UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

GAMIR FELIP, JORDI
 • Personal investigador postdoctoral (Programa GenT doctor/a amb experiència internacional GV)
 • Membre del grup d'investigació MICS - Grup de Senyalització Cel·lular i Integració Metabòlica
 • TC1326DD - (964 729406)
 • jgamir@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-0111-6454
 • Ressenya Personal

  Doctorat al desembre de l'any 2014 amb nota excel·lent i menció honorífica Cum Laude.
  articles:
  -23 articles científics i 2 capítols de llibre, tots ells revisats per parells.
  -20 articles Q1, primer autor de 9 (8 articles Q1) i autor de correspondència de 2.
  - 2 estances postdoctorals de 2 anys cadascuna i en tots dos casos articles com a primer autor.
  - Entre els articles cal destacar; Trends in plant Science el 2015 amb un factor d'impacte de 12,9 i un Plant Journal el 2017 com a primer signant descobrint la funció de la proteïna PR-1, descoberta en 1970, citada en més de 3000 articles científics i de la qual es desconeixia la seva funció bioquímica.
  - Índex h = 14 i nombre de cites> 800 (google scholar).
  
  Resum projectes:
  -12 projectes, sent IP en 4.
  - 6 projectes de transferència amb empreses privades o altres entitats, per un total superior a 300.000 euros
  - 5 projectes de finançament públic amb un total superior a 1.5M euros.
     - IP projecte Pla Nacional I + D + I 2020 (Resolució prov).
     - Participació en un projecte de la Comissió Europea de recerca i innovació, fundació PRIMA.
     - Participació projecte per la Swiss National Science Foundation.
     - Participació projecte de el Pla Nacional d'I + D + I 2015.
     -IP en un projecte de el pla de promoció de la investigació per la Universitat Jaume I de Castelló.
  Contractes Postdoctorals:
  - He obtingut 5 contractes postdoctorals, quatre d'ells en convocatòries competitives:
  - Programa d'excel·lència autonòmic generació talent (Gent) de la Generalitat Valenciana, per a la contractació de doctors amb experiència internacional 2018. Associada a un projecte de 70.000 euros.
  - Juan de la Cierva d'incorporació 2017.
  - Juan de la Cierva de formació 2015.
  - Contracte postdoctoral de la Universitat Jaume I 2016.
  
  Congressos i beques de mobilitat:
  - Més de 20 congressos internacionals
  - Seleccionat per donar ponències orals en cinc ocasions.
  - Quatre beques de mobilitat per a l'assistència a congressos internacionals i una beca EMBO per a l'assistència a cursos de formació.
  
  Supervisió:
  - Dirigint 2 tesis doctorals (actiu)
  - 2 TFMs dirigits
  - 2 TFGs dirigits
  
  Cursos i seminaris:
  - 5 cursos de 30 hores; dos a l'institut europeu de bioinformàtica (EMBL-EBI), un altre a la Universitat Politècnica de València i dos cursos virtuals de 16 hores sobre escriptura científica i productivitat.
  - 7 Cursos de formació de professorat. Total 85 hores.
  
  professor:
  - 16 crèdits de docència en dos cursos. Grau d'infermeria i Grau enginyeria agroalimentària. Universitat Jaume I de Castelló
  - Curs d'edafologia edafologia, fertilitat de sòls i biologia vegetal de l'CSIC
  - Avaluació docent 2019: Destacat

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1801 - Biologia Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1840 - Fitopatologia Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1842 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Plan de 2018)
  IN1102 - Bioquímica Grau en Infermeria
  QU0901 - Biologia Grau en Química  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  Ponències a congressos


  • An active starch degradation metabolism provides sugars for callose priming during Plectosphaerella cacamerina infection
  • Víctor Flors Herrero, Jordi Gamir Felip, María Victoria Pastor Fuentes, Paloma Sánchez Bel, Diego Mateu Garcia, Javier García Andrade. Future IPM 3.0: towards a sustainable agriculture. Riva del Garda (Itàlia). 15-10-2017. Científic. 2017.

  • New defence metabolic pathways under the control of the hormonal peptide systemin
  • María Victoria Pastor Fuentes, Paloma Sánchez Bel, Jordi Gamir Felip, María Jesús Pozo, Víctor Flors Herrero. Future IPM 3.0: towards a sustainable agriculture. Riva del Garda (Itàlia). 15-10-2017. Científic. 2017.

  • The callose priming pathway
  • Diego Mateu Garcia, Jordi Gamir Felip, María Victoria Pastor Fuentes, Paloma Sánchez Bel, B Agut, J García Andrade, Víctor Flors Herrero. 1st International Symposium on Plant Bioprotection Sciences & Technologies. Reims (França). 27-06-2017. Científic. 2017.

  • Integrated responses of mycorrhizae to nutritionoal and biòtic stresses: new challenges in metabòlic and molecular studies
  • Paloma Sánchez Bel, Pilar Troncho, Gemma Camañes Querol, Víctor Flors Herrero, María José Pozo, Jordi Gamir Felip. International Symposium: PR Proteins and Induced Resistance Against Pathogens and Insects (PR IR 2015). Aachen (Alemanya). 08-09-2015. Científic. 2015.

  • Natural variation in citrus to deal with mites: a matter of semll and more
  • Blas Agut, Jordi Gamir Felip, Josep Anton Jaques Miret, Víctor Flors Herrero. International Symposium: PR Proteins and Induced Resistance Against Pathogens and Insects (PR IR 2015). Aachen (Alemanya). 08-09-2015. Científic. 2015.

  • All roads lead to defense: profiling in plant defense priming (Abstract)
  • María Victoria Pastor Fuentes, A. Balmer, Jordi Gamir Felip, B. Mauch Mani, Víctor Flors Herrero. Abstracts II International Symposium on Profiling (ISPROF 2015). Caparica-Lisbon (Portugal). 21-09-2015. Científic. 2015. Ed. Proteomass. ISBN 9780899936157.

  • Food web engineering to enhance natural regulation of Tetranychus urticae in citrus
  • Josep Anton Jaques Miret, Víctor Flors Herrero, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Blas Agut Capdevila, Jordi Gamir Felip, Marian Gómez Martinez, Pablo Urbaneja Bernat. XIV International Congress of Acarology (ICA 2014). Kyoto (Japó). 14-07-2014. Científic. 2014.

  • Tetranychus urticaeand Citrus: hijacking or effective defense?
  • Blas Agut Capdevila, Jordi Gamir Felip, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret, Víctor Flors Herrero. XIV International Congress of Acarology (ICA 2014). Kyoto (Japó). 14-07-2014. Científic. 2014.

  • Relevance of the oxyplin pathway and SA-JA crosstalk in citrus respose against spider mite infestation
  • Blas Agut, Jordi Gamir Felip, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret, Víctor Flors Herrero. Integrated Control of Plant-Feeding Mites. Paphos (Xipre). 09-09-2013. Científic. 2013.

  • Metabolomic approaches to decipher primed compounds
  • Jordi Gamir Felip, Miguel Cerezo García, Víctor Flors Herrero. ANNUAL MAIN MEETIC. Salzburg (Àustria). 30-06-2012. Científic. 2012.

  • ROS tuning and hormonal conjugation: Members of the horizontal phenomenon of priming
  • Víctor Flors Herrero, María Victoria Pastor Fuentes, Jordi Gamir Felip, Miguel Cerezo García. ANNUAL MAIN MEETIC. Salzburg (Àustria). 29-06-2012. Científic. 2012.