UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

ALBERO GABARDA, VICENTE
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Membre del grup d'investigació CECOM - Grup de Càlcul d’Estructures i Mecànica Computacional
 • NA2307DD - (964 387472)
 • valbero@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-7193-9232
 • Ressenya Personal

  Vicente Albero Gabarda es Enginyer Industrial, Màster en construcció e instal.lacions industrial i Doctor per la Universitat Politècnica de València. Ha treballat com a tècnic d'investigació a l'Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó (ICITECH-UPV), col.laborant amb el desenvolupament de diversos projectes nacionals i europeus en l'àmbit de la resistència al foc d'estructures mixtes d'acer i formigó. A l'àmbit docent, al llarg del període 2015-2018 va ser professor associat de teoria estructural al grau i màster d'enginyeria aeroespacial de la UPV.

  Des del curs 2018-2019 és professor ajudant doctor de la Universitat Jaume I de Castelló i col.labora en tasques docents i de recerca a l'àrea de mecànica del medis continus i teoria d'estructures.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Vicente Albero Gabarda


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:30 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 15:30 17:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 12:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 15:00 16:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Vicente Albero Gabarda


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1026 - LA3 Dilluns 15:30 17:30 30-09-2019 16-12-2019
  EM1026 - LA4 Dilluns 17:30 19:30 30-09-2019 16-12-2019
  EM1026 - LA5 Dimecres 08:00 10:00 02-10-2019 11-12-2019
  EM1026 - PR3 Dimecres 08:00 10:00 16-10-2019 18-12-2019
  ET1026 - LA1 Dimecres 12:00 14:00 02-10-2019 11-12-2019
  ET1026 - LA2 Dimecres 18:01 20:00 16-10-2019 11-12-2019
  ET1026 - LA2 Dimecres 18:00 20:00 02-10-2019 02-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  ED0918 - PR1 Dilluns 17:30 19:30 27-01-2020 18-05-2020
  ED0918 - TE1 Dilluns 15:00 17:00 27-01-2020 18-05-2020
  EM1027 - PR1 Dimarts 11:00 13:00 25-02-2020 12-05-2020
  EM1027 - PR2 Dimarts 11:00 13:00 03-03-2020 19-05-2020
  EM1027 - TE1 Dijous 12:00 14:00 30-01-2020 14-05-2020
  EM1027 - TE1 Dimarts 10:00 11:00 28-01-2020 19-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  ED0918 - Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions Grau en Arquitectura Tècnica
  ED0945 - Proyecto de Final de Grado Grado en Arquitectura Técnica
  ED0947 - Prácticas Externas Grado en Arquitectura Técnica
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1026 - Teoria d'Estructures Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1027 - Estructures i Construccions Industrials Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1026 - Teoria d'Estructures Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA009 - Construcció i Arquitectura Industrial Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial