UJI

Informació personal

BERNAD ROS, OCTAVIO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • TC1315DD - (964 728927)
 • obernad@uji.es
 • Ressenya Personal

  Octavio Bernad Ros és Enginyer Industrial i Enginyer Tècnic en Disseny Industrial per la Universitat Jaume I.

  Inicia la seva carrera com a professor associat de l'Àrea de Mecànica en el Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció en el curs 2008-09. Així mateix és professor de Tecnologia del cos de professors d'Educació Secundària.

  Ha impartit docència universitària al llarg de 7 anys en l'àrea de Mecànica en les titulacions d'Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, Grau d'Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte. També ha dirigit més de 30 Projectes de Fi de Carrera i Projectes Fi de Grau.

  La seva trajectòria docent extrauniversitària al llarg de 16 anys, inclou docència de Tecnologia a l'ESO i el Batxillerat. Ha participat en Programes de Diversificació Curricular com PACG, PDC1,  PDC2 i Integra. Durant la seva etapa docent ha desenvolupat tasques de professor, tutor, cap de departament i subdirector.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Octavio Bernad Ros


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 15:00 17:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 15:00 17:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Octavio Bernad Ros


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI1029 - AV1 Dilluns 08:30 10:30 27-01-2020 18-05-2020
  DI1029 - PR1 Dijous 15:30 17:00 30-01-2020 07-05-2020
  DI1029 - PR3 Dijous 17:00 18:30 30-01-2020 07-05-2020
  DI1029 - PR4 Dilluns 17:30 19:00 03-02-2020 11-05-2020
  DI1029 - TE1 Dimarts 15:30 17:30 28-01-2020 28-04-2020
  DI1029 - TU1 Dimarts 17:30 19:30 18-02-2020 21-04-2020
  DI1029 - TU3 Dijous 18:31 20:30 20-02-2020 23-04-2020
  DI1029 - TU5 Dimarts 17:31 19:30 11-02-2020 31-03-2020
  DI1029 - TU7 Divendres 16:15 18:14 21-02-2020 24-04-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1029 - Sistemes Mecànics Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  DI1047 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

  Publicacions


  Llibres


  • Problemas resueltos de sistemas mecánicos para diseño industrial
  • Antonio Pérez González, José Luis Iserte Vilar, Octavio Bernad Ros. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788480218443. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.