas (IS-MPMI 2014). Rhodes (Grècia). 06-07-2014. Científic. 2014.

  • Long Lasting Protection in citrus induced by hexanoic acid against. Alternaria alternata
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Emma Fernández Crespo, Loredana Maria Scalschi, Gemma Camañes Querol, Begonya Vicedo Jover, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions Rodas (IS-MPMI 2014). Rhodes (Grècia). 06-07-2014. Científic. 2014.

  • Hexanoic acid protects plants against pathogens by priming defence responses and reducing oxidative stress
  • Ivan Finiti, María de la O Leyva, Begonya Vicedo Jover, Rocío Gómez Pastor, Jaime López Cruz, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín, María Dolores Real, Carmen González Bosch. X Meeting of the Spanish group for research on free radicals (GEIRLI) Symposium on Oxidative Stress and Redox Signaling in Biology and Medicine. University of Valencia (Espanya). 02-06-2014. Científic. 2014.

  • Consolidation of a multidisciplinary project for the coordination of different subjects of the bachelors degree in agrifood and rural engineering of Universitat Jaume I
  • Leonor Lapeña Barrachina, Josep Anton Jaques Miret, Ana Isabel Marqués Marzal, María Jesús Máñez Pitarch, Alma María Rodríguez Sánchez, Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Carmen Pilar Alapont Asencio, Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Emma Fernández Crespo, Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Q. Meroño, Loredana Maria Scalschi. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Consolidation of a Multidisciplinary project for the coordination of different subjets of the bachelors degree in agrifood and rural engineering of Universitat Jaume I
  • Leonor Lapeña Barrachina, Josep Anton Jaques Miret, A. Marqués, María Jesús Máñez Pitarch, A. Rodríguez-Sánchez, Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Carmen Pilar Alapont Asencio, Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Emma Fernández Crespo, Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Q. Meroño, Loredana Maria Scalschi. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014). Valencia. 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684113.

  • NH4 Treatment induces resistance against P. Syringae in tomato plants
  • Emma Fernández Crespo, Gemma Camañes Querol, Loredana Maria Scalschi, Eugenio Llorens Vilarrocha, Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, C. González-Bosch, Pilar García Agustín. XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal (FV 2013). Lisboa (Portugal). 24-07-2013. Científic. 2013.

  • Hormonal Pathways are promoted by hexanoic acid apllication against xanthomonas citri
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Emma Fernández Crespo, Gemma Camañes Querol, Loredana Maria Scalschi, Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, J.H. Graham, Pilar García Agustín. XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal (FV 2013). Lisboa (Portugal). 24-07-2013. Científic. 2013.

  • Use of OPR3 tomato mutant to study the role of other oxylipines than Ja-ile in plant defense
  • Loredana Maria Scalschi, Maite Sanmartin, Gemma Camañes Querol, Pilar Troncho, Emma Fernández Crespo, José Juan Sánchez Serrano, Carmen González Bosch, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal (FV 2013). Lisboa (Portugal). 24-07-2013. Científic. 2013.

  • Metabolic profile of hexanoic acid-treated tomato plants after fungal and bacterial infection
  • Gemma Camañes Querol, Loredana Maria Scalschi, Emma Fernández Crespo, Eugenio Llorens Vilarrocha, Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, C. González-Bosch, Pilar García Agustín. XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal (FV 2013). Lisboa (Portugal). 24-07-2013. Científic. 2013.

  • Effect of Hexanoic acid as resistance inducer against Xanthomonas citri
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Leonor Lapeña Barrachina, James Graham, Pilar García Agustín. Plant Diseases and Resistance Mechanisms. Vienna (Àustria). 20-02-2013. Científic. 2013.

  • The Behavior of the opr3 tomato mutant points to a role of OPDA in plant defense
  • Loredana Maria Scalschi, Maite Sanmartin, Gemma Camañes Querol, Pilar Troncho Fabregat, Carmen Gonzalez-Bosch, Jose J. Sanchez-Serrano, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. Induced resistance in plants against insects and diseases. Avignon (França). 10-06-2013. Científic. 2013. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672678.

  • Priming agent Hexanoic acid-enhaced resistance in mandarin Fortune against Alternaria Alternata
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Gemma Camañes, Victoria Pastor, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Proceedings of the joint meeting with the "PR-proteins workshop. Working Group: Induce resistance in plants insects and diseases. Neuchatel (Switzerland). 04-09-2011. Científic. 2013. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672661.

  • A first approach to the use of hexanoic acid as a resistance inducer against Xanthomonas citri
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín, Graham James H. Induced resistance in plants against insects and diseases. Avignon (França). 10-06-2013. Científic. 2013. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672678.

  • Effect of the inducer hexanoic acid on virulence mechanism of Pseudomonas syringae
  • Loredana Maria Scalschi, Gemma Camañes Querol, Emma Fernández Crespo, Carmen González-Bosch, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. Plant Biology Congress Freiburg 2012. University Freiburg (Alemanya). 29-07-2012. Científic. 2012.

  • Influence of hexanoic acid in oxidative response of mandarin Fortune against Alternaria alternata
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Emma Fernández Crespo, Rocio Gómez-Pastor, Emilia Matallana, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Plant Biology Congress Freiburg 2012. University Freiburg (Alemanya). 29-07-2012. Científic. 2012.

  • La modificación del perfil de oxilipinas en patata afecta a la composición de su pared celular y a la susceptibilidad al patógeno Dickeya Dadantii
  • Marco Taurino, José A. Abelenda, Isabel Rio-Alvarez, Cristina Navarro, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín, Emilia López-Solanilla, Salomé Prat, Enrique Rojo, José J. Sanchez-Serrano, Maite Sanmartín. XIRBMP-Reunión de Biología Molecular de Plantas. Segovia (Espanya). 14-06-2012. Científic. 2012.

  • La nutrición amoniacal confiere a las plantas de citrange carrizo resistencia a la salinidad
  • Emma Fernández Crespo, Gemma Camañes Querol, Loredana Maria Scalschi, Pilar García Agustín. XIRBMP-Reunión de Biología Molecular de Plantas. Segovia (Espanya). 14-06-2012. Científic. 2012.

  • Silenciamiento del gen OPR3 en plantas de tomate para determinar su implicación en la resistencia basal e inducida frente a patógenos
  • Loredana Maria Scalschi, Maite Sanmartin, Gemma Camañes Querol, Emma Fernández Crespo, José J. Sanchez Serrano, Carmen Gonzalez Bosch, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. XIRBMP-Reunión de biología Molecular de Plantas. Segovia (Espanya). 14-06-2012. Científic. 2012.

  • Implications of nitrogen metabolism in plant basal resistance and priming
  • Gemma Camañes Querol, Víctor Flors Herrero, Victoria Pastor, Begonya Vicedo Jover, Javier García Andrade, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. Induced resistance in plants against insects and diseases. Granada (Espanya). 12-05-2009. Científic. 2012. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672616.

  • Response of tomato crops (solanum lycopericum "Montecarlo") to sewage sludge-based compost fetilization
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Antonio Gallardo Izquierdo, Pilar García Agustín, Leonor Lapeña Barrachina, M.J. Molina. XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC2010): International Symposium on Organic Horticulture: Productivity and Sustainability. Lisboa (Portugal). 22-08-2010. Científic. 2012. Ed. International Society for Horticultural Science (ISHS). ISBN 9789066051393.

  • Polyamines putative mediators of plant resistance
  • Víctor Flors Herrero, Gemma Camañes Querol, María Victoria Pastor Fuentes, Begonya Vicedo Jover, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. Working Group Meeting Induced resistance in plants against insects and diseases. Granada (Espanya). 12-05-2009. Científic. 2012. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672616.

  • Hexanoic acid-induced resistance against Pseudomonas syringae causes changes in jasmonic acid pathway
  • Loredana Maria Scalschi, Begonya Vicedo Jover, M. Sanmartin, J.J. Sánchez, C. González Bosch, Pilar García Agustín. PR-Proteins and Induced Resistance Against Pathogens and Insects. Neuchatel (Switzerland). 04-09-2011. Científic. 2011.

  • A specific homeostasis between callose and H2O2 is needed for an intact BABA-IR against P cucumerina
  • V. Pastor, E. Luna, J. Ton, Pilar García Agustín, Miguel Cerezo García, Víctor Flors Herrero. PR-Proteins and induced Resistance Against Pathogens and Insects. Neuchatel (Switzerland). 04-09-2011. Científic. 2011.

  • The metabolic transition during disease following infection of Tomato plants and fruits by B, cinerea
  • Begonya Vicedo Jover, Mariola Leyva, Gemma Camañes Querol, Mª Dolores Real, Carmen González-Bosch, Pilar García Agustín. XIX Congreso de Fisiología Vegetal. Castellón (Espanya). 22-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218054.

  • Hydrogen peroxide mediates callose priming induced by BABA upon chitosan treatment
  • Victoria Pastor, E. Luna, J. Ton, Pilar García Agustín, Miguel Cerezo García, Víctor Flors Herrero. XIX Congreso de Fisiología Vegetal. Castellón (Espanya). 22-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218054.

  • Aplicación del simposio y la WebQuest como técnicas de aprendizaje para el estudio de la taxonomía botánica en Ingeniería Técnica Agrícola
  • Begonya Vicedo Jover, Paloma Pérez Díaz, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Expresión del gen AtNrt2.1: otras funciones diferentes al transporte del ión NO3
  • Gemma Camañes Querol, Elena Bellmunt, Javier Gracía.Andrade, Pilar García Agustín, Miguel Cerezo García. XIX Congreso de Fisiología Vegetal. Castellón (Espanya). 22-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218054.

  • NRT2 is a putative target for basterial effectors
  • Victoria Pastor, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín, Miguel Cerezo García, Víctor Flors Herrero. XIX Congreso de Fisiología vegetal. Castellón (Espanya). 22-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218054.

  • La nutrición basada en amonio proporciona a las plantas de citrage Carrizo resistencia a la salinidad
  • Emma Fernández Crespo, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín. XIX Congreso de Fisiología Vegetal y XIX Reunión de la Sociedad Española de fisiología Vegetal (SEFV). Castellón (Espanya). 22-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218054.

  • Hexanoic acid-enhanced resistance in the mandarin hybrid Fortune against Alternaria alternata
  • Eugenio Llorens, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. XIX Reunión de la Sociedad Española de Fisiología vegetal. XII Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Castellón (Espanya). 22-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218054.

  • Implementation of the symposium and the webquest as techniques to teach botanical taxonomy in technical agricultural engineering
  • Begonya Vicedo Jover, P. Pérez, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN10). Barcelona. 05-07-2010. Docent. 2010. Ed. Edulearn. ISBN 9788461393862.

  • Nitrogen transports can act as natural switches for plant resistance signaling
  • Pilar García Agustín, Gemma Camañes Querol, V. Pastor, Miguel Cerezo García, Víctor Flors Herrero. XVIII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology. València. 04-07-2010. Científic. 2010.

  • Extraction, Evaluation and Application of Sewage Sludge Organic Nutrients to Citrus Crop Fertilization
  • V. Escoín, Gemma Camañes Querol, E. Romero, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. The 11 International Citrus Congress. Wuhan (Hong Kong). 26-10-2008. Científic. 2010. Ed. China Agriculture Press. ISBN 9787109148840.

  • Ammonium Transport and CitAMT1 Expression Are Regulated by C and N Metabolism in Citrus Plants
  • Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Eduardo Primo-Millo, Alain Gojon, Pilar García Agustín. The 11 International Citrus Congress. Wuhan (Hong Kong). 26-10-2008. Científic. 2010. Ed. China Agriculture Press. ISBN 9787109148840.

  • Practical conferences of technical agricultural engineering for secondary students in Universitat Jaume I
  • Gemma Camañes Querol, Begonya Vicedo Jover, Víctor Flors Herrero, Miguel Cerezo García, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Rosa María Pérez Clemente, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Pilar García Agustín. International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN09). Barcelona. 06-07-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461298020.

  • Implicación de las B-1, 4-endoglucanasas en la respuesta de Solanum lycopersicon A.B. cinerea y P. syringae
  • Ivan Finiti, M. de la O Leyva, Begonya Vicedo Jover, Víctor Flors Herrero, M. Dolores Real, Pilar García Agustín, Alan B. Bennett, Carmen González-Bosch. IX Reunión de Biología Molecular de Plantas. Santiago. 16-07-2008. Científic. 2008.

  • Mecanismo moleculares y hormonales de la inducción de defensas frente a patógenos en Solanum lycopersicum y Arabidopsis thaliana
  • Begonya Vicedo Jover, Z. Kravchuk, Víctor Flors Herrero, María Victoria Pastor Fuentes, M.O. Leyva, I. Finiti, M.D. Real, M.D. González-Bosch, Pilar García Agustín. XI Simposio sobre Metabolismo y Modo de Acción de Fitohormonas. Madrid (Espanya). 23-04-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788474012019.

  • Mutations in nitrogen transporters can influence on Arabidopsis resistance to Pseudomonas syringae
  • Gemma Camañes Querol, Víctor Flors Herrero, J. Sánchez-López, Miguel Cerezo García, Begonya Vicedo Jover, María Victoria Pastor Fuentes, Pilar García Agustín. XVI Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB 2008). Tampere (Finland). 17-08-2008. Científic. 2008. ISSN 0031-9317.

  • Efecto de la modificación del metabolismo del N sobre el transporte de NH4+
  • Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, A. Gojon, Pilar García Agustín. X Congreso hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Alcalá de Henares. 18-09-2007. Científic. 2007. Ed. Fundación General de la Universidad de Alcalá. ISBN 9788488754288.

  • Educational proposal in the face of the introduction of the European Convergence in Spanish Universities
  • Leonor Lapeña Barrachina, Víctor Flors Herrero, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2007). Valencia (Espanya). 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145164.

  • European convergence of the degree of agronomical engineering (horticultural crop production and gardering, ita) at the universitat Jaume I of Castellón: positive results?
  • T.León, E. Llorens, I. Guerola, Antonio Díaz Pérez, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Jesús Albuixech Moliner, Andreu Andrio Balado, María Elena Pitarch Arquimbau, Eva Falomir Ventura, José Blasco Pascual, Michael Gould Carlson, María Purificacion Vindel Cañas, Joan Francesc Mira Castera, Teresa María Vallet Bellmunt, A. Corro, Carlos Enrique Castillo Enrich, Aurelio Gómez Cadenas, Josep Anton Jaques Miret, María Victoria Ibáñez Gual, Sergio Chiva Vicent, F. Franch, María Carmen Campoy Cubillo, M. Roger, S. Roselló, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Rosa María Pérez Clemente, Vicente Tejedo Tormo, Juan Pedro Navarro Aviñó, Paloma Pérez Díaz, Manuel Muncharaz Pou, Diego Monferrer Tirado, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín, Víctor Flors Herrero, Miguel Cerezo García. International Technology, Education and Development conference (INTED 2008). Valencia. 03-03-2008. Docent. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201921.

  • Fisiología Vegetal: adaptación de la metodología de la asignatura al EEES
  • Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín. X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Alcalá de Henares. 18-09-2007. Científic. 2007. Ed. Fundación General de la Universidad de Alcalá. ISBN 9788488754288.

  • Fisiología Vegetal: Adaptación de la metodollogía de la asignatura al EEES
  • Leonor Lapeña Barrachina, Víctor Flors Herrero, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín. Internacional Technology Education and Development Conference INTED 2007. Valencia. 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145164.

  • Study of endo-B-1, 4-Glucanases in the interaction of tomato plants with necrotrophs
  • Víctor Flors Herrero, Maria de la O Leyva, Begonya Vicedo Jover, Ivan Finiti, Maria Dolores Real, Pilar García Agustín, Bennett A.B., Carmen gonzalez-Bosch. 8th International Congress of plant molecular Biology. Australia. 20-08-2006. Científic. 2006.

  • Effects of light and sucrose on ammonium transporter gene expression in citrus root
  • Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. 8th International Congress of Plant Molecular Biology. Adelaida (Australia). 20-08-2006. Científic. 2006.

  • Pre-and post-harvest control of the phytopathogen Botrytis cinerea in tomato
  • Begonya Vicedo Jover, Maria de la O Leyva, Víctor Flors Herrero, Ivan Finiti, Zhanna Kravchuk, Maria Dolores Real, Pilar García Agustín, Carmen Gonzalez-Bosch. XV FESPB Congress Federation of European Societies of Plant Biology. Lyon (França). 17-07-2006. Científic. 2006.

  • Regulation of ammonium influx in Citrus: responses to nitrogen and ammonium-starvation
  • Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. XV FESPB Congress Federation or European societies of Plant Biology. Lyon (França). 17-07-2006. Científic. 2006.

  • BABA-induced resistance of Arabidopsis aginst Alternaria Brassicicola is mediated by ABA-dependent callose priming
  • Víctor Flors Herrero, Ton J., Van Doorn R., Jakab G., Pilar García Agustín, Mauch-Mani B.. XV Congress of Federation of European Societies of Plant Biology. Lyon (França). 17-07-2006. Científic. 2006.

  • Implicación de las B-1, 4-endoglucanasas Cel 1 y Cel2 en la respuesta de Lycopersicon esculentum frente a la infección por Botrytis cinerea
  • Leyva M., Begonya Vicedo Jover, Víctor Flors Herrero, Finiti I., Del Amo G., Real M.D., Pilar García Agustín, A.B. Bennett, C González-Bosch. VIII Reunión de biología Molecular de Plantas. Pamplona. 28-06-2006. Científic. 2006.

  • Regulación de la expresión del gen Amt por la fotosíntesis, en plantas de cítricos
  • Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín, Miguel Cerezo García. VIII Reunión de Biología Molecular de Plantas. Pamplona. 28-06-2006. Científic. 2006.

  • Desarrollo de nuevos inductores de respuestas frente a estreses y abióticos en tomate
  • Víctor Flors Herrero, Begonya Vicedo Jover, M.O. Leyva, I. Finitti, G. Del Amo, M.C. Miralles, E. Varas, Pedro Miguel Carda Usó, M.D. Real, C. Gonzalez Bosch, Pilar García Agustín. X Simposium sobre metabolismo y modo de acción de fitohormonas. Castellón. 26-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215615.

  • Characterization of the antifugal activity of adipic acid monoethyl ester on the phytopathogen Botrytis Cinerea
  • Begonya Vicedo Jover, Maria de la O Leyva, Víctor Flors Herrero, Ivan Finiti, Gema del Amo, Dale Walters, Maria dolores Real, Pilar García Agustín, Carmen Gonzalez-Bosch. IX Congresso Luso Espanhol de Fisiología Vegetal. Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. (620) (Portugal). 18-09-2005. Científic. 2005.

  • Characterization of the antifungal activity of adipic acid monoethyl ester on the phytopathogen botrytis cinerea
  • Begonya Vicedo Jover, M.O Leyva, Víctor Flors Herrero, l. Finiti, D. Walters, Real; M. D., Pilar García Agustín, C. González-Bosch. IX Congreso Luso Español de Fisiología Vegetal.. Evora (Portugal). 18-09-2005. Científic. 2005.

  • Regulación de la expresión del gen Amt1 por el ciclo día/noche, en plantas de cítricos
  • Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. IX Congreso Luso Español de Fisiología Vegetal.. Evora (Portugal). 18-09-2005. Científic. 2005.

  • Alternativa para el riego de críticos en la Plana de Castellón
  • Leonor Lapeña Barrachina, Victor Escoín, Pilar García Agustín. IV Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l'Aigüa. Tortosa. 08-12-2004. Científic. 2004. Ed. Fundació Nova Cultura de l'Aigua. ISBN 8468899348.

  • Interaction between metabolism of carbon and metabolism of nitrogen woody plants
  • Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. The 14th Fespb Congress. Cracow, Poland. 23-08-2004. Científic. 2004. ISSN 0137-5881.

  • Interacción entre el metabolismo del carbono y el metabolismo del nitrógeno en plantas leñosas
  • Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. VII Reunión Nacional de Metabolismo del Nitrógeno. Huelva. 12-02-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Huelva. ISBN 8493340503.

  • Fungicidal activity of adipic acid monoethyl ester can be related with perturbation of fungal polyamine metabolism
  • Víctor Flors Herrero, Carmen González Bosch, D. Walter, Pilar García Agustín. XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y VIII Congreso Hispano-Luso. Palma de Mallorca. 16-09-2003. Científic. 2003.

  • Induction of plant defense mechanisms against fungal pathogens: characterization of new genes and treatments with novel inducers in tomato
  • Víctor Flors Herrero, Iván Finiti, M. Dolores Real, Pilar García Agustín, Carmen González Bosch. 7th International Congress of the Plant Molecular Biology. Barcelona. 23-06-2003. Científic. 2003.

  • Wastewater utilization as an alternative to traditional fertirrigation in Citrus
  • Pilar García Agustín, Miguel Cerezo García, E Romero, Víctor Flors Herrero, Leonor Lapeña Barrachina. Optimisation of water use by plants in the Mediterranean. AAB. Palma de Mallorca. 24-03-2003. Científic. 2003.

  • Agua residual urbana depurada como alternativa a la fertilización convencional en cítricos
  • Pilar García Agustín, Miguel Cerezo García, Víctor Flors Herrero, Eva Romero, Gemma Camañes Querol, Leonor Lapeña Barrachina. III Congreso de Agricultura Ecológica. Castellón (Espanya). 01-12-2002. Científic. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214473.

  • Control de patógenos mediante el uso de extractos naturales procedentes de esqueletos de crustáceos
  • Víctor Flors Herrero, F. Fornés, C. González Bosch, Miguel Cerezo García, E. Romero, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín. III Congreso de Agricultura Ecológica. Castellón (Espanya). 01-12-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214473.

  • Respuesta antioxidante inducida por salinidad en el patrón de cítricos, citrange Carrizo
  • Vicent Arbona, Víctor Flors Herrero, Josep Anton Jaques Miret, Pilar García Agustín, Aurelio Gómez Cadenas. XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y VIII Congreso Hispano-Luso. Palma de Mallorca. 16-09-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat de les Illes Balears. ISBN 8468832162.

  • Estudio preliminar sobre los efectos del quitosano en el crecimiento inicial y en la productividad de plantas de melón sensibles al colapso en condiciones propicias de la enfermedad
  • F. Fornés, M. Abad, C. Carrión, R. Belda, Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín, V. Noguera. X Congreso Nacional de Ciencias Horticolas. Pontevedra. 26-05-2003. Científic. 2003. Ed. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH). ISBN 8468819204.

  • Nitrogen availability in lysimeter-grown citrus trees fertilized with sewage sludge
  • Leonor Lapeña Barrachina, E. Romero, Pilar García Agustín. 13th Congress of The Federation of European Societies of Plant Physiology. Creta (Grècia). 02-09-2002. Científic. 2002.

  • Plant Growth reguators with antimicrobial activity induce resitance plants to fungal pathogens
  • Víctor Flors Herrero, MC González Bosch, Pilar García Agustín. 13th Congress of the Federation of Europen Societies of Plant Physiology. Creta (Grècia). 02-09-2002. Científic. 2002.

  • Effect of Different fertilizer Dosage and Wastewater Composition on Citrus Growth abd fruit Quality
  • Miguel Cerezo García, Víctor Flors Herrero, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. ISC Congress. Orlando (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-08-2002. Científic. 2002.

  • Effect of Nitrate Transport Systems by Citrus Roots
  • Miguel Cerezo García, E. Primo Millo, Pilar García Agustín. ISC Congress. Orlando. EEUU. 14-08-2002. Científic. 2002.

  • Transporte de amonio en plantas de Citrus
  • Miguel Cerezo García, Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín. VII Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Badajoz (Espanya). 23-09-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 8477234558.

  • Respuesta de plantas de tomate a la aplicación de análogos estructurales de fitohormonas naturales. Ecetos sobre varias rutas metabólicas y la interacción planta patógeno
  • Víctor Flors Herrero, M.C. Mirallez, M.C. González Bosch, Pilar García Agustín. VII Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Badajoz (Espanya). 23-09-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 8477234558.

  • Utilización de fangos procedentes de la depuración de agua residual urbana para fertilización de cítricos
  • Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. VII Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Badajoz (Espanya). 23-09-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 8477234558.

  • Caracterización del sistema de transporte de NO3- de baja afinidad en cítricos
  • Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. V Reunión Nacional del Metabolismo del Nitrógeno. I Reunión con el grupo de la Biochemical Society. Torremolinos, Málaga (Espanya). 26-02-1999. Científic. 2000. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 8474968429.

  • Calidad de los frutos, nutrición y desarrollo de árboles jóvenes de cítricos regados con agua residual urbana depurada
  • V. Reboll, M. Montalbán, Miguel Cerezo García, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín, Antoni Francesc Roig Navarro. Actas de Horticultura. VIII Congreso Nacional de ciencias Hortícolas. Murcia. España (Espanya). 20-04-1999. Científic. 1999. Ed. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH). ISBN 8400077962.

  • Efecto de ciertas aminas y ácidos de bajo peso molecular sobre el crecimiento, enzimas de senescencia y el intercambio gaseoso en plantas de pimiento
  • Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín. VIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas. -. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH). ISBN 8400077962.

  • Efecto de la salinidad y la transpiración sobre la absorción del nitrato en cítricos
  • Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. XII Reunión Nacional de la SEFV. Universidad de Cordóba (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Junta de Andalucía. ISBN 8489802122.

  • Aplicación de diferentes ácidos carboxílicos, aminas y azúcares parcialmente protegidos en plantas de algodón. Efecto de los azúcares en el crecimiento de Botrytis Cinerea pers. : Fr
  • Víctor Flors Herrero, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. XII Reunión Nacional de la SEFV. Universidad de Cordóba (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Junta de Andalucía. ISBN 8489802122.

  Patents externes


  • Glucósidos sustituidos, promotores del desarrollo productivo de las plantas, procedimiento para su preparación y aplicaciones.
  • Salvador Muñoz Coronado, María del Carmen Miralles García, Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín, Leonor Lapeña Barrachina. P009702095. 03-04-2001. Espanya. 2001.

  Comités de congresos


  • Pilar García Agustín. III Congrés Valencia d'Agricultura Ecològica. Castellón, (España). . Científic.

  • Miguel Angel Fortea Bagán, Jorge Adell Segura, Julio Pacheco Aparicio, Pilar García Agustín, Juan Pablo Aibar Ausina, Francesc Marc Esteve Mon, Sergio Mestre Beltrán, Antoni Navarro Amorós, José Muñoz Gimeno. UJILLiurex 18 V Jornada sobre la Innovación Educativa utilizando Lliurex. Castellón de la Plana (Espanya). 16-05-2018. Docent.

  • Pilar García Agustín, Iván José Barreda Tarrazona, María Isabel Beas Collado, Olga Carbó Badal, María Ripollés Meliá, Laura Martínez Peris, Miguel Angel Fortea Bagán. II Congreso Nacional Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. Castellón (Espanya). 14-11-2017. Científic.

  • Miguel Angel Fortea Bagán, Jorge Adell Segura, Julio Pacheco Aparicio, Pilar García Agustín, Juan Pablo Aibar Ausina, Sergio Mestre Beltrán, Manel Canseco Suárez, José Muñoz Jimeno. IV Jornada sobre LliureX en la Universidad Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 10-05-2017. Docent.

  • Julio Pacheco Aparicio, Miguel Angel Fortea Bagán, Pilar García Agustín, Sergio Mestre Beltrán, Manel Canseco Suárez. III Jornada sobre Innovación Educativa utilizando Lliurex. Universitat Jaume I (Espanya). 13-04-2016. Docent.

  • Julio Pacheco Aparicio, Miguel Angel Fortea Bagán, Pilar García Agustín, Manel Canseco Suárez. II Jornada sore Innovación Educativa utilizando Lliurex. Universitat Jaume I. 15-01-2015. Docent.

  • Pilar García Agustín. III Congrés Valencia d'Agricultura Ecològica.. Universitat Jaume I. Castellón. 01-12-2002. Científic.

  • Pilar García Agustín. CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CITRICULTURA". Universitat Jaume I. Castellón. 01-05-2002. Científic.

  Apunts docents


  • Manual de Prácticas de Bioquímica
  • Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín, Víctor Flors Herrero. 2002. Ref. CS-293-2002.

  • Problemas y cuestiones de Bioquímica
  • Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín, Víctor Flors Herrero. 1998. Ref. cs-517-1998.