UJI

Informació personal

AGOST TORRES, MARÍA JESÚS
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Tutor/a pràctiques externes extracurriculars internacionals
 • TC2313DD - (964 728116)
 • magost@uji.es
 • Ressenya Personal

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de València en 2000 i Doctora Enginyera Industrial per la Universitat Jaume I de Castelló en 2011, després de la defensa de la tesi doctoral titulada “Millores en la gestió col·laborativa de la cadena de disseny ceràmica. Incorporació de les impressions subjectives del client”.


  Inicia la seua carrera professional exercint durant dos anys com a enginyera industrial en una empresa privada de consultoria i enginyeria. L'any 2003 s'incorpora a la Universitat Jaume I a través de beques de col·laboració de tercer cicle, mentre inicia els estudis de doctorat. Des de l'any 2006 imparteix docència en el departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció (àrea d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria). Actualment és professora Contratada Doctora en aquesta àrea.


  És responsable de l'assignatura d'Ergonomia, tant en l'anterior titulació de la ITDI com en el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, i imparteix també docència en Expressió Gràfica en els graus d'Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Tecnologies Industrials i Enginyeria Química. També ha participat en l'assignatura optativa de Disseny Emocional, del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

   


  És membre dels grups de recerca de Disseny Assistit per Ordinador i de Biomecànica i Ergonomia, sent alguns dels seus principals interessos la qualitat en modelatge CAD, el disseny afectiu i emocional i la gestió dels processos de disseny i desenvolupament, temes en els quals té diferents publicacions en revistes científiques indexades i comunicacions en congressos internacionals. En 2013 va realitzar una estada de recerca en la unitat LabDesign del  Instituto InterUniversitario de Investigación en Bioingeniería y Tecnología orientada al Ser humano (I3BH).

   

  Investigació

   http://be.uji.es/

   http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=274


  Horari Actual


  Horari de tutories de María Jesús Agost Torres


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 09:15 12:15 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:15 12:15 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Jesús Agost Torres


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI1023 - AV1 Dilluns 08:30 10:30 09-09-2019 16-12-2019
  DI1023 - LA1 Dimarts 12:31 15:00 01-10-2019 01-10-2019
  DI1023 - LA1 Dimarts 12:30 15:00 24-09-2019 29-10-2019
  DI1023 - LA3 Dijous 12:30 15:00 03-10-2019 31-10-2019
  DI1023 - LA3 Dijous 12:31 15:00 10-10-2019 10-10-2019
  DI1023 - LA5 Dilluns 14:01 16:30 30-09-2019 30-09-2019
  DI1023 - LA5 Dilluns 14:00 16:30 23-09-2019 28-10-2019
  DI1023 - LA7 Dijous 10:00 12:30 03-10-2019 31-10-2019
  DI1023 - LA7 Dijous 10:01 12:30 10-10-2019 10-10-2019
  DI1023 - PR1 Dilluns 11:45 13:15 14-10-2019 11-11-2019
  DI1023 - PR2 Dimecres 09:00 10:30 16-10-2019 13-11-2019
  DI1023 - SE1 Dimarts 12:30 15:00 05-11-2019 03-12-2019
  DI1023 - SE3 Dijous 12:30 15:00 07-11-2019 05-12-2019
  DI1023 - SE5 Dilluns 14:00 16:30 04-11-2019 02-12-2019
  DI1023 - SE7 Dijous 10:00 12:30 07-11-2019 05-12-2019
  DI1023 - TE1 Dilluns 11:45 13:15 09-09-2019 09-12-2019
  DI1023 - TE1 Dimecres 09:00 10:30 11-09-2019 11-12-2019
  DI1023 - TU1 Dimarts 12:31 15:00 01-10-2019 19-11-2019
  DI1023 - TU1 Dimarts 12:30 15:00 24-09-2019 29-10-2019
  DI1023 - TU3 Dijous 12:31 15:00 10-10-2019 21-11-2019
  DI1023 - TU3 Dijous 12:30 15:00 03-10-2019 31-10-2019
  DI1023 - TU5 Dilluns 14:00 16:30 23-09-2019 28-10-2019
  DI1023 - TU5 Dilluns 14:01 16:30 30-09-2019 18-11-2019
  DI1023 - TU7 Dijous 10:01 12:29 10-10-2019 21-11-2019
  DI1023 - TU7 Dijous 10:00 12:30 26-09-2019 31-10-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1009 - LA10 Dijous 12:45 15:00 23-01-2020 14-05-2020
  EE1009 - LA3 Divendres 12:00 14:15 24-01-2020 22-05-2020
  EE1009 - TE4 Divendres 09:15 11:30 24-01-2020 22-05-2020
  EM1009 - LA10 Dijous 12:45 15:00 23-01-2020 14-05-2020
  EM1009 - LA3 Divendres 12:00 14:15 24-01-2020 22-05-2020
  EM1009 - TE4 Divendres 09:15 11:30 24-01-2020 22-05-2020
  EQ1009 - LA10 Dijous 12:45 15:00 23-01-2020 14-05-2020
  EQ1009 - LA3 Divendres 12:00 14:15 24-01-2020 22-05-2020
  EQ1009 - TE4 Divendres 09:15 11:30 24-01-2020 22-05-2020
  ET1009 - LA10 Dijous 12:45 15:00 23-01-2020 14-05-2020
  ET1009 - LA3 Divendres 12:00 14:15 24-01-2020 22-05-2020
  ET1009 - TE4 Divendres 09:15 11:30 24-01-2020 22-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1023 - Ergonomia Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  DI1047 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  EE1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria Química
  ET1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials