UJI

Informació personal

NEBOT ANDRES, LAURA
 • Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal)
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Becari/ària FPU del Ministeri
 • Ingeniería Térmica
 • TC2341DD - (964 728133)
 • UB1032SD - (964 387610)
 • lnebot@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Laura Nebot Andres


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 11:30 12:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 09:30 10:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Laura Nebot Andres


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1022 - LA1 Dimecres 17:15 19:45 06-11-2019 11-12-2019
  EM1022 - LA2 Dimecres 14:45 17:15 13-11-2019 18-12-2019
  EM1022 - LA3 Dimecres 14:45 17:15 11-12-2019 11-12-2019
  EM1022 - LA3 Dimecres 14:46 17:15 06-11-2019 06-11-2019
  EM1022 - PR1 Divendres 10:30 11:00 13-09-2019 20-12-2019
  EM1022 - PR2 Divendres 11:00 11:30 13-09-2019 20-12-2019
  EM1022 - TE1 Divendres 09:00 10:30 13-09-2019 20-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1022 - LA1 Dimarts 17:30 20:00 11-02-2020 28-04-2020
  EM1022 - LA2 Dimarts 17:30 20:00 18-02-2020 12-05-2020
  EM1022 - LA3 Dimarts 17:30 20:00 25-02-2020 19-05-2020
  EM1022 - PR1 Dilluns 13:30 14:30 27-01-2020 27-04-2020
  EM1022 - PR2 Dimecres 13:30 14:30 29-01-2020 06-05-2020
  EM1022 - TE1 Dilluns 12:30 13:30 27-01-2020 18-05-2020
  EM1022 - TE1 Dimecres 11:30 13:30 29-01-2020 13-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques Grau en Enginyeria Mecànica