UJI

Informació personal

GRACIA IBÁÑEZ, VERÓNICA
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
 • Membre del grup d'investigació BE - Grup de Biomecànica i Ergonomia
 • TC1316DD - (964 728915)
 • vgracia@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-0681-7356
 • Ressenya Personal

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de València en 1997. Va desenvolupar la seva experiència com a professional lliure i va fundar la societat professional Ingeni Consulting 3G realitzant una gran diversitat de projectes d'enginyeria industrial. La seva tasca a la Universitat Jaume I de Castelló comença el 2011, compaginant entre els anys 2011-2014 tasques docents com a associada a l'àrea d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria amb la seva tasca professional com a projectista. Va accedir a una plaça d'Ajudanta al 2014 i actualment és Ajudanta Doctora, estant acreditada a Professora Contractada Doctora des d'abril de 2017. Ha impartit docència en els graus de l'àmbit de l'Enginyeria Industrial i l'Enginyeria del Disseny Industrial (EDI), fent diverses publicació docents, un llibre de docència, un article en revista, axí como participació en diferents congressos nacionals i internacionals de docència, participant projectes de Recerca Educativa i dirigint un d'ells.

  L'activitat investigadora és dins del camp de la biomecànica, en concret en biomecànica de la mà humana, formant part del grup de recerca de Biomecànica i Ergonomia de la Universitat Jaume I, on va defensar la tesi amb menció internacional en 2016 obtenint premi extraordinari de doctorat. Ha participat en diferents projectes d'investigació finançats per la UJI i pel Ministeri d'Economía i Competitivitat, el que ha donat lloc a diferents publicacions cinetífiques indexades de reconegut prestigi, així com la participació en diferents congressos nacionals i internacionals.

  Links

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Verónica Gracia Ibáñez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 12:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 12:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Verónica Gracia Ibáñez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI1012 - AV1 Dilluns 08:30 10:30 28-09-2020 18-01-2021
  DI1012 - AV2 Dilluns 08:30 10:30 28-09-2020 18-01-2021
  DI1012 - LA1 Dilluns 10:30 12:30 19-10-2020 11-01-2021
  DI1012 - LA1 Dimecres 09:00 11:00 07-10-2020 16-12-2020
  DI1012 - TE1 Dimecres 11:30 12:30 30-09-2020 16-12-2020
  DI1012 - TE2 Dimecres 13:30 14:30 30-09-2020 16-12-2020
  DI1012 - TU1 Dilluns 10:30 12:30 19-10-2020 21-12-2020
  DI1012 - TU1 Dimecres 09:00 11:00 07-10-2020 16-12-2020
  DI1023 - LA1 Dimarts 12:31 15:00 15-12-2020 22-12-2020
  DI1023 - LA3 Dijous 12:31 15:00 10-12-2020 17-12-2020
  DI1023 - LA5 Dilluns 14:01 16:30 07-12-2020 14-12-2020
  DI1023 - LA7 Dijous 10:01 12:30 10-12-2020 17-12-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1009 - LA7 Dimecres 11:15 13:30 10-02-2021 19-05-2021
  EM1009 - LA9 Dimarts 11:15 13:30 09-02-2021 18-05-2021
  ET1009 - AV2 Dilluns 15:00 20:00 08-02-2021 24-05-2021
  ET1009 - TE2 Divendres 11:30 13:45 05-02-2021 28-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  DI1023 - Ergonomia Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  DI1047 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria Mecànica
  ET1009 - Expressió Gràfica Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Libro de Resúmenes de la VIII Reunión del Capítulo Nacional de la Sociedad Europea de Biomecánica
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, José Vicente García Ortiz, Verónica Gracia Ibáñez. 2018. Edició. Científic. ISBN 9788409066742. Castelló (Espanya). Ed. Autoeditado por Comité congreso.

  • Diseño asistido por ordenador. Curso práctico de Autocad
  • Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, María Carmen González Lluch. 2016. Autoria. Docent. ISBN 9788416356867. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Evaluation of Hand Funcionality during Activies off Daily Living (ADL): A Riview
  • Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru. Activities of Daily Living (ADL): Cultural Differences, Impacts of Disease and Long-Term Health Effects. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2015. ISBN 9781634639132. Científic.

  Ponències a congressos


  • Up-to date opinion of students in the subject of engineering graphics
  • Néstor José Jarque Bou, Alba Roda Sales, Raquel Plumed Ferrer, Verónica Gracia Ibáñez. 12th International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla (Espanya). 11-11-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409147557.

  • Effects of introducing a parametric Cad in a first year course in engineering degree regarding quality of technical drawings
  • Alba Roda Sales, Néstor José Jarque Bou, Verónica Gracia Ibáñez, Raquel Plumed Ferrer. 12th International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla (Espanya). 11-11-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409147557.

  • Suitability of using instrumented gloves to measure distal interphalangeal joints jinematics
  • Alba Roda Sales, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Vicente Bayarri Porcar, Verónica Gracia Ibáñez. 25th Congress of the European Society of Biomecanics (ESB 2019). Vienna (Àustria). 07-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9783903024960.

  • Kinematic synergies of sollerman hand funcion test
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Alba Roda Sales, Néstor José Jarque Bou. 25th Congress of the European Society of Biomecanics (ESB 2019). Vienna (Àustria). 07-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9783903024960.

  • introducing parametric CAD in a first year course in Engineering Degree: A case study. 29th International Conference on Graphics Engineering
  • Alba Roda Sales, Verónica Gracia Ibáñez, María Jesús Agost Torres, Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez, Mariana Núñez García. 29th International Conference on Graphics Engineering. Logroño (Espanya). 19-06-2019. Docent. 2019. Ed. Universidad de La Rioja. ISBN 9788409123469.

  • Validación del uso del sistema LeapMotion para el registro de los ángulos de flexión de la mano
  • Albert Mestre Vicente, Alba Roda Sales, Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castelló (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Estudio de la función de los músculos del antebrazo durante AVD
  • Néstor José Jarque Bou, Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castelló (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Sollerman Hand Function Test: estudio cinemático en base a acciones de vida diaria
  • Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Alba Roda Sales, Néstor José Jarque Bou. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Efecto del uso de guantes instrumentados en la destreza durante la manipulación
  • Alba Roda Sales, Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castelló (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Vertical coordination of technical drawing and cad course
  • María Carmen González Lluch, Victoria Pérez Belis, María Josefa Bellés Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, Salvador Mondragón Donés, Vicente Monfort Prats. 11TH International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla (Espanya). 12-11-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409059485.

  • Applying rubrics to technical drawing and cad courses in industrial design engineering degree
  • Verónica Gracia Ibáñez, María Josefa Bellés Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Salvador Mondragón Donés, Victoria Pérez Belis, Vicente Monfort Prats, María Carmen González Lluch. 11TH International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla (Espanya). 12-11-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409059485.

  • Exploration of the role of forearm muscles during activities of daily living
  • Néstor José Jarque Bou, A. Adkins, V. Darhbe, Verónica Gracia Ibáñez, W. Murray, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. 27th Annual meeting of the European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC 2018). Prague (República Txeca). 24-09-2018. Científic. 2018. ISSN 0966-6362.

  • Analysis of anthropometric dimensions and joints range of motion of the human hand for application to the design of hand prostheses
  • Immaculada Llop Harillo, Verónica Gracia Ibáñez, Antonio Pérez González. 8th World Congress of Biomechanics (WCB 2018). Dublin (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Coordinación vertical en materias de dibujo técnico y diseño asistido por ordenador en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
  • Verónica Gracia Ibáñez, Victoria Pérez Belis, María Carmen González Lluch, María Josefa Bellés Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Vicente Monfort Prats, Salvador Mondragón Donés. VI Jornada Nacional sobre estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Utilización de herramientas de estadística multivariante para clasificar las posturas de la mano
  • Margarita Vergara Monedero, Alba Roda Sales, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Verónica Gracia Ibáñez. XIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Efecto del uso de productos adaptados en la postura del miembro superior durante actividades de la vida diaria
  • Alba Roda Sales, Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Evaluación funcional de la cinemática de la muñeca mediante el análisis de la circunsducción
  • Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Alba Roda Sales. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Contribuciones a la evaluación cinemática funcional de la mano
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Simulación de sinergias cinemáticas para el control intuitivo de prótesis de mano
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Néstor José Jarque Bou, Verónica Gracia Ibáñez. XIII Congresso Ibero-americano de Engenharia Mecânica / Ingeniería Mecánica. Lisboa (Portugal). 23-10-2017. Científic. 2017. Ed. Universidade Nova de Lisboa. ISBN 9789899568341.

  • Anthropomorphism index of mobility for hand prostheses
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Verónica Gracia Ibáñez. XXVI Congress of the International Society of Biomechanics. Brisbane (Austràlia). 23-07-2017. Científic. 2017.

  • Mimicking kinematic sinergies underlying activities of daily living for rehabilitation
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Denis Mottet, Isabelle Laffont, Karima Bahkti, Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González. XXVI Congress of the International Society of Biomechanics. Brisbane (Austràlia). 23-07-2017. Científic. 2017.

  • Design and evaluation of anthropomorphic hands
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Verónica Gracia Ibáñez, Carlos Rubert Escuder. Summer School on Soft Manipulation 2017. Lake Chiemsee (Alemanya). 17-07-2017. Científic. 2017.

  • Use of conceptual and visual glossary as a learning tool for technical drawing and computer aided design courses
  • Victoria Pérez Belis, María Carmen González Lluch, María Josefa Bellés Ibáñez, Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Salvador Mondragón Donés, Vicente Monfort Prats. 9Th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona (Espanya). 03-08-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • Feasibility of hand function assessment through kinematics reduction in different pathologies
  • Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Denis Mottet, Isabelle Laffont, Karima Bahkti. 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. Sevilla (Espanya). 02-07-2017. Científic. 2017.

  • Comparison of hand kinematic synergies between both hands on bimanual activities os daily living
  • Alba Roda Sales, Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. Sevilla (Espanya). 02-07-2017. Científic. 2017.

  • Hand function assessment of patients with stroke through reduce kinematics analysis
  • Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Denis Mottet, Isabelle Laffont, Karina Bahkti. Engineering The Uper Limb. One Birdcage, London (Regne Unit). 12-12-2016. Científic. 2016.

  • Aportaciones a la evaluación funcional de la mano en base a su cinemàtica
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. VI Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Badajoz (Espanya). 24-10-2016. Científic. 2016. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788469761243.

  • A study about the realtionship between hand/arm anthropometry and grip/pinch strength
  • Margarita Vergara Monedero, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Verónica Gracia Ibáñez, Joaquín Luis Sancho Bru. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • Human hand synergies in activities of daily living
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • Utilización de talleres Moodle como instrumento de aprendizaje en la asignatura de Expresión Gráfica en la Ingeniería: percepción de los estudiantes
  • Victoria Pérez Belis, Verónica Gracia Ibáñez, Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez. ATIDES 2016: Avances en Tecnologías, Innovación y Desafío de la Educación Superior. UJI, Castellón. 01-10-2016. Docent. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356997.

  • Evaluación funcional de la mano mediante reducción dimensional de su cinemática
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Quantifying the effect on hand posture when using adapted products for daily living activities
  • Alba Roda Sales, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Verónica Gracia Ibáñez. ESMAC 2016. Sevilla (Espanya). 26-09-2016. Científic. 2016. ISSN 0966-6362.

  • importance of Grasp Types for Personal Autonomy During Activities of Daily Living (ADL)
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. 9th Triennial Symposium of Hand and Wrist Biomechanics International Symposium (HWBI 2015). Milan, Italy. 16-06-2015. Científic. 2015.

  • Estudios de caracterización cinemática de la mano sana en actividades de la vida diaria
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Verónica Gracia Ibáñez. Libro Resumenes. V Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Madrid (Espanya). 20-11-2015. Científic. 2015. Ed. Fundación Agustín de Betancourt. ISBN 9788460947724.

  • Face-based constructive approach in 3D environmment to facilitate the interpretation of multiview orthographic projection to future engineers
  • Victoria Pérez Belis, Verónica Gracia Ibáñez, Raquel Plumed Ferrer, Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez, María Jesús Agost Torres, Ana María Piquer Vicent, María Carmen González Lluch, Mariana Núñez García. 1st International Conference on Higher Education Adavances (HEAd´15). Universitat Polítecnica de Valencia (Espanya). 24-06-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490483404.

  • Constructive 3D method "face by face" to facilitate to freshen of engineering the interpretation of multiviews. A case Study (Abstract)
  • Mariana Núñez García, María Carmen González Lluch, María Jesús Agost Torres, Ana María Piquer Vicent, Verónica Gracia Ibáñez, Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez, Victoria Pérez Belis, Raquel Plumed Ferrer, Margarita Vergara Monedero. Actas19th International Congress on Project Management and Engineering (AEIPRO 2015). Granada (Espanya). 15-07-2015. Docent. 2015. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788460816423.

  • Evaluación de la función de la mano en actividades de la vida diaria
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. XXXVII Congreso Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB 2014). Hosptial Clinico Universitario San Carlos, Madrid (Espanya). 28-11-2014. Científic. 2014.

  • Methodologies to improve academic results even when increasing the level of demand: an experience in CAD teaching
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Juan Chesa Sanchis, Salvador Mondragón Donés. International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies (ICEILT). Barcelona. 23-07-2014. Docent. 2014. Ed. Instituto Politécnico de Portalegre. ISBN 9789899508910.

  • Estudio de la flexo-extensión combinada de las articulaciones metacarpoflángicas
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Action research: when the teacher listens to the student. An experience in CAD Teaching
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2013). Barcelona, Spain. 01-07-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638222.

  • Fuerza de contacto entre mano y mango en el transporte de peso
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, C. Laviña Mora, Verónica Gracia Ibáñez, Antonio Pérez González. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  Comités de congresos


  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Verónica Gracia Ibáñez, José Vicente García Ortiz, María Jesús Agost Torres, Alba Roda Sales, Néstor José Jarque Bou, Immaculada Llop Harillo. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Verónica Gracia Ibáñez. 2020 SENSORS.

  • Verónica Gracia Ibáñez. 2020 Science China-Technological Sciences.

  • Verónica Gracia Ibáñez. 2020 Journal of Neural Engineering.

  • Verónica Gracia Ibáñez. 2020 JOURNAL OF LANGUAGE AND EDUCATION.

  • Verónica Gracia Ibáñez. 2019 IEEE ACCESS.

  • Verónica Gracia Ibáñez. 2019 Hand Surgery & Rehabilitation.

  • Verónica Gracia Ibáñez. 2018 APPLIED ERGONOMICS.

  • Verónica Gracia Ibáñez. 2017 JOURNAL OF APPLIED BIOMECHANICS.

  • Verónica Gracia Ibáñez. 2017 JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION.

  • Verónica Gracia Ibáñez. 2017 COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING.

  Apunts docents


  • Ejercicios prácticos propuestos y colección de problemas de examen de la asignatura EGII (DI1007)
  • Salvador Mondragón Donés, Victoria Pérez Belis, María Josefa Bellés Ibáñez, Verónica Gracia Ibáñez. 2018. Universitat Jaume I.

  • Ejercicios propuestos y colección de problemas de examen de CADI (DI1012)
  • Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez. 2017. Universitat Jaume I.

  • Colección de ejercicios de CADI (DI 1012)
  • Margarita Vergara Monedero, Verónica Gracia Ibáñez. 2012. Universitat Jaume I.