UJI

Informació personal

DOLZ LUCÍA, MARÍA CELERINA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • TC2340DD - (964 728921)
 • mdolz@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de María Celerina Dolz Lucía


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 17:30 19:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 19:00 21:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Celerina Dolz Lucía


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1012 - LA6 Divendres 15:30 17:30 25-10-2019 20-12-2019
  EE1012 - LA6 Divendres 15:31 17:30 11-10-2019 29-11-2019
  EE1012 - LA8 Dilluns 19:01 21:00 21-10-2019 09-12-2019
  EE1012 - LA8 Dilluns 19:00 21:00 07-10-2019 25-11-2019
  EM1012 - LA6 Divendres 15:30 17:30 25-10-2019 20-12-2019
  EM1012 - LA6 Divendres 15:31 17:30 11-10-2019 29-11-2019
  EM1012 - LA8 Dilluns 19:00 21:00 07-10-2019 25-11-2019
  EM1012 - LA8 Dilluns 19:01 21:00 21-10-2019 09-12-2019
  ET1012 - LA6 Divendres 15:30 17:30 25-10-2019 20-12-2019
  ET1012 - LA6 Divendres 15:31 17:30 11-10-2019 29-11-2019
  ET1012 - LA8 Dilluns 19:00 21:00 07-10-2019 25-11-2019
  ET1012 - LA8 Dilluns 19:01 21:00 21-10-2019 09-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1020 - LA5 Divendres 18:01 20:00 07-02-2020 08-05-2020
  EE1020 - LA5 Divendres 18:00 20:00 21-02-2020 03-04-2020
  EE1020 - LA6 Divendres 18:01 20:00 14-02-2020 15-05-2020
  EE1020 - LA6 Divendres 18:00 20:00 06-03-2020 24-04-2020
  EE1020 - PR4 Divendres 17:00 18:00 31-01-2020 08-05-2020
  EE1020 - PR5 Dimarts 17:00 18:00 04-02-2020 28-04-2020
  EE1020 - TE3 Dimarts 18:00 19:00 28-01-2020 19-05-2020
  EE1020 - TE3 Divendres 14:45 16:45 31-01-2020 15-05-2020
  EM1020 - LA5 Divendres 18:01 20:00 07-02-2020 08-05-2020
  EM1020 - LA5 Divendres 18:00 20:00 21-02-2020 03-04-2020
  EM1020 - LA6 Divendres 18:01 20:00 14-02-2020 15-05-2020
  EM1020 - LA6 Divendres 18:00 20:00 06-03-2020 24-04-2020
  EM1020 - PR4 Divendres 17:00 18:00 31-01-2020 08-05-2020
  EM1020 - PR5 Dimarts 17:00 18:00 04-02-2020 28-04-2020
  EM1020 - TE3 Dimarts 18:00 19:00 28-01-2020 19-05-2020
  EM1020 - TE3 Divendres 14:45 16:45 31-01-2020 15-05-2020
  ET1020 - LA5 Divendres 18:01 20:00 07-02-2020 08-05-2020
  ET1020 - LA5 Divendres 18:00 20:00 21-02-2020 03-04-2020
  ET1020 - LA6 Divendres 18:01 20:00 14-02-2020 15-05-2020
  ET1020 - LA6 Divendres 18:00 20:00 06-03-2020 24-04-2020
  ET1020 - PR4 Divendres 17:00 18:00 31-01-2020 08-05-2020
  ET1020 - PR5 Dimarts 17:00 18:00 04-02-2020 28-04-2020
  ET1020 - TE3 Dimarts 18:00 19:00 28-01-2020 19-05-2020
  ET1020 - TE3 Divendres 14:45 16:45 31-01-2020 15-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales