Josep Forner Escrig

Josep Forner Escrig

Personal investigador postdoctoral (Programa Pla estatal)
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Mecànica de Fluids
On pots trobar-me?
NA2310DL - (964 387474)