UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

VIVES PERIS, VICENTE
 • Personal investigador postdoctoral (Programa propi UJI)
 • Membre del grup d'investigació Ecofisiologia i Biotecnologia
 • TC1237DD - (964 728101)
 • vvives@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-9882-7297

 • Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1818 - Protecció de Cultius Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1838 - Fructicultura Especial Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1839 - Entomologia Agrícola Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1842 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Plan de 2018)