UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MORA AGUILAR, MARTA COVADONGA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació BE - Grup de Biomecànica i Ergonomia
 • TC2324DD - (964 728126)
 • mmora@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-0627-6764
 • Ressenya Personal

  Marta C. Mora és Doctora Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de València (2009). Actualment, és Professora Contractada Doctora (des de 2012) a la Universitat Jaume I, a l'àrea de Eng. Mecànica del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció.

  La seva recerca es vertebra al voltant de dues línies. En primer lloc, la relacionada amb la predicció de la postura de la mà humana durant l’agafada mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial. Aquesta línia la desenvolupa en el grup de Biomecànica i Ergonomia i ha donat lloc a articles en revistes de prestigi internacional i congressos. També l'ha portat a liderar dos projectes de recerca i a col·laborar en d'altres.

  En segon lloc, la línia centrada en la navegació amb incertesa en robòtica mòbil, que ha donat lloc a la seva tesi doctoral i a nombroses publicacions. En aquest àmbit, ha participat en projectes i ha format part del Comitè Científic de diversos congressos internacionals (IEEE IROS, IEEE IV, IEEE ITS) i revistes de prestigi (IEEE RAM, Robotica, IEEE ITS).

  A més, ressaltar que ha estat co-inventora en una patent PCT referida al desenvolupament d'un sistema d'inspecció automàtica de defectes en carrosseries, els resultats de la qual han donat lloc a publicacions i a diversos premis.

  Com a docent, ha impartit docència en Enginyeria Industrial, Eng. Tècnica Industrial Mecànica, Eng. Informàtica i en els graus d'Eng. Mecànica, Eng. en Tecnologies Industrials i Eng. Elèctrica. Així mateix, ha impartit docència en el Màster en Disseny i Fabricació Integrada assistits per Computador CAD / CAM a la UPV i actualment en el Màster de Disseny i Fabricació de la UJI.

   

  Finalment, destacar que ha estat representant electe en diversos òrgans universitaris (Departament, Junta de Centre) i tutora d'intercanvi d'Eng. Tècnica Industrial Mecànica i del grau en Eng. Mecànica.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1021 - Disseny de Màquines Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria Química
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SDI014 - Complements de Disseny Mecànic Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI413 - Treball de Final de Màster Professional Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Problemas resueltos de mecánica de máquinas y estructuras
  • Víctor Roda Casanova, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, José Luis Iserte Vilar, Marta Covadonga Mora Aguilar, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, José Vicente García Ortiz, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. 2020. Autoria. Docent. ISBN 9788418432293. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Charter 3. From design to control of artificial hands: an integrated an challenging approach in engineering education
  • Marta Covadonga Mora Aguilar. Playing and learning using robotics among university students . Ed. Nova Science Publishers. 2020. ISBN 9781536162707. Docent.

  • Path Planning Based on Parametric Curves
  • L. Hilario Pérez, Marta Covadonga Mora Aguilar, N. Montés Sánchez, A. Falcó Montesinos. Advanced Path Planning for Mobile Entities. Ed. InTech. 2018. ISBN 9781789235791. Científic.

  • Diagnostic and Formative E-Assessment in Engineering on Moodle-Based VLE
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru. Handbook of Research on E-Learning Standards and Interoperability. United States of America. Ed. IGI Global. 2011. ISBN 9781616927899. Científic.

  • Towards a realistic and self-contained biomechanical model of the hand
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Marta Covadonga Mora Aguilar, Beatriz Elena León Pinzón, Margarita Vergara Monedero, José Luis Iserte Vilar, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Morales Escrig. Theoretical Biomechanics. Croatia (Croàcia). Ed. InTech. 2011. ISBN 9789533078519. Científic.

  • Mejorar la metodología docente en grupos grandes: un reto en mecánica
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Marta Covadonga Mora Aguilar. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  Ponències a congressos


  • Robomaths. A new way of learning maths in arquitecture and design degrees though robotics
  • L. Hilario, Marta Covadonga Mora Aguilar, N. Rosillo, P.D. Romero, A. Pons, C. Edo. INTED2020 14th International Technology, Education and Development Conference. València (Espanya). 02-03-2020. Docent. 2020. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409179398.

  • A prespective of medical students on 3D printing for anatomy education
  • Ana Maria Sánchez Pérez, José Feliciano Fuentes Ballesteros, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar. INTED2020 Conference . Valencia (Espanya). 02-03-2020. Docent. 2020. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409179398.

  • A PGD-based method for robot global path planning: A primer
  • N. Montés, F. Chinesta, A. Falcó, Marta Covadonga Mora Aguilar, l. Hilario, J. Duval. 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2019). Prague (República Txeca). 29-07-2019. Científic. 2019. Ed. SciTePress. ISBN 9789897583803.

  • Real-Time Matlab-Simulink-Lego EV3 Framework for Teaching Robotics Subjects
  • Nicolás Montés, Nuria Rosillo, Marta Covadonga Mora Aguilar, Lucía Hilario. 9th International Conference on Robotics in Education (RiE 2018) . St. Paul's Bay (Malta). 18-04-2018. Científic. 2019. Ed. Springer. ISBN 9783319970844.

  • Exploring new HMI devices for controlling multi-dof low-cost prosthetic hands:the myo armband
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, José Vicente García Ortiz, Antonio Pérez González. 25th Congress of the European Society of Biomecanics (ESB 2019). Vienna (Àustria). 07-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9783903024960.

  • Plataforma Automática de Control de Manos Antromorfas y Robóticas (PACMAR)
  • José Vicente García Ortiz, Marta Covadonga Mora Aguilar, Antonio Pérez González, Jesús Ángel Cantero Ramis. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • PGD Variational vademecum for robot motion planning. A dynamic obstacle case
  • N. Montes, L. Hilario, E. Nadal, Marta Covadonga Mora Aguilar, A. Falcó, F. Chinesta, J.L. Duval. IV Model Reduction of Parametrized Systems (MoRePaS 2018). Nantes (França). 10-04-2018. Científic. 2018.

  • Linear identification procedure to obtain a low computational cost model for hand grasping in anthropomorphic hands
  • José Vicente García Ortiz, Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Antonio Pérez González, José Feliciano Fuentes Ballesteros. 15th International symposium on computer methods in biomechanics and biomedical engineering and 3rd Conference on imaging and visualization. Lisboa (Portugal). 26-03-2018. Científic. 2018. Ed. Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC). ISBN 9789899942455.

  • Preliminary results of the implementation of flipped classroom concept in Cae-Assisted mechanics laboratories
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Víctor Roda Casanova. INTED2018-12th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 05-03-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469794807.

  • A novel educational platform based on matlab/simulink/lego Ev3 for teaching with robots
  • N. Montes, N. Rosillo, Marta Covadonga Mora Aguilar, L. Hilario. 12th Internation Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 05-03-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469794807.

  • PGD- based method for mobile robot applications
  • N. Montes, F. Chinesa, A. Falcó, L. Hilario, Marta Covadonga Mora Aguilar, N. Rosillo. Congress on Numerical Methods in Engineering (CMN 2017). Valencia (Espanya). 03-07-2017. Científic. 2017. Ed. International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). ISBN 9788494731105.

  • Grasping posture prediction based on PCA an NN
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. Sevilla (Espanya). 02-07-2017. Científic. 2017.

  • A tensor Bézier Shape Deformation for cluttered and uncertain
  • L. Hilario, A. Falcó, N. Montés, F. Chinesta, Marta Covadonga Mora Aguilar. Mathematical modelling in Enginerering & human behaviour 2015. Universitat Politècnica de València (Espanya). 09-09-2016. Científic. 2016.

  • Grasping posture prediction with genetic algorithms for cylindrical grasps
  • P. Renard, Marta Covadonga Mora Aguilar. 22nd Congress os the European of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • Diseño y simulación de un prototipo de mano protésica de bajo coste
  • D. Cardín Catalán, Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, B. Sospedra, Carlos Rubert Escuder. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Estimación de posturas de agarre en base a ACP y RN
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. XXI Congreso Nacinal de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Estimación de posturas de agarre en base a ACP y RN
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. ISSN 0212-5072.

  • Analysis of the results obtained in a test of basic knowledge of mechanics and elasticity in the second year of the degrees in the field of industrial engineering
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Alejandro Doménech Monforte, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Rosa Mondragón Cazorla, Marta Covadonga Mora Aguilar, Roberto Palma Guerrero, Víctor Roda Casanova, Maria José Rupérez Moreno, Francisco Tomas Sánchez Marín. V Jornadas Internationales sobre innovación docente en las titulaciones técnicas. Granada (Espanya). 19-10-2017. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461758951.

  • Predicción de la postura de agarre de la mano humana mediante algoritmos genéticos
  • P. Renard., Marta Covadonga Mora Aguilar. V Reunión del Capítulo Español de la Sociedad de Biomecánica. Madrid (Espanya). 20-11-2015. Científic. 2015.

  • Control Simulation of 5D and cyclindrical grasping based on PCA
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru. XXV Congress of the International Society of Biomechanics (ISB 2015). Scotish Exhibition and Conference Centre (SECC), Glasgow (Regne Unit). 12-07-2015. Científic. 2015.

  • Diseño, puesta en marcha y análisis de los resultados obtenidos en una prueba de evaluación de conocimientos comunes de mecánica y elasticidad en segundo curso de los grados de ingeniería del ámbito de la Ingeniería Industrial
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Alejandro Doménech Monforte, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Rosa Mondragón Cazorla, Marta Covadonga Mora Aguilar, Roberto Palma Guerrero, Víctor Roda Casanova, Maria José Rupérez Moreno, Francisco Tomas Sánchez Marín. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. UJI, Castellón. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Modelo ósea de la mano humana en OpenSim para simulación y validación
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, J.L. Dosdad. IV Reunión del Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2014). Valencia (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014.

  • Fuerza de agarre en dos tareas de manipulación con botellas
  • Javier Cepriá Bernal, Antonio Pérez González, Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru. IV Reunión del Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2014). Valencia (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014.

  • Grasp posture planning with artificial neural networks
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 12th International Conference Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE 2014). Amsterdam (Països Baixos). 13-10-2014. Científic. 2014.

  • Subject influence on the Error Prediction of Hand Grasping Postures with Artificial Neural Networks
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. 7th World Congress of Biomechanics (WCB 2014). Boston, Massachussetts (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 06-07-2014. Científic. 2014.

  • Caracterización experimental de la cinemática del agarre lumbrical en tareas cotidianas (Abstract)
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Caracterización del error en la predicción de posturas de agarre con redes neuronales artificiales (Abstract)
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • A matrix-based optimization algorithm for shape deformation using parametric curves
  • L. Hilario, A. Falcó, N. Montés, Marta Covadonga Mora Aguilar. 16th Mathematical Modelling in Engineering & Human Behaviour 2014 Conference. Valencia (Espanya). 22-12-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788460657460.

  • RNA para la predicción y estimación del error en la postura de un modelo de mano
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Antonio Pérez González. III Reunión del Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Barcelona (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Preliminary results of the implementation of CAD/CAE Systems in mechanics lectures
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia (Spain). 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Medición del movimiento de todos los segmentos de la mano mediante videogrametría
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Néstor José Jarque Bou, Marta Covadonga Mora Aguilar, Antonio Pérez González. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Application of a modified elastic foundation contact model for simulating hand-object interaction in grasping tasks
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, M. Jurado Tovar, Marta Covadonga Mora Aguilar. 10th International Symposium. Computer Methods in Biomecahanics and Biomedical Engineering (CMBBE2012). Berlin, Germany. 07-04-2012. Científic. 2012. Ed. Arup. ISBN 9780956212153.

  • Neural Network-based prediction of hand postures for grasping simulation with a biomechanical model
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González. 10th International Symposium. Computer Methods in Biomecahanics and Biomedical Engineering (CMBBE2012). Berlin (Alemanya). 07-04-2012. Científic. 2012. Ed. Arup. ISBN 9780956212153.

  • Static force response of the palmar side of the human hand
  • Antonio Pérez González, M. JuradoTovar, Joaquín Luis Sancho Bru, Marta Covadonga Mora Aguilar. 18th Congress of the European Society of Biomechanics. Lisboa (Portugal). 01-07-2012. Científic. 2012. ISSN 0021-9290.

  • A tensor calculus approach for Bézier shape deformation
  • Marta Covadonga Mora Aguilar. 2012 SIAM Conference on Applied Linear Algebra. Univ. Politécnica València (València) (Espanya). 18-06-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788483638576.

  • Caracterización experimental de la biomecánica del agarre humano: manipulación de botellas
  • Antonio Pérez González, Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar, Margarita Vergara Monedero, Porcar B.. X Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM10). Porto (Portugal). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9789899627628.

  • Protocolo de Calibración para guante instrumentado en la caracterización cinemática del agarre humano
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González, B. Porcar. X Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Oporto (Portugal). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9789899627628.

  • Influencia de la Evaluación No Presencial en la Mejora de los Resultados de Aprendizaje de la Asignatura Mecánica para Ingenieros
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Diseño de Prácticas de Laboratorio para la asignatura de Mecánica para Ingenieros
  • José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Marta Covadonga Mora Aguilar. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Real-time Bézier Trajectory Deformation for Potential Fields Planning Methods
  • Hilario L., Montés N., Marta Covadonga Mora Aguilar, Falcó A.. IEEE/RSJ Intertional Conference on Intelligent Robots ans Systems. San Francisco, CA, USA. 25-09-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781612844558.

  • Modelo de la mano para la evaluación de agarres
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Marta Covadonga Mora Aguilar, Beatriz Elena León Pinzón, Antonio Pérez González, José Luis Iserte Vilar. X Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica CIBIM10. Oporto (Portugal). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9789899627628.

  • Real-Time Trajectory Modification Based on Bézier Shape Deformation
  • L. Hilario, N. Montés, Marta Covadonga Mora Aguilar, A. Falcó. International Conference on Evolutionary Computation (ICEC 2010). Valencia-Spain. 24-10-2010. Científic. 2010. Ed. SciTePress. ISBN 9789898425317.

  • Amortiguación de vibraciones transmitidas a la cámara en una aeronave de inspección por radio control
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Antonio Pérez González. IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENERÍA MECÁNICA. Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias). 17-11-2009. Científic. 2009. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9788469285169.

  • Alternatives for evaluation in overcrowded groups: the e-assessment
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar. International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Spain). 09-03-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Trajectory planning based on robot dynamics with artificial potential fields
  • Jose A. Bernabé, Marta Covadonga Mora Aguilar, Ana Ruescas, Josep Tornero. 6th International industrial simulation conference. Lyon (França). 09-06-2008. Científic. 2008. Ed. EUROSIS-ETI. ISBN 9789077381403.

  • Path Planning and Trajectory Generation Using Multi-Rate Predictive Artificial Potential Fields
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Josep Tornero. 2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Nice (França). 22-09-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9781424420582.

  • Acciones para facilitar la consecución del título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica para estudiantes que compatibilizan los estudios con el trabajo y casos especiales
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Joaquín Luis Sancho Bru, Marta Covadonga Mora Aguilar, A. Almela. V Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación. Lleida. 02-07-2008. Docent. 2008. Ed. Congreso Internacional de Docencia e Innovación (CIDUI). ISBN 9788484582793.

  • Estudio de la dedicación del alumnado al aprendizaje de las asignaturas de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Gallardo Izquierdo. V Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación. Lleida (Espanya). 02-07-2008. Docent. 2008. Ed. Congreso Internacional de Docencia e Innovación (CIDUI). ISBN 9788484582793.

  • Applying New Educational Methodologies in Overcrowded Groups: Experiences in Basic Mechanics
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar. Conference International Association of Technology, Education and Development. València. 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. InTech. ISBN 9789533070117.

  • The challenge of improving teaching methodologies in overcrowded groups: experiences in basic mechanics
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, José Luis Iserte Vilar. International technology, Education and development conference - INTED 2008. Valencia. 03-03-2005. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Planificación de movimientos mediante la propagación de campos potenciales artificiales
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, J. Tornero. 8º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Cusco (Perú). 23-10-2007. Científic. 2007. Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú (Fondo Editorial). ISBN 9789972288531.

  • Multirate Obstacle Tracking and Path Planing for Intelligent Vehicles
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Ricardo Pizá, Josep Tornero. 2007 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. Estambul. 13-06-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 1424410681.

  • Trajectory Generation based on Rational Bezier curves as Clothoids
  • Nicolás Montés, Marta Covadonga Mora Aguilar, Josep Tornero. 2007 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. Estambul. 13-06-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 1424410681.

  • Automatización Integral de la Gestión y el Transporte en Almacenes
  • Leopoldo Armesto, Josep Tornero, Marta Covadonga Mora Aguilar. XII Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación. Santander. 28-09-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 8481029645.

  • Sistema de navegación de robots móviles en entornos industriales
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Leopoldo Armesto Ángel, Josep Tornero Montserrat. XXV Jornadas de automática. Ciudad Real. 08-09-2004. Científic. 2004. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 8468874604.

  • Evitación de Obstáculos con Realimentación de Fuerza en un Sistema de Simulación y Teleoperación de Robosts Móviles
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, J. Tornero. V Workshop en Agentes Físicos. Girona. 25-03-2004. Científic. 2004. Ed. Edicions a Petició S.L.. ISBN 8493361968.

  • Visualization and Detection of Small Defects on Painted or Vanished Sufaces
  • A. Gil, M. Montés, Marta Covadonga Mora Aguilar, J. Tornero. 4Th Wseas International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision. Tenerife. 17-12-2007. Científic. 2004. Ed. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). ISBN 9608457068.

  • Non-Structured simulation environment for collision detection and obstacle avoidance algorithm testing
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, J. Tormo. Industrial Simulation Conference 2003. Valencia. 09-06-2003. Científic. 2003. Ed. EUROSIS-ETI. ISBN 9077381031.

  • Factory Management an Transport Automation
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Verónica Suesta, Leopoldo Armesto, Josep Tornero. ETFA 2003. Emerging Technologies and Factory Automation. (620) (Portugal). 16-09-2003. Científic. 2003. Ed. IEEE. ISBN 0780379373.

  Comités de congresos


  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Verónica Gracia Ibáñez, José Vicente García Ortiz, María Jesús Agost Torres, Alba Roda Sales, Néstor José Jarque Bou, Immaculada Llop Harillo. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic.

  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, José Luis Iserte Vilar, Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Marta Covadonga Mora Aguilar. 2020 SN APPLIED SCIENCES.

  • Marta Covadonga Mora Aguilar. 2020 IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS.

  • Marta Covadonga Mora Aguilar. 2019 COMPUTERS & EDUCATION.

  • Marta Covadonga Mora Aguilar. 2018 ROBOTICA.

  • Marta Covadonga Mora Aguilar. 2014 ROBOTICA.

  • Marta Covadonga Mora Aguilar. 2013 COMPUTERS & EDUCATION.

  • Marta Covadonga Mora Aguilar. 2013 ROBOTICA.

  • Marta Covadonga Mora Aguilar. 2011 IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE.