UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

VILARROIG HERRERA, JOSÉ
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • TC2340DD - (964 728921)
 • TT2001TL - (964 728482)
 • jvilarro@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de José Vilarroig Herrera


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 19:00 21:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 18:00 20:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de José Vilarroig Herrera


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1012 - PR4 Divendres 18:00 19:00 13-09-2019 29-11-2019
  EE1012 - PR5 Dilluns 18:00 19:00 16-09-2019 25-11-2019
  EE1012 - TE3 Dijous 17:00 19:00 12-09-2019 12-12-2019
  EE1012 - TE3 Divendres 17:00 18:00 13-09-2019 20-12-2019
  EM1012 - PR4 Divendres 18:00 19:00 13-09-2019 29-11-2019
  EM1012 - PR5 Dilluns 18:00 19:00 16-09-2019 25-11-2019
  EM1012 - TE3 Dijous 17:00 19:00 12-09-2019 12-12-2019
  EM1012 - TE3 Divendres 17:00 18:00 13-09-2019 20-12-2019
  ET1012 - PR4 Divendres 18:00 19:00 13-09-2019 29-11-2019
  ET1012 - PR5 Dilluns 18:00 19:00 16-09-2019 25-11-2019
  ET1012 - TE3 Dijous 17:00 19:00 12-09-2019 12-12-2019
  ET1012 - TE3 Divendres 17:00 18:00 13-09-2019 20-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1020 - LA15 Dijous 17:30 19:30 27-02-2020 23-04-2020
  EE1020 - LA15 Dijous 17:31 19:30 13-02-2020 07-05-2020
  EM1020 - LA15 Dijous 17:30 19:30 27-02-2020 23-04-2020
  EM1020 - LA15 Dijous 17:31 19:30 13-02-2020 07-05-2020
  ET1020 - LA15 Dijous 17:30 19:30 27-02-2020 23-04-2020
  ET1020 - LA15 Dijous 17:31 19:30 13-02-2020 07-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales