UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

VICEDO JOVER, BEGONYA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació BBuji - Bioquímica i Biotecnologia
 • TC1324DD - (964 729404)
 • bvicedo@uji.es
 • Ressenya Personal

  Begonya Vicedo Jover és Dra. en Biologia per la Universitat de València. Actualment és membre del Grup d'investigació  '003 - Bioquímica y Biotecnologia de la  Universitat Jaume I (UJI), i la seva tasca investigadora es dirigeix a l'estudi de la interacció plana patogen en estratègies 'inducció de resistència en plantes aplicant diferents molècules.

  La seva trajectòria científica es divideix en dues etapes, la primera realitzada a l’Institut Valencia d’investigacions Agràries (IVIA), centrada en la investigació de bacteris fitopatògens, Va realitzar la tesis doctoral en el Institut Valencià d’Investigacions Agràries, durant la qual va rebre el premi al millor article científic de la Ciutat de Córdoba.  Ha treballat al Institut d’ Agroquímica i  Tecnologia d’Aliments, (IATA) posant a punt mètodes moleculars de detecció de patògens en aliments. Finalment, en la actualitat treballa a la UJI, col·laborant en l’estudi de la interacció planta-patogen i la obtenció d’inductors de resistència en plantes front a estrès biòtic, utilitzant aproximacions metabolòmiques i transciptòmiques.

  Ha col·laborat en la realització de més de 35 publicacions d’investigació  i en la presentació de treballs en  53 congressos nacionals i internacionals. Així mateix a col·laborat en més de 20   projectes d’Investigació de convocatòries públiques competitives (Ministerio de Ciencia, Comunitat Autònoma, Pla Propi UJI, etc.) i actualment dirigeix un projecte del Pla Propi UJI). Ha dirigit varies tesis doctorals i  el treball de 2 investigadors postdoctorals.

  A nivell docent és coautora de 11 articles d’investigació i innovació didàctica, ha col·laborat en 12 projectes de millora educativa en la UJI dels que ha dirigit 4.

  Ha impartit docència relacionada en la matèria de biologia en diferents titulacions com ara Enginyeria tècnica Agrícola, Química, Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Grau en Química. Ha col·laborat donant classes als Cursos d’estiu de Bancaixa/ UJI i cursos Post Grau en la Universitat de Majors de la UJI. Intenta aplicar, en la mesura del que és possible (si la relació alumnes/classe ho permet un model didàctic recolzant-se en una major autonomia i responsabilitat dels alumnes en el procés d’ensenyament-aprenentatge, sobre tot en el assoliment de competències i dels continguts pràctics.

   

  Actualment imparteix docència en diferents graus (Medicina,  Infermeria, i Enginyeria agroalimentària i del Medi rural) i en el Màster en Professorat de Educació secundaria Obligatòria, Batxiller, Formació professional i Escola d’ Idiomes,  en la UJI. 


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MD1719 - Microbiologia i Parasitologia General Grau en Medicina (Pla de 2017)
  SAP136 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Ciències Naturals Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP138 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Ciències Naturals) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP139 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Ciències Naturals) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Priming mediated stress and cross-stress tolerance in plants: Concepts and opportunities
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Ana Isabel González Hernández, Loredana Maria Scalschi, Emma Fernández Crespo, Gemma Camañes Querol, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. Priming-Mediated Stress and Cross-Stress Tolerance in Crop Plants. London (Regne Unit). Ed. Academic Press. 2020. ISBN 9780128178928. Científic.

  • Coordinació de competències transversals, d'activitats i avaluació, a nivell de titulació, a la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola: Hortofruticultura i Jardineria
  • Andreu Andrio Balado, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Gemma Camañes Querol, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Arbona Mengual, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Innovación en la asignatura de Ciencias del Medio Natural de la Ingeniería Técnica Agrícola a través del uso de Nuevas Tecnologías
  • Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • Ejemplo de adaptación de la asignatura Fisiología Vegetal al EEES
  • Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Balance del proceso de armonización en la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola: Hortofruticultura y Jardineria, en la Universitat Jaume I
  • Andreu Andrio Balado, Angela Corró Tormo, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Carlos Enrique Castillo Enrich, Diego Monferrer Tirado, Eva Falomir Ventura, Gemma Camañes Querol, José Francisco Albuixech Moliner, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Coordinación de asignaturas de Ingeniería Técnica Agrícola para integrar el estudio de especies vegetales y su entorno ecológico
  • Begonya Vicedo Jover, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  Ponències a congressos


  • Anmonium nutrition modifies root system architecture in tomato plants
  • Ana Isabel González Hernández, Loredana Maria Scalschi, Emma Fernández Crespo, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín, Gemma Camañes Querol. XIV Reunión de Biología Molecular de Plantas (RBMP). Salamanca (Espanya). 04-07-2018. Científic. 2018.

  • Effective defense against bacterial diseases in tomato mediated by endophytes isolated from wild wheat
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Loredana Maria Scalschi, Ana Isabel González Hernández, Emma Fernández Crespo, O. Sharon O, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín, A. Sharon, Begonya Vicedo Jover. 10th International Symposium on Fungal Endophytes of Grasses. Salamanca (Espanya). 18-06-2018. Científic. 2018.

  • NH4+ nutrition produces several changes in primary metabolism which protect tomato plants against Pseudomonas syringae
  • Ana Isabel González Hernández, Emma Fernández Crespo, Loredana Maria Scalschi, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Mohammad-Reza Hajirezaei, Nicolaus von Wiren, Pilar García Agustín, Gemma Camañes Querol. XIV Reunión Nacional del Metabolismo del Nitrógeno. Segovia (Espanya). 16-05-2018. Científic. 2018.

  • Induction of tomato defense against pseudomonas mediated by Endophytes isolated from wild wheat
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Loredana Maria Scalschi, Or Sharon, Gemma Camañes Querol, Ana Isabel González Hernández, Begonya Vicedo Jover, Emma Fernández Crespo, Pilar García Agustín, Amir Sharon. 14th European Conference on Fungal Genetics. Haifa (Israel). 25-02-2018. Científic. 2018.

  • Ammonium nutrition changes c/n metabolism and induces resistance against pseudomonas syringae
  • Ana Isabel González Hernández, Emma Fernández Crespo, Loredana Maria Scalschi, Eugenio Llorens Vilarrocha, Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, Mahommad-Reza Hajirezaei, Nicolaus von Wiren, Pilar García Agustín, Gemma Camañes Querol. XIV Solanaceae and 3rd Cucurbitaceae Joint Conference. València (Espanya). 03-09-2017. Científic. 2017.

  • Bioassimilable sulfur /NATURDAI S-SYSTEM) provides effective control of Powdery mildew in tomato enhancing plant immune system
  • Ana Isabel González Hernández, C. Agustin-Brisach, Eugenio Llorens Vilarrocha, P. Troncho, Begonya Vicedo Jover, M. Mateu, T. Yuste, M. Orero, C. Ledo, Pilar García Agustín, Leonor Lapeña Barrachina. 17th International Conference on Organic Fruit-Growing. Hohenheim (Alemanya). 17-02-2016. Científic. 2016. Ed. Foerdergemeinschaft Oekologischer Obstbau e.V.. ISBN 9783980488372.

  • Derived Compounds Related to NH4+-Induced Resistance Against Pseudomonas Syringae
  • Emma Fernández Crespo, Loredana Maria Scalschi, Eugenio Llorens Vilarrocha, Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín, Gemma Camañes Querol. International Conference Plant Biotic Stresses & Resistance Mechanisms II. Viena, Austria. 02-07-2015. Científic. 2015.

  • Evaluación de competencias mediante portafolios reflexivos en el Máster de Profesorado
  • María Mercedes Marqués Andrés, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal, José Antonio Badenes March. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Plant Induced resistance changes pathogen response
  • Loredana Maria Scalschi, Gemma Camañes Querol, Eugenio Llorens Vilarrocha, Emma Fernández Crespo, Leonor Lapeña Barrachina, M.M. López, Pilar García Agustín, Begonya Vicedo Jover. XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions Rodas (IS-MPMI 2014). Rhodes (Grècia). 06-07-2014. Científic. 2014.

  • Long Lasting Protection in citrus induced by hexanoic acid against. Alternaria alternata
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Emma Fernández Crespo, Loredana Maria Scalschi, Gemma Camañes Querol, Begonya Vicedo Jover, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions Rodas (IS-MPMI 2014). Rhodes (Grècia). 06-07-2014. Científic. 2014.

  • Hexanoic acid protects plants against pathogens by priming defence responses and reducing oxidative stress
  • Ivan Finiti, María de la O Leyva, Begonya Vicedo Jover, Rocío Gómez Pastor, Jaime López Cruz, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín, María Dolores Real, Carmen González Bosch. X Meeting of the Spanish group for research on free radicals (GEIRLI) Symposium on Oxidative Stress and Redox Signaling in Biology and Medicine. University of Valencia (Espanya). 02-06-2014. Científic. 2014.

  • Consolidation of a Multidisciplinary project for the coordination of different subjets of the bachelors degree in agrifood and rural engineering of Universitat Jaume I
  • Leonor Lapeña Barrachina, Josep Anton Jaques Miret, A. Marqués, María Jesús Máñez Pitarch, A. Rodríguez-Sánchez, Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Carmen Pilar Alapont Asencio, Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Emma Fernández Crespo, Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Q. Meroño, Loredana Maria Scalschi. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014). Valencia. 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684113.

  • Permanent seminar of Educational innovation of Biochemistry and Biotechnology: Resolution of cases, teamwork and Evaluation of core competencies (Proceedings CD)
  • Miguel Cerezo García, Vicente Arbona Mengual, Pablo Baliño Remiro, Gemma Camañes Querol, María de las Mercedes Correa Sanz, Víctor Flors Herrero, Aurelio Gómez Cadenas, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Leonor Lapeña Barrachina, Eugenio Llorens Vilarrocha, María Fernanda López Climent, Conrado Martínez Cadenas, Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo, Lidon Monferrer Sales, Rosa María Pérez Clemente, Maria Tatiana Pina Desfilis, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Begonya Vicedo Jover. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Consolidation of a multidisciplinary project for the coordination of different subjects of the bachelors degree in agrifood and rural engineering of Universitat Jaume I
  • Leonor Lapeña Barrachina, Josep Anton Jaques Miret, Ana Isabel Marqués Marzal, María Jesús Máñez Pitarch, Alma María Rodríguez Sánchez, Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Carmen Pilar Alapont Asencio, Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Emma Fernández Crespo, Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Q. Meroño, Loredana Maria Scalschi. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Hormonal Pathways are promoted by hexanoic acid apllication against xanthomonas citri
  • Eugenio Llorens Vilarrocha, Emma Fernández Crespo, Gemma Camañes Querol, Loredana Maria Scalschi, Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, J.H. Graham, Pilar García Agustín. XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal (FV 2013). Lisboa (Portugal). 24-07-2013. Científic. 2013.

  • Metabolic profile of hexanoic acid-treated tomato plants after fungal and bacterial infection
  • Gemma Camañes Querol, Loredana Maria Scalschi, Emma Fernández Crespo, Eugenio Llorens Vilarrocha, Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, C. González-Bosch, Pilar García Agustín. XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal (FV 2013). Lisboa (Portugal). 24-07-2013. Científic. 2013.

  • NH4 Treatment induces resistance against P. Syringae in tomato plants
  • Emma Fernández Crespo, Gemma Camañes Querol, Loredana Maria Scalschi, Eugenio Llorens Vilarrocha, Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, C. González-Bosch, Pilar García Agustín. XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal (FV 2013). Lisboa (Portugal). 24-07-2013. Científic. 2013.

  • Use of OPR3 tomato mutant to study the role of other oxylipines than Ja-ile in plant defense
  • Loredana Maria Scalschi, Maite Sanmartin, Gemma Camañes Querol, Pilar Troncho, Emma Fernández Crespo, José Juan Sánchez Serrano, Carmen González Bosch, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. XIII Congresso Luso-Espanhol de Fisiologia Vegetal (FV 2013). Lisboa (Portugal). 24-07-2013. Científic. 2013.

  • Evaluación mediante portafolios reflexivos
  • María Mercedes Marqués Andrés, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Coordinación de contenidos y actividades del primer curso del Grado en Medicina en la Universitat Jaume I
  • Miguel Cerezo García, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Vicente Arbona Mengual, Begoña Bellés Fortuño, Gemma Camañes Querol, Amparo Ferrándiz, Ismael García Costa, Aurelio Gómez Cadenas, María Trinidad Herrero Ezquerro, María Victoria Ibáñez Gual, Leonor Lapeña Barrachina, Luis Vicente Lizán Tudela, María Fernanda López Climent, Conrado Martínez Cadenas, Justo Medrano, Juan membrado, Maria Tatiana Pina Desfilis, Bernardino Manuel Roca Villanueva, Francisco de Asís Ros Bernal, Juan Vicente Sánchez Andrés, Ricardo Tosca Segura, Begonya Vicedo Jover. IV Jornada Nacional sobre Estudios Univeristarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón de la Plana. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Coordination and integration of teaching materials in the first degree in medicine at universitat Jaume I: contents, activities, and global assessment
  • Miguel Cerezo García, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Vicente Arbona Mengual, Begoña Bellés Fortuño, Gemma Camañes Querol, Maria de los Desamparados Ferrandiz Selles, Ismael García Costa, Aurelio Gómez Cadenas, María Trinidad Herrero Ezquerro, María Victoria Ibáñez Gual, Leonor Lapeña Barrachina, Luis Vicente Lizán Tudela, María Fernanda López Climent, Conrado Martínez Cadenas, J Medrano, J Membrado, Maria Tatiana Pina Desfilis, Bernardino Manuel Roca Villanueva, Francisco de Asís Ros Bernal, Juan Vicente Sánchez Andrés, Ricardo Tosca Segura, Begonya Vicedo Jover. 7th International Technology, Educations and Development Conference (INTED2013). Valencia (Espanya). 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626601.

  • The Behavior of the opr3 tomato mutant points to a role of OPDA in plant defense
  • Loredana Maria Scalschi, Maite Sanmartin, Gemma Camañes Querol, Pilar Troncho Fabregat, Carmen Gonzalez-Bosch, Jose J. Sanchez-Serrano, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. Induced resistance in plants against insects and diseases. Avignon (França). 10-06-2013. Científic. 2013. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672678.

  • Coordination and Integration of teaching materials in the first year Degree in Medicine at University Jaume I: contents, activities and Global assessment
  • Miguel Cerezo García, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Vicente Arbona Mengual, Begoña Bellés Fortuño, Gemma Camañes Querol, Amparo Ferrándiz, Ismael García, Aurelio Gómez Cadenas, María Trinidad Herrero Ezquerro, María Victoria Ibáñez Gual, Leonor Lapeña Barrachina, Luis Lizán, María Fernanda López Climent, Conrado Martínez, Justo Medrano, Juan membrado, Maria Tatiana Pina Desfilis, Bernardino Roca, Francisco Ros, Juan Vicente Sánchez Andrés, Ricardo Tosca Segura, Begonya Vicedo Jover. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia. 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Evaluación mediante portafolios reflexivos
  • María Mercedes Marqués Andrés, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón. 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • Diseño experimental aplicado a las prácticas de microbiología del grado en Enfermería de la Universitat Jaume I
  • Begonya Vicedo Jover, Loredana Maria Scalschi, Querubina Medroño, Leonor Lapeña Barrachina. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Effect of the inducer hexanoic acid on virulence mechanism of Pseudomonas syringae
  • Loredana Maria Scalschi, Gemma Camañes Querol, Emma Fernández Crespo, Carmen González-Bosch, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. Plant Biology Congress Freiburg 2012. University Freiburg (Alemanya). 29-07-2012. Científic. 2012.

  • Silenciamiento del gen OPR3 en plantas de tomate para determinar su implicación en la resistencia basal e inducida frente a patógenos
  • Loredana Maria Scalschi, Maite Sanmartin, Gemma Camañes Querol, Emma Fernández Crespo, José J. Sanchez Serrano, Carmen Gonzalez Bosch, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín. XIRBMP-Reunión de biología Molecular de Plantas. Segovia (Espanya). 14-06-2012. Científic. 2012.

  • La modificación del perfil de oxilipinas en patata afecta a la composición de su pared celular y a la susceptibilidad al patógeno Dickeya Dadantii
  • Marco Taurino, José A. Abelenda, Isabel Rio-Alvarez, Cristina Navarro, Begonya Vicedo Jover, Pilar García Agustín, Emilia López-Solanilla, Salomé Prat, Enrique Rojo, José J. Sanchez-Serrano, Maite Sanmartín. XIRBMP-Reunión de Biología Molecular de Plantas. Segovia (Espanya). 14-06-2012. Científic. 2012.

  • Application of the projet-based learning (PBL) techinique to the coordination of different subjects of the bachelors degree in agrifoof and rural engineering of Universitat Jaume I
  • Begonya Vicedo Jover, Leonor Lapeña Barrachina, Josep Anton Jaques Miret, María Jesús Máñez Pitarch, C. Alapont, Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis. 5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012). Madrid. 19-12-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461607631.

  • El nuevo grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural en la Universitat Jaume I de Castellón
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, F. Flors, Begonya Vicedo Jover, Salvador Antonio Roselló Ripollés. IX Jornadas sobre la actividad docente e investigadora en Ingeniería Agroforestal. León. 03-09-2012. Docent. 2012. Ed. Universidad de León. ISBN 9788497736275.

  • Polyamines putative mediators of plant resistance
  • Víctor Flors Herrero, Gemma Camañes Querol, María Victoria Pastor Fuentes, Begonya Vicedo Jover, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. Working Group Meeting Induced resistance in plants against insects and diseases. Granada (Espanya). 12-05-2009. Científic. 2012. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672616.

  • Implications of nitrogen metabolism in plant basal resistance and priming
  • Gemma Camañes Querol, Víctor Flors Herrero, Victoria Pastor, Begonya Vicedo Jover, Javier García Andrade, Miguel Cerezo García, Pilar García Agustín. Induced resistance in plants against insects and diseases. Granada (Espanya). 12-05-2009. Científic. 2012. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672616.

  • Hexanoic acid-induced resistance against Pseudomonas syringae causes changes in jasmonic acid pathway
  • Loredana Maria Scalschi, Begonya Vicedo Jover, M. Sanmartin, J.J. Sánchez, C. González Bosch, Pilar García Agustín. PR-Proteins and Induced Resistance Against Pathogens and Insects. Neuchatel (Switzerland). 04-09-2011. Científic. 2011.

  • The metabolic transition during disease following infection of Tomato plants and fruits by B, cinerea
  • Begonya Vicedo Jover, Mariola Leyva, Gemma Camañes Querol, Mª Dolores Real, Carmen González-Bosch, Pilar García Agustín. XIX Congreso de Fisiología Vegetal. Castellón (Espanya). 22-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218054.

  • Aplicación del simposio y la WebQuest como técnicas de aprendizaje para el estudio de la taxonomía botánica en Ingeniería Técnica Agrícola
  • Begonya Vicedo Jover, Paloma Pérez Díaz, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Process of achieving competence standars in ICT for teachers
  • I. Agost, I. Blasco, Y. Campos, J.A. Civera, M. Fuertes, J. Manrique, M.J. Sánchez, Begonya Vicedo Jover. International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN11). Barcelona. 04-07-2011. Docent. 2011. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461504411.

  • Implementation of the symposium and the webquest as techniques to teach botanical taxonomy in technical agricultural engineering
  • Begonya Vicedo Jover, P. Pérez, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín. International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN10). Barcelona. 05-07-2010. Docent. 2010. Ed. Edulearn. ISBN 9788461393862.

  • Practical conferences of technical agricultural engineering for secondary students in Universitat Jaume I
  • Gemma Camañes Querol, Begonya Vicedo Jover, Víctor Flors Herrero, Miguel Cerezo García, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Rosa María Pérez Clemente, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Pilar García Agustín. International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN09). Barcelona. 06-07-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461298020.

  • Implicación de las B-1, 4-endoglucanasas en la respuesta de Solanum lycopersicon A.B. cinerea y P. syringae
  • Ivan Finiti, M. de la O Leyva, Begonya Vicedo Jover, Víctor Flors Herrero, M. Dolores Real, Pilar García Agustín, Alan B. Bennett, Carmen González-Bosch. IX Reunión de Biología Molecular de Plantas. Santiago. 16-07-2008. Científic. 2008.

  • Mecanismo moleculares y hormonales de la inducción de defensas frente a patógenos en Solanum lycopersicum y Arabidopsis thaliana
  • Begonya Vicedo Jover, Z. Kravchuk, Víctor Flors Herrero, María Victoria Pastor Fuentes, M.O. Leyva, I. Finiti, M.D. Real, M.D. González-Bosch, Pilar García Agustín. XI Simposio sobre Metabolismo y Modo de Acción de Fitohormonas. Madrid (Espanya). 23-04-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788474012019.

  • Mutations in nitrogen transporters can influence on Arabidopsis resistance to Pseudomonas syringae
  • Gemma Camañes Querol, Víctor Flors Herrero, J. Sánchez-López, Miguel Cerezo García, Begonya Vicedo Jover, María Victoria Pastor Fuentes, Pilar García Agustín. XVI Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB 2008). Tampere (Finland). 17-08-2008. Científic. 2008. ISSN 0031-9317.

  • Fisiología Vegetal: Adaptación de la metodollogía de la asignatura al EEES
  • Leonor Lapeña Barrachina, Víctor Flors Herrero, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín. Internacional Technology Education and Development Conference INTED 2007. Valencia. 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145164.

  • Fisiología Vegetal: adaptación de la metodología de la asignatura al EEES
  • Leonor Lapeña Barrachina, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín. X Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Alcalá de Henares. 18-09-2007. Científic. 2007. Ed. Fundación General de la Universidad de Alcalá. ISBN 9788488754288.

  • Educational proposal in the face of the introduction of the European Convergence in Spanish Universities
  • Leonor Lapeña Barrachina, Víctor Flors Herrero, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Pilar García Agustín. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2007). Valencia (Espanya). 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145164.

  • European convergence of the degree of agronomical engineering (horticultural crop production and gardering, ita) at the universitat Jaume I of Castellón: positive results?
  • T.León, E. Llorens, I. Guerola, Antonio Díaz Pérez, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Jesús Albuixech Moliner, Andreu Andrio Balado, María Elena Pitarch Arquimbau, Eva Falomir Ventura, José Blasco Pascual, Michael Gould Carlson, María Purificacion Vindel Cañas, Joan Francesc Mira Castera, Teresa María Vallet Bellmunt, A. Corro, Carlos Enrique Castillo Enrich, Aurelio Gómez Cadenas, Josep Anton Jaques Miret, María Victoria Ibáñez Gual, Sergio Chiva Vicent, F. Franch, María Carmen Campoy Cubillo, M. Roger, S. Roselló, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Rosa María Pérez Clemente, Vicente Tejedo Tormo, Juan Pedro Navarro Aviñó, Paloma Pérez Díaz, Manuel Muncharaz Pou, Diego Monferrer Tirado, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín, Víctor Flors Herrero, Miguel Cerezo García. International Technology, Education and Development conference (INTED 2008). Valencia. 03-03-2008. Docent. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201921.

  • Study of endo-B-1, 4-Glucanases in the interaction of tomato plants with necrotrophs
  • Víctor Flors Herrero, Maria de la O Leyva, Begonya Vicedo Jover, Ivan Finiti, Maria Dolores Real, Pilar García Agustín, Bennett A.B., Carmen gonzalez-Bosch. 8th International Congress of plant molecular Biology. Australia. 20-08-2006. Científic. 2006.

  • Pre-and post-harvest control of the phytopathogen Botrytis cinerea in tomato
  • Begonya Vicedo Jover, Maria de la O Leyva, Víctor Flors Herrero, Ivan Finiti, Zhanna Kravchuk, Maria Dolores Real, Pilar García Agustín, Carmen Gonzalez-Bosch. XV FESPB Congress Federation of European Societies of Plant Biology. Lyon (França). 17-07-2006. Científic. 2006.

  • Implicación de las B-1, 4-endoglucanasas Cel 1 y Cel2 en la respuesta de Lycopersicon esculentum frente a la infección por Botrytis cinerea
  • Leyva M., Begonya Vicedo Jover, Víctor Flors Herrero, Finiti I., Del Amo G., Real M.D., Pilar García Agustín, A.B. Bennett, C González-Bosch. VIII Reunión de biología Molecular de Plantas. Pamplona. 28-06-2006. Científic. 2006.

  • Desarrollo de nuevos inductores de respuestas frente a estreses y abióticos en tomate
  • Víctor Flors Herrero, Begonya Vicedo Jover, M.O. Leyva, I. Finitti, G. Del Amo, M.C. Miralles, E. Varas, Pedro Miguel Carda Usó, M.D. Real, C. Gonzalez Bosch, Pilar García Agustín. X Simposium sobre metabolismo y modo de acción de fitohormonas. Castellón. 26-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215615.

  • Characterization of the antifungal activity of adipic acid monoethyl ester on the phytopathogen botrytis cinerea
  • Begonya Vicedo Jover, M.O Leyva, Víctor Flors Herrero, l. Finiti, D. Walters, Real; M. D., Pilar García Agustín, C. González-Bosch. IX Congreso Luso Español de Fisiología Vegetal.. Evora (Portugal). 18-09-2005. Científic. 2005.

  • Characterization of the antifugal activity of adipic acid monoethyl ester on the phytopathogen Botrytis Cinerea
  • Begonya Vicedo Jover, Maria de la O Leyva, Víctor Flors Herrero, Ivan Finiti, Gema del Amo, Dale Walters, Maria dolores Real, Pilar García Agustín, Carmen Gonzalez-Bosch. IX Congresso Luso Espanhol de Fisiología Vegetal. Reunión Nacional de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. (620) (Portugal). 18-09-2005. Científic. 2005.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Detección y caracterización serológica y molecular de Ralstonia solanacearum Biovar 2, causante de la marchitez y podedrumbe de la patata
  • Milagros López Gozález, Begonya Vicedo Jover. Universidad de Valencia.-Dep de Genética (Espanya). Caruso, Paola. Num. Sobresaliente cum laude. 14-12-2005.