UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ROSELLÓ RIPOLLÉS, SALVADOR ANTONIO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Coordinador/a acadèmic/a de grau
 • Membre
 • Coordinador/a del grup d'investigació MCAgA - Millora de la Qualitat Agroalimentària
 • TC1234DR - (964 728098)
 • rosello@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7733-4178
 • Ressenya Personal

  Salvador Antonio Roselló Ripollés és Dr. Enginyer Agrònom per la Universitat Politècnica de València (1997). Actualment és Catedràtic d'Universitat (2012) en el Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural (Àrea de Producció Vegetal). Tota la seua labor docent i investigadora s'ha desenvolupat en el camp de l'Horticultura i la Millora Vegetal. Actualment és el responsable del grup de recerca “Millora de la qualitat agroalimentària” (grup 144 del registre de grups de recerca de la UJI).
  La seua trajectòria investigadora, que compta amb 3 trams de recerca reconeguts (sexennis 1994-1999, 2000-2005 i 2006-2011), es divideix en dues etapes, la primera centrada en la millora de la resistència a virosis en solanàcies hortícoles (realitzada en el Departament de Biotecnologia de la Universitat Politècnica de València) i la segona en la millora de la qualitat organolèptica i funcional en diversos cultius hortícoles (desenvolupada inicialment en l'Institut Universitari de Conservació i Millora de la Agrodiversitat Valenciana de la Universitat Politècnica de València i continuada en el Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de la UJI). En aquesta última línia porta treballant durant 17 anys, fonamentalment en tomaca, encara que en els últims anys l'experiència adquirida s'està aplicant a altres cultius hortícoles com a pebrera, meló i meló d'Alger. En la línia de millora de la qualitat organolèptica i funcional s'ha desenvolupat una important labor de posada a punt de metodologies avançades d'avaluació de característiques de qualitat organolèptica (continguts individuals en sucres, àcids orgànics, volàtils) i funcional (vitamina C, carotenoids i polifenols) que han permès realitzar treballs d'avaluació i aprofitament de recursos fitogenètics (espècies silvestres relacionades i, especialment, varietats tradicionals de cultius hortícoles), i també estudiar la influència del genotip i les tècniques de cultiu (ús de proteccions, comparació d'estratègies de producció ecològica/integrada, estratègies d'ús de reg deficitari) sobre el valor organolèptic i funcional en tomaca. La necessitat d'avaluar característiques de qualitat organolèptica i funcional en un elevat nombre de mostres (condició típica del treball en millora vegetal) ha portat a desenvolupar també metodologies de fenotipat ràpid d'aquests caràcters de qualitat mitjançant l'ús de tecnologia NIR i nas electrònic, que s'han transferit mitjançant convenis de col·laboració amb importants empreses del sector.
  Aquesta labor de recerca s'ha plasmat en 92 publicacions: 33 articles en revistes SCI (quasi la meitat Q1), 18 articles en altres revistes internacionals, 5 en revistes nacionals, 7 capítols de llibre (4 internacionals i 3 nacionals) i 29 ponències en congressos. A més d'actuar com a investigador principal en 16 projectes (4 del pla nacional, 3 projectes d'adquisició d'infraestructura amb fons FEDER, 4 projectes autonòmics i 5 projectes del pla de promoció de la recerca de la UJI avaluats favorablement per l’ ANEP). També ha dirigit la transferència de tecnologia al sector mitjançant 8 contractes amb empreses i 17 assistències tècniques.
  Ha impartit docència (4 quinquennis docents reconeguts) principalment en assignatures (15) relacionades amb l'Horticultura i la Millora Genètica Vegetal en titulacions d'1er, 2º i 3er cicle (en la E.T.S.I. Agrònoms de la Universitat Politècnica de València i en la E.S.T.C. Experimentals de la Universitat Jaume I). Resultant l'avaluació global d'aquesta docència (17 anys) amb una mitjana propera a 4,5 (escala de 0 a 5). Actualment imparteix Horticultura i Millora Genètica Vegetal en el Grau d'Enginyeria Agroalimentària i Millora Genètica de la Qualitat en el Màster Oficial en Recerca i Biotecnologia Agrària de la UJI. A més ha dirigit 3 tesis doctorals (altres 3 estan finalitzant en l'actualitat) i més de 30 TFC. També ha sigut tutor de formació de professors novells (UJI) i d'un becari estranger del programa Santiago Grisolía de la Generalitat Valenciana. Entre les seues publicacions docents figuren dos manuals docents i 12 publicacions en congressos docents.

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1028 - Horticultura Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1029 - Mejora Genética Vegetal Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1828 - Horticultura Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1829 - Millora Genètica Vegetal Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1835 - Pràctiques Externes Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1842 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Plan de 2018)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Fuentes de resistencia al virus del bronceado del tomate (TSWV) y su control genético
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2000. Autoria. Científic. ISBN 8469929496. València. Ed. Universitat Politècnica de València.

  Capítols de llibre


  • Functional and Health-promoting Properties of Tomatoes: It's Not Just Lycopene
  • Raul Marti, María Mercedes Valcárcel Germes, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Jaime Cebolla Cornejo. Tomato Chemistry, Industrial Processing and Product Development. Cambridge (Regne Unit). Ed. Royal Society of Chemistry (RSC). 2019. ISBN 9781788013963. Científic.

  • Selection of Tomato Rich in Nutritional Terpenes
  • Jaime Cebolla-Cornejo, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Fernando Nuez. Natural Products. Berlin (Alemanya). Ed. Springer. 2013. ISBN 9783642221446. Científic.

  • Coordinació de competències transversals, d'activitats i avaluació, a nivell de titulació, a la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola: Hortofruticultura i Jardineria
  • Andreu Andrio Balado, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Gemma Camañes Querol, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Arbona Mengual, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Coordinación de actividades de desarrollo de competencias profesionales en asignaturas de la titulación de ingeniería técnica agricola relacionadas con la producción hortícola
  • Aurelio Gómez Cadenas, María Mercedes Valcárcel Germes, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Balance del proceso de armonización en la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola: Hortofruticultura y Jardineria, en la Universitat Jaume I
  • Andreu Andrio Balado, Angela Corró Tormo, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Carlos Enrique Castillo Enrich, Diego Monferrer Tirado, Eva Falomir Ventura, Gemma Camañes Querol, José Francisco Albuixech Moliner, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Millora de la metodologia docent de l’assignatura de “Cultius Protegits” de la Titulació Enginyeria Tècnica Agrícola per a incloure-hi metodologies de desenvolupament de competències professionals.
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Establiment i avaluació del sistema europeu de crèdits ECTS en l’assignatura “Tecnologia de la Producció Hortofructícola” de la Titulació Enginyeria Tècnica Agrícola.
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Mejora de la calidad del tomate para fresco
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés, F. Nuez. Mejora genética de la calidad de las plantas. València. Ed. Universitat Politècnica de València. 2006. ISBN 847721946X. Científic.

  • Avaluació conjunta dels coneixements adquirits a les assignatures de fruiters mediterranis, agricultura biològica i tecnologia del medi ambient a les eixides al camp de la titulació d’Enginyeria Tècnica Agrícola
  • Aurelio Gómez Cadenas, Josep Anton Jaques Miret, Leonor Lapeña Barrachina, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Pilar García Agustín, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Víctor Flors Herrero. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Flavor improvement in tomato
  • Galiana Balaguer, Salvador Antonio Roselló Ripollés, F. Nuez. Recent Research Devolopments in Crop Science. Trivandrum, Kerala, India. Ed. Research Signpost. 2004. ISBN 8127100463. Científic.

  • Breeding for high nutritional value in tomato
  • A. M. Adalid, Salvador Antonio Roselló Ripollés, F. Nuez. Recent Research Developments in Plant Science. Trivandrum, Kerala, India. Ed. Research Signpost. 2004. ISBN 8177362399. Científic.

  • Pràctiques de camp interdisciplinars de la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola
  • Aurelio Gómez Cadenas, Ignacio Morell Evangelista, José Blasco Pascual, Salvador Antonio Roselló Ripollés. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Fast and reliable quantitation of the main compounds involved in flavour and nutritional characteristics of fruits and vegetables by using capillary electrophoresis
  • J.M. Herrero Martínez, F. Nuez, Salvador Antonio Roselló Ripollés. Recent Research Developments in Analytical Biochemistry. Trivandrum, Kerala, India. Ed. Transworld Research Network. 2003. ISBN 8178950979. Científic.

  • Endibia o achicoria de Bruselas
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. La horticultura española. Reus, (Tarragona). Ed. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH). 2001. ISBN 8487729371. Científic.

  Ponències a congressos


  • Development and validation of a methodology based on purge and trap extraction and gas chromatography determination for volatiles in muskmelon and watermelon samples
  • Alejandro David Fredes Sivoplás, Carlos Sales Martínez, Mercedes Barreda, Mercedes Valcárcel, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Joaquín Beltrán Arandes. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Effect of deficit irrigation on the sugar and acid profile of processing tomato cultivars
  • María Mercedes Valcárcel Germes, Salvador Antonio Roselló Ripollés, M. Leiva-Brondo, J.I. Macua, I. Lahoz, A. González, C. Campillo, J Cebolla-Cornejo. XIII International Symposium on Processing Tomato. Sirmione (Itàlia). 08-11-2014. Científic. 2015. ISSN 0567-7572.

  • Sugar an acid profile of processing tomato cultivars grown under conventional or organic conditions
  • Raúl Martí Renau, Salvador Antonio Roselló Ripollés, M. Leiva-Brondo, J.I. Macua, I. Lahoz, A. González, C. Campillo, J. Cebolla-Cornejo. XIII International Symposium on Processing Tomato. Sirmione (Itàlia). 08-11-2014. Científic. 2015. ISSN 0567-7572.

  • Processing tomato in Navarra-"All flesh" cultivars
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés, J.I. Macua, A. Santos, A. Maulmbres, C. Campillo, J. Cebolla-Cornejo, C. Gervas, I. Lahoz. XIII International Symposium on Processing Tomato. Sirmione (Itàlia). 08-11-2014. Científic. 2015. ISSN 0567-7572.

  • Permanent seminar of Educational innovation of Biochemistry and Biotechnology: Resolution of cases, teamwork and Evaluation of core competencies (Proceedings CD)
  • Miguel Cerezo García, Vicente Arbona Mengual, Pablo Baliño Remiro, Gemma Camañes Querol, María de las Mercedes Correa Sanz, Víctor Flors Herrero, Aurelio Gómez Cadenas, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Leonor Lapeña Barrachina, Eugenio Llorens Vilarrocha, María Fernanda López Climent, Conrado Martínez Cadenas, Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo, Lidon Monferrer Sales, Rosa María Pérez Clemente, Maria Tatiana Pina Desfilis, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Begonya Vicedo Jover. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Efecto del manejo ecológico y convencional sobre la producción y calidad en el tomate de insdustria
  • Lahoz, C.Campillo, J.A. González, J. Cebolla, Salvador Antonio Roselló Ripollés, J.I. Macua. VII Congreso Ibérico de Agroingeniería y Ciencias Hortícolas. Universidad Politécnica de Madrid (Espanya). 26-08-2013. Científic. 2013. Ed. Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788469588444.

  • Efecto del riego deficitario controlado sobre la producción y calidad en el tomate de industria
  • R. Fortes, M.H. Prieto, I. Lahoz, J.I. Macua, C. Campillo, Salvador Antonio Roselló Ripollés, J. Cebolla. VII Congreso Ibérico de Agroingeniería y Ciencias Hortícolas. Universidad Politécnica de Madrid (Espanya). 26-08-2013. Científic. 2013. Ed. Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788469588444.

  • El nuevo grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural en la Universitat Jaume I de Castellón
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, F. Flors, Begonya Vicedo Jover, Salvador Antonio Roselló Ripollés. IX Jornadas sobre la actividad docente e investigadora en Ingeniería Agroforestal. León. 03-09-2012. Docent. 2012. Ed. Universidad de León. ISBN 9788497736275.

  • Organic acid and sugar content changes in tomato fruits that overexpress an ABA-regulated transcription factor
  • Bastías A., María Mercedes Valcárcel Germes, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Aurelio Gómez Cadenas, Casaretto J.A.. 20th International Conference on Plant Growth Substances. Tarragona (España). 28-06-2010. Científic. 2010.

  • Practical conferences of technical agricultural engineering for secondary students in Universitat Jaume I
  • Gemma Camañes Querol, Begonya Vicedo Jover, Víctor Flors Herrero, Miguel Cerezo García, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Rosa María Pérez Clemente, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Pilar García Agustín. International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN09). Barcelona. 06-07-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461298020.

  • Evaluation of main functional constituents of tomato fruits in Solanum Lycopersicon germplasm
  • A.M. Adalid, Salvador Antonio Roselló Ripollés, F. Nuez. Modern variety breeding for present and future needs. 18th Eucarpia General Congress. Valencia. 09-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788483633021.

  • Mejora de la calidad nutritiva en tomate: búsqueda de nuevas fuentes de variabilidad con alto contenido en carotenoides y vitamina C
  • A.M. Adalid, Salvador Antonio Roselló Ripollés, F. Nuez. XI Congreso nacional de ciencias Hortícolas. Albacete. 24-04-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788469056196.

  • Influencia del ambiente en la evaluación del contenido de vitamina C en Germoplasma de Lycopersicon
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés, L. Galiana-Balaguer, A. Adalid, F. Nuez. III Congreso de mejora Genética de Plantas. València. 13-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 847721946X.

  • Análisis de perfiles aromáticos en variedades tradicionales y comerciales del tomate
  • J. Cebolla Cornejo, Salvador Antonio Roselló Ripollés, J. Beltran, E. Serrano, F. Nuez. III Congreso de mejora genética de plantas. València. 13-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 847721946X.

  • Evaluation and Selection of Lycopersicon Accessions for High Carotenoid and Vitamin C Content
  • A. Adalid, Salvador Antonio Roselló Ripollés, J. Cebolla-Cornejo, F. Nuez. XV Meeting of the EUCARPIA Tomato Working Group.. Bari. 20-09-2005. Científic. 2005.

  • Influence of Protected Cultivation on Accumulation of Taste Intensity Components in Spanish Traditional Varieties of Tomato
  • J. Cebolla-Cornejo, Salvador Antonio Roselló Ripollés, F. Nuez. XV Meeting of the EUCARPIA Tomato Working Group. Bari (Itàlia). 20-09-2005. Científic. 2005.

  • Genetic Resources of Lycopersicon at the Institute for the Conservation and Improvement of the Agrodiversity
  • F. Nuez, M.J. Díez, J.V. Valcárcel, J.Cebolla, A. Pérez, S. Soler, A.Sifres, J. M Blanca, Salvador Antonio Roselló Ripollés, A. Adalid, L. Galiana. XV Meeting of the EUCARPIA Tomato Working Group.. Bari. 20-09-2005. Científic. 2005.

  • Cuantificación indirecta rápida del contenido en licopeno y ß-caroteno en variedades tradicionales de tomate
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés, Ana M. Adalid, Jaime Cebolla-Cornejo, Fernando Nuez. V Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas. Oporto. 22-05-2005. Científic. 2005. Ed. Associaçao Portuguesa de Horticultura. ISBN 972893601X.

  • Evaluación de la calidad organoléptica de variedades tradicionales de tomate y del efecto del cultivo bajo malla
  • Jaime Cebolla-Cornejo, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Luis Galiana-Balaguer, Fernando Nuez. V Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas. Oporto. 22-05-2005. Científic. 2005. Ed. Associaçao Portuguesa de Horticultura. ISBN 972893601X.

  • Variedades locales norteamericanas ("heirloom") como recursos filogenéticos para la mejora del tomate
  • Adrián Rodríguez-Burruezo, Jaime Prohens, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Fernando Nuez. V Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas. Oporto. 22-05-2005. Científic. 2005. Ed. Associaçao Portuguesa de Horticultura. ISBN 972893601X.

  • Mejora de la calidad nutritiva del tomate: estudio de la estructura de la variación del contenido en licopeno y B-caroteno en entradas de Lycopersicon.
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés, F Nuez. Actas de Horticultura, 34: 287-292. Almería. 01-01-2002. Científic. 2002. Ed. Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH). ISBN 8482405888.

  • Breeding for flavour of fresh market tomato: Sources for increasing acid content
  • M.C. Sánchez-Mata, M. Cámara, Salvador Antonio Roselló Ripollés, L. Galiana-Balaguer, M.E. Torija, F. Nuez. XIV Meeting of the Eucarpia Tomato Working Group. Varsovia (Polonia). 20-08-2000. Científic. 2000. ISSN 0137-5881.

  Patents externes


  • Variedad de tomate de industria "LIMONETES" resistente al TSWV.
  • J. Graguera Facundo, A. Rodríguez del Ricón, M.C. Rodríguez Molina, G. Esparrágo Rodilla, S. Soler, M.J. Diéz Niclós, Salvador Antonio Roselló Ripollés, F. Nuez Viñals, S. Catalá Gimenez, J. Costa García. 950134. 12-06-2003. Espanya. 2003.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Aprovechamiento de la diversidad en Solanum L. sección Lycopersicon para mejora genética de la calidad organoléptica en tomate
  • Jaime Cebolla Cornejo, Salvador Antonio Roselló Ripollés. Universitat Politècnica de València (Espanya). Galiana Balaguer, Luís. Num. Sobresaliente cum laude. 24-07-2017.

  • Mejora de la calidad nutritiva del tomate: búsqueda de fuentes de variabilidad, estudio de la influencia del ambiente y determinación del contron genético
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés, Fernando Nuez Viñals. UPV-Departament de Biotecnologia (Espanya). Adalid Martínez, Ana María. Num. Sobresaliente Cum Laude. 22-09-2011.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • El sistema de cultivo como referencia de calidad
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA). 17-12-2015.

  • Genética del tomate ¿factor determinante?. Variedades alto licopeno
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. Instituto Navarro de Tecnologías e infraestructuras agroalimentarias (INTIA). 17-12-2015.

  Comités de congresos


  • Aurelio Gómez Cadenas, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Miguel Cerezo García. La Biotecnología Vegetal: Fundamentos y aplicaciones. Teruel. 23-07-2001. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2021 JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2021 JOURNAL OF FOOD ENGINEERING.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2021 FOODS.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2020 JOURNAL OF FOOD ENGINEERING.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2020 INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2019 International Journal of Food Engineering.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2019 SCIENTIA HORTICULTURAE.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2019 Agronomy-Basel.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2019 JOURNAL OF FOOD ENGINEERING.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2019 JOURNAL OF CROP IMPROVEMENT.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2018 MOLECULES.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2018 JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2018 AGRICULTURE BASEL.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2017 FOOD RESEARCH INTERNATIONAL.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2017 GENES.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2017 Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2015 JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2011 SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2008 PLANT DISEASE.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2007 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE.

  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2006 JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE AND ENVIRONMENT.

  Apunts docents


  • Prácticas de propagación y mejora vegetal (CD-ROM)
  • Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2003. Ref. CS-322-2003.

  • Prácticas de Fitotecnia General. Ingeniería Técnica Agrícola
  • Aurelio Gómez Cadenas, Josep Anton Jaques Miret, Salvador Antonio Roselló Ripollés. 2002. Ref. CS-303-2002.