UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

GONZÁLEZ LLUCH, MARÍA CARMEN
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Membre del grup d'investigació Disseny Assistit per Ordinador
 • TC2320DD - (964 728123)
 • mlluch@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-9839-5615
 • Ressenya Personal

  Ing. Tècnica Industrial (1995) i Ing. Org. Industrial (1997) per la Universitat Politècnica de València. Des de l'inici del doctorat en 2005, acumula una sòlida experiència professional de més de 7 anys i mig com a responsable del departament tècnic en 3 empreses.

  En 2007 obté el DEA i és contractada com a ajudant en l'àrea de coneixement d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria en la UJI. Obté el títol de Doctora per la Universitat Jaume I al gener de 2012 amb la qualificació d'Excel·lent Cum Laude, dins del programa de doctorat Projectes d'Innovació Tecnològica en Enginyeria del Producte i del Procés (Interuniversitari).

  Li va ser concedit el "Premi Extraordinari de Doctorat" dins del camp de les Enginyeries (curs11/12).

  Al Decembre de 2015, va rebre l'avaluació positiva com a "Titular d'Universitat".

  Premi a "l'Excel·lència Docent universitària" al Febrer del 2018.

  Ha treballat principalment des dels seus inicis en la Universitat dins del grup de Biomecànica i Ergonomia de la UJI en la línia de biomecànica dental. La seua tesi doctoral ha estat relacionada amb aquest àmbit. També ha col·laborat en projectes relacionats amb la biomecànica de la mà humana dins del mateix grup. Actualment, està col·laborant un projecte del pla nacional en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València en la línia d'investigació d'avaluacions per a models i acoblaments CAD de qualitat.

  Links

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  DI1047 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  ET1028 - Dibuix Industrial Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SDI413 - Treball de Final de Màster Professional Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • CAD 3D con SolidWorks (Vol.2)
  • Pedro Pablo Company Calleja, María Carmen González Lluch. 2021. Autoria. Docent. ISBN 9788418432842. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • CAD 3D con SolidWorks. Tomo I: Diseño básico (2a edición). Volumen 1. Modelos
  • Pedro Pablo Company Calleja, María Carmen González Lluch. 2021. Autoria. Docent. ISBN 9788418432811. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Diseño asistido por ordenador. Curso práctico de Autocad
  • Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, María Carmen González Lluch. 2016. Autoria. Docent. ISBN 9788416356867. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • CAD 3D con SolidWorks Tomo I: Diseño básico
  • Pedro Pablo Company Calleja, María Carmen González Lluch. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788469584422. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Análisi biomecánico de pernos intrarradiculares dentarios. Modelos 3D de elementos finitos
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9783659050930. Saarbücken (Alemanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • Contribuciones al diseño de pernos intrarradiculares dentarios
  • María Carmen González Lluch. 2012. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 9788469542675. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Biomechanical Models of Endodontic Restorations
  • Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, José Luis Iserte Vilar. Theoretical Biomechanics. Croatia (Croàcia). Ed. InTech. 2011. ISBN 9789533078519. Científic.

  Ponències a congressos


  • Introducing flipped learning in theoretical classes of computer aided design
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Victoria Pérez Belis, Victoria Pérez Belis, María Carmen González Lluch, María Josefa Bellés Ibáñez. 15th International Technology, Education and Development Conference. online (Espanya). 15-03-2021. Docent. 2021. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409276660.

  • docencia no presencial de expresión gráfica en los grados de ingeniería: Metodologías y perspectiva del alumnado
  • Néstor José Jarque Bou, Alba Roda Sales, Vicente Bayarri Porcar, Raquel Plumed Ferrer, Verónica Gracia Ibáñez, María Jesús Agost Torres, Victoria Pérez Belis, María Carmen González Lluch, Mariana Núñez García, Ana María Piquer Vicent. Congreso Virtual: Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior. ATIDES 2020. Castelló (Espanya). 15-10-2020. Docent. 2021. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788418432347.

  • Introduction of flipped learning in the teaching technical drawing and graphics and computer aided design
  • Victoria Pérez Belis, María Carmen González Lluch, Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, María Josefa Bellés Ibáñez. 13th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2020). (Espanya). 09-11-2020. Docent. 2020. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409242320.

  • Analysis of augmented reality's influence on regular systems taught in technical crphics subjects
  • Victoria Pérez Belis, Vicente Bayarri Porcar, Néstor José Jarque Bou, Ana María Piquer Vicent, María Carmen González Lluch, Mariana Núñez García. 13th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2020). (Espanya). 09-11-2020. Docent. 2020. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409242320.

  • Are we training our novices towards quality 2D profiles for 3D modedls?
  • María Carmen González Lluch, Raquel Plumed Ferrer. International Joint Conference on Mechanics, Design Engineering & Advanced Manufacturing (JCM 2018). Cartagena (Espanya). 20-06-2018. Científic. 2019. Ed. Springer. ISBN 9783030123451.

  • On the Internationalization of CAD Learning Through an English Glossary
  • Raquel Plumed Ferrer, Victoria Pérez Belis, A. Agustin Claramonte, Néstor José Jarque Bou, María Carmen González Lluch, Ana María Piquer Vicent. XXIX International Congress in the INGEGRAF. Logroño (Espanya). 20-06-2019. Docent. 2019. Ed. Springer. ISBN 9783030411992.

  • On the internationalization of CAD learning through an English glossary. 29th International Conference on Graphics Engineering
  • Raquel Plumed Ferrer, Victoria Pérez Belis, A. Agustín-Claramonte, Néstor José Jarque Bou, María Carmen González Lluch, Ana María Piquer Vicent. 29th International Conference on Graphics Engineering. Logroño (Espanya). 19-06-2019. Docent. 2019. Ed. Universidad de La Rioja. ISBN 9788409123469.

  • Applying rubrics to technical drawing and cad courses in industrial design engineering degree
  • Verónica Gracia Ibáñez, María Josefa Bellés Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Salvador Mondragón Donés, Victoria Pérez Belis, Vicente Monfort Prats, María Carmen González Lluch. 11TH International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla (Espanya). 12-11-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409059485.

  • Vertical coordination of technical drawing and cad course
  • María Carmen González Lluch, Victoria Pérez Belis, María Josefa Bellés Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, Salvador Mondragón Donés, Vicente Monfort Prats. 11TH International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla (Espanya). 12-11-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409059485.

  • Limitaciones de los actuales testeadores de calidad de modelos (MQT) y propuesta para mejorar el análisis de la calidad de los modelos MCAD
  • María Carmen González Lluch, Raquel Plumed Ferrer. XXII Congreso Nacional Ingeniería Mecánica (CNIM 2018). Madrid (Espanya). 19-09-2018. Científic. 2018. ISSN 0212-5072.

  • Use of gamification to perform an initial evaluation of students in the subject of engineering graphics
  • Raquel Plumed Ferrer, María Carmen González Lluch, Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2018). (Espanya). 02-07-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409027095.

  • Coordinación vertical en materias de dibujo técnico y diseño asistido por ordenador en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
  • Verónica Gracia Ibáñez, Victoria Pérez Belis, María Carmen González Lluch, María Josefa Bellés Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Vicente Monfort Prats, Salvador Mondragón Donés. VI Jornada Nacional sobre estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Use of conceptual and visual glossary as a learning tool for technical drawing and computer aided design courses
  • Victoria Pérez Belis, María Carmen González Lluch, María Josefa Bellés Ibáñez, Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Salvador Mondragón Donés, Vicente Monfort Prats. 9Th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona (Espanya). 03-08-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • Towards Appropriate modeling practices through evaluation criteria
  • María Carmen González Lluch, María Josefa Bellés Ibáñez, Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2016). Barcelona, Spain (Botswana). 04-07-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460888604.

  • Incorporación del 3D en la primera parte de la asignatura de Expresión Gráfica (1009)
  • Mariana Núñez García, María Carmen González Lluch. Jornada de Experiencias de Innovación Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. 17-07-2015. Docent. 2015.

  • Constructive 3D method "face by face" to facilitate to freshen of engineering the interpretation of multiviews. A case Study (Abstract)
  • Mariana Núñez García, María Carmen González Lluch, María Jesús Agost Torres, Ana María Piquer Vicent, Verónica Gracia Ibáñez, Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez, Victoria Pérez Belis, Raquel Plumed Ferrer, Margarita Vergara Monedero. Actas19th International Congress on Project Management and Engineering (AEIPRO 2015). Granada (Espanya). 15-07-2015. Docent. 2015. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788460816423.

  • Face-based constructive approach in 3D environmment to facilitate the interpretation of multiview orthographic projection to future engineers
  • Victoria Pérez Belis, Verónica Gracia Ibáñez, Raquel Plumed Ferrer, Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez, María Jesús Agost Torres, Ana María Piquer Vicent, María Carmen González Lluch, Mariana Núñez García. 1st International Conference on Higher Education Adavances (HEAd´15). Universitat Polítecnica de Valencia (Espanya). 24-06-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490483404.

  • Fracture resistance of teeth restored with fiber posts and ceramic crowns (Absract)
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, M. Lopez-Galindo, Antonio Pérez González. 21st Congress of the Eropean Society of Biomechanics (ESB 2015). Prague , Czech Republic (República Txeca). 05-07-2015. Científic. 2015. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788001057773.

  • Biomechanical Behaviour of Post-restored Maxillary Premolars:A 3D FE Analysis of Post-diameter and Post-material Influence (Abstract)
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. 12th International Conference Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE 2014). Amsterdam (Països Baixos). 13-10-2014. Científic. 2014.

  • Caracterización experimental de la cinemática del agarre lumbrical en tareas cotidianas (Abstract)
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Sensitivity analysis of the influence of cement thickness on an endodontic restoration with a 3D finite element model
  • María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. International Conference on Innovative Technologies (IN-TECH 2013). Budapest (Hongria). 10-09-2013. Científic. 2013. Ed. Faculty of Engineering (University of Rijeka). ISBN 9789536326884.

  • Flexotraction on endondotically treated anterior teeth: influence of post material on fracture strength
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. International Conference on Innovative Technologies,(IN-TECH 2013). Budapest (Hongria). 10-09-2013. Científic. 2013. Ed. Faculty of Engineering (University of Rijeka). ISBN 9789536326884.

  • Application of peer-assessment and objective evaluation as a self-learning tool in 3D design presentations
  • María Carmen González Lluch, Margarita Vergara Monedero. 5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012). Madrid. 19-11-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461607631.

  • Influence of including periodontal ligament when modeling teeth restored with post
  • María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. 18th Congress of the European Society of Biomechanics. Lisboa (Portugal). 01-07-2012. Científic. 2012. ISSN 0021-9290.

  • Caracterización experimental de la cinemática del agarre humano: influencia del grosor y peso del objeto agarrado (Abstract)
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Néstor José Jarque Bou, María Carmen González Lluch. II Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2012). Sevilla (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. ISBN 9788415687788.

  • Desarrollo geométrico y validación de un modelo biomecánico 3D de un incisivo restaurado con perno intrarradicular
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. II Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2012). Sevilla (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. ISBN 9788415687788.

  • Elaboración de un tutorial de la aplicación de modelado de solidworks para la mejora de calidad docente de las prácticas
  • María Carmen González Lluch, María Josefa Bellés Ibáñez. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Influence of post material and length on endodontically treated incisors with a considerably bone loss
  • María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Barjau Escribano A., Forner Navarro L.. 5th biennial meeting of the European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) & 6th international congress of the Society of Restorative Dentistry. Estambul, Turquía. 13-10-2011. Científic. 2011. ISSN 1432-6981.

  • Contribución al diseño óptimo de pernos intrarradiculares dentarios
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. I Reunión del Capítulo Nacional Español de la SOCIEDAD EUROPEA DE BIOMECÁNICA. Zaragoza (Espanya). 10-11-2011. Científic. 2011. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788493951696.

  • Fem an Statistical Analysis for Studing the Optimal Desgin of Endodontic Posts
  • Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, José Luis Iserte Vilar. 9th International Symposium Computer in Biomedical Engineering ( CMBBE2010). Valencia (Espanya). 24-02-2010. Científic. 2010. Ed. Arup. ISBN 9780956212139.

  • Mejora de la oferta en inglés de la titulación ITDI para alumnos entrantes
  • María Carmen González Lluch. VIII Jornada de mejora educativa y VII de armonización europea. UJI, Castellón. 26-05-2009. Docent. 2009.

  • Influencia del mallado en la simulación por elementos finitos de un diente incisivo central maxilar restaurado endodónticamente
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENERÍA MECÁNICA. Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias). 17-11-2009. Científic. 2009. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9788469285169.

  • Using fatigue analyses from fea to study the biomechanics of restored teeth with intraradicular posts
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch. Applied Simulation and Modelling. Palma de Mallorca, Spain. 07-09-2009. Científic. 2009. Ed. ACTA Press. ISBN 9780889868083.

  • Effect of the material of the prefabricated post on restored premolars
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Barjau-Escribano, Antonio Pérez González, Forner-Navarro. I International Conference on Biodental Engineering. Porto (Portugal). 26-06-2009. Científic. 2009. Ed. CRC Press. ISBN 9780415573948.

  • Pernos intrarradiculares dentarios: efectos de la conicidad en la resistencia de dientes restaurados
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch. IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENERÍA MECÁNICA. Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias). 17-11-2009. Científic. 2009. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9788469285169.

  • En torno a "Visualization, modeling and graphics for engineering design"
  • Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez, María Carmen González Lluch, José Joaquin Creixach Beltrán. 20 Congreso internacional de Ingeniería gráfica. Valencia. 04-06-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788483632758.

  • Ferrule effect on teeth restored with prefabricated posts
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, A.Barjau-Escribano, L.Forner-Navarro. 8th International Symposium on COmputer Methods in Biomechanics and Engineering CMBBE2008. Porto, POrtugal. 27-02-2008. Científic. 2008. Ed. Arup. ISBN 9780956212108.

  • Efecto de la pérdida parcial de adhesión en la distribución de tensiones y resistencia de dientes endoconciados con postes cilíndricos
  • Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 8º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Cusco (Perú). 23-10-2007. Científic. 2007. Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú (Fondo Editorial). ISBN 9789972288531.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Estudios biomecánicos de las reconstrucciones ostendodóncicas
  • María Carmen González Lluch. Universitat de València. 25-05-2012.

  Referee de publicacions periòdiques


  • María Carmen González Lluch. 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY.

  • María Carmen González Lluch. 2014 ITECNE : INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA INGENIERIA.

  Apunts docents


  • Colección de ejercicios y trabajo de CADII (DI1028)
  • María Carmen González Lluch, María Josefa Bellés Ibáñez. 2014. Universitat Jaume I.

  • Introducción a Solidworks 2008
  • María Carmen González Lluch, María Josefa Bellés Ibáñez. 2010. Ref. CS-61-2010. Universitat Jaume I.