UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ALBERO GABARDA, VICENTE
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Coordinador/a d'Intercanvi
 • Membre del grup d'investigació CECOM - Grup de Càlcul d’Estructures i Mecànica Computacional
 • NA2307DD - (964 387472)
 • valbero@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-7193-9232
 • Ressenya Personal

  Vicente Albero Gabarda es Enginyer Industrial, Màster en construcció e instal.lacions industrial i Doctor per la Universitat Politècnica de València. Ha treballat com a tècnic d'investigació a l'Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó (ICITECH-UPV), col.laborant amb el desenvolupament de diversos projectes nacionals i europeus en l'àmbit de la resistència al foc d'estructures mixtes d'acer i formigó. A l'àmbit docent, al llarg del període 2015-2018 va ser professor associat de teoria estructural al grau i màster d'enginyeria aeroespacial de la UPV.

  Des del curs 2018-2019 és professor ajudant doctor de la Universitat Jaume I de Castelló i col.labora en tasques docents i de recerca a l'àrea de mecànica del medis continus i teoria d'estructures.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  ED0945 - Proyecto de Final de Grado Grado en Arquitectura Técnica
  ED0947 - Prácticas Externas Grado en Arquitectura Técnica
  ED0950 - Diagnosi i Intervenció en Edificis Existents Grau en Arquitectura Tècnica
  EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1026 - Teoria d'Estructures Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA009 - Construcció i Arquitectura Industrial Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial