UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

REDONDO DE PRADO, MARÍA ÁNGEL
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • TC2340DD - (964 728921)
 • deprado@uji.es

 • Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1029 - Sistemes Mecànics Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  DI2013 - Mecànica i Resistència de Materials Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)
  EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SDI311 - Treball de Disseny Mecànic i Seguretat de Maquinària Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI314 - Seguretat i Ergonomia de Màquines Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)