UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SANCHO BRU, JOAQUÍN LUIS
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del Consell de Govern
 • Director/a de departament
 • Membre del grup d'investigació BE - Grup de Biomecànica i Ergonomia
 • TC1314DD - (964 728127)
 • sancho@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8486-5113
 • Ressenya Personal

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de València en 1994. Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I de Castelló a l'any 2000, amb la tesi de títol "Model biomecànic de la mà orientat al disseny d'eines manuals".

  Inicia la seua tasca a la Universitat Jaume I de Castelló durant el curs 1995-96, dins l'Àrea d'Enginyeria Mecànica del Departament de Tecnologia. Actualment és Professor Titular d'Universitat, des de juny de 2002, i està acreditat per al cos de Catedràtics d'Universitat (Enginyeria i Arquitectura) amb data maig de 2014. Ha impartit docència en les titulacions d'Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial i en Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica, i en els graus d'Enginyeria Mecànica, Enginyeria en Tecnologies Industrials i Enginyeria Elèctrica. Així mateix, imparteix docència als màsters d'Enginyeria Industrial i de Disseny i Fabricació, i també ha participat en el Màster de Postgrau de Prevenció de Riscos Laborals, en la part d'Ergonomia.

  Ha sigut representant electe del claustre, tutor d'intercanvi i Vicedirector de l'ESTCE, encarregat de la direcció de la titulació Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica, liderant el procés de transformació de la titulació als nous graus. Actualment és Secretari del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció.

  És membre del grup de recerca de Biomecànica i Ergonomia, havent liderat projectes en les línies de Biomecànica de la mà i Biomecànica dental. La seva tasca investigadora se centra actualment en el camp de la biomecànica, fonamentalment en la cinemàtica de la mà i del peu. És autor de més de 30 publicacions internacionals indexades relacionades amb els seus temes investigació, i de més de 70 comunicacions en congressos. Va realitzar una estada de recerca predoctoral al PW Brand Biomech Lab, ( LA, EUA) per investigar en la modelització biomecànica de la mà, i una estada de postdoctoral al Rehabilitation Institute of Chicago (Northwestern University, IL, EUA), per a la qual va ser seleccionat per la Comissió Fulbright, per investigar en pròtesis de mà destres de nova generació.

  Links

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1036 - Dinàmica de Màquines i Vibracions Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SDI132 - Enginyeria Assistida per Ordinador II Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI413 - Treball de Final de Màster Professional Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SJA001 - Disseny de Màquines Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Problemas resueltos de mecánica de máquinas y estructuras
  • Víctor Roda Casanova, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, José Luis Iserte Vilar, Marta Covadonga Mora Aguilar, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, José Vicente García Ortiz, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. 2020. Autoria. Docent. ISBN 9788418432293. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Libro de Resúmenes de la VIII Reunión del Capítulo Nacional de la Sociedad Europea de Biomecánica
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, José Vicente García Ortiz, Verónica Gracia Ibáñez. 2018. Edició. Científic. ISBN 9788409066742. Castelló (Espanya). Ed. Autoeditado por Comité congreso.

  • From Robot to Human Grasping Simulation (Cognitive Systems Monographs)
  • Beatriz Elena León Pinzón, Antonio Morales Escrig, Joaquín Luis Sancho Bru. 2014. Autoria. Científic. ISBN 9783319018324. Cham (Suïssa). Ed. Springer.

  • Mantenimiento mecánico de máquinas
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 2007. Autoria. Docent. ISBN 9788480216296. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Modelo Biomecánico de la mano orientado al diseño de herramientas manuales
  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2001. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 848021323X. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Quadern de Pràctiques de l'assignatura "Mecànica i Resistència de Materials"
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. 1997. Autoria. Docent. ISBN 8480211423. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Quadern de Pràctiques de Teoria de Màquines
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. 1997. Autoria. Docent. ISBN 8480211458. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Evaluation of Hand Funcionality during Activies off Daily Living (ADL): A Review
  • Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru. Activities of Daily Living (ADL): Cultural Differences, Impacts of Disease and Long-Term Health Effects. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2015. ISBN 9781634639132. Científic.

  • Towards a realistic and self-contained biomechanical model of the hand
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Marta Covadonga Mora Aguilar, Beatriz Elena León Pinzón, Margarita Vergara Monedero, José Luis Iserte Vilar, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Morales Escrig. Theoretical Biomechanics. Croatia (Croàcia). Ed. InTech. 2011. ISBN 9789533078519. Científic.

  • Biomechanical Models of Endodontic Restorations
  • Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, José Luis Iserte Vilar. Theoretical Biomechanics. Croatia (Croàcia). Ed. InTech. 2011. ISBN 9789533078519. Científic.

  • Diagnostic and Formative E-Assessment in Engineering on Moodle-Based VLE
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru. Handbook of Research on E-Learning Standards and Interoperability. United States of America. Ed. IGI Global. 2011. ISBN 9781616927899. Científic.

  • Mejorar la metodología docente en grupos grandes: un reto en mecánica
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Marta Covadonga Mora Aguilar. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • MECAPEDIA: una enciclopèdia virtual d'Enginyeria Mecànica.
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Creació i actualització continua d’una pàgina web amb el material docent de suport per a l’estudi de les assignatures impartides en l’àrea d’Enginyeria Mecànica
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Proyecto Mecapedia: una enciclopedia virtual de ingeniería mecánica
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. XIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las enseñanzas técnicas. -. Ed. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2005. ISBN 9788496502482. Docent.

  • Design of power tools:results of a field study
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín. Human Factors in Design. Netherlands. Ed. Shaker Verlag. 2004. ISBN 9042302496. Científic.

  • Experiencia en el uso de evaluaciones continuas tipo test en una asignatura de Ingeniería Mecánica
  • Antonio Pérez González, Carlos Fenollosa Esteve, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. XII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. -. Ed. Escuela Superior de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. 2004. ISBN 8468869112. Docent.

  • An Online Teaching Tool: Tutorials of Mechanics
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. 2nd International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education. Vol II. -. Ed. Junta de Extremadura. 2003. ISBN 8496212114. Docent.

  • An Experience on Using a Web Page as Publishing Media in University Education
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. 2nd International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education. Vol II. -. Ed. Junta de Extremadura. 2003. ISBN 8496212114. Docent.

  • A Biomechanical model of the hand to assist in the design of hand tools.
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. Computer Methods in Biomachanics & Biomedical Engineering - 3. Amsterdam. Ed. CRC Press. 2001. ISBN 9056993216. Científic.

  • Mejora de la docencia en Ingeniería Mecánica mediante el uso de un paquete CAD/CAM/CAE.
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru. VIII Congreso de Innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas. 2000. -. Ed. Universidad del País Vasco. 2000. ISBN 8475854028. Docent.

  • Utilización combinada de diversas técnicas para el análisis de mecanismos en las prácticas de Teoría de Máquinas
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. II Jornadas Nacionales de Innovación en las Enseñanzas de las Ingenierías. -. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. 1996. ISBN 8488760094. Docent.

  • Propuesta de una metodología práctica para el Estudio del estado tensional de un cuerpo
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. II Jornadas Nacionales de Innovación en la enseñanzas de las Ingenierías. -. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. 1996. ISBN 8488760086. Docent.

  Ponències a congressos


  • Kinematic synergies of sollerman hand funcion test
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Alba Roda Sales, Néstor José Jarque Bou. 25th Congress of the European Society of Biomecanics (ESB 2019). Vienna (Àustria). 07-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9783903024960.

  • Suitability of using instrumented gloves to measure distal interphalangeal joints jinematics
  • Alba Roda Sales, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Vicente Bayarri Porcar, Verónica Gracia Ibáñez. 25th Congress of the European Society of Biomecanics (ESB 2019). Vienna (Àustria). 07-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9783903024960.

  • Kinematic synergies of hand graps
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Manfredo Atzori, Henning Müller, Allesandro Scano. 25th Congress of the European Society of Biomecanics (ESB 2019). Vienna (Àustria). 07-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9783903024960.

  • Validación del uso del sistema LeapMotion para el registro de los ángulos de flexión de la mano
  • Albert Mestre Vicente, Alba Roda Sales, Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castelló (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Efecto del uso de guantes instrumentados en la destreza durante la manipulación
  • Alba Roda Sales, Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castelló (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Estudio de la función de los músculos del antebrazo durante AVD
  • Néstor José Jarque Bou, Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castelló (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Sollerman Hand Function Test: estudio cinemático en base a acciones de vida diaria
  • Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Alba Roda Sales, Néstor José Jarque Bou. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Exploration of the role of forearm muscles during activities of daily living
  • Néstor José Jarque Bou, A. Adkins, V. Darhbe, Verónica Gracia Ibáñez, W. Murray, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. 27th Annual meeting of the European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC 2018). Prague (República Txeca). 24-09-2018. Científic. 2018. ISSN 0966-6362.

  • Identification of optimum spots for recording EMG by using functional principal component analysis and clustering
  • Néstor José Jarque Bou, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. 8th World Congress of Biomechanics (WCB 2018). Dublin (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Evaluation of an instrumented glove for its use in the kinematics characterisation during product manipulation
  • Alba Roda Sales, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Miguel Jiménez Benajes. 8th World Congress of Biomechanics (WCB 2018). Dublin (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Análisis de la contribución muscular en diferentes agarres
  • Néstor José Jarque Bou, Amy Adkins, Vikram Darbhe, Margarita Vergara Monedero, Wendy Murray, Joaquín Luis Sancho Bru. XL Congreso Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales. Barcelona (Espanya). 10-11-2017. Científic. 2017. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788469796283.

  • Comportamiento de pies normales y supinados en el plano frontal durante la marcha
  • Enrique Sanchis Sales, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru. XL Congreso Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales. Barcelona (Espanya). 10-11-2017. Científic. 2017. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788469796283.

  • Efecto del uso de productos adaptados en la postura del miembro superior durante actividades de la vida diaria
  • Alba Roda Sales, Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Contribuciones a la evaluación cinemática funcional de la mano
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Utilización de herramientas de estadística multivariante para clasificar las posturas de la mano
  • Margarita Vergara Monedero, Alba Roda Sales, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Verónica Gracia Ibáñez. XIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Evaluación funcional de la cinemática de la muñeca mediante el análisis de la circunsducción
  • Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Alba Roda Sales. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Distribución de la actividad muscular del antebrazo en actividades de la vida diaria
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Simulación de sinergias cinemáticas para el control intuitivo de prótesis de mano
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Néstor José Jarque Bou, Verónica Gracia Ibáñez. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Evaluation of a motion tracking model of the upper limb, including the hand
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, C. Cunha-Matos, Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, A. Buis, S. Day. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Mimicking kinematic sinergies underlying activities of daily living for rehabilitation
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Denis Mottet, Isabelle Laffont, Karima Bahkti, Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González. XXVI Congress of the International Society of Biomechanics. Brisbane (Austràlia). 23-07-2017. Científic. 2017.

  • Synergy-based characterisation of kinematics and EMG of the thumb during reaching
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, S. Wohlman, M. de Bruin, W. Murray. 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. Sevilla (Espanya). 02-07-2017. Científic. 2017.

  • Comparison of hand kinematic synergies between both hands on bimanual activities os daily living
  • Alba Roda Sales, Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. Sevilla (Espanya). 02-07-2017. Científic. 2017.

  • Feasibility of hand function assessment through kinematics reduction in different pathologies
  • Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Denis Mottet, Isabelle Laffont, Karima Bahkti. 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. Sevilla (Espanya). 02-07-2017. Científic. 2017.

  • Hand function assessment of patients with stroke through reduce kinematics analysis
  • Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Denis Mottet, Isabelle Laffont, Karina Bahkti. Engineering The Uper Limb. One Birdcage, London (Regne Unit). 12-12-2016. Científic. 2016.

  • Caracterización de la cinemática de la mano y de la actividad EMG durante AVD
  • Néstor José Jarque Bou, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. VI Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica . Badajoz (Espanya). 24-10-2016. Científic. 2016. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788469761243.

  • Aportaciones a la evaluación funcional de la mano en base a su cinemàtica
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. VI Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Badajoz (Espanya). 24-10-2016. Científic. 2016. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788469761243.

  • Coordination of foot Joints during normal gait
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Enrique Sanchis Sales, Alba Roda Sales, J. Pascual Huerta. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • Determining the position and orientation of rotation axes of interphalangeal joints from skin markers
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Alba Roda Sales, S. Mestre. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • A study about the realtionship between hand/arm anthropometry and grip/pinch strength
  • Margarita Vergara Monedero, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • Human hand synergies in activities of daily living
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • Determinación paramétrica de los ejes de rotación de las articulaciones interfalángicas de los dedos
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Alba Roda Sales, S. Mestre Vicent. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Quantifying the effect on hand posture when using adapted products for daily living activities
  • Alba Roda Sales, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Verónica Gracia Ibáñez. ESMAC 2016. Sevilla (Espanya). 26-09-2016. Científic. 2016. ISSN 0966-6362.

  • Evaluación funcional de la mano mediante reducción dimensional de su cinemática
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Componentes principales aplicados al estudio de la dinámica del pie supinado y normal durante la marcha
  • Enrique Sanchis Sales, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Alba Roda Sales, J. Pascual Herrera. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Control Simulation of 5D and cyclindrical grasping based on PCA
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru. XXV Congress of the International Society of Biomechanics (ISB 2015). Scotish Exhibition and Conference Centre (SECC), Glasgow (Regne Unit). 12-07-2015. Científic. 2015.

  • importance of Grasp Types for Personal Autonomy During Activities of Daily Living (ADL)
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. 9th Triennial Symposium of Hand and Wrist Biomechanics International Symposium (HWBI 2015). Milan, Italy. 16-06-2015. Científic. 2015.

  • Estudios de caracterización cinemática de la mano sana en actividades de la vida diaria
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Verónica Gracia Ibáñez. Libro Resumenes. V Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Madrid (Espanya). 20-11-2015. Científic. 2015. Ed. Fundación Agustín de Betancourt. ISBN 9788460947724.

  • Force sharing for different grasp types when transporting a cylinder
  • Antonio Pérez González, Javier Cepriá Bernal, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. 21st Congress of the Eropean Society of Biomechanics (ESB 2015). Prague (República Txeca). 05-07-2015. Científic. 2015. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788001057773.

  • Kinematic modelling of index MCP
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. 21st Congress of the Eropean Society of Biomechanics (ESB 2015). Prague (República Txeca). 05-07-2015. Científic. 2015. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788001057773.

  • Evaluación de la función de la mano en actividades de la vida diaria
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. XXXVII Congreso Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB 2014). Hosptial Clinico Universitario San Carlos, Madrid (Espanya). 28-11-2014. Científic. 2014.

  • Fuerza de agarre en dos tareas de manipulación con botellas
  • Javier Cepriá Bernal, Antonio Pérez González, Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru. IV Reunión del Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2014). Valencia (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014.

  • Biomechanical Behaviour of Post-restored Maxillary Premolars:A 3D FE Analysis of Post-diameter and Post-material Influence (Abstract)
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. 12th International Conference Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE 2014). Amsterdam (Països Baixos). 13-10-2014. Científic. 2014.

  • Flexion stiffness of foot joints during walking (Abstract)
  • Enrique Sanchis Sales, Joaquín Luis Sancho Bru, Alba Roda Sales, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 12th International Conference Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE 2014). Amsterdam (Països Baixos). 13-10-2014. Científic. 2014.

  • Análisis de la rigidez en las articulaciones del pie durante la marcha
  • Enrique Sanchis Sales, Joaquín Luis Sancho Bru, Alba Roda Sales, Pascual Huerta. 45 Congreso Nacional de Podología. Sevilla (Espanya). 02-10-2014. Científic. 2014.

  • Feasibility of the Intuitive Control of Hand Prostheses through Dimensional Kinematics Reduction (Abstract)
  • Joaquín Luis Sancho Bru, M. Bruin, S. Wohlman, W. Murray, Néstor José Jarque Bou. 7th World Congress of Biomechanics (WCB 2014). Boston, Massachussetts (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 06-07-2014. Científic. 2014.

  • Subject influence on the Error Prediction of Hand Grasping Postures with Artificial Neural Networks
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. 7th World Congress of Biomechanics (WCB 2014). Boston, Massachussetts (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 06-07-2014. Científic. 2014.

  • Caracterización del error en la predicción de posturas de agarre con redes neuronales artificiales (Abstract)
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Distribución de las presiones de contacto en la mano humana en el agarre de objetos cilindrícos (Abstract)
  • Antonio Pérez González, Néstor José Jarque Bou, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Factibilidad del control intruitivo de prótesis de mano diestras mediante reducción cinemática dimensional
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Néstor José Jarque Bou, W. Murray. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Estudio de la flexo-extensión combinada de las articulaciones metacarpoflángicas
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Characterization of grasp quality measures for evaluating robotic hands prehension
  • Beatriz Elena León Pinzón, Carlos Rubert Escuder, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Morales Escrig. 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2014). Hong Kong (Hong Kong). 31-05-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9781479936854.

  • Evaluation of prostethic hands prehension using grasp quality measures
  • Beatriz Elena León Pinzón, Carlos Rubert Escuder, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Morales Escrig. Intelligent Robots ans Systems (IROS), 2013 IEEE/RSJ International Conference. Tokyo (Japó). 03-11-2013. Científic. 2013. Ed. IEEE. ISBN 9781467363563.

  • Influencia del peso y diámetro del objetivo sobre la postura de agarre, mediante reducción dimensional de la cinemática de la mano
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. III Reunión del Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Barcelona (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Grasp selection for cylindrical objects (Abstract)
  • Antonio Pérez González, M. Jurado, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 19th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB 2013). Patrass (Grècia). 25-08-2013. Científic. 2013.

  • Human grasp kinematics reduction: influence of the size and weight of the grasped object (Abstract)
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Néstor José Jarque Bou, Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 19th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB 2013). Patrass (Grècia). 25-08-2013. Científic. 2013.

  • A Framework for Robot and Human Grasping Simulation
  • Beatriz Elena León Pinzón, Antonio Morales Escrig, Joaquín Luis Sancho Bru. ICRA 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Karlsruhe (Alemanya). 06-05-2013. Científic. 2013.

  • Flexotraction on endondotically treated anterior teeth: influence of post material on fracture strength
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. International Conference on Innovative Technologies,(IN-TECH 2013). Budapest (Hongria). 10-09-2013. Científic. 2013. Ed. Faculty of Engineering (University of Rijeka). ISBN 9789536326884.

  • Sensitivity analysis of the influence of cement thickness on an endodontic restoration with a 3D finite element model
  • María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. International Conference on Innovative Technologies (IN-TECH 2013). Budapest (Hongria). 10-09-2013. Científic. 2013. Ed. Faculty of Engineering (University of Rijeka). ISBN 9789536326884.

  • Influence of including periodontal ligament when modeling teeth restored with post
  • María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. 18th Congress of the European Society of Biomechanics. Lisboa (Portugal). 01-07-2012. Científic. 2012. ISSN 0021-9290.

  • Static force response of the palmar side of the human hand
  • Antonio Pérez González, M. JuradoTovar, Joaquín Luis Sancho Bru, Marta Covadonga Mora Aguilar. 18th Congress of the European Society of Biomechanics. Lisboa (Portugal). 01-07-2012. Científic. 2012. ISSN 0021-9290.

  • Robotic quality measures evaluating human grasp
  • Beatriz Elena León Pinzón, Joaquín Luis Sancho Bru, S. Rodríguez, Antonio Morales Escrig, Antonio Pérez González. 18th Congress of the European Society of Biomechanics. Lisboa (Portugal). 01-07-2012. Científic. 2012. ISSN 0021-9290.

  • Application of a modified elastic foundation contact model for simulating hand-object interaction in grasping tasks
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, M. Jurado Tovar, Marta Covadonga Mora Aguilar. 10th International Symposium. Computer Methods in Biomecahanics and Biomedical Engineering (CMBBE2012). Berlin, Germany. 07-04-2012. Científic. 2012. Ed. Arup. ISBN 9780956212153.

  • Neural Network-based prediction of hand postures for grasping simulation with a biomechanical model
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González. 10th International Symposium. Computer Methods in Biomecahanics and Biomedical Engineering (CMBBE2012). Berlin (Alemanya). 07-04-2012. Científic. 2012. Ed. Arup. ISBN 9780956212153.

  • Indicadores de la calidad del agarre humano: rangos de variabilidad y análisis de sensibilidad
  • Beatriz Elena León Pinzón, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Morales Escrig, Antonio Pérez González. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Desarrollo geométrico y validación de un modelo biomecánico 3D de un incisivo restaurado con perno intrarradicular
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. II Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2012). Sevilla (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. ISBN 9788415687788.

  • Fuerzas de contacto entre mano y objeto en el agarre cilíndrico: comparación de dos técnicas de medición
  • Antonio Pérez González, M. Jurado Tovar, Joaquín Luis Sancho Bru. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Fuerza de contacto entre mano y mango en el transporte de peso
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, C. Laviña Mora, Verónica Gracia Ibáñez, Antonio Pérez González. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Medición del movimiento de todos los segmentos de la mano mediante videogrametría
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Néstor José Jarque Bou, Marta Covadonga Mora Aguilar, Antonio Pérez González. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Caracterización experimental de la cinemática del agarre humano: influencia del grosor y peso del objeto agarrado (Abstract)
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Néstor José Jarque Bou, María Carmen González Lluch. II Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2012). Sevilla (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. ISBN 9788415687788.

  • Influencia de la Evaluación No Presencial en la Mejora de los Resultados de Aprendizaje de la Asignatura Mecánica para Ingenieros
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Diseño de Prácticas de Laboratorio para la asignatura de Mecánica para Ingenieros
  • José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Marta Covadonga Mora Aguilar. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Protocolo de Calibración para guante instrumentado en la caracterización cinemática del agarre humano
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González, B. Porcar. X Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Oporto (Portugal). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9789899627628.

  • Contribución al diseño óptimo de pernos intrarradiculares dentarios
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. I Reunión del Capítulo Nacional Español de la SOCIEDAD EUROPEA DE BIOMECÁNICA. Zaragoza (Espanya). 10-11-2011. Científic. 2011. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788493951696.

  • Modelo de la mano para la evaluación de agarres
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Marta Covadonga Mora Aguilar, Beatriz Elena León Pinzón, Antonio Pérez González, José Luis Iserte Vilar. X Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica CIBIM10. Oporto (Portugal). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9789899627628.

  • Influence of post material and length on endodontically treated incisors with a considerably bone loss
  • María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Barjau Escribano A., Forner Navarro L.. 5th biennial meeting of the European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) & 6th international congress of the Society of Restorative Dentistry. Estambul, Turquía. 13-10-2011. Científic. 2011. ISSN 1432-6981.

  • Modelo biomecánico de la mano orientado al agarre de objetos
  • Beatriz Elena León Pinzón, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Morales Escrig, Antonio Pérez González. I Reunión del Capítulo nacional Español de la SOCIEDAD EUROPEA DE BIOMECÁNICA. Zaragoza (Espanya). 10-11-2011. Científic. 2011. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788493951696.

  • Caracterización experimental de la biomecánica del agarre humano: manipulación de botellas
  • Antonio Pérez González, Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar, Margarita Vergara Monedero, Porcar B.. X Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM10). Porto (Portugal). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9789899627628.

  • A Kansei Engineering Study Applied to Hammers
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Salvador Mondragón Donés. The Proceedings of The Kansei Engineering and Emotion Research International Conference 2010. Paris. 02-03-2010. Científic. 2010. Ed. Arts et Métiers Paris Tech; Japan Society of Kansei Engineering (JSKE). ISBN 9784990510404.

  • Fem an Statistical Analysis for Studing the Optimal Desgin of Endodontic Posts
  • Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, José Luis Iserte Vilar. 9th International Symposium Computer in Biomedical Engineering ( CMBBE2010). Valencia (Espanya). 24-02-2010. Científic. 2010. Ed. Arup. ISBN 9780956212139.

  • Using fatigue analyses from fea to study the biomechanics of restored teeth with intraradicular posts
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch. Applied Simulation and Modelling. Palma de Mallorca, Spain. 07-09-2009. Científic. 2009. Ed. ACTA Press. ISBN 9780889868083.

  • Alternatives for evaluation in overcrowded groups: the e-assessment
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar. International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Spain). 09-03-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Effect of the material of the prefabricated post on restored premolars
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Barjau-Escribano, Antonio Pérez González, Forner-Navarro. I International Conference on Biodental Engineering. Porto (Portugal). 26-06-2009. Científic. 2009. Ed. CRC Press. ISBN 9780415573948.

  • Pernos intrarradiculares dentarios: efectos de la conicidad en la resistencia de dientes restaurados
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch. IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENERÍA MECÁNICA. Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias). 17-11-2009. Científic. 2009. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9788469285169.

  • Influencia del mallado en la simulación por elementos finitos de un diente incisivo central maxilar restaurado endodónticamente
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENERÍA MECÁNICA. Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias). 17-11-2009. Científic. 2009. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9788469285169.

  • Acciones para facilitar la consecución del título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica para estudiantes que compatibilizan los estudios con el trabajo y casos especiales
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Joaquín Luis Sancho Bru, Marta Covadonga Mora Aguilar, A. Almela. V Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación. Lleida. 02-07-2008. Docent. 2008. Ed. Congreso Internacional de Docencia e Innovación (CIDUI). ISBN 9788484582793.

  • Estudio de la dedicación del alumnado al aprendizaje de las asignaturas de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Gallardo Izquierdo. V Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación. Lleida (Espanya). 02-07-2008. Docent. 2008. Ed. Congreso Internacional de Docencia e Innovación (CIDUI). ISBN 9788484582793.

  • Máquina para la automatización de la fabricación de probetas de hormigón fresco para el control de calidad en la construcción
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Roberto Sanchis Llopis. XVII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Oviedo. 14-02-2008. Científic. 2008. ISSN 0212-5072.

  • Ferrule effect on teeth restored with prefabricated posts
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, A.Barjau-Escribano, L.Forner-Navarro. 8th International Symposium on COmputer Methods in Biomechanics and Engineering CMBBE2008. Porto, POrtugal. 27-02-2008. Científic. 2008. Ed. Arup. ISBN 9780956212108.

  • The challenge of improving teaching methodologies in overcrowded groups: experiences in basic mechanics
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, José Luis Iserte Vilar. International technology, Education and development conference - INTED 2008. Valencia. 03-03-2005. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Applying New Educational Methodologies in Overcrowded Groups: Experiences in Basic Mechanics
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar. Conference International Association of Technology, Education and Development. València. 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. InTech. ISBN 9789533070117.

  • USER PROFILE DIFFERENCES IN SEMANTIC DESIGN. APPLICATION TO HAND TOOLS
  • Margarita Vergara Monedero, Salvador Mondragón Donés, Joaquín Luis Sancho Bru, Pedro Pablo Company Calleja, Antonio Pérez González. International Conference on Engineering Design. ICED´07. Paris. 28-08-2007. Científic. 2007.

  • Effect of crown material on teeth restored with prefabricated glass fibre posts: stress distribution
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, A. Barjau Escribano, Antonio Pérez González, L. Forner Navarro. Proceedings of the fifth Iasted International Conference - BIOMEDICAL ENGINEERING-. Austria. 14-02-2007. Científic. 2007. Ed. ACTA Press. ISBN 9780889866485.

  • Efecto de la pérdida parcial de adhesión en la distribución de tensiones y resistencia de dientes endoconciados con postes cilíndricos
  • Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 8º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Cusco (Perú). 23-10-2007. Científic. 2007. Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú (Fondo Editorial). ISBN 9789972288531.

  • Aplicacion de la Semantica de productos al diseño de herramientas manuales. Estudio piloto para la selección de semanticos en martillos
  • Margarita Vergara Monedero, Salvador Mondragón Donés, Joaquín Luis Sancho Bru, Pedro Pablo Company Calleja, Antonio Pérez González. X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia ( España). 13-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497059875.

  • EFFECT OF CROWN MATERIAL OF TEETH RESTORED WITH PREFABRICATED STAINLESS STEEL POSTS: STRESS DISTRIBUTION
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, A. Barjau Escribano, L. Forner Navarro. 7th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. (250) (França). 22-03-2006. Científic. 2006. Ed. First Numerics Limited. ISBN 095496702X.

  • BIOMECHANICAL COMPARISON OF TWO TENDON TRANSFERS FOR HAND FUNCTION RESTORATION IN A HAND UNDER ULNAR PALSY PATHOLOGY
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, D.J. Giurintano, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Francisco Tomas Sánchez Marín. 7th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. (250) (França). 22-03-2006. Científic. 2006. Ed. First Numerics Limited. ISBN 095496702X.

  • COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS FOR SURFACE INTERSECTION APPLIED TO CONTACT MODELING IN BIOMECHANICAL SIMULATION
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Francisco Tomas Sánchez Marín, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 7th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. (250) (França). 22-03-2006. Científic. 2006. Ed. First Numerics Limited. ISBN 095496702X.

  • A Virtual Tool For The clinical Planning Of The Ulnar Palsy Treatment
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, DJ Giurintano, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. ISB XXth Congress - ASB 29th Annual Meeting. Cleveland, Ohio ( EE. UU). 31-07-2005. Científic. 2005.

  • Effect Of The Prefabricated Metallic Post Length On Restored Teeth: Fracture Strength And Stress Disttribution
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, A. Barjau-Escribano, L. Forner-Navarro. ISB XXth Congress- ASB 29th Annual Meeting. Cleveland, Ohio ( EE. UU). 31-07-2005. Científic. 2005.

  • Creación y actualización continua de una página web con el material docente de apoyo para el estudio de las asignaturas impartidas en el área de Ingeniería Mecánica
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Francisco Tomas Sánchez Marín, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Proyecto MECAPEDIA: Una enciclopedia virtual de Ingeniería Mecánica
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, P. Rodríguez, Carlos Fenollosa Esteve. XIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Maspalomas (Gran Canaria). 21-09-2005. Científic. 2005. ISBN 8496502473.

  • Post Dimension Effect: Stress Distribution Pattern in Teeth Restored with Glass Fiber Prefabricated Posts
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, Amaya Barjau Escribano, Antonio Pérez González, Leopoldo Forner Navarro. Third IASTED International Conference on Biomechanics. Benidorm, España. 07-09-2005. Científic. 2005. Ed. ACTA Press. ISBN 0889865345.

  • Contact and Friction Modelling for a 3DModel of the Knee
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Margarita Vergara Monedero. 6th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering.. Madrid. 25-02-2004. Científic. 2004. Ed. First Numerics Limited. ISBN 0954967003.

  • Biomechanics and Ergonomics Applied to Product Design and Medical Planning
  • Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. Bionet Event. internet. 01-06-2002. Científic. 2002.

  • A Global Knee Model for Prosthesis Design and Implantation
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Francisco Tomas Sánchez Marín, M Comín. Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering-4. Wales (Regne Unit). 01-01-2002. Científic. 2002. Ed. University of Wales College of Medicine. ISBN 1903847095.

  • La concurrencia competitiva como herramienta de motivación en asignaturas tecnológicas básicas
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. X Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Valencia. 03-07-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497052072.

  • Conocimientos físico-matemáticos de los alumnos que empiezan Mecánica y Teoría de Máquinas. Comparación entre Ingeniería Tecnica Mecánica e Ingeniería Industrial
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru. X Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Valencia (Espanya). 03-07-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497052072.

  • Análisis estático de resistencia de aditamentos de composite en implantes protésicos dentales
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, G. Cabanes, Antonio Pérez González, L. Forner, MC Llena, Joaquín Luis Sancho Bru. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cadiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • Metodología de experimentación y análisis aplicada al diseño mecánico de radiadores para maquinaria de obras públicas
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, L. Ordoñez Bernat, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cadiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • Influencia de la longitud del perno estético en las fracturas radiculares
  • Joaquín Luis Sancho Bru, A Barajau, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, L. Forner, Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cadiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • In vitro study of the influence of illumination technology, power illumination and polimerization time of dental composite
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, G Cabanes Gumbau, Forner Navarro, Antonio Pérez González, M.C Llena Puy, Joaquín Luis Sancho Bru. Fifth International Symposium on Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering. Rome (Italy). 31-10-2001. Científic. 2002. Ed. University of Wales College of Medicine. ISBN 1903847095.

  • Modelling the MCP joint in a biomechanical model of the index finger
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Valero-Cuevas, Antonio Pérez González, D Giurintano, Margarita Vergara Monedero, Francisco Tomas Sánchez Marín. Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering-4. Wales (Regne Unit). 01-01-2002. Científic. 2002. Ed. University of Wales College of Medicine. ISBN 1903847095.

  • Modelado del contacto en un modelo tridimensional de la rodilla humana
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Margarita Vergara Monedero. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cadiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • Análisis del ruido y de las vibraciones mano-brazo trasmitidas por herramientas motorizadas
  • Margarita Vergara Monedero, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, A. Melia de Alba, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cadiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • In vitro kinematic evaluation of knee prostheses
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Manuel Salmeron Sánchez, M.Comín, J. Prat, J.L. Peris. XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics. Zurich, Switzerland. 08-07-2001. Científic. 2001.

  • Study of the cylinder grip using a bimechanical model of the hand
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Manuel Salmeron Sánchez. XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics. Zurich, Switzerland. 08-07-2001. Científic. 2001.

  • Predicting maximal force capabilities with a biomechanical model of the hand
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Manuel Salmeron Sánchez. 12 th Conference of the European Society of Biomechanics. Dublin. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Royal Academy of Medicine in Ireland. ISBN 0953880907.

  • About friction in a quasi-static model of prosthethic Knee
  • Manuel Salmeron Sánchez, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, l. Blankevoort, M. Comín, J. Prat. 12 th Conference of the European Society of Biomechanics. Dublin. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Royal Academy of Medicine in Ireland. ISBN 0953880907.

  • Análisis de la influencia de defectos geométricos en los anillos de un rodamiento en la generación de vibraciones, orientado a la asignación de tolerancias de fabricación.
  • Julio Serrano Mira, Joaquín Luis Sancho Bru. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Madrid. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0212-5072.

  • Influencia de la Modelización del contacto articular en un modelo biomecánico de la rodilla.
  • Manuel Salmeron Sánchez, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Madrid. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0212-5072.

  • Modelo biomecánico de la mano. Aplicación al diseño de mangos de destornilladores y alicates
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Madrid. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0212-5072.

  • Mejora de la docencia en Ingeniería Mecánica mediante el uso de un paquete CAD/CAM/CAE.
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Manuel Salmeron Sánchez. VIII Congreso de Innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas. 2000.. Gipuzkoa. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 8475854028.

  • Visualizing and modelling the extensor hood mechanism of the finger
  • Joaquín Luis Sancho Bru. Proceedings of the 1999 Bioengineering Conference. University of Iowa. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. University of Iowa. ISBN 9780791816110.

  • Medición de la postura de la mano a partir de imágenes fotográficas.
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. XI Congreso Internacional de Ingenieria Gráfica.. Pamplona. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad Pública de Navarra; Universidad de La Rioja. ISBN 8469904744.

  • Measuring the hand posture from digital photographic images. Application to the study of the tip-pinch precision grip
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. 11th ADM International Conference on Design Tools and Methods in Industrial Engineering. Palermo (Itàlia). 01-12-1999. Científic. 1999. Ed. Associazione Nazionale Disegno di Macchine (ADM). ISBN 8890008199.

  • Evaluación del diseño de destornilladores y alicates desde el punto de vista ergonómico.
  • Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. Anales XIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Terrasa. 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0212-5072.

  • Verificación estática y dinámica del diseño de la unidad de calibración del instrumento IBIS del satélite INTEGRAL utilizando la técnica de los elementos finitos.
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. Anales XIII Congreso Nacional de Ingenieria Mecánica. Terrasa. 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0212-5072.

  • Modelo biomecánico de los dedos pulgar e índice. Aplicación al estudio del agarre de precisión tipo pinza.
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. Anales XIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Terrasa. 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0212-5072.

  • Diseño ergonómico de herramientas manuales: resultados de un estudio de campo
  • Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. Actas del XIII Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Vol. II.. Sevilla (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 8488783302.

  • Proceso de Validación del Código Scale 4.3
  • Joaquín Luis Sancho Bru. XXIII Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española. Madrid. 01-09-1997. Científic. 1997. ISSN 1137-2885.

  • Criterios para el desarrollo de un modelo biomecánico de la mano para la evaluación de herramientas manuales
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. Actas del XIII Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Vol. II.. Sevilla (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 8488783302.

  • Metodología para la evaluación de herramientas manuales desde el punto de vista ergonómico y biomecánico
  • Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. Actas del XIII Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Vol. II.. Sevilla (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 8488783302.

  • Utilización combinada de diversas técnicas para el análisis de mecanismos en las prácticas de Teoría de Máquinas
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. II Jornadas Nacionales de Innovación en las Enseñanzas de las Ingenierías. Universidad Politécnica de Madrid. 03-12-1996. Científic. 1996. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 8488760094.

  • Propuesta de una metodología práctica para el Estudio del estado tensional de un cuerpo
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. II Jornadas Nacionales de Innovación en la enseñanzas de las Ingenierías. Madrid. 03-12-1996. Científic. 1996. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 8488760086.

  Comités de congresos


  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Verónica Gracia Ibáñez, José Vicente García Ortiz, María Jesús Agost Torres, Alba Roda Sales, Néstor José Jarque Bou, Immaculada Llop Harillo. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic.

  • José Vicente Abellán Nebot, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic.

  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, José Luis Iserte Vilar, Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2021 EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2021 ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2020 SENSORS.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2020 MECHANISM AND MACHINE THEORY.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2020 JOURNAL OF BIOMECHANICS.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2019 SENSORS.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2019 PLOS ONE.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2018 IEEE TRANSACTIONS ON HUMAN-MACHINE SYSTEMS.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2018 COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2017 MECHANISM AND MACHINE THEORY.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2016 COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2016 JOURNAL OF BIOMECHANICS.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2016 JOURNAL OF RESEARCH UPDATES IN POLYMER SCIENCE.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2016 MECHANISM AND MACHINE THEORY.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2016 JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2016 AIN SHAMS ENGINEERING JOURNAL.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2014 ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2011 ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2010 ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2010 COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2008 ERGONOMICS.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2007 MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2007 ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2007 JOURNAL OF BIOMECHANICS.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2006 JOURNAL OF BIOMECHANICS.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2006 JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2005 JOURNAL OF BIOMECHANICS.

  • Joaquín Luis Sancho Bru. 2003 JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME.

  Apunts docents


  • Diseño de máquinas. Cuaderno de prácticas
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 2001. Ref. CS-332-2001. Universitat Jaume I.

  • Dinámica. Vibraciones. Cuaderno de prácticas
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 2001. Ref. CS-331-2001. Universitat Jaume I.