UJI

Informació personal

AGOST TORRES, MARÍA JESÚS
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Tutor/a pràctiques externes extracurriculars internacionals
 • Membre del grup d'investigació BE - Grup de Biomecànica i Ergonomia
 • Membre del grup d'investigació Disseny Assistit per Ordinador
 • TC2313DD - (964 728116)
 • magost@uji.es
 • Ressenya Personal

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de València en 2000 i Doctora Enginyera Industrial per la Universitat Jaume I de Castelló en 2011, després de la defensa de la tesi doctoral titulada “Millores en la gestió col·laborativa de la cadena de disseny ceràmica. Incorporació de les impressions subjectives del client”.


  Inicia la seua carrera professional exercint durant dos anys com a enginyera industrial en una empresa privada de consultoria i enginyeria. L'any 2003 s'incorpora a la Universitat Jaume I a través de beques de col·laboració de tercer cicle, mentre inicia els estudis de doctorat. Des de l'any 2006 imparteix docència en el departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció (àrea d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria). Actualment és professora Contratada Doctora en aquesta àrea.


  És responsable de l'assignatura d'Ergonomia, tant en l'anterior titulació de la ITDI com en el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, i imparteix també docència en Expressió Gràfica en els graus d'Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Tecnologies Industrials i Enginyeria Química. També ha participat en l'assignatura optativa de Disseny Emocional, del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

   


  És membre dels grups de recerca de Disseny Assistit per Ordinador i de Biomecànica i Ergonomia, sent alguns dels seus principals interessos la qualitat en modelatge CAD, el disseny afectiu i emocional i la gestió dels processos de disseny i desenvolupament, temes en els quals té diferents publicacions en revistes científiques indexades i comunicacions en congressos internacionals. En 2013 va realitzar una estada de recerca en la unitat LabDesign del  Instituto InterUniversitario de Investigación en Bioingeniería y Tecnología orientada al Ser humano (I3BH).

   

  Investigació

   http://be.uji.es/

   http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=274


  Horari Actual


  Horari de tutories de María Jesús Agost Torres


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:15 12:00 28-09-2020 03-02-2021
  Dimecres 10:45 12:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:15 12:00 04-02-2021 31-07-2021
  Dimecres 10:45 12:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Jesús Agost Torres


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI1023 - AV1 Dilluns 08:30 10:30 28-09-2020 18-01-2021
  DI1023 - LA1 Dimarts 12:31 15:00 27-10-2020 27-10-2020
  DI1023 - LA1 Dimarts 12:30 15:00 20-10-2020 01-12-2020
  DI1023 - LA3 Dijous 12:30 15:00 22-10-2020 03-12-2020
  DI1023 - LA3 Dijous 12:31 15:00 29-10-2020 29-10-2020
  DI1023 - LA5 Dilluns 14:01 16:30 26-10-2020 26-10-2020
  DI1023 - LA5 Dilluns 14:00 16:30 19-10-2020 30-11-2020
  DI1023 - LA7 Dijous 10:01 12:30 29-10-2020 29-10-2020
  DI1023 - LA7 Dijous 10:00 12:30 22-10-2020 03-12-2020
  DI1023 - PR1 Dilluns 11:45 13:15 02-11-2020 30-11-2020
  DI1023 - PR2 Dimecres 09:00 10:30 04-11-2020 02-12-2020
  DI1023 - SE1 Dimarts 12:30 15:00 24-11-2020 12-01-2021
  DI1023 - SE3 Dijous 12:30 15:00 26-11-2020 14-01-2021
  DI1023 - SE5 Dilluns 14:00 16:30 23-11-2020 11-01-2021
  DI1023 - SE7 Dijous 10:00 12:30 26-11-2020 14-01-2021
  DI1023 - TE1 Dilluns 11:45 13:15 28-09-2020 11-01-2021
  DI1023 - TE1 Dimecres 09:00 10:30 30-09-2020 23-12-2020
  DI1023 - TU1 Dimarts 12:30 15:00 20-10-2020 01-12-2020
  DI1023 - TU1 Dimarts 12:31 15:00 27-10-2020 22-12-2020
  DI1023 - TU3 Dijous 12:31 15:00 29-10-2020 17-12-2020
  DI1023 - TU3 Dijous 12:30 15:00 22-10-2020 03-12-2020
  DI1023 - TU5 Dilluns 14:00 16:30 19-10-2020 30-11-2020
  DI1023 - TU5 Dilluns 14:01 16:30 26-10-2020 14-12-2020
  DI1023 - TU7 Dijous 10:00 12:30 22-10-2020 03-12-2020
  DI1023 - TU7 Dijous 10:01 12:30 29-10-2020 17-12-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EQ1009 - LA15 Dimecres 11:00 13:15 10-02-2021 26-05-2021
  EQ1009 - LA16 Dimecres 08:30 10:45 10-02-2021 26-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1023 - Ergonomia Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  DI1047 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  EQ1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria Química
  SDI311 - Treball de Disseny Mecànic i Seguretat de Maquinària Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI314 - Seguretat i Ergonomia de Màquines Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)