UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BRAULIO GONZALO, MARTA
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I
 • Tutor/a d'intercanvi
 • Membre del grup d'investigació INGRES - Grup d'Enginyeria de Residus
 • TC1318DD - (964 729491)
 • braulio@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8467-136X
 • Ressenya Personal

  Marta Braulio Gonzalo és professora del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció de la Universitat Jaume I de Castelló, en l'Àrea de Projectes d'Enginyeria.

  És titulada en Arquitectura Tècnica, Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat y doctora, amb tesis doctoral titulada "Proposta metodològica per a la caracterització del comportament energètic passiu de parc edificatori residencial existent considerant el seu context urbà". Desenvolupa la seva recerca en el grup INGRES, en les línies d'avaluació de la sostenibilitat de sistemes i la seva comunicació i l'eficiència energètica en l'àmbit de l'edificació.

  Actualment, la seva docència està vinculada a les titulacions de grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Mecànica i Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, i a les titulacions de màster en Enginyeria Industrial, Eficiència Energètica i Sostenibilitat i Professorat d'ESO i Batxillerat. Previàment ha impartit docència en el grau d'Arquitectura Tècnica.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1031 - Projectes d'Enginyeria Grau en Enginyeria Elèctrica
  ET1031 - Proyectos de Ingeniería Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SAP125 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP128 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP129 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SJA017 - Direcció de Projectes Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJF001 - Gestió i Avaluació de la Sostenibilitat Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Gestión de proyectos con ProjectLibre TM
  • Marta Braulio Gonzalo, Valeria Ibáñez Forés. 2021. Autoria. Docent. ISBN 9788418432996. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Riesgos, certificaciones y auditorías en el ámbito industrial
  • Valeria Ibáñez Forés, María Dolores Bovea Edo, Marta Braulio Gonzalo, Jesús Ferrer Galindo, Jesús Ferrer Galindo. 2019. Autoria. Docent. ISBN 9788417429324. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Rehabilitación Energética en Edificación
  • María José Ruá Aguilar, Marta Braulio Gonzalo, Ángel Barragán Cervera. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788416546244. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Los objetivos europeos y españoles en materia de rehabilitación energética
  • María José Ruá Aguilar, Patricia Margarita Huedo Dordá, Marta Braulio Gonzalo, B. Lopez Mesa. Nuevos enfoques en la rehabilitación energética de la vivienda hacia la convergencia europea: La vivienda social en Zaragoza, 1939-1979. Zaragoza (Espanya). Ed. Universidad de Zaragoza. 2018. ISBN 9788417358419. Científic.

  • El uso de indicadores de sostenibilidad aplicados a la regeneración urbana a nivel internacional
  • Patricia Margarita Huedo Dordá, Marta Braulio Gonzalo, María José Ruá Aguilar. Nuevos enfoques en la rehabilitación energética de la vivienda hacia la convergencia europea: La vivienda social en Zaragoza, 1939-1979. Zaragoza (Espanya). Ed. Universidad de Zaragoza. 2018. ISBN 9788417358419. Científic.

  • La demanda energética y las horas de disconfort como indicadores de la obsolescencia energética de la vivienda
  • Marta Braulio Gonzalo, María José Ruá Aguilar. Nuevos enfoques en la rehabilitación energética de la vivienda hacia la convergencia europea: La vivienda social en Zaragoza, 1939-1979. Zaragoza (Espanya). Ed. Universidad de Zaragoza. 2018. ISBN 9788417358419. Científic.

  • Analysis of the Influence of Variables Linked to the Building and Its Urban Context on the Passive Energy Performance of Residential Stocks
  • Marta Braulio Gonzalo, María José Ruá Aguilar, María Dolores Bovea Edo. Sustainable Development and Renovation in Architecture, Urbanism and Engineering (III International Congress on Sustainable Construction and Eco-Efficient Solutions). Cham (Suïssa). Ed. Springer. 2017. ISBN 9783319514413. Científic.

  • A Comparison Between Spanish and Australian Building Energy Efficiency Codes. A Case Study
  • Marta Braulio Gonzalo, Aroa Capdevila Mateu. Project Management and Engineering Research (Selected papers from the 18th Congress on Project Management and Engieering (AEIPRO 2014)). Cham (Suïssa). Ed. Springer. 2016. ISBN 9783319264578. Científic.

  Ponències a congressos


  • Analyzing circular economy aspects in ISO type I ecolabelling criteria
  • Victoria Pérez Belis, María Dolores Bovea Edo, Valeria Ibáñez Forés, Marta Braulio Gonzalo. 3rd Product Lifetimes And The Environment Conference (PLATE 2019). Berlin (Alemanya). 18-09-2019. Científic. 2021. Ed. Tecnische Universität Berlin. ISBN 9783798331259.

  • Green public procurement in office buildings: integration of building sustainability assessment tools criteria
  • Marta Braulio Gonzalo, María Dolores Bovea Edo. 23rd International Congress on Project Management and Engineering/ XXIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Málaga (Espanya). 10-07-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409135578.

  • Variables influencing the energy consumption of the residential buiding park:analysis based on real consumption data
  • Marta Braulio Gonzalo, María Dolores Bovea Edo, Valeria Ibáñez Forés, Andrea Jorge Ortiz. 23rd International Congress on Project Management and Engineering/ XXIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Málaga (Espanya). 10-07-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409135578.

  • Comparative carbon footprint of organizations using different available tools
  • María Dolores Bovea Edo, Karen Valls Val, Valeria Ibáñez Forés, Marta Braulio Gonzalo. XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos / 22nd International Congress on Project Management and Engineering (ICPME 2018). Madrid (Espanya). 11-07-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409051328.

  • Labeling of products froma a circular economy perspective
  • María Dolores Bovea Edo, Pilar Quemades Beltran, Victoria Pérez Belis, Celia Soler Iranzo, Valeria Ibáñez Forés, Marta Braulio Gonzalo. XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos / 22nd International Congress on Project Management and Engineering (ICPME 2018). Madrid (Espanya). 11-07-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409051328.

  • Influence of the climate zone in the selection of thermal insulation materials from an eco-efficiency perspective
  • Marta Braulio Gonzalo, María Dolores Bovea Edo, Valeria Ibáñez Forés. XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos / 22nd International Congress on Project Management and Engineering. Madrid (Espanya). 11-07-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409051328.

  • Technical and social study to determine areas of regeneration for urban planning. Case study: Castellon de la Plana (Spain)
  • María José Ruá Aguilar, Patricia Margarita Huedo Dordá, María Raquel Agost Felip, Marta Braulio Gonzalo, Vicente Civera García, Daniel García Bernal, Susana Babiloni Chust. 5th International Conference on Sustainable Development. Rome (Itàlia). 06-09-2017. Científic. 2017.

  • Environmental and cost comparison of different insulation materials for the building’s envelope to reduce energy demand
  • Marta Braulio Gonzalo, María Dolores Bovea Edo. 21st International Congress on Project Management and Engineering. Cádiz (Espanya). 12-07-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788469761212.

  • Consumer attitude towards the repair and the second-hand purchase of small consumer electronics
  • María Dolores Bovea Edo, Valeria Ibáñez Forés, Victoria Pérez Belis, Marta Braulio Gonzalo, Pablo Juan Verdoy. 21st International Congress on Project Management and Engineering. Cádiz (Espanya). 14-07-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788469761212.

  • Learning by doing in the bachelor's degree of technical architecture at the Universitat Jaume I
  • Lucía Reig Cerdá, María José Ruá Aguilar, Marta Braulio Gonzalo, Antonio Lecha Sangüesa, Patricia Margarita Huedo Dordá, Teresa Carmen Gallego Navarro, Angel Miguel Pitarch Roig, Beatriz Sáez Riquelme, Jose Babiloni Gomis. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. Bercelona (Espanya). 03-07-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • Análisis de la actual integración de los principios de la economía circular en el ciclo de vida de pequeño aparato eléctrico y electrónico
  • María Dolores Bovea Edo, Victoria Pérez Belis, Valeria Ibáñez Forés, Marta Braulio Gonzalo, Pilar Quemades Beltran. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santander (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469738245.

  • Defining the areas of rehabilitation, regeneration and renewal in Castellón de la Plana (Spain). Using a geographical information system in urban planning
  • María José Ruá Aguilar, Patricia Margarita Huedo Dordá, María Raquel Agost Felip, Marta Braulio Gonzalo, Vicente Civera García, Daniel García Bernal, Susana Babiloni Chust. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce T.V/II (International symposium "Integration of art and technology in architecture and urban planning"). Bydgoszcz (Polònia). 08-06-2017. Científic. 2017. Ed. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. ISBN 9788365603364.

  • Análisis de la influencia de variables relacionadas con el contexto urbano y el edificio en el comportamiento energético pasivo del parque edificatorio residencial
  • Marta Braulio Gonzalo, María José Ruá Aguilar, María Dolores Bovea Edo. 3rd International Congress on Sustainable Construction and Eco-Efficient Solutions. Sevilla (Espanya). 27-03-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788461784288.

  • Caracterización de las tipologías de morfología urbana como fase previa a la evaluación energética a escala de barrio. Caso de Estudio: Castellón de la Plana
  • Marta Braulio Gonzalo, María José Ruá Aguilar, María Dolores Bovea Edo. II International an IV National Congress on Sustainable Construcction and Eco-Efficient Solutions. Sevilla (Espanya). 25-05-2015. Científic. 2015.

  • Characterisation of urban patterns at the neighbourhood scale as an energy parameter. Case study: Castellón de la Plana
  • María José Ruá Aguilar, María Dolores Bovea Edo, Marta Braulio Gonzalo. II International and IV National Congress on Sustainable Const ruction and Eco-Efficient Solutions. Sevilla (Espanya). 25-05-2015. Científic. 2015. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788461739646.

  • A Comparison Between Spanish and Australian Building Energy Efficiency Codes. A case Study
  • Marta Braulio Gonzalo, Aroa Capdevila Mateu. 18th International AEIPRO Congress on Project Management and Engineering. Alcañiz (Espanya). 16-07-2014. Científic. 2014.

  • A methodology for energy characterization of the existing building stock ( Abstract)
  • Marta Braulio Gonzalo, María Dolores Bovea Edo, María José Ruá Aguilar. 18th Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Alcañiz (Espanya). 16-07-2014. Científic. 2014. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461712755.

  • Teacher satisfaction with the project-based learning methodology in technical architecture at the Universitat Jaume I
  • Vicente Civera García, Teresa Carmen Gallego Navarro, Marta Braulio Gonzalo, Lucía Reig Cerdá. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Teacher satisfaction with the project-based learning methodology in technical architecture at the Universitat Jaume I
  • Vicente Civera García, Teresa Carmen Gallego Navarro, Marta Braulio Gonzalo, Lucía Reig Cerdá. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014). Valencia (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Implementation and experience assessment of a Massive Online Open Course (MOOC) at the Universitat Jaume I. ICERI2014 International Conference of Education, Research and Innovation
  • Marta Braulio Gonzalo, Vicente Civera García, Teresa Carmen Gallego Navarro. 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2014). Sevilla (Espanya). 17-11-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461724840.

  • An overview of the european energy efficiency programes in the household sector
  • Marta Braulio Gonzalo, D. Oloke. 18th Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Alcañiz (Espanya). 16-07-2014. Científic. 2014. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461712755.

  • Flexibility of the study programs at Universitat Jaume I
  • Teresa Carmen Gallego Navarro, Marta Braulio Gonzalo. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia, Spain. 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • The relation between spatial visualization and skills for geometry
  • Marta Braulio Gonzalo, Pablo Juan Verdoy, Gil Lorenzo Valentín, Jorge Camarero. 6th International Conference of Education, Research and Innovation held (ICERI 2013). Sevilla (Espanya). 18-11-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638475.

  • Preparation and exploitation of digital resources in the settlement of trigonometrical problems
  • Marta Braulio Gonzalo, Pablo Juan Verdoy, Gil Lorenzo Valentín, J. Camarero. 6th International Conference of Education, Research and Innovation held (ICERI 2013). Sevilla. 18-11-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638475.

  • Energy of the rehabilitation of the thermal envelope of existing building
  • Marta Braulio Gonzalo. I International Conference of language Networking. Castellón de l Plana (Espanya). 16-07-2012. Docent. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469564684.

  Apunts docents


  • Tecnología del medio ambiente y Seguidad Industrial Manual de prácticas (ET1033 Y EM1033)
  • María Dolores Bovea Edo, Valeria Ibáñez Forés, Marta Braulio Gonzalo. 2019. Universitat Jaume I.

  • ED0945 Rehabilitación Energética en Edificación Soluciones Constructivas e Instalaciones.
  • María José Ruá Aguilar, Marta Braulio Gonzalo, Ángel Barragán Cervera. 2017. Universitat Jaume I.

  • Rehabilitación energética en edificios ED0951
  • María José Ruá Aguilar, Marta Braulio Gonzalo. 2016. Universitat Jaume I.

  • ED0917 Construcción III: Estructuras de acero y madera
  • Antonio Lecha Sangüesa, Teresa Carmen Gallego Navarro, Marta Braulio Gonzalo. 2013. Universitat Jaume I.