UJI

Informació personal

GOMEZ-FABRA GÓMEZ, MIQUEL MARIA
 • Professor/a Col·laborador/a
 • Representant CIT
 • TC2322DD - (964 728125)
 • gomezf@uji.es
 • Ressenya Personal

  Professor col·laborador de la Universitat Jaume I, des de juliol del 2007.
  Incorporat a l'UJI, com a Professor associat de l'àrea d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria, a l'octubre del 1994, procedent de l'àrea del mateix nom de la Universitat Politècnica de València (UPV), havent estat associat  a la universitat de procedència des del curs 89-90  fins al 93-94.
  Doctor Enginyer Industrial per l'UPV, desembre del 2004.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 12:00 13:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 16:30 18:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 16:30 18:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 12:00 13:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI1012 - AV2 Dilluns 08:30 10:30 09-09-2019 16-12-2019
  DI1012 - LA4 Dilluns 16:00 19:00 23-09-2019 16-12-2019
  DI1012 - LA5 Dilluns 10:30 13:30 23-09-2019 16-12-2019
  DI1012 - TU4 Dilluns 16:00 19:00 23-09-2019 16-12-2019
  DI1012 - TU5 Dilluns 10:30 13:30 23-09-2019 16-12-2019
  EM1025 - LA2 Dimecres 14:45 17:00 11-09-2019 18-12-2019
  EM1025 - LA3 Dimecres 17:30 19:45 11-09-2019 18-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1009 - LA6 Dimarts 12:15 14:30 28-01-2020 10-03-2020
  EE1009 - LA7 Dimecres 12:45 15:00 29-01-2020 04-03-2020
  EE1009 - TE3 Dimecres 10:15 12:15 29-01-2020 04-03-2020
  EE1009 - TE5 Dilluns 13:00 15:00 27-01-2020 09-03-2020
  EM1009 - LA6 Dimarts 12:15 14:30 28-01-2020 10-03-2020
  EM1009 - LA7 Dimecres 12:45 15:00 29-01-2020 04-03-2020
  EM1009 - TE3 Dimecres 10:15 12:15 29-01-2020 04-03-2020
  EM1009 - TE5 Dilluns 13:00 15:00 27-01-2020 09-03-2020
  EQ1009 - LA6 Dimarts 12:15 14:30 28-01-2020 10-03-2020
  EQ1009 - LA7 Dimecres 12:45 15:00 29-01-2020 04-03-2020
  EQ1009 - TE3 Dimecres 10:15 12:15 29-01-2020 04-03-2020
  EQ1009 - TE5 Dilluns 13:00 15:00 27-01-2020 09-03-2020
  ET1009 - LA6 Dimarts 12:15 14:30 28-01-2020 10-03-2020
  ET1009 - LA7 Dimecres 12:45 15:00 29-01-2020 04-03-2020
  ET1009 - TE3 Dimecres 10:15 12:15 29-01-2020 04-03-2020
  ET1009 - TE5 Dilluns 13:00 15:00 27-01-2020 09-03-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  EE1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1025 - Enginyeria Gràfica Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  EQ1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria Química
  ET1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales