UJI

Informació personal

ANDRÉS DE LA ESPERANZA, FRANCISCO JAVIER
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Coordinador/a d'Intercanvi
 • Membre del grup d'investigació BE - Grup de Biomecànica i Ergonomia
 • TC2328DD - (964 728143)
 • fandres@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-9298-5393
 • Ressenya Personal

  Javier Andrés es va incorporar com a tècnic de laboratori en el Dep. D'Enginyeria Mecànica i Materials (DIMM) de la Universitat Politècnica de València (UPV) en l'any 2002, en paral·lel a la realització del Projecte Final de Carrera a l'Àrea de Fabricació en el camp de la fabricació de materials compostos per tècniques de RTM (Resin Transfer Molding).
  En 2003 va entrar a l'Institut de Biomecànica de València (IBV), adscrit al DIMM, amb una beca d'especialització en l'Àrea de Biomecànica Mèdica.
  El 2006 es va incorporar a l'Institut de Disseny i Fabricació (IDF) de la Universitat Politècnica de València amb una beca FPI, per al desenvolupament de la seva tesi doctoral en el camp de postprocessament de plataformes CAM cap a cèl·lules robotitzades redundants per mecanitzat. Per a això va realitzar una estada trimestral al Centre for Intelligent Machines de la McGill University (CA). Paral·lelament, va seguir implicat en línies d'investigació sobre fabricació amb materials compostos.
  El 2011 s'incorpora a la Universitat Jaume I (UJI), en el grup de Biomecànica i Ergonomia (BE) del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció, en la figura de Professor Ajudant. En 2013 promociona a la figura de Professor Ajudant Doctor, en la qual actualment desenvolupa les seves funcions de docent (Mecànica de Màquines i Estructures, Sistemes Mòbils i Articulats, Sistemes de guiat) i investigador en biomecànica de l'agafada humana.

  Horari Actual


  Horari de tutories de Francisco Javier Andrés de la Esperanza


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 11:30 13:00 28-09-2020 03-02-2021
  Divendres 11:30 13:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 10:00 13:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Francisco Javier Andrés de la Esperanza


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI1034 - AV1 Dilluns 08:30 10:30 08-02-2021 17-05-2021
  DI1034 - LA1 Dimarts 09:30 13:00 16-02-2021 18-05-2021
  DI1034 - PR1 Dimarts 09:30 13:00 16-02-2021 18-05-2021
  DI1034 - TE1 Dimarts 09:30 13:00 09-02-2021 23-03-2021
  DI1034 - TU1 Dimarts 09:30 13:00 16-02-2021 18-05-2021
  EE1020 - PR1 Dimecres 12:00 13:00 10-02-2021 26-05-2021
  EE1020 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 08-02-2021 24-05-2021
  EE1020 - TE1 Dimecres 11:00 12:00 10-02-2021 26-05-2021
  EM1020 - PR1 Dimecres 12:00 13:00 10-02-2021 26-05-2021
  EM1020 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 08-02-2021 24-05-2021
  EM1020 - TE1 Dimecres 11:00 12:00 10-02-2021 26-05-2021
  ET1020 - AV2 Dilluns 09:00 13:30 08-02-2021 24-05-2021
  ET1020 - AV7 Dilluns 09:00 13:30 08-02-2021 24-05-2021
  ET1020 - LA3 Dijous 11:31 13:29 25-02-2021 20-05-2021
  ET1020 - LA3 Dijous 11:30 13:30 18-03-2021 29-04-2021
  ET1020 - PR1 Dimecres 12:00 13:00 10-02-2021 26-05-2021
  ET1020 - PR2 Dimarts 15:00 17:00 23-02-2021 18-05-2021
  ET1020 - PR3 Dijous 15:00 17:00 25-02-2021 20-05-2021
  ET1020 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 08-02-2021 24-05-2021
  ET1020 - TE1 Dimecres 11:00 12:00 10-02-2021 26-05-2021
  ET1020 - TE2 Dijous 15:00 17:15 04-02-2021 27-05-2021
  ET1020 - TE2 Dimarts 15:00 17:15 09-02-2021 25-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1034 - Sistemes Mòbils i Articulats en el Producte Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  DI1047 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • A prespective of medical students on 3D printing for anatomy education
  • Ana Maria Sánchez Pérez, José Feliciano Fuentes Ballesteros, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar. INTED2020 Conference . Valencia (Espanya). 02-03-2020. Docent. 2020. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409179398.

  • Evaluación y comparación de manos protésicas de impresión 3D mediante el Anthropomorphic Hand Assessment Protocol (AHAP)
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Jesús Ángel Cantero Ramis, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. IX Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2019). Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 24-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409158966.

  • Estudio del efecto de abducción del pulgar en una prótesis de mano de bajo coste: una propuesta de Benchmark
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, José Luis Iserte Vilar, José Feliciano Fuentes Ballesteros, Antonio Pérez González. IX Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2019). Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 24-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409158966.

  • Effect of the subject on the control of tendon-driven prosthetic hands with an able-bodied adaptor
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Jesús Ángel Cantero Ramis, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, José Feliciano Fuentes Ballesteros. 25th Congress of the European Society of Biomecanics (ESB 2019). Vienna (Àustria). 07-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9783903024960.

  • Comparación de la cadena cinemática de manos antropomorfas artificiales con la de la mano humano
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. XXII Congreso Nacional Ingeniería Mecánica (CNIM 2018). Madrid (Espanya). 19-09-2018. Científic. 2018. ISSN 0212-5072.

  • Linear identification procedure to obtain a low computational cost model for hand grasping in anthropomorphic hands
  • José Vicente García Ortiz, Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Antonio Pérez González, José Feliciano Fuentes Ballesteros. 15th International symposium on computer methods in biomechanics and biomedical engineering and 3rd Conference on imaging and visualization. Lisboa (Portugal). 26-03-2018. Científic. 2018. Ed. Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC). ISBN 9789899942455.

  • Preliminary results of the implementation of flipped classroom concept in Cae-Assisted mechanics laboratories
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Víctor Roda Casanova. INTED2018-12th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 05-03-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469794807.

  • Utilización de herramientas de estadística multivariante para clasificar las posturas de la mano
  • Margarita Vergara Monedero, Alba Roda Sales, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Verónica Gracia Ibáñez. XIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Evaluation of a motion tracking model of the upper limb, including the hand
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, C. Cunha-Matos, Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, A. Buis, S. Day. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Grasping posture prediction based on PCA an NN
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. Sevilla (Espanya). 02-07-2017. Científic. 2017.

  • Comparison of hand kinematic synergies between both hands on bimanual activities os daily living
  • Alba Roda Sales, Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. Sevilla (Espanya). 02-07-2017. Científic. 2017.

  • Investigation of wrist and hand function for improvement of up-per limb prosthetic device design
  • C. Cunha-Matos, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, S.J. Day, A. Buis. 16th International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO). Cape Town (Sud-àfrica). 08-05-2017. Científic. 2017. Ed. International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO). ISBN 9788793486010.

  • Comparing perfomance of two prosthetic finger designs: tendon driven and Linkage driven
  • Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • A study about the realtionship between hand/arm anthropometry and grip/pinch strength
  • Margarita Vergara Monedero, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • Estimación de posturas de agarre en base a ACP y RN
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. ISSN 0212-5072.

  • Estimación de posturas de agarre en base a ACP y RN
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. XXI Congreso Nacinal de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Diseño y simulación de un prototipo de mano protésica de bajo coste
  • D. Cardín Catalán, Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, B. Sospedra, Carlos Rubert Escuder. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Comparación de dos diseños de dedo protésico subactuado: tendón vs. sistema articulado
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Antonio Pérez González. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Analysis of the results obtained in a test of basic knowledge of mechanics and elasticity in the second year of the degrees in the field of industrial engineering
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Alejandro Doménech Monforte, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Rosa Mondragón Cazorla, Marta Covadonga Mora Aguilar, Roberto Palma Guerrero, Víctor Roda Casanova, Maria José Rupérez Moreno, Francisco Tomas Sánchez Marín. V Jornadas Internationales sobre innovación docente en las titulaciones técnicas. Granada (Espanya). 19-10-2017. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461758951.

  • Comparación de dos diseños de dedo protésico subacutado: tendón vs. sistema articulado
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Antonio Pérez González. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. ISSN 0212-5072.

  • Control Simulation of 5D and cyclindrical grasping based on PCA
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru. XXV Congress of the International Society of Biomechanics (ISB 2015). Scotish Exhibition and Conference Centre (SECC), Glasgow (Regne Unit). 12-07-2015. Científic. 2015.

  • Force sharing for different grasp types when transporting a cylinder
  • Antonio Pérez González, Javier Cepriá Bernal, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. 21st Congress of the Eropean Society of Biomechanics (ESB 2015). Prague (República Txeca). 05-07-2015. Científic. 2015. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788001057773.

  • Diseño, puesta en marcha y análisis de los resultados obtenidos en una prueba de evaluación de conocimientos comunes de mecánica y elasticidad en segundo curso de los grados de ingeniería del ámbito de la Ingeniería Industrial
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Alejandro Doménech Monforte, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Raúl Martínez Cuenca, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Emmanuela Moliner Cabedo, Rosa Mondragón Cazorla, Marta Covadonga Mora Aguilar, Roberto Palma Guerrero, Víctor Roda Casanova, Maria José Rupérez Moreno, Francisco Tomas Sánchez Marín. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. UJI, Castellón. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Modelo ósea de la mano humana en OpenSim para simulación y validación
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, J.L. Dosdad. IV Reunión del Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2014). Valencia (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014.

  • Grasp posture planning with artificial neural networks
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 12th International Conference Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE 2014). Amsterdam (Països Baixos). 13-10-2014. Científic. 2014.

  • Flexion stiffness of foot joints during walking (Abstract)
  • Enrique Sanchis Sales, Joaquín Luis Sancho Bru, Alba Roda Sales, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 12th International Conference Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE 2014). Amsterdam (Països Baixos). 13-10-2014. Científic. 2014.

  • Subject influence on the Error Prediction of Hand Grasping Postures with Artificial Neural Networks
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. 7th World Congress of Biomechanics (WCB 2014). Boston, Massachussetts (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 06-07-2014. Científic. 2014.

  • Caracterización experimental de la cinemática del agarre lumbrical en tareas cotidianas (Abstract)
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Distribución de las presiones de contacto en la mano humana en el agarre de objetos cilindrícos (Abstract)
  • Antonio Pérez González, Néstor José Jarque Bou, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Caracterización del error en la predicción de posturas de agarre con redes neuronales artificiales (Abstract)
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • RNA para la predicción y estimación del error en la postura de un modelo de mano
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Antonio Pérez González. III Reunión del Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Barcelona (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Human grasp kinematics reduction: influence of the size and weight of the grasped object (Abstract)
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Néstor José Jarque Bou, Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 19th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB 2013). Patrass (Grècia). 25-08-2013. Científic. 2013.

  • Grasp selection for cylindrical objects (Abstract)
  • Antonio Pérez González, M. Jurado, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 19th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB 2013). Patrass (Grècia). 25-08-2013. Científic. 2013.

  • Preliminary results of the implementation of CAD/CAE Systems in mechanics lectures
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia (Spain). 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Caracterización experimental de la cinemática del agarre humano: influencia del grosor y peso del objeto agarrado (Abstract)
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Néstor José Jarque Bou, María Carmen González Lluch. II Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2012). Sevilla (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. ISBN 9788415687788.

  • Set-up for Unsaturated Permeability Measurment of LCM Reinforcements
  • R. Hoto, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, I. Ordeig, J.A. García. 4th Manufacturing Engineering Society International Conference. Cádiz, Spain. 21-09-2011. Científic. 2011.

  • Synthesis of APA6 Thermoplastic Matrices for the Manufacture of Green Composites
  • A. Alfonso, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, J.A. García. 4th Manufacturing Engineering Society International Conference. Cádiz, Spain. 21-09-2011. Científic. 2011.

  • Industrial viability of APA-6 matrix-based baslat fiber reinforced composites
  • A. Alfonso, R. Hoto, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, J.A. García. 18th Intenational conference on composite materials. Korea. 21-08-2011. Científic. 2011.

  • Optimization of mechanical properties of basalt WOVEN/APA-6 composite parts by means of velocity control
  • R. Hoto, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, B. Cabillic, Ll. Gascón, J.A. García. 18th Intenational conference on composite materials. Korea. 21-08-2011. Científic. 2011.

  • An efficient Thermoplastic Composite (TpC) Manufacture for High-Permormance Parts: Comparion of Three Liquid Composite Moulding Processes
  • G Molle, J.A. García, I. Masquelier, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 2nd Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials (CEAM). Virtual Forum. 15-11-2010. Científic. 2010.

  • An Efficient Equipment for Control and Monitoring in Green Composites LCM Manufacturing. A new Proposal for Anionic Reactive Injection Molding of Caprolactam
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, R. Hoto, G. Molle, J.A. García. 2nd Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials (CEAM). Virtual Forum. 15-11-2010. Científic. 2010. ISSN 2035-1755.

  • Applicability of Redundant Robotic Workcells for Big Volume Prototyping.Two Cases Studied
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, L. Gracia, J.A. Garcia, Josep Tornero. Manufacturing Engineering Society Internatiopnal Conference. Alcoy, Spain. 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461331666.

  • Implementación de un postprocesador fuzzy en un sistema de producción CAM-ROB industrial
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, J.A. Bernabé, L. Gracia, J.A. Garcia, Josep Tornero. Manufacturing Engineering Society Internatiopnal Conference. Alcoy, Spain. 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461331666.

  • CAM/ROBOTICS Intergrated Postprocessing in Redundant Workcells by means of Fuzzy Control
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Luis Gracia, Josep Tornero. 40th International Symposium on Robotics. Barcelona, Spain. 10-03-2009. Científic. 2009. Ed. Asociación Española de Robótica y Automatización Tecnologías de la Producción. ISBN 9788492093380.

  • Inverse Kinematics of a redundant manipulator for cam integration. An industrial perspective of implementation
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Luis Gracia, Josep Tornero. IEEE Conference on Mechatronics. Málaga, Spain. 14-04-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9781424441952.

  • Toolpath postprocessing for three axes milling in redundant robotic workcells by means of fuzzy integratin in a cam plataform
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Luis Gracia, Hector Martí, Josep Tornero. IEEE Conference on Mechatronics. Málaga, Spain. 14-04-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9781424441952.

  • Use of CAD/CAM/ROB Integration for Scaled Orography Modelling. A case Study: Mijares River
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 40th International Symposium on Robotics. Barcelona, Spain. 10-03-2009. Científic. 2009. Ed. Asociación Española de Robótica y Automatización Tecnologías de la Producción. ISBN 9788492093380.

  Comités de congresos


  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Verónica Gracia Ibáñez, José Vicente García Ortiz, María Jesús Agost Torres, Alba Roda Sales, Néstor José Jarque Bou, Immaculada Llop Harillo. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic.

  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, José Luis Iserte Vilar, Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 2019 Journal of Mechanisms and Robotics-Transactions of the ASME.

  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 2016 UNDERSEA & HYPERBARIC MEDICINE.

  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 2014 ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS.

  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 2013 ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING.

  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 2012 ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING.