UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

COMPANY CALLEJA, PEDRO PABLO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Coordinador/a del grup d'investigació Disseny Assistit per Ordinador
 • Membre de l'institut d'investigació INIT - INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE
 • TC2316DD - (964 728119)
 • pcompany@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-6399-4717
 • Ressenya Personal

  Nascut en 1959 en Xàtiva, província de València (Espanya). Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de València (UPV) des de 1985, i doctorat en Enginyeria Mecànica, per la mateixa universitat en 1989. Va ingressar com professor encarregat de curs d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria en la UPV en 1985, on va ser professor titular des de 1990 a 1994. Es va traslladar en 1994 a la Universitat Jaume I (UJI). Des de 1996 és catedràtic d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria en la UJI, on també a sigut director del Departament de Tecnologia des de 1995 fins a 2005.

   Imparteix docència d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria principalment en Enginyeria Industrial, però també en Enginyeria Mecànica, i Enginyeria en Disseny Industrial. Es autor de textos universitaris de "Disseny geomètric", "Dibuix normalitzat", “Dibuix industrial” i “Disseny assistit per ordinador”.

   Les seues àrees d’interès en investigació se centren en disseny assistit per computador, els gràfics per computador i el modelatge basat en esbossos, tenint publicats més de 50 articles i comunicacions d'investigacions relacionades amb dites àrees. També n’ha estat interessat en el Disseny Emocional i la Enginyeria de Producte Col·laborativa. En l'actualitat pren part en el desenvolupament i aplicació de una nova interfície per al modelatge basat en esbossos (veure http://www.regeo.uji.es/), així com en el desenvolupament de mètodes i eines per a l’assegurament de la qualitat de models CAD.

  Veure publicacions açi: https://sites.google.com/a/uji.es/pedrocompany/

   

  Links

  Investigació

   PUBLICACIONS D’INVESTIGACIÓ MES RECENTS:

   2008:

   Revistes en anglès

   • Romero F., Company P., Agost M.J. and Vila C.
    Activity Modelling in a Collaborative Ceramic Tile Design Chain. An enhanced IDEF0 approach
    Research in Engineering Design (ISSN 0934-9839). Accepted for publication. 2008.

   2007:

   Revistes en anglès

   • Company P., Gomez-Fabra M, Agost M.J. and Vergara M.
    Assessment strategy to engage students in constraining parametric CAD drawings
    International Journal of Engineering Education. (ISSN 0949-149X). Vol. 23 (5). pp. 990-999. 2007.

   Congressos en anglès

   • Naya F., Contero M., Aleixos N. and Company P.
    ParSketch: A Sketch-Based Interface for 2D Parametric Geometry Editor.
    Lecture Notes in Computer Science. (ISSN: 978-3-540-73106-1) HCII 2007. Volume 4551. 2007, pp 115-124[NCAC07a]
   • Company P.
    Tools for easing the Human-Computer Interaction during Virtual Assembly Process, by way of Sketch-Based Interfaces.
    VI Edition of Italian-Spanish seminar. Napoli, June 4th, 2007[Com07ita][Com07eng]
   • Varley P.A.C. and Company P.
    Sketch input of 3D models. Current directions.
    VISSAP 2007. Proceedings of the Second International Conference on Computer Vision Theory and Applications. Volume Special Sessions. (ISBN 978-972-8865-75-7). pp. 85-91. 2007[VC07]
   • Naya F., Contero M., Company P. and Aleixos N.
    Computer-Aided Sketching in Engineering Schools
    Book of the International Technology, Education and Development Conference (INTED 2007). (ISBN 978-84-611-4516-4). pp. Virtual 352-Virtual 353[NCCA07]
   • Naya Sanchis F., Contero González M., Aleixos Borrás N. and Company Calleja P.
    Sketch-Based Interface for 3D Parametric Modelling
    Actas XI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos (ISBN 978-84-690-8133-4.), páginas 733-744. (Libro de resúmenes ISBN 978-84-690-8134-1, página 100)[NCAC07b]

   Congressos en castellà

   • Company P., Gomez-Fabra M., Agost M.J. y Vergara M.
    Construcciones geométricas con aplicaciones CAD paramétricas
    Actas del Congreso Internacional Conjunto XVI ADM – XIX INGEGRAF (ISBN 978-884671841-9), páginas 151-158. [CGAV07]

   2006:

   Revistes en anglès

   • Contero M., Company P., Saorin J.L. and Naya F.
    Learning Support Tools for Developing Spatial Abilities in Engineering Design
    International Journal of Engineering Education. (ISSN 0949-149X). Vol. 22 (3). pp. 470-477. 2006.

   Congressos en anglès

   • Agost M.J., Romero F. Vila C. and Company P.
    Use of Patterns for Knowledge Management in the Ceramic Tile Design Chain
    Third International Conference, CDVE 2006. Lecture Notes in Computer Science. (ISSN: 0302-9743) Volume 4101, 2006, pp 65-74. [ARVC06]
   • Company P., Contero M., Naya F. and Aleixos N.
    A Study of Usability of Sketching Tools Aimed at Supporting Prescriptive Sketches
    Eurographics Symposium Proceedings. Sketch-Based Interfaces and Modeling (SBM06). 2006. (ISBN 3-905673-39-8). pp. 139-146. [CCNA06]

   Capítols de llibres en castellà

   • Vila C., Company P.y Galmes V.
    Capítulo 23. Caso 3: Implantación de nuevas tecnologías para el desarrollo concurrente de productos.
    En “Ingeniería concurrente. Una metodología integradora”. Carles Riba y Arturo Molina eds. Ediciones UPC. Barcelona 2006 (ISBN 978-84-8301-899-6) Páginas totales del libro: 314. Páginas del capítulo 23: 20 (pag 287 a 306). [VCG06]

   Congressos en castellà

   • Vergara M., Mondragón S., Sancho X, Company P. y Pérez A.
    Aplicación de la semántica de productos al diseño de herramientas manuales. Estudio piloto para la selección de semánticos en martillos
    Actas X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos (ISBN 84-9705-987-5), páginas 803-812. [VMSCP06]
   • Gomez-Fabra M. y Company P.
    Sobre el diseño conceptual y las restricciones geométricas
    Actas X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos (ISBN 84-9705-987-5), páginas 879-887. [GC06b]
   • Agost M.J., Romero F., Company P, y Vila C.
    Aplicación de utilidades PLM para la gestión de proyectos colaborativos de desarrollo de nuevos productos
    Actas X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos (ISBN 84-9705-987-5), páginas 983-993. [ARCV06a]
   • Agost M.J., Romero F., Company P, y Vila C.
    Sobre la cadena de diseño en el sector cerámico Castellonense
    Actas X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos (ISBN 84-9705-987-5), páginas 995-1006. [ARCV06b]
   • Gomez-Fabra M. y Company P.
    Sobre la geometría métrica asistida por ordenador
    XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica, Barcelona, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006. Resúmenes y CD Rom en Actas XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica (ISBN 84-689-8593-7), página 91. [GC06a]
   • Mondragón S., Vergara M. y Company P.
    Diferencial semántico: una herramienta al servicio del diseño emocional de máquinas herramientas
    XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica, Barcelona, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006. Resúmenes y CD Rom en Actas XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica (ISBN 84-689-8593-7), página 124. [MVC06]

   2005:

   Revistes en anglès

   • Company P., Piquer A., Contero M. and Naya F.
    A Survey on Geometrical Reconstruction as a Core Technology to Sketch-Based Modeling
    Computers & Graphics (ISSN 0097-8493). Vol. 29, No 6. pp. 892-904. 2005.
   • Mondragon S., Company P. and Vergara M.
    Semantic Differential applied to User-Centred Machine Tool Design
    International Journal of Industrial Ergonomics (ISSN 0169-8141) Vol. 35, No 11. pp. 1021-1029. 2005.
   • Contero M., Company P. Saorin J.L., Naya F and Conesa J.
    Improving visualization skills in engineering education
    IEEE Computer Graphics and Applications (ISSN 0272-1716). Vol. 25, No 5. pp. 24-31. 2005.

   Congressos en anglès

   • Contero M., Company P., Saorin J.L. and Naya F. .
    Learning Support Tools for Developing Spatial Abilities in Engineering Design
    Learning and Engineering Design” Mudd Design Workshop V. Center for Design Education. Harvey Mudd College. Claremont, California, USA. 19–21 may 2005. [CCSN05]

   2004:

   Revistes en anglès

   • Company P., Contero M., Conesa J. and Piquer A.
    An optimisation-based reconstruction engine for 3D modelling by sketching
    Computers & Graphics (ISSN 0097-8493). Vol 28, No 6. December 2004. pp. 955-979.
   • Company P., Contero M., Piquer A., Aleixos N., Conesa J. and Naya F.
    Educational software for teaching drawing-based conceptual design skills
    Computer Applications in Engineering Education (ISSN 1061-3773). Volume 12, Number 4, 2004, pages 257-268.
   • Aleixos N., Company P. and Contero M.
    Integrated modeling with top-down approach in subsidiary industries
    Computers in Industry (ISSN 0166-3615). vol. 53 no.1. 2004. pp. 97-116.

   Congressos en anglès

   • Piquer A., Martin R.R. and Company P.
    Skewed Mirror Symmetry for Depth Estimation in 3D Line-Drawings
    Lecture Notes in Computer Science. (ISSN: 0302-9743) GREC 2003 Post-proceedings. Volume 3088. 2004, pp 138-149. [PMC04]
   • Piquer A., Company P. and Contero M.
    Particle Swarm Optimisation Based 3D Reconstruction of Sketched Line Drawings
    Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. IOS Press. Volume 113 Recent Advances in Artificial Intelligence Research and Development. (ISBN: 1 58603 466 9) 2004, pp 367-374. [PCC04]
   • Company P., Piquer A. and Contero M.
    On the evolution of geometrical reconstruction as a core technology to sketch-based modeling
    Eurographics Symposium Proceedings. Sketch-Based Interfaces and Modeling (SBM04). 2004. (ISBN 3-905673-16-9). pp. 97-106. [CPC04]
   • Company P., Vergara M. and Mondragón S.
    Contributions to product semantics taxonomy
    VIII Internacional Congress on Project Engineering, Bilbao, 2004. Research Scholarship “Rafael Escolᔠ[CVM04]

   Congressos en castellà

   • Piquer, A. y Company, P.
    Situación actual de la reconstrucción 3D de dibujos lineales
    Revista Internacional de Información Tecnológica (ISSN 0716-8756). Vol. 15 nº 5, Sept-Oct, 2004. pp.71-80. [PC04]
   • Gomez-Fabra M., Company P. y Gomis J.M.
    Aspectos históricos y actuales del dibujo industrial
    VIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, Bilbao, 6, 7 y 8 de octubre de 2004. Resúmenes y CD Rom en Actas VIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos (ISBN 84-95809-22-2), página 125. [GCG04]

   2003:

   Congressos en anglès

   • Mondragon S., Company P. and Vergara M.
    Strategies and approaches to user-oriented product design
    Proceedings of the 7th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT, 2003 (ISBN 9958-617-18-8), pp. 573-576. [MCV03]
   • Piquer A., Martin R.R. and Company P.
    Using skewed mirror symmetry for optimisation-based 3D line-drawing recognition
    GREC’2003, Proceedings of the Fifth IAPR International Workshop on Graphics Recognition, 2003 (ISBN 84-932156-6-X), pp. 182-193. [PMC03]
   • Naya F, Conesa J, Contero M, Company P. and Jorge J.
    Smart Sketch System for 3D Reconstruction Based Modeling. Smart Graphics, Proceedings
    Lecture Notes in Computer Science. (ISSN: 0302-9743) Volume 2733. 2003, pp 58-68. [NCCCJ03]
   • Piquer A., Company P. and Martin R.R.
    Skewed mirror symmetry in the 3D reconstruction of polyhedral models
    Journal of WSCG. Volume 11, Number 3, 2003 (ISSN 1213-6972), pp. 504-511. [PCM03]

   Congressos en castellà

   • Company P, Contero M., Piquer A., Aleixos N., Conesa J. y Naya F.
    Aplicación docente de un programa de modelado 3D mediante bocetos axonométricos
    XIII ADM – XV INGEGRAF International Conference on Tools and Methods Evolution in Engineering Design, Napoli/Salerno, 4 a 6 de junio de 2003. [CCPACN03] Abstracts and CD Rom Proceedings of XIII ADM – XV INGEGRAF International Conference on Tools and Methods Evolution in Engineering Design (sin ISBN), 10 páginas, formato CD (resumen en página 28 del libro de resúmenes).
   • Conesa J., Company P., Piquer A. y Aleixos N.
    Ampliación del método de inflado axonométrico para la reconstrucción de poliedros
    XIII ADM – XV INGEGRAF International Conference on Tools and Methods Evolution in Engineering Design, Napoli/Salerno, 4 a 6 de junio de 2003. [CCPA03] Abstracts and CD Rom Proceedings of XIII ADM – XV INGEGRAF International Conference on Tools and Methods Evolution in Engineering Design (sin ISBN), 10 páginas, formato CD (resumen en página 65 del libro de resúmenes).
   • Mondragón S., Company P., Vergara M., Aleixos N. y Piquer A.
    Realimentación de la evaluación formativa en dibujo de ingeniería
    XIII ADM – XV INGEGRAF International Conference on Tools and Methods Evolution in Engineering Design, Napoli/Salerno, 4 a 6 de junio de 2003. [MCVAP03] Abstracts and CD Rom Proceedings of XIII ADM – XV INGEGRAF International Conference on Tools and Methods Evolution in Engineering Design (sin ISBN), 10 páginas, formato CD (resumen en página 7 del libro de resúmenes).
   • Mondragón S., Company P., Vergara M., Piquer A. y Aleixos N.
    Metodología específica para la enseñanza de la expresión gráfica en el diseño del producto
    XIII ADM – XV INGEGRAF International Conference on Tools and Methods Evolution in Engineering Design, Napoli/Salerno, 4 a 6 de junio de 2003. [MCVPA03] Abstracts and CD Rom Proceedings of XIII ADM – XV INGEGRAF International Conference on Tools and Methods Evolution in Engineering Design (sin ISBN), 10 páginas, formato CD (resumen en página 35 del libro de resúmenes).

   2002:

   Revistes en anglès

   • Contero M, Company P., Vila C. and Aleixos N.
    Product Data Quality and Collaborative engineering
    IEEE Computer Graphics and Applications (ISSN 0272-1716). Vol. 22 no.3 May/June 2002. pp 32-42. [CCVA02]

   Congressos en castellà

   • Aleixos, N., Piquer, A., Galmes, V. y Company, P.
    Estudio comparativo de aplicaciones CAD de modelado
    Actas del XIV Congreso internacional de Ingeniería Gráfica, 2002 (ISBN 84-699-8559-0), páginas 91-100. [APGC02]
   • Piquer, A., Aleixos, N., Galmes, V. y Company, P.
    Estudio comparativo de aplicaciones de delineación por ordenador
    Actas del XIV Congreso internacional de Ingeniería Gráfica., 2002 (ISBN 84-699-8559-0), 10 páginas, formato CD (presentación póster y resumen en página 858). [PAGC02]
   • Piquer, A. y Company, P.
    Simetría facial oblicua en reconstrucción tridimensional de dibujos lineales
    Actas del XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica., 2002 (ISBN 84-607-6264-5), 6 páginas, formato CD (resumen en página 94 del libro de resúmenes). Resumen publicado en MetalUnivers (ISSN 1578-8873 ), nº 12, diciembre 2002. página 88. [PC02]

   2001:

   Congressos en castellà

   • Contero, M., Aleixos, N. Vila, C. y Company, P.
    La reutilización de modelos geométricos en el proceso de diseño
    Actas del XIII Congreso internacional de Ingeniería Gráfica., 2001 (ISBN 84-699-5057-6), 7 páginas, formato CD (resumen en página 21). [CAVC01]
   • Aleixos, N., Patalano, S., Contero, M., Company, P. y Vila, C.
    Metodología Top Down para la modelación CAD avanzada: desarrollo del modelo paramétrico-asociativo de un radiador de automovil
    Actas del XIII Congreso internacional de Ingeniería Gráfica, 2001 (ISBN 84-699-5057-6), 11 páginas, formato CD (resumen en página 23). [APCCV01]

   2000:

   Congressos en anglès

   • Vila, C., Contero, M. and Company, P.
    Extended Modelling, a Tool for Cooperative Design
    ICE2000 The 6th International Conference on Concurrent Enterprising., 2000. Published by Centre for Concurrent Enterprising, University of Nottingham (ISBN 0-9519759-9-4), pp 171-179. [VCC00]

   Congressos en castellà

   • Contero, M., Company, P., Aleixos, N. y Vila, C.
    Metodología de modelado con herramientas CAD/CAM avanzadas
    Actas del XII Congreso internacional de Ingeniería Gráfica., 2000 (ISBN 84-8448-008-9), 9 páginas, formato CD. [CCAV00]
   • Conesa, J., Contero M. y Company, P.
    Comportamiento de los algoritmos de optimización en la reconstrucción geométrica de sólidos
    Anales de Ingeniería Mecánica, Año 13, vol. 1, 2000, pp. 425-430. [CCC00]

   1999:

   Congressos en anglès

   • Company, P.; Gomis, J.M., y Contero M.
    An Optimization-Based Algorithm to Reconstruct 3D Models From Single Line Drawings
    Progettazione e fattibilita dei prodotti industriali, Diseno y fabricabilidad de los productos industriales, (a cura di) Lanzotti A. e Patalano S. Giannini Editore (ISBN 88-900081-3-X), Napoli, marzo 1999., pp 3-12. [CGC99a]
   • Gomis, J.M.; Company, P., y Gil, M.A.
    Vectorization in Recovering Engineering Drawings
    Progettazione e fattibilita dei prodotti industriali, Diseno y fabricabilidad de los productos industriales, (a cura di) Lanzotti A. e Patalano S. Giannini Editore (ISBN 88-900081-3-X), Napoli, marzo 1999., pp 253-263. [GCG99]
   • Company, P., Gomis, J.M. y Contero, M.
    Geometrical Reconstruction from Single Line Drawings Using Optimization-Based Approaches
    WSCG'99. Conference proceedings, edited by Vaclav Skala (ISBN 80-7082-490-5), Volume II, 1999, pp. 361-368. [CGC99b]
   • Conesa, J., Company, P. y Gomis, J.M.
    Initial Modeling Strategies for Geometrical Reconstruction Optimization-Based Approaches
    11th ADM International Conference on Design Tools and Methods in Industrial Engineering. Conference Proceedings. Volume A, 1999 (ISBN 88-900081-9-9), pp. 161-171. [CCG99]
   • Contero, M., Company, P.y Aleixos, N.
    A Practical Approach to a CAD Implementation on a SME (Small & Medium Enterprise)
    11th ADM International Conference on Design Tools and Methods in Industrial Engineering. Conference Proceedings. Volume B, 1999 (ISBN 88-900081-9-9), pp. 35-42. [CCA99]

   Congressos en castellà

   • Gomis, J.M. y Company, P.
    Secciones cíclicas en el paraboloide elíptico
    Actas del XI Congreso internacional de Ingeniería Gráfica. Volumen I, 1999 (ISBN 84-699-0473-6), pp. 401-414. [GC99a]
   • Gomis, J.M. y Company, P.
    Reconstrucción de modelos sólidos 3D a partir de vistas ortográficas 2D utilizando técnicas de combinación de cuerpos elementales
    Actas del II Congreso Iberoamericano de Expresión Gráfica en Ingeniería y Arquitectura. Volumen II, 1999 (sin ISBN), pp. 82-87. [GC99b]

   1998:

   Congressos en castellà

   • Conesa, J., Company, P. y Gomis, J.M.
    La estructura del aprendizaje en el contexto de los sistemas CAD
    Actas del X Congreso internacional de Ingeniería Gráfica. Volumen III, (ISBN 84-89791-08-2), 1998, pp. 41-55. [CCG98]

   1997:

   Congressos convidats en anglès

   • Company, P.
    Integrating Creative Steps in CAD Process
    International Seminar on Principles and Methods of Engineering Design. Proceedings, Vol. 1 (ISBN 88-900081-2-1), 1997, pp. 295-322. [Com97]

   Congressos en castellà

   • Gomis, J.M.,Company, P., y Contero M.
    Reconstrucción de modelos poliédricos a partir de sus vistas normalizadas
    Anales de Ingeniería Mecánica, Año 11, vol. 1, 1997, pp. 383-391. [GCC97]
   • Gomis, J.M., Company, P. y García J.
    Preprocesador para modelado geométrico tridimensional a partir de la delineación 2D de axonometrías
    Actas del IX Congreso internacional de Ingeniería Gráfica. Volumen 2, 1997, pp. 345-354. [GCG97]

   1996:

   Congressos en anglès

   • Martí P. and Company, P.
    DISSENY: An Integrated System for the Structures and Structural Elements Optimal Design
    Advances in Optimization for Structural Engineering. B.H.V. Topping (Ed.). Civil-Comp Press. Edinburgh, 1996, pp. 23-29. (ISBN 0-948749-42-3). [MC96]

   Revistes en castellà

   • Gomis J.M. y Company P.
    Reconstrucción Geométrica Tridimensional
    Anales de Ingeniería Gráfica (ISSN 1137-7704). num. 2. 1996. pp. 26-34. [GC96]

   Congressos en castellà

   • Fernández F.J., Company P. y Martí P.
    Aplicación de las curvas CADG al diseño óptimo de forma
    Actas del VIII Congreso internacional de Ingeniería Gráfica. (ISBN 84-88942-72-9). Tomo I, 1996, pp. 107-123. [FCM96]
   • Company P. y Martí P.
    Utilización de librerías gráficas en el sistema de diseño óptimo de estructuras DISSENY
    Actas del VIII Congreso internacional de Ingeniería Gráfica. (ISBN 84-88942-72-9). Tomo I, 1996, pp. 551-563. [CM96]
   • Romero F., Company P., Contero M. y Vila C.
    Distribución de tolerancias en conjuntos mecánicos. De la función a la fabricación
    Actas del I Seminario Italo-Español de “Dibujo de máquinas y diseño industrial”. (ISBN 88-900081-1-3). Nápoles, 1996, pp. 39-46. [RCCV96]

   1995:

   Revistes en castellà

   • Gomis J.M. y Company, P.
    La proyección en el proceso de representación y en los sistemas de representación
    Anales de Ingeniería Gráfica (ISSN 1137-7704). Vol. 4, num. 1. 1995. pp. 20-31. [GC95a]

   Congressos en castellà

   • Gomis J.M. y Company P.
    Restitución de un sistema de coordenadas tridimensional a partir de su proyección axonométrica oblicua
    Actas del VII Congreso internacional de Ingeniería Gráfica. (ISBN 84-88363-41-9). Tomo I, 1995, pp. 357-372. [GC95b]

   1994:

   Revistes en castellà

   • Company, P. y Gomis J.M.
    Gráficos en investigación y diseño
    Anales de Ingeniería Gráfica (ISSN 1137-7704). Vol. 3, num. 2. 1994. pp. 27-33. [CG94]

   Congressos en castellà

   • Company P., Martí P., y Caiozzo V.
    Portabilidad de los gráficos interactivos para el diseño de estructuras en el sistema DISSENY
    Anales de Ingeniería Mecánica, Año 10, vol. 1, 1994, pp. 645-652. [CMC94]

   1990:

   Congressos en castellà

   • Company P.
    Una propuesta de logical como soporte a la docencia de la Expresión Gráfica
    II Congreso de Expresión Gráfica en la Ingeniería, La Rábida, Huelva, 1 al 3 de Junio de 1990. [Com90]
   • Martí P., Ortueta C., y Company P.
    Optimización conjunta de torres y cimentaciones de líneas de conducción eléctrica
    Memorias del I Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería. Editores: G. Winter y M. Galante, Barcelona 1990, pp 725 a 732. (ISBN 404-7042-8) [MOC90]
   • Company P., y Martí P.
    Representación gráfica del proceso de diseño óptimo de estructuras en el sistema DISSENY
    Memorias del I Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería. Editores: G. Winter y M. Galante, Barcelona 1990, pp 779 a 786. (ISBN 404-7042-8) [CM90]

   1988:

   Congressos en castellà

   • Company P., y Martí P.
    Aplicación de las técnicas CAD para el análisis y diseño interactivo de estructuras en el sistema DISSENY
    VII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Valencia, 13-16 de diciembre de 1988. [CM88]

   1987:

   Congressos en castellà

   • Company P. y Martí P.
    Organización y manejo de información en el sistema de diseño óptimo de estructuras DISSENY
    VI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Madrid 15-18 de Diciembre de 1987. [CM87]
   • Martí P y Company P.
    Optimización de mallas espaciales de nudos articulados
    VI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Madrid 15-18 de Diciembre de 1987. [MC87]

   1986:

   Congressos en castellà

   • Martí P., Company P., y Sanchis M.
    Acoplamiento elementos Finitos-técnicas de optimización en el sistema DISSENY
    II Simposium sobre aplicaciones del Método de los Elementos Finitos en Ingeniería, Barcelona, 9-12 de junio de 1986. [MCS86]
   • Martí P., Company P. y Mas F.
    Diseño óptimo de estructuras espaciales de nudos articulados con geometría variable
    V Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Murcia, 16-19 de diciembre de 1986. [MCM86]

   1985:

   Congressos en castellà

   • Martí P., Company P., y Sanchis M.
    DISENY. Un sistema interactivo para el diseño de estructuras basado en técnicas de optimización
    IV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Madrid 18-20 de diciembre de 1985. [MCS85]

   Es pot trobar més informació sobre aquestes publicacions d'investigació, i sobre les línies d'investigació en:REGEO   PUBLICACIONS DOCENTS MES RECENTS:

   2007:

   • Company P., Vergara M. y Mondragón S.
    Dibujo industrial
    Publicacions de la Universitat Jaume I., 2007. (576 pags.) (Treball d’Informàtica I Tecnologia. Núm. 27). ISBN 978-84-8021-603-6.

   2002:

   • Piquer A.; Aleixos N., y Company P.
    Problemas de geometría constructiva
    Publicacions de la Universitat Jaume I., 2002. (457 pags.) (Treball d’Informàtica I Tecnologia. Núm. 13). ISBN 84-8021-404-X.

   1997:

   • Company P; Gomis J.M., Ferrer I. y Contero M.
    Dibujo normalizado
    Servicio de Publicaciones de la U.P.V., 1997. (312 pags.) (SPUPV 97-243). ISBN 84-7721-468-9.

   1996:

   • Company P; Martínez S. y Nieto J.
    Diseño Geométrico Básico. Problemas de Expresión Gráfica en la Ingeniería
    Servicio de Publicaciones. Universidad de Murcia, 1996, (270 pags). ISBN 84-7684-732-7.

   1993:

   • Martí P, y Company P.
    Análisis interactivo de estructuras por elementos finitos (manual de usuario)
    Secretariado de Publicaciones. Universidad de Murcia, 1993, (182 pags). ISBN 84-7684-485-9.

   1987:

   • Mira J.R., Company P., y García J.M.
    Ejercicios de Dibujo Técnico I Resueltos y Comentados
    Servicio de Publicaciones de la U.P.V., 1987. (318 pags.) (SPUPV-87.185). ISBN 84-7721-011-X.

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EM1025 - Enginyeria Gràfica Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1028 - Dibuix Industrial Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SDI121 - Treball de Disseny i Fabricació assistit per Ordinador Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI122 - Disseny Assistit per Ordinador I Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI131 - Disseny Assistit per Ordinador II Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)