UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MESEGUER COSTA, SERGIO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Membre del grup d'investigació Riscos Mediambientals i Laborals
 • TC1320DD - (964 729400)
 • smesegue@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4250-0201
 • Ressenya Personal

  Vaig obtenir el títol en Ciències Geològiques al 1996 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Vaig realitzar postgrau, tesina i suficiència investigadora, en el programa de doctorat de Geologia (UAB), Diploma d'Estudis Avançats en Física, Química i Ciències Aplicades a la Universitat Jaume I (UJI) i tesi doctoral, al 2008, al Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural (UJI), en col·laboració amb el Departament d'Agroquímica i Medi Ambient de la Universitat Miguel Hernández (UMH).

  Al 2010, vaig obtenir una plaça de Professor Associat al Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural a l’UJI, després de tenir vinculació durant diversos anys com a personal investigador contractat (PIC) per diversos projectes. Actualment la meva activitat docent a l'UJI s'emmarca en el grau de "Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural" i en el "Màster de Professorat d'Educació Secundària, Ensenyament d'Idiomes i Formació Professional".

  Des del curs 2003/04 sóc professor d'educació secundària, especialitat de Biologia i Geologia (2003/04 Conselleria d'Ensenyament del Govern de les Illes Balears i des de 2004 a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana), funcionari de carrera des de 2008.

  D'altra banda, des de 2011 sóc professor tutor de l'assignatura de Geologia, en el grau de Ciències Químiques, al centre associat de la UNED a Vila-real.

  La meva activitat de recerca es pot dividir en 3 blocs:

  - De 1996 a 1998 a la UAB, UV i UJI es va centrar en el context de la Geologia, en l'estudi de la mineralogia d'argiles i jaciments minerals d'argiles d'aplicació ceràmica, caracterització i estudi dels seus usos potencials.

  - De 1998 a 2001 a l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) a l’UJI, es va orientar a l'estudi de materials i processos ceràmics en la secció de caracterització microestructural, Difracció de Raigs X (DRX), i anàlisi tèrmica.

  -Des del curs 2003/04, a l'àrea de Cristal·lografia i Mineralogia, s'ha centrat en l'estudi de: matèries primeres minerals, materials ceràmics i ciments, en menor mesura residus de la indústria ceràmica i cimentera; gestió mediambiental; i edafologia. A més, de col·laborar puntualment amb l'altra línia de recerca de l'Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia: contaminació particulada atmosfèrica.

  He realitzat més de 44 publicacions: 12 llibres / capítol, 12 articles en revistes indexades en el JCR i més de 20 ponències en congressos. He format part de 6 projectes de recerca (2 com a investigador principal) i he participat en 3 projectes de transferència tecnològica. Finalment, he codirigit una tesi doctoral i dirigit més de 30 treballs final de màster.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1812 - Geologia, Edafologia i Climatologia (Geologia) Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  SAP104 - Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Experimentals i la Tecnologia Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP118 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP119 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP138 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Ciències Naturals) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP139 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Ciències Naturals) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Vertebrados mesozoicos en la provincia de Castellón
  • Andrés Santos Cubedo, J. García-Robles, B. Poza, C. De Santisteban, Sergio Meseguer Costa. 2016. Autoria. Científic. ISBN 9788494514722. Castellón (Espanya). Ed. LOISELE Ediciones.

  Capítols de llibre


  • Determination of representative air pollution sampling points in industrialized. Urban Areas
  • Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, Sergio Meseguer Costa, C. Díaz-Avalos. Environmental Science and Engineering: Air and Noise Pollution. Vol 3. (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Studium Press LLC. 2017. ISBN 1626990913. Científic.

  • Geología y suelos de la provincia de Castellón
  • Teófilo Sanfeliu Montolío, Sergio Meseguer Costa, Francisco Pardo Fabregat, M.M. Jordan. Edafotemas. Castellón (Espanya). Ed. Ajuntament de Castelló. 2014. ISBN 9788416155019. Científic.

  • Edafología forestal
  • Francisco Pardo Fabregat, Teófilo Sanfeliu Montolío, Ana Belén Vicente Fortea, D. Blanco, Sergio Meseguer Costa, Jordan M.M.. Edafotemas. Castellón (Espanya). Ed. Ajuntament de Castelló. 2014. ISBN 9788416155019. Científic.

  • Los áridos como materiales de construcción
  • Sergio Meseguer Costa, Teófilo Sanfeliu Montolío, M.M. Jordan. Geomateriales: Materiales de construcción y desarrollo sostenible. Castelló (Espanya). Ed. Ajuntament de Castelló. 2009. ISBN 9788496983205. Científic.

  • Arcillas utilizadas en la formulación de pastas cerámicas en la industria de Castellón
  • Sergio Meseguer Costa, Teófilo Sanfeliu Montolío, M.M. Jordán. Geomateriales: Materiales de construcción y desarrollo sostenible. Castelló (Espanya). Ed. Ajuntament de Castelló. 2009. ISBN 9788496983205. Científic.

  • Rocas calcáreas de uso industrial en la provincia de Castellón
  • Sergio Meseguer Costa, Teófilo Sanfeliu Montolío, M.M. Jordan. Geomateriales: Materiales de construcción y desarrollo sostenible. Castelló (Espanya). Ed. Ajuntament de Castelló. 2009. ISBN 9788496983205. Científic.

  Ponències a congressos


  • Estudio de la fiabilidad de un sensor de particulado de bajo coste
  • Pablo Juan Verdoy, Sergio Trilles Oliver, Ana Belén Vicente Fortea, Sergio Meseguer Costa, Laura Serra Saurina. 15 Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2020). Madrid (Espanya). 31-05-2021. Científic. 2021. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788409317394.

  • Variabilidad del PM10. Modelos espacio-temporales para evaluar el impacto de la calidad del aire al amparo de la legislación ambiental
  • Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, Sergio Meseguer Costa, Laura Serra Saurina. 14º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2018). Madrid (Espanya). 26-11-2018. Científic. 2018.

  • Calculadora Binaria. Materiales didácticos para el desarrollo de la competencia digital
  • Pablo González Mateu, Sergio Meseguer Costa. II Congrés Internacional CTEM de la Comunitat Valenciana. Burjassot (Espanya). 09-11-2018. Docent. 2018.

  • Els ODS per una educació transversal (ODSET). Proposta d'un Projecte
  • Elena Mezquita Vidal, Sergio Meseguer Costa. II Congrés Internacional CTEM de la Comunitat Valenciana. Burjassot (Espanya). 09-11-2018. Docent. 2018.

  • Educating with dinosaurs and geology
  • B. Poza, Andrés Santos Cubedo, Sergio Meseguer Costa. II Congreso Internacional de Musealización y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural. Daimiel (Espanya). 16-10-2018. Científic. 2018.

  • Dinosaur fossilsites and tracksites conservation: state of the art
  • Andrés Santos Cubedo, Maite Suñer, Sandra Val, Sergio Meseguer Costa, Begoña Poza. II Congreso Internacional de Musealización y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural. Daimiel (Espanya). 16-10-2018. Científic. 2018.

  • Huertos medioambientales en la UJI: herramienta de aprendizaje colaborativo multidisciplinar
  • Pascual M. Ayet Cubero, Luis Cabedo Mas, Rosa Garcia Puchol, Isabel Giménez García, Pablo Luis Gimenez Martorell, Leonor Hernández López, M López Piñón, Sergio Meseguer Costa, Lidon Monferrer Sales, Salvador Francisco Torro Cueco. III Congreso Estatal de Huertos Ecológicos Urbanos y Periurbanos "Ciudades que alimentan". Valencia (Espanya). 18-06-2018. Docent. 2018. Ed. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). ISBN 9788494656354.

  • New Middle Triassic tetrapod ichnites from Bejís (Castellón, Spain) Paleobiogeographical implications
  • Sellés A., Poza B., De Santisteban C., Santos-Cubedo A., Sergio Meseguer Costa. VII Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno. Salas de los Infantes, Burgos (Espanya). 19-09-2016. Científic. 2016.

  • Dino-Rutes: a new project from Cinctorres-Dinomania. Castellón (Spain)
  • Santos-Cubedo A., Sergio Meseguer Costa, Poza B.. VII Jorandas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno. Salas de los Infantes, Burgos (Espanya). 19-09-2016. Científic. 2016.

  • A different sedimentological look of the Arcillas de Morella Formation (Early Cretaceous, Eastern Iberia, Spain)
  • De Santisteban C., Santos-Cubedo A., Poza B., Molenaar N., Sergio Meseguer Costa. VII Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno. Salas de los Infantes, Burgos (Espanya). 19-09-2016. Científic. 2016.

  • A new Methodology to determinate the number of representative sampling points of PM10 in an area
  • Sergio Meseguer Costa, Andrés Santos Cubedo, Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, BEGOÑA POZA FALSET, Carlos Díaz-Ávalos, David Fernández Menéndez. Sustainable Earth 2016. Plymoutth University (Regne Unit). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • project of Modelling data in soils to a sustainable Soil Management
  • Sergio Meseguer Costa, Andrés Santos Cubedo, Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, BEGOÑA POZA FALSET, C. Díaz Ávalos, David Fernández Menéndez. Sustainable Earth 2016. Plymouth University (Regne Unit). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • Cinctorres-Dinomania: educating with dinosaurs and geology
  • Sergio Meseguer Costa, Andrés Santos Cubedo, Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, BEGOÑA POZA FALSET, Carlos Díaz-Ávalos, David Fernández Menéndez. Sustainable earth 2016. Playmouth University (Regne Unit). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • Materiales didácticos para un aprendizaje basado en proyectos del tema "neumática e hidráulica"
  • Sergio Meseguer Costa. I Congrés CTEM. València (Espanya). 13-05-2016. Científic. 2016.

  • Perillen les ciències
  • Sergio Meseguer Costa. I Congrés CTEM. València (Espanya). 13-05-2016. Científic. 2016.

  • L'opinió dels estudiants sobre metodologies docents
  • Sergio Meseguer Costa. I Congrés CTEM. València (Espanya). 13-05-2016. Científic. 2016.

  • Treballant cooperativament amb la Taula Periòdica. element, compostos i mescles
  • Sergio Meseguer Costa. I Congrés CTEM. València (Espanya). 13-05-2016. Científic. 2016.

  • Autorregulación del aprendizaje en el contexto de la tecnología
  • Sergio Meseguer Costa. I Congrés CTEM. València (Espanya). 13-05-2016. Científic. 2016.

  • Dinomanía: dinosaurios y turismo sostenible
  • Andrés Santos Cubedo, B. Poza, Sergio Meseguer Costa. Sostenibilidad en los modelos actuales de gestión turística (XIX Congreso Internacional de Turismo Universidad y Empresa). Castellón (Espanya). 20-04-2016. Científic. 2016. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788491433552.

  • Variabilidad Intra-Urbana del PM10 en una ciudad industrializada de la cuenca mediterránea. Nuevo coeficiente para determinar el número de puntos de muestreo representativos
  • Ana Belén Vicente Fortea, Pablo Juan Verdoy, Sergio Meseguer Costa. 13º Congreso nacional del medio ambiente. CONAMA2016. Madrid (Espanya). 28-11-2016. Científic. 2016. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461773909.

  • Evaluación de competencias mediante portafolios reflexivos en el Máster de Profesorado
  • María Mercedes Marqués Andrés, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal, José Antonio Badenes March. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Educational research about self regulated adaptive learning through kpsi in technology, secondary education
  • Elisa Traver, Sergio Meseguer Costa, Pablo Juan Verdoy. 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2014). Sevilla. 17-11-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461724840.

  • Evaluación mediante portafolios reflexivos
  • María Mercedes Marqués Andrés, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón. 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • Evaluación mediante portafolios reflexivos
  • María Mercedes Marqués Andrés, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Restauración de una cantera de áridos mediante cambios de uso: extractivo-vertedero de residuos de construcción y demolición (RCD)-forestal
  • D. Blanco Fernández, Francisco Pardo Fabregat, Sergio Meseguer Costa, Teófilo Sanfeliu Montolío, Antonio Gallardo Izquierdo. 4º Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos. México (Mèxic). 05-10-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN 9786076070154.

  • Restauración ambiental y paisajista de un vertedero incontrolado en Castellón (Este de España)
  • Francisco Pardo Fabregat, D. Blanco, Sergio Meseguer Costa, Teófilo Sanfeliu Montolío, M.M. Jordan. IV Simposio Iberoamericano de Ingeniería y Residuos y IV Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos. Mexico D.F. (Mèxic). 04-07-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN 9786076070154.

  • Restauración Edáfica y vegetal de una cantera: Nociones para minimizar el cambio climático
  • Francisco Pardo Fabregat, D. Blanco, Sergio Meseguer Costa, M.M.Jordan, Teófilo Sanfeliu Montolío. 3º Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Resíduos 2º Seminario da Regiao Nordeste sobre Resíduos Sólidos. Paraíba (Brasil). 08-10-2010. Científic. 2010.

  • Valoración del residuo lodo de depuradora como materia prims cerámica
  • Francisco Pardo Fabregat, M.M.Jordan, Teófilo Sanfeliu Montolío, Sergio Meseguer Costa. 3º Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos 2º Seminario da Regiao Nordeste sobre Resíduos Sólidos. Paraíba (Brasil). 08-10-2010. Científic. 2010.

  • An evaluation of Chilean clays for indsutrials applications
  • Sergio Meseguer Costa, Francisco Pardo Fabregat, Teófilo Sanfeliu Montolío, M.M.Jordan. Trilateral meeting on clays. Sevilla (Espanya). 08-06-2010. Científic. 2010.

  • Influencia del cambio climático en la cuenca del Tremp
  • Francisco Pardo Fabregat, Sergio Meseguer Costa, Teófilo Sanfeliu Montolío, M.M.Jordan. Congreso de Suelos de Montaña y Cambio Global. Lleida (Espanya). 14-06-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788484093183.

  • Futuro edafológico de Canfranc
  • Francisco Pardo Fabregat, Sergio Meseguer Costa, M.M.Jordan, Teófilo Sanfeliu Montolío. Congreso de Suelos de Montaña y Cambio Global. Lleida (Espanya). 14-06-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788484093183.

  • Mineralogía y Propiedades tecnológicas de arcillas de la serie Beatriz (VII Región, chile)
  • Sergio Meseguer Costa, M.M.Jordan, Francisco Pardo Fabregat, Teófilo Sanfeliu Montolío, I. González. Jornada científica Conmemorativa 50 Aniversario de la SEA. Madrid (Espanya). 19-11-2009. Científic. 2009.

  • Technological application of calys used in Castellón ceramic cluster (NE, Spain)
  • Sergio Meseguer Costa, M.M.Jordán, Teófilo Sanfeliu Montolío, C. de la Fuente. XIV International Clay Conference. Castellaneta Marina (Itàlia). 14-06-2009. Científic. 2009. Ed. Associazione Italiana per lo Studio delle Argille. ISBN 9788875220273.

  • La regeneración vegetal y paisajística en suelos degradados por vertidos de residuos
  • F. García-Piñón, Teófilo Sanfeliu Montolío, Sergio Meseguer Costa, M.M. Jordán. Iberoamericano de Ingeniería de residuos. Barranquilla (Colombia). 22-09-2009. Científic. 2009. Ed. Ediciones Uninorte. ISBN 9789587410068.

  • La restauración de canteras y sus oportunidades
  • F. García-Piñón, Teófilo Sanfeliu Montolío, Sergio Meseguer Costa, M.M. Jordán, F. Pardo. IV Simposio sobre control de la degradación de los suelos y cambio global. Valencia. 08-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat de València; Generalitat Valenciana. ISBN 9788461341443.

  • Prospección Geológica, Mineralogía y Ceramicidad de Arcillas Blancas de Litueche VI Región de Chile
  • Sergio Meseguer Costa, Teófilo Sanfeliu Montolío, F. Pardo, Francisco Pardo Fabregat, I. González, M.M. Jordán, C. de la Fuente. XXIX Reunión de la Sociedad Española de Mineralogía. Salamanca (Espanya). 09-09-2009. Científic. 2009. ISSN 1885-7264.

  • Prospección geológica, mineralogía y ceramicidad de las arcillas grises de Punta Arenas (Chile)
  • Sergio Meseguer Costa, Teófilo Sanfeliu Montolío, M.M. Jordan, I. González, M. Quiroz. XXVIII Reunión de la Sociedad Española de Mineralogía. Zaragoza. 16-09-2008. Científic. 2008.

  • Mineralogía y propiedades tecnológicas de arcillas de uso industrial en la región metropolitana de Chile
  • Sergio Meseguer Costa, M.M. Jordan, Teófilo Sanfeliu Montolío, I. González, M. Quiroz. XXVIII Reunión de la Sociedad Española de Mineralogía. Zaragoza. 16-09-2008. Científic. 2008.