UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

PORTOLÉS FLAJ, JOSÉ MANUEL
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació CECOM - Grup de Càlcul d’Estructures i Mecànica Computacional
 • NA2309DL - (964 387456)
 • NA2302DD - (964 387467)
 • jportole@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-2352-722
 • Ressenya Personal

  Jose Manuel Portolés Flaj és Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I de Castelló , i Dr. Enginyer Industrial pel programa interuniversitari de Càlcul Avançat d'Estructures , de la Universitat Jaume I.

   

  El 2007 i 2008 va realitzar dúes estades de recerca al Civil and Environmental Engineering Dept, University of California at Berkeley, i al 2012 a l'Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó ( ICITECH ) de la Universitat Politècnica de València .

   

  Forma part del Grup d'Estructures Mixtes, desenvolupant la seva recerca en l'anàlisi experimental i numèric de pilars compostos.

   

  Des del curs 2005-2006 imparteix docència en assignatures relacionades amb l'àmbit de l'àrea de Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d’Estructures


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1027 - Estructuras y Construcciones Rurales Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1827 - Estructures i Construccions Rurals Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  ED0918 - Estructuras III: Hormigón Armado y Cimentaciones Grado en Arquitectura Técnica
  EM1026 - Teoria d'Estructures Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1027 - Estructures i Construccions Industrials Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1043 - Manteniment d'Estructures i Construccions Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Millora de l'aprenentatge basat en projectes en l'assignatura "Teoria d'Estructures".
  • José Manuel Portolés Flaj, Oscar Martínez Ramos. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Aplicació de l’aprenentatge basat en projectes. Disseny i construcció d’una estructura de fusta de balsa.
  • José Manuel Portolés Flaj. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Posada en marxa de l’aula virtual de l’assignatura elasticitat i resistència de materials (codi 311).
  • José Manuel Portolés Flaj, Oscar Martínez Ramos. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Implantació d’un sistema d’avaluació “multimètode” en l’assignatura “Elasticitat i Resistència de Materials d’Enginyeria Industrial” (311).
  • José Manuel Portolés Flaj, María de los Dolores Martínez Rodrigo, Oscar Martínez Ramos. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  Ponències a congressos


  • Computer-aided PBL in a blended environment for improving the problem-solving skills in structural engineering subjects
  • José Manuel Portolés Flaj, Emmanuela Moliner Cabedo, Vicente Albero Gabarda. INTED2020: 14th annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 02-03-2020. Docent. 2020. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409179398.

  • Optimal economic design of unprotected circular concrete-filled steel tubular at ambient temperature and under fire condition
  • David Hernandez Figueirido, Ana María Piquer Vicent, José Manuel Portolés Flaj, A. Hospitaler, J.M. Montalá. 15 th International Symposium on Tubular Structures (ISTS 15 Rio). Rio de Janeiro (Brasil). 27-05-2015. Científic. 2015. Ed. CRC Press. ISBN 9781138028371.

  • Circular double-tube concrete-filled tubular columns with ultra-high strength concrete
  • M.L. Romero, A. Espinós, A. Hospitaler, José Manuel Portolés Flaj, Carmen Ibáñez Usach. 15th International Symposium on Tubular Structures (ISTS 15 Rio). Río de Janeiro (Brasil). 27-05-2015. Científic. 2015. Ed. CRC Press. ISBN 9781138028371.

  • Dobuble-tube concrete-filled steel tubular columns
  • M.L. Romero, A. Espinos, José Manuel Portolés Flaj, A. Hospitaler, Carmen Ibáñez Usach. 7th European Conference on Steel and Composite Structures (EUROSTEEL 2014). Napoles (Itàlia). 10-09-2014. Científic. 2014. Ed. European Convention for Constructional Steelwork (ECCS). ISBN 9789291471218.

  • Concreted filled circular double-tube steel columns subjected to fire
  • M.L. Romero, A. Espisnós, José Manuel Portolés Flaj, A. Hospitaler, Carmen Ibáñez Usach. 8th International Conference on Structures in Fire (SIF´14). Shangai, China. 11-06-2014. Científic. 2014. Ed. Tongji University Press. ISBN 9787560854946.

  • Estudio de factores para el diseño sostenible de pilares metálicos tubulares y pilares mixtos tipo concrete filled tube (CFT)
  • David Hernandez Figueirido, Ana María Piquer Vicent, José Manuel Portolés Flaj. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Multiobjective optimization of steel concrete filled-tube columns based on simulated annealing: functiona, economic and environmetal objectives
  • Ana María Piquer Vicent, David Hernandez Figueirido, Hospitaler A., José Manuel Portolés Flaj. 16th International Conference on Composite Structures (ICCS 16). Porto, Porutgal. 28-06-2011. Científic. 2011.

  • Modelo numérico de soportes rectangulares de acero rellenos de hormigón bajo carga axial y momento variable
  • José Manuel Portolés Flaj, Romero M., Filippou F., Bonet J., David Hernandez Figueirido. Congress on Numerical Methods in Engineering 2011. Coimbra (Portugal). 14-06-2011. Científic. 2011.

  • Rectangular High-Strength CFT columns. Behaviour under axial load variable bending moment
  • Romero M., David Hernandez Figueirido, Bonet J., José Manuel Portolés Flaj. 6th European Conference on Steel and Composite Structures (Eurosteel 2011). Budapest, Hungary. 31-08-2011. Científic. 2011. Ed. European Convention for Constructional Steelwork (ECCS). ISBN 9789291471034.

  • Aplicación del aprendizaje basado en proyectos. Diseño y construcción de una estructura de madera de balsa. Tercera Edición
  • José Manuel Portolés Flaj, Oscar Martínez Ramos. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • An Experimental Study of Rectangular Concrete Filled Tubular (CFT) Columns With High Strength Concrete
  • David Hernandez Figueirido, José Manuel Portolés Flaj, M.L. Romero, J.L. Bonet. 13th International Symposium On Tubular Structures. Hong Kong. 15-10-2010. Científic. 2010. Ed. CRC Press; Balkema. ISBN 9780415584739.

  • Behaviour of slender high strength concrete filled tubular columns
  • José Manuel Portolés Flaj, David Hernandez Figueirido, M.L.Romero, F.C.Filippou. 12 TH International Sympoium om tubular structures. Shanghai, China. 08-10-2008. Científic. 2009. Ed. CRC Press; Balkema. ISBN 9780415468534.

  • Modelo numérico Unidemensional de Perfiles Tubulares de Acero Rellenos de HOrmigón
  • José Manuel Portolés Flaj, J.M. Romero, F.C. Filippou, J.L. Bonet, David Hernandez Figueirido. Congreso Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería 2009. Barcelona, España. 29-06-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería (SEMNI). ISBN 9788496736665.

  • An experimental and numerical study of high strength concrete filled tubular columns
  • José Manuel Portolés Flaj, M.L. Romero, J.L. Bonet, David Hernandez Figueirido. 3rd International Conference on Steel and Composite structures (icscs07). Manchester (UK). 30-07-2007. Científic. 2007. Ed. Taylor & Francis. ISBN 9780415451413.

  • A Three-Dimensional Numerical Model of Circular Concrete Filled Columns
  • C. lacuesta, M.L. Romero, S. Ivorra, José Manuel Portolés Flaj. The Eighth International Conference on Computational Structures Technology. Las Palmas de Gran Canaria. 12-09-2006. Científic. 2006. Ed. Civil-Comp Press. ISBN 1905088078.

  • A numerical and experimental study of Concrete Filled Tubular (CFT) columns with high strength concrete
  • M. L. Romero, J. L. Bonet, José Manuel Portolés Flaj, S. Ivorra. PROCEDINGS OF THE 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND IIW INTERNATIONAL CONFERENCE ON TUBULAR STRUCTURES. Quebec, Canada. 31-08-2006. Científic. 2006. Ed. Taylor & Francis. ISBN 0415402808.