UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SÁNCHEZ GARCÍA-VACAS, DANIEL
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
 • Membre del grup d'investigació GIT - Grup d’Investigació en Enginyeria Tèrmica
 • UB1032SD - (964 387610)
 • TC2334DD - (964 728142)
 • sanchezd@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-4924-1254
 • Ressenya Personal

  Daniel Sánchez García-Vacas, és Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I des de l'any 2010, i Professor Contractat Doctor del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció en l'Àrea de Màquines i Motors Tèrmics.

  Membre del grup d'investigació del GIT (Grup d'Enginyeria Tèrmica) des de l'any 2006, realitza la seua activitat investigadora en el camp de la transmissió de calor i refrigeració comercial, especialment en l'ús de refrigerants naturals i artificials de baix impacte mediambiental per a la producció de fred a baixa i mitja temperatura. Participa en nombroses línies d'investigació entre les quals cal destacar l'ús del diòxid de carboni (CO2) en sistemes de refrigeració comercial transcrític, subcrític i bombat com a fluid secundari. Fruit d'aquestes investigacions, l’any 2010 presenta la seua tesi doctoral sobre l'avaluació experimental d'una instal·lació frigorífica emprant CO2 com refrigerant. Tres any abans (2007) , rep el premi científic Talgo a la Innovació Tecnològica junt amb el grup d'investigació. En el 2009 rep el premi Extraordinari de Tesi per la Universitat Jaume I, i l'any 2010 el premi Banc Santander a Jóvens Investigadors. És autor de 29 publicacions científiques i 39 ponències en congressos, així com autor en 3 llibres. Ha participat en més de 25 projectes nacionals i contractes d'investigació amb empresa privada, 4 d'ells com a investigador principal, i és coautor d'una patent internacional. Disposa d'un sexenni d'investigació i és reviewer de diverses revistes internacionals de reconegut prestigi. Des de l'any 2012 és membre de l'Institut Internacional del Fred.

  La seua activitat docent actual inclou docència de segon cicle (Enginyeria Industrial) , grau (Ing. Mecànica, Ing. Tecnologies Industrials i Ing. Elèctrica) i Màster Universitari d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat. Disposa de dos triennis de docència reconeguts amb una nota mitjana d'avaluació docent de 4.12 sobre 5. Ha dirigit i co-dirigit més de 30 Projectes/Treballs finals de carrera/grau/màster. Ha participat en més de 90 tribunals de projectes i tesi, i disposa de 8 publicacions docents incloent participació en capítols de llibres (6) i articles docents internacionals (2).

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1014 - Enginyeria Tèrmica Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1014 - Enginyeria Tèrmica Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1014 - Enginyeria Tèrmica Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA007 - Disseny Energètic de Màquines i Instal·lacions Tèrmiques Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Problemas resueltos de termotecnia
  • Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas. 2019. Autoria. Docent. ISBN 9788417900014. Ed. Universitat Jaume I.

  • Documentos técnicos de instalaciones de refrigeración. DTIR 5.01 Refrigerantes en 2019. Diagramas y propiedades
  • Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, Laura Nebot Andres, Jesús Catalán Gil. 2019. Autoria. Docent. ISBN 9788495010636. Ed. Asociación Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR).

  • Transmisión de Calor. Procesos y equipos intercambiadores
  • Enrique Torrella Alcaráz, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Carlos Sanz Kock. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788490482667. València. Ed. Universitat Politècnica de València.

  • Un recorrido por la historia de la transferencia de calor, la refrigeración y la climatizacion
  • Enrique Torrella Alcaraz, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Jorge Patiño Pérez. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9788497609676. Madrid (Espanya). Ed. AMV Ediciones.

  • Problemas resueltos de producción de frío y sicrometría. Tablas y diagramas
  • Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788496709447. Madrid (Espanya). Ed. AMV Ediciones.

  • Resúmenes del V Congreso Ibérico y III Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío
  • Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Enrique Torrella Alcaráz. 2009. Edició. Científic. ISBN 9788469233917. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • CO2 Subcooling
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Laura Nebot Andres, Jesús Catalán Gil, Ramón Cabello López. Transcritical CO2 Heat Pump. Fundamentals and Applications. Singapur (Singapur). Ed. John Wiley & Sons. 2021. ISBN 9781118380048. Científic.

  • Refrigerants for Vapor Compression Refrigeration Systems A Review on Natural and Artificial Heat Transfer Fluids
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. Advances in New Heat Transfer Fluids: From Numerical to Experimental Techniques. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. CRC Press; Taylo & Francis. 2017. ISBN 9781498751858. Científic.

  • Capítulo 20. Diagramas de Propiedades de Refrigerantes
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, E. Torrella. Fundamentos de refrigeración. Madrid. Ed. Asociación Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR). 2015. ISBN 9788495010544. Docent.

  • Capitulo 7. Fluidos Refrigerantes, Aceites y fluidos secundarios
  • Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, E. Torrella, Daniel Sánchez García-Vacas, Carlos Sanz Kock, M. Muñoz. Fundamentos de refrigeración. Madrid. Ed. Asociación Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR). 2015. ISBN 9788495010544. Docent.

  • Capítulo 15. Instalaciones que utilizan CO2 como refrigerante
  • Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, E. Torrella. Fundamentos de refrigeración. Madrid. Ed. Asociación Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR). 2015. ISBN 9788495010544. Docent.

  • Capítulo 3.Compresores Frigoríficos
  • E. Torrella, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Carlos Sanz Kock, J. Ferradal. Fundamentos de refrigeración. Madrid. Ed. Asociación Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR). 2015. ISBN 9788495010544. Docent.

  • Capítulo 12. Estimación de la Carga en una Instalación Frigorífica
  • E. Torrella, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Carlos Sanz Kock. Fundamentos de refrigeración. Madrid. Ed. Asociación Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR). 2015. ISBN 9788495010544. Docent.

  • Desenvolupament de reflab, una eina interactiva per al suport en la docència pràctica de les assignatures de l’àmbit de la refrigeració.
  • Ángel Barragán Cervera, Daniel Sánchez García-Vacas, Ivan Arauzo Pérez, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Posada en marxa de l'assignatura "IB-29 Tecnologies de Climatització" del 3er curs d'Arquitectura Tècnica: Elaboració de material docent i planificació de pràctiques de laboratori.
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  Ponències a congressos


  • Blends with HFOs as alternative to R-600a. Theoretical and experimental evaluation for domestic appliances
  • Daniel Calleja Anta, Laura Nebot Andres, Carlos Fossi Paez Pumar, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech. 2nd IIR International Conference on HFO Refrigerants and Blends. Osaka (Japó). 16-06-2021. Científic. 2021. Ed. International Institute of Refrigeration (IIR). ISBN 9782362150425.

  • Experimental evaluation of CO2 refrigeration plant with integrated mechanical subcooling system at optimal working conditions
  • Laura Nebot Andres, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Daniel Calleja Anta, Rodrigo Llopis Doménech. 14th IIR Gustav-Lorentzen Conference on Natural Fluids (GL2020). Kyoto (Japó). 07-12-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150401.

  • Experimental evaluation of natural refrigerant blends as substitutes for R-600a in a domestic fridge and freezer
  • Daniel Calleja Anta, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Laura Nebot Andres, Rodrigo Llopis Doménech. 14th IIR Gustav-Lorentzen Conference on Natural Fluids. Kyoto (Japó). 07-12-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150401.

  • Experimental analysis of CO2 blends for transcritical refrigeration systems
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Daniel Calleja Anta, Laura Nebot Andres, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech. 14th IIR Gustav-Lorentzen Conference on Natural Fluids(GL2020). Kyoto (Japó). 07-12-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150401.

  • Worldwide performance of CO2 booster systems with auxiliary compressor
  • Rodrigo Llopis Doménech, Jesús Catalán Gil, Daniel Sánchez García-Vacas, Laura Nebot Andres, Daniel Calleja Anta, Ramón Cabello López. 14th IIR Gustav-Lorentzen Conference on Natural Fluids(GL2020). Kyoto (Japó). 07-12-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150401.

  • Energy performance of a CO2 transcritical refrigerating plant with a thermoelectric subcooler system
  • Daniel Sánchez García-Vacas, P. Aranguren, A. Casi, Ramón Cabello López, D. Astrain, M. Araiz, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Calleja Anta, Laura Nebot Andres. 14th IIR Gustav-Lorentzen Conference on Natural Fluids(GL2020). Kyoto (Japó). 07-12-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150401.

  • Evaluación energética del refrigerante R468A como alternativa al R404A en aplicaciones comerciales de baja temperatura
  • Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, Laura Nebot Andres, Daniel Calleja Anta, Rodrigo Llopis Doménech. X Congreso Ibérico y VIII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío( CYTEF 2020) / X Iberian Congress VIII Ibero-American Congress on refrigeration sciences and technology. Pamplona (Espanya). 11-11-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150432.

  • Refrigerated cabinet modelling based on the characterisation of R290 behaviour
  • Alejandro Sáez Pastor, Jorge Patiño Pérez, Lledó Prades Martell, Guillem Monrós Andreu, Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López. X Congreso Ibérico y VIII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío( CYTEF 2020) / X Iberian Congress VIII Ibero-American Congress on refrigeration sciences and technology. Pamplona (Espanya). 11-11-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150432.

  • Evaluación experimental de mezclas alternativas al R-600a en un frigorífico y un congelador doméstico
  • Daniel Calleja Anta, Laura Nebot Andres, Andrea Ariano, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech. X Congreso Ibérico y VIII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío( CYTEF 2020) / X Iberian Congress VIII Ibero-American Congress on refrigeration sciences and technology. Pamplona (Espanya). 11-11-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150432.

  • Computational model validation of a complete transcritical CO2 refrigeration system with thermoelectric subcooling
  • Álvaro Casi, Patricia Aranguren, Daniel Sánchez García-Vacas, David Astrain, Miguel Araiz, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech. X Congreso Ibérico y VIII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío( CYTEF 2020) / X Iberian Congress VIII Ibero-American Congress on refrigeration sciences and technology. Pamplona (Espanya). 11-11-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150432.

  • Evaluación experimental de un ciclo de subenfriamiento mecánico integrado en una planta de refrigeración con CO2
  • Laura Nebot Andres, Jesús Catalán Gil, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Daniel Calleja Anta, Rodrigo Llopis Doménech. X Congreso Ibérico y VIII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío( CYTEF 2020) / X Iberian Congress VIII Ibero-American Congress on refrigeration sciences and technology. Pamplona (Espanya). 11-11-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150432.

  • Experimental analysis of alternative blends of refrigerats for CO2 transcritical refrigeration systems
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Daniel Calleja Anta, Laura Nebot Andres, Jesús Catalán Gil, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López. X Congreso Ibérico y VIII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío( CYTEF 2020) / X Iberian Congress VIII Ibero-American Congress on refrigeration sciences and technology. Pamplona (Espanya). 11-11-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150432.

  • Experimental cop enhacement of CO2 transcritical refrigeration plant including thermoelectric subcooling
  • Patricia Aranguren, Daniel Sánchez García-Vacas, Álvaro Casi, Miguel Araiz, David Astrain, Ramón Cabello López. X Congreso Ibérico y VIII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío( CYTEF 2020) / X Iberian Congress VIII Ibero-American Congress on refrigeration sciences and technology. Pamplona (Espanya). 11-11-2020. Científic. 2020. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9782362150432.

  • Energy improvements in a stand-alone transcritical refrigeration system using a low-GWP mixture of CO2/R1270
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andres, Daniel Calleja Anta, Eduardo Gil Miñana. 25th IIR International Congress of Refrigeration. Montreal (Canadà). 24-08-2019. Científic. 2019. Ed. International Institute of Refrigeration (IIR). ISBN 9782362150357.

  • Thermodynamics analysis of CO2 refrigeration cycles working with mechanical subcooling systems
  • Laura Nebot Andres, Rodrigo Llopis Doménech, Jesús Catalán Gil, Daniel Sánchez García-Vacas, Daniel Calleja Anta, Ramón Cabello López. 25th IIR International Congress of Refrigeration. Montreal (Canadà). 24-08-2019. Científic. 2019. Ed. International Institute of Refrigeration (IIR). ISBN 9782362150357.

  • Experimental evaluation of low-GWP replacements of R-404A in a stand-alone commercial cabinet for fresh product
  • Daniel Calleja Anta, Laura Nebot Andres, Jesús Catalán Gil, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. 25th IIR International Congress of Refrigeration. Montreal (Canadà). 24-08-2019. Científic. 2019. Ed. International Institute of Refrigeration (IIR). ISBN 9782362150357.

  • Subcooled CO2 booster systems for supermarket application in China. An energy approach
  • Rodrigo Llopis Doménech, Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andres, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. 9th International Conference on Compressor and Refrigeration (ICCR 2019). Xi'an (Hong Kong). 10-07-2019. Científic. 2019. Ed. Xi'an Jiaotong University. ISBN 9787569312249.

  • Low-GWP replacements of R-404A for commercial refrigeration. Experimental analysis
  • Daniel Calleja Anta, Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andres, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. XI Congreso Nacional y II Internacional de Ingeniería Termodinámica (11-CNIT) / XI National and II International Engineering Thermodynamics Congress. Albacete (Espanya). 12-06-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409116355.

  • Mechanical subcooling systems for CO2 refrigeration cycles. Thermodynamic analysis
  • Laura Nebot Andres, Daniel Calleja Anta, Rodrigo Llopis Doménech, Jesús Catalán Gil, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. XI Congreso Nacional y II Internacional de Ingeniería Termodinámica (11-CNIT) / XI National and II International Engineering Thermodynamics Congress. Albacete (Espanya). 12-06-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409116355.

  • Experimental comparison of CO2 Booster architecture for commercial refrigeration
  • Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andres, Daniel Calleja Anta, Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López. XI Congreso Nacional y II Internacional de Ingeniería Termodinámica (11-CNIT) / XI National and II International Engineering Thermodynamics Congress. Albacete (Espanya). 12-06-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409116355.

  • Theoretical and experimental evaluation of R-152a as substitute of R-134a in a domestic freezer
  • Rodrigo Llopis Doménech, Angelo Maiorino, Ciro Aprea, Manuel Gesù del Duca, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. XI National and II International Engineering Thermodynamics Congress. Albacete (Espanya). 12-06-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409116355.

  • Thermodynamic screening of alternative refrigerants for R290 and R600a
  • Daniel Calleja Anta, Laura Nebot Andres, Jesús Catalán Gil, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. XI Congreso Nacional y II Internacional de Ingeniería Termodinámica (11-CNIT) / XI National and II International Engineering Thermodynamics Congress. Albacete (Espanya). 12-06-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409116355.

  • ITF CAN COOLER: A tailored vapor compression cooling system designed to be used at practice sessions
  • Patricia Aranguren, Daniel Sánchez García-Vacas, Álvaro Casi, Miguel Araiz, Leyre Catalán. XI Congreso Nacional y II Internacional de Ingeniería Termodinámica (11-CNIT) / XI National and II International Engineering Thermodynamics Congress. Albacete (Espanya). 12-06-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409116355.

  • Development of a heat transfer test-bench for educational purpose based on Arduino
  • Daniel Sánchez García-Vacas, P. Aranguren, Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andres, Daniel Calleja Anta, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López. XI National and II International Engineering Thermodynamics Congress. Albacete (Espanya). 12-06-2019. Docent. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409116355.

  • Análisis termo-mecánico de engranajes poliméricos mediante el método de los elementos finitos
  • Víctor Roda Casanova, Francisco Tomas Sánchez Marín, Daniel Sánchez García-Vacas. XXII Congreso Nacional Ingeniería Mecánica (CNIM 2018). Madrid (Espanya). 19-09-2018. Científic. 2018. ISSN 0212-5072.

  • Análisis energético y medioambiental de un sistema de refrigeración en cascada con expansión indirecta y refrigerantes de bajo GWP:R152a,R1234ze(E), R290 y R1270
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andres. III Congreso sobre tecnologías de refrigeración (Tecnofrío 2018). Madrid (Espanya). 19-09-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409049028.

  • CO2 vs. Fluorinated refrigerants energy evaluation in a mt cabinet with DX-system
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Jesús Catalán Gil, Rodrigo Llopis Doménech, Laura Nebot Andres, Ramón Cabello López, Enrique Torrella Alcaráz. 13th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants: Natural Refrigerant Solutions for Warm Climate Countries (GL 2018). Valencia (Espanya). 18-06-2018. Científic. 2018. ISSN 0151-1637.

  • CO2 as secondary fluid as alternative to DX-systems energy evalation in a MT cabinet
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andres, Ángela Clemente López. 13th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants: Natural Refrigerant Solutions for Warm Climate Countries (GL 2018). Valencia (Espanya). 18-06-2018. Científic. 2018. ISSN 0151-1637.

  • Alternitive refrigerants for the primary circuit of and indirect commercial refrigeration cascade system
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Laura Nebot Andres, Jesús Catalán Gil. 13th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants: Natural Refrigerant Solutions for Warm Climate Countries (GL 2018). Valencia (Espanya). 18-06-2018. Científic. 2018. ISSN 0151-1637.

  • Energy evauation of the mechanica subcooling impact on a CO2 Dx-system in a commercial mt cabinet
  • Laura Nebot Andres, Rodrigo Llopis Doménech, Jesús Catalán Gil, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. 13th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants: Natural Refrigerant Solutions for Warm Climate Countries (GL 2018). Valencia (Espanya). 18-06-2018. Científic. 2018. ISSN 0151-1637.

  • Análisis del subenfriamiento integrado en los sistemas booster con CO2
  • Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andres, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech. IX Congreso Ibérico y VII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2018). Valencia (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Politècnica de València; Instituto de Ingeniería Energética-UPV. ISBN 9788409016198.

  • Direct vs. Indirect commercial refrigeration at medium temperature. Energy analysis
  • Rodrigo Llopis Doménech, Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andres, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. IX Congreso Ibérico y VII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2018). Valencia (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Politècnica de València; Instituto de Ingeniería Energética-UPV. ISBN 9788409016198.

  • Evaluación energética de distintas arquitecturas booster con CO2 para refrigeración comercial en climas cálidos
  • Jesús Catalán Gil, Daniel Sánchez García-Vacas, Laura Nebot Andres, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López. IX Congreso Ibérico y VII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2018). (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Politècnica de València; Instituto de Ingeniería Energética-UPV. ISBN 9788409016198.

  • Comportamiento energético de una instalación frigorífica de cascada trabajando con un sistema de expansión indirecta
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andres, Ramón Cabello López, Juan Ignacio Fandos Monfort. IX Congreso Ibérico y VII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2018). Valencia (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Politècnica de València; Instituto de Ingeniería Energética-UPV. ISBN 9788409016198.

  • Evaluación energética del impacto del mechanical subcooling en un sistema de CO2 de expansión directa en una cabinet comercial de MT
  • Laura Nebot Andres, Jesús Catalán Gil, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. IX Congreso Ibérico y VII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2018). Valencia (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Politècnica de València; Instituto de Ingeniería Energética-UPV. ISBN 9788409016198.

  • Tendencias de las tecnologías de refrigeración para supermercados
  • Daniel Sánchez García-Vacas. IX Congreso Ibérico y VII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2018). Valencia (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Politècnica de València; Instituto de Ingeniería Energética-UPV. ISBN 9788409016198.

  • R450A and R513A as low-GWP substitutes of R-134a and R-507A in a medium temperature refrigeration system
  • Rodrigo Llopis Doménech, Laura Nebot Andres, Jesús Catalán Gil, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. IX Congreso Ibérico y VII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2018). Valencia (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Politècnica de València; Instituto de Ingeniería Energética-UPV. ISBN 9788409016198.

  • Comparativa de sistemas de subenfriamiento en ciclos de refrigeración de CO2 en climas cálidos
  • Laura Nebot Andres, Jesús Catalán Gil, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. IX Congreso Ibérico y VII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2018). Valencia (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Politècnica de València; Instituto de Ingeniería Energética-UPV. ISBN 9788409016198.

  • Computational study of a CO2 cooling system with thermoelectric subcooling
  • David Astrain, Leyre Catalán, Patricia Aranguren, Miguel Araiz, Amaya Merino, Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Jesús Catalán Gil. IX Congreso Ibérico y VII Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2018). Valencia (Espanya). 19-06-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Politècnica de València; Instituto de Ingeniería Energética-UPV. ISBN 9788409016198.

  • Puesta en marcha de plan de actuación en respuesta a prescripciones eur- ace® para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Pedro Balaguer Herrero, Vicente Beltrán Porcar, María Dolores Bovea Edo, Cristina Chiralt Monleon, Francisco José Colomer Mendoza, Ana Gosalbo Nebot, Leonor Hernández López, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Rodrigo Llopis Doménech, Sergio Martí Forés, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, María José Orts Tarí, Ana María Piquer Vicent, Gabriel Recatalá Ballester, Julio Ariel Romero Pérez, Daniel Sánchez García-Vacas, Francisco Tomas Sánchez Marín, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Experimental evaluation of a transcritical CO2 refrigeration plant working with two subcooling systems: IHX and Mechanical subcooling
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Jesús Catalán Gil, Rodrigo Llopis Doménech, Laura Nebot Andrés, Ramón Cabello López, Enrique Torella. 10º Congreso Internacional de Ingeniería Termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Nuevas configuraciones en sistemas booster de Co2 para climas cálidos (I). Análisis de ciclos
  • Jesús Catalán Gil, Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Laura Nebot Andrés, Ramón Cabello López. 10º Congreso Internacional de Ingeniería Termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Nuevas configuraciones en sistemas booster de CO2 para climas cálidos (II). Análisi energético y medioambiental
  • Jesús Catalán Gil, Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Laura Nebot Andrés, Ramón Cabello López. 10º Congreso Internacional de Ingeniería Termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Co2 with mechanical subcooling vs. CO2 cascade cycles for medium temperatura commercial refrigeration applications. Thermodynamic analysis
  • Rodrigo Llopis Doménech, Laura Nebot Andrés, Daniel Sánchez García-Vacas, Jesús Catalán Gil, Ramón Cabello López. 10º Congreso Internacional de Ingeniería Termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Experimental evaluation of a CO2 transcritical refrigeration plant with dedicated mechanical subcooling
  • Laura Nebot Andrés, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Jesús Catalán Gil, Ramón Cabello López. 10ºCongreso Internacional de Ingeniería Termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • HFC407H a low GWP drop-in of HFC404A. Experimental analysis in a low temperature direct expansion system
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Laura Nebot Andrés, Jesús Catalán Gil. 10º Congreso Internacional de Ingeniería Termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Experimental analysis of a commercial R134a/CO2 cascade refrigeration system working with direct and indirect expansion
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Jesús Catalán Gil, Laura Nebot Andrés. 10º Congreso Internacional de Ingeniería Termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Comparison of a CO2 transcritical refrigeration plant with dedicated mechanical subcooling or internal heat exchanger
  • Laura Nebot Andrés, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Jesús Catalán Gil, Ramón Cabello López. 10º Congreso Internacional de Ingeniería Termodinámica. Lleida (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788491440444.

  • Sistemas de subenfriamiento mecánico para ciclos transcríticos de refrigeración con CO2
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, L. Nebot-Andrés, E. Torrella. VIII Iberian Congress VI Ibero-American Congress CYTEF2016. Coimbra (Portugal). 03-05-2016. Científic. 2016. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9789899908055.

  • Evaluación energética de una instalación frigrorífica empleando refrigerantes de bajo GWP
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ivan Arauzo Pérez, Jesús Catalán Gil, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, E. Torrella. VIII Iberian Congress VI Ibero-American Congress CYTEF2016. Coimbra (Portugal). 03-05-2016. Científic. 2016. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9789899908055.

  • Experimental Analysis of an IHX in a CO32 subcritical cycle
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Carlos Sanz Kock, L. Nebot-Andrés, Jesús Catalán Gil, E. Torrella. VIII Iberian Congress VI Ibero-American Congress CYTEF2016. Coimbra (Portugal). 03-05-2016. Científic. 2016. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9789899908055.

  • Improvents in a CO2 transcritical plant working with two different subcooling systems
  • Daniel Sánchez García-Vacas, J. Catalán, Rodrigo Llopis Doménech, L. Nebot-Andrés, Ramón Cabello López, E. Torrella. 12th Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference. Edinburgh (Regne Unit). 21-08-2016. Científic. 2016. Ed. International Institute of Refrigeration (IIR). ISBN 9782362150180.

  • Experimental evaluation of a dedicated mechanical subcooling system in a CO2 transcritical refrigeration cycle
  • L. Nebot-Andrés, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. 12th Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference. Edinburgh (Regne Unit). 21-08-2016. Científic. 2016. Ed. International Institute of Refrigeration (IIR). ISBN 9782362150180.

  • Uso de equipos didácticos de refrigeración en asignaturas de grado y máster C208
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Ivan Arauzo Pérez, Enrique Torrella Alcaráz. 9º Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Cartagena. 03-06-2015. Docent. 2015.

  • Evaluación de sistemas de doble etapa para refrigeración comercial a baja temperatura: Fluidos y sistemas
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, E. Torrella, Carlos Sanz Kock. XIII Congreso Ibero- Americano de Climatización y Refrigeración (CIAR 2015). Madrid (Espanya). 28-04-2015. Científic. 2015.

  • Comparativa experimental de refrigerantes artificiales de bajo GWP en ciclos frigoríficos de compresión de vapor
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Ivan Arauzo Pérez, Rodrigo Llopis Doménech, E. Torrella, Carlos Sanz Kock. XIII Congreso Ibero- Americano de Climatización y Refrigeración (CIAR 2015). Madrid (Espanya). 28-04-2015. Científic. 2015.

  • Uso de Equipos didácticos de refrigeración en asignaturas de grado y máster
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Ivan Arauzo Pérez, E. Torrella. IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Cartagena (Espanya). 03-06-2015. Docent. 2015. Ed. Universidad Politécnica de Cartagena. ISBN 9788460689317.

  • Límites de mejora energética de ciclos de refrigeración con CO2 transcrítico utilizando un sistema de subenfriamiento mecánico
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, E. Torrella. IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Cartagena (Espanya). 03-06-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad Politécnica de Cartagena. ISBN 9788460689317.

  • Nuevos Fluidos Fluorados de bajo GWP (PCA)
  • Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech. IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Cartagena (Espanya). 03-06-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad Politécnica de Cartagena. ISBN 9788460689317.

  • Observaciones sobre el estudio experimental de una instalación de refrigeración en cascada con CO2 como fluido debaja temperatura
  • Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Carlos Sanz Kock, Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella. IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Cartagena (Espanya). 03-06-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad Politécnica de Cartagena. ISBN 9788460689317.

  • Proyecto de mejora del aprendizaje del alumnado refco2: aplicación del co2 como refrigerante en los centros educativos-C217
  • Daniel Sánchez García-Vacas, I. Fandos Monfort, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, E. Martorell González, E. Torrella Alcaraz. 9º Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Cartagena (Espanya). 03-06-2015. Docent. 2015. Ed. Universidad Politécnica de Cartagena. ISBN 9788460689317.

  • Comparativa energética y mediomanbiental de sistemas de refrigeración de doble etapa
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, E. Torrella. 9º Congreso Nacional Ingeniería Termodinámica. Cartagena (Espanya). 03-06-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad Politécnica de Cartagena. ISBN 9788460689317.

  • Proyecto de mejora del aprendizaje del alumnado REFCO2:Aplicación del CO2 como refrigerante en los centros educativos
  • Daniel Sánchez García-Vacas, I. Fandós, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, E. Martorell, E. Torrella. IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Cartagena (Espanya). 03-06-2015. Docent. 2015. Ed. Universidad Politécnica de Cartagena. ISBN 9788460689317.

  • Análisis experimental del uso de refrigerantes de bajo GWP en una instalación frigorífica de compresión de vapor
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Ivan Arauzo Pérez, E. Torrella. IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Cartagena (Espanya). 03-06-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad Politécnica de Cartagena. ISBN 9788460689317.

  • Energy and environmental comparison of two-stage solutions for commercial refrigeration at low temperature: fluids ans systems (Abstract)
  • Rodrigo Llopis Doménech, Carlos Sanz Kock, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella. VII Congreso Ibérico de Ciencia y Técnicas del Frío- V Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2014). Tarragona (Espanya). 18-06-2014. Científic. 2014. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9788461706624.

  • Análisis experimental de una instalación de refrigeración en cascada con R134a y CO2 (Abstract)
  • Carlos Sanz Kock, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella. VII Congreso Ibérico de Ciencia y Técnicas del Frío- V Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2014). Tarragona (Espanya). 18-06-2014. Científic. 2014. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9788461706624.

  • Desarrollo y puesta en marcha de equipos didácticos de refrigeración (Abstract)
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, E. Torrella, Jorge Patiño Pérez, Rodrigo Llopis Doménech, Carlos Sanz Kock, D. Conesa, H. Negre, C. Rodríguez, J. San Mateo. VII Congreso Ibérico de Ciencia y Técnicas del Frío- V Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2014). Tarragona (Espanya). 18-06-2014. Científic. 2014. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9788461706624.

  • Development and Implementation of Educational Portable Equipment for Artificial Cold Production Subjects
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, E. Torrella, Jorge Patiño Pérez, Rodrigo Llopis Doménech, Carlos Sanz Kock, Consesa. D., H. Negre, C. Rodríguez, J. San Mateo. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2014). Barcelona (Spain). 07-07-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461705573.

  • Proyecto CO2LD de nnovación en ciclos formativos superiores
  • Jorge Patiño Pérez, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, E. Torrella. VIII Congreso Nacional de Ingerniería Termodinámica. Burgos. 19-06-2013. Docent. 2013. Ed. Universidad de Burgos. ISBN 9788492681624.

  • Experimental analysis of the energy performance of a CO2 transcritical vapour compresion cycles based on refrigerant vapour injection in suction line
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Jorge Patiño Pérez, Rodrigo Llopis Doménech, E. Torrella. 10TH IIR Gustav Lorentzen Conference 2012. Delft (Països Baixos). 25-06-2012. Científic. 2013. Ed. TuDelft University. ISBN 9782913149908.

  • Incidencia de los Parámetros de entrada en el funcionamiento de un tubo Vortex. Análisis experimental
  • Jorge Patiño Pérez, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella, Ramón Cabello López. VIII Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Burgos (Espanya). 19-06-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Burgos. ISBN 9788492681624.

  • Análisis de recuperación de la energía calorífica generada por una instalación frigorífica que utiliza CO2 como refrigerante en régimen supercrítico destinada a activar un ciclo Rankine
  • Jorge Patiño Pérez, Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, E. Torrella, Carlos Sanz Kock. VIII Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Burgos (Espanya). 19-06-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Burgos. ISBN 9788492681624.

  • Comportamiento energético de una instalación frigorífica que utiliza Co2 como refrigerante en régimen supercrítico, según diferentes posiciones del intercambiador intermedio
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Jorge Patiño Pérez, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, E. Torrella, F. Fuentes. VIII Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Burgos (Espanya). 19-06-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Burgos. ISBN 9788492681624.

  • Evaluación energética de mezclas refrigerantes utilizadas en la sustitución del HCFC22 en aplicaciones a baja temperatura. Análisis de la variación en la carga frigorífica
  • Ramón Cabello López, J.A. Larumbe, Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Jorge Patiño Pérez, E. Torrella. VI Congreso Ibérico - IV Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2012). Madrid (Espanya). 22-02-2012. Científic. 2012. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9788474842449.

  • Evaluación energética de mezclas refrigerantes utilizadas en la sustitución de HCFC22 en aplicaciones a baja temperatura. Análisis de la variación en la presión de condensación
  • Ramón Cabello López, J.A. Larumbe, E. Torrella, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Jorge Patiño Pérez. VI Congreso Ibérico - IV Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2012). Madrid (Espanya). 22-02-2012. Científic. 2012. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9788474842449.

  • Sustitución del refrigerante HCFC-22 por fluidos tipo drop-in y un alternativo a largo plazo en una planta de refrigeración de doble etapa de compresión
  • Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella, Jorge Patiño Pérez. VI Congreso Ibérico - IV Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2012). Madrid (Espanya). 22-02-2012. Científic. 2012. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9788474842449.

  • Algortimo en tiempo real para la optimización del comportamiento energético de enfriadoras transcríticas con CO2
  • Rodrigo Llopis Doménech, Ignacio Peñarrocha Alós, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella, Jorge Patiño Pérez. VI Congreso Ibérico - IV Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2012). Madrid (Espanya). 22-02-2012. Científic. 2012. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9788474842449.

  • Análisis experimental del comportamiento energético de una instalación frigorífica que empleo CO2 como refrigerante en condiciones transcríticas, empleando inyección directa de refrigerante en la líne
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Jorge Patiño Pérez, Rodrigo Llopis Doménech, E. Torrella. VI Congreso Ibérico - IV Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2012). Madrid (Espanya). 22-02-2012. Científic. 2012. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9788474842449.

  • Influencia de la temperatura del foco caliente en el modo de operación (transcrítico/subcrítico) de instalaciones frigoríficas de compresión de vapor que utilizan el CO2 como refrigerante
  • Jorge Patiño Pérez, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, E. Torrella. VI Congreso Ibérico - IV Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío. Madrid (Espanya). 22-02-2012. Científic. 2012. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9788474842449.

  • HCFC-22 Replacement with HFC Drop-in Refrigerants in Refrigeration Plants
  • Rodrigo Llopis Doménech, Torrella E., Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, Larumbe J.A. The 23rd IIR International Congress of Refrigeration. Prague, Czech Republic. 21-08-2011. Científic. 2011. Ed. International Institute of Refrigeration (IIR). ISBN 9782913149892.

  • Experimental Comparison of Two CO2 Transcritical Cycles: Single and Double-Stage Expansion
  • Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Torrella E., Jorge Patiño Pérez. The 23rd IIR International Congress of Refrigeration. Prague, Czech Republic. 21-08-2011. Científic. 2011. Ed. International Institute of Refrigeration (IIR). ISBN 9782913149892.

  • Elaboración de un manual de prácticas ilustrado para la asignatura 338 (Tecnología Energética) de la titulación de Ingeniería Industrial
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Jorge Patiño Pérez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Elaboración de una colección de problemas resueltos y propuestos para facilitar el aprendizaje autónomo en las asignaturas relacionadas con el ámbito de la refrigeración y climatización
  • Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Energy Impact of the Superheat Associated to a Semihermetic Compressor in a Transcritical CO2 Refrigeration Plant
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Torrela E.. Sustainable Refrigeration and Heat pump Technology Conference. Stockholm, Sweden. 13-06-2010. Científic. 2010. Ed. Björn Palm. ISBN 9782913149816.

  • Improving Practice Learning With an Interactive Tool For Refrigerating Educations Disciplines
  • Jorge Patiño Pérez, J.G. Sánchez, Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, E. Torrella. International Conference of Education Research and Innovation (ICERI2010). Madrid. 15-11-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461424399.

  • Experimental Evaluation of The Internal Heat Exchanger in a Transcritical Co2 Refrigeration Plant
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Torrella E.. Sustainable Refrigeration and Heat pump Technology Conference. Stockholm, Swden. 13-06-2010. Científic. 2010. Ed. Björn Palm. ISBN 9782913149816.

  • Desarrollo del programa informático reflab y su aplicación en la docencia práctica de asignaturas relacionadas con el campo de la refrigeración y climatización
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, E. Torrella Alcaraz, J. Patiño Pérez. VI Jornada nacionales de ingeniería termodinámica. Córdoba. 03-06-2009. Docent. 2009. Ed. Diputacion de Córdoba. ISBN 9788469222645.

  • Influencia del recalentamiento introducido por un compresor semihermético sobre una instalación frigorífica de CO2 en régimen supercrítico
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, E. Torrella, Jorge Patiño Pérez. V CONGRESO IBÉRICO Y III CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL FRÍO. Universitat Jaume I, Castelló. 23-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469233917.

  • Comparación energética entre dos sistemas de expansión diferentes en una instalación frigorífica de CO2 en régimen transcrítico
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Jorge Patiño Pérez, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, E. Torrella. V CONGRESO IBÉRICO Y III CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL FRÍO. Universitat Jaume I, Castelló. 23-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469233917.

  • Análisis experimental de la influencia del intercambiador intermedio (iHX) sobre una instalación frigorífica de CO2 en régimen supercrítico
  • Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Jorge Patiño Pérez. V CONGRESO IBÉRICO Y III CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL FRÍO. Universitat Jaume I, Castelló. 23-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469233917.

  • Análisis preliminar de la sustitución del HCFC-22 en grandes enfriadoras para acondicionamiento de aire
  • E. Torrella, J.A. Larumbe, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas. V CONGRESO IBÉRICO Y III CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL FRÍO. Universitat Jaume I, Castelló. 23-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469233917.

  • Comparativa energética de los refrigerantes R-404A y R507A en una instalación de doble etapa accionada por un compresor compound
  • Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella Alcaraz, Ramón Cabello López, J.A Larumbe Bernad. VI Jornaas Nacionales de Ingeniería Termodinámica. Córdoba. 03-06-2009. Científic. 2009. Ed. Diputacion de Córdoba. ISBN 9788469222645.

  • Experimental analysis of a two-stage refrigeration vapour compression plant operating with a compound compressor. Direct liquid injection system effects
  • Rodrigo Llopis Doménech, Enrique Torrella, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas. CYTEF 2007. Porto (Portugal). 11-11-2007. Científic. 2007. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9789728826178.

  • Evaluación experimental del comportamiento de una instalación de compresión de vapor empleado co2 como refrigerante en condiciones transcríticas
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Enrique Torrella. CYTEF-2007. Porto (Portugal). 11-11-2007. Científic. 2007. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9789728826178.

  • DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA FRIGORÍFICA DE COMPRESION DE VAPOR EN CICLO DE TRABAJO SUPERCRÍTICO EMPLEANDO COMO REFRIGERANTE EL DIÓXIDO DE CARBONO(CO2)
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López. 4º Encontro Ibérico IBERAVACR. Algarve (Portugal). 23-09-2007. Científic. 2007. Ed. Celestino Rodrigues, José Fernández, Adélio Gaspar, José Manuel Cejudo (eds). ISBN 9788461174935.

  • Producción de frío por compresión doble directa tipo "compound" y ciclos transcríticos con R-744
  • Ramón Cabello López, E. Torrella, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas. II International Workshop. Faro (Portugal). 23-04-2007. Científic. 2007. Ed. Celestino Rodrigues Ruivo, José Fernández Seara (eds). ISBN 9788461171477.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • El CO2 como refrigerante. Un viejo conocido
  • Daniel Sánchez García-Vacas. Universidad Pública de Navarra (Espanya). 19-10-2017.

  • Estudio de mejoras en ciclos de compresión de doble etapa transcríticos y subcríticos con CO2
  • Daniel Sánchez García-Vacas. AEFYT (Espanya). 02-06-2017.

  Comités de congresos


  • Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas. V Congreso Ibérico y III Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío. Universitat Jaume I, Castelló. 23-09-2009. Científic.

  • Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech, Daniel Sánchez García-Vacas. V Congreso Ibérico y III Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío. Universitat Jaume I, Castelló. 23-09-2009. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 ENERGY.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 Symmetry-Basel.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 WORLD ELECTRIC VEHICLE JOURNAL.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 APPLIED ENERGY.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 Sustainable Energy Technologies and Assessments.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 CHEMICAL THERMODYNAMICS AND THERMAL ANALYSIS.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 ENERGIES.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2021 THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING PROGRESS.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2020 THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING PROGRESS.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2020 ENERGIES.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2020 Sustainable Energy Technologies and Assessments.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2020 SN APPLIED SCIENCES.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2020 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2020 Symmetry-Basel.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2020 ENERGY.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2019 ENERGIES.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2019 ENERGY EFFICIENCY.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2019 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2019 APPLIED SCIENCES-BASEL.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2019 ENERGY REPORTS.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2018 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2018 ENERGIES.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2018 JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY - A PARTIR DEL 2004.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2017 ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2017 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2017 ASHRAE JOURNAL.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2017 SUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2017 Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2017 ENERGY AND BUILDINGS.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2017 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE BUILT ENVIRONMENT.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2017 ENERGY.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2016 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2015 Revista Mexicana de Ingenieria Quimica.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2015 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2014 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2014 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  • Daniel Sánchez García-Vacas. 2014 APPLIED THERMAL ENGINEERING.

  Apunts docents


  • Cuaderno de Prácticas Ingeniería Térmica (1014)
  • Daniel Sánchez García-Vacas, Ramón Cabello López, Rodrigo Llopis Doménech. 2012. Ref. 363. Universitat Jaume I.

  • Tablas y diagramas de producción de frio
  • Rodrigo Llopis Doménech, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas. 2010. Ref. CS-11-2010. Universitat Jaume I.

  Comité revistes científiques


  • Section Board for 'Energy and Environment'
  • Daniel Sánchez García-Vacas. ENERGIES. 2021. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1996-1073.