UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

AGOST TORRES, MARÍA JESÚS
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Membre del grup d'investigació BE - Grup de Biomecànica i Ergonomia
 • TC2313DD - (964 728116)
 • magost@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7870-3780
 • Ressenya Personal

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de València en 2000 i Doctora Enginyera Industrial per la Universitat Jaume I de Castelló en 2011, després de la defensa de la tesi doctoral titulada “Millores en la gestió col·laborativa de la cadena de disseny ceràmica. Incorporació de les impressions subjectives del client”.


  Inicia la seua carrera professional exercint durant dos anys com a enginyera industrial en una empresa privada de consultoria i enginyeria. L'any 2003 s'incorpora a la Universitat Jaume I a través de beques de col·laboració de tercer cicle, mentre inicia els estudis de doctorat. Des de l'any 2006 imparteix docència en el departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció (àrea d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria). Actualment és professora Contratada Doctora en aquesta àrea.


  És responsable de l'assignatura d'Ergonomia, tant en l'anterior titulació de la ITDI com en el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, i imparteix també docència en Expressió Gràfica en els graus d'Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Tecnologies Industrials i Enginyeria Química. També ha participat en l'assignatura optativa de Disseny Emocional, del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

   


  És membre dels grups de recerca de Disseny Assistit per Ordinador i de Biomecànica i Ergonomia, sent alguns dels seus principals interessos la qualitat en modelatge CAD, el disseny afectiu i emocional i la gestió dels processos de disseny i desenvolupament, temes en els quals té diferents publicacions en revistes científiques indexades i comunicacions en congressos internacionals. En 2013 va realitzar una estada de recerca en la unitat LabDesign del  Instituto InterUniversitario de Investigación en Bioingeniería y Tecnología orientada al Ser humano (I3BH).

   

  Investigació

   http://be.uji.es/

   http://ujiapps.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=274


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1023 - Ergonomia Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  DI1047 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  EQ1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria Química
  SDI311 - Treball de Disseny Mecànic i Seguretat de Maquinària Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI314 - Seguretat i Ergonomia de Màquines Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)