Adrián Mota Babiloni

Adrián Mota Babiloni

Personal investigador postdoctoral (Programa Juan de la Cierva-incorporació Pla estatal)
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Màquines i Motors Tèrmics
On pots trobar-me?
TC2332DD - (964 728134)