Sergio Iserte Agut

Sergio Iserte Agut

Personal investigador postdoctoral (Programa Generalitat Valenciana)
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Mecànica de Fluids
On pots trobar-me?
TT2001TL - (964 728482)